Vous êtes sur la page 1sur 3

Yalu tene N -

O -
pikny jzyk P -
R -
0. WYMOWA S -
T -
Jzyk Yalu korzysta z nastpujcych liter i znakw specjalnych:
Ts Jak sz
Litery U -
Jak u z wikszym Dziubkiem
Aa, Bb, 0, Cc, Tctc, Dd, Ee, 3, Ff, Gg, Hh, Chch, Ii, Jj, Qq, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, V Jak w
Tt, Tsts, Uu, , Vv, Xx, Yy, Zz, X Jak ks
Y -
Znaki specjalne Z -

/, \, :, X
Znak Znaczenie
Wymowa zostaa przedstawiona w tabelce #1 / Ton rosncy
\ Ton opadajcy
#1 : Samogoska duga
X Spowolnienie ten fragment naley przeczyta wolniej
Literka Wymowa
Oznacza i naley tutaj zrobi przerw i potem rozpocz czytanie
A -
( Podwojenie samogoski
B -
0 Jak b ale z wyranym pukniciem
C - System tonalny w Yalu:
Tc Jak cz
D - Jzyk Yalu posiada dwa tony a wic specjalne sposoby wymawiania sw. Poprzez
E - tony zmienia si rodzaj rzeczownika s wic bardzo wane i naley ich
3 Jak e z szerokim umiechem przestrzega.
F -
G - Sposb wymawiania tonw:
H -
Ch Jak gardowe h twardo z garda / Ton rosncy mski wymawiany poprzez obnienie gosu na pocztku
I - wyrazu a nastpnie stopniowe go zwikszanie
J Jak d \ Ton opadajcy eski wymawiany poprzez podniesienie gosu na
Q Jak k pocztku wyrazu a nastpnie stopniowe go zanianie
L -
M - Przerzutnia samogosek
W jzyku Yalu nastpuje przerzutnia samogosek czyli odcicie kocowej RZECZOWNIKI
samogoski i dodanie jej do nastpnego wyrazu jeli rozpoczyna si on spgosk. Liczba pojedyncza
Mski eski
1. RZECZOWNIKI oywione nieoywione oywione nieoywione
- - - -
Rzeczowniki w Yalu maj dwa rodzaje mski i eski i dwa typy oywiony i
nieoywiony. Oprcz biernika kogo co? I liczby pojedynczej podwjnej i mnogiej
nie odmieniaj si. Posiadaj rwnie przedimek nieokrelony. RZECZOWNIKI
Liczba podwjna
Przykadowe rzeczowniki: Mski eski
oywione nieoywione oywione nieoywione
/Ma(rateqan- las no -qo -qi -qa -qi
/Tusen- krl o
RZECZOWNIKI
\Tusen- krlowa o
Liczba mnoga
\Pa(nam- woda no Mski eski
oywione nieoywione oywione nieoywione
/Tsati- pies o -qon -qin -qan -qin

\Tsati- suka o
Biernik kogo co? przedimek Ye
Rodzaj rzeczownika
Przedimek nieokrelony przedimek Ule
Rodzaj rzeczownika poznajemy po tonie jaki zosta uyty niekiedy rodzaj zmienia
znaczenie rzeczownika np: /Ma(rateqan- las ; \Ma(rateqan- puszcza istniej dwa Biernik i przedimek nieokrelony ulye
rodzaje rzeczownika mski i eski
2. CZASOWNIKI
Rzeczowniki dziel si rwnie na dwa typy oywione i nieoywione. Rzeczowniki
Istniej dwa czasy i dwa tryby
oywione oznaczaj istoty ywe zjawiska itp. Rzeczowniki nieoywione oznaczaj
przedmioty. Czasy:

Odmiana rzeczownika Przeszy kocwka


Nieprzeszy kocwka
By prawidowo odmieni rzeczownik naley zna jego typ i rodzaj odmian
czcy kocwka
prezentuje tabelka #2
Tryby:
#2
Oznajmujcy
Rozkazujcy
Kilka zwrotw:
Kady czasownik w Yalu zaczyna si na samogosk i koczy na samogosk e
Kocham swojego psa
Istniej wic nastpujce grupy czasownikw odmieniaj si jednak tak samo
Medaqen 3l-ye /Tsati
A, A:, E, E:, I, I:, O, O:, U, U:,

Przykadowe czasowniki:

Atene- rzdzi panowa

Asene- spa

Edaqe- kocha

Osoba przedimek bezokolicznik wskanik


czasu/trybu
Ja- 3o M- atare- gra Czas przeszy:
Ty- Ete En- emue- je -t
On- Ses At- *ahene- robi Czas nie przeszy:
Ona- Sas Ot- upe- wchodzi -n
My- Munu Brak inae- i czcy:
Wy- Tenu kocwki ya0e- walczy -(a)b-
Oni/one- Samu

Zaimki dzierawcze

Osoba Zaimek
dzierawczy
Ja- 3o 3l
Ty- Ete El
On- Ses Sel
Ona- Sas Sal
My- Munu Mul
Wy- Tenu Tel
Oni/one- Samu Sal