Vous êtes sur la page 1sur 8

DFA tabel

c1 c2 c3* c4* c5* c6* c7* c8 C9 C10 c11** NAME OF


ASSEMBLY

carried out consecutively

Manual handling time per

Manual insertion time per

Estimation for theoretical


Insertion direction time

Montage process time


Alpha & Bêta symmetry

Manual handling code

Manual insertion code


# the operation is

C3 (c5+c7+c8+c9)
Operation time

minimum parts
Part ID

part

part
1.1 Glas 180 2x 0/0 1.1 2/0 2.5 0 5 17.2 Sub 1

1.2 180 2x 0/0 1.1 2/0 2.5 0 12 31.2 Sub 1

1.3 360 1 0/0 1.1 7/0 6.5 0 5.0 25.7 Sub 1

1.4 360 1 0/0 1.1 7/0 6.5 0 5.0 25.7 Sub 1

2.1 540 1 0/1 1.5 2/0 2.5 0 7.0 11 Sub 2

2.2 360 1 0/0 1.1 3/0 3.5 0 7.0 10.6 Sub 2

3.1 720 1 0/0 1.1 2/0 2.5 0 5 8.6 Sub 3

3.2 360 4x 8/0 2.4 3/0 3.5 0.4 12 73.2 Sub 3

3.3 720 2x 0/3 1.9 3/1 6 0.4 12 40.6 Sub 3

3 720 1 0/3 1.9 2/3 4.0 0.0 4.0 9.9 Sub 3

2 540 1 0/1 1.5 2/0 2.5 0 7.0 11 Sub 2

Total:

*) Codes en tijden te vinden in de tabellen op de volgende pagina

**) hanteer de volgende regel: Als op één van volgende vragen ‘ja’ geantwoord moet worden, vul dan hetzelfde
getal als c2 in. Zo niet, vul een 0 in.

- Tijdens gebruik: beweegt het onderdeel t.o.v andere onderdelen?


- Moet het onderdeel van een ander materiaal gemaakt zijn?
- Moet het onderdeel los zijn van overige onderdelen (zijn andere onderdelen anders bijv. niet te monteren)
?
5
4
1
c1
Part ID DFA tabel

c2

Alpha & Bêta symmetry

720
720
720

1
1
1
# the operation is
c3*

carried out consecutively

Manual handling code

0/3
0/3
0/3
c4*

Manual handling time per

1.9
1.9
1.9
c5*

part

Manual insertion code

0/0
0/0
8/1
c6*

269.1SECONDEN +-5MIN
Manual insertion time per
1.5
1.5
9.0
c7*

part

Total:
0
0
c8

Insertion direction time


0.4

5
0

Montage process time


C9

7.0

Operation time
8.4
3.4
C10

18.3

C3 (c5+c7+c8+c9)

Estimation for theoretical


minimum parts
c11**

Sub 5
Sub 4
Sub 1
NAME OF
ASSEMBLY
Verbeterde DFA

DFA tabel

c1 c2 c3* c4* c5* c6* c7* c8 C9 C10 c11** NAME OF


ASSEMBLY

carried out consecutively

Manual handling time per

Manual insertion time per

Estimation for theoretical


Insertion direction time

Montage process time


Alpha & Bêta symmetry

Manual handling code

Manual insertion code


# the operation is

C3 (c5+c7+c8+c9)
Operation time

minimum parts
Part ID

part

part
1.1 Glas 180 2x 0/0 1.1 2/0 2.5 0 4 16.1 Sub 1

1.2 180 2x 0/0 1.1 2/0 2.5 0 4 14.2 Sub 1

1.3 360 1 0/0 1.1 7/0 6.5 0 5.0 25.7 Sub 1

1.4 360 1 0/0 1.1 7/0 6.5 0 5.0 25.7 Sub 1

2.1 360 1 0/1 1.1 2/0 2.5 0 5.0 8.6 Sub 2

2.2 360 1 0/0 1.1 3/0 3.5 0 7.0 10.6 Sub 2

3.1 720 1 0/0 1.1 2/0 2.5 0 5 8.6 Sub 3

3.2 360 4x 8/0 2.4 3/0 3.5 0.4 5.0 45.6 Sub 3

3.3 720 2x 0/3 1.9 3/1 6 0.4 5.0 40.6 Sub 3

3 720 1 0/3 1.9 2/3 4.0 0.0 4.0 9.9 Sub 3

2 540 1 0/1 1.5 2/0 2.5 0 7.0 11 Sub 2

Total:
5
4
1
c1
Part ID

totaal
DFA tabel

c2

Alpha & Bêta symmetry

720
720
720

1
1
1
# the operation is
c3*

carried out consecutively

Manual handling code

0/3
0/3
0/3
c4*

Manual handling time per

1.9
1.9
1.9
c5*

part

Manual insertion code

0/0
0/0
8/1
c6*

246.7SECONDEN +-4MIN
Manual insertion time per
1.5
1.5
9.0
c7*

part

Total:
0
0
c8

Insertion direction time


0.4

5
0

Montage process time


C9

7.0

Operation time
8.4
3.4
C10

18.3

C3 (c5+c7+c8+c9)
246.7

Estimation for theoretical


minimum parts
c11**

Sub 5
Sub 4
Sub 1
NAME OF
ASSEMBLY
Bij DfA wordt onder "Lengte" begrepen: de afmeting van de langste zijde van het kleinste rechthoekige prisma
dat het onderdeel nog geheel kan omsluiten.

Bij DfA wordt onder "Breedte" begrepen: de afmeting van de kortste zijde van het kleinste rechthoekige prisma
dat het onderdeel nog geheel kan omsluiten. Is het onderdeel echter cilindrisch of heeft het een doorsnede die
bestaat uit een regelmatige gelijkzijdige veelhoek (bijvoorbeeld: een dobbelsteen, of de zeskantige kop van een
bout), dan wordt de dikte gedefinieerd als de straal (halve diameter) van de kleinste cilinder die het product
geheel kan omsluiten