Vous êtes sur la page 1sur 9

FMEA: Flash Virtual Reality Bril

Severity Kenmerk: S
Falen op veiligheid en Mobiel gaat kapot (gespleten scherm, losse onderdelen en dergelijke) 10
voldoen aan de eisen Mobiel wordt beschadigd (krassen, deuken en dergelijke) 9
Verlies/vermindering van de Niet meer te gebruiken voor Virtual Reality Experience 8
primaire functies Afstellen van de lenzen en de mobiel is niet meer mogelijk 7
Verlies/vermindering van de Verlies/vermindering van de functie heeft WEL invloed op de primaire functie(s) 6
secundaire functies Verlies/vermindering van de functie heeft GEEN invloed op de primaire functie(s) 5
Hinderlijk Falen is irriterend 4
Falen is vervelend, maar niet irritant 3
Falen is vervelend, maar nauwelijks zichtbaar 2
Geen effect Niets aan de hand 1

Occurence Kenmerk: O
Erg hoog 1 op de 5 keer 10
Hoog 1 op de 10 keer 9
1 op de 50 keer 8
1 op de 100 keer 7
Gemiddeld 1 op de 500 keer 6
1 op de 1.000 keer 5
1 op de 2.500 keer 4
Laag 1 op de 5.000 keer 3
1 op de 10.000 keer 2
Nihil Niet vast te stellen 1

Detection Kenmerk: D
Niet detecteerbaar Niet detecteerbare en onzichtbare fout 10
Detectie nihil Fout kan niet toegewezen worden aan een onderdeel of handeling. 9
Detecteerbaarheid na falen Aanwijsbare fout in het gehele systeem/product 8
Aanwijsbare fout na het falen, toewijsbaar aan een sub-systeem of reeks 7
handelingen.
Aanwijsbare fout na het falen, toewijsbaar aan een specifiek onderdeel of handeling. 6
Detecteerbaarheid voor Detectie, voordat het systeem stopt. 5
falen Detectie, voordat de fout optreedt. 4
Detectie voor het falen voor functievermindering van het product. 3
Detectie tijdens gebruik Detectie van het falen tijdens het gebruik van het product. 2
Detectie voor gebruik Detectie van het falen voor het gebruik van het product 1
Failure Mode and Effect Analysis Worksheet
Proces of product: Flash Virtual Reality Bril FMEA-nummer: Flash_VR-08122017-a1.v4.
FMEA Team: Danny Janssen Originele FMEA-datum: 14/12/2017
Teamleider: Danny Janssen Datum geoptimaliseerde FMEA: 14/12/2017
FMEA Actie Resultaten:
Component en Mogelijk falen Reden van falen S Effecten van falen O Detecteerbaarheid D RPN Acties S O D RPN
functie
Part-ID: Flash_VR-30112017-a1.s0.p1.v2. [Mechanismewand_Boven]
Vastpakken Moeilijk vastpakken Glad oppervlak 3 Wegglijden van je 8 Glans/glad gevoel 1 24 Patroon voor grip 3 3 1 9
vingers toevoegen of het
oppervlak opruwen
Geen grip 3 Wegglijden van je 8 Glans/glad gevoel 1 24 Patroon voor grip 3 3 1 9
vingers toevoegen of het
oppervlak opruwen
Geen houvast 3 Wegglijden van je 8 Glans/glad gevoel 1 24 Iets als een hendel 3 3 1 9
vingers toevoegen waar je
achter kan haken
Scherpe randen Slechte afwerking 4 Snee in je vinger(s) 8 Scherpe lijn te zien 2 64 Afwerken, duh 4 1 2 8
Langdurig gebruik 4 Snee in je vinger(s) 6 Scherpe lijn te zien 2 48 Onderhoudsrapport 4 6 2 48
van de VR-bril
Laten vallen van de 4 Snee in je vinger(s) 5 Scherpe lijn te zien in 2 40 Gebruikers- 4 4 2 32
VR-bril de buurt van deuken handleiding
Geleiden Verdikkingen breken Forse kracht wordt 5 Mobielhouder kan 3 Mobielhouder krijgt 2 30 Verstevigingsribben 5 2 2 20
erop uitgeoefend niet meer precies meer toevoegen en/of de
geplaatst worden bewegingsvrijheid wanddikte vergroten
Mobielhouder valt 5 Mobielhouder kan 3 Mobielhouder krijgt 2 30 Verstevigingsribben 5 2 2 20
op de grond niet meer precies meer toevoegen en/of de
geplaatst worden bewegingsvrijheid wanddikte vergroten
Verdikkingen Forse kracht wordt 4 Mobielhouder kan 4 Mobielhouder is 2 36 Verstevigingsribben 4 2 2 16
vervormen erop uitgeoefend niet meer precies moeilijker te toevoegen en/of de
geplaatst worden bevestigen wanddikte vergroten
Mobielhouder valt 4 Mobielhouder kan 4 Mobielhouder is 2 36 Verstevigingsribben 4 2 2 16
op de grond niet meer precies moeilijker te toevoegen en/of de
geplaatst worden bevestigen wanddikte vergroten
Verbinden 1-2 wanden breken Te veel kracht op 4 Geen goede 4 Geen egale overgang 6 96 Verstevigingsribben 4 2 6 48
af uitgeoefend centrering met de tussen de toevoegen aan de
mechanismewanden buitenwanden pinnen, diameter pin
groter maken
Het schuif- 4 Geen goede 4 Geen egale overgang 6 96 Wanddikte vergroten, 4 2 6 48
mechanisme oefent centrering met de tussen de verstevigingsribben
te veel kracht uit op mechanismewanden buitenwanden toevoegen
de wand(en)
3-4 wanden breken Te veel kracht op 8 De bandhouder 3 Twee losse delen 6 144 Wanddikte vergroten, 8 2 6 108
af uitgeoefend komt los van de VR- verstevigingsribben
bril toevoegen
Het schuif- 8 De bandhouder 3 Twee losse delen 6 144 Wanddikte vergroten, 8 2 6 108
mechanisme oefent komt los van de VR- verstevigingsribben
te veel kracht uit op bril toevoegen
de wand(en)
1-2 wanden Te veel kracht op 4 Geen goede 5 Geen egale overgang 6 120 Wanddikte vergroten, 4 1 6 24
vervormen uitgeoefend centrering met de tussen de verstevigingsribben
mechanismewanden buitenwanden toevoegen
Het schuif- 4 Geen goede 5 Geen egale overgang 6 120 Wanddikte vergroten, 4 1 6 24
mechanisme oefent centrering met de tussen de verstevigingsribben
te veel kracht uit op mechanismewanden buitenwanden toevoegen
de wand(en)
3-4 wanden Te veel kracht op 4 Geen goede 4 Geen egale overgang 6 96 Wanddikte vergroten, 4 2 6 48
vervormen uitgeoefend centrering met de tussen de verstevigingsribben
mechanismewanden buitenwanden toevoegen
Het schuif- 4 Geen goede 4 Geen egale overgang 6 96 Wanddikte vergroten, 4 2 6 48
mechanisme oefent centrering met de tussen de verstevigingsribben
te veel kracht uit op mechanismewanden buitenwanden toevoegen
de wand(en)
Positioneren 1-2 wanden breken Te veel kracht op 1 Niks ernstigs het 2 1 Of 2 afgebroken 2 4 Wanddikte vergroten, 1 1 2 2
af uitgeoefend schuifmechanisme wanden toevoegen van
kan nog steeds verstevigingsribben,
bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
Het schuif- 1 Niks ernstigs het 2 1 Of 2 afgebroken 2 4 Wanddikte vergroten, 1 1 2 2
mechanisme oefent schuifmechanisme wanden toevoegen van
te veel kracht uit op kan nog steeds verstevigingsribben,
de pin(nen) bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
3-4 wanden breken Te veel kracht op 8 Het schuif- 2 3 Of 4 afgebroken 6 96 Wanddikte vergroten, 8 1 6 48
af uitgeoefend mechanisme kan wanden toevoegen van
niet bevestigd verstevigingsribben,
worden en dus is de ruimte tussen het gat
VR-bril nutteloos en de wanden
vergroten
Het schuif- 8 Het schuif- 2 3 Of 4 afgebroken 6 96 Wanddikte vergroten, 8 1 6 48
mechanisme oefent mechanisme kan wanden toevoegen van
te veel kracht uit op niet bevestigd verstevigingsribben,
de wand(en) worden en dus is de ruimte tussen het gat
VR-bril nutteloos en de wanden
vergroten
1-2 wanden Te veel kracht op 1 Niks ernstigs het 4 Moeilijk zichtbaar, 6 24 Wanddikte vergroten, 1 2 6 12
vervormen uitgeoefend schuifmechanisme wanneer toevoegen van
kan nog steeds geassembleerd verstevigingsribben,
bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
Het schuif- 1 Niks ernstigs het 4 Moeilijk zichtbaar, 6 24 Wanddikte vergroten, 1 2 6 12
mechanisme oefent schuifmechanisme wanneer toevoegen van
te veel kracht uit op kan nog steeds geassembleerd verstevigingsribben,
de wand(en) bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
3-4 wanden Te veel kracht op 8 Het schuif- 4 Moeilijk zichtbaar, 6 192 Wanddikte vergroten, 8 2 2 36
vervormen uitgeoefend mechanisme kan wanneer toevoegen van
moeilijker of niet geassembleerd verstevigingsribben,
bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
Het schuif- 8 Het schuif- 4 Moeilijk zichtbaar, 6 192 Wanddikte vergroten, 8 2 2 36
mechanisme oefent mechanisme kan wanneer toevoegen van
te veel kracht uit op moeilijker of niet geassembleerd verstevigingsribben,
de wand(en) bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
Tegenhouden Tegenhoudblok Forse kracht op de 8 De mobielhouder 4 De mobielhouder 6 192 Wanddikte vergroten, 8 2 2 36
breekt tegenhoudblok (assemble) rolt uit (assemble) rolt uit de meerdere blokken
uitgeoefend de VR-bril VR-bril toevoegen om de last
te verdelen
De VR-bril is op de 8 De mobielhouder 4 De mobielhouder 6 192 Wanddikte vergroten, 8 2 2 36
grond gevallen (assemble) rolt uit (assemble) rolt uit de meerdere blokken
de VR-bril VR-bril toevoegen om de last
te verdelen
Tegenhoudblok Forse kracht op de 4 De mobielhouder 5 Tijdens gebruik 5 100 Wanddikte vergroten, 4 2 5 40
vervormt tegenhoudblok (assemble) is verloopt het verstellen meerdere blokken
uitgeoefend moeilijker te minder soepel toevoegen om de last
verplaatsen met de te verdelen
actuator
De VR-bril is op de 4 De mobielhouder 5 Tijdens gebruik 5 100 Wanddikte vergroten, 4 2 5 40
grond gevallen (assemble) is verloopt het verstellen meerdere blokken
moeilijker te minder soepel toevoegen om de last
verplaatsen met de te verdelen
actuator
Part-ID: Flash_VR-22112017-a1.s0.p2.v2. [Mechanismewand_Onder]
Component en Mogelijk falen Reden van falen S Effecten van falen O Detecteerbaarheid D RPN Acties S O D RPN
functie
Vastpakken Moeilijk vastpakken Glad oppervlak 3 Wegglijden van je 8 Glans/glad gevoel 1 24 Patroon voor grip 3 3 1 9
vingers toevoegen of het
oppervlak opruwen
Geen grip 3 Wegglijden van je 8 Glans/glad gevoel 1 24 Patroon voor grip 3 3 1 9
vingers toevoegen of het
oppervlak opruwen
Geen houvast 3 Wegglijden van je 8 Glans/glad gevoel 1 24 Iets als een hendel 3 3 1 9
vingers toevoegen waar je
achter kan haken
Scherpe randen Slechte afwerking 4 Snee in je vinger(s) 8 Scherpe lijn te zien 2 64 Afwerken, duh 4 1 2 8
Langdurig gebruik 4 Snee in je vinger(s) 6 Scherpe lijn te zien 2 48 Onderhoudsrapport 4 6 2 48
van de VR-bril
Geleiden Laten vallen van de 4 Snee in je vinger(s) 5 Scherpe lijn te zien in 2 40 Gebruikers- 4 4 2 32
VR-bril de buurt van deuken handleiding
Verdikkingen breken Forse kracht wordt 5 Mobielhouder kan 3 Mobielhouder krijgt 2 30 Verstevigingsribben 5 2 2 20
erop uitgeoefend niet meer precies meer toevoegen en/of de
geplaatst worden bewegingsvrijheid wanddikte vergroten
Mobielhouder valt 5 Mobielhouder kan 3 Mobielhouder krijgt 2 30 Verstevigingsribben 5 2 2 20
op de grond niet meer precies meer toevoegen en/of de
geplaatst worden bewegingsvrijheid wanddikte vergroten
Verbinden Verdikkingen Forse kracht wordt 4 Mobielhouder kan 4 Mobielhouder is 2 36 Verstevigingsribben 4 2 2 16
vervormen erop uitgeoefend niet meer precies moeilijker te toevoegen en/of de
geplaatst worden bevestigen wanddikte vergroten
Mobielhouder valt 4 Mobielhouder kan 4 Mobielhouder is 2 36 Verstevigingsribben 4 2 2 16
op de grond niet meer precies moeilijker te toevoegen en/of de
geplaatst worden bevestigen wanddikte vergroten
3-4 wanden breken Te veel kracht op 8 De bandhouder 3 Twee losse delen 6 144 Wanddikte vergroten, 8 2 6 108
af uitgeoefend komt los van de VR- verstevigingsribben
bril toevoegen
Het schuif- 8 De bandhouder 3 Twee losse delen 6 144 Wanddikte vergroten, 8 2 6 108
mechanisme oefent komt los van de VR- verstevigingsribben
te veel kracht uit op bril toevoegen
de wand(en)
1-2 wanden Te veel kracht op 4 Geen goede 5 Geen egale overgang 6 120 Wanddikte vergroten, 4 1 6 24
vervormen uitgeoefend centrering met de tussen de verstevigingsribben
mechanismewanden buitenwanden toevoegen
Het schuif- 4 Geen goede 5 Geen egale overgang 6 120 Wanddikte vergroten, 4 1 6 24
mechanisme oefent centrering met de tussen de verstevigingsribben
te veel kracht uit op mechanismewanden buitenwanden toevoegen
de wand(en)
3-4 wanden Te veel kracht op 4 Geen goede 4 Geen egale overgang 6 96 Wanddikte vergroten, 4 2 6 48
vervormen uitgeoefend centrering met de tussen de verstevigingsribben
mechanismewanden buitenwanden toevoegen
Het schuif- 4 Geen goede 4 Geen egale overgang 6 96 Wanddikte vergroten, 4 2 6 48
mechanisme oefent centrering met de tussen de verstevigingsribben
te veel kracht uit op mechanismewanden buitenwanden toevoegen
de wand(en)
Positioneren 1-2 wanden breken Te veel kracht op 1 Niks ernstigs het 2 1 Of 2 afgebroken 2 4 Wanddikte vergroten, 1 1 2 2
af uitgeoefend schuifmechanisme wanden toevoegen van
kan nog steeds verstevigingsribben,
bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
Het schuif- 1 Niks ernstigs het 2 1 Of 2 afgebroken 2 4 Wanddikte vergroten, 1 1 2 2
mechanisme oefent schuifmechanisme wanden toevoegen van
te veel kracht uit op kan nog steeds verstevigingsribben,
de pin(nen) bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
3-4 wanden breken Te veel kracht op 8 Het schuif- 2 3 Of 4 afgebroken 6 96 Wanddikte vergroten, 8 1 6 48
af uitgeoefend mechanisme kan wanden toevoegen van
niet bevestigd verstevigingsribben,
worden en dus is de ruimte tussen het gat
VR-bril nutteloos en de wanden
vergroten
Het schuif- 8 Het schuif- 2 3 Of 4 afgebroken 6 96 Wanddikte vergroten, 8 1 6 48
mechanisme oefent mechanisme kan wanden toevoegen van
te veel kracht uit op niet bevestigd verstevigingsribben,
de wand(en) worden en dus is de ruimte tussen het gat
VR-bril nutteloos en de wanden
vergroten
1-2 wanden Te veel kracht op 1 Niks ernstigs het 4 Moeilijk zichtbaar, 6 24 Wanddikte vergroten, 1 2 6 12
vervormen uitgeoefend schuifmechanisme wanneer toevoegen van
kan nog steeds geassembleerd verstevigingsribben,
bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
Het schuif- 1 Niks ernstigs het 4 Moeilijk zichtbaar, 6 24 Wanddikte vergroten, 1 2 6 12
mechanisme oefent schuifmechanisme wanneer toevoegen van
te veel kracht uit op kan nog steeds geassembleerd verstevigingsribben,
de wand(en) bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
3-4 wanden Te veel kracht op 8 Het schuif- 4 Moeilijk zichtbaar, 6 192 Wanddikte vergroten, 8 2 2 36
vervormen uitgeoefend mechanisme kan wanneer toevoegen van
moeilijker of niet geassembleerd verstevigingsribben,
bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
Het schuif- 8 Het schuif- 4 Moeilijk zichtbaar, 6 192 Wanddikte vergroten, 8 2 2 36
mechanisme oefent mechanisme kan wanneer toevoegen van
te veel kracht uit op moeilijker of niet geassembleerd verstevigingsribben,
de wand(en) bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
Part-ID: Flash_VR-01122017-a1.s0.p3.v2. [Bedekkingskap-2]
Component en Mogelijk falen Reden van falen S Effecten van falen O Detecteerbaarheid D RPN Acties S O D RPN
functie
Afschermen De bedekkingskap-1 Forse kracht 4 Het schuif- 2 Gebroken stukken en 6 48 Wanddikte vergroten, 4 1 6 24
breekt opvangen mechanisme wordt een open holte in de verstevigingsribben
er iets minder goed VR-bril toevoegen
in bevestigd
De VR-bril valt op 4 Het schuif- 2 Gebroken stukken en 6 48 Wanddikte vergroten, 4 1 6 24
de grond mechanisme wordt een open holte in de verstevigingsribben
VR-bril toevoegen
er iets minder goed
in bevestigd
De bedekkingskap-1 Forse kracht 2 De Mobielhouder 3 Een beetje vuil op en 2 12 Onderhoudsrapport 2 3 2 12
scheurt open opvangen (assemble) kan in de VR-bril
bevuild worden
De VR-bril valt op 2 De Mobielhouder 3 Een beetje vuil op en 2 12 Onderhoudsrapport 2 3 2 12
de grond (assemble) kan in de VR-bril
bevuild worden
De bedekkingskap-1 Forse kracht 7 De afstand die de 3 Het schuifmechanisme 2 42 Wanddikte vergroten, 7 1 2 14
buigt/bolt op opvangen Mobielhouder verplaatst niet verstevigingsribben
(assemble) kan fatsoenlijk toevoegen
bewegen wordt
belemmerd
De VR-bril valt op 7 De afstand die de 3 Het schuifmechanisme 2 42 Wanddikte vergroten, 7 1 2 14
de grond Mobielhouder verplaatst niet verstevigingsribben
(assemble) kan fatsoenlijk toevoegen
bewegen wordt
belemmerd
De VR-bril wordt in 7 De afstand die de 2 Het schuifmechanisme 2 28 Verstevigingsribben 7 1 2 14
de buurt gehouden Mobielhouder verplaatst niet toevoegen
van een warme plek (assemble) kan fatsoenlijk
bewegen wordt
belemmerd
Verbinden Schroefverbinding De wand splijt open 4 Het schuif- 2 Gebroken stukken en 6 48 Wanddikte vergroten, 4 1 6 24
gaat kapot mechanisme wordt een open holte in de verstevigingsribben
er iets minder goed VR-bril toevoegen
in bevestigd
Schroefdraad draait Door verslijting op 4 Het schuif- 4 Gebroken stukken en 6 96 Schroefverbinding 4 1 6 24
door den duur mechanisme wordt een open holte in de vervangen door een
er iets minder goed VR-bril klikverbinding
in bevestigd
Bedekkingskap-1 Forse kracht 4 Het schuif- 2 Gebroken stukken en 6 48 Wanddikte vergroten, 4 1 6 24
breekt opvangen mechanisme wordt een open holte in de verstevigingsribben
er iets minder goed VR-bril toevoegen
in bevestigd
De VR-bril valt op 4 Het schuif- 2 Gebroken stukken en 6 48 Wanddikte vergroten, 4 1 6 24
de grond mechanisme wordt een open holte in de verstevigingsribben
er iets minder goed VR-bril toevoegen
in bevestigd
Bedekkingskap-1 Forse kracht 4 Het schuif- 3 Gebroken stukken en 6 72 Wanddikte vergroten, 4 1 6 24
scheurt open opvangen mechanisme wordt een open holte in de verstevigingsribben
er iets minder goed VR-bril toevoegen
in bevestigd
De VR-bril valt op 4 Het schuif- 3 Gebroken stukken en 6 72 Wanddikte vergroten, 4 1 6 36
de grond mechanisme wordt een open holte in de verstevigingsribben
er iets minder goed VR-bril toevoegen
in bevestigd
Klemmen De speling tussen Doordat het 3 Het 2 Het schuifmechanisme 2 12 Wanddikte vergroten, 3 1 2 6
de bedekkingskap-1 schuifmechanisme schuifmechanisme klapt lichtelijk heen en verstevigingsribben
en de voorkap is te heen en weer tekeer klapt lichtelijk heen weer toevoegen
groot gaat tegen de en weer
bedekkingskap-1
kan de wand
worden uitgerekt
Te veel speling 3 Het schuif- 4 Het schuifmechanisme 2 24 Aanpassen in de 3 2 2 12
vanaf het begin mechanisme klapt klapt lichtelijk heen en CAD-tekening
toegevoegd langzamerhand weer
steeds meer heen
en weer
Positioneren 1-2 wanden breken Te veel kracht op 1 Niks ernstigs het 2 1 Of 2 afgebroken 2 4 Wanddikte vergroten, 1 1 2 2
af uitgeoefend schuifmechanisme wanden toevoegen van
kan nog steeds verstevigingsribben,
bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
Het schuif- 1 Niks ernstigs het 2 1 Of 2 afgebroken 2 4 Wanddikte vergroten, 1 1 2 2
mechanisme oefent schuifmechanisme wanden toevoegen van
te veel kracht uit op kan nog steeds verstevigingsribben,
de pin(nen) bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
3-4 wanden breken Te veel kracht op 4 Het schuif- 2 3 Of 4 afgebroken 6 48 Wanddikte vergroten, 4 1 6 24
af uitgeoefend mechanisme wordt wanden toevoegen van
er iets minder goed verstevigingsribben,
in bevestigd ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
Het schuif- 4 Het schuif- 2 3 Of 4 afgebroken 6 48 Wanddikte vergroten, 4 1 6 24
mechanisme oefent mechanisme wordt wanden toevoegen van
te veel kracht uit op er iets minder goed verstevigingsribben,
de wand(en) in bevestigd ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
1-2 wanden Te veel kracht op 1 Niks ernstigs het 4 Moeilijk zichtbaar, 6 24 Wanddikte vergroten, 1 2 6 12
vervormen uitgeoefend schuifmechanisme wanneer toevoegen van
kan nog steeds geassembleerd verstevigingsribben,
bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
Het schuif- 1 Niks ernstigs het 4 Moeilijk zichtbaar, 6 24 Wanddikte vergroten, 1 2 6 12
mechanisme oefent schuifmechanisme wanneer toevoegen van
te veel kracht uit op kan nog steeds geassembleerd verstevigingsribben,
de wand(en) bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
3-4 wanden Te veel kracht op 8 Het schuif- 4 Moeilijk zichtbaar, 6 192 Wanddikte vergroten, 8 2 2 36
vervormen uitgeoefend mechanisme kan wanneer toevoegen van
moeilijker of niet geassembleerd verstevigingsribben,
bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
Het schuif- 8 Het schuif- 4 Moeilijk zichtbaar, 6 192 Wanddikte vergroten, 8 2 2 36
mechanisme oefent mechanisme kan wanneer toevoegen van
te veel kracht uit op moeilijker of niet geassembleerd verstevigingsribben,
de wand(en) bevestigd worden ruimte tussen het gat
en de wanden
vergroten
Afschermen De bedekkingskap-1 Forse kracht 4 De Mobielhouder 2 Gebroken stukken en 6 48 Wanddikte vergroten, 4 1 6 24
breekt opvangen (assemble) kan een open holte in de verstevigingsribben
bevuild worden VR-bril toevoegen