Vous êtes sur la page 1sur 2

Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia

Pengenalan

Peranan kepimpinan sesebuah sekolah amat kompleks dan mencabar. Pengetua


dan guru besar sebagai peneraju sekolah hendaklah bersedia melengkapkan diri
dengan pengetahuan dankemahiran mendepani cabaran dunia pendidikan bagi
melahirkan pendidikan berkualiti dan sekolah berkesan. Dalam konteks ini Standard
Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia (SKKSM) dapat dijadikan suatu
piawaian minimum yang perlu ada pada pengetua dan guru besar sekolah.
Selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025
dalam

Anjakan ke 5 iaitu :
Dalam Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) SKKSM
dijadikan rujukan bagi instrumen penilaian.