Vous êtes sur la page 1sur 9

Sprawdzian nr 7

Rozdzia VII. W powojennej Polsce

G R UPA A

/ 28

1. Podaj rok, w ktrym miay miejsce ponisze wydarzenia.


a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u
b) obrady Okrgego Stou
/2

2. Zdecyduj, czy ponisze zdania s prawdziwe, czy faszywe. W tabeli wpisz prawda
lub fasz.

A. Powojenna Polska bya pastwem jednolitym narodowociowo.

Po wojnie wadz w Polsce przejli komunici, a Polska bya podporzd-


B.
kowana Zwizkowi Radzieckiemu.
Postanowienia Okrgego Stou przyczyniy si do przemian demokra-
C.
tycznych w Polsce.

D. W PRL-u istniaa wolno sowa.

Gospodarka PR L-u bya planowana centralnie, co oznacza, e wszystkie


E.
decyzje gospodarcze podejmoway wadze pastwa.

/5

3. Do kadego z podanych opisw dopisz imi i nazwisko postaci historycznej, ktrej


ten opis dotyczy.
Opis Imi i nazwisko postaci historycznej

A. polski kardyna wybrany na papiea w 1978 r.

B. przywdca strajku robotnikw w stoczni gdaskiej

premier pierwszego po wojnie niekomunistycznego


C.
rzdu w Polsce

/3

4. Wymie trzy wydarzenia roku 1989, ktre wiadczyy o sabniciu bd upadku


komunizmu w Polsce i o jej uniezalenieniu si od ZSRR.
a)
b)
c)
/3

237
Sprawdzian nr 7

5. Napisz, ktre wydarzenia z historii PRL-u zostay przedstawione poniej. Podpisz ilu-
stracje.
A B C

/3

6. Przeczytaj uwanie poniszy tekst i na jego podstawie wykonaj polecenia.


Podczas mistrzostw wiata w gimnastyce sportowej w Bazylei w 1950 roku Helena Rakoczy
zdobya pierwszy dla powojennej Polski zoty medal w wieloboju. Euforii* nie byo koca. Dwu-
dziestodziewicioletni zawodniczk porwnywano do gwiazd sportu okresu midzywojenne-
go Haliny Konopackiej i Jadwigi Jdrzejowskiej. Staa si synonimem** sukcesu tak bardzo
wyczekiwanego przez obywateli kraju dwigajcego si z ruin. [] Oprcz zota w wieloboju
Rakoczy wywalczya w Bazylei jeszcze trzy zote medale w wiczeniach wolnych, skoku przez
konia i na rwnowani. Zdobya te medal brzowy w wiczeniach na porczach.
Na podstawie: Historia PRL. Polityka. Ludzie. ycie codzienne,
red. J. Kauna-Ross, t. 4, Warszawa 2009, s. 101.
** Euforia radosny nastrj.
** Synonim tu: symbol, znak.

A. Napisz, gdzie odbyy si mistrzostwa wiata w gimnastyce sportowej w 1950 roku.

B. Czego symbolem byo zwycistwo Heleny Rakoczy? Wytumacz, dlaczego, wedug auto-
ra tekstu, sukces polskiej wieloboistki by odebrany z tak radoci przez wspobywateli.

C. Wyjanij, dlaczego Helen Rakoczy okrelano mianem Zotej Heleny.

/3

238
7. Rozwi ponisze skrty.
a) PRL
b) NSZZ SOLIDARNO

/2

8. Wyjanij ponisze pojcia.


a) strajk

b) awans spoeczny

/2

9. Ponisze wydarzenia z historii Polski po II wojnie wiatowej uporzdkuj chronologicz-


nie. Przy najwczeniejszym z nich napisz cyfr 1, a przy nastpnych kolejne cyfry.
wprowadzenie stanu wojennego
narodziny III RP
powstanie NSZZ Solidarno
uchwalenie konstytucji PRL-u
/1

10. Uzupenij ponisz tabel, wpisujc po dwa przykady problemw ycia codziennego
w PRL-u i osigni powojennej Polski.

A. Problemy dnia codziennego w PRL-u B. Osignicia powojennej Polski

/4

239
Sprawdzian nr 7

Rozdzia VII. W powojennej Polsce

G R UPA B

/ 28

1. Podaj rok, w ktrym miay miejsce ponisze wydarzenia.


a) powstanie NSZZ Solidarno
b) wprowadzenie stanu wojennego w PRL-u
/2

2. Zdecyduj, czy ponisze zdania s prawdziwe, czy faszywe. W tabeli wpisz prawda
lub fasz.
Od 1989 roku godem pastwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest
A.
Orze Biay w zotej koronie.
Dyktatura to sprawowanie rzdw przez demokratycznie wybranych
B.
przedstawicieli spoeczestwa.

C. Powojenna Polska bya krajem jednolitym narodowociowo.

D. PRL bya pastwem demokratycznym.

Po II wojnie wiatowej Polska utracia tereny na wschodzie zwane


E.
Kresami Wschodnimi.

/5

3. Do kadego z podanych opisw dopisz imi i nazwisko postaci historycznej, ktrej


ten opis dotyczy.
Imi i nazwisko
Opis
postaci historycznej
laureat Pokojowej Nagrody Nobla za starania o zapewnie-
A.
nie robotnikom prawa do zakadania wasnych organizacji
ksidz, kapelan Solidarnoci, zamordowany w 1984 roku
B.
przez oficerw SB, organizator mszy za ojczyzn
premier pierwszego niekomunistycznego rzdu
C.
w powojennej Polsce

/3

4. Wymie trzy wydarzenia roku 1989, ktre wiadczyy o sabniciu bd upadku


komunizmu w Polsce i o jej uniezalenieniu si od ZSRR.
a)
b)
c)
/3

240
5. Napisz, z ktrymi wydarzeniami z historii PRL-u s zwizane ponisze ilustracje.
Podpisz je.
A B C

/3

6. Przeczytaj uwanie poniszy tekst i na jego podstawie wykonaj polecenia.


Podczas mistrzostw wiata w gimnastyce sportowej w Bazylei w 1950 roku Helena Rakoczy
zdobya pierwszy dla powojennej Polski zoty medal w wieloboju. Euforii* nie byo koca. Dwu-
dziestodziewicioletni zawodniczk porwnywano do gwiazd sportu okresu midzywojenne-
go Haliny Konopackiej i Jadwigi Jdrzejowskiej. Staa si synonimem** sukcesu tak bardzo
wyczekiwanego przez obywateli kraju dwigajcego si z ruin. [] Oprcz zota w wieloboju
Rakoczy wywalczya w Bazylei jeszcze trzy zote medale w wiczeniach wolnych, skoku przez
konia i na rwnowani. Zdobya te medal brzowy w wiczeniach na porczach.
Na podstawie: Historia PRL. Polityka. Ludzie. ycie codzienne,
red. J. Kauna-Ross, t. 4, Warszawa 2009, s. 101.
** Euforia radosny nastrj.
** Synonim tu: symbol, znak.

A. Oblicz, ile lat po zakoczeniu II wojny wiatowej odbyy si mistrzostwa wiata


w Bazylei.

B. Podaj imiona i nazwiska dwch gwiazd midzywojennego sportu, do ktrych porw-


nywano Helen Rakoczy.

C. Wymie nazwy dyscyplin, w ktrych Helena Rakoczy zdobya medale podczas


mistrzostw wiata w Bazylei.

/3

241
Sprawdzian nr 7

7. Rozwi ponisze skrty.


a) PZPR
b) III RP
/2

8. Wyjanij ponisze pojcia.


a) internowanie

b) kompromis

/2

9. Ponisze wydarzenia z historii Polski po II wojnie wiatowej uporzdkuj chronologicz-


nie. Przy najwczeniejszym z nich napisz cyfr 1, a przy nastpnych kolejne cyfry.
zniesienie stanu wojennego
powstanie pierwszego niekomunistycznego rzdu w powojennej Polsce
podpisanie porozumie sierpniowych
uchwalenie konstytucji PRL-u
/1

10. Uzupenij ponisz tabel, wpisujc po dwa przykady problemw ycia codziennego
w PRL-u i osigni powojennej Polski.

A. Problemy dnia codziennego w PRL-u B. Osignicia powojennej Polski

/4

242
Rozdzia VII. W powojennej Polsce

G R UPA C

/ 28

1. Podaj rok, w ktrym miay miejsce ponisze wydarzenia.


a) wprowadzenie stanu wojennego w PRL-u
b) podpisanie porozumie sierpniowych
/2

2. Zdecyduj, czy ponisze zdania s prawdziwe, czy faszywe. W tabeli wpisz prawda
lub fasz.

A. Powojenna Polska bya pastwem jednolitym narodowociowo.

Po wojnie wadz w Polsce przejli komunici, a Polska bya


B.
podporzdkowana Zwizkowi Radzieckiemu.
Postanowienia Okrgego Stou przyczyniy si do przemian
C.
demokratycznych w Polsce.

D. W PRL-u istniaa wolno sowa.

Gospodarka PR L-u bya planowana centralnie, co oznacza, e wszystkie


E.
decyzje gospodarcze podejmoway wadze pastwa.

/5

3. Do kadego z podanych opisw dopisz imi i nazwisko postaci historycznej, ktrej


ten opis dotyczy.
Opis Imi i nazwisko postaci historycznej

A. polski kardyna wybrany na papiea w 1978 r.

B. przywdca strajku robotnikw w stoczni gdaskiej

premier pierwszego po wojnie niekomunistycznego


C.
rzdu w Polsce

/3

4. Wymie trzy wydarzenia roku 1989, ktre wiadczyy o sabniciu bd upadku


komunizmu w Polsce i o jej uniezalenieniu si od ZSRR.
a)
b)
c)
/3

243
Sprawdzian nr 7

5. Napisz, z ktrymi wydarzeniami z historii PRL-u s zwizane ponisze ilustracje.


Podpisz je.
A B C

/3

6. Przeczytaj uwanie poniszy tekst i na jego podstawie wykonaj polecenia.


Podczas mistrzostw wiata w gimnastyce sportowej w Bazylei w 1950 roku Helena Rakoczy
zdobya pierwszy dla powojennej Polski zoty medal w wieloboju. Euforii* nie byo koca. Dwu-
dziestodziewicioletni zawodniczk porwnywano do gwiazd sportu okresu midzywojenne-
go Haliny Konopackiej i Jadwigi Jdrzejowskiej. Staa si synonimem** sukcesu tak bardzo
wyczekiwanego przez obywateli kraju dwigajcego si z ruin. [] Oprcz zota w wieloboju
Rakoczy wywalczya w Bazylei jeszcze trzy zote medale w wiczeniach wolnych, skoku przez
konia i na rwnowani. Zdobya te medal brzowy w wiczeniach na porczach.
Na podstawie: Historia PRL. Polityka. Ludzie. ycie codzienne,
red. J. Kauna-Ross, t. 4, Warszawa 2009, s. 101.
** Euforia radosny nastrj.
** Synonim tu: symbol, znak.

A. Napisz, ile lat po zakoczeniu II wojny wiatowej odbyy si mistrzostwa wiata


w Bazylei.

B. Podaj imiona i nazwiska dwch gwiazd midzywojennego sportu, do ktrych porw-


nywano Helen Rakoczy.

C. Wymie nazwy dyscyplin, w ktrych Helena Rakoczy zdobya medale podczas


mistrzostw wiata w Bazylei.

/3

244
7. Rozwi ponisze skrty.
a) PZPR
b) III RP
/2

8. Wyjanij ponisze pojcia.


a) internowanie

b) awans spoeczny

/2

9. Ponisze wydarzenia z historii Polski po II wojnie wiatowej uporzdkuj chronologicz-


nie. Przy najwczeniejszym z nich napisz cyfr 1, a przy nastpnych kolejne cyfry.
wprowadzenie stanu wojennego
narodziny III RP
powstanie NSZZ Solidarno
uchwalenie konstytucji PRL-u
/1

10. Uzupenij ponisz tabel, wpisujc po dwa przykady problemw ycia codziennego
w PRL-u i osigni powojennej Polski.

A. Problemy dnia codziennego w PRL-u B. Osignicia powojennej Polski

/4

245