Vous êtes sur la page 1sur 9

2

How fair this spot


Glara Galina Sergei Rachmanino Op. 21 no 7
Moderato q=48


A
#### 4 J J j 42 c
mp legato dolce espress.

Flugelhorn & #4

### 4
3
j 2 c
# j
3
& 4 4

1

3 3 3 3
### 4 j j j j j j j j
p

j 3 j 3 j 3 j 3 j 3 j 3 j 3 j 2 3 j 3 j c
3 3 3 3
3
& 4 4 #

2


p

### 4 3 3 3 3 2 3 3 c
4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
& 4

3
p

### 4 2
4 4 c

4 &
p

? ### 44 2
4 c
5
p

B
## j
6

& # ##c j
p mf
j

### c j j
solo

&


n #


mf mp mf
## j j j j
& # c j j j n j
3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



mf p
##
&# c
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



p

mf

##


solo 3 3 3

&# c n

3 3
J
mf mp 3


? ### c

n


mf
J
mp

Copyright Tadas Motiecius

3

## 42
U j
J
10

& # ## j c
J J
U
###
poco rit.

2 j #
& 4 c
#

U3
##
3
2 # c
3 3

3 3

& # #
3 3 3 3 3 3
4
3 3

## U3
2 3
3

&# c
4 # #
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

## U
2 c
3

3 3

& #

3 3 3 3 3 3

3 3

3
4
3

42
3

?# #
U
c
# rit.


pp
rit. A tempo

U
- A tempo
14
##
& # ##
J
U -
U
###
-


#
solo

& J j
# J p
mf
U U solo 3
pp

### n - #- 3 3
3

3


3

3

&


p
mf p


3 3 3 3 3 3 3

UU

###
n - #- #
3

3 3
& J J
mf p
pp

3 U
## - U
##
-
3


&#


#
3 3 3 3 mf p
UU
pp

? ###



- - # n


# n

##
19 pp mf p

& # ##

### - j U
- - -
3
& - - - w- w
3 3

###
U
3 3

3 3 3 3 3
& w

w
:;
# U

#
& #



-

-
w
w
-
## w - - - U
& # & w
w

?# # - - - - - U
#
solo
w
w
mp 3
Flugelhorn
How fair this spot
Glara Galina Sergei Rachmanino Op. 21 no 7
Moderato q=48

#### 4
A
j
mp legato dolce espress.

& #4 J J 42

#### 2 j
5 p
j
mf
& # 4 c

j 42 J c
#### U
B
J
9

& # j J
rit. A tempo rit.

U
pp poco rit.
-
#### j
13


& # J

####
17 A tempo
6
& #

Copyright Tadas Motiecius


1
How fair this spot

# A
Glara Galina Sergei Rachmanino Op. 21 no 7
Moderato q=48

## 4 3
j 2
& 4 4 # j c
3

n
p

### j j
B

7
2
solo

& #


4

U U U
-
rit.
-
### 2 c j #
mf mp mf


11

& 4 #


###




rit. A tempo


A tempo

#

15 solo

& J j
# J
mf p
pp

### - - - j U
19


3
&
- - - - w- w
3

Copyright Tadas Motiecius


2
How fair this spot

# A 3 j 3 j 3 j 3 j 3 j 3 j 3 j 3 j 3 3 3 3
Glara Galina Sergei Rachmanino Op. 21 no 7
Moderato q=48

## 4 j j j j
& 4
p

### 3 j 3 j 3 j 3 j 2 3 j 3 j c 3 j 3 j 3 j 3 j 3 j 3 j 3 j 3j
4

& 4 # n

mf

U3
###
8 B
2 # c
3 3

3 3 3 3 3 3 3 3
& 4

p

###c 3
12 3 3 3

3

3
& #
3 3

U U
rit. A tempo rit.
14
# -
-

## n #
solo 3
3


3
&

p
3 3 3 3 3 3


3 3
###
3 A tempo


17 3 3

3

&

:;
mf p
3

### U

20 3

3 3 3 3 3
& w
w
:; Copyright Tadas Motiecius
3 How fair this spot

# A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Glara Galina Sergei Rachmanino Op. 21 no 7
Moderato q=48

## 4 2
& 4 4
p

### 2 3 3 c 3 3 3 3 3 3 3 3
5


3 3
& 4

p
U3
mf

###
9 B
2 3
4 c
3 3 3 3 3 3
& #

###c
12 3

3 3 3 3 3 3 3
& #
U U
& n - #
rit.

rit.
###
A tempo

14

3

3 3

- # J


pp

###
U

17 A tempo

J
& w
mf p - - - w

Copyright Tadas Motiecius


4 How fair this spot

# A
Glara Galina Sergei Rachmanino Op. 21 no 7
Moderato q=48

## 4 2 c n
4

& 4
p

solo 3 B 3 3 3 3 3 3 3
###
42
7


& J
mf
3
mp
3

UU
### 2 U c 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -#-
rit.
11 3

& 4 #
3 3 3


rit. A tempo

###
A tempo

&

3


15

#


3 3 mf p
pp

### - - - U
19
& w w
& w

Copyright Tadas Motiecius


5
How fair this spot
Glara Galina Sergei Rachmanino Op. 21 no 7
Moderato q=48
A
? ### 44 2
4 c n J
p

mf

42 c
U
B
? ###
8




mp

UU
rit. rit.

? ###
13 A tempo

- -

#



#

pp

- - - - - U
A tempo
? ###
17

n
solo
w
n w
mp 3
mf p

Copyright Tadas Motiecius