Vous êtes sur la page 1sur 2

Aurélie Mohrbacher

Vraag 2

Propaan bij een temperatuur van 25°C stroomt een verbrandingskamer binnen met
een snelheid van 0,009 kg/min. De verbranding gebeurt met 200% overmaat aan
zuurstof. De gassen verlaten de verbrandingskamer bij een temperatuur van 1450K.
Bereken de warmtetransfer in kW bij deze verbrandingskamer.

De reactievergelijking ziet er als volgt uit: CH3CH2CH3 + 5O2  4H2O + 3CO2

We gebruiken het script ’warmtebalans’ om de warmtetransfer te bepalen. Hiervoor
hebben zetten we de gegevens in volgende tabel om in een matrix B:

propaan zuurstof water koolstofdioxide
reactiecoëf. -1 -5 4 3
H -1.05E+05 0 -241800 -393500
G -24300 0 -228600 -394400
a -4.042 25.46 32.218 22.243
b 3.05E-01 1.52E-02 1.92E-03 5.98E-02
c -1.57E-04 -7.15E-06 1.06E-05 -3.50E-05
d 3.17E-08 1.31E-09 -3.59E-09 7.46E-09
mol (in) 1.00E+00 1.50E+01 0.00E+00 0.00E+00

B: [-1, -5, 4, 3; -1.05E+05, 0, -241800, -393500; -24300, 0, -228600, -394400; -
4.042, 25.46, 32.218, 22.243; 3.05E-01, 1.52E-02, 1.92E-03, 5.98E-02; -1.57E-04, -
7.15E-06, 1.06E-05, -3.50E-05; 3.17E-08, 1.31E-09, -3.59E-09, 7.46E-09; 1, 15, 0,
0]

De input van het script is (298.15, 300, 2000, B) waarmee we volgende figuur
krijgen:
6 warmte en vorderingsgraad i.f.v. temperatuur
10
0 1

0.8

-1

0.6
Warmte (J/mol)

Xeq

0.4

-2

0.2

-3 0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
temperatuur (K)

401*10-3 mol/s Q=( -1.Aurélie Mohrbacher Met de datacursor kunnen we dan de warmtetransfer zoeken op 1450K.b. V= (9 g/min)/(44. Deze moeten we eerst nog omzetten naar mol/s m.v.296*106 J/mol. 0.009 kg/min.296*106 J/mol)* (3. de molaire massa van propaan (44.408 kW .40*10-3 mol/s) = -4408 W Q= -4.1 g/mol * 60 s/min) = 3. Om deze warmtetransfer in kW te bepalen maken we gebruik van de snelheid van de massastroom namelijk. Deze waarde bedraagt: Q= -1.1 g/mol).