Vous êtes sur la page 1sur 35

c 

  c m

m
m 
 m
m  m

m
m
mm
m

 m
mm
maparatosmmutensiliosmm m
m
 m
m
mmm m
m
 m m
m m m
m
 m
mm
m m m
m m

 mm
mm
m
m
m m
m
mmmm
mUtensilios de sosténmutensilios de uso
específicomutensilios volumétricos m
mutensilios utilizados como recipientes mm recipientes m! m mm
m
m
 m
m
 
 m
m  m
 m
m" m
m
mmmmm
m
mm

m
mmm m
 m

tensilios e sostén m#m


m
m

m$
 m"m m
m
m
  mm

m
m" m
m
m" mm"mUDSmm

tensilios e so específico m#m


m
m

m
 m"m

m


mmm

m 
m m
m
m

m
m" m
m
m
" mm"mUDUEm

tensilios olétricos m#m


m
m

m
 m%

m
m m
 mm

m
m" m
m
m" mm"mUV .m

tensilios saos coo recipientes m#m


m
m

m

m m

m

m
m" m
m
m" mm"mUUCRmm

paratos #m 
 m
m

m
 m"m

m

mm
m

m 
m m
m
m

m
m" m
m
m" mm"m
? mm m m
m m
mmm"m? E mm
 m m
m
m

 m

m mm
m
m m
mm m
 mmm
" m
m"

m
m

Jmm&
m
m m'&(#)mm

Jmm&
m
mm

m'&(&)mm

Jmm&
m m'&*)mm

Jmm mm

+ m,m&
m
m mŒUDS).mm

  m mm m
 "

mmm-
m

m
m

 m m

mm&m
m
m m

 

mm
m

mmm m
m mmmm m
 "

m
m.m
m
mm
m
 m.
.m
mm
m
m
mm
mm

m
m.
mm

mmm m
m/
m
m
m mm
m
m# 
mm
m
m
 m
mm*m
m
 m m
m
 m

m#
m
 m
m.
m mm
m m m

m


m
mmm
 
mm

"m 
 mm

0 
m

mm
m
m

m$
 m
mmm m
1
m
 m m
.
.m
m
m1 
mm
m

+ m

&
m
m 
m m m m
m

m
m m
m
$m
mm
m
m
m

!m mm
m 
m

!

m$
 mm
m 
m
m

!m m m

!

m$
 m 
m

!m m m
m
m

!

m$
 m m
m
mmm m
m

 m
 m

m
m.
m
$
 mm
 mm
 m
 m

mm
 m
m

!m mm
m
 m

 mm
m mm
m
mm

m$
 mm
m
 m

#
m&
m

mm
m
m.
m
m

m

m m


m
m

2
m
m
m

mm
m
m
m
m m " mmm
m
 m

m
m
 m
m
m$
m
m" mm
$ m m
m m#
m m m

m

m
m
mmm

mmm
 
 mmm m
m

m
m
m

 
 m
m.
m 
mm

2 "m
m 
m

!

m
 m 
m
m

2 m

#m
m
m.
m
m

 m
m mm
m m m

m

m

mmm
m
 mmm
 
 m

ºrpo tensilios e so específico Œ  m

  
m mm

!

m34m
m
m m
m,5m
m
m36m" m
m "mm
m
mmm  
m m
m
m

"  m
m m

 m.
.m
m m
m mm
m m m" mm
m m
m
 m
 mm."
m

 "
m
m
 m


m m

 mm mmm"m
m78m" m
m

m m
m
 m
m
 m
m

 m
m
 m

 m
m
m
m
)m&m m
 m
m mmm m
mm mmmm m


 m
)&m "
m
m
 mmm

 m
mm
 m
m
 "

m
m m
)m9
 "

m
m

 mmm

 m

m m
m m m.
m
 
m
m"m mm

 m
m
1 m#:;-2m


m m m
m<m
m
)m&m m
 m mmmm

 m
)m&mm
m
1 m m
m
mm m
)m9
 "

m
m
$m

m m
m m m
1 
m = m

0>m m m

mm m m


m

m
 m m
m m 
 mm
 m


m
 m m
mm

m
m
1
 mm
"m 
 m

 
m

mm m


m

m

 m
m m

m
m"m mm
m

m
m 
m


m
m

m m


 mm
mm
m
m m


 m

 m

m
m 
m


m
m

m m m
m m$ mmmm
m m
m

m
m
m.
mm

m
m "
mm
m

  m


m
m

m  m m

m. 
 m

mm$m mm m


mm
m
m 

m<4mm
m "m m,4m
m
m m#
m m mm
m
m"
m m

 m
m"mm
m

. m
m m

mm
m
m 

mm m
m84mm
m "m#
m m m
 m

>m
 
m
m m m
 m
 m
$
m
m m
mmm

(

 m

mm
m
m m
m
1
m"m
m
 m.
.m
m m
m

 
m
m m 

m

m" 
mm m m

 mm m


 m
m
m$ m.
 

m m
 m
m


mm.
 m
m
m


mmm
m
 m 

mmmm mm m
m m
m%
m
m >m m m

m
m
m 


m

mm 
mm

m
'm
m
mm
)m
m

 m
m0.
m

#m
 m
m 
mm m
m 


m 
m
mm
m
m
m
mm mm m
mm
mmm
m 
m
m m m

 m 
mmmm

 m
m

m

mm
m
m

 mm 
m
m?4mm#
m m m m m
m 
mmm
m m m m
m" mm m
mm
m m
' )mm
m

 m
m
"  m
 m

mm
m
m

 mm 
m
m5m#
m m m m mm
 
mmm
m m
 m mm
m
 mm

 m
m
 m

mm
 m 

mm m
mm"m
1
m
m 


m 
mm384m
m844mm#
m m m
 m m
mm
m

 m
 m
m m m

mm
m
m

m m mm.m
m mm
m mm

 m
 m
m m "m

mm
m
m

m m m
m

m m
m

mm
m
m

m m
m

m m m m

mm
m
m

 mm m mm m
m m mm
m
mm
 
m mm
m

m m m
m
m

mm
mm 
m

>mm m
m m
m

m  m
mm m

m
m m
m m

 m

mm
m
m

m m mmm m
m

m
m

 m
mm
 m
m 
mm
m

@
m
m


m
m

m
 mm
m
mm"mm

@ m
m
 m

#m 
m
m mmm m
m384mm#
m m$ mmm

 "

m m

 m
 
mm
m

@ mA m

mm m
m m
m

 mm "m m.
.m
m m" 
m m
m

 mmm
m
m#
m m m

 m 
mmmm

@
.
m
m
m

#m
m
m
m

m
 m m
!

 m&m
m m.

mm mmm "m
m m
m m
m
"mm
 m
m
m! m" m
 
 m

 m.m
m
" mmm
m
.
mm m m
m m
m

m
m
1"
 m'm)mm
m

@
m
m 
mm mmm

#m
m.
.m
m 


m

mm 
m mm" mm

m
m mm
m 
m
m m m  m

m
mm 
mm
m
m" m m

m
m 

m m 
mm

9
 "

m
m m

mm
 "

m
m m

m
m
m
mRefrigerante de ?llinmmm m
m
 m
m

 m
m m
1
m m "m 
 m
m m
mmm

m
m

 m m m
m
m %mm
1
 m
 m
mmm
"
m#m
m
m

mm m
m
m

 m#
m mm
 m
m

 
mm
m

9
 "

m
m

 mm

mm
 "

m
m m

m
m
m
mRefrigerante de Graham.m#m

m
m

mmm 
 m
mm m
m
m m
m

 m#
m m
 m
 m mm

9
 "

m
 mm

mm
 "

m
m m

m
m
m
mRefrigerante de Liebingm#m
m

m

mm
mm m
m
m
 mmm"m
mm m m
 "

m
m m
m
 mm
m

9
 mm

mm m


m m
m
m m m
 m
 
mm"m
 mm

2 .m

mm m


m m
m
mm
m
m
mhoradadorm
mm
m

m

m.  m 
mm
m

2

m

mm
m
m

m
 mm

 m
mm m"m
 m
m
m
 m
 m#mm

 m
mm m
m

mmm

m

m m
m

 mm


 m
mm

 mm

2m
m.
m
1m

!

m
 m
1
m
m
 m

 m m m
m

2m
m2.

m

mm
m
m
m m m

 m m
mm

2m
m

m

!

m.
m


m
m mm
m

*m
m
 m

#m
m
m

m
 m m. m

m
 m

* m
m
$m

mm
m
m

m

m m m

ºrpo3 tensilios olétricos Œ m


m

0
m

mm
m
m

m
 m%

m
mm% m m
m
m

 
m

@ m m

#m 
m
m m
m
m m m
m
 m
m mm.m

m 
m
 mm
m84mm,44mm344mm384mm844m,mLm mm
m

!
m

#m
m
m

m
 m%
mm.m
m m

 
m

Jmm!
m mm

Jmm!
m mm

m 
mm
m
m%
m
m

m m
m
mm
" m

m

 m%

m

m
m
 m"  mm

! 
m

mm
m
m

m
 m%

m
 m.
.m 

m
m m
m
mm.m
m mmmm.m
m 


m >m'%

)mm
m

/ m"
m

!

m

m m!

mm"
mm m
m m

m mm
 m
m

>m 
mm

/ m
 m

!

m" m m m
 mm.m
m m mm 

m
m 
m
m m m" m m
mm
 m mm m
mm
m
" m
m m m

m m
mmm
 m mmm
m
m m
mmm
m

@ mm

mm


m
m

m

m m

@ mm
m mm

mm


m
m
m m m

m m
mm m
m m
mm
m

@ m 


m

mm


m
m

m

m mm
 mm

!
m

mm


m
m
m m m

m"m
 m

m


m

m

"$ m

 mm
m

2m
m
m

 m


m 
m m.
m
1

 mm
mm.m
m m
 mm

m"mm
m m mm.m
m mm

ºrpo o paratosm

0m m

mm m
m
 m m
m m
m 

mm
 m
m. mm

m
m" mm
m

0m"  m

mm m m
m m
m 

mm
 m
mm m
m
" mm

"  m" m


m m 

mm"  m" mm m
 m m

m
 m m
m
 m."
mm
m

!

m'@
 m
m-)m

mm m
m

m
 m
m mm')mm m
 mm mm

@m

mm m
m

m

 m mm

m
m

Centres d'intérêt liés