Vous êtes sur la page 1sur 2

Aurélie Mohrbacher

Vraag 2

Propaan bij een temperatuur van 25°C stroomt een verbrandingskamer binnen met
een snelheid van 0,009 kg/min. De verbranding gebeurt met 200% overmaat aan
zuurstof. De gassen verlaten de verbrandingskamer bij een temperatuur van 1450K.
Bereken de warmtetransfer in kW bij deze verbrandingskamer.

De reactievergelijking ziet er als volgt uit: CH3CH2CH3 + 5O2  4H2O + 3CO2

We gebruiken het script ’warmtebalans’ om de warmtetransfer te bepalen. Hiervoor
hebben zetten we de gegevens in volgende tabel om in een matrix B:

propaan zuurstof water koolstofdioxide
reactiecoëf. -1 -5 4 3
H -1.05E+05 0 -241800 -393500
G -24300 0 -228600 -394400
a -4.042 25.46 32.218 22.243
b 3.05E-01 1.52E-02 1.92E-03 5.98E-02
c -1.57E-04 -7.15E-06 1.06E-05 -3.50E-05
d 3.17E-08 1.31E-09 -3.59E-09 7.46E-09
mol (in) 1.00E+00 1.50E+01 0.00E+00 0.00E+00

B: [-1, -5, 4, 3; -1.05E+05, 0, -241800, -393500; -24300, 0, -228600, -394400; -
4.042, 25.46, 32.218, 22.243; 3.05E-01, 1.52E-02, 1.92E-03, 5.98E-02; -1.57E-04, -
7.15E-06, 1.06E-05, -3.50E-05; 3.17E-08, 1.31E-09, -3.59E-09, 7.46E-09; 1, 15, 0,
0]

De input van het script is (298.15, 300, 2000, B) waarmee we volgende figuur
krijgen:
6 warmte en vorderingsgraad i.f.v. temperatuur
10
0 1

0.8

-1

0.6
Warmte (J/mol)

Xeq

0.4

-2

0.2

-3 0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
temperatuur (K)

Aurélie Mohrbacher Met de datacursor kunnen we dan de warmtetransfer zoeken op 1450K. Om deze warmtetransfer in kW te bepalen maken we gebruik van de snelheid van de massastroom namelijk.b.408 kW . Deze moeten we eerst nog omzetten naar mol/s m.v.40*10-3 mol/s) = -4408 W Q= -4.296*106 J/mol)* (3. Deze waarde bedraagt: Q= -1.009 kg/min. 0.1 g/mol). V= (9 g/min)/(44.1 g/mol * 60 s/min) = 3.296*106 J/mol.401*10-3 mol/s Q=( -1. de molaire massa van propaan (44.