Vous êtes sur la page 1sur 1

Saat Bertobat

1=Cis/D, 4/4
Syair: Widada Prayitna, SJ
Lagu/Arr: Soeliandari Retno

S. 0 1 . 5 6 7 1 6 7 1 2 1 . 4 3 2 4/ 5 . 4

A. 1 . 5 6 7 1 6 7 1 2 1 . 4 3 2 1 1 . 7

1. Ma- ri u- mat ki- ta ber- to- bat A ... a ... a ... a ... a ... a...
:
2. Bi- la ki- ta sla- lu meng- hu- jat A ... a ... a ... a ... a ... a...

TB. 0 5 5 3 3 2 1 1 7 1 2 . 7 6 5 . 5 6 6 6 7 1 6 7 1 2

1. Ma- ri se- lu- ruh u- mat ki- ta ber- to- bat Ting- gal- kan per- bu- at- an yang ja- hat
2. Bi- la ha- ti ki- ta se- la- lu meng- hu- jat Pas- ti- lah tak- kan ber- o- leh ber- kat

S. . 4 . 3 1/ 2 3 4 . 0 6 7 1 2 7 1 2 1 . 1 7

A. . 2 . 1/ 3 4 3 2 . 0 6 7 1 2 7 1 2 1 . 1 7

1. Me- ngan- dal- kan rah- mat Meng- u- bah di- ri bu-lat-kan te-kad
2. Ye- sus Sang Pe- nyla- mat :
TB. . 6 6 4 4 4 3 2 1/ 3 2 . 6 6 . 6 1 1 1 1 7 1 2 7 6 .5 5 .

1. Hi- dup ta- at dan me- ngan- dal- kan rah- mat Mengu- bah di- ri dan membu-lat-kan tekad
2. Tan- pa da tangnya Ye- sus Sang Pe nye- lamat

SA. . 0 6 7 1 2 5 1 . .
2. a-
tak kan se- mat
la-

6 7 1 1 1 6 7 . 1 .2 1 . 1 2
2. ti ki- ta tak a-
Pas- kan
se- la- mat Al- lah

Refrain:
SA 0 1 1 6 6 5 4 4 3 4
6 1 . . 6 5 5 .
6 4 4 3 2 2 1 2 3 3 . .

: Al- lah me- nan- ti ki- ta un- tuk kem- ba- li mes- ki- pun ki- ta eng- gan pe- du- li
TB 3 1 4 . 5 4 3 7 6 . 2 1 7 5 1 2 3
Me- nan- ti ki- ta
kem- ba- li Ki- ta eng-
gan pe- du- li

SA . 1 1 6 6 5 4 4 3 4 5 5 . 6 1. . 6 6 4 4 3 2 2 1 7 2. 1 1
I- a me- ngam- pun- i tak ha- nya se- ka- li
mes- ha- ti- mu se- ke- ras ba-
ki tu ka- li
TB . 4 3 2 4 3 7 6 . 2 1 7 5 6. 6 1 :
am- pun- i tak
se- ka- li Se- ke-
ras
ba- ka-
tu li

Coda
SA . 6 6 4 4 3 2 2 1 7 1 . 0

TB . 6 6 2 2 6 5 5 6 5 1 . 0

Al- lah me- nan- ti ki- ta kem- ba- li

Maret 2012 Gereja Bunda Maria - Maguwo