Vous êtes sur la page 1sur 60

fIAllEONARD LIMITED EDITION SERIES Recorded by EARTH.

WIND & FIRE
WITH OI'TlONAl RHYTHM SECTION Words and Music by MAURICE WHITE.

Funk * (J=116)
FACES VERDfNE WHITE.. LARRY DUNN and PH'UfP BAiLEY
Arranged by JAY BOCOOK
Percussion Arranged by WilL RAPP
Opt. Rhythm Se<tion Arr. by PAUL LAVENDER
FI.UTFJrlCc.
<J

0 1 CLARINET "
u
,-J--., ,-J-----,
-A > > > > >~ > > > > > > > > ~ > >
~

. ..
EIALTOSAX

1 ff --= ~
,---J---,
> > r--;'----;J.
I
> • •> . ' > .. . •>
n; TENOR SAX
'<1 > > >1 > >1 > > I >
ff ,--J-----, ,-J--.,
1" ./J. > > > > :> >- >. .>
nlTRUMPET
u ff , - - J-----, ,-J--.,
.....-
a2 :> :> :>
2nd & 3rd
0; TRU~IPF:T " > > > >
:
>
:

FIIORN
(1I'lIor"'
u
_lJ >
ff
> > > > >
,---J---,
> >
,-J--.,
> >
--- l.........::I
> >-
:
> >-

..
Flugrlhorn, Opt.) 'u >
.ff '----" I '----" 1 >

I,t& 2nd
:
# >
£~ >
_.: ~ »>~ I I lL i: ~'tl~ ~~,~-~, ~
TROMOONE

~
ff , - J------" ,-J----.
> :> :> =;- '. -.?>~> > > >
BARITONE

TunA
(II ••. Su, Opl.)
ff
- d;v.

> » :> ~' (~)~..:d. -u-
ff
.lL
DEtLSI
XYLOPHONE oj

SNARF. DRUM 11 i'i ) .fffilIn FTfl fm .,
Crnsf1
ntf

CYMnALS UL
I"
4
Ii I
)
>
~
J~ J
Hi·,t:Jt
J .,
.ff f
l:::::i l:::::i 1 H tia::t
QUAil TOMS

f
- -
~lUtTIPtF.
(4)
nASSDRUMS
h'R > Ffi H:~I
ff -
AUX. PF.RC. \" 4 ...l
(Opt.) \"
" 7 <
.. Oplilln~l Rhythm Seclion score and p:ms inc1udctl separaTely. o IgRn EMI APRIL MUSIC INC. VERDANGEL MUSIC. CHERUBIM MUSIC "d SIR'" lRINI MUSIC
01744159 This tlrr:'"~t'I1l('nl f)
191)/i F.Ml ArRIt. MUSIC INC.. VERDANGEL MUSIC CHERUBIM MUSIC unci SIR "- TRINI MUSIC
All Rh:hts Cnnllnl1t'd nnel Adlllinl'{ttr(,(\ by EMI Af>Rlt MOSie INC.
All RiJ!hl<: Rt~ervrd In!trnalinnnl Copyrighl SWlretl Ustd by rtnnis<;lon

'.,. ·:i;':h",·~: .;;II:.y.... .
.. ~:~}~::/.', "',::. '.; : .. ~: .r. :;'} \ ....:.:
. ,~, "
~t
;1;' t.\:~. !.
,,:);}.i(\: '
!

'~;i~.:;. ,
••. I.! •.• '
.1 ·rll .:
•• ,!, ...

• ""C;.
:::':.-:.:: :::.:::.:~:~: .... "1

-... ,

~
• ~ ~ ~ <~~
" :~ :[<

'.- .
-.. :','.

A~
A A

n ~
7 7 A~
~

~
~' ,ll' I
I

I
_.. ~

~II :§ ~
A
A
A ~
I
A
A
)
;t~
A
A
A i ~ A~
~
~
d ~I[
=
A~ ~I~

:
1.-,

~ :~ J
A II A AQ

A •
\\u A A 1.1 AU /<-1.

. -= o. ·u ~ A~ ~'1I
A-,

~ ~. :~ ~~
A A A
AQ I
I :£
~ ~ A A A • . A·U II~ . ~~

I I ~
~
n .-.
)
II~~ ~
A~ ..... d A(
I-~At
A
0.111 d, A ~ A~ A A ~ A ~

~~ ( " ~...:
~ ~~ 1.1
~:~
\~
~
~

t ~ ~ .

(' A~
I ~ I ~ 0. ~
~
A A
J A-,

} ~.
~ ~i'-

I . I A~ ~ A-,.,

A ~ A<!:; I ~I
A <!:;Ad, <!:; A <!:; ~A<!:; ~ A

" ~ ~ to' " P" P <:
P "
..,
[-;, <: [-;,
..
....
.. .. <: p 11 *
f>;
ci
< X X -
~
N

~ Z :i <
co § i
~
< X v
v

~
Vl Vl ;..
'"
~
oJ
U < ~ ~ "-
r-
c
r-
<
c '"
r- :<: G 0' '"
< 8

1-

~ -
I
~ '?
I
~
CIl ~I<- "~
~
c
:~ 8
<..c ~ <.L:;. AE
o ~ ~ ~ ~
I~
I'-
I .. "
I
~=~ ft
I :~ :~
~
, i
I m~

Cl~11 Aq A A Aq A A A~ A A ~ :~ A :~
~Iij ~~=
~[
=j
~I q A Cl Acj: A Altl ~I ""'" A

·U
, l A[
I
A~ A
{
A

Altl
I

A'''- A
~
:C.,
·U A[
, ,
C· .- ~~
A~ # ~
~~ ~ A~
;C
)

A~
~~
~
,,:;A A' Ae:: A
AJ!
1
~"~~ ~J. ~ ~ ~A··
~A~ ~
A ' AI.,

~ \
~~ ,
ltl A·'
ltl ~
u

...
,
,.;
,. •
~
. I
.....
( )
~\
A~
~
~.
)
A
I~

A"
., AI,
Ai'
,-
A A~
":; "
":;

.~
, A A{
A~ Al
...
~ A A Ai' P A

:~
,

A
A

~
I

:
I:

\A
A ] ~~, I
A~

"I<-
:[ -
.

& A~ )A A'
f-
,~ '~A A' A~ A-.< " A
1i ~
A A'

,~I : ' 1~,
A

I
.~
-€ ~
\m A A A A A' A ~ A
" =.... A

., ..
<: ~ c:: to> c:: to> <: to> <: to> <i to> <i ~ " c:: ~
=i= =

<i X X -;-:... .....,;-: .....
<i < c ;;;
III
:;;,
< x
......
<; Z
u ..:'" '"
;-: ... ~ ...'" .,< ...'"
;;, '"~ ;..
u
;;,
D
;;,
<

...~p~. > -...:!..-# ?..·. ... -.: .SX.h.~ .J-rl -.ll > ]l CYM... ~- J f: ff . 'U ff --= iff ff ff ..~· : h>- b~'~~ 6~ h~g. T....~ ff~ #!7~ -. i r· ':'\ ~J. . -. " .· rg... • ft.b . . -.... ::. .. fp > = .~.~n b~ . VP ff fp ifp ff fp " ~ "'~ . * ) cr.::)(?i!:~.. fp '-.~~.~ • • .... >- 'V VP ff. -ll-l-----'r f 'f fp.::.-.. '..••••• . h F999. ~.. '" >..:'U. /L~~ ~> ff fp • . .::.---.I..-.. •?> ~.rtr.. TnN. 41 f '" M> FFFi _ M QUAOS ff=!:l __ FFF9_ FFF9_ ~>.-. "~. =----jp iff : h~b~· 62 &~::t . FTFff:n9 . " ...I~~~! ·~ii~.:I >- fp >.:I ifp rrT....FFF9 r---t9 H t * ff9'9r-J9 b ~ Ff99f=FF SN. > ~~~ 'T" '. ff b~ '.4 .fP -==== CLAR... >. AUX...2 ff -==== TrT."..n. VP >- BAR.-. t1loj if'p .: '" . ff~ n-4 ..~ f--v- * f .. -. 1 03744159 211 11 22 23 14 25 26 Fil(€"S .. • f/'>~ f-~..f.Jl?'~'" .. >. >-.~rr ~. U VP ff .. b~ .~o 'n ~ h. : ....~ -- >- i fp j."--'"* .. .. f( L~..: i'l \. iff ff fp ff fp -==== "~ >-~ >.. ~ I<YIIO.~~: • t. . " >.. K > Ff=f=9Ft-l AM > BS.-. ~ FL... ff VP ff= ~ fp ff '-'--" fp = ifp !"UIIA : . .2 .~i~·.J ..: . ~f\ R:-~~o 'n >- ~ h. fp ff .'.lrICc..'rJ!..- ...:~:..J. -----=".: ....fP ff -==== 1 ff fp ff ~- f5 n > > > > ff9'9> .v'.~ >. > Jp>.' fp'. ·h.... .l.F=9==f9Ft-9 f .....IJRS.l ff L VP >- ff= i.1f. .SX. J'p~ ff VP ff' fp " ft.--. "':---.". f\ VP > ff >- fp >..1 f\_~R B. .g~~~ ~~h.llll. .. ".: r· b.Fi:i FFF9 >- FF:El ~ f AM >- >>.ll ) .l.~p~. ff - A.- fp > > ~ liN.

.~ ~ .' At' A .L..2 A . ..) " ~..v" < V> <- V> t-= t-= .. ~ I JJ. ..... '" < = = => .':..: :t.L.~ A' . <: I'"' <: P <: ~ <: -.... " A' A~ A~ 1. (:\/-: A' A~ A 'f' ':.> ~ io' <: -.. ... g ~ A~ • ....~ " A "" A.. . § :i = .> <: -.. " .>- u < => >< => < .- c ... A . .. Vi x < ci '0-" l: '.- t-= 0...~.> <: ~ I =r = = 0 ..c:v ... " ~ . ... " [ . .. .L... ci to ..>- :.. 11: A' A~ A' A ..'. A- ~I ~Aq~ ~A ~A ~Aq~ ~ A ~ ~Aq ~ " ~ "~"~I ~~ J I .- x ... " ~ . Ii> . ~ ~ A~. .. ~~ A' II . .. ' I I " . A~ • A ..~ . ... A' A~ ~ .... " " . ~A A' .. A~ A A A~ A~ A iP~ - / . . ~.... . to ~ A' A~ A ~ 'E.2 ~ ~ ~ ~ ~~ ~ :\1 . { " A [ ... iP :~ ...

:. A A• a:: A A 1 ~II t-~ 1 1 t. A A( A A l.... ~ . 1 I... ~ ~ :t. L A A~ l A A A( A 1 At A" A A ~A A A~ A~ --. '" ~" to> '" ~ " ~ '" p " ~ " "0> ( i"O> ...... ri <: ~ e: (I'J Q X ie: <: <. ~ A~ " A" .... ( ~ . . A Aj 1 0 P.: £ t. .. . .. --. :[. ri X X .. ~~ I I ~A ~ . '" D '"<: . At ~ . ~ ~A ~ .A I <. 'i? A '<l ~ '" II A~ A A [ •• l A •• ~ •• ~A :~ '" ~ II A~ A A A•.. IA~ --. . ~ ~ .~ f- g f- <: e: '"'" f- . u. :. . . 0 :~ I o .. ":'.~ I A ~A .'. A . P ..• •• A A~ A A A A ~A ~ . . Ci v... A A" ·0 A . . 1 P... A A A A J :: A "lOA ~ [ ] . I '? I 1 ~I" 1 ~A 'i?-. (I'J ~ ~ '" f- . .A :§ ~A ...

A <~ ..u ~A.. [.. • A-=. . A " A~ A A . ~ <~ ~ A".~ A 1'A : A~:-" . A\00. \.c: . I [ <~ ~~ A-=. ~ . ...~ J. I ~A '1' . ..~ •• ~.. A" A A A" A ~ A L M .'.c \.c: ~~~ ~A :~~ .".: ci <: Q '"c<: >i ic:: <: d In -< In ~ t . A . A. .. ~ .c:.. ..~:!::~~\ . C' . • .~~ . I A~" A' ] :: I..-: ~A _.u I'll I 1 I I" I ~ ..? ~[.'. .:!-l.. q~1 ~I:I: ~I:I: ~A ~ ~~~~ A~ ...• ~ :f~ A-=. ... A': A . '. :~ . ~..u A A.: A A A~ A A f. l A A • A.. ) \ \ \ \ A :S~I Il'A ~ A~ A~ A A-s... M A f. 1'~ -" A F.. ~ ~A A I ~ :~~ ~ ~ :~ J ". ~~ I . . I. 11 I. ...I C!:\ . .~ A A~ ~ AI~ ( "... ci >i >i . ~ . .u A~ ~A I- A A...- '" :>- :.- .: "" :>- u .. A M A 1'A • A-=. ~ A ~ ~A" ~ A I-~A ~ 1'A~ • ~ ~~ u ~ ~ 1E ~:. ..- <: c:: '" . A A A A A" A !. . I \.. A A M' A f.. A-=. ~ Ff <1 to> <: to> c: to> c: to> <: to> c: ~ <1 P =i= d =I .. A A ~ I .J A ~~ ~ . A ) A" A f.' ~ .u A~ '. A f. • ~ (: ~ ( I 1 ~ ( ~A A~ -" A A~ Ar.. -. 0 ~A <.. [. A~ A A . A ~)A A . A.. .. ~A A~ -" A ~ ~ ~ . <: .

l1 [11 [11 " ) H. ':. TunA : ~ ~ ~ > - ~ > ~ > - ~ > ~ > - : > ~ > 1\ ~. 7 7 ... :.uml.:i"'1" i: . I ) "d'"".-)'-.U~ '~ . Q~- liN.'..8 . ~ ': J 7 7· 7 7 . r.'I" :':F:'::' 'I.. J "Brush Type" Strnke 7mf~. ..: .. . oJ CLAR. ~j' -. Pre<.2 t~ ..1 '(11 "!. I 4X 49 50 51 52 5J 5' 55 03744159 Filc('s .s: heel nl" h:lOU in ccnler nl" head In mufne sl.:." .. 'oJ ~~ Opt. ~> _n ~ .f':~'. f'~ .::'.-:!.SX... ...lrICc.. Emi7 TrT.SX.i. Elec. oJ 1\ > T. .d Struke" .r "De . KYOD.H. DRS. "tk:Jd Stnlke"'" + + + + QUADS mf BS.. F.. ·':'t· j.r'}:'." 1\ > A. : : • :.'1'..Ji. TIlN.:: .:...J u .. Ad lib.I.....: Iltl :1 11 ' " ..Sulo irno Guitar 1\ I: . 1\ h .DR. AUX. oJ SN..1 U 1\ ~ > TrT.2. "" (" mf " . Bas<.J..ot:'..f7 CYM.:. '.:~~ . ~ . > IlAR. FL.. 'I. • .::. ./...

. .: :/:. ~.~). h~· . >. >.. " 'm fTn JffJ... >.. >- - >- SO/(I cmtlinllo mf'.-:j Y I-. . ~ .-:j r V ~ SN. -: '.-:j V ~ r ~ Y I-. .' . H~... -- T. ...~t ~~:-':.. . . >- OAR.. ~.. ~...'!~":..". ~ CLAR. . ..2..ffjj . . ~ .. V 1\ ~ • H~... ~. :... >. ~.. >.fn=trm ...i!... • ~ . ~.::L..... >. . >. .. >. f-\<1 ... .j ---- I1{/' 1\ .. 1.. . >- : >.I TrT..:~:::\: .. >. V 1\ • • >. . .SX.'. >. >- : >. . TON.h~' . .-- . Sectinn mf >- : >. > ~ ! ! > > > ~ > ! > f ! > " .. >.. ~ . >. >... . ~.... q~.. • >- f . >. l'l ~ (Emi7)... f ~ .. .3 V " cf) .I~-~~ .f. >.. .. -. . .... . .:·~. ". >- : >.. ~.:~i. ~ "N..h~' .. "::):N!)" :.. >- - >- f j - >. >. ..t' I1{/' f TUnA : - .i!.?' ..i!. 'v - I1{/' A. >.. ... >.:. hii· .. .. .. >... . >.. n=TI"ffjjJffJfTn . >.... ~ . . >- V r "----'I ---=> --= "----'I 1--'--" "----'I --- 11{/'''----'I f - " • • >-...DR. >.-. ~..... >.. >. . ~..<] 0' K .fTn JffJ. . . ~ ~ . " 037~~ F~ces 'S9 -q ~(j 57 5R 59 (.~:'. . . .. ~ . . >-.. >.. . ' ... .'f.. KynD.. .i!.-:j Y I-. I1{/' >... . .~. CYM.~ .. >. " QUADS ~ >- - I1{/' OS.FUrICc. . .. DRS. . >- - >. 'v I1{/' f 02.SX. >. ... --..... . > ...'. ~. . . " >- " >- " >- I1{/' AUX.. • H~.. .. >. q~ ..2 : I1{/' f >. ..i!. • • >-. . >... >- #' >.. >.'" . ~. .:...i!.. --. ~I\ I-\~ ~ . . >- : >- f >- : >- .. OJ I1{/'Y I-.. >- TH.. H.. 11 r J J J . .. >.

! • j1. ~~ ~ '. "'I' ~l II A ' A A ~ A. g ~ >.1- ~A ~ J A~A~ . A ' • l'~ A II A ~ ~ ~ ~ '. < to> < 10> < < to> < ~< ~ < ~[. M ~A~ ....< f-~< !g< I-'g< g< I. u ~i. 11 ~h A i A' <~ ~ ~ Ak Ak . . .l U <n -< <n .: ri < X X - . ~ "'.. 1. ~ ~ A~ i .. A~ A .~ -t ~ J--. .. .... '.. ~ ~ t< ~ I o '... ~ ~ "< [. . ' • I ( ~A A I A~ e "'t.Ul. U ~ Cf ~ < v ~ ~ 0 . A~ I • ~~" d .{ ) "~ . 'I 'i A"" I A A. ~"" ~ . ""~ f~ ~~ i f . ~< < .. ~ c-... '"t. ~ .. '"t.~ c-. ~ .. . A.~ '. . . A I .. " f I A A A' A -. g'< t. I 'i • ~A~ ~ " [l-A .'.. . . ]<---c g . ..!g< §< ~g< g< f-J. ~' ~ ~ " to ~ ..> 1= = v ~. A A~ A ~ -.<!:..1- ~ ~ 1 A~ I A ~ !:::: A ~A - !:::: A!::::M 1. I) .> " . 1 U "k --. " .L ~ ~ ( '. I L A~ "i ~ A~ l \~ ~ E L 1 A\~ ...~t~~~ ~2 "'£ "" ~ t< . ri < C ~ <n Q < X v .~ A~ - ~ ~ :: A( ~ Ai ~ !~ A ~. ) I A /1 A ) ~ A A :€ ~ ~ Q':.. J ~ <..I I • ~ A AI -. ..A-i( J <!:.. Al A A' A "' cr A~ '. ~ < o:: 0:: ~ t- 0:: ~ . 1l. l ' II A~ o A A l".~ ~{ A ~ 5.". ' .. : x \ ~ I I I I ~ ' Al ell ~ A ~ A ~ A~ ~ A ~~A I ~ A ~11 ~ A f ~~' ~A~ [ ~ A~ l'Jt.!g<- t= r= ~<... A • I I I I' I p.!g<. :I: r= r= r= r= r= ~ r= r ~i<. . . . AL ~ J/[ <.:"" A' i i ~ A~ ~~ 1 A ri H~ ~ ~AA r- 1 A j ~ A . c-.. :I: .

" I o . . C ci < C :: => . 1 A ( 1 { A A A A ~: Ii f \{ . .~ I I l. 1'A ~ A .. h I A~ ~ ~~ h~ A~ ~.. - h A~ ~ ~.~ <~ t [ 'W . V < => 0- => < .. ~ A A~ lOA . ~ . ~ :~ A A '.~ . r. '...- . ~ poA < ~'o> < < <I <"I' . <~ [. N < ci Q :i Vi Q X ~ :: "- < .j'.§' ~A~ <~ ~ ~!t:: [. ~ Irl r- 6'~~ ~V ~ t~ ~~ ~~ ~ JI I 0:< A~ A~ A A~ r..·w ~ ~ ~! t . '* = Li N '" !:: ci X X .~ . P <~ P . .L:.d I ~ Wl ( . h~ A~ ~.l V Vi -< Vi ..~ A I- A A' A~ A' ~ ... p ..r- A..- " ~ .. <~ ~ . . ~ ~ A~ A~ I- ~A <~ ~ l.. ~ i . I I I I~ I ~A ·W I . ~~' ~--. < ~ P ~P . A h . ~ I t . H~~....-: t .'W A A A A' ·0 A'" A A t I ~ w ~.j'" ~. :< iIn . ~ A' l A i A A( ~~ ~ . ~ \! ~.. A A A{ A A. . ~. ..~ A • ~ ~ • A II . . I I~ I p.W A A A II ·0 A~ II A ~ I. h 10h I-.

~ . ? > p. .0) - A.... :. -----.2 : BAR. ri9h ~ ...::= ~ hr-""i > ~ l-. .. TBN..---..': ·tt :: ••.' :.21\ > > > > > > > > > TPT.-"" > > > > > > ..:~:.FLJrICc. '.....I ... . 1\ 1\ SN..12 :... cr..SX..~<:: •• 1 '.. > " ..=n f::r=F9 FA9 FA9 F=. .. -e' F!-=FF F . 1-. " .. > > . FTAn9=9FTA~ F=. F7.l\~f.. . I I I -= ~ .... ~! A ..! '\" . ~ H.---.:"U':::'.. F7..I. : . to R to ~ ......~·!V. '"'--I::j T.L i . . . > 1\ > .l.::......:.-ofl 0) II • .J 0) A . ~.--:: it. /". > F ~ > F > > F ~ _F e F F f:: L i > ~ ihn --- . j ~ '. \ I. .. Jiv. .=n f::r=F9' FA9 FFi9 .. .. l .. = ~~ OS.:)' +Dell!'. ~ h.:'i .~ dil'.. ~~:~ . TUBA : > - > . riI.. .':'W':" ~: •: ... > dil'_ ~ F i.. ff n9=9 FTA . ~ > ~. HI 03744 159 ... . > I > > I > I > I > ~I > 1\ > . _. ... ... .. 77 7R 79 RO . . DRS.-::-.. I . . ~ > ~P ~ . ".2 R.....-::-.. ..·..SX.•. . -- Fml.... ~ ..n .... ....--- dilt..._ h .. > > > -.-:-.... ~ H.'!.. 'f::i::M f=R:9 ~ ~ 'f::i::M ~ FF'!'=1 FF'!'=1 I > QUADS Fi9=i FTf1 1=.. ----~ div. .. 1\ ~.. > TPT.JI. . ~ .. . h. '0) ... ~ > >- ~ > ~--.2 1\ . :.n • h. ..2. > 1\ > > 0) =-. 1\ 1\ > > ~ > ~-:.1:::1 =-. I f ..1 ...I)R..:: ..~. 1Ic-. > liN... '0) t::!=!== 1.. AUX.. £~ . > > > CLAR.. i ~ b~ .:~ 'r: •. b~ . ~ ) • ' > > > > > > > CYM. . ---- > >.I 0) A • .·.....' .. "'..j) j) j) j) j) j) j) ~ l' Frn~~ Frn FA9 Fi9=i _ r-i_ r-i_ r-i_ FIi . ~ ~. ~ ~I\ > > KYIlI). R) F(1ces ..

l.. t ib ~ ~!~ h . ..$ <..1 < < ~ < < ~ ~ <~ --.. ~ ~ I . ~ .: "- I- "- ...: t:i . I I ~ ~ . ~ ~ A': ~t. ~ . 11\ ~\ .£ -'1 < < < <J. '" .J < l... II ~ fP~ f.: => ~ i. A.1 .c:.. '"< Q x ~ ~ V> V> ..--..) x x .. ~ J1i- ~ ... '~ ~ • J1i- r ~I§ . .: ~ Z c :< c => ..... ~ [ ~ .. ~ ~ Th- :. :.: f-§ ~ ~ ~ .... '. < < ~ < <. '" e: I.::- V l.rr~ trifl.!i 'i'~ O'~ 'i? ~ ~ ~ .~ I ''i? ~ !l.> <: ~ R <: R ~ <: R <: ~ ~ ~ ~ .. II A II ~A II <~ II... AI§ :<: rn. ! ~ i I A ! A [rj .£ ~ g I " ~ E I 11 _-=.. < §...) 0'. ~ . .. A ~ . < < <..1l: <. .1 < < ~ < < ~ <J II ~r tn A < < < < <.. < < o <J < < ~ ~II < <i A\ ) ~ A~~ " I A A' A' 'A A' A' A A A' U II • II II II II II. ' ..~ ~A': f..r..: .E • -' A J II .o-~ ~ I :I: < < < ~ < <.. ~ ... \. II <.L:. . ~ I ~ ~ . .L: ~l ~IC /.... J1i- ~ . < -' < < < <..~ A '~.( . < < -:t < < <. A ~ I IIi [rj A~ ~ ..:: \. ~ .. <: ~ I = 1 'i= u . ~ 5 A'..<. < < <~ < < <. ~ <:I < < < <.

.e.r-. -' 1i I I I I rn ~ ~ l- .. ~' ~ . ~ I ~ .: Z '" . IU I U ~ ~ \ ~ II: i 1 -' A~ .e. N . ~ ) ) ~ I .( rJ... A'" ~ ..: z <i e '" ~ :i <: >< . .<: ~ l' ~ -\ <E a:~ ~A~ [.... ITi "" ~ ~ A... :.~ l r: ... ~ ..... I- r ..- U <i In .: <i <: Q ~ <: >< >< r. .:'" r.:3 -' u '"<.. . r.] It' ~ A ~ I I1i ~ .- u => 0' => <: ... G ~ c ~ I ~ A:± A i I A ~ 'llit A A: A 00 A~ C -r. I I I I I I ~ . ow. Ti r :~ .:~ ''-I... :..: . ~ ~ A~ A It' A~ J: .- " • " . ) r.. .£ "" A .. . '~ AM r.c: .. ~ e r- <: e => I- . ... < ~ c i» < ~ " i» " ~ < ~ <: p < ~ = =F u .. . I A' ~ i 1i .

: v: § "" ri "' u >i In < >i In r-: ..r'! ~ q ~ 1 u E . . -'>~ I..~ ri- A A A A .- f" I . . II Pi- <E ~ A~ A... -rj \. J . t-. = uV . :I f. t-. ~ . ~ 'u. t-.. N r-: ~ i = . ~ -i ~ ~ 1 ~ ~ J.. ( ~ A A A A I'. ( A ~' A~ A \. . 'f ~ :j! A A L A A" I>. N . A . " ( ..~ ( * 0I- I I .' . ~~ A . j " ..L 'l: ~ u ~ L A~ - . AL j --' ~ ~ <E ~ A~ A( .. <:~ f-' < ~ < [Ol <: [Ol < to> <: [Ol < ~ " " < ~ = .. A A " I...'~ . >I.=> Q := :. . :p " A A A A ~ A A ~ A Al A 11. ( ~ ~ . ri -< = -< = . A j>o.t ( h :i " ~ =i)..Ai J} At .)'..:.tf ) jnJ}... A ~ ~ I) ij A A f.: .-r-: . . ~ I.. . " ~ ~ ~ A. .)'.: C c -< 5 >i ~ < .... ~ ~ I.'U ~ . -rj • ~ .. . A 11. i).L A A A A ~ ~ ~ A~ .

n=99 n=99 n=99 ..r --... J3 ff TUBA I~ I:... 'I' f=Fn FFl9 f=Fn Iff I n=99 ...: di\"b~ > I:' ... _ QUIIDS II" r-..-: ~..~::. r ..~::t.J ----. f :JFFl9 f=Fn FFl9 f=Fn . > A. > .:!!'.. I F999 .I I~ tmFt±&fi. 101 10K Large Cnwbell " " " 11>9 Fi1ces . > > T1 ff ~J---.. SN...... 1*4 ~r r r > r ~ fa2 II ff 02 ~: > k~~ :: t'. r---...I'21~ f II ~: I! i : I' i : =!~.I~~\....t.. Shake) .3 f) > > ~ >" ~ l.. _ r--. •.I~.1 >' > > ~-..... !.I--' > KYBD. .--1_ f JF .r <- r--.~-!~ ! .: > --d.mm" IIUX.> f (Ii" • f I ~ I~» > > . -~ ~ I~ > > >. Srnke Drum I Jffl Jffl JTi'l JTi'l ff ----x-x-------x-x- 03744159 11>4 105 11)(.:: .. r---..2.1t.....:. . > BAR..r CYM.:..:iJ'1H . ' :...:r..... ---= T. FT1 ff > > > > ~ D r--. ~.. "~)... JTf5 .--J----.SX.16 .. ~.. ff ~"#- ~ F- > ~..'... :: >~ FurlCc. BS. " " ff"EnKi"~ R.rrn !rn Im . EJxr I: ': ~ >~ r I ~~g Hi TPT..$ • > > TBN. ~ . 't:r f > > > > > r ~::: ~ ~ r .. J .AR..:::. -----~ ?J.:: " ..-J II ff ~ r-)~ :: liN... ~# > ~.... .\ ... do. >. .DR. > ---.• 1'" ~.~~. >- r-----J-- > I> ----.. > f II ~Iff .rl.. "..\. •••••••••• .... ~ ~ ~~{i . DRS... -~ II ' J > !!. CI.. ~..tt ::1'._f>...1 .. ~. > .: > ---.......J . >- 71 >- Jr-' f > ff I~~ r-... a > i:{::: t rfT'~ All . "'.. I~I .. 'I.1/' > ~.. (opt.4-4..::..:' !. ff > > -"- I~'~.... All-open > > > ff TPT. r-n Jj h5 Jj j' > • > .. ~.SX..! .. ty"£tu E!r r f _0.1 tIl .. > > > II ~...~.. ..

(Ut'.>
_____ ----c
> > >
1'1 - t:. f.I-'FI-' I-' I-' F I-' F I-' F F F
FL.lI'ICC.
..,
C\<~

CLAR.
..,
.
"
~

"'----::-L
ff
dil',
.. ~ H~ ~ ~ ~ H~ t i ~ 1..--- -:?;
if_
.
di\'.
~

ff
1\ .---. -----=--~ ....---:- it... ~ > > > > > > - > >

-
A.SX.

~. =-------==
T.SX.
U > >- > > > >
ff
I~-
di,'.
1\ • ...----::-.. ~ H~ ~ ~ ~ H~ t i ~
TI'T.I
oj

1\ •
~.

ff >
> > > > > > >
TI'T.2,3
f~
..,
---. ---.
I I I I r.-- I
tHy.
..-::-..
ff>
liN.
~. ~ : > > > > >
- - > >

l::~
'U
= '---i:::j =---
TON.I,2
:
.n.
~
.n. • •;>. ~-* .. ~ .:" t hi ;: ~
ff
>
> > > > - >

-
liAR.

ff -
0,\',

HillA t--. :

...
KYIlD.
..,
c\.<1
1\
~
> ~- ~
> >-
t
. .
rIm' - Bell~fXyln.
'
>
t--.l·
.
t
. •
>
tf
.. * ..
t >
t--.l· I>~

~

ff

SN.DR. I"
I"
1==Eo Fi99 FFF9 . . -n. ri9n
.A=n ..... .... n=9 n=9 n=9 n=9
FFF9 .......•........
~-- ~ / .
or
.FFF9
. . . .F=n=f
. . . .FFF9 FFF9 'f=:F::n F=n=f FFF9
. . .FFF9
...
CYM. I"
I"
FFF9 FF9==; ~ _ FFF9 FFF9 FFt=i r--; r--; r--; FI1 'f=n:9 F=r=i=9 ~ ~ fr=;=;~~ ~
QUADS ~
-~ ~ ~

:
FFt=i F'Ffi F=;::::= r--:!. hr--, > ~ t...
OS. DRS.

AUX. III JTfi. JTFi JTfi JTfi
~ ~ h h h ~ ~
., ., ·r

03744159 110 III 112 113 lid 115
F..1cr<;·17

..'·
.~~}~:\:/.'.
.~. !~··!t , i- f1n~}.;~ ~f'
, , !·'.H ..••::_~!{ ,L;jJ\.• "j:

~ ::E~~·.::.: ~
• ,~~"!~ ,

t':,:,:r?!!':,; !

:;l:.:;, . .... '! II ..
~ .1 '(,I}~ . .~ •

'.:"

div.
r-J~
09- 09-
t- :rr :rr
FurlCC

tJ
1\ ~ ~~ :11.

-
t-t-

>
_~I"J] I"'U~

--- >
H" ql'- F

(/;". ffJ'
--
1'1 ~ f. hI'- ~h~ • di".~l: ~#t~q,... ~ ,--J---,
> > I~#i: :8: :8: :~

-f.f'- ---
CLAR.
·tJ >
r-.r-, JJJ'
1'1 ~ > I. ~ .. h.. ~ > > > > > >

-
A.SX.
--.:r-
1\ • _r-----.:",
- >- >
JJJ'
T.SX.
-
. tJ > 6:::!.---=~ =-- >
dil'.
>
-
jJJ'
1\ ~ ~ hl"_ ~h~.o<'i".~-~ ~#r:~qf'- ~ r-J -,
> > ~#i: :8: :8: .J;
TPT.I
OJ ~
- =-- > jJJ'
"~
,--J---,
1'1 Fr'l.. rt=9 Fr1 > > >
TrT.2,3
.r > >- "R#Ij* .. > > jJJ'
,--J-,
, 1'1 > ~....,. .oj q > > > > > >
liN.
I
u =---=' c:::I....-..::j
02 > >
JJJ'
~k.oh ..
TON. 1,2
> I. f.-:-I'- f. ~ ~.
~
- .
~ . •
----- - jJJ'

:
> L f.-I'- ... b..b.... f. > >

---
liAR.
- .....- jJJ'
=---:l r--""", ~ div.
:
TUOA
> . >
- > 'U'
>
-.:T
>
'U' 'U' .T
Xyln. only - jJJ'
1\ ~ h..... 6.. ~-~ t~J,I'-~ ~ 02 .n. f'-
KYBIJ.
oj

>
- II II
+ Bello: jJJ'

SN.DR. -1/ J=rn tr;lj:m tr;l 2 ~I .& fn.CFi C'flCEi CJjCf1rf9 rn ffi-ffi fflFf9F:j=rm ffi-ffi
,........ .h )

" fA

m
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

mf j]'

2 }
Crunch j'II .&
oj) j) j) j) j) )

" ~ ffh I
elL }
CY~I.
~ J
r--r=, rri rt=9 rri " rnrnrnrn
f
.r-;:::! .r-;:::! .r-;:::! .r-;:::! ffi-m ..!. J
j]'
Ffr'!99..4... J

QUADS

r----n r=r--f r--F=l rri OpLrolls mT-nrnrnrn .r-;:::! .r-;:::! .r-;:::! .r-;:::!
ffffi-m ,..; J
J J
fi=r1:9::;..!. J h
ff
OS. DRS. ~ ~ ~
~
~

mf
AUX. I"
",
J 2 4
It
1
03744159 116 117 m 119 120 121 1"
Faces - 18

.. ~ ~ ,.~ " ..
.~~.~i;':.;/.'.
: .: i~''!t ';',
.·:;,:I:~!~.:;;.. " ; 11}('1~~! !~ .
.i.·:tJ:\',t,j:

;';r: ~.~~:: .: ~
~',1 :

.. I:':'
;.~ 'to',!'",
l'")(~}.::,,. !•

~ •f 'f.!!! :~ •

Recorded by EARTH, WIND & FIRE
r
r~
AC E S Words and Music by MAURICE WHITE,
VERDINE WHITE, LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY
Arranged by JAY BOCOOK
FLUTE/PICe. Inl Percussion Arranged by Will RAPP
L2.J Opt. Rhythm Section Arr. by PAUL LAVENDER
~ ..o.------~. > >

,~!. f, ~
Funk
i f~ 7 I_ ¥, PEttrl It prj-II ,W-I f ffi
~ Driving =
-i
'ff dj;. ~
-6-_ _
..0.-
~ ~i---o---
I B!I~~ 't ~ I I- ~ '1 Of H

03744158 © 1980 EMI APRIL MUSIC INC.. VERDANGEL MUSIC. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC
This arrnngement © 1996 EMI APRIL MUSIC INC .. VERDANGEL MUSIC, CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC
All Rights Controlled and Administered by EMI APRIL MUSIC INC.
All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permission

03744158
F;"p<·7

' --========= fff ... WIND & FIRE FACES OBOE Words and Music by Maurice WHITE Verdine WHITE. Recorded by EARTH. Larry DUNN and Phillip BAUE Arranged by Jay BOCOOK = f II . '..

I ff EI g 'g~H I > = . All Rights Reserved Inlemutionul Copyright Secured Used by Pennission Bb CLARINET .j ff t 03744158 1% iff II Faces· 2 . 11.. LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY Bb CLARINET Arranged by JAY BOCOOK ~ Percussion Arranged by WILL RAPP Funk ~ Opt. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All Righls Controlled and Administered by EMI APRIL MUSIC INC. WIND & FIRE rACES r"". Recorded by EARTH.I rIi r i rIf U div.I . I·F r > ~> > j V > EJ~ "~r I ¥ 0 t J· E ~I . > 7 11081. I~o I 0_ I ijqj:U j' ~ I- iff ifp ff~ @ill Ilrn~1 3 4 I -nip ff 7 ~ Ir r al 'mf f 03744158 © 1980 EMI APRIL MUSIC INC" VERDANGEL MUSIC.--J----. VERDINE WHITE.D. Rhythm Section An by PAUL LAVENDER '~I' i ! I 7 I' y' J@ ( i t pIT-riC ff fgJl ['!fTI = - div [m Driving ~ b>: ~~g'---. ~ I > 10 >~ I f > . Words and Music by MAURICE WHITE. ~ I~~I div. -: '~II'""'r j' bJ?P± I tt~(. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This ruTllngement © 1996 EMI APRIL MUSIC INC" VERDANGEL MUSIC.

> > > > ~ Driving : 1:...&" i y ~ I . CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All Rights COnlrolled and Administered by EMI APRIL MUSIC INC. VERDANGEL MUSIC.I-g IroW AW I ~~~ div. #u~u ~u _____ u ~ mp 10-10 10-10 I nJ.J)l%@ - > > > >. All Rights Reserved lntemndonul Copyright Secured Used by Pennission Bb HORN/FLUGELHORN A 17 .) Funk . > >~ > >~ > > > > > > > > > > {b91 P~4 4f I g. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This llmlngement © 1996 EMI APRIL MUSIC INC."§V~~ 'i ~ I- -==== . I r'c~ ~ ifp 7 03744158 © 1980 EMI APRIL MUSIC INC .Bb HORN/FLUGELHORN (Opt.• VERDANGEL MUSIC. I.. J)j .ff lEo I &DJ@}J iqJ ])L Ij J)y ~ 79. > > > > -----..1'[. J)j I 7nJJYJ) j I nJ.»~j ~======= or 9)Y f.

>'--" j J~ j. .E Arranged by Jay BOCOOK Funk [4~'! HI '0''__ I ____'0 f. raJ > ::. WIND & FIRE FACES Bb Bass Clarinet Words and Music by Maurice WHITE Verdine WHITE. > > > '--' ---------.-' > OJI '.4J~o u I # jJ Y $ - : = >------ 19 .-' j J~ J jJ 1> J jJ 1> .-' . Larry DUNN and Phillip BAll. ::. .Iff ~4 # 24 [$ # ~f.l ~1j AU P--l) ~~ftr J I u u '111tf 29 [4 # t j1 1j~PJ . > .:.)1 2W· .-' . 12W· > #1 39 [4 j ~~ i > . > . ::.fp \! IJ I 5 13 f..:. j :j1 jJ 1> j. Recorded by EARTH. X ifp -====== f. . > jJ 1 .f>-.~ ' : [4 &~ 7 .:. > .:. ::.f > > "Hua" .f Driving [4~' ~.' 8 I t Ii ". 1g > n $ Y jJ 1t----i11 L . Zil 1 34 [4 # j~i11 g ~~$ 1. j . 2 PJ > jJ . jJ I > > .

IJ > . [~~i~i~~I~i~o~~Io~>--==~~4Eb~?--=~4~b"~-=~4~J~¥~t~-~II . I tmktiQr~p$UYJI~ > > 117 .~ > 87 [~ I lp JJ pip JJ pip JJ pi #l JJ pip JI +' il 92.2 67 [~ #i y mf ~ mr D IF m-tfJ l:l ¥ ~ ii·1 <> Iy ~ lit B i 72 ~ [~# F at} J l:l y W f§. >. . gsJ. JJ J. >.f .~ > . J . .~ rn > . >.~ > . >.RJ.1 J j~ J 41 1 > > .. > I 77 [~# J In . . 2J #lIp. ilp ]1 #lIp ]1 pip J1 #lIp J1 fll 102 [~ i J J J J IqJ J J J IJ J J J IJ J J qJ Ij~tll j~iO I 108 f = [~I J J1a.ff > .. 1<> 12 f'1J.~ > .J.) 12 .>'-' ..IJ j~j. JI J.IJ pa.~ > .ff. J J. . .~ > .1 J ~-:a J. >.ff > . >.IJ >. )1 . > .Bb Bass Clarinet . >. Faces .>'-' .1 J fH . . J I~ > . 113 [~# 2 tV. [~ I p. 1) J.1 J :fu . pa.~ > . .__u_______u_______ ~=========== .1 2 JqJ. J.' P 1 97 [~# J. ..: -g -g___..

by PAUL LAVENDER > > > > > '> !> > . > > >... E~ ALTO SAX VERDINE WHITE. F'U yU1 pt pt 1 1 I- . ' All Right5 Reserved 100emationai Copyright Secured Used ~y Permission E~ ALTO SAX .....Iff ifp -==== 7 1 1 03744158 © 1980 EMI APRIL MUSIC INC. . LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY Arranged by JAY BOCOOK ..OPt.--3---..' > r F rITr ~r Fqr' I 'UTU r Uy a' I . Rhythm Section Arr.1 au ar y Efr E:ir 'I . VERDANGEL MUSIC. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All Rights Controlled and Administered by EMI APRIL MUSIC INC.. WIND & FIRE elilCES r" Words and Music by MAURICE WHITE. • > >"" div:-.. Recorded by EARTH.--3---. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This arrangemenc © 1996 EMI APRIL MUSIC INC. VERDANGEL MUSIC. Percussion Arranged by WIll RAPP . . : :.

. LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY E> ALTO SAX . Recorded by EARTH. ~ /~ r . CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All RighlS COnlrolkd nnd AdminiSlered by E~II APRIL ~IUSIC INC.. VERDANGEL MUSIC. Rhythm Section Arr. WIND & FIRE .3 ---.~% 1~ I. . CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This arrJngemen.ftC E S Words and Music by MAURICE WHITE SJ ~ .) I u~r U~F IV r F rITr ~r r §r' y I 'CL~ r l (1 D' I I- sj'p -===== >----. by PAUL LAVENDER Funk > > > > > > > > > > > I~" > . 1 ...fff 03744158 o 19S() EMI APRIL MUSIC INC .1 J. > 7 't Ip I" 1 lit II ifp -=:::::::. () 1996 E~II APRIL MUSIC INC•• VERDANGEL MUSIC.. All Rights Re&T'\'ed In!c!m:nional Copyright SecuTl!d Used ~y Permission E>ALTO SAX 03744158 Faces .Opt.) Arranged by JAY BOCOOK Percussion Arranged by WIll RAPP r-. VERDINE WHITE..9\.2 .A Q rl"'l.

. All Right5 Reserved (nlem3tional Copyright Secured Used by Pennission B" TENOR SAX . VERDINE WHITE.• VERDANGEL MUSIC.-J--. ijt ~dr f qtffir I~ I[t/~ .:::: f > »> »> .'.oU· BI I ¥if» @] 7~ . . Rhythm Section Arr. .)1 03744158 © 1980 EMI APRIL MUSIC INC .. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All Rights Conlrolled and Administered by EMI APRIL MUSIC INC. Recorded by EARTH.. WIND & FIRE r AC E S Words and Music by MAURICE WHITE.df> > . CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This !lmlngement" 1996 EMI APRIL MUSIC INC . B"TENORSAX r. by PAUL LAVENDER Funk . . > > ¥ .&1. " II 03744158 .ij J J nJ 10 Tn > > > 7 i• I r\J . I ¥ )Ol . > > .-J-. > > > > ).. . VERDANGEL MUSIC. LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY Arranged by JAY BOCOOK Percussion Arranged by WIll RAPP Opt. » > > => v _____ --=:::::::: §] > > . > > .I: I I ¥ jJOl 't)1 £Jl ·.&" i yl I ~ ff I Ph :=tr IJ Iz~ FrTr qr &r gl y I F" ttl ijt qdryqW' I [I] . > • > ifp -<.

. > > mf 4) I r f.> > .1°f' 4) I r f. ""-'" = -==== .-==== JP IJ J I ff fJ... • . VERDANGEL MUSIC. by PAUL LAVENDER Funk '~i¥ll!l >- I . 03744158 c .... • > > qt -A I r > r1 > t y > pi r Rt -0 I r f > J..Iff ~ ~U t 't &~d. I ~~ I~ ~ ~ I n J1't t ... .l't ~l!lo--1J ~ Pijl't Jlu IIIU~J j1J1-r.3! > r > Jd r Rt n I 03744158 © 1980 EMI APRIL MUSIC INC .. VERDANGEL MUSIC... Eb BARITONE SAX (Opt.. . ") . .1-f· J) I > > > > . > >. VERDINE WHITE. ..I ff > > >.I r' ~~llfJ't J~ • . CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This nrrangemenl © 1996 EMI APRIL MUSIC INC ... > > > ====. LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY Arranged by JAY BOCOOK Percussion Arranged by WILL RAPP Opt.8l Driving II] ~~ ~dlt IhdJ 10 I Um '- > > I 0 . WIND & FIRE r ACES Words and Music by MAURICE WHITE..) r. Recorded by EARTH. All Rights Reserved Intermaionnl Copyright Secured Used by Pennission Eb BARITONE SAX . CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All Righls Controlled and Adminisl<red by EMI APRIL MUSIC INC. Rhythm Section AIr. I .

...'. 0 > ..J --. n.... r." t:3 1""3 > I I CFirQrprp· 03744158 <0 1981l EMI APRIL MUSIC INC ..: I_ rrI . "1 ~·~~t!·-I ~gr E Tp 0 ~. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This urmngemen..' II 03744158 c . > ~~ ... by PAUL LAVENDER J~ G II iz 4 ~ 14) 't r.. Recorded by EARTH. -I r c~ ~FI F > > :. All Rights Reserved Internotional Copyright Secured Used by Permission 1st Bb TRUMPET i::...• VERDANGEL MUSIC.'... 1st B b TRUMPET FACES VERDINE WHITE.... LARRY DUNN and PHILlIP BAILEY Arranged by JAY BOCOOK Percussion Arranged by WILL RAPP Funk r. Opt.... WIND & FIRE Words and Music by MAURICE WHITE.....• VERDANGEL MUSIC. @J >~ >- ~ o/! tJ FIT IF Ctll ~ I °1F" II • > ... Rhythm Section Arr.. © 1996 EMI APRIL MUSIC INC... . '") ..J .'. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All RighlS Conlrolled and AdminiSlered by EMI APRIL MUSIC INC...

WIND & FIRE 2nd B.&" %f l ff rf::!- > » ~--o = I: r F flF' [IJ > 1° .{z f > > 1108! .-J--..jy > > > I~ IIF Uri > d· l mf 03744158 <!) 1980 EMI APRIL MUSIC INC .-==== ff r-. > Ii u~!lf F 0. .F J r ~. ~3---. Rhythm Section Arr. FACES VERDINE WHITE. TRUMPET Words and Music by MAURICE WHITE. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All RighlS Conlrolled and Administered by EMI APRIL MUSIC INC.~ >~ f '1 P r f' ! r II P 1'10 f' :~~ U 1 ~ ----=================== ff ====..llpI" 14'1bQ. VERDANGEL MUSIC. LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY Arranged by JAY BOCOOK Percussion Arranged by Will RAPP Opt. by PAUL LAVENDER Funk . > r' > !. All Rights Reserved lntemutional Copyright Secured Used by Permission 2nd B. m > II D . TRUMPET ! l > I • ~ I: I-..~ .-3--.. . 0 f' :A~ r r I~ f' :~U ~ fo l Ie Ii I '1 0- ff F F F 1 ~> 7 §] 10 . > > . CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This ammgemenl <!) 1996 EMI APRIL MUSIC INC. [0- .id . ~> I-F ~ J ~) I .Iff " I !II~I".Iff 03744158 . > r > > .J-----. Recorded by EARTH.! - I '1 D F' "Hun" ~ ~ ifp -==== ff A 8 .. > > . I D e- I > . > ( > > > IF\ l I > if. VERDANGEL MUSIC.--3---.-F F > d Y! d >~ f > > > '1 D e.Er " ~ .

-3--.• VERDANGEL MUSIC.. r..\~) :I F I If ~ f ~ If ff ~ U~ I ~> 7 > > I F\ l 'J ~ I nEd t 03744158 © 1980 EMI APRIL MUSIC INC. VERDANGEL MUSIC.9tyJ > > ~--==~=============== ff ====..7 . 1% - ~ U > U- > r > - I IU o r". > '~!l r' r= FriO' o > > >-- > > % f l .f -.ff '-0 'i t II 03744158 C'":!raC".l D ifp ~===:=== . r .0 > ..fp = ~> ff §] ff -=== . I. Rhythm Section Arr..-----: 3 ... by PAUL LAVENDER r F r--I Funk . VERDINE WHITE.. ¥ ..3. Recorded by EARTH. I j' PUEJ Y tJ~(j I ~ 7 [§J 10 .J~t I I r- > ~ tJ > r > J.. I.ff..--==== ff .fp -==== 7 ~ 8 ff .-3---. T"- f. WIND & FIRE r ACES Words and Music by MAURICE WHITE. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All Rights Controlled nnd Administered by EMI APRIL MUSIC INC. :I ff [2] > I ~o I J ~ Driving "q!ltt. All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permission 3rd B~ TRUMPET > > > > > > > > > pUEJ t 'J ~ I U(J l I j' PUEJ . CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This arrangement © 1996 EMI APRIL MUSIC INC. LARRY DUNN and PHIUIP BAILEY 3rd B~ TRUMPET Arranged by JAY BOCOOK Percussion Arranged by WILL RAPP Opt.

.. '~I'iz ~ rl I: > > > > > I > > > > -l ~> >. Recorded by EARTH.ff ifp -==== 7 03744158 © 198() EMI APRIL MUSIC INC. > I. by PAUL LAVENDER Funk .' h ·"0 'f. Rhythm Section Arr.. LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY FHORN Arranged by JAY BOCOOK Percussion Arranged by WILL RAPP Opt. rACE S r...-... ...J --.. . .J --.. CHERUBIM MUSIC nnd SIR & TRINI MUSIC All Right. ' r . . > > >h> ~ >.ngemem © 1996 EMI APRIL MUSIC INC .J---. Ii f r IME III III ID'il 1 m II iff 03744158 .. . f. > 1 '. r .-.' Fr Fr r f c:t r . VERDANGEL MUSIC.. All Rights Re~rved IniemalionaJ Copyright Secured Used by Pennission FHORN > > . VERDINE WHITE. WIND & FIRE... ~ §-y r-. i' Ur 0' I 't 'I =="f..-.>- jJ F I: a > 0 fp 1° >- ~ Driving I ~g(D 'i l I- = .' > ff lut ur IF : r rTr qr ~r g2' I U C. Controlled and AdminiSlered by EMI APRIL MUSIC INC. CHERUBIM MUSIC nnd SIR & TRINI MUSIC This urr. Words and Music by MAURICE WHITE. VERDANGEL MUSIC.l JrJ .

if .if >.---. > I y $ ft.if . II # 0/ t .fp : .fp -==== . >. I .if ..if > n --===========: . . -G -====== .if --==== f. WIND & FIRE FACES 1st Bb Trombone Words and Music by Maurice WHITE Verdine WHITE..ff A :::r"\ elf I "bite" . Recorded by EARTH.fp > .fp = .. f . Driving 17 n ~ [9: ~I. Larry DUNN and Phillip BAILE Arranged by Jay BOCOOK Funk > n m9: ~b i f t I .if .

if > ~..2 . Faces . > >.. f = . . > >...-t'- C' oGL -t'- L IL !t th-' y:E S= I 0 mp 87 ~51: #3.----.-.u. . > Iy r t'tL -t'- ttl -fL L ~ -t'. II fff ..--...p..1st Bb Trombone .. >.t: .u I I I IY '{ S .u----------.... .--.

. Recorded by EARTH. WIND & FIRE FACES 2nd Bb Trombone Words and Music by Maurice WHITE Verdine WHITE. > I "f r tt * r I tt* 7 f .--. >. > .. o I ~Ei! ~E Ii~ Q~. > "bite" 39 ~9: '1J * - 44 • > >.-.- u au c . Larry DUNN and Phillip BAILE Arranged by Jay BOCOOK Funk > ~9: ~b i f *I 0 ff > > >... • > >.fp = ff .. 1* U UT I r r S~ > .f'-" > >..fp =ff -===== f....- U U ~ I'L ~ E1 r I .ff rE29 .. I -========= . ~ >cp ~9:' > >.fp = ff ff . >.-.fp > > >. . >'-e ... > > _ ~ > ~0 ~9:' ¥ ~ Fit F r r I F r tL r I" I ff .--. IF btE1-I --======= ff .

..tIt ..tt ..}~ I y V ~ - .. t tit t we 109 I o---a I . f">~. Faces . ..2 61 .»~ v-at. > >-- I y 1 t" t t ttl t ct t t l L Y 1-.p. e tote > I lllp 87 [52: #3.»>~ t. IY- .2nd Bb Trombone .> > ~ ~t ~\'= [9:' y V --&rt. v.Iff ..tIt .... UIF :. I y -- ff . I .. >.:. .. F· I 0 -~> I¥~s • >¥ .»:::. we 102 Ra77Jb llo IIrO f lloA> :-+= tt: 1= I Y -f . > >~ ..t.

. ~~ I[ldUEI [flit'" I ~Elr b~ I "'bile" ff 03744158 © 198() EMI APRIL MUSIC INC .s Controlled nnd Administered by EMI APRIL MUSIC INC. FACE S VERDINE WHITE.fa Tu/i" I ff '):~bl. . VERDANGEL MUSIC. I ¥ PqLf > >~ r U I r 1C . All Rights Reserved Inlemalional Copyright Secured Used by Permission f '} ~ r r:1 r I ~ . by PAUL LAVENDER OJ: ~bb~ F1"~ I I ~ I UF U-r IUTllr--~ '1 e.~ T'ETyU-[ Iii.fff . CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All Righ. WIND & FIRE Words and Music by MAURICE WHITE.0.• VERDANGEL MUSIC. LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY Arranged by JAY BOCOOK 1st TROMBONE Percussion Arranged by WILL RAPP Opt. Recorded by EARTH. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This arrangement © L996 EMI APRIL MUSIC INC .~ ~ . Rhythm Section Arr. > > ~-. > ~> Ii II 03744158 ..

. LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY 2nd TROMBONE . Rhythm Section Arr.- nr . ff > i ~. b j . by PAUL LAVENDER Funk 7 :I "bite" ff 03744158 © 19811 EMI APRIL MUSIC INC. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This ammgemenl © 1996 EMI APRIL MUSIC INC . Ret:orded by EARTH. All Righl!l Reserved Intemotional Copyrighl Secured Used by Permission 11081 .. > >~ " > > . Arranged by JAY BOCOOK Percussion Arranged by WILL RAPP Opt. VERDINE WHITE. . l'tit+:: > > > :~ ~~r nr :' . ~~r > > :~ ~~r ~r t~+:: l'tit+:: t~+:: l'titt~+:: ~I > n > > " f . WIND & FIRE r~ ~ ACES Words and Music by MAURICE WHITE. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All Righls Controlled and Admini<lered by EMI APRIL MUSIC INC. VERDANGEL MUSIC. VERDANGEL MUSIC. ~ > ~ ?:~f E~f f IOSITO I'tPsr Ulr F [SF I~ II 03744158 ..~~ ~ .

if > > > ----.>oo2sJ22J2Jj.--. Larry DUNN and Phillip BAILE Arranged by Jay BOCOOK FunI{ I JJ 0 J IJ J! ¥ Ij l. I . I tj ~J J I -=====:= .Iff 29 ~5}: ~ ( 34 ~ 5): ~ f' -1) I F g1 * '4) 1Ft t '4) 1Ft * "l .p 1Ft t '4) I F * t 'f J) I . - > 0: 1 r >----- r I I> pu : -======= .if 6 ~9: ~I'b~ 0' I ~ r I if: h.) 1Ft t ¥ 4) I 39 [f): ~ F t t 'f J) 1Ft t ¥ 4) 1Ft t 'f.rJ.if 56 ~ :J: ~ 0/ 'lltf' ~ ful * y ~ I tl t Iy f .0 I J. Recorded by EARTH.------- 12 . WIND & FIRE FACES 3rd C Trombone Words and Music by Maurice WHITE Verdine WIDTE. ~ 9: ~I'b~ .fp --======= .>~ ~ C[- .

#) I§J )J #/1 I§J )J #/1 I 102 a?: ~ '( FlO f Id 11 1 U11 1 I F' i] I F i] IF aT' »» : . Ii OJ > II fff . ~ I 94 ~ 5): & Os: 1· IOs: t· I~J jl J ~)l I§J ) J. ~- b I~j.2 61 . Iijj. jl j. jl J ~- ' IijJ ) J ~- ' Iqj.If #1 I 109 a?: ~ F i1t. ~) 1 6 g .. Faces .3rd C Trombone .' IqJ ) j.p.- jl j. ' I~j. jl J ~. . [!}: ~ I 87 ~~ 9: & ~j. ) J ~. ~.

<D 1996 EMI APRIL MUSIC INC. ~n! dl nl 03744158 © 1980 EMI APRIL MUSIC INC .j -==== f. 2 .Q 1J J nJ 1il\]]' 1F' I .1 . I J J I7 PJ Rj I 7 PJ Rj I II 03744158 =ff. '» "» > ~ ~ $. I" I od o Ir' rrffr r' Ir' rr?tr r' I !I"J.f Faces..e. 17 I I. VERDANGEL MUSIC. f.Lo » $! diD .red by EMI APRIL MUSIC·INC. VERDANGEL MUSIC. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This arrangemen.'iion BARITONE T.j ~ > > » PtJ E1fti 10_ Lo I r J7lr D I iOj » > ~ > ». I q..ff ·TTif» ~ n J9:r In J9:r dIE' #J9~r In » » my Ir Dr AI ~ > . > > ~ > ar 8 10.e.... CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All Rights Controlled and Adminis".f . Funk '~fl %y~ I ~d . All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Perrnis... BARITONE T. I II r' iT I I. J.

. ~ E~ F 0. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All Rights Controlled and Administered by EMI APRIL MUSIC INC.. ". • > " i):~~... > '):~ ~ E E::~ t-r-~~ fif'F I 0. Percussion Arranged by WILL RAPP Opt.. by PAUL LAVENDER ~ "---""n [2]> Funk > > > 't I ~atrrrto I a IF F I 0 41 ff ::::::=0. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This amlOgemenl © 1996 EMI APRIL MUSIC INC.ff.o....i 1£ gv t1 't pTa I tB1 tttf¥?tf' ~ihti ¥ p1 ~ ~---o-~· ~... All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Pennis.I-a- > > 1-0 - tp ¥ t II 03744158 =. > > ~ > ~~ E. >~ t):~ ~ U Cf r I U E' .I = -=::: P.~ > > > > '): ~ ~ ¥ ~i't2i 't V I ff ifp .C.. > • > . I f.I ~~ .C..ff. Ii a a.f ~::Ir.f 11If >~ >~ I~' >~ >~ ~. -==== . FACES VERDINE WHITE. to mf 03744158 I)1980 EMI APRIL MUSIC INC . Recorded by EARTH... • > . VERDANGEL MUSIC. ? . Ie u u: C IU u: C 1 f 0 U ~ I U r u ~ f28l> > > >.:ion BARITONE B.~: " > .: (" ~I" I a.(:>('.• VERDANGEL MUSIC..fp -==== ff ~ Driving > ~~- 1. Fa Ie~ U >~~ U lEt>~F > " >. . WIND & FIRE Words and Music by MAURICE WHITE. LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY Arranged by JAY BOCOOK BARITONE B.-=::::::. I~ • > ~ . . = ff fp -=::: ff fp -==== ifp I h. F 1f 0 Cf r I u r Q' r I r Cf ~ U I . .I gqq~ -0 ¥ ~ . Rhythm Section Arr.

FACES BbTUBA Arranged by PAUL LAVENDEI .

I > > > > > > > > . #) I J 2.s ConlrOlled and Administered by EMI APRIL MUSIC INC.. g) 9. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All Righ. gq.I §]> 4) I J FJ~J. #Jd '}: ~ ~ . © 19% EMI APRIL MUSIC INC .ff 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ . j)J. 1)1 J. 4) I J RJ. J) I J FJ~J. g)8.~ '1: > 9 J FJ.. All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permission TUBA > > > > . 4) I J f]~J. #)) I J. Y Jd J qi > 0 I j f 1 i . 1J pi J. VERDANGEL MUSIC. > 4)1 J t1J > > 1 1 g:JJ i > • 3.• VERDANGEL MUSIC. I J~F I »» ~ FJ~J.-p. g) 9. J)\ I J FJ~J.\ " '}: ~ J > FlJ. #))I~. >~ 4)1 t>Z div. #))1 J. g)8.TUBA Funk >. $) I J RJ.ff . IJ J I .ffJ' . Jl I J FJ~J.ff -==== .ff A I J r-'! ld J R! P I J f1 i '!d j [l! R I J J71 i id 0/ Y j . )J 1)1~.I y & > ))~¥ y ~tJY I Ig}J 3n t mp ~ . CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This nrrnngemen. 1J. Jl. pJ 1)1 J. II > 03744158 > = . 4) I J FJ~J. > > > > Ii div.--. Ii 'U" it 4t ""0" _____ "'0"____U " _ 4. 'J ~ ~. #JS I WJ J J I WJ J J I P f J J J I P J J J I J. Jd J qi /1 I j f'j > > > y Jd J [li nI f> 03744158 <!) 1980 EMI APRIL MUSIC INC. 4) I > .

$ * "Huu" " 1% 2 2 2 * . WIND & FIRE' Words and Music by MAURICE WHITE. * Dmi6/9 Dmi6/9 ~ I 0'171'0 7 1'0 71 '10/ J II .' " . FACES VERDINE WHITE.-===== fp AP = GV I ~o IT!] Driving = 2 2 $ $ 2 2 .. Recorded by EARTH.$ * * 2 * $ 2 2 2 $ . LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY Arranged by JAY BOCOOK ELECTRIC BASS Percussion Arranged by WILL RAPP Opt. by PAUL LAVENDER Funk AP(add9) AP(add9)/Op Ema9 Opmi9 OP/EP EI>9(~5) EP7 > > >~ '----" '----" ====.$ * 2 2 2 . Rhythm Section Arr.

.. > . -======= dfp --===== IF er Cd L I - f. > .>..'::' mf f . > . > .fp > ..f > r'_ d >---- ••F ~ I I> /:Je I - : = fff f... . >. > ~5J:' U I ~ Cit I U eg I* U U IUD f:: . .>.. .f .f f. >.~ I (J f.. > >---. >-~ .f = fff mf IE29 It' " > >-~ .. Recorded by EARTH.f ..f 1E56 .-. .. >.. . I ------ .e ar ~ .fp : f.. >-~ ">. >. WIND & FIRE FACES Bb Euphonium Words and Music by Maurice WHITE Verdine WHITE. Larry DUNN and Phillip BAILE Arranged by Jay BOCOOK Funk --==:::::=::= fp ---========= f. > ~5):' 'I rn CI t 'I rn I Ct t 1'1 rn CIt J rn IClt I 'I rn Gr- .>.

r OtT r .. I¥ ~ g:. ~. >" . Y ' > >.-....ff .ff ~ . >. > 61'. rn _ Fit r t1 . m 'f ~ ~1Df~ I 'f ~ ~.-. = ~ 69 ij:J: I r y ~ a'. >"".--.-.2 61 > >. > > . Faces .M-' '~.r > yrn >.0 U" 'F • Cit . (J .Bb Euphonium .. .~ IV:.p... > ~ '~-~ ~.• -II- r I"§" ~ 0----0 I I f . .. _ > >~~ IE75 ~:J:I '{ V 0:1 .. > >. > II .rvCJ Cd I e ifp -...

fp --======= ..# I .1 J vt Wi fJ iJ5i Y101 56 [' ~ J Vi wi Jl lJ5i Y101J :i:!i 1fJ11 Jl pi ¥ 101J :pi If.anthL£J} ijFJY illi. .fp =./ 25 [& ~ j. Larry DUNN and Phillip BAILE Arranged by Jay BOCOOK Funk [& ~.f.f>-----.JJ IJl:r'Ji Y101J Vi \© IfJ {fit Y101j _103i Ifs''l f 51 [& ~ fJ -{fit Y.Ii y ~~~.f.f.I J Vi wi fJ 1'fl* '1.f'. Ibm f413 I .. > > > '---'" .f Q= --==== .f..I J :Pi YJJ In pi Y101 .I ~u : .pi Wi Jl {J5t Y101j ~1t \© IJl pt 'I <l!1 J pi 1f$1 I 41 [' ~ n J""J* Y.fffe IJ :pi YJ11 n f 113 i Y~I J ~'1i ifni 31 [&~ npa* Y~lj :j1* \Q ln 11'J i Y~IJ:pi \QIJlJJ5i Y<l!1 36 [' ~ J .~ I H 1_ I_ > > > '--' ------.f 46 [& ~ j :pi Y.. Recorded by EARTH.fp :.f > '-.'-----'" = ~)o IJ J > e e :i ~.f.I J ~1i YJ11 Jl pi Y. ~~~t@Y ~. .f.f . . *)V~o 13 I ~q~! 1 Y i .fff > 19 [' ~ .------- Driving K' ~'b~ Q.. WIND & FIRE FACES ELECTRIC BASS Words and Music by Maurice WHITE Verdine WHITE.

lmttt .n~* IjU.t:tl In ' t ItJ ~ ~.II . . t ' ' l IW1~tJtt Iw:1' JiOtJ I 101 [4~¢.J1' Cil I ! ' ' .J pi '111 Af]:H ¥1JIJ 11i vggIAP* '131311* YJJI ff 111 Ift± n :j=]a* 'I 13 1J 1'1* 'In I n :j=]at 1 13 1J :pt "n I~~ 116 . . ::. .&. A [4 ~ 341* '111 A P* L 131¥~lm.2 61 [4 ~ A j]al¥ lJl 3 j1 l 1.e' Cit Iau [4 ~~ .~~ ifp 66 [4 ~ i t~J Ii f 3 -t'1 l *n IR 41]al ¥. >- ""1 J ~.»1 A pl LI. 1~$J(I>j1£]l ). » >~ I 86 [4 ~ W1JiiZtt* 141 JiOfil IqpJiiZt)t* l~lJ JiOtl* IW1J'iOtll I 'l1lP 91 ~ n" JiO' ~4 ~ q l . >'-'-- ill Ii Ii u > u u u I >~ ~ ---------- I)J 'f t .IY Jlool¥ L l~l'f I1~lmH * . [4 ~ a .~.J1' at IW1~tJtt* .Elec Bass . ' Ct IW1.JiOtJ . . 96 4~~.t!1 3 l'1l n {]at l1j I ~ ¥lJl 71 [4 ~ 3:p* "W IA415 l y:tal 3 j1* '111 A £1'* yj'j~ pi ~~ I 76 [4~ Apt ¥1J13:pl fjlR~fJt 11J13:p* 'J1lnp* ¥1J1 81 . Faces . ~P. l~nJJ£]t ' f Id £]J J Id J d- 106 [4~. .

iIi' .o. > ~~" "b" b" >. Recorded by EARTH. a2 . ff +Bells ff b" >. I I I I I I I r #r r r I r #r tf f I ff -=== .. III ¥ ~ II + Bells f.. r. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All Righls Controlled and Admini$lered by EMI APRIL MUSIC INC. >~ " ~ ~ ctr t 0pl. All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permission BELLSIXYLOPHONE ~ ~b ~ "HU~ y Xyl<. FIt 1111 110s1 4 I 1 ff Xylo.onl > @] 8 ffi] 4 a2 . VERDANGEL MUSIC..f ~> II I f~l 03744158 © 1980 EMI APRIL MUSIC INC. SvlvMori01ba > '~f I ¥ 0 r (~Iq. I 't II 0¥ 't 0 0't I ¥ 0U I ~ y~D qU! I t yO..~ \.ff 03744158 .~ rY'EftrU} art.1t'tfrf .• VERDANGEL MUSIC. I f IF 3 IJ Ii I ¥--..ff.. WIND & FIRE r ACES Words and Music by MAURICE WHITE. only > . Rhythm Section Arr. LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY Arranged by JAY BOCOOK BELLSIXYLOPHONE Percussion Arranged by WILL RAPP Opt... VERDINE WHITE.----e 'cafE f. by PAUL LAVENDER 7 ~ Driving II b1iqb =6 't ~ ifp -====== ff ffi -=== ff ffi : ~ 7~8§] I J\.% I I II I I rir r r I ~ ir Uf I ~. > ... CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This amlOgemenl () 1996 EMI APRIL MUSIC INC .J .

< IJmhTIMmJlb.< 1.j' A "J~-I. LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY Arranged by JAY BOCOOK SNARE DRUM Percussion Arranged by WILL RAPP Opt.._rn fJ. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All Righl' Controlled ond Administered by EMI APRIL MUSIC INC.< f._rn IJ·_.H. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This arrangemenl '" 1996 EMI APRIL MUSIC INC..< . " " "'1 nJJ5'1 nJ1j1 1 > > 1 0sl" " "" > > > > »> "Jffl 1m Jffl Jffi I1m Jm Jffl 1m I Yo IJffl 1m 1m Jm IIJ.r 7. Recorded by EARTH. All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permi~sion SNARE DRUM » > > 2 "1m Jffl 1m 1m I I 'f fp f ~ "f6"l7 Play in abs(:rH:C of Drum S~t > > > AA"A ~ H.• VERDANGEL MUSIC.> > > > > > > " ""A A" "JfflJmJmJrnIJmJffl1mJfflIJmJmJm1mIJ ~ JmJ I~ '1 n.J 3 Jmlmlmlffi » Hi-Hut » .< I Yo -=:::::: "A"" IJffi 1m 1m Jffi IfJ.r . WIND & FIRE Words and Music by MAURICE WHITE.7. FACES VERDINE WHITE.< §] A "Dead Stroke" • 't-. by PAUL LAVENDER o mf . Rhythm Section Arr.~~ ._L:}Jffi Jffi Jffi 1m1 > > > > »> .r » ~ A A A A "Jrn 1m Jffl 1m1 1m 1m 1m 1m1~=====ff .D'1 '1 Jjl -======= -==== 4 .-=:::::: fp -=== fp __ J I f f H 1.m1 f AAA > > A AA > > > > "J1nJ.J Ii !ffi!ffi!ffi fffi I Yo I .!m1 ff " " A" ~ > > > > > > " Jffl 1m Jffl Jrn I Yo IJffl Jffl Jffl Jffll 1m 1m 1m 1m1 : > 1m n.< Ifffi fffi fffl ntf1m I.r .< I Yo IJmJrnJmJmI Yo ..< I .----+Jffi Jffi Jffi Jffi I1m Jffi 1m Jffi I . 03744158 © 1980 EMI APRIL MUSIC INC. > > :> > .fffj fffJ II.~ 1m1' -=:::::::: 111p I mf »» ~» » 4 "Jmlmlm1m 1 .< ~ Driving > > > > A "fffJ fff.r 7.f " A " .r . .1mru-=tJmrnn'1 -=:::::: Jl+J__1mJmIJ.D '1 ~ f fp <:::::'f fp -<:::'::::'f f28l »»» > »»> > > » >E._J~mrJffimr.• VERDANGEL MUSIC. ntf JI 1- * Press heel ofhand in center of head to muffle sound.lJm ~I ~ > ) ) ) ) ) ) ) ) Iw In rn WI rn rn rn WI mmmmmmJNmI·D'1 ~ -II 03744158 .

.. I~ Hi-Hai f ~ J .--.. I 1 ·mf I Hold for S. . All Right~ Re5erved fnlemnlionai Copyright Secured Used by Pennission CYMBALS 4 8 cr·r .by h y hl h h h hi y y y y "Brush Type" Stroke §J o + 2 2 2 t of' t J J "..b J "'.£ 7· 7i 7i 7i 7i I --- A ~ 8 Bl 4 > > > > > > > > Ii ~ 1 )( Ii I I y cr. 03744158 © 1980 EMI APRIL MUSIC INC. To .ff 'I ~ II 03744158 .. " J J J J . Arranged by JAY BOCOOK CYMBALS Percussion Arranged by WILL RAPP Opt. :r- > > » IIJJJJJJJJJJJJJJJJI . .. ..£ 8 . CHERUBIM MUSIC ond SIR & TRINI MUSIC Thi< urrnngement <01996 EMI APRIL MUSIC INC . (This part for extra players. Rhythm Section Arr.'I /4 0 ~ "I h4 0 ~ 'I ~ ~Hi-Hat 8 IJ J J J 4 I -. WIND & FIRE r . 7' raj ~ Driving 1 Choke > > > ~1 crj) II ° > " 'I ~ ~ ... 7· [I] Cr.. 7i To . .£ 7· 7i . lilTIJJJJJJJJtml .. 8 .. y.b f 'I h Y h 'I h 1'1 h 'I h 'I h 'I hi "Hun" ~ Hi-Hat > > > > 5 II IJJJJJJJJJJJJJJJJI 'mp .. '.£ 7· » » ~ > > > > "JJJJJJJJJJJJtml 8 .. LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY . 7i 7· . II >\)--- Hi-Ha~ I~ f > ~ J > Cr'J I'1'--- > I~ Hi-Ha~ f > ~ > J . CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All RighI< Controlled ond Admini<tered by EMI APRIL MUSIC INC.. 7i .VERDINE WHITE...£ 7· . .D.• YERDANGEL MUSIC... by PAUL LAVENDER Funk Crash > > II i r~ 1. 1 .. 4 .) > > > > > > > 2 J J J . . To ... I 'I J--.. ..• YERDANGEL MUSIC.' 7i 1 ~ I I Ii ..ff Ii 1"1 f 'I 1 ~ .£ 7· » > > > 11081 9 "JJ J J J J J J J J J J J J J J I 12 .':: JA m J 2 Crunch crj) h 'I h "I j) Ih "t ~ . J .-~ ACES Words and Music by MAURICE WHITE. r. Recorded by EARTH.

I I II mf f II IfJJi· I . ~I .T. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All RighlS Controlled and Administered by EMI APRIL MUSIC INC..ff . ..y' I I mf • Press heel of hand in center of head to muffle sound.. 03744158 * * 0 198()EMI APRIL MUSIC INC . by PAUL LAVENDER Funk > > > > /I /I /I /I o I jJ) JJj I lJ) I y1(na I 2 I I wmwm. WIND & FIRE Words and Music by MAURICE WHITE. All Rights Rl!served International Copyright Secured Used by Permission ·7 Z.]']J I = mf + + ! 5~ 2 2 2 JU I >{1 II . .. f > > »nJ»> 2 @JDriving IftJ"~~ I£}fl. LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY Arranged by JAY BOCOOK QUAD TOMS Percussion Arranged by WILL RAPP Opt. ".ff > > > > > > ~ "Dead Str~ke: * ilnnlJJfjJol JjJj1Pj JmJm I JjJj1!1 JmJm I .' 03744158 mf .J1tlJ5nli. FACES VERDINE WHITE. VERDANGEL MUSIC. Rhythm Section Arr.. Recorded by EARTH. > > /1/1/1 II J l l j' J~ I j j' j' Jj aD] ] iJl j j' l 'Rtp 2 II J?1JtJ P Imd· l I I 4 . CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC fp This aJrdngemem 01996 EMI APRIL MUSIC INC .iJlJHI !] JJjOill 01 .jf11 ~ -=:::: 8I I8 ITlJJ5Jt9 llDl . VERDANGEL MUSIC.J1tlgl J.iJlJn..

I Yo I ~~ri. CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC All Rights COnlrolled and Administered by EMI APRIL MUSIC INC.'.il1J • ~T1 £1j. ))1 .hl II f67l rt ..( Drum Set I~ J ..DR I z IJ t I IffiMQJnJ! if II J D • .hI hrfytJJ) I f mgfrn!Qj.DJ)I. )i '1( I . Recorded by EARTH.t j. by PAUL LAVENDER >- III I- if I~ t I I ill I I iliA JiJ I I· tin IJ Jilli ~Driving pmtfuIJmIIlJ]JmJmmJl J AJ J It.hl rt .Jj. . CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This arrangement © 1996 EMI APRIL MUSIC INC . VERDANGEL MUSIC.( mp [§J ~ IJ J J j I z I z I \ 4 II J..J Dl =t > D> > > ~ J ~ 4 8 II !f • . II 03744158 .r!f y .. LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY Arranged by JAY BOCOOK Percussion Arranged by WILL RAPP Opt. VERDANGEL MUSIC. J) ¥ I !f • J]J1 1 I J.'.ill . JJl1.( I I I IJ 1 I- if mf 03744158 © 1980 EMI APRIL MUSIC INC. 1 H 1% J J J I z I X > > r.. ~I >.if Ir flu. >- »~ II 11 nFy ))1 "1 \ f >-» >- II I:imID.if IH-I Play in absence .1. Rhythm Section Arr. I~ · . All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permission MULTIPLE BASS DRUMS (4) II' t j...( II J J JJ IJ .. 4 II. JjJ:]y )1 mf ~ » 't )) I r £tJ 't}ll z I z 4 @ill8~ . 11 I. WIND & FIRE Words and Music by MAURICE WHITE..DR I . I ".>....< I rn51rnn2l.. MULTIPLE BASS DRUMS (4) FACE S VERDINE WHITE.1.

" To 4 .. CHERUBIM MUSIC nod SIR & TRINI MUSIC All Rights Controlled and Administered by EMI APRIL MUSIC INC. LARRY DUNN and PHIllIP BAILEY Arranged by JAY BOCOOK AUX.. All Rights Reserved InlemlltionaJ Copyright Secured Used by Pennission Recorded by EARTH.... _ .0. 4 ." /. .... WINO & FIRE Words and Music by MAURICE WHITE.....[fTI if Large Cowbell ... by PAUL LAVENDER Funk 8 m 9 ~ Driving 10 I II ~ §] ~ Gtr. Tpt... II 14 If. A ... To .. .. _... PERCUSSION (Opt..) Percussion Arranged by WILL RAPP Opt.. .. (Opt. c . ..1 11 ••• . CHERUBIM MUSIC and StR & TRINI MUSIC This arrangement@) 1996 EMI APRIL MUSIC INC .." /.....) Solo (Low Brass) 8 8 12 10 I I I Ii "Engine Room" @ZJ Brake Drum ffTI ffTI ffTI I 4 "Hun" It m.... FACES VERDINE WHITE. ... Rhythm Section Arr..." 0 .. .: ...... FACES VERDINE WHITE. : ."'. VERDANGEL MUSIC. Tpt. . ~ (Flo.. WINO & FIRE Words and Music by MAURICE WHITE.• VERDANGEL MUSIC.. TPg Solo) 10 I "Engine Room" ~ 110s1 Brake Drum '. VERDANGEL MUSIC. : ... CHERUBIM MUSIC and SIR & TRINI MUSIC This arrangement I) 1996 EMI APRIL MUSIC INC .. by PAUL LAVENDER Funk 8 m 9 ~ Driving 10 I II ~ ~ §] ~ Gtr.-1 \...t 1.." /..frm ffTI ffTI ffTI I Large Cowbell /. : ... Recorded by EARTH..) Percussion Arranged by WILL RAPP Opt.frm ffTI ffTI ffTI I Large Cowbell 4 . LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY Arranged by JAY BOCOOK AUX.. o ..) Solo (Low Brass) 8 8 12 10 II I I Ii "Engine Room" @ZJ Brake Drum "Hun" Ii rn.. VERDANGEL MUSIC... TP Solo) I "Engine R(}om" ~ 110s1 Brake Drum II 14 If. 8 5 Ii Ii II 03744158 I) 1980 EMI APRIL MUSIC INC. 8 5 Ii Ii II 03744158 @) 1980 EMI APRIL MUSIC INC.. /.." /. PERCUSSION (Opt." To 10 g ~ (Fl.[fTI if ffTI ffTI ffTI I Lnrge Cowbell ..... l... 1 r" .. 0 ...." /....." . (Opt.. CHERUBIM MUSIC nnd SIR & TRINI MUSIC All Rights Controlled nod Administered by EMI APRIL MUSIC INC..... Rhythm Section Arr." /.

Dmi6/9 Dmi6/9 ~~ a. " /".. 7 z I 7 7 7 7 / 7 7 'Lll 7777 7777 [E] Bmi9 ~ @ 77///\7///\ 77771' 777177771777717"" 71 Bmi9 ICCI 'L'l ILC? ZLZI ITer CLII llll [gjUrr rrir air I Dmi9 /I > I ' O· I 7 / / / I f 1 JIIII.ff @!l S% Ad iiI>.-======= =: .lH..\. 7 L . 7..b fl. FACE S VERDINE WHITE. nl L 1'lWl E~lI APRIL ~'l:S'C I~C . JrrJIIL'1:11 .. 0 > § CO I: _ e> to .rbfJ-.I)l\ SIR ~ TRI~I MU~IC 03744158 1111.l. . [ZI) Dmi9 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 77 I .7 I 7 . ~ 7 7 r L 7 f ~(SO/O("{ll/I."'i f!U~Cf.. TRI:"OI ~IL:SIC' . I 7 I Z 7L" I7 I .I7I1 §] ~ (Dmi9) Dmi9 -..ff @Zl Dmi9 . t!:.. 7 7 7 7 77 I 7 7 7 7 7 ... .. WIND & FIRE Words and Music by MAURICE WHITE. 7 7 IIIL I 7L I " l 7 l 'I r7 7Z 7I 7 'I .. & >0 10 > II \@& e 't £ I.jI!i I r 12 ~====: .9:.ff Brighl Pop Sound fp [I] A~(add9) Ai>(add9)/ab Emn9 D~mi9 G~ Ab-==== #~!. CIIERliBIM MUSIC. Z L . T. 7 7 " / I" .7 7 "I Dmi > '"Huu" . 777. ~ . DUNN and PHILLIP BAILEY Arranged by JAY BOCOOK GUITAR Percussion Arranged by WILL RAPP Opt.. 7 I 77 I 'I I7lL 7 ' 7 7 1 I7 L "7 7 1L II "7 7 II 1 I7 ff > > ~ . @&(Dmi9) . :>"< ~ V0 I y ~ y y' 1 r e f Busy and rhylhmic ~ ~ Dmi9 ~ (Dmi9) 7 7L" " L 7 71 r7 z7 7I 71 '"'' 'I"'" .T " il 'I'''' ' e l l' 1r ' l l ' 1L '" " 'I .. 77 I 7 77 / 7 7 7 7 7 7 I 7 . by PAUL LAVENDER A~(add9)/G~ Ema9 D~mi9 D~/Eb Eb9(~5) E~7 > > 1 0 10 \0 . " Z I " z " ? Iz " z z I'....7 / 7 .~ ~:> I.~ > > eTo . \'ERDA~GEL ~IL:SIC. Recorded by EARTH. ILII 7" 7 71 rILl ' 7" 71 >" "I ell . 11081 Dmi Dmi9 »> > > > ~ @~ bOOlID'mren' I I I " Jim. 7 z I 7 7 77 77 77 7 . Rhythm Section Arr.7 77 7 .Z7 I 7 l I 7 l7 '7 I '7 L " l7 l 'I 7 7 7 .) @~ (~t:~ / /I 7 / 7 7 I/ 7 7 / I ::i9/ " / I/ 7 7 . . 7 7 7 .Heavy DUly DislOrtion ~ (Dmi9) Dmi9 ~ I .~ (~.ff FIG Eb/F ero f ero /I > J~:>~" I.• \'ERDA~GEL ~IL'SIC. b. ICCI c e l l' 1'..b[!¥fLbf rt¥Fll Ii <> 1<> po \1 D IIIXO E~II APRIL ~1L:S1C l~c... > ( fI''{.7 7 7 . CHERU81~1 MUSIC JIlJ SIR. £ y > y' E/D FI3 ~Dmi9 . @ ~i »> rurrurrurmr > > > l( 7 7 " I/ / / .ff A~ Q [!!] Driving ====. LARRY.

WIND & FIRE" Words and Music by MAURICE WHITE. ...D.:.=. . Recorded by EARTH.rm1 II u1~"''''''''''~ .r Yf I fTfj 1m 1m 1m ~ ~ fffi fffi fffi fffi r r~PFI ~ p:p~ I F F r pi 0 > 4 II i< I i? I .:I if I i? l/z//I=p=~p=lrp=~p=1 ff 0 0 f!El 0 0 "pJfWpEJfWI.:: .. 1". Rhythm Section Arr. 0 ITfjVN Fn1VH Fj1jWl S..T. +T. > fITjFJn fffi !ffi > > > ~VN Bigjill . 0 J ill~ > " + I' m ..? I IJ61 f > > > > U htjill ~ > > > > Ughtjill U/ihtjill FJn JITj 1ffi JITj 1ffi 1ffi ffJ5 fffi Ir FFFI l i< r I FFFI i? I i? I 4 i? I i< I i< " 8 . .m@fllffl)l..T. . .. 0 0 0 II. > > >h II fTItv? .. ffllfflF@1 tmPtmpBl 2 2 2 III $ $ $ .. {Bj .T.< I i< .!d) J II > + (Open) 0 J. . .. FACE S VERDINE WHITE.uuu.9 [ H ttH ±:LH I ".. {Bj I {Bj I I MfB:m .T... ~> r.. I' till I:YJ I tv? ...... i< I i< I §] @]~> T. T..' "I" I " I ~ 'iP?WrWI : I o 0 Ughtjill »»» > »» > ~ "F~fE~1 . > > H >h > > > »» > > F=i=i=1 r-. LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY " Arranged by JAY BOCOOK W DRUMS Percussion Arranged by WIll RAPP rI : Q Funk Opt. 1 • ~Il Rim or S.. I " I " I " I .1 I rJ81Driving ~> ~EID > 0 J ..m Jib~i I .Ii + jill ••. . by PAUL LAVENDER "i ff Toms .. . I HII 11 {Bj I .::.:F...~I.••.D. ~ fJ I o > > ~ +> Hal (CIO.Ii J I > 0 > + > "I J :: nJ IrFi??3JmllfflaLt~ljl F~rmJmIJmJrnjffl..~SOIIlAdlih''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''OF=j !=F?~ > > 1Tfj fffl > fffl fffi > > 112~ J3'~_ p =1I////I//z/l/rn?Rr-'~~~~1 ff .I J I > An I. @] T. .•. .. 9~"'F"FM~~~ LLH z / / / I B [ ttH J::LU ILLH """"'""= J::±U I b! bLUM ..

ff 36 ijV: ~ F* * J)I F* * y "1 ~\)' . y . II . Larry DUNN and Phillip BAILE Funk Gb. 3 43 ij9: ~ F & & y ~) II II ke P-===: ff I J=£1? -J) Ii "Hua" & r< Ii I I 0 71 J~ 3 2 ijV: ~ II 2 II g.iff & .j222t. I 116 ij9: ~ d=I1tr .. Verdine WHITE.Eb.Ell i Ii ~ I ~222tJ222t. Recorded by EARTH. WIND & FIRE FACES Timpani Words and Music by Maurice WHITE .Ab. * * "1 ~)I F& & "1 J)I F& & "1 J)I F* & "1 J)I F * & "1 J)I 20 .- 82 8 (DtoC) ijV: ~ 0 II &2 1fi » >y f 96 6 (CtoD) ijV: & gs: P II Illr F rr I"F F ff I( f mf 108 2 ijV: & F ff iffr· J) F I?tr.F Arranged by Jay BOCOOK ij 51: &I'b& i y* 7 ff = ij51: &kb& ~ &0 fp --====-= ff Driving 15 ~9: ~I'k~ It f.

.... -e---- . ) ~ _0'___ _0'__ ~ ___-0' _0'___ __-0' ----:-0-__ ~ "U""""--.A~ ~~ FlO II \'~If' Eb/F . ~ > -e. Dmi9 ___:ft *. CHERt:8IM ~1L'SIC .-d.9. ..._".. J* -3f~ -- tJ 1 ) 1 -. LARRY DUNN and PHILLIP BAILEY Arranged by JAY BOCOOK KEYBOARD Percussion Arranged by Will RAPP Opt... :if !'. E/D It > ~ ". ~ ~ '------' ~ u '~" ~ ff -U. ~~ ) > 1 1+ .·'\tI) ~ ~G.=':::: ::.! ~d~n:'!!...if I-H..SIC I~C.• VERDASGEL MUSIC. CHERLtBI~1 ~IIJSIC JII\J SIR ..: -*...1l:SIC pit .." _". "".. _____________________ . ..'----=----e..Q... ' . ___ .-00"1 ) fp: = > .. " " " . FI3 ~~T T V . J~:~J ~ .~~' -e- :e .:.' : ~~ . U -ue' > -oe.. Pinna Mix Ab(ndd9) A~(udd9)/Ob Ema9 Dbmi9 II I $L ~ ...r...~' (~ Ped.uk.. .II EMI APRIL ~1t. . . ..\: TRI:-Ol :-.---/'V > (Ad lib..1l1J SIR.: ~ . 1\ Dmi9 -- -e-: ::::-e- ___ -ft- u ~*._./ 'U' > lI:i:J.. .... Iql!nJ:..._ ~~~ ... u q~t!:(P) ~ ~ ttl ~ V ) ~ 1 -==== ... -U- > -U.~:: ~ U ~ r' I II ) . Recorded by EARTH.--._ " " " " ...ff> > -= I ~' (p)__:"':. Dbmi9 ob Ab Driving ob 1\ I > I..:GEL MUSIC.-'_0' Ped. by PAUL LAVENDER Funk Bright Rhodes/Acous." ~1I~~I~~h C'NII.:c .' _ o ' .1--.---'"" .I ~r A~RI!-: :-'1~SI~ INC. - : ~ > 0>-:::"-d. WIND & FIRE" Words and Music by MAURICE WHITE. 1L Fb/ob > ~b. ~ ..:.. \. .-. [!!] --. 1 II Db/Eb Eb9(bS) Eb7 Ab(ndd9) . Camp . u '.\ TRISI ~IUSIC 03744158 11m JrrJill-'1.nl 0 1<i'II'l BII APRIL !\IL'SIC Ise. 3: *.----. ~ . C IlJJo...-J~ r----.. :'. . 1\ §] Dmi9 @] Dm'9 I ~ U ~. . #::. :-. J~ -~ ---* ff ) """" ~ f _0'"--- _ _ _ _-~ _0' 1\ ! -ft-::::' ':::::.: :.~n.:::::-. Rhythm Section Arr. Ab . Ped. VERDA:-. 1\ Dmi9 f!.~ I II~ 1\ ~ I I l ~ >'---" '--- --. '.if > > Ped.~ > .'IIk.nlll~-d.-'_0' > A~(add9)/Ob r-----.. Emn9 .. . FACE S VERDINE WHITE.'I~·r~'l..-'-0' Pod._____ _ _ _ _ _ _-~~~-_ _ _ _ _ _ -----o' _0'' - _____-' -q _0'' - _____..Long notes nnd arpeggios) ~ ....

.oft-. .~ ~. -.b~.. b. Cmi9 Bmi9 " '-' tJ ~* • v . > ~. '::::..b. Ped. Ped. J.-"'-0-'.. ~.~ ~ : ~ '----J " tJ Bmi9 ~. > . tJ n ~ "" ~~ ~~ > .. I / " ~-e-v. ~~ ~ q~ b. : . Ped.--'-0. b. .~ .. ...~.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'U" ' U " ~ r--3'--.---3.a:::= . Dmi9 / j I I I tJ ff:! :! :! :! + : 'U" 'U" 'U" 'U" 'U" 'U" 'U" Ped. KEYBOARD Dmi > "H un " t... Db/Eb E~ Eb+ 1\ Dmi9 .>r.. .- .? .. " r--3-.~ 'U"___ -0-___ ____"'0"'___ . ~o ~J-. '. . '.3 ---... . h_~h. b~ . *:61 '-. '0 0' '(1 ---=- Ped.a~ '::::. -e-OU ) IIIp I Ped. ~ ~:. b. >~ . " -ft. ....._~ .--'11 . 1\ >.~ Dmi6/9 1I fu::=.-3--.~~ -e.J --.. Ped.. . ~ ...::::~ . Ped.d '-'LJ b. 1'1 _~b~ . - " ~~ ~F' --e- .i r V V V L. :~' . '~~ ~. (~9) (~9) (~9) (~9) (~9) (~9) E~7(b9) D7(b9) D~7(b9) D7(b9) D~7(b9) C7(b9) " b~ \ rk..b.~::::: ~-e-" " n .". . .. r ." tJ V 1'/ .. tJ r ~ ) .."..-'~:~t -e- ~~:~I ~~ tJ f~ .. ~ h. >.... b....... Ped.-0- Ped.('~~~b~_~ . ~ /I /I . ~ II ~~ ~~~r---.. 1\ " tJ > I ifp-===: ff .~::.* ~ - E > > Dmi6/9 ' .h.. '. . . Ped..b.... >L .'r. r-... > . ~> b~ • • b:' b..--.--' -d'---'"'U"___ . ..OU' . b~ .".:. ~ n<7441~R 'U" . .. "'5!''------''U"~'U".