Vous êtes sur la page 1sur 295

~bj:¢£iV(l~ -- :_.--,-, .. -: ----,.--- --. _ .,- .. ,- --":-_,:;-1'.;-;':. - -~. ;'." .'" •• '.', •• , ••• " ••••••• _ •.•• """,.

-:-"" •• m., __ •••• = ~~,-;:1~~, ,~,ELi5f!1l~iio~, e= r- •. e e --,- -.~- -'~-'-'~'---""'2- ~r. _"!~"" r ••••• , •• '".~., •• ,. ~.~ •• ' ••• _.n •• ~ •• r. ""'~F' ~VJm'~~laa~;i~n. 1,lIlIlIlId Ii IHI<IIOI ".II'!I.'II~ 1I.1ii1l"_~IiIIilIIIl" lOi !j~ ... ii~.to;'~.1i 1".,I,iI a IUII,_,~","'';''._.;;; -. - flir.~. ;;,~,;-.-;; .~~.;;

t-

It?ck·_--.:::..v''''·ot.'' ... ;,.,,..,,,,,,,,",,",;n'4·M~~r.?,r!ji::' • r-»: ~

lIill-[iJJl~I£~],~.~V-~-~"IJ:.I~'LJ.i~iI!l'" 1l:J,!I1I!! .... :!,~ II!!!!!' •• ~ •• !II1r .... II ••• !II~ II •• '. IJ •• '~.'II!!II!!II. !III •• 11 •• N ..... 1111 .~..;;J •• II ••• Ii

,~~, lc..:lti!ihA.)I:5~'f~~l'c'ii~_~~«", __ e- __ .. ",,, _-"='---_r- - __ ... ~.~ .. e e =~'='.-, =='r= =.'eo'-=_ •• ' .. r.-= ......• ~ ... =.,

R.

~

-=-

~

.t,

.j

2 ..

. ,k<:: i!'1r;,

1iEl'tl'tlio,trfll~r ':firl'rti'~ ri~lljti!.~~h. ~m1 Wldlrt~!"1 e.lHJ;~rarn'1ftc-:-~,._ :<.,, __ ~._ : L~ _ •.

1(;.

~

"""'""" ,:4:.T'

,.

.1

'~.iJ'" Jl11 r~ i9

%0':

~i

..--
'3$
3
'.
~S·
3t.1
3_6
3G
37
·57
40
4.1
42'
45
49
1,
57'
i'
... -
161.
,62
00
G4
164
615
166
161
68,
15'9
7u'
'71
i2
']-3
'7.4:
"'75
"5'
rlN 1NIDAD 2. Lt S ~1S1'F.MA," ECONOM

r-USTorucos OF 0 f{GA ... ~W\(:J( l

I J N f1')

.,.. • ..,...- •••••••••••• 1!1I1L":1 1,,10+-1

Ii i 1 ••••••••••• :. '-.!II •••••••• il 'I !II •••••••••••••

Ob~'" .

" '. :~CtL"IfbS "_. "",' ._, -'"'-. - ,~ ••• '"." •••• " •••.••.••••• , ••• ~._,_" ., __ ., e-e ~"' , ••• ~._ ._, ,_. __ ."'.' __ ••

Gtl:;u;i;rej, ::i ino-p~ico . ., - "'-.--,--"' .. - ..... ".n ••• ~ •• " ...... ", ....... ~; ~, __ .,_, __ . - ." •• ,., ...... " •••• ~ •• ".".,.'_

'~S~~~~!dLt r.vr-Jt~aICL6ll:'I"C."iloiI" ••• " -'II'" !'!-"'!'-!'!'11~!'!~I'IIIII!.'1 .·I!.rl. 1111_ •• lIn LlIlil.IIII!!.I .. • :'':::.10.:;'':: :'_'_"'''''II_~ Ill"!" '''In lill •••• 11.:11 Ill .. IoIl,tl;o.1 le~'"t-:ijrr'- e.1 ... !"_"! .. !'1Il~ !'!-~II'II!"! II ..... 1II IJII II ,I,ll. ,lUI 01 ..... ;;;;;; .. i_ .. ,!!"!"!": .. :"'';-:: __ ~ .. ~-~'.!"Il'r-'r..'I1~ r. lilii 1I.i [ ..... 1"lloi 1,,1 ill. ihl .. ii .. ,ii, ...... _ "-' •• !II "iI!!!

1· ,

"

'C ~ "',1;

. ., o.llcepw~~.r'13CbJn '.n "'" o. " ••••• , ••• ,~. ""u., .;". - •• ,',-- --,---,--.'-,--,-' •• --' e ...;,., •• " .,' ." ••• ,~ •••.

MIJ~i(~~ ,de 'p:rodUcCJO:Il __ .• --,--,-- --.- .. _-, .'"'--,--, ."'-,., '.--'. ~.~ .• ' .•.•••..•.• ,' ""_,.,,,," .D'_, __ , -'T

. . ' .. ,. " i __ I ; ;." ',,' ..

~.. t jU mWllt ;;I!IJI. p,[a;lilUO"i/'3.. •••• _" .. ~ ••• ,,~, --,-,,----.,-- •• ~-- .... , .• , •• " ••• ,.u •••• ,,, ... ~ ••• J'

'~~'(ttd~'jI ~t'Si~ii~oo .'de pmdu'Qci-6.Ib .. " ... ',0',"-,--,",-- - .--'--. - " ••••• - .,'r. , ••• " •• 0 ••• " .....

.It .c. n ]t

E' _.I:r.

G,

E£.cl~1'S·1no;_,_~_-,., .. "i!!"! ~ Iii~ I"l~ I: r ~ II .'1 r..~T'1 rll'r •• ' • I .: •• "' __ • II I II ••• 111 II 1,lIii .. I~ .. _ ....... __ .. __ = ... -.,-!'!-=!!',..'!"!'!'~,. 1'11'1

FL~tliJ'~Jn5~mo II •• II I .1I ••• llIrll· ... IlOi ii io ..... ":.~I .. iiiinL_ ~ .... : ...... ,~ ~-----"ii ~ .. , .. '! !'I"!'I 1':11 I"!'I r.rI ..... illill II I •• iii. I II "'-iii;!; ii.-c .. _ 10 .. ,_ ........

'(~Ipi ~;~lj __ rr~·I3· •• ", •••• ~ .••. '.', •.•• , •••••.••.• " •• _-, •••• ,---,--- -'"'-.'--- __ "" _ •.•••••. , ••.• , .•. " ••••

So(~~a~fi~~llt"J.' -~-'''i! l"~r"'!'!'!'1 !l!EI'.~ 1111 •• 1111'1 II I 1111 •• 1111 i •• ,IJIIII IIl1l1iil,IlIl"1I 1.I;l.hllllllii I;ii.i..iioi io ... ii .. -~--"'-'I II !~!"l r.1I!! II 1·!I!!'II!ll!i.

3.D

'i;.lb;e tv.(i;I~ on" , •••••• , ••• _ ,_a ;,:" __ .- .• --"- •• , ... ' ••• ' .. , •• '" •• ", •••• , ••• ,~.,', ... u.,,~ - , ~ - ."_.~.- •• ~ •••.•• ',.

'Cu~drQ Si""19pttico i I,ll .1;1.1 .;a..1I1& 1,,,:1 lOa.I.I;;_I. • __ :'!'I!'~ ~-- -''I'''!! r!l"l!ll!ll:r'"ll'l rll'.II~. IJIII 1111 iii II Ii. I Ii ,I ~ I ~II 10111 .... 1 ii_ iiiii,,,,, ... io~,.,. __ .. , .. .;.

Tcrcera ,tJ;raiuac 6n,_"= ...... ~ ..... , .... ,., .... ~ .... ". " ... , .... ,,,,.-- --,-,,---,-"'.," 'w ••••• , •• _., ••• ~_~ __ •. _.

- .

Tei']'];jUt':iil,. 10. I,ll 1;1. Ii II 10;1 .... loll I.;;;';;;;'; io .......... oi __ ".iii'!!:'! !.r~ ii.,I. 1l.'1 i~Ii.'.'1L1 .,.~n; i;iii+ __ ~ __ ,_"!'! !,.m~'!'~'~~~nI'l!!I !"!1I11!1 r.1I'11!!1 Ll!1!! IIII! 1.1 •• 11 .11011, •• 1 !III

rJ~ i;,m:dl-irL"d6 []l, ••• ,,,. ,_'" __ ,_, •• __ , __ , ",',,' __ ',.

'III~~.llTA;OOdcn.('C:8_ II ",,;;;,i1iiii io_';:~""'" io __ ,,!!''''''' P.'!"I!!"I'I'!'!I!Il. Pi.'I. I .11 •• 11.11.11 .11l1l1l Ii II ,I,ll Il::'_;;-:;;';·_ -"'--'""""l~ ~(!,,~'II'~~" PM'.!lIL"'iII. 11.'1. Illi

A... n_,

c.

1 ~ :p,d.nc:lpios .. ,,, ..• ~:_. ". __ '_,. .~., e-c-e e ,'.,., •••• ,. ",,'."". ,""~,a ... ,.,,',' ._, •• _,_. _,., ,_ •• " ••

Gr--ec.t~ V' R.e~nall~11i I •. 1.,,;1,11;1 loii~loo;,;,,;;;_ ..... 101';; ....... _ ... -'! II 1'-- ~IP'I. 11."'pllll. 1111 ,10 iI ,ill i._ i._, .. ' __ '_"!! !'~'_'''''II'I r'l'I!' 1"111'

. .

'L'hff..::chil) t;;i!fi,~!ni CQ 'i esccolas[iCo -.--'-.- - "' .. "". - e ..... ' .... ,--, ••••• ~ ••• , ••• ~ .... ,'., •• ~ •

4.

s.; Ch:iruc1.!€ ,.,~, .--,---' •• ~-~ .. r"'" ....... , ••• : ••••. '.'.'." - .. ~- ---,---.: :,----- •• ' ... ' •••• " ••• , " ..... , ... ,~.,.,._,',_,

A.._, AdOJrll", mlth (~ '7,23=li7'90-) ,." .•.•. -, .•.•. " ..•. ,,, .•••. " .. , •• _, --~-. - -e e- -"" - n •••. ,- r"'.

H; D,avlJ "Ricardo '1712",18231; _,. _~, -.'"'-00+-' ~ •• , •••••••• " ...... ,' ",n' ,~ ••• ," ••• ,.

C. Thomas R~b-e-t~O M,tddlI!.lS <~766~'I 8~.-1, , ,. "' --, ••.••. ,. ... , •••

~, ~W~E'b t LIIi .. ii 111:1 1Ia;,1 ii Io ,ioii"''''''io",!,!!" I' III 'I P. .. ,,'1 1'11 •• 11. I .11 •••• 11,.'&".11. I.'; il : _ ::. .. : ..,----~~~·'I 1· ' •• I I II: I ~

7 - Nltlo~~.ts~Q(j:ij;; .~., __ ••• , •• _ ••• ,' •• ,. " •• """ ....... , •• , •• ,. ". ". "". " ...... ;. "." ..... ,.,. " .... ,' •• '". ,,. .~' •• ,.. -78,

A. 'Ki'lJ'n~uih!tHJ(~_.,.,_ . .. , _.~ ..•.• " ~., .•.• , .. ," ,. ".' •.•. ' .. , ••• ,'.,., •• ,'., .•. ,. ", .•. , t r •••• ~.. ·&0,

rl ' , i'

.~ T~,~[ ~~tu:~,;d~::::lftS ~ -- --- _ .. -- -e --'.- e= ".", , •• ,', •••• , , , '>!' ".0 •• '. ". ,' ri '.", •• ".; 'tpJ,

I (t N~Qltil;;!1:::!I:'.;l~.:;:.s, :.,._ •• ,_. _. __ ,' •• ,_ ,_._ •• ,,,.,,, •..• ~_, ~'.~ •• , •• bO •• ' ••• , •••• , ••••• ~,. "., " ,.. ~4

I ~~~t'U:t&s ~,0LJJillg;'mi!;l(;iwr.: - -""_ -"'-, -, .. -,-- .. ,-,---,---- -----.-- -"-- .. -- -- -- -- --.--" - --- --, - -- .. '.-------- ... ------ - B'G

UNlllAll

It .....

67

,I;~_ ,O.·~

u t;iJc~r ..... {Ys ••••••••• -.,,_. __ ."", -"-- .. -_ - ,-, ---.'- ,- .. ,'-.-,-- .. ,- -----!- --,-- ----- --. ~- - .• "~-"--"."'-"" .•. ,., ...... ~ •. , .. _. . OJ .....

f"" J • _.! a, 'Ci., ,'tL

'1;.. 11:111:-1 [,Oi 8~1~c;~frH;G m,. " ••• _ ••• , ••• " •• ;. , .• ," , •• ,".~" ••• , ••• , •••••• , , •••• ,. " •• " ".,. ,.~.-~. " __ '-'-_' -Yll

Cu~r!ta ~a1Llici6n , ... II Il.!II. i...P1I!! I .~'.'I -!'!!"!~ i .'Il-'!'. _ • .:.~,,! !' •• _ ."'''''.'.'OL •• ,;;,;; •• ,.,.,_ ••• '; •• _., •• " .,.,.,,1 .. ;.;. __ ,;~ ... 1, .... iiI.,;;'; I, ·9 ~

1 .... ,,' r;;li .. ,>:l.·,""

't'·'[~ii"I[a'c11" .11"." r"1 rrl r."T.~.!II.'I r!ll r!ll'l .'111'1 r.!I r!ll':'''; I'='~"! =-:"~;'!II'~"! ~"!'::"---~- --,-- ----,.,--, •••• -- -- --,.'''!-'-_._-'-- .,_ -::- __ ..... ,i i,~;;;;J(.I::~ ~ J'?'1'

i'ntJ:O"dlil,ai9ii1."_" ,_' .. , , __ .. __ ., .. _ •.. __ a , •••• , •••.• ,"'"u_ •• ""un", ... , •••• "., •••• ',., ••• ,. " ••••• , .~ •• '... 93

] , [(:Or1'0. .Q11;e~ir~~ -d~! 'f,;ll(i'Ii. __ ,,_c __ .. ~ __ .. , __ ,, " __ .. ,_. __ ._ ••. , ""n •• , ••• 0. 0)' •• ,,"',. ". ".', ••••••• ,..

A- M>t:r'(:~;~i:d!il~ val([l~,' dJlt. 1U5® 'J" ldor de c:a~nlhlo ,., .. , , .~,.",' " .. _ .. -.,. "-" --_-

[~_ -[~'r{t[:.~JCi y v4ll0t-:" __ 1 ::I,lli III!! !!I.ril .. ll! ~'i iJ"'\.II~1i ijl'iln 1!"!Il"~'''~''!'-'.'~-'--; _ ., ..... __ , __ , ", __ , • .;,;;,;;,.,;;;,. __ ....... "I, .. iI U,{iI

G~ fe.'f~5 ,del ,-,ru~F". " • .""~,. .• _,, " ... _,._ , ,_''' ,' _ .. , .. __ .~."'. '.',.0 ,,' ,,,,, •• ,"'" ..... r.

D.. Cort:l'p{H~t~.1'N:~ 'd~1 'IJ':'!:h;u _. ,', __ ~. __ m'_ •• ~ .... ,_' ... 0' ••••• " •••• ". " •••••••••••••• ,,_ •••• ' ••

9'3.· "93 9ti

'~I.m [Q;4

'~ 0'7 . t07 '~ [4

1:2'1

1!.: T~.ri;a ~uhjltliiw dcr 'Y"alw.r , •••••••• ',.,.' ... ,,'", _"_,~:"_ ,._ .. __ ,c_._ -- "~ .. -.,- .-- ... _ .. ,' .. , .. ,' ,." ".,.

A- .N t'{:ci~d~l(te:s '1_h'iot:~\~~ !~-- .. ,--.- ... - -." •• ,- •• , .. ". , .•. ,. ,,",,;. ,,' ''''' .;.:, •••.••• ' •••• '.- '"" "' __ ,,-.

B:~ l~~)r=j:a J~~ V~~Oli,. rutrudad !;_;"<!lIl~'I.!;;II,. Il.~.' I!~ IIi !'.'i __ ~~ ". ,;;'.,," iU, ....... ,. .iI,1 ... ,1;;1 U i.11

C. Cor~lp.fI,I;a,cD.O',rII. e:ij,[lc,a d't~ las tood~ .dd ~;J;.k~r .- '-.---.,,-:- ,- .. ----,-, ','_""n .. ,~.

Lcctu rns. i[oi}~rn e rj,d.Jl.t!4S·_ ~- ----~;- - .. ,-, .J~_", •• - •• ,~ ".". " ... ", •• ". " ........ -u •• '.,-- --,- .. ,-- ----:..-- - .,- ... --,.,',-,' j: 25

l 'N In i\U" TEOR{A D,IE LA DlSITlml'ClO'J- EL i!oiAIAR10~

~o\. GANAN-CtA, ,R L'IILl!~\' I r\ R ~"'1 \ ~ ~, ~,--- 1.17

Ol)ltlt~'VQ~,-._ .. _- .. - ~ __ ~ __ .. , __ ._ .. __ ,' _. _ .. , ". "., .. ,. ,.,," ..... __ .• "b_,," ."',. ,."':f- --'-"---'--.- -_-'.~",.' •• , .•• ". "., 1: 2:9

. (::I1H!!l.~ r[Ji ~'u~QP!dt'O ,.,', .. ,,' " .. "' .... 0 •• ' n "."' •• __ .,'_ ._' __ ~. ~ ._< .. ". _ ... ,.,' .0, •••• ' •••• ,., ••• ~ •• ,.-. _ ,,'~ __ , I ~kO'

a UJ ~ L,[,~.J ~a..I:l1~~~ ~''''~~ r.~'~'1 ~L!" ~~'~~ _ ~._~ __ .~ •• ~_o __ , __ '" . .: 1. • .:.;.1.1 1.1.1 1,;.1 I .,"". I. 1 Ijll 11.111 .... I'!"! 'I Po!! -~-I !!'!"!I"'-.-~-'!"-''''- -!!'--!"-" 131t

.,._

Tt:·r~flatj'~a.I!!I ~ ... _!"_ ". ,, __ .",.,; .,. _';;,;,.'; ;;;,' 1I,1·lOiI· ... ~II 1,1.1.1 .. iIololll loll I. 1I.,j .ll I •• n 1l".'1 IHllli -'I'r!! --'I - :._- -_.:'-::-- -- -000+ .... ,; .;;~ ....... II;!1IJ 13 ~

1- ..... .J-!J.

illi::trO{i [;({~;i!'jt;i'i .' __ ' " .. , ." ..... ; ••• ".~ •• ' ••••• - -~ .. -- - .. ,-; ---._-,--,-" .~ •• ,',., •• , •• ". ".,' L.~"., •••.••• , Ii]

,,,.-. cl ·t'· ":II! ,~1 ~-

!L ... CH:tG2~('Q ''Pr'' ~~j! t~!.II!0Iii!· ot):€: S.~~jr1t)i •.•• __ ,-", _. _, •• " ••• ,., u". "., .'." ,"" - , ... -- ... -- - .. ,-- .. -

"' _ ~'-.. .J. _ •

~It ~=~n~pt!J) "I _!!II __ : ~ ~_~ _!!" ••• _.- ••• _~_: •• ~.:; .. _...;. .. .i._.1 .... 1.1;.1 10 ... nil II.[! .[1 .11 II. 1'.'1'. I'.'I'II'I'I!!! !'''!! r--!!,- __ _';"'."'I''''io~;;'';;

B!II C~:f~f~n~,~ fij}~q !"' • .,;;,;;, •• io •• 1iI.".';;. I,." •••• I II. ".1'1. I !"'I'I " I'!II Il~ I!~ r·-··!"'~ ~ • ..;..,., ,IiO Ill ..

r;. 'C1~:~i!£ica!c[d.1l ',.0,".'.; •••• " .... " •••• '.', •••.• ~."' ••• '.-_'--~ _ .. -.----- .. , ... ,- .... ,." •• "." ••• , ••• , •••••• "

1))'""" 'I LIS' .-,j,"" "" 'iiim Jt'';-~ -1,,,,:,,(,1:,,, -~. 'Ii ,~.11! .... "'~L'\PiI"~

IJ .i-"i-t~,_ "':1;.,1,;1i} ~~ .. 'It"..,. -1i.Il. 'l';"!.i. ,,!! li:! ~~~[IJL ~. ~"'~~J~"~ 'oi'i. •• _ ;';;;01101 11; 11.11 ".II.n.'I.~ rl'l rll'l.'I ~'I ~'HI"r.II'1 ·'1

A, Ri:lKili6rr ~ntl1·e ':-;l!;br~~)-~j' I!J\Ddu~(}6ur r productividi.d" -- -'00---." - ,,--." ,-,'

JJ\) 1:3"5 154 1-3"'5

lJ~ l)S

-,~ • I.. - L" • J,~I I .

J,i::!O r:1~ ilJ'l'! I1;:.U\~, y' ~ 'HnJ~~II.~~L I D -5;;·1 ;~:r 1.0 ~ •• , •• --.--- - .• ' -- -- -., " .----- .••. : .'"--- -.-.

,;,:

B.

-r ' I.. -

Len t' 1;)1 'D ~_I ilLnva: ••••.• . __ .~ .... -- - .. -- ' ..... 0 -- ••••• ~ ••••• - ... -e .... -- ._ .... --.--~ ••••••••• --,., •••••

'1' . ( 'b~ . .

. eersa LS'~i 1~t.~9""ii,11 .. , ... ";.0:1;1 II. I" I I .. 11111 ...... , __ ... 01 .. I ........ _",_01 .. ~. "',. II ~ .. ~ -~ ~_,i;; I II!!Ii -_ .. - ;. .. ,; ,I 1.11 i""," _:

c,

~-:tni1.pa.LJtcj.d,t"1 ~dn'!.ilil -- ,_ .....•. -- .. _-_ ..• :.- - ..•.•..• --.-~- •.• " ..• -_.- .. - - •... " ..••. ,., L~)I de hr.(Ioi. ~ d ," I ,~ ~aiai io ... " .. " .- .. - --., .... ----_ ...... '. " .... , ,,,.,. - .-- - .....•...•

~.

l~~ A.. U.

t ...

n,

.('J;;u;~ .:;I.c ". al'"l'~tJl~ •.••••.• -.- •• , !! ••••. --- --- •••••• ,."., , - .--- : •• ---.-- ~.- •.

• • II:'"

..Et!t'~'i'ld~Qli!;ii ('el; ,J ·1 ~~ 1~·~Hil.". ,_ ... _.,., no' •• _.- • ..,. --_ .••••• ~.J L ••••• ~- --.-_ •••• - ... - .. _ •••••

__ .... ,_01 _ ; .... .,. ~ .. 11'" i. 1-"'" ,;" ..... 1.11Il1!"l!-·" __ ,_01 II ."''''''_ ....... _- .'11- roo" , .. 01 ••• 11--, .. -_,01 .. .a.. .. :I ... 11 ...... , ........

,. . ~

..tlll t1..Ci"~tp.,.- "Ii I I ,~ __ ,~ __ .. I Ill"'" __ •• ,_01 =- I' , 1 I ro-' ,. ~ __ ""..i.. II r"~'r!!': :'1.,_ .. ;;: 11111 r"~' - '0" ••• I. I

ra..,!.,um·L d 1-:I,LIo l!1 •. , ~_ ... II'! PII ., •• __ !!"P I!-_';'; ;.a._ .... I." P I'~-'--- - .u I! 1'-- --=1 _;.11 •• I - P--'- - •••• II 'I 11"' __ ,01."_

la gl.l·ri;;J rrC,tiJ.II""--'-- _'"'.111"'- __ • _ •• ~ II ~ - iI"!!~': :'~.r.1I II 'I p __ • ..... I.~ -!- - ., .. .; -; •• I 'I'. - __ ... iI.l. 1'1'1 I 'I p-~.'-- -~ iI

11. . .C. 1)-. :~.

.( :QR(~tr;.J']) .... p_'. _._ .. i.111 'I p' • ...... PJI'--'-·-'; _;.~. I ,, - _ •• I'll' - -_-Oil.:;;. Il/l .P'--- - 1:".1 •• --'" -. ----

C lWStt ':' dc~ ~1}~(}:iJ]lC~:l _ l!all. I'PI! __ =i _ il ••• 'I" P_"' __ •• _0111'1 "lr II'" -- _- I I 1.111 - .,- .. _;.11 •• • - -- .... _50. 1''1'1''1 P

(~;:nll<o.L ,_' ~l. Y p(u~>.aHtr L--'---'- .~.--- - .. -_ - .. - ---. --, •• _ •• --" -- •• '. , .••• , •• ~.

retl·,r~~'" . iii [·'~rL-:J.. d i:: lu &Hll"L"Cl:4. -- " , _ ;; - •.• --.' ~ ,., - ,_ .•..•.••

~ r]!('Ef3j ~\i"'I ~ .f!f3 tl jH'IJi 'I L:.:(_W~tIi1"'C •. --_ ,......... ..-., - ,.-- -- .•.•• , .. --.- - ..

Eli j nr.rr6: f\. Lr

_.!., ,II II!!! 11""" ,. ,"I,i II. I •• _ .•• 11: .. lUI"! 11"'-'-'; - ;_..~. I - r--'-- I Ii

I"!m _ •• __ ,;''',i,,", I .... h!l~ "! 11"'["'--'''.- •• " ... - ,._- ....... I

... 1., ...

1.:..1:~.~"")Ip.,_; _,1.11. ! _ 1= ~II'; I'll I 'I p_''''_'' __ '' ""1 ..... -"lr ! •••• _ .. :II,ill!!" .,-- -I. Ihl 11- I • P-' ---- .. , .... I II IlP- ~

C:ut'u:ep~ H Teorlas acerca

~~I i.[rft:t:re~ .fIO-'. ~ I "' .... = .I ii I i ._, ....... 1. r~'m--· - •. - ••• -,.,--, .. .;;. ""11,1.'1 p,.,-':'

c.

1 - . I' d

I ~ve;r: '101:1 nn;e1 ;"':'~ :r ex.~c. en ee ,., ,-,...-._._ -_.--_ -- - .. r·" -. -- _ •.•

Ii!' _ I'P-'-"!! 11"'_, ..... 1-"" iii __ ... I ... I. P_'. __ . __ :10.1 Iii __ , I •• '1.'1 P .,-- - ;_..:.:&.1 I ~ - !=-- -- i ii Ill. I •• --'--- •• II I,I"I!!"! ---

AI Lo[I1~(J J2I-tOS,li! ,l.I.:1:S;C:S !o.; ;, __ , .1 10111,.,1.'1 P' __ " _. I ,I" ~ - !~-- --. Ii IlJI I •• --.11"'- .... - ............ -e 11"'---- -- I I I •• -1~---

15:. Te.~)f.l;~ il;Ct'1' --a ~.h' hK rerna ,_ .... ~ ..... ",' .. -. - -.*" --- -. ----II'" •. -- .. -_ •• ,. - .. - -- ..

,e. lJ a"'e[~ ·t~n ~rci1N'tii 'I cx.cJ.i.J~!'L1[C .•• " .. -. . __ ._ -- - - .-- --., -. • ,;, au, '"

_ .... II _, 11"'---::" ;._01 ..... ~ ., • 1.1'''. _ .. =, .. __ i III •• f" r"! II"'m=-:--,. ~ P ,-.; ---- ;;:0:" Ii I •• • -- -._ •

.... TTiI"'iI.,.Oj, n I':. • ''JiO'D r i"oo ;".K A, ... ..., n'O' Er.ON""M CA

;,~ U '1""IlJ I U. L- ~ L"l'U'I.'-Ll' " 6' _., U _ . - .!Io+!l-+ •••••••••• III 1Il~····· ill I tP.II< .. ~+ •• I!

( }l~j.~! ~ 'V'(rI~·I. P,,!'1, __ ·_ .. ,.;;!oIlli II 1-1111"'.":: II"-'-,,! __ • ii •. .,ii_ I • I lllii Ill),! ••• 1 I •• I p-'! , .... __ .. ·lIo5o •• I • II!. - !_,_l •• _.::: - ; .[1 1'1'"1"" - ...... , II. I ~ ~--

(:Ll:iildnl :_1Ei~ap'fi6) --.- .. -;._ .•... - •. -.-- --.--_ - - .. , .. " " ~ ....•. - .-- - .. - .. -. , -~.-,-- - .

~~ tn 1!\''2I,1 Ll..J:C·' '~n _ .. __ .. _. __ -.-- -- ~,., .. or"- --_ •••••••. , •• ---._- ,. - -;.".~

~-Ii:1 ~'E!G:: I e .!" ,. __ II" •• :1111 tI •• __ ,._i;, ••• ~"":1111.~ •• 11 Pili 1.1 IPI !!r"'-- __ '. i; - .. , .... , .... "' ... ",,i I.~ IIltl·!!,,!'--'""!.-" iiol. I'~!! _oo • - _ .. ,.. 1.1"1"" --

_ A .. ~

lll[[IXlIA L;.t;.:~.on II I I !'"_'''_''''' " .... I • I.· - ~ -- - _ _.II. 1"1 I I -,._ .. ,_ .... , .... I ~1I1." p .. ,----

_ !P" _. __ ii ... I .. I ..... !-II"'-'''_ .... ;.. II '!II"-'.''''''--''

l:tatto~'d la pj'f)dUOCdtl'l ,-_ , ,.,," :-.- -- --- - ------ ••• " •• -. - •. -.~ _ •. - --._

l.Jctl111cir LlI ..... Ii II II I ."!!" ., ; _:. I:::: r-- -;;!,,,"I1-··'r .. _,·1 i ....... I .11 I! .,-- -. -- m_". I ill -_. - -- •• ,. 111''1 P'II'''! 11"'-'---'-

Reb .j l 'nt$ ertt Ite Ea:EE-0'fftl- .. - - "-' , -- -- .. - n ••

I. P __ " .l __ , __ .. ,11 II F!'''''~'''''' i io ... I

...;, ~tOr~:t: ~' . .':( ~f1:6i1'l'k;[)'s __ - " •• " -:- - . .:~; ,. r-- -_ .. - -_ •• " .. ,.~ ,., •• , ,r - ._- .. -_ ••••• ~. -.

~: ""~ ..... .,.,,i· ~. '},-i nl L·· .. •

";"f'-"'i;..I1"""~' ~ ~.II .'!'I ... 1.111 P~' _ •• UIIIIII. '! p .. = ...... ,. ill III I .... .,"! p •• -- -; 1::nI1.! - !~- --1"- •• ! - II"'-'.'~ •• "- ;

'11 ,L_i.~) Ll"Dl ""! 11"" 01 ...... i'II."!! 11"".'_" _ .'11-· _,. _. I .... "" • .,.:-,--- - ,:1111 'I! P " .. -,_ ....... l.iIl. I'~~ --.:.

H.

,;-', oJ; • • ••

~U.;,; llf,,'~~. TI r, -;i L~~li:€_!S' II III I __ .~_.; _ ;.~ 11111 I I! P_·.·"! i!'_ .. ,ol.ll •• _ •• , __ 3_d .. I III 01 L ... II I ~ •• - .=-- -- I. I· .... -_._- --" II.

rroJLLo:i~il1 j ~(~mi n i.~.I, i!d ~ 1:[ I~U+ 11-, .... -,.;., -_. -. -- 0_ ••••• • --_.-_ .. _ ...... "" .. --

L7'& I.~~ Ll~ 140 ]41

'~42 t4.;::. l4_, . 14':J4.8~

l~l. ],1-1

l:'l [ "i3 1 S1 1St)

~5~ 1'5£

L'61 ttv.

16'''' 1 ~I •

HtlS l6K

r7

171

1"1':l '174. ;7"1 Itt 117

117 177 rrs J._2~ I itt

I ~3., ~S1 1J~a,

~. M~RQdoQ.:1li: pa"JJ;~m.':rter}::!- i"ngw&K!i - -. --- .. --._-., - -- .. -~-- - a , _- --.-_.--- -, •. --.-_-.- .•. -- -. -- 0-" - -- .• :-

l~' ·M·etod.fj d&· la 'p['o~h.liGrj6E], ••• ',",,, •••••• "., •.• ".; •• "",. ". " ••• "". " •. ,." ", .... " ••••. , .,,,. ,._~

1)t, M~[~o~,O ,d.e~: ingre.w: ... _- _ .. ' , .. . ~.,'- __ , .. , __ .. ~~ , -_~.'_~- n-e e _,., _ , ... : •• ,

.c~ Mcc(£IdG dd \~~to 11111101 II~ 11,1" [I 1111 u 1110111. I ;1,1, , ,11, .. I, • .,.;; _,1, Ii. 1,,1 ;..,; ;J';;"'" • ,I ,10;(;;' Ii I;; ;, a., ;;,;;,

4, _[i;qu.Li.~'bit.~o ~cqn6H1'~(jD' ... _ ... ':: ~_. __ .. '_' _ ... __ , __ .. _, .. _, .. ' : ' , __ : , .. , __ , " _: ' ~_., :'_'" ""

lti 1~-rLi ili~urhll 'marx~ti'l, , .. -~ .. ~ •• e '~"I"'.'.' •• '.' •••••••••• , •••• ,'" ••• " ••••••• , , •• ,

~ 11, • ;.-

tt J~~.cli ~ ilibriL1. kt::ri'ile:~ ~~.nn _ -- ..... -- .. -,:- ... --'-_.-- .. - __ -----,' -,.--,-,--_",_ ._. __ .. ,-_ ","_ -_-- .,"'-"'._ -.'

c... .l)ia;tl.ma ,mactoiiI:Gol.~.6mi":o(o,~."., __ ~.~;, c.e, __ .a ; •• _,,_ ,_,_~~ __ ._ :., __ , ,_ •• , __ , .. _ .. _~, __ ,

_~~tLl~ 'rot~e'~~cl:.tus. .• ;I~I3;;nl" ~"_"'II;;.n" 10;; 01 f •••• a io,ji 1';;1;. ".~_,; ~,;; .J =- ,;.,;;, I,';; _ •• ,; __ 0; _~.I;; n._._

UN UlAll '7. tos tIC t()S J:,CO'N OM rcos ' +M.~ ••••••••••••••• ,.~~ .. u •• " •••••••••

Ob;~e[ivos __ ~_ .. __ ._'. _ , a , ,.,._ •• " •• _ ••• _ •• ,.: n"_, ,, •• , a , •• ".~ •• ".,._ •• ~_. , ••• , •• " ,' .,',.", ••

rF':ert':d~'rLru_ .. , .. .. _ .. _ .. __ .. .. , , __ .. _ .. ~_ ... ,., .. _ ,~_ " .. _, ._, ,_~. , __ ,_. __ mo. _, _, ••• _ ., •• _~

I.rt~[.pdtL(c-:oi:]i"m , _ .,.,' ;";'!'.'." ••• ,.,,' ••• "." ••• ,'" •• ,., " ••• ;"' .•• , ••.• ,", •• :'.;. ".~ •• ". ,n; "U', •• "';'" ••.••••• ; .• , .", ••

1 ~ El·C;'cIH:eOO,[~'i~h"fL~:Ci[ll_~ __ ,_., ~'m .. , ,._,,, •• _., •••• ,',., •• ".,' _. " ••• , .~ •• ,' ••• ,." ,.,.,.,.,

,J\... lDe6itucu6n y fasc::s dotl'ci,d(}."!~" ;'."."'-.'! .'.- ---,.-.-.~ .. -,----.- ... "'-- -- -- -- -- -- .. - a, -.--

R.., -T~,pOs,..-I1;'! ,cliJo-!t ..... ' ... ", r=~_-':_.- ,"'-- -- .. -_ - .. -. -- "- .. _ .. --,--'"'-,-- -_---'-- - .. ,--,--- - .. -- -- -- --" - ... - .. ,--

(M' ~C~~t:I1ie~r.f;;l[it:as ·ill.:::: I O~ .ci,::;gos _~ __ .. _ ..• _ .,.,' _ .,_, ._._ .,_ ••••• , •••• ". ".,.,,' .••• , ~.' .• ,.,.!.~

.l'5HJ 191

194 1'94 1'96,

1-97

l~g .l~99

'4Qi' 105

:}{);,( ._!!;J!,)

209 :no 2H :212 .2r2

2lJ l'L2 ·,2;1-4 -.2.14

. P. Cm.1~filnl1"a. .e~(ul,6n'!l [rn __ • __ •.•... "~ .... " .. , .. ;,.; •. , •. "., .~ ...... '. '" - ..•. '., --.-- -_. - _- .. --, 2' 14

':2._. Toorf:a:s fi;C~i':_Ci~1 de' Ias ';;:l.',~~L~ ; _u, •••• _ ••• " ".,' a , •• " •• ".,,,' "'" •• ,,,. ",', ••• d", J.,.,., •• " "., ••

,iL .l ~o~rltili mO[lli;iZGtrista -! ~."I .. 1Ii il 1 il •• Ii!ll'! .1 III! "'III~ ""-1 !II 'J~ I'''! ~-!!'~. !"-~~,- _.,,-,; •• ,.,,;~ ••• , .... ,_.,. "._._ •• "." ._,

Ik Too rf-:iil, ~Ghlu;:tlpe,te.r~_m.~' - =- _, " _','_'''-- ,.- __ .. - .. -m- -_.-- .. ,--,-- -- --,-- .. _- - .. - .. -- .. - --.--

C. '-~oo,t'i:ll ~lif~"Le£i::Jifil;)L • __ .. ~_. ,., •.• , •• , •. _, ••••.• ,', ...... , •••••••••••••• ' .• , .',." •••••• ,.,'

D. ""r('olii;tJfmJ,msiI~., ;,.'".U "" " ••• ', ..... -',., e e •• - e e-e e e '--,_,'.- -----.- - .. ,-- ---- .. --,-_.--,-- •• - ---,-- ... ,--,. --

.l- (:r~:;:j~: If.:oo'i1I,orfl;iQa~ • " •• _,' _ ••• , .,. _ " •• , .,,,' ". ".,', •• ". ". " ••.• ,', .... " ••••• ,., •••• ,. " ••• ,' ••• " ••

A. H{'.~.llc.~m,1t-";S·"t:[J;Ii:IT 'p:mnuGGi.,6,tt;. m~rca.cl:o" c;~p:~~tI;~ r '!f:I'L'fL~ ,_ .. - .. _ ... -,---,-- .. --

'B,. r~~F"~s ,d~ (_r~~~" .' •.• , ...... , = __ .. _, __ " _ .. ,_ ... __ "- .. _, .. , • __ .. __ ' ... , .c_ .. -- -- ,'-"- .. -.---._"'" - _

: c" Moo,:~J~ :w,f.i'r:t.ticll~.l.'i .. , ". __ om. ~. .. __ m ,., •• ,~ •• ~ ••• ,., •• ,., •••• , ."",., .~ .. ''"''

,IS).. Cr~!s~~'v itsr11;uti1~lrdon ~~cttuabes " .. , .... ". " ... ', ... '. " ....••. '.- "'-- -- ... - ,-- --- - .. - .. ,- ----- .. --

• q' • I

1.tcnJir<l!}" ,reef) n:~'C~ad.:a~ , .. , , !--, •• ". """ •• _". '''', ••• , ••••• , ••• ~ ••• " .', •••• , -, ." .~._ .- - _--~~ .. --

UNmAD I ... rno~, ·'dORE'IWtLi ttilili~ill!illiillii.iiiiiii.<jiioil!"~!>~"''' ••• I!.I!!!!!!!II!!!I!~ilil!'.II!! •• ' ••••••••••

(~bJ.:ttbr-Ol$ - .,,"-,~-- -" .. ,.-.--"-,,,- ~--,--- - .. " -- ;---.~-"'~--.--',-- -- -,' .. , ... -" ..... ' _. - ... ".~ .. ,~ " ..• " ..... , .• ~.

.-,(1. ]I - __ .. f'

~1L1:;lur'(iI' .s.n:rDp:i[lit.1P.~ •.• ~ ,"",. _,.,." ". " ••••• ,." ""'" "., •.• !.,." •• ,.,.,., ". ,. " , .. , .. __ "." •• '_"-'

, .

1'b5 '~H~ .ztJ 217-

'2'18

'2J l) .zzo 222 ~H.3'

.227

229

2Jl .131

Oc~w ~v31t:t.li('i.G_rrl;o " •. ll .... , 1111 !'" rf"'~S~~"!!.'!!~'!!';" ; ... _ 1.11[1. 1.lIii !"I3!"'!"!'pOi, .. ;;; ... ;;;oi .iI,~illIi.lL. 11111 Ii Ill ...... r. ~"! ... _- ._Mi_'. : 253

lcm P,~::t!! ~!!,!, _5 .. :'::: II I,ll. 1111 11"1 P'!'!!!!' , .. oi .. 1I,5i1"1I.1.!." IHI" e r-' ' :;;:01 1 •• ,1111 rlllll! 1"11-- •• __ .. I. ,;;;;;ii ";01,1:;: I I 11.0& 2ji,5

l~ltt·,OO~;l.!:~·6 ' .. "'" ---,-.~- - " e-e- - -- •. -_., •• , ~_ ", .• - -- __ _ ••• ,.' ••• --.--.-- •• ~. 2,35

Lecnsus reoo:rnl:!,nd .. id,as. e-e- e e ,, • __ *; •.•••• ~ e e .,._,_ .. _ :_ ,._ •••• , ' ~ 272

11 . I DAJ) iJ, CRE.CL\IlEl\170 ~ ,Di£.8AlUll)1J. 0

Y' POL'['1'I(JA ~co~o,&rrct\ , u.n i ••• ~.~ !r.~ VJ,

o:rbjc=..i~y~ "!!'!'''_' __ '.'~ ~_'__oii'iioli" hlillil,Iii:.II. I 1111. 1 •• 11:11-' I"'l 1" 0 ;. •• ,,:0; ;0:.101]11 •• II!II. I .[11 ••. 1111 I r.'1 r.1I-""'Ij''''''; .. i..iiiOi _~I;;;; l;!!lia lOa Iii •• I. 1111 1~r."I'1 '! ~- ,175

v..I~drQ s~ [(,optico_ '.~-, --~.-.,.-- ,~, ,." ' .. " ~ .. =. ,"',- - ,.- __ ,_ .. " " , ._"_ .. " " ' .. ~ J.76

L

t:~iI1 . i~fie~ ,ael d3:l1ew - -- _~ ~""~. ,~"_. __ " " " .. ,- -_. - - .. _ .. ,_, _~ .. ~ .. " 0 •• '

Ai' it 'c,

D

n.~l': ... ",1 -; II .iJ]'

~i1nIJE[Yil, ue ur~_ne~lIcl ~;;o ;;0.111,.11111'1 r-'--_oo" ;;. .. ,;;;';."""III~. I. I~. Ill" .. e rl"!'!!'e-'" !"O:,i;,..;.r.,I1:11l1l1l11. II ••• !If~" r I , ... ,.,

. .. ..

Cl~'1;"e~.a~ ~i;n~ro !!!"! !" .. =-,;~,; .. I,liiil II 1'111111 .... I"! I"CO:: 1I11'1!" __ ,.,_ .. I. rll.-.!!'IJ~~!!'i" __ '''=_, .. ,i .... ,.: .. iollllll,1 11101 II 111'1 I'Il1"'~'

·Si:sre.rn;<t5 m~r.t~[.~.~~.oSl .'!' ... " •• -- -~ - •• - .• ~ .. , ..... '! I" ' •• .,-,.'--- - ... - •• ". , ••••• ~- --, - -----_ ••

W:rl.l, ooanti[alii~, d,e~ dinero ~, - """, .-_.~ ..•.. " ". n •• ~.~.,.-~.-- .. _ , ••• ~ ••• -

A. E.xplica.ci6t1i de h!l::[£ti:rb ..• ,-._,_,. __ , ,~. -,-. ,." " ", .•• , --..., _

~A-1. Def!"~l ;~l::J(:~F~ =: .;lillOl t;li IUI11.!I 11'1''1:''1'''''1 __ , .... 01.;;;_1.1101 1111;1.1'.[1.,,,1''''11''-''''' .. 0101,;;;;;,1;01 .. 11 lI~t~ r. 'I!!I'!"-'" r !"_ ..... __ 1Ii1.1 II 1 .• 1' II.

1,,1 'D~u~c.; -:: !-_, .. II; iI~ ..... !Ii II .. CI!'l"l',!~_W'_":;;"'! liill!;OI' II •• I •• e e I'e'!'- __ .,';;'-_01 1;1111.[1 i. II ... 'II!I·, ~---_,;; _ ;~ __ .~iiol _ 11~ 1.11 I !l1I"'I'~1""

C.. Equilibrio~' dt"~~erqulUhIiQ .CDU'!! ',ellUllrd:a& d,c' dilleOO r prod.ru;:.c;4!:t .. -

4,5. Cr..edilto v (i'[cll1~a[ti~l] r.'! !"". ~_'~il<l)oI" IlIn ... r 1'1111 !"!'!_~_~.:I._,',.;!I a:.~I. I. I IIY'F!!=I'·'·· .ii .. ,ioii,;,. "_ •• ,1 •• I •• !II 1''1 I'

, .

tt, n- r.'. "1 ' j ~ 1,1'

,~.l.. -' eruueion ::r 'Ih)[~,gtn: ue~ oGI(."(]ll'O. -- -".-- - •• " ,. ",' .. r,,·,,-' "--.- ' ,

B- Ca.pital.. d~ piefllG:amc(y clases de cridil10 ; r e -._ -e e -e a ._. m •• ~ " ~.''" __ • __

5. Me em de iliill!!:!:-n~ :r ~f: 'rnp'~:Ei_nc:s ~ --f'·.".' •• _ ~~;".'-.--.'._ •• n " •••••. ;, , .-_.

A, nf·Hhi~i6·n d~ meL"'£-ado d.e din~p Y: de ·Q:pir~le.~ ~ ~ , - .- .. ,-,.-~--

13... n~l:c.rmJn;;nl~' de b O'k'rf~ r 1a,.·,dem~md!il:d~_~lneID y d!t',rnpir~lli~~~."

16r" S~~~-m:aI~ 'b:;ttllc;tf'Jig ~ii,.,;;01 .. 1 ii 11.11 ••• "II"!l1'1''! !,,_' ' __ :"'_" :I;,lIl1:lIlI." .!IIII.II."=!!!= i _ .. ii.il __ II. "iI,l)iI •• !IIlIi111'1 r!ll't:'~ II

J.t 1,1 ,.... IL .,,'.j.o'V'i. .... '\I'.'~ ,- i , .-""~,,,,~ .. k .. (.I"" 'jl~ ""~'''''''' v 0.-'''.1: "1;[ ......

tli... ~. DV! I' "'O'!~'l _I l1ii 1p':"'J,h~_iU;~rt.,1'11 'u~ ~. 1~~~rIi rsp fJ" ~I~yjll.v. m __ o: .. _ ;;01,1 10Il0l11111111 .E1·III1~"'-:= I" -_ .. ,--

-:E,,, o ;!is.j:Iica.c]QIlI d~ ~tl~. ;OOU0~ " ~ _ .. __ . __ ._ .. , " .. -- .. _" . __ , .~ ..

(_,. 5anC31 il;;CIia ~r.:d -_.,. __ .. .,; ~ .. ~. ~ __ .~~_ .• ,_ , " ", __ . , ,_,_~ :, .

D.. &ba de valores r casas de- bois;a , " --._-- --.- ,' "", " =e -,

s, 'E¥t,.lud6~1 hisi:o[ac.a d:iil $' S~Jl1tlia !financiero. me;,"i;k:~~u.(j ~ •.. _ ... __ .. ,." .•• "' •.. ~, ..... _~

. " . " " .

j.. Ca:p~rnl r.~noti.icro Y~~~J~J.·r:;a.di6n ·dt "JP,b~~l~" ....... " ........ ~,. . ..-- _ .. ._ ,.~ .... ,

A.. C!l!)i~~lI!!l~ n:r.:l~,fJI.c,~Jr:r~Cf II. 1.1'1.=1'. PII-:= 1'., io.,..,ii,"~iii" .r-,ii.,IUI •• I •• '11",-·, Il-::·-EI~_" .. 0;_1_0;~1o.0;;;;;0; 1101 1111 I. 11111 IIII'~" r~-"

6.., E;,::r' o;n:B.cl.6.n de ~:L31'P'j:~~~~ ,-.~ , •• " ,. - ,.-- ._. - ~ ••••.• ~ .••• ' .•• -.---: :--:

"235 i3·5: 23'6"- 239- 24J

-?4.2. '243

141~ ·i4,7' ':l4~

2.4~· 1.4, 251

254- 254 2)7

. 2~1lJ -2:61 ;2()2 264 "2-66,

267 267 268

t,

,Citt@m~n~rJ. !eOO!!ii.e·:t'qltloo",,-, "".-._- .• -_ ~ •••• --,- .~.-: -_~"---.-.---.--".-.--.-.:..--- •.•• 1' •• - •••• ,

A COIl!c:cpruM.incio,R .,,,.,.,.,,.,, .... '". "., .. ; ... ".n ".',." •••. ,." ••• ',. "., ."',,. " ••• ".~ •• '" •• " ••• o •• ~

B.. Ci,t mu-red'slfl,as Y .nL!,[3.'.i:1I 'if'e..\l~rr.;:I~)!1'1!~ de ~ !:~e;~itil1 te:r~,to ,ec,()I[ld.m,rco .,.--"

e. lfidk:;J}dOir;~: deJ :~t'~~ijniie'.Eii.['o ~o:nam.~oo ... , __ .,,_, __ ... __ , _ ., ,---,--,". . __ e-e-

2.

Oe:l~:tj:l!)l~e ~!Us:~er'!i.~fj11e'"--, ..... - .. --,-~- •.• -'"- .• -:_-- .• - - .... -"-_ •• , -,,", ••• ,"-,', ••••. ,,"', •••• = ••••• ".~~,"., A- ~~pwa.l1xa,d,6'J!il ~ .. ". "." ."',,. ".",.'." ... n ". ". ".".".n •• , •• "., .".",." •• ,',. , .•••• , •••••• ', •••

B. TIpD5 de. d~Th[t'o.IJQ '_,. _ .• ""'.~._,_y,.,_""' .. __ e e- __ -' .,- __ ~. __ ,",~,. _ "'_'"._~" '"'_, , __ ,c_ -'"-_--""-

c- c.at~'[:JtJed'~~j~a8: y ·m:!lnire.~,~cio-l1es· dd d\e~a:rtr:QnO'SU:stIBlI1mb1~ •••••. ". [L lruj.i!GldiJ;["Cs Jt:if!:1 d,esm:mllQ sU::1tent~!e - --,-- -'".-~ :- .. - -----,~,-,--'"'- -----,--,--.-----,--

,.178' 27S'

1~y'iLi

... 'r.:.I

,1,$0"

.lS} ,28"] ,18'2, J~;; 1~4

l.~:~ 186 ,2~j' ~i8,9

D;, ]?bn~iiil:ion. let~[])6miru._.- ,_'"' '"' ,. ". ,,_,. __ ,, ,n_ .. c_.~ .. , .. , no ... ,,", 2?~:2

.. dice :~ n1l'J III 00 ••• , •• ,. i ;~; __ , •••••••••••••• i •• ''';~ ;~ •• !.!., i! i ,"- - - .~"j!O'i'i.""' ••••• ~~~~ •• ~ 2;,1

DB ~TNOS PARTICUiARES

...

mtca

.,'

c .IJ

I

1~ Dlefine' los he,rhos econo,mjicgsjl

:z - -

2 !I' Enun.~iia alquna definicion deproduodcn,

3. 'Se1nla!I'a "os elementos que intervienen ,en II a, producclon. ·4~ ,t, Qu.e, es consu rno?

5,~ De,f'ilne los, actcseccnomioos.

6;., E~nun(ia e~ "problema ecenomico". 7" Sen!a~a los factores productivos.

8':1j, EFluncias, definiti:,Q:nllobj"etlY,a"y' subjetiva: de economla. It ,Enumera alqunas caracterls leas d,e la (Jenc'Ia~

10., Argufmenta ,s,~ la economla es 10' :(1,0 ciencla.

1 ""OJ 'Se n. aJ-?I I as cars cterfstl c'as d:e II a:. co rri." ,. ote-eoo'ArQm~'Ga ~fJl:Jbj~twa-:-. ~.....__=-------, 12. $e,fi,ala - as caracterfstkas de, ~a (orri,e,nt: -:: . -,"~Jll ka Q~t~y:.a! _

.........._ -

1,3~i! Compa ra crtticamente ambas corrientes, '14-,,,, ,·.nu-,,t;. as t- eo ria econo mica"

_ t::~ :~'~-:..: _F".j:_. __ '·~· .. ,II.:,,_g'[,.:.: :11:,"":'

15., leu'al es la dlfer'enC[ia errtreconcepto y cateqorla ,ec:o['lom:ica? tli .. EnUlnc-ia la definkion di,e ley_es econ6.m:icas"

17. Enu~era las caractertsticas de las teyes econ6mkas.

. .

"Ia: :5-- :a1n';:'a- _!3 £I" u e"~ es rn C',- acrose ono rnta U' 'm' -:'II~!r{i"'O-_~·I(---O'_c, ,'n- om '-- 'I"::?, -

iD~ [',~" :. g,. .,' ~_ lU\""I. ,~_ '~ __ ,-,[ ,I JI "~ _ ,~ __ . U Uill

1'9,~ Enumera a:1·r~lUha.$ ramas en que puede dividirse la economla,

20~ i,Slan lo mlsmo economia polltkay polftica econemica? ,llPor qUff?

'" "S' e' n .... ala a Ig' un as razon e'- s pe ar 'I a- cj' q 'U- e la - eco nom- 'a" es lm --,p-,-o' rt -a- n 't rt e

4 ~ _~·r- ... ' ,r, '. ',- ".1' Il;.I,,', ligL ':']"_":1 ':J'~:"I 1.,-:J..;iIII' ; ... ' ,,' ~,~ .. " 1",1 'II .. ~I " _,)~I ' ... -,,1_,,:." Ii

2,2. 'E~niumie.ra a~g!UnalS relaciones entre economia 'Y contadu ri~'~

23.. E'numera a(;gunas relaclones entre econornla :y. admlnistracion. 24i Enurnera atgunas relaclonesentre econornla e lnforrnatica.

l,S'", iM!enclon'a, !al.guna:s, razones de Iia importancia de la econornfs para contadores, admi n lstradores 'Y lkenciados en lnformatica,

26~ IExplita los elle~m:ent:o;s y el funcionemiento de' sistema economicc.

, "

La e(o,Eu.1IDIA y: su re1a(3~'n c()n b" cflntatllu::tl1:-, 1:1. adrninistracicn y Ia ii1:foJl1J&,tica

INTRO,DUCCI.ON

• .J.' .1 _

eco < n '11~lm" m r: ::;;Iil~ ~~,' Ul Ul!l..;.~~i~

",

1~, ELE,ME',NTO,g BeON'OMICO'S'

'I' ' ~,,,, :" ,II, ,,' ce, ,t_~ - no" d ,a'm' , ,o,,;e' 'pt"o-g: 'U Ii"i;,t' ,~ r'n' ':f."\!C' ~ n U" - A sstu d ia -I' '3 D',r-n n n m"" ~,~" 0: ", b''"' 'I',.n;,ir"l, .. ru ~ J e, "Co e,n, n' los

,lnl'C:I"a~rn.en,e r-::";,~!,"'_'.:'..;I' "~ 11~(,II"I'a,_ IV,;)I,. (.~:~ ~,.:;!I,' ,:,~ ,'Y '!;;,.;.fI".!!,.,il'.' ,'V,i, 'Ii'g •• ,'_ ,!1;;;O"n" £,,'lio,.:_'g,;Ji,au.,_, _v,~

elementos ' I': ",,',,,',,i"'I"""""""",;, '''lIIP''''''d'''' ,',,, ',,' ondera "t'e,,,, r' I;' '-:"'-'-I"','I,~t" estu

erementos que: maneja ra ecerrormar _; oqernos ,~e:S1P,CH'I",e:r a, esto que ia ecenornra estu-

dla hechos '\I fenci'me'flcs economii'co,$-, pero; q,:'UIf2' son 110,s; hechos. 10'5 fen,6hH,~~~:no:s,tf los ore-

'. ' ,I,. I •• l~["I' _I." ,,_ ._,_,j'._ .. _.l .. l_t.~. _,_,~" '·'··'-lr ~ . ,. "1'-1· ._It .. 'j"_._~._ I .. !l~ ~/' ~ -~. V'

bl _,- .. -',~ _"'" 1 '

: ernas ecorlo:mlC:OS~'

-

-"I" _ I - _ -.:; •

- :'" - - _--

. - -' - ------

l,Cuale,s, son las caracterlstkas de los hechos ecenomlcos Son sct:wv',id'ades socla Ies que los hombres real iza n para obtener 1',0;$: :m:e.d.~ os nscesarios para satisf acer S,U$, neeesidades, Son :S1J:C~$,p.s; que ~:e pue,deHl med'i'r~ Son hechos ,que se refieren la Ia prQdu.~,c:i'6n,~ eel rnbio y consume.

P'eroJ. ~que. esl a produccion? ,A,~ respecto, el d 'j ccion a, rio L,arousse.·se,nai,a~:

Pr fi.J"I' reel ~ n" '., g c C" iJ A"n~' ..,;II c pr n d-III ~ c II r Stn ~n- im n c'" r- rea r-:"I ;:;;'n" iOll a'- boraclo n fa' /b r 'I-

II _ V'UI'~~~ V.- :;Il gjl :',_,llJ'V, I _ U~'~J _:": tv. '_,~ ·~(·1Il J'I ,!Ik)" ir.~' "V~ll ~ I~"~jl~ ~u -\f' '~I ':-', .:'~ i a,I\. r :., '.J :. ,) '. ~ ~

cad 6 n. Surna de ~os preductos d.ell suelo 0 de.l 'Q i.nd:us,tlrrl(J,,,,3

E's: dedr, I,~ p,rodu(,ci(j n lmpl ita, la transformsclon de ciertos objet()s por 'M:edio ded 't-rabalQi' Y @,I resultado son productos 0 blenesquepueden censumlrse (por ejelm'plor prodlu(cio:n a"Q rf.Lo'12I~ '9i an ,CI d era e 'j n d II stri a I.) co

Producdon

POf lo tanto" I'a producelon t~'en:e~ como objetmvo fundamental ·satt'sfa'ce'r ne.,ce,s:~'dades~ 10 cual se ,1,o'g,n~llJ par ifru2~J[Ho de~ consume,

E] con,sUffl'O es 121 utillzacion I'ndilviduali de, t05. bienes produddos, aunque talmbien se pu',Q;de: hab I:ar de consume de servi d 0'5,".

..

Ejem p'~O~i d@ i[OIl'SUmo' de blenes: censu m O"~" d-' ~ 'p:-·a n,

- I.~ . "'_ _!I.,,;,., _ _ ,

consum 0 de V'~ no" consum 0 de tort lllas,

:Ejem~plos, de consum',Q de servklos: 'con $UM:O de: servkl 10'S medicosJ: consume de servidos ha ncarios,

-~ ... ---

La economfa 'V' SU ~:elac.i6n con Ia OrtlUadllCta), fa admin1sli~cj6n "if la lofoinl;luca

~ .

Mhe·ntriGSS,. que. el prcductc es la cosa producida, es derC·ir~·@:.1 resultado de la produccion,. e'~ servkio eSI.le,11 resultado de 'a accion persona -qUe no produce blenes ·tangTb.es'ih EI prod~Jcto, es aJg:o materiel, tari'g~bl'e'~ E~ 5.ervi:cio e:s i,ntan:gitb1e. ESI atendon personal,

Ej:emplos .de productos: harina, trig·o; rnuebles, Ej.e,mpl~os de' servidos:

servido de correos, servlcio dom;erst.i;C.o~ servi.el9 ~de bomberos,

~

B .. Actos economicos

Los hechos ,ec.'Cln·o·mli(o~, de prod udr, dlstri bu i r "Jl consumtr o,cutren esp!on:t~ne:a~m'eli1te'f s.m n que ~o:s ho~!m~res e·sten real mente conscierites de 16, qu,e hacerr nl de 'iDS ~~v,e'rso's. proce-

. ~ II ~

sos.que ~mp' ican,

Cuando e~'i hombre toma concienda de; sO.S necesldades Y' de ,co. . 10 satlsfacerlas; esta'mas ante actos· e.c;c);llO:micos;" como e r (.,urltrvD' de hortaUz,als Y la pesca,

,(.,Qu,e'sc)'n entonces los, qcto~' econemlces? los actos econernlcos.son aetas conseien-

tes de!ll·hombre· ara satisfacer 'SJU'S, neeesldades, -----......---.-

.~." . -~ -.- . .:....;---.- ~.-- ............ -

·Cuando,el hlombie es Iconsejente de sus miu:ltirph~s necesidades, entonces: 5uFlg'e el pro-

ole'ma e·co!ri9mi;(:~b; '12;5. dedr, ,l-qU~.ip.rodu(jr:~?, Lcon-ro pro'd·lJcmr'~·y ,l,cu:an·to· producir? E.'stO·5 SQn 'os pnJ'bllemas, el(on6m~c:os b,El's'icQ;s de foda sodedad,

Da,QrJ" que, [a producdon ,es un 'fenOlmeno esenclal para ~a·5,a;t.j5f'ac:.clo.n de ·m,ultipte.s n.etJes~:t;t.'ad:e'St es necesario dete.rtn'i'naf quese va a :pr~duc·r; debido a que lo,'s'-pai~e,s' no es,~ tan en poslbllidad de pfodu'cir to-do loque.necesitan. (j,u,e p'foduclres efl primer preble-

m a econo 'm·· ""I~I'C: '·0,-"

• I ·1 ~~_; .• ' I".· ' .. ,'!Ii

Una vel que sabernos 'Y d_et~rmilin,am'o.s: que varnos a produdr, sutg:'t;! ,e~' s'egund,o problema ecorrornico; esto es, ~tJl?lO pt,od,~cir; con que. recursos contamos, concuales t'e:cn,icas Y con qu·e, lntensidad y ritrno de 'trabajo.

El' silg~lient'e~ problema econcmlco es ·,(uan:to prodlJ'ci~r,. de acuerdo con las, necesidades y 10,s recursos ec,on.om·icos de los hab ltantes,

A,~gun'os, eutores senar~,a:n rqu;'e' otros prob'~e'm~s .e~;oln6.m'icos:so,n .pata qu'ie.1,n .prodil'cit ,Y' d6.nd,e producir, prequntas. m·uy importarrtes _ya que, d;etermJna,n ~,a finalidad de 6s' act.os-ec·o;n6micois .y'.el hlgair dorrde se realiwz"~r.ia·niJ

Cuarrdo I~OS: actos economlcos se· 'f'eiiIUz.an' en 'formal organ~izad,a y s'is.te,mat"[~a, habla. m;QS, de' c'ct]vid,ad 'e;oon0 mica, que, les la ,s,u,ma de diferentes actos 'e.c1olnOm'[cos.,

,Un ei~~mpllo[ d'e·.'ac~;vJdad economica 1,0 I(Onst.iituye: la produccien petrolera que: 'i~p1l= cal los s'":gui'enites actos econemicos: exploraclon, explotaclon, ext.ral[~c.!i6.nf refinacion, etcete'ra.,

• • - 'J •• _

U na vez que hemos (.[0 nceptuado II os hechos, ~,os" BJ!ct.OIS Y los prob lemas econorn lees,

- • , • ~ ~ II" m .E- '.1 ~

,95 .necesano preosar que s,'q'n 1105, recutsos 0 tectares eC0f10ffl'lccrs.

12m _ - _ •

, _ __ _u__ -,-" ,,- -

R.@cu t'S05 0 factores @to~n6m :t05,;

Son 'todos aquellos elernente .. s que contribuyen a que la producdon se Ile:'ve a caoo. Tradmc i'o·na~.m errte se h a'll! Cllg rupado ·'en tierra, trabajo. ,'1 ca pital <.81 ~ 9 unos !81 uto res .. seil alan ta mbw:en a la o·rg a n Lca:Ci:on cemo fa~ct0r-·e(on6Iml mea 0' producti VO'.f· 121 U nque otros la con slds ran como 'p·a·rte de Ii facto r tra.baj'o~,.

Tierra 'Enl su serrtido mas; amplio, se refiere a los reCUt-50S naturales que Intervienen en e I. p roceso de prod u ccrn:6n: til:: rr a, ,i:lgl,lha~t . m inera les, atmosfe til,,: veg.eta~l~ es, an'; m a: I es .. , etc eE.li pa 9'0' ·0 rem u ner ac: 1:6n al factor tierra as la renta,

Traba,jo Es .l~a. aq,rnvi·d.ad humana (consclerrte) mediante la cual setransforman yadaptan 10;'$ elementos de La naturaleza para setlsfacernecesidades humanas, cuya ram unsra~c:i:dn es 911 salarlo.

( ~ - "I:t:'=i I 5-:.0'I-nJ tod In,,,". 'a n u - ·e··· l'II,R's··· fQ,(-·1 ~~l iiFS'Q- s·· eeon om '}I (·"'[I)C· C U'S- ,ii"',D, nt .,' b ,I Ole' d e'" reoro d I,ll if"; r CoG ,\I q" U OJ

- ~ - g [-,' .... _' '_ -~~ .. :",: U . .1I! I .. " ~~ ':..:' -,1m _,'v-- _ ~'.' ~,~i .' ,':., _' '~~~ _ ~Iv,_ '_ I _ .... ~~ ~ ~ '_.; '~~f'J .-~' ::- ~-d! '>.', ~ ",": i~ ':.:< 'u·~:~ 1~~.oJ ", -.'-~-

-,ayud.an a. la producdon (taiffrbflen's'E' I,e llarna .. lnversl6'ri):: rna:.(:iuTh-:ar·i.Oij equipo, herresnlen-

.. ' ... _. ,., - edl f· ... - t jl t·

ta, msta acrones, ~: r H:::IO.S"I!' e -ce, -'er:a~

On - - 'I'~ -- F~'A~ 'ii:'~ 0,1 acto ...J;o d irl g'·I'·r' n li"g'-''=ii n lza r '\/ slstsm ~,-t'I'''7''~ r gil' n·- - -ec- - n rA'...:I· - -rt" - - .r:::.1 a n ~ .£(1 L..!I ~ 11.1 .b.a ~~. ie.' .t 'U ~: ... 1.1"'" ~", IU ~ .. Ci~, 'be _. Jt ~i:~ ,.;~.: . ,til' LQ'._: ~:l :~ roce ~:Q ,,:..;1.'u!OJ U \.. oj VO~ ''11

I~ II levan ·a c~ bo los .admlnistradcres, .g e rerrtes, ~econ,q,m;i stas .'i' 'co ntadores que $'e eneu en= 'tran en pusstos directives d.e la unidad ptloductora .. La re:mtlnera.c'ion. d.el capjt~1 y 13 or,ga .. niza:cidn' es b~i g~a.n and a~.4

·1:1· conjunto de elementos economicos forma la realidad ·e·('ono.'mlc-a que "$-'e, encuentra Int.,eg',rad,a en un sisiems eco.no,mico .. ,-'qUB,,€:S la ,organJz.aJ.ci··on que cada sodedad ZI:'S.U'" me h~stloritame·nte para satlsfacer sus nec:ie's·i'd'ad·12',$.

Por co ns '·1 g': uiente este .i'::"·lg·· ~'~f' ica qua el sistem« ~:c' 'nn--Am·i-rJ"'iii tlerre ·'P···o' r' hi-::lii·it'·a ~i::::!li estructu

',-_. L',·., ~. _}.I .. '~I~ ~ ._' '-',; .' '~'.," .:". ~,jl ,': '~I, :U[I] ~~, '. fU~ , ~'. ".··~I~I"'~ ,_. ~~ ~[,-U"._ u .. ,~I:\--U . ~~: ,I'~ " ",' '_-", UU,~~· ~~ t. ~I. ,_" ~.,[."._ Ial'

~: '. , d' III ., I! d ~d- d 'k I ~~

ra e(CH"lOm:.I.'tal q ue s;urg e oe l a e·x:i:.s:t:e'n,(~]a·fe ne"(:E~s,i.".e.1: ,e·s numa .. nas 'que plantea n ~o$. pro-

b II - ~ b-I~' - -I 1-' I d . .oJ '1' ~. . . .,.. d

.. ~le;ma:s, ·'e(~o.n6 rnicos ,'_.cBS 1'(Q5" =0,$ cua .. es se resue ,v,en p·or me " io lure ra reat rzacron <~_:e,

actl v idades eCQ·,rlJ·om ~c.a,5' fu n ctatT'W r enta les ,q~u e ~)cue~f_.e'n hace rse gf aci as a Ia exist en,<;'J a de i ectores 'pro ductlvcs (f~ 9 u ra '1 ~ , )!"

i1 -l ....... ,it' .r.r;,ri.ran ..... n'-7' ~~ . .,-,rniifli4-.,., 'I7;"jj,I,"'i:r--~:.""" '~J t'!I: .... ri~i:"ii ... ~~, , ... ~ ..". ...... n;I' ... J,ii:"'~ .... ,o"iJ,ri ~~ ; ''''·I:d· ~" .. (,~, y..iiJ 'I!:r,~.!: I~~,~- ~y~ lj!::;' ~- c::; I !I·LCI'~ "-i!1:;iI [a 1I!.oJ :3' ~,~ 1 ~ Il;:I ~-:~\"':I!a ::.~_ ~h,t'""'I.1 .1'1..,;,,1[;::1,1 ~ !i:rl. ~ ~ C !U II 1 .. a (.II o.,

C A 'il ida d- I"~

,ii-- ,ClIVI" --I'. es econonucas

- ~. -, -

,IE~ s'isfe'ma eamomico tam:b·'en p'Ued~ s'er 'e"xp!n:~adi;o- como 'el conjunto d:e, actlvidades econorniic.as que se ,agr'u.,pan en sectores ,'ec'o:nO' lees 'in~,egrados por rarnas prod'u,diivars,. E'xis,ten tres secteres: 'e~ agropeC:UQlr'io" Ed Industrial Y' [e'l deservkios.

,LaS', print~p~les ramas 01 ,adhf'id:ad,€.:s del sector a:gr'otH!Cua.r~o[ son: la-,a:gric:ultural# I~a 'ga-

- - -

n a:de'ri OJ', 1 a 511 vio(u ltu r_a.:y a pesca ~

Et sector [Jnd,ustri'aI, se suhdlvlde en ~ndus.tda' 'extractiv,a I(ruyas ramasson e.,~ 'petroleo

-I ,. "'" - d - ,. d ' ,£' • .., ~ , ~ r..J . . m d- t

Y a; mmena) 18 In:~:U5trla-='e' transformacicn, con mas 'u@ 1~· ramas, entre' was que .•. eSr! ,a;-

can: cemento, 'qu 1m ka; bebldas a lcohel leas, muebl es, textlles, a,U mentes, ed'~t'o'.rma 1'1 m.a~·

...j d ct' h ""II": , t"'+'-'

u.ef'a'~ prio .. ,·· U· ' os 'meta.'I·c'O'StI Ie :c:let:er,a.

l- ··1 iasdel sec iii ., - h I "

as :P'th,clp,a res term es ,' .... e~ sector ,serVI:{]iQ,5: son: comercie, restaurantes, .. ote es, trans-

porte, almacena rnlento '(o:m'uinu:'a,(:-9n'e:s:~ servlcios financieros y .$,e,.g:i..~ ros, bienes ," nm us=

b [I ' , ,,. s ~'Ii m ,i d- _..J' ~ .~, .. - ~ ~. d 'J : ~ '" d

_ "e's; 's'en/'II',CI'[D,S, protestenates, ,S,erv cl[as ,- Ie e.oucacwOn, 's·ervl!.C1,OS;: 'm'@;:i(OS;, servn::liQS, . [e

· _.. dml ist -,:.- " L..m'" d f' t

elspilrCI m lento~ a.~' num '_j t,ac:~on PU,U'!I..l(.S, . ~ 'e' -'e.nsa 'y I()r.i ros,

r~, EC,ONOMIA COMO CIENCIA

A., D'efi,nicio,n de economfa

Unal vez 'se,naladC?:s' '~OSI princlpa es illspect,Qs: de la reaIUdade,conom'itar SE' debe ij,efi;n'ir aho-

-.' 1- '-. ." -, -. 1- -,' i .. 'ii' -- .

ra taecenomta,

l:Que es econem 'a ~l Antes -d,E! contester [12:5 neeesa rio repetl r que' en ta le,CQ·nIQ[!m ~ a h~y d~fe're·nt,es puntos Ide vist:a·rse:g:un e,'1 enfoque que se le ' de: a dkha frsci:pll'.llr,il,.,

Sin ~-"~ k, . '" ,--, 'd='" '-,_'--t-· ',-: : - ,.!.:I -- ~::-~,-- f" -- . - -- .... ,. _- 1 -:: b - ,.'. t,· :--.- ,-- -. c, 'I' b '. '--f'; -'-: .. '. -'-:. - .. ,-" 1--,:- t -' +-,- -""-

,-A ~ I em uafrgo" . estaca III IUO,~ en oques: ·e',_. Q ' ,rje: ,tve y Ie .suote UfO. por o _an dJ'i au n

que hay muchas qefl"nh:io'n~s de: eeonornla sohresalen Ia definicion objetiva Y :'CJ: subjetiva,

,

·

-!X11,~

La. definicion clasica de la corriente ,0 bj:eti val es de F:ederico Enge~sr qulen :senala:: ,rj La econornle polltica es la crencta que estudia las h:"yes. que.'ng,e'n la p. oducclon, la 'dif:stri'''' bucio n, ·1 a, cir(u·~ ad on Y lei (on S,U m 0 de 1;'0$1 ·;bie-n.e's, materia - ~'S q ue satlsfacen necesidades

h· 'm"ana' r. ,,"',

.l:J . '_.- ' _ I ,_' ~'"'

"' ..'

,e'lDIClO S

~ ~

ra 0 rna rgm-, :- F.

La defini'cic'n dasks de la odentadon s:U,Qj[etiv~sta [12:.5 de Lionel Robbins, quien afirma: "La 10,('--"0-' no m-'~ la es ~"~ denda que ri!"oOi enc arg" 'a' d e" estud ·0" d .. e I ~ satisfacdon ...Jo, las n ec esldad es

~I <: ,-': ,I 1._ ~: .. i:lI. ~.b. '-r.~: _'~I:J _~ .:'~3~'.', .'-'- : .. ~ '-.'.'-, ~~.' _ ." l .• ~ '". ~.I'.iI',\,.'.' ~ Ulfll...~,II' .. "._[U,~ ,~! ,":~. ,",t. "'~,I_",Q,.,,:,'-:~

humanas media nte hienes que. 5 ien Iq.O escasos 'ti enen U.S'O!S altern atiiV'IO's ,en'tre los (U 21- Ie ,5' ha \.J q" ue optar ,t.r

._..: "';1' "; .' ~ .".' .' ". d iii

N' . '1' . - II.., - d-' f'"' "oM. ~ 311 ~ I I'

atura mente m1d[Y otrast enrnoones; pero SOI~O sena arernos a gunas:,

l' IJ Econom - ,-~, gilt e~ t estud io de "'Q~' m '0" u -t"11 iza W[a qente lo .e recu - -rrlr'o- s- p~r~ ·s'a-·t;'I·~fa· rer §"US'

1 :~: : .. u .... ··..ill~ ~,~, :.:~ .:,,": ... [ i'''!':~ IJ.:> r ... ·1 \_.'''. •••• '~. ';:: ~ .• L'.~.~ .:',' 1~·.·'.·:JI- '·~~r\.:,·i ~I~··.' _.-,u· ~ : .... :_"·.1~ ; ••.•.•••.• _! .,,':'

necesidad ~.r.' E:I problem a' b ,a~'JS:I~'ICO','; q--':II:I'~' estud la ~~I ecenomia esel pro bl~'e:-' mt· !a' d a la

'. ~,~~l' .ry '-'~~!I!"iII ~,j ,11V:..:.-~" ," .. , , .... -"-,. ' ':u~ ~-JIi ... r-,:. ~ ,.·'-'U~ll .. ~, L,. ';;Ji. ,~.I I:, ':"'~~' .JJ,~ l_', ''':'':'''~''..J

eseasez, u 5:

2,., "~'i,~Ja economla polftica es ~aI ciencla d,e;l[ desarrollo de las relaciones sociales de

pr'od'il i~""IO'" n~ es d ecir d a, as relaclo 'n' -d!C: econ emic '~5 e' "nt- re los horn bre 5-:' Est I. lid·; ta II a' s

.. : .... I.:U'Ib,:L r • ."~ .:1 .-_-. _ .... ~!I, L •• ;.~: ,,"'_ )' 1 •.• _.· .... _~_:.~.'J !Ii;"~ !E;~b; ... l~ ~".~ II!'.'~' _. I r~ -~ ,1.: .... 1 '~:"_' •• u 1:, .. :" ':" ,~.,.' _" ~,._:_.

ley'e~ que rigen la :produitci'6n y le dlstribucion de los bienes materlales [en. [a, $0- dedad humans a ·to-do 110 I,argo de las diversas fases 'die ,SIJ desarrollo, n'

3', A'- 'f':red M" 'a' rs !L,.a"11 d eflnia a I. a' ec ·0' n-o' m·,' la com '0' J.'I ~ cien eta q" -UQ examlna la p-' arte

"'[.1 .'. '.' " ~I.'· ." " ~"I[:, _I r,,', '_:-_'. j~r' i_ W gr':. 1 I. _-,I. ----:-.: 'j, I._.-, .:.J : . .1 "".'" I_;~.' i,' Illi"i ~l _': ~~ 1'.-_ ': _. :. _' ".-'.~' ~·.AI.. r.a Ig[ '.0'] 1,1. -.

de: la actlvldad ~nd'i:vjdual y social espsclalrnente conseqreda a alcanzar 'y'Ja utilizar 'las ,(ond~ciones material eSI del: blenesta r, Jl'1'

4 "Laecono mla es la .r~e-:n·,,j"'·~·a-_- 'q-' 'U'~' tiene por 0, !b":,~,~o::-" 1-[:'51 adm ~1:"n~I~Ir"t:r~i'~iio·" n de 110"·(:: recursos

f.l 1..; f"C:.U ,.r. h-~"~ ~_~ ~Il.' .. -~1II' ," -~I ~!t;'l 'liz. '1' ''''''JII~-l..: .. !IJ;J.rg,.· .,1, .. 31.-, U.~~I .. '.·lll .. ~.' I.,~ ~.' .-_ .. _~::;I'

" -

escasos de que dlsponen II.a'5[ sociedades human-as; estudia las forrnas como s·e com-

porta: el hombre ante Ia di'f~c'i.· sttuadon del mundo exterior ocaslonada por la

- ~ ;, "' - III id d i 1[' . Ii d I d ~ II- tt d

tension existente entre ras n'E!C'E!J$,I!, ac es l_i.l,m[-ta'::::as y os mer I'OS trmtaaos con que

- [I r4- d I f '"' d d ".. in s-

cuentan ros ilQ,en1cl.'e:s: e e ra ac TV,,"' ac econerrnca.":

lA que corrlerrte partenece (ada una de las cuatro definklones citada[s?' - D'.efi n i,ci-o n ,:: Corriente scubjeti;v d'

.~ O[e.fin·ici,on 2:: '(orrie.nte· objetiva

D f '" "," '3 C ,- t b "" ti

~ en n 1:(,I!,on, :::-_-orr errte.su ojenva

La eoonomia y Stl. r.el~td6:n Li(Xfi. m CQ.utadu.r'a~ la aciiniri.isrrac-iCin v.la infor.m.:1cic~:·

~ .. . ~l

1 ~ lEI conocimiente cic'ntrfi¢Oi parte de ~O.l5. hechos :y siernpre reqresa a ellos, 2· .. La clencia trasaeln,de ~IOS hechos (neg,a ,a. producl r nueves hechos),

3- L ~. I~'~"

,··.a oenoa re-s ana rnca,

·4ri Espectalizad a,

'5," lei dencia e's' clara 'Y precisa, 10 que' irrrplica:

'~)[ Form uilar c Iaram nente los problem es

g. I _ '.' _., ItJj ",... 1'·:, ~_ :' ". U .. :, I '. _ ,',. D ~ Ii' '. '

. '.

b) Pa rte de no clones (con ce:ptcd ·c~ a r as' [~) Defi,ne sus' conceptos

d) Crea 1'9'n'Qua[jjes artlflc j' a '~es: (especi a Il:z,a:d.os) eJ Procura med if y. regls:tral [los fenomenos

6~ E.~ ,,'o'notilmW~n~to cientlfico se puede comuniear y veriflcar,

7,~ La i nve·stilgaij6n de'ntif~l(a' 's,ig,ue . uti m eto do' :y' es sist.e.m.·a1J:'Ca·~ ,8" Los conodmientos c[~entJf~:cQs son g:;·e~neralres,

. .. [ .

g,,, La dencia trata Ide, establscer I:eyes, y apllcarlas

'10_ ,'lI'La ciencla es expo icativa: intenta explicar los: hechos en terminos d'e 'l.e.yes.y las leyes e'n t~rml~nos. de prlndplos. IJ ;J

,L,Cu.m p I ,e· la econo m fa con todas 11·;a,$ caracterfsticas sefialadas? :E n termlnos g~·ne':r,a-· les, se puede decir que si; aunque en a'lg'unes ocasiones no: se cumpla esto, Podernos dedr que en la med~d.a e·n que I".a. econornla cumpla rnes cabalmente con dkhas caracterlsticas s:era' mas cientlfica (0"0 hay que. olvidar que existen dos ccrrientes prlndpales en eco ··no· ',"m': ·:.a,.- ).

~ _'_ I.' . [~. _. L.

,A. ·,e.st.udmar ~Igun.a··t~orfa- economica Or doctrina debe anitl'izarse sii reune los requisi-

d ~ . i deb ~ .

tos I e crencia 0,51 debe ser rechazada como tal ..

Q ., ,,' '1' d 't~.~.",. b -Ii d II' ,r ~.. ~. ,It..

ru iza as .: o S La rae: e·n snca s que SO:, res ate n I",' e I a: le:co'no 'm I~ a cern 0 ,(], e fit( ra son I. i3[ oo-

.. "··'d d I 1M• ••• ... d ~ ..,. dr .. ~-$"'

.Jetn/f. a." Y J.a- ap rcaoon oet meto'"S ,C/en-tJ','/CO;,

La [oQietii.lida:d se refierea que el econernista pu~qe anallzarlcs hechos .. Y feno me-

. . iI"'. tal . 'I . lld d ," '" t f'

nos. econorrucostat .como ocurren en a rea 1,i:.}.a.";",~Sll1 que InL~rveng.an sus .g.ustos Q pre :e-·

rendas \1' si'n que 1"0.':'(:' est udie I(i"'\!i,m;' ,~ I~ o. g:': u ... sta If'~Ij-aL" que fu ... e·· .... an .

. - [~ . s - - U~, _. -,~ ,~ " '_. ~, V 10 ,U _~ ~. ~ , L • " ~l '_.J.' I [~ •

Sin ~'mj.ba.rgo; la ~bietb'.ida_d· es. uno de' los requ i sitos mas d j'ffc'Hes, de curnpl iI r no .. 5·6-

I~ ... ; I"" • '". ~.. ~ . ~ ..' .. • . . - -

'0 en econorma sino en c:w;Ja .. quier discipline cienttfice, por 10 que el Invest gador debe

tratar [de despojarse de todos los elementos subjetivos que puedan ~nte'rfgri;r en ,5U'S estudios,

I' ,'"

,. ~i b · ;#'. • I .~ ... . ] . f·' .. ~ . d .~. de d ~ f ~ r

~~., . ta ooservacron, compuaoon, ciasn ~'c,aclon y or .. enacron ..... e toe a rn :urmac~on re-

evante al problema bajo estudio: '2. la forrnulacion die una teorfa que describa en forma abstracta la posible relation de causa y efeeto observada; 3~, la ve(f·lca.c:i6n de dicha teona, 'y.~ f nalmente, 4,~ la form uJacJ6n de I as. h::~yes 0 prlnclpi O'S' q (We 'fiJa n esos

f .r. . I I' . '" I d'" '" d ~I f I.' • ."J •

enornenos, 'IO'S· cua ·es· perm itiran . a. pre. ". JCCfron : .'9'. os enomenos Or sus tendenclas

gee .. O,D, ·:~I·'~·r. M'" ed ~I:"~; "*" I'~ ':=lip" ·1·:···· ., ..... ~ v.;. del 'm' e~ tc d" arrterio. II . ...,...-:- .. \:- .. ,:. ·t~'·~ ~ 'ata d . d :;.-

, ,[~,!o;;:.r 1;.1 • e;;:)., _ :1. ~ . CI·n II!.·e a b,,· . I ca,(] O.I,~ . I .. I ,: I .. ,0 '0 ,cf_ , Ii::. ~ or e e.{unom.~s a l",r~ .a '.s :. ~es.-·

'Eb' (I I ,'" " t t d ,'. ".. · . . ,~

en ,') r ras re .IC!~.H')ne·s constam es y perrnanentes que pueoan eX'lstl~r en Ulna sltuaC'~'on 0

'f"' ea .," I! d :'3 d· \' d le rte rm :. I' na d ~, Hn

_' '.:. .. CJ! ~.-,.~- _ ~ 1_, ,.,ra.

I,

Coo Eco,nomiru cienci a '~{]cial e histdrica

F·"·'~lt~· ' .. '. t~· ·'t· 'h,' , ,,' II' ~ .. ,.....,.Jj~ ~. " ··t' ,., . ~. th .. , d·'i. ..• "~" .., I" .. ' .' ~ .. "~' J!', .,

.. 21-.. '~I con' es._a1.r at' ,Olra I.e. seQ unUci preg,un, .'a~ cq.u.e· ~ 1 po. ;. e crenci a es. a etono'ml~.a .:

'=fI' d~·'·' I' t' ~I ,., ~ "h d"· idid t I . I l" . .

I ra·III'CI.ona men: e, ras cue'n1(;~as se ' : ,~n ',1\(1' ~]/ 0 ,en n a'" ura es y 5'0'.(1 a les.. as.crencras na-

turales sa refieren at estudio, de la ··n .. aturaleza y sus.leyes,

'L .. .' ~ ." I ~ dim "~ h 'b" bi t ~ I

. "as ,elene,ma.s 'so,c~;a es 'estu " !1~I.a n a I .. ernere -en su am orente soc:ra.. ~

I df~ ,. '~I'·' ··d .. 'h' btt 'I t ., ~ .. I I t

'~,. ~ a5<.,J5(,1 punas que' se consu era n ";. a ! .. ,1.' ua men .:~ .como I~ Ilen~~ as .S,O(I a ~ es, _ a arr ro-

polo 'g' Ia I~'a···' "e:"'co"no"ml"a' ta histo r"~a' E-:=;,r c ienclas pol ft'; 1ir-,~.r" 'Y'" la rnC'r·(:~o-·I·o··.'g~i'a c om iprenden

:.1,,- .... ·.11..··,1 . :-.':" .1 .•. .'. : Jl ll,·~· l'I[Ji. ~.' '11'1' .. , 1~rJ.il.,,L~ ,L~,aJ,~·11,:.~~tIJI,~~l:lf;;]!,.' I.,,' r*-..l~I·'· :.~".'.'_.;'~ ... , ".,'.' ... ',' J_·U~·

un 5'0'1 a: campo u-nlfi'Ca.·d,o,: de 'i nvest.i g~<;~i6n, 1: 1

La, economla polttica, dencia historic-a per su esencla, que rnaneja un materiel en

i ~ . ~ 'II' d .

constsnte eambio, inyestfga, en primer terrnlno, las leyes especiales de la proc uccion,

el intercembic y I a distri buclon, .en cada 'esca Ion; por separado, de'~ desa rro] I 0 det a :p rod uodo n i 12"

'lElfl'tpn-ces se puede afirmar que Iia econornla es una (j'encla historica y. soci'a/~1 .p·or.que

e stt i~ d'l :1·' ~ (-''''m'''' n s e I~ a' n 0 If' g" a' 'n, :"1 Z ';::i d 0" ~I a" s s: n (-:'1 iiCj, d "'=:!Ii d DC' ~, tra t j! 'e:" ,Ir:" d e" I t ·1 e m p O··~·' pa ra !I! atl sfa i'" 0 r su ,It'

[ \:l!I'!b!II:'_ IU' ': VI J ~1"~._ lmlr._, , "~:"_ '-.,,', 1~~u,"'CJ''''['' _', -) ~'~'·,l~ .. -·,·[~ '_"W~1 ,a ~jrUY· .4.1-".1_,.; t, ~ .- '.:' .,," '_' •.•.•• ~, l;';ipu._: ~l. '.,,--~., ~'...:_l.~

;'d' d

,.' " •. ' ... ',,:- t'~ .-: T -: •• -',' "

neees 1 .~ a. .es,~

D~ Corriente s .bJe .. riva

Para conoeer a qUte '(:Iorrh~'nte, pertsnece determinada teorta .es ne cesar] QI anallzar su metodoleqfa, aunque gen,eradlment\e, no este ~,xpUcilta~ sino que s@ da lmpllcitamente en la 'forma de estud iar los. hechos y problemas ·.er(·o'no::m~(:os,"

1Q GOr1Eaj,lie·z~ Ar~tonh) ,J- y 'M:,frI,za.~ Za:\ia~·a lJamri!19Q, Tiraf:a·do rnode,r.r.H'j·dft eCQ-n'.omia gen€rai~ 'lEuA~ S.outll WeSlern 'Publlshhi,g'j '1.9.76. p.1' ..

'0 C'le'fll'e'nt~, NOrf!$: y pO:Q·I, John, ECtJ(JOffll//jt,. e:nfr)que . .A,m~iit.a LLllttn,a." Mlexi,c,o~. MtG.raw-HHI de'1Me~kQJ1 119.~7'2' p_ 1t~~ ll. 'En,g,el:s'f F'e,d,er'~(o!, Objet-a. ,f m,e:Eodo d~1 Ja ~tonomia' paNt/rea:, 'M,e.xlt'G, N.~e~tro~ T'l.em'Po~ 1-978., (11['l;trrOdlJJ~d.~n de, )l.1l.e-

j Q-tlJo.rQ ~"ha hsht p. 'ii .2... .

1

PrH"cipio de i., enti lad Se refiere al estudio de lias hechosy fe:nom,erno,s tal II como son, s:ih eambie, 'mnmutabl:es;, sin v-ari;,acivn,. estatlcos '~eiem'lp'lo,:' A es A),.

Pr':t1£lpio de no corrtradi ~(,h'n 'Dice que ~,as cosas 'no pueden tener elementos que las

eo- mt rad ";'ga,' n~' L :::Ii~5' c' r!"O'\S' es heche e y-" $e~n" ,Am--' ',an'·' o !!!'" t ienen c er acterlstl cas d 'Ii:li!t·e· ,ir-m- ~n'~d, 'as p' ero

',Ill _ la.:_· [1::... ~l .wJ' .. ~:: 'U"'11 Il~'~- _ .... ~ 1111_ I iUI. !I~ ..... :.~ .·[IIJ~W I.' ' '_."_:: gJ.~.l..~~IJ _~ __ ~~ ;! '" :~; '_ .1 _'~1 ',' .311 '.~_t'.',

no 'P'IU- 'e-,de:n pCho,~ae':III""' ,0,' bim, I en .... os CO'" n 'tlr·ad''"I-'~O'"'r'·;IIO''5·1('.c,ie--':m''-''' p' I!I"""~ A·' 'e-:':~ A:,", D'-, nn,~')"

___ ,I 'j',_:J.' "Jlll1 [ . .1 .•.• ;:J~;: r. '- ~'~:. _ l-L!,:· .~j ",. ,[_,' ,'':''',1 ~'- ',I !II,' , 'J~~"'" I .IV!l . " , _~l '~I ."~ ~)~ ,-,:':I!IJ

~ . ~ - d J I ,~ ...! R "" 'I' . d-" 'io ,""", , ,- ~ d d 11"

Pnnl(,pIO';,e tercero' exc umo xesurne '_OS ~';OS, prnn~, plos-anter ores" .:, ac 01 quel 'ex~pn .1,-

ca ~I ' ....... ud '"'0 de los he..M""h' os y fen 0'''' m":" en os tal Y' rom o s'e d ~!n- c';'n ;il:"",O m bios co' nod an'd' I",.... q- u iI!:1

. ~ ,D::iI!1b . II .'.' .. ~ ,;. '. 'G1.-' l:\.;r' " ~ .. ,.. i.o: .' ';, . I " I' "'.' i '.'~ . . U' iJlll - ''-.i[;J' '[ . ,'" ( " ' . .~~ G I' . Vi' '.,.;

_ '. !!W" '~.' .'11,,'.' '. ,___: _,',:__.,,'. .' '_ ,','. >" .,," ,,"'. "',' ,',. ",' "." .. ,;., ," , ,:' '"t :.' ','-,- -.' 'c' "'\!! : ,,,, . '." ,'~ I. - '.' " < "

de . "" rii', ,~ .' d , h ,- "h ,- , f·e.",...:, ~ . ' ('-A' " " - . ,A 0),

:~ ,?S neg:Ci,tlOnes ce neo "0 artrrnan a~g~, .. '< [no es no ~I

;lQue explican Ios principles de ,a lo~g_ilca f"lorma~?' La ,Iti"git:a fd,rmal' e.XJPII ir;a, la forma

t I .. ' d C), d . d · ,- .. I h h f" ,:"" . II'

\:e .. rnetodo :~e estu nar Y'~na, JZB!r (OS eC:::~.05,·Y renomenos eeonorrucos fa como ocurren,

, "

:s:jn cambtes, i"nv,ari,~.bh!s,;.' es d'ecfr, t.a 1,'ogicJa f,orrri-al es I:CI base rnetoc 'o:llogica' de: Iia c1orri,en'

te s,ubj et:iv',a,.

La' ,c'Dr:d;ente s,ubj,e, j:v,a, $,IQlue, ademes e~ tneto,do Inquct/~vo, (part:e' de hef;ho5. 'p'arljcu,~a;~ _ res para: Ile·gar I~ los fenomenos g,eneiFia·les'). Parte ,dell i'ndlvidu'Q';. e,( sUJetlo! econornlco es . a' ba s: a d'il:!ii' II'oC' ec:tl 'I d' ;'O'~ de esta rn rrie rrte DO-'" otra n'=li rt eel ~ ~ ste ma e'con om ., ~ "'0' sn C-"'I a- ~ ~.'IE

::- /' ,:.1 ~ f· .l't;~ " ~ '" :!~! ',' ._.~!- - ~ .: I .. :: '1~ .:. ",=" _~:jd"-~_·.: I~,u _ .. _., ;,~t - j _; __ .. t" ..... : I) . _'.' ,II 1/' ~~ _. I. '".,. I.' " ::;.Jr,;j i,_,,"= -r . '~ ":' ,-.1 _ _l : . .:.1 rl ,," : ~":Wi. :.: .. ',-_ ,~, g

un heche dado, a'g,o que no 'C8'mbf,EL

13 N~ haY'q~ie' ,o!\f~da"-·'que. todas ~,a~·cli~l':c:lqs ti,ene'ti unabase fna,s-6fi<a·qlUe~ tieterm'i'nara la fotma d~, an'a'~izar'~os"

II:.. . Jr,;., 'f" ~ m s, ;. ~ "'! d'_" ..iI" _." I" " .'- .

_ lI1~e(wi.'!ls y rencmenos ~y I~OS"(hjjetlli\fOS qlue pe~rs.~gy,en ~,a5 . _I\iI\iE!:rsas ~1'5(rp ma~rcl;ent5f~'·(ds.

]4, Sasa.d:oo, ~'Ii la 1,6.gh:a arfistp;te.lita,~

'-.~ P'essentL Anmn;~oj Lec.Ci1fJ'IJe:s.de_ e.cll'nomia' poUtir;a., Me'~J~~)~ 'Cultur,a :PQ;pulfa~, 1'974~ 3iaJ," ed., P:,; ,.g,:

i4"

F undumcn [OS de Econorn fa

menos inmutables, sin csmblo: .p,a.rte~ de un yo, supremo que torna decisiones; rnuchos elementos d··.· 0 la ··e··:a·. ld .. ' ,a:' d ;;;'on conslderados c .. ···o.·m·-·c:o.-:.· ·fre··n6menos dados

£ r I~", ~~ ~ .. ', . r., ,~. . . .. gr. _ U:'~ .. _.' _.' '_'''_ _'" . ~.' II!!

C ;"·'tica,a la cor iCflte 5, b~etiva.

Aunque 'ya dij"·m.os·,Q.u.e· esta concepcion rep re sen to· UtI avanos para la dencia econornica, en derto memento represerrte una IHmitach)Jil y muchos conocirnientos se volvieron 'vullg:are$'" subjetlvos, a!~ejados,' de las caracterlsticas de, ls clencia e ·iJntl.u~;o. a.pol'ogeti·cos (defenseres del slstema) como ocurre con muchas teorias economlcas,

) Consid I '" .z '.' d d" b'~' I' I-d d d

,a ,",onSII',er,B: e', .s sterna econormco como ca ~ 01,; ,5,I,n cam. :,JO': pero .a rea rc a I. na .... e ....

mostrado .iq ue los sistemas econorn lcos cambisn y le·v.oIIU,(.i'on,alrl~ I,Q .cual debe :~H9r constderedo .por cualquier teoria econornlca que se precle deser objetlva 'y"., por

t-: ';,.- .' \ ,'··t--'!'"f· '!" -: an o, (I en ".1 I rca.

b)' L . t b'" t'" I' ". , IN t j II II- d d obi t'"

.: t.a comen e Sllr~:~e:llV'a es acrtnca, 'I~ eompara sus;' ·e.or18:S con ra fea rca ~ O,IJe'~):VI'"

., dl ..~. Ii f' ~ .. d m . - • ' I'· I

smo 'que trata de justrttcar e~ uncronam ento .. ,e-w sistema caprta Ista, por 1,0' que

se 'vulelv~' apo,logetrnca.

iC:) Se plarrtea que e~ lndivlduo es quien tiene poder de decision absohrto . ., independlentemerrte de: lias caracterfstkas del slstema eco'nI6m~col,", -=.s,toi1 si bien fue derto e'n la p ri mere fase del capltsl lsmo, (on e ~ desarro II' 0 m on opol ista :5)e ba modlflcado censldereblemente, dabldo entre 0,.' ros factoresa Ia publicldad, por' 11·0 que el ;] n' d':", 'II ... :; d,·'1 U 0" Y ~ no' P·I'. I ~ d 0 d'le-- ("I d .. :"11"' II' 'II b r'a 'U':::Ii bs 0 III ~r.t' a m ent 0

!Ij .... 1·¥·I1:·_ ... ~r '~j •• "'i:.l . [.;:.1 ,_·.'U'CI.>~ ",_ .:,',1-, [:., ~ .. -:'J[ ~ j I~~. ;:-.-_ y,-,_ '[ ~,'-',-),~_'-I

d) Po,' otro Iado, ~e~ lndividuoes e~ que escoqe entre opdones debi doa que, los recurses sen escasos y las necesldades lllmltadas, Se consldera al hombre como ho-

m··n ec"o" 'n~ '0': m 1'e' ,tc" e'r' d .. "e' Ir"~I~ Ir- h :'~\1 11'1 n': '=!Ii p'" :'-a"/r' .iI'",~' '!:II -11"[~17~ ("I A 'no' d bi.,11 se'" h u'm'" a' . "6'0 \.111' S· 0",:::1 n ,If e ~ n'.'[ ~ 1·1 za' .

, .W' .. '·. J.' ..... ,: .. ";.,I"iJ~,;:i,,,.'., .;J!,.,.' .. I~~~I"" iYj Uii::iI.," .'lI..IIII:;;I1 ,~.' u' '·'.!IiW,i r ..... 11 .,". ,.I'IIII· .. .:J , .. I:,.'.~,U,,;:II,,'!Il3 ,[lI.,.'.,.

unaface a de' eL. N.,o se Vie a_ lndlviduo como una totalidad; por 110, 'tanto" se estudia parte de sus reacciones (~as econcmicas) .:5·~n conslderar las demas, 10 eual no os' !Ii!" ~ ~ n" ·t·':I~·f:I·'c" ua' q I 'iii e· . m' '-U· .'if" h .. a'" iI:' 'V:·'ID·c·;-·e· ',5' inte 'r' v·~t, o'n; L'!I!n I n'(':: c·r· 1!I't£:!l rl Q' . 5'·· S U" b-'~"J'"' etivo '[~' 1..:Ji eva' "1'10' Ir':!Ii-

!Ib"_ 'IP.. ~I t . J -~.r J":__: I.- U.' I .: \-,1 _ .. ~ ~ ... __ -: II ..... . 'Itfbll~~ I ~V~" _~l _~ .' I," "'. "'-'"." ¥""'.~ U ", _ ... -. '_',,[_'(;;I

c'i:6n i·n.di'vidual (alej,a:do'5",e 10' obJetlvo).

) 'L ... .." b - t~ , f Ii id d 'II - J' b ,. •. d 1'1'

e· "a, 'teona econorrnca su :Je: ::I\1.'al 1110 tiene (,0 rno .'1 nauc a.;~1 a e' a .. 0' acton ',,: e e·yes,

denttflcas que expliquen elcornportamiento objetlvo de .. I; es hechos Y' fenomenos; mas bien es una g,uJa. para I,a accl on ~ E:·sta 'e la borada con el obj;retivQI de' que el 'inrdi·v·j,duo· tome dedsiones econernlcas !q.ue le den me~o,res: ,ldte:rnr8thJ.'.as\ ..

E", Corri ente objetiva

la base: fru~os·6f;ical de la corrlente o,bjefiv:a' es el ,ffl'ateriali5mo d.I\;j,lec:tiC'o que plantea que II,a materia es~ta en constante cambio, lo CUts]' permite explkar lei desarrollo de.Ia naturaleza de Ia sodedad y dell pensarniento.

At aplicar el materlalismo d~·a;lectic·o,t -sa encuentra qu~ lias caractetfsticas pri'nci'pale·s d·e Ia corrlente objet.iva son:

cd Lo trnportsnte no es el su,jeto,~ sino Ed objeto; e-s deciJlrol' e,1 c.olnjunt,o· de re~,a'ciione's .iecQ·n'o,m-c:o,-sQci'ale.s Iq .. ~"lue .s.e 'est~ 1~,'lece'n entre: ;105 hombres, plair,C! resolver su p o,bl,e· ...

[~' "

rna e·oo'ln·o'mico. El s:'istle:mIB Ie· (,0 no m'Ii(QI no e5 a .. lgo da.de .. ,l' 'sino' al'go (am:biante q.ue

lo·si ho.rn bres: m'j'sm,Qs fo'rman- . con su ,a,ctivi,dad econ6m~ca:".

rIl) E~ sistema economlco es carnhiarrte, evol ueiona y se desarrolla por la propla accion de ~QS' hombres, y estes rmsmos carnbian ai, modificarse ei rnedio en el cual se des en llJ'u,e lven ~

'cJ Se basa "en .:e:1 materialismc dia:~.~(tlC!9 )iii par '10 tanto, en la fo:glca d;a/,~d;i,ca 'q!ue',~ a dlferencia de la ~i¢gil(~l formal, estudie 1,0.5 hechos y ferromenos ~('~·)nCrm'i"cos. len 'form a. d i' nam I ca, ca m b [a nts, stern p re en .d esa rre II o, D~:s,e:ch a el (r~terl o de pasl 'iida d ,e inmutabllidad porel de acclcn y movilidad. La 16gica dlalectlca reconoce 'y aeep-

I di . ,,"' . , b did' "I~' d -I f;F -E' d'· I

ta .a contra. recron COJml,Q :;--,aSi8 ~ @u:-,!'esarro io c ens; e nomenos, stueta 0.5. -cam-

bios cuantitatlvos 'Y cualitatlvos que dan oriqen ·(11 nuevo's hechos y fenomenos, Acepta la un id,ad y la ~ILH::ha'. d,e:, contrarios,

d) La econo iml 'a es histortca porq ue las necesidades humanas y la" forma de resolverlas carnbian a traV'es del tiernpo: es.dedr, se transforman los modes de, producc~6n'r' que son I'?J 'forma en. que los hombres se orqanlzan en una deterrnlnada epoca historica para satisfacer sus necasldadss,

e)1 Parte de los hechos concretes, hasta el'aborar abstracclones qU,€! expllquen esa rea:I:,~,dad concreta -'l :~espues '51~: re'g re S,B, d! 10 .(o'n(,n~~t,o pa r~ (om pa rarlo Q: cambla r 5, us-conce pclones teeriras, Es, d,e'9f." parte de la rea Uda~ pa ra elaborat conceptos \1 ca ,t 0. g: II""lIf'II"'I-a.¢ Q;-' u g se 'I" no, t, ~'g,r:a no, e .In un cue rp ("'I., d e' -, conoclm iIDfI-' to ~' q .. tu -,.8 son lI'I'~S' teories

:J '.~ "~""'" v . ~~l '__:'. t .l~ :_. __:.' , , ,I _-::_. 11,·". ",~ll I • 1 ~ .. - 1 11" U . J , , ,_u, "_.'~ .. " .. ~.' ,~" ~I '~'. 1 _ ~!t;I. , .. ~ _ ," >~ 11

hasta forrnular :ie'yes; econO.m'icas que expllquen la realldad concrete.

'f) u1t.i llza a-m.prila~m,ente' -e,~ m'etcxdCJI.'de,ductivol:' es declr, al partir deconcepdenes g-a ... nerales s¢:' H'eg,a "8 explicarhechos y fenomenos partieulares. Se .deducen d,efi'nh:,io,nes '~6g'icas>tru;'!e expllquen lal realldad corxreta hasta elaborar leyes,

g) NO·~5·6~o 1~lr:etende 'CO'f'lOC'E:Ht ]05: elementos que exp-I~Iq'u'en la reaiidad co' n-cr eta: y formalar I·eyesr sino que una ve: conoddas estas,~, Ios hombres puadeny deben transformer la realldad en, beneficio de. ~Ia sociadad.

h) :~e' basa en la te(J,ria .()ljjetiva de veie«, La cual a $,I~ vez tiene sufundamerrto en lis tea ria! ,del veior trebejo, que ssanallza en el desarrollo de ],a,. unldadq,

~)- ··E _. , ~,;. ,,. d. - • rt d d ,~ t ,~ d d d

l . .s una concepcron crrnca 'e'n V!'''.·U'. ue que, saempre @S'-I~'a comparanc '0 ;S;U:S;·,@: uc-

clones abstractascon e] funcionamrento concreto d'e' la realidad economics. La te 0. r r a eco n Q,ml ~.ca' s'd 1;0 es val j, d 01 51' S'! rve pa r a . leXfl' I i ca r I. ii' real i d aid ,. Ta rnb i en c:r i tica ,2:i ~f~,n,'ionalm'i'€!ntfl:·eo:)no·m'i(o' die Ia sociedad rapitallsta.

Ct'~tica~ a la teorfa obj fit iva

Recuerdeseque la "cr'ndc,a que se Ie pueda hacer at las (O':n,oep~'hJnes senaladas. depende

b ,.. i, d I' ~ ~ id d "~A- -i I ,i. ~ .. oi,

laJSlcamente I':: e· que ex~p rquen 0 .n~t? lila rear aao econormca, "/5l~ as, pnncipstes crlticas a

~ r 'obi - ."

~ a ICO rr I errte '10. ' Jet iltVa son:

181) .A.i~Jlnq!llle se basa en una concepcion d,j,9',lecti'ca, se. ha vuelto rIgTda .ymiec,a'n:i'cl~ta" pues no, acepta n UChLOS carnbios que han ocurrido en la, realldad y en Ia propla teor la econom lea; I as. CU a ~I es t~ end e n a rno d if car esta con ce pci6n i,

b) Ilas_':[oncepciones. abstractas dee tal .corrien:te' 'objet,iv,~: n'o. han servido para hacer

... t i tos d m Ii d d I. e- d- d r ~. '1"1 d' bi

,ana,~JS-1S concretos de I!'as; reanc ales, economrcas de caca pais en particular; ",e-~I'"

d ' - I' '. , i d' ,Ii;. dl ~'d' ~ d ... h " I h

o a. ,que IO:S ~ nv.e:stl:ga,;' ote.~;:Y' e~s·~.u~~_,I·OS'OS'. pa'rtv~,~·a:no:s ,::J;~ dJ(·_. a (,orJru!nte se: :- a n,';~,on-

te-ntado '[on 'rnp,etfr' d,s' 'man,era mecan]ca ~os c:on,cept.o..s. y c8:tegq:ria.s ,el..abo-rados prn~cip.almente, par Marx y Enge'ls!,.,g~vidando que: '5.U ensenanzi31 p,dnc:ii;p,aJ ,e..st~a, ern

I d ,; /.... t ~ (-' t d ~ 'd'- II . I ~ d d . b m t)

,a::.liJteC #::a~$ ttdO .'_-.E: ~a r,E'!a, t dr':. Ci8I,rrtJane\'.,

!~) Las concepd 0 nes de [i a co rriente objetl va ha n servido en much os cases p ara j usti-

ficar hechos 'U f·encimlen,o·.· s ec onomlcos q." ue ocurren -en determinados patses d 'e' :~~

_. I, _ ".IL L .... ,IJ -"J •• ' 1"'_.,,",_' ';'_:".' _' : _", o.! .'<' "," .... _. I.') .-- .... '_, ·.',·.···_1 ,.~.l...iJi .. ~j ',_ -.J

virtuandose ·el 'fin prlnclpal de hi, corrlente (elaborar [eyes que sxpllquen los fie:no,m,erlos tal como son y no .corno nos ,gustalria que fueran), ,ai~~eJ~.nd,ose cads ves: rn as: :dell[ criterio lr~·entrfi(o. y acercandosea [~a ideoloqle entre cuyas caracterfstkas

f istlf '-1 lld did d

'I 9 u ra- mil sn . ~I,car 'a" reai ~";' ac~, a unque tet~J~Ja e em entos rver. .,. ali ~ eros,

COl ·,A part ir de I a s concepdones de' (a r los M arx, Federlco En.9',e Is 'y Vladlrn i r l, l.re ni n, poco se ha avanzado en e~ desa rrollo de la teorle ,eco'no,m'/ca obietive, POt ~ 0, cual esta se encuentra en un virtual 'estancarniento, .. sin dejar de reconocer 10:5 avan-

d ~ lenteobi -~. '~i' d I ist ,- ~.' . ..

ces. I "·e I~ a corr re rite on] e,'t~v'a en II a critica d e _ .$,1 S . em a . ,cap I ta,~ l.sta~t p er 0' srn avanza r

c'ie'ntiffcame.ntel len .el campo doctrinarto propiementedkho,

3~ 'CATEGORfAS 'Y' LEYES ECO . ·OMICi\S

un- r---elr·'--::··~ de ,~- .-0- ,,-:"- . .-.' .-." de '-"b"·" ", ... ~'.- .. -. ,--.-,' tematizadas de I ~ ' ... lidad ~ -.-. -, ." .. '

~"'., _ " I !i..U_, ,PUI ~:- :-' P n new p IO'~:l .·.e o·se rvaCi'O ne:s SIS ' .. - _ 'g: za·· C!!~ I ,:~._. a rea J, I .(1,'-. re.sum 1-'

dasbajo Is: forma de I eyes cientlficas, que nos capaclta para deserrtrafiar la lntrincada complejidad de I -, 'L.,. .... 11l.... S fin d-1B seleccionar clasificar '\,I relad --'li"'IIar lcs --. -. - ~-

'j,ibI ~.,' ,'.- ,,',J_L.,.'_-' ~,';. '.' ,os·"~lelc1HO<t!l. a '. w,l' .,t;; s .. " e .:" '-:- ',,,"' 1Ii.,;.,~,~·j;·I· .. :' ',~ '~'rC;: ,q(]Ol~':y,:._·. o~ que

.. ~ . d ~I· '", ·"f"·' . ,. L las sia.h

trnportan para, nuestros proposrtos, y ue 'exp ~'car su ~iagnl.lcaclon.as teones stn.r e-

d .. i ~ d i !' d ' I"" ,. '1' • d

" I'" 1,' ',. ,'.' • -J- .' ,', -;-::',', ," ""':""'.- _.:-:. _'.- ~.: ".-;. -1 '_. ,'. ; -./,' -:'. ",,:. .. ,.~.-: ' .• '. ; [. • - '.- •.•.• "'i~' .'. ""'"-:- ,_. -, -,:' " . ,- _

chos pue ,en ser esteriles -,_ Ice Bou I •. Ing-, pero 05 hechos SII1 teorta earecenc e sen-

tid "0· U3

:Ii. ".: ,'·'l •• J.

d .. -I '" ~ ~ I ,,,., d ,. ,.. . d I' •

Es _. et!rr~ ta teon« eeQ'M'om/'ca es 'e, conjunto. e prmnpros 0 enunctac os g:eneraJ8,S, In-

tegrados en un cuerpo d~o,ctdnanio slsternatizadoquepretenden explkar la reahdad eco-

lEI productc final de esteproessoes una reconstrU'Ccmt)'n slrnplifkada de la realldad 0

~ ~ del ,,. ,OJ , , I'f''''

0, q ue c '0' ."'m .. -- u' nm .ente co no c em ···0-····5·- C' om to un m - ...... s ~ 0-":' te-·O':'P.:lC··"Q,-· q u, e e :s·· u na slm- .. np I' '~ra:,"-

, •. ',' "._ ',' r D _ '_ I.~ .. ,'i::. '-. ' .. ' .. ' Ol~ _ '_', _ ' '", _' '.' .' !~ . ,_. u. ~ _' _ . ..Il '.:' Ir • ,._ ..: ", "~,,_~, _ I _. • j -e • J~~ •

",. d I - '1 ~d' d f:" - d - - - d - - d .. I b ~ d

CIO'.n,'._B ta reaucac a . nn ne.ayuc amosa 'enten',er nle]:QJf ~_ proorema, y .P.O._ er p-re-

dedr Ia ocurrenda de '-::ril~g' 'u'~n-' 'fe'''no'~ rn 'e" no.?

....,..1[11 '," L •• ~ •• II'" I ~,~y ... [u~l.·r ", I ,"', ',- ,- ····i

'1,. ,{I' 'Un concepto es un:$ r'8':F,' resents c.ion. ab re:'vh,!d'a de un a, d:'iller.s'id,~ d (h~: hechos, :Su prQ:p,o;s,;i't:o' '$'S, s i m,p i ifka f' el pensamlento r~is,umj:,e;lnd:()· u n t~ ~ mero de: al(on-teci m'ien,-

tnc- b'~J"'O""1 u n a'p:"'I"g': rafe 'g' eneral :'~ 19

I_Ul:~, JJ'Yi. , .. ' . .','~' ~ .:" !W ~,' .... : ~,-_ ~,".: W I. .

.. _ ..

2~, ,-" .. ~ ~"i"ed cones pto es lareun 'h;5'n rjh2:"~ OS .,c:a ract eres ,e~'enc:i:2d es de un 'grupo 'd~'e representadones que tlene 'va~~'d~e;z un iversa I ~,.J~'1:9

'Los asp'edos mA;,r;' lmoerran tes 'd' 'Ii;). Ios coneeptos 'ec'c'I1,omitni,'" son;

I ". ".' -) J>" -1',--, ._"."_. _ ) _ jq~' ~ __ <~ ..... ~ ~l~ ~~ ,'_ ~, t_ ,.'" '~I ,-.u~J I·~~ _'.,' ',~ "1".1 " •. .':-' .-.,1 __ .• _> __ l_ :.:...~,~' ~. ''_.' !!

~b) Q'lue tengan validez un'i've'lrsIaI 0" mas bien de:b'eriamo:s ide,(:ir~ qUJ!. te'n'gan ~In' a:.:to·

. igraid1C); de. !~jlle,n e'ra~ I: idad ~ .

'n ..J d I . ,...3 ~, 1 ~ '.' , I . ~ I'" II d f'" ). .,

W I~ue ,~:,e.s if e punto 'D,e v~:s:ta ,_'og'~U:Oj, 0:5 corrceptos'sean ~g',uaJes, B', ras 1.,.e'."lnu:tIQirj1e;t~,

EI ',' , ''F' d", , ·t-" -b" i

, c;on(::e,pl ... o_ ,12 "'.,r,a,.~a,Jo

E:l1 coneepto de necesidad [E'~ . tli"'o' . n' eeeto d," e': I i' .,.j..i~' 1I"d;' -~ d ';22,

I' ,I ~l".?' •• ~~~."Uj "-:,'1 '::,. ~'llJl.,~,' .:yo. ~I

Ul M-,Cme'll,aln~~, dtad:'~1 per 'RQ1 as' ~ioiri',~n e, R:8! ~t Gui~. ]Jiar.a' r-eaHzai J:n'velstfg'alc~;on-,es sociaies, Mt~1(h::o,r UNAM',! ~"919~!,

~a. ed., IP~ 1102'., '.'

'19 :i!:'" G-'·' !;p. ,;::.;I' iii"" .,' s: ,~ t : '" '. D .. A' lEI ' :.!:iI

'.' 1Ir In,gleJ"rnafU'lji ,'.feg9:n-Q,~ ,'.'et(.n:~.ng,~ ,y:e ,j'o!J'C-:01 ,j{ te.ort8, u:ie.~ ,c.on~CHnien'to'r o:..a enos:' I res" ,!l;;', ,At en eo, 19i64;j 1 :5'do, .¢o~;

p .. 52~' . .

:l~ K:~;i ~'" _j:alr~JI_ ,Df4 ;,'~a~'~a _de to (lonct;ei,t'o,,. [~tfex;~9~)., G.rl_i.~ I bo~ p ... :30,.

-21 IEnnie;I'.:::; l;'iE!I;di'Qr~,·I';;'~_ ~n:. ~;t-.·:n ,~,:(;..

- - ~J' ~ ~ ~ F~,U,...· ~~I~J. ~F!I' ~II- _,." ~'. ~o.;a;

,22 No de,f] nimos d:~'Ch05 conceptos po;rq U~' ~ 0 haremd~. en u;nJd'a·de~ post;erj:Cjr~~

18

,E'n e,] cas Q de J os conceptos econ 6,mjeos, se debe censiderar el aspecto h ist,Q;ri:,(:o,;, dado q ue ~a, ecenorma ci"e,ncf4l1 ~,fstdrfcal m~nel,ia concentos ,Li~'~r;"ros.i' O,I!:' d ech: ~I son ce "nt:o::,

. .:_ .' ", '. --:. " • '.:_ .. ,_~", .:. , '-.,' 1. [g E t - 1<.. ._.!;;., .:..g J "..:IJ . '. IJ 1\,· "r" .::': ,I f ~1!,.J.![L[Wl. I'~'--I '. "·,F~.JI '.' . ._.. [I,I ~ Ngj~ _ "-_"'f-iP" ,I.,

ec o"n' 'o",'mi ';"'0", a' 'd·-emas d' ,8'-1 ser Ig",'e" naral pued eser aplka 'd: 0''';' 'a tod as ,I, a" e OfPo""c'-a"'s, h-:' lsto ric as dC-e' '

.',' -,'_, __ dIJ\:-.':,.,. r" _ '.~ - .- ,'_- ~ .:...:. ·11: I~U rI ',' .. '.:: .~ .=t.~. y. ',_ .·:..<···.-~r .. I.' '."'." r 10-' I, ~ ~.-'" : .... f-:._:__ ~"j' 1_,". ~I'" .'

Ii h- id d'

la ' u'man~·,2L:: ~

El trabsjo es U",-, elemento que ha existido e'n todo e~ desarrollo de. la humanldad, 10 mismo que ~a necesidad, PC'r 1,0 ,q,ue 'S,:E!: puede decir correctamenteque e,~ trabajo "I' :la:ne= eesi d,ad :50n conceptos ec,onom lcos e h i:sto,r;j CO\5.,,,

Pero, ,t,q,ue su cede cuan d 0, a I gil!] 11 es co nceptos no han e,)f:isti do en todas I as ,e,1p:oca:s historicas de a humanldad? Entoncesse nabla de: cal'teg,o,rias"e[con:6-mi,r::ij'Sil2'3

Las, cat'egoria's economicss son aquellos ccnceptos que [s6 II 0, s~ dan endeterrnlnadas fases del desarrollo de ia sociedad; por 10 tanto" tienen un caracter menos g:e!rlerall Y' con menor valldez hiist6rit"a~ yal que desaparecen cuando se desarrollan nuevas 'fg,r,mias' sociales ..

1 P"I' J'''' d d o'r ," :#' I It.-.. ., tid du ' 1 d 11- d I '.'[' ~I~

,_ nosesue.« aoo que esta SiC! 0 ne exisnc 0:" urante e_ t; esarro 0; e, (jaip;lta~11',5,m,o,~

,2~ Feudsllsmo. 'Exis,ti:6 5'0101 durante parte d[e,~ desarrollo de Iia sodedad (ba5h::am,e'~n:te durante 1211 E'dad Med~a)E

3~ Dinero. Aparecio cuande las relacionescomerdales se volvieron mas gen'errarie'$."

E;s·,e no slempre ha exlstido,

2:3 r(Jjando hal~)'~amo[s de "categ,orlmS, no," nos referirnes a. las atis,tate~i,(:a~: 101 .. k,anti,al'l'~1:5\r sirm ,a, [t3JS eco'i[1~6rnJ,o-hjlstbri',-, cas, que $j~ expl kan m;~is ad elame,

24 B,dri$ov" Zin.a1m~n Y' Malkii'!ro!val;. ,rJicdonfJrio de ecotJo,mld; politicaj Bu ~no.s Ai res, Futu ra lSflfj:, Pf. 24.

La ecorromla v su I~IaGi6u con la eontaduria, hi '11dll}in~tr~lon V [a wf@,nnarica

! ~

, .

PIO,f" otro lado, todo 10 dicho permlte laf~~m,ar que ei capitailsmo no es un sistema unlversal perd urab le por slemp re, sino que debe desaparecer para dar paso a formes superiores d e desa of rollosodoecen om ico ..'

'~(6,lno se puede ha:b~:ar·de.,ta,p"i.ta,llrs:mlo lein rstadtis Unldos, Me'xit:g", 'P'erO lnotaterra

L ,-,' I, , '-., -,,' " ,', ,,,' - ,- -, ." , ,- - ,,', " ,,'- ,,- - -, j' '" " '" ~" ."", '::#,,, , , '

0' J;;l:'p,on 5,1 sus catacteristicas son 'mu:y 'difere:'ntes:7'·Se: p:u,e,de' haeer POfQ.!Je: 'I la, c~ce~9(:Olf,~ ·-CaJ-' p it~,~ lsmo solo ~~I. 'I as ?ca racte risticas IQ'en erales, esencl al es de dkho sistema; es dec:~ir~ es una abstra cd 0: n de II' a rea I i' da d ~ 'P Ie, ro 5.'i ouere m os ha (e r UI [I H(:,tJU,d lo m·~ S (0 nl[:reto v es be-

.. - - - ~ •. ~ _- --: .-. ~ • ~. • • ~- ~. - ..:," ~ ~ '~l" ;- I • .-.. - ~. I ~.. _-. • ~ .. ~ - .-. .. • .. ... - _..- ~' • ~ ~

clfico, ten emos ·qrt~re recurr:I'f 8: II:a . .c~,tego ri~ e,cQ n,omiCal de forma cion sceie), Y' entonces s,w

• - c - ••

- .dil."." , -! ,'1"",:,0" "I" fc O"'~r'~'!I' it' - ,"';'="!iJ"1 m'-' ~,,,,,,~;t":~F'iI~, "1':51 forrnacion (JO'·'''·';~'''-'l.'1 p·'IIi!~idi"I,~.~II"'io::ll' I:;~ forma-

poue,m,Q's·E1I1,8:JZar "ai ",o,r,m'!ClIl".,mon ~OLl~, _ , ... II;;'A.I~'I;,.,,~,I,lllg~, ,'~_, :!l;:II'",",1. . "J ....... h;;L, ~JI 11 ... n:~,LI,a'r Q J,.,I, !1~.JIit;I!,

1: " ," ,', ·!···I ""." ," ,- ". , , "" t ,', ~ t ,- r,

cion S,OC.i a J~ ponesa, etcetera,

C L· eve C econom l~o."lII~:IL'!'

ii . ~6 J ~ . .3 Li'L.- - . .. . .... ~~l

Los. conceptos y laL-S Icat~gorf,a5, f10~5 sJtlJdai1l a fermular las ,I~y.es~ economicas, que es uno die los prindp "8 les olb.J' etivos .de l'IQf·~,cOno'ITifa derrttfka

~. ·c'

I kas l~y5~$ ec:onomiCCiIS ri.9:en la produccion, la distribucion elcarnbio '1/ el consume de los blenes materlales ·en I 'OS· di'fere:n·te:s estadios dedesa rroll 0 dela sociedad humana, Expresan los: nexos y relaclones rn alS esen ci ales- esta b les, ca usalrrrente condlclo-

'" - I

nados entre los fenornenos y los procesos de la v[dal 'e·o;J.,n6m'ic.~ ·de la socrn:~!~ad:l'5 ~

'"

, , , led brir Ias rel , '" "" -

'\ ~a5' leyes econ·o'md(:aslrat~n Id-e, descubrir las reJa(jQ'fYe.s,'Cau$·at~, de ~d:~ hechosy fe-

'n6,~e ~,OS,~ "E~"p..licaJl ~:,a realid ad e~:Qrl6m,i:'ca en -teirm:iJ';n os de rausalidad .

Ot.ra d,ef~A·i:(,[6n· de ~!ey ecorromlca 19$:' ,----,

,_ ~~

J ~ ~ OJ~J clen ,t";·"'lf,c'·I'~::':!i es ~ ~ na n r ooosic '~',~,n .q'" U·' ~ d escribe £:!I"n fo , r ma '5"b'· stract ~5 u n' ~r lii'",o.·~ ~i .... ;:A'n"

~.'lll,~iII:I ~JIC)J; ~l~'L:. I _'_ .. .11;:]1 ._:~ IU ... :P~. ~1.~,~i'~·~'IJ ,~u~~ '. ." '~""_~J.~'~'_'''' ... ~~ ... ~ .. '_1. U ~'._J.IIJ.Jlj·~·.· ·Y. '", '~!l.~E~~~u'_

de causa 'y e:fe(~"10""m,, tal I,ej{ cierttifica es de' ap] icacren un iversa JI en Ia rnedida en .qlll.'e presupone una r.el;ac~i6n .constarrte en th~lm po y e5pac:io~2~

. '::!IS" 'P' rinci p''''a'-' I us' ~'a· F'·-::ii...-f-°r;"r,T'~'1F" -:- .. -:: d " II:,' -' 'I'll" '~: r ,,', -, _"',," ",~:,:, ,.~", "", :. " ", '.'

. yl !, I '!;;"., .. ....-;, x." III u'I!;...l.~ ~ .:J!!Ii._I",-,aS .. e las 9y-les econ.om ~ [as .5.on.

a)' iCorlj'$i'stie~n(ia 1,'6g'ica interns ;y extema. ~) Perl~',nen(ia· 0 relevancla

.. c~ P'redm (( jlo:n d,e 'Teln0 me n es eco Irl',6m'i:,co:s"

:J I - , , ,,' ".." ,,' , " " " ,'" ,,( ',' -, ' .,

--_

C,lon'si,s.tencia hlQ''i'cla lntsrna ,S"e refiere a que las cnrl;'cl'HsJon'e:s' 'S.I~ deriven de las prernisas y supuestos ~~~stahle·,('~d.os:.

C,on~i:s:te-ncia; Ilogical e:t<t:elina E$ique·.lcrs conclusiohes de la Iley sean ,crlnfr.onta:das con

I;a .,pro pia rea I ida d pa r~, 'lu..e: t,e'fl'g.fj n val td ez dent ffi ca ~ - ,

P'Drt"!"nr~~F'·'~ ee:" 'f'a,fter:" ,::' ',.' "'I "10 I :' ,:"",, "",:' ~.,:" .;, ~ tent -r I' ·~'~.,i.~'" '", .,.jl,',~, ,,,,, ,~" I"d-"

I~' .. ' i, ,~,IJ,!!".J,tt .;)'~,',!i::' ~.>'." e :~, {~UJ:~: :",a .J3/"j econorruca I:;~n.ga, ,re,~e!li'a"nC~laj e.s,11,.J~(,j~(,- que 1l!,YU.le:

*\'"\~ .. ~J; .. :1': \'tx't- ''t\~ .. " ;\."f:'\f.\' ~,~ 't\~ K~\·M\ ~t' ,~:t--.\ If'..:'t':. 't:~~1tti:~ \;.., ~ ,~~~,,~."

IQ, '\ ~\f . . _,~\ ~\J~~:\\\\\:;'t'\J o'\~\"¥\ ,\)\}'~",\n~ \l:)::'~'J ;)~~\ ~~, '\\'-0\\ \ \~\ 'V';l,.

a) Maeroeconomfa V microecoaomfa

_ ~

La prediccion die. fenornenos economlcos es muy i . portante, ya que perrnite ellrninar todos aquellos problemas q.t.H! tiendan fa crear obstacu 1:0$, para e·~ mejoramiento .de I,as eondlcienes de vida de los seres h umanos en e~ futuro. P"O',r lo 'tanto. 1~~tS leyes econo-

,., '!!' oF 'I' II' • d -I lld d ;;. ~

micas snven no so' 0, para conocer 'el co:mportam:l.'e~nt9'I,e~ ... ,~ rea. i',".:.a,;. econormce, smo pa-

1i"'8' influiren !~u d e sarrollo err beneficio .. d e' la soc iedad

I: .. I .. 11,1 ~,lj'l 13 .. -_ ." .~1,.: .. ~I •• ' ~:I II ...:/~~: I _, ~jb,_,U '_'. J' ~,u - ~ - ~U _" rill

[I!:'"., .. , , , ..... " de I,. ' ..... - '-', '.,0 ,.c··~'···,,····" .. 'a"s '" ',.

ejempros r e 'e.yeseC-Qn'Olm~,c~: son:

,a) A medida que se desarrotlan las sodedades aumerrtan SIU.S necesidades, las.cuales nunca I ~egan a satistacerse ph: ria mente (necesidades i Hmiladas)"

bJ ley de Ira plusvalla. En elcapitalismo, r~OS lnversionistas se rnueven 'par e~ afan de lucro, de ga nancla,

Cuan 'do las teorfas econom ;C::!I!E s-e refte ren '!ri~ -n~I·Iii:"'"IS .0 eo' . no'''' mico pued .. h 'a·:·· .. erlo desde

.' ~." c." ,a :,.b~ 11.:.'"." '~',VI;I",' III:. ,~oi : .:' .; '".L .. :'.'_'··_11 (Jim: a :,I::.!II ,J:!fh.;;.!,.' ." .;;". r ;I',~:en ··',ce .. ,': ,.' :. '.i.::J'! ':~

dos puntos de vista 10 enfoques:

Laeconomta d,e', la ernprese Ie,s el 'estudlo de la ernpresa y S'~, manera de torrrar d~ci,~ iI:"'~ '. - "'~.' 1["0 ...... : . :-- tl d '. a" a -1':=11 r." restri i'"""cm .. " '. 'q" U '-'lI,. I' e ·l m p '0'" ne n: Ia til:' I e y' .. ~tr': d·~· 'e" I'~ nat LJ tr"a' -I' eza 'Y' d a i eli dI~ones,J. .J;.'~. me .. ,I· .: t. . g,,] .• I;;;~ ·1: 'Ii,., r~Qnes, ·,!c~,.· '.' ... _I. 1~,·.,.1Il ~I :-" ~.,di,. '. ~ _.itA, - . I, " .: , .. ~y .... ,:_:.~ ~QI

sociedad, 21

,., . " -

E" "l - ., ' ~', d d 'h ha "1 r ", .... ' "" d ~ ~

5 en 'G, nueroecenernra ,', on" e ,a,y una estrect ','.' re acton entre economra, a" rrnrus-

traci:6'n y contadurla,

L a ec onomta de I! 'a' em presa propo r':'PI·;O"C na la" pers P' ect ;V'~I 'U' "=:JI,ri'" he rra m ";e" ntas 8' n 'a" "I'I~'tTI'rI""'~e-

". ""',I,·,illg,, :'.,' ':_:, " .... I~'C", I:' "·'I"."I'!Ii;,;",' .. ,g "c' ' .. ':',,;.:.', .. ,~,,~ ,u) ~ ..... [ ""',I',' .. ,,;.'.II,.c' _'1.0.:'''.,'[ ,,,,,j ,'~.::iI

necesarias para :enten'd,er las funciones y las contribuclones de las 'n:stlt.utlo,n,es to ... merclales l.a ad'mi'Mi'stracii6n clentffica rnoderna e'){j:g, ef euese eomprendan ma's /fue:

' __ r._·, l·_ . _I _. ,~':. j 1__ _ ~':_- . I. • .' _. II _ "' __ .' __ I. ".:' _." _ ~ .~-, •• J. .' I ..., '. '. t.' , •. ' J _ I.· ...... ' _ J-_ "_ r _ 1_ ; ",' E~' '.~

sup erfh:ial"mente las acrivldades funcionajes del las amp .. resas claslflcadas tradiclo-

'I ' L ·'I"'~d" d'i ,,.J "' ~ d .. ~ flr ' .' d

na mente (Om[D! CQ,ntatJil ,I!:' ,a .. ,I' proUIU',((]lon, ,me.f,'cal,"·_ote(ln.l8,.nfll.anZit5 ~Y" manejo c eper-

so nal, 28

AI' ..-..e- '" di J' ~ . "

I. \gu.no,$,'~s:pe[L,l:o-s que. estuc ta _a M/,croe'conOfflla son:

lal. La eonducta del: consurnidor y la tear-Is de la demands. b) Teoria' de i,a produ(:aon :v costos,

,~, Teo rta ,d·-',o, los prec Ir,O:"!;:

'4. Ii!·.: . ~'qY .. :.; ~ ~ . . .' .' , . ?,!I

'b) Rarnas de Ia economfa

EI a.naUs,is econorn leo se puede divid iiI' en m'acro,(!c'Q,n'omia Y' mic;roecioin',o-rriiil ... Sii n ernba rg:G" elextraordinario deserrollo dela actividad ec:,on6:mi;ca: hal heche necesaria 'I,a, especi~anza,ci!6n, de ~a, ciendeeccnomlca en ramas .s,eg:un e,~ area economka .. Desde este punto

,de 'vista, las ,pt'ilnci,p,ales ramas die; la economla 'SDn'::,

a} [E:t'6nomfa ag"{cO 'a~ 10'lct05 los aspectos e:con·6 mlcos -re laclonados eon las ,~:(tivhia~

d ' ' '~( ~" .... 'd ,,,,~, . ".t-Jf.-r(lI'a,m;za ~I' '" ,..'. - t' .,._';;.t· e .... a

' es agnl'O'I<iS:: procucoon, come -'::,I"lil,_::,c'onill, preoos, ,e"".Jt::~ :",'.1,,' '.

b'l, Econom.ia ihd:ustrfaJ. Abarca desde la teorta de ta lccatizacion lndustrial (estable-

[I Ii ...J I ductor ') h 'I duccl IiII • ·"1 i . ~"!i "'d

[(.1 m lento ee p a ntas proe ucto rasr ;"_ asta a proc U(ICI 0 n y comercra ;1 zaoon c .. e pre-

ductos i nd ustr la les, "-

'c,) ECODt:Jni.ia' na.(:lo.na/" IEstudio delos ',agrega·d:o:51 macroeconcmicos: Tarnbien ,s~ I'e llama cuentas nacionales 0 contabllidad nacional y .. abarca los aspectos -de pred~(:c,ii6n nacional, inglre-s-o nsclonal, cuentas de capitet, cuac :r~ de insumc, producto, etce·~er-a."

d~ ECOflom'ia inrte'rna,ciot1,al" Comprende todas las transacdones econernlcasque realiza un pals con el exterior; A~gutl"o's aspectos que estudsa son; balanza de paqos,

,.' '~' t f ,: d t - ~ i' f t d f'" ,i • t t

[J,om,erClfQi 'e.~\I[~ejrnQJI ~Ir,ans ,·eren.cia '_ e ,:e(:no~ogT,a,., " uen.,e,s. __ e nnanctarruerrto ex::et-

no, partlcl,p"aC'· 6n en org:a,,'r]" smos e con o;m ICOSI i nternacioneles, et:cete," ·ad.'

e)' o·'-cono'·m··,"a lab" 'olia/' T t d'" t dos los aspectos ecorre ... rnices re la ["'~O' nados coon eltra

o : ': "','".".~ "';":.:.'1" r'~""~[ -,II':},' 1i""'II, ,I} '''.Y,.','''''': :..:..::: '(!--' ," : ~ r -s '",J '.~:;,,' ,:" :"', I'" " 'c. ':',;:" '.,'.", ,;_", . ·,c .... '

.• 1 I I .~ •• '1_ '."._ ,.1.. ~" ."u··g ..:_ ~ ~...:.. _ ' __ -_ , " r • ",_.... ". .,. __ •• --,-- :__. _' ._. ,"j, I .J ," .', L .' '

r ba[Jo,~ ~barc"a ell e.s~-itiUdio de la poblacion €1(onom;icamle'nt:e actlva, eldesempleo, el subernpleo remuneradones al.trabejo, et(]~teta~.

" E,c'·,· 0.' ·:Il·,ri:m':., ,"'::tI1 5:' 0' ,#""I·'~'I·' A··' IL,.., ord 'a'" 1'0' ~it' 'f' en [,Q,r m ienos 0' .... ,0"· no'" m '1':1"0· "'$ que :';'[nIiF:·I'("~"CI'" e n', 0:1" hlenest ar

'II ._ ",.,~._II yl. ,II ~ I "!I. U Iii ~ ,U·- .. ,,;. _·':...:U l ~ .: . 'liII.I.'_'" ~~,·.~.ll1' .. l_ '~""J ' • .-,'" 'IiiE, ~1111,._;...LJ~IJ·~ ,-_ l~~ '."!IW' I~~·.tg

social; per ejemplo; eonsecuendas ,EH:oh:l',g'i'c;a~ de la producden ~~destrucc,i'6n die I,

a" "m' "b ·1' o'fI··'tc) "p ~ . . £'0 no'" m ~ ('0' It de 'I~' ' d ., ." [I ",", end a o·,....J.t.e..r" '~

, ,'I' I~ [1)";"" asnectos ecc !,I'::,i,,'J~!'·····.] ,,,.tC, "g ec ucacson, ~a, VI.'\If',h;;;;"~:,iJ' a, ~It\..:~'·":~",u,,

,2B, ,'b· " "..I .. 3 AI,

,r,!,fIY'1 p'.'~"

~~und,:an):en[a$ de 'Ecof)om.f;\

- Economla del transp orte

, . .

Eco nom ra bancaria

~ ". . I': I .. ,. _., '_ ~ _ ,,1 . '.

IE' ~ del ·

- ,(anOmia ::,e, (o'm,erclo.

I E, :("onDm'"ia e(\chj"gil"('~

~ _ _ _ '.' ,. _ I. I ••• I._" . _ ~

c) Econamla political, y polftica econ6:ro:ica

La e',concunla res U Ir'la ,c'j encla 1 rrteqrada po r (,Oil!te,:pt,os" 'Ca(becg,oria:s~, teortas, post ulados ,y I,eyesl ecenemicas cuva f n"aUd'a,d es II,a exp] kacl on objetiva de Ia rea Iidad econcmlca. La eC{]II1!o:m.ia es una clenda sO~,iall porque estudla seres humanos en su amblenta natural Y' soda I ('8,(O,sw:st,emla- h uma no) i,

Sin embarqo, slegun la corrierrte objettva, .la economta es una; dencla politica porq1ue. se OCUjP,B d,e declsiones que afedaln a 'grup:o:s seciales, Antes die, la era cristiana Aristote, es ya habra [men cionado q u e eil' hombre e,s' un a"n i rna I, pol ~t~(.o 'I" por (0 'ta nto, su forma ole actuar es pol itli ca"

Per polltlca entsndemos que les una, fern a social de participacion ciudadana, y fa ecenoml a, mucho tien e que Vle!r len n Ia forma de v ida, pio:1 ft:i co-soci a: I, de Ilos ,grU,p05 humanos: ~n ,ejre'mp,ilo 'dB ello es e diferem e estilo de vida die quienes viven tanto [en e - cspl'la' isrno come enel socm,~r-no~-:-"

La e'co,nlomiB nace como cien,cia en e.li,:si[glo,'.xVIII Y adqulere la ,s~,gnliific,aci6n ,de: ·e'[c:oli'O~ mi« potitice .. Fue ,Wli II iam' Petty (,a qu len muchos llarnan el fundador de, [a eccnoi ' la polt-

tic' a')' ~I --, rlmero q- • Ile- I::!t""-I·' ,', elts rmino ec-o'-' FlInffl'{a" po/,"It,,; .... ::iri Con In' aterra (aunque va 0- tros ,II':!, : I I~ P - ','. ''_', !'U, U".I I'Z.O' _ e' ' 'I~ li:-- ,[: ,',h,~",' ,I - ,," ~,,',,:i;:,.u, ,~,' I;:,.g d ~".:;,,' "" 10 I , _: ,'_'~ '7 . [ ... ...: '!!,;is;

autores habtan hablado de leco'nomla p'o,llticq" pero no se dio mucha importancia),

,As'! pues, e't.o,n:omla' p'_ol/fica es la Icil@n,c'i'-a,fluee'$Jt.,d,ia las leves e(OfliOmi'c,a.s; p-,ero'he-

_ ,~ i'E:~_~ "---;.0 ~'A""'-=":::""_U·E':I!!~.___ ...... _...po_ ..... _ ~,.....< •

mos di'~ho que.no 's610 i:nte,resf!;··eroono,cim'i',ento, die las I eyes, sine actuar sobre eJla~s para

modiflcarlas en benefide de la seciedad, Oulen se encarqa Jde ello es la ,plollfica econemice, la cual trata de'r-e'g~u~ar' Ios hechos y f1e,n'om'enos, e[:oln6mi(os,~

Una defi'n'jcjon de polilitica economica es:

5-· , d did '" '. IE...... 1'- ~, '" d 'I I d '.

t tstem a, ,', e mec .II: ~ as econom reo qu re' re' ~lsta,I~,'(J1 ,a p uca e n l:nte,re'5 ':, e .a s (, ases c omt-

nantes!" La polltica econ a mlca 'infi,uy~" . sobre rnuchos aspectos, de~ desarrollo d.e :Ia 50- ~'-I O,d,1 'a d' 'I ,~I n ~'e" tod 0 ~'O' h re ;~:UIS-" f~'1 II erzas p rod u ~I't' ~Iir" .2.9

L.~ .: . '.;,.,1 ':I"~ u_ '11::.'.> ~ ," ~j I:: . " ;j .. ;.l . "_ ~l ;,.;;. - ,'" U·.'·· ,lg:' _. ~j"u ... ' ' .. ~L.lI! v~~~, -

l ,:J.'''t"' - o·~Am' ';';'-'!:i" - - '-nIIIL~ parte de 1- den cia econo m ka q -IIi'··e" est- ~ rdia las for

'._,_ .a pO#1 lea econar '~"'~ as aque IW~~">~' ,:~;:' ra 1r::I- ~·,\:..I" ""~', _,,', "Y', '_,,;u' .,:', y' ~tQ ~', f'vi -,

mas y" efecto 5 de la i' rrtervenclen d'e'l Es;tado ,e'n la vida, econemka con 'ob~ eta ,dIe con-

, -

-,se·g'uj,-r deterrninados fi:ne,s,; ..... Iii politics economics torna como base ias I,eye's, de I,~

29 LifiJi,nr:··I€n •• 'zLj i"i"""''!'':;' ti M' --;.k'.;r, va '0' ,n cit "'-7Q

'1IlilI',,=," 4V'!!Ii '_ ;J;,'IlCli:n 'e,~ n ,::,' ,'G", ,01 , 'Ii ,r,r-. .l, .,~ p. . ,O~

..

~I€!:n(~,a e,~,ofi.6mh::a· en ~I: serttido.de que, r::10 serta pesible.; la previ::shin de I~OS 'efectos

de la wnt€r\f€'~·"Hl.::~6n d~~i Estado sln un conocirmento d~ ,1~,a:S leyes econI6m'[,[a-s.,,;3iQ

E'~' obvia I,~ irrterrelaclen de 111.!:;!i, ~,CRII"'1II,nm' II{f;Ii eclttics y"" ~llai p·.n.11t-;(~ econom ice. '!':~ cue ~§

, .::l!! ~U. ,'II!' ~lii;I!i ,'LA ~. ,'!:;;: I: ~ !j;,P, .. I!IV!III '_ ,!!",.;, ~y !!,;.;". ,YU'Y'. ,p.:~. r' v.h . n,;"y, ~, ~_ Y',_ ,i!1 "~ ,y, ~!!..y,_, v·_ !b,.~I,,), ,!,;"II '''''1''~: ,~~

prime ra St8 enca rga' ide. descubrir las ,I eyes ,eco'flQmi cas 'yo Ila: seqund f31 de IB'P II lea rll as 'pB/ral el m,iej 0 raJini m ento ~€H:O h 6 m i co d:e I a sodeda d, 1(:0 mo. se. a p r1e,,;j ~l e rt la s,~gIJ'Li ente fij"g ura,

A. lmpertancia die la eeonomfa

. .-

'La e'I(ono,mia ,es.tudi',2f"he:c~h~os; :y' 'fetflomenos', ;ecorltim lees q ue :S~I dan porque e:1 homlbre' pre-

1_, ..... - . .JI_-:. '1····,·-·:'1':,··: ~ ",-',: nrobl '., "~"-'" .'. ''-.'' ..... .'~}_..-:: .. i. -,,'. '. t-;'- ./':" de 'i, ",' orodt -, .',,~, dlst ":'-b'-"'~""'~-- ;:: .' '.'. '.'-

enu' .. e reso v~r sus, .p ro~~ l~emaS econorn I (OS, a traves '''' e 'Iii), pro UI£,~~IQni! : ii,S. ,rI' .. IUCI:on ,1 con-

d m [.,;.,i, ,", s: ld d- I ..J ' 1

.sume ,e ~IOS btenes :q~H2:~5ati;;s"I'al~,e.nl :SiU sneces 1'1 , a Je:s,; par ,,0 'tant·{lj piat.ra, que p~:ei~,a rE!$O ver

:eJ ~p;r.o;b1!~m~' 'E!'COMio:mi'cIO:, es neces .. arlo que el hO'~l~re conozca los.elementos de la re,alii', .. , dad econcmica

_ 1tJ;·. - i !t;LJ -r-: '~ I y, ' ~u'~

.~ did '~- . d d d- 1'~ ~- " ~I" I' 1-

", ,.-.,.:-,.,., ,"_ .. --. ," '" •• ' ,"', " .. 1, •. ', -:~. . ••...• . I' _. - .:.,: ... ". 1'" .. ' •.. ,'.'. "1'" .-,' .... , ..... " .' ".: -,.,- ..... [-,.'_-. ,- ,-:. ~ .~. , .••. ; . ·f·~· -:;-.' :'.'

A, mac 1- a ~ue I a .socrne,:a· .. S9:' .' esarroi a, ra econorrna se comp , I~Ca.I" :.,or ,_00 q~. ue. ,_,os oro ..

~ - I~' '_ I~

blernas '1' ;eu:1t'i'vi'da,aes .econern ii cas se vuelven mas complejos, ~Q que' hace necesarlo ,ana~li~,

zarlos, e5tudrn'a~dcJ-S y conocarlos para resolvertes. Gre ahf' que rssulte ,obV'~a' 1:,13 lrnportanda d~ la ciencia econcmica (no :s6,1,Q, para conocer '~OSI feno'lm'enos e.c~on6,rrr~'co:s1:' sino induso ip,ar,a lprr.~.v€dos '\/,antic['pars,e' a e'~I~'os,-to'n cfb:;~etd ,de rnatcar -e~ rumbo a seg~"u,ir 's:eg, un, ~6s ob-

I ~ ,'.. J . ..... ~ i_.' __:_: •

J'''''etivPs, que 5'12 P" reterrda aleanzar),

... • • I .. I _

~' ~, d dt d III - -I -I ~ ". ....

1=::" una socreuao tan avenza a-come ta aetna t len ta q .: ue ras eomumcacrones se nan

d "--,' .' .HI . ,d,' .... ,,;g,- 'I·' ext ' .... , .. dl ,.', , -,"'. "',,, i .. ,:.·,. '. ,', ··d·:·: .. ·' d . ...J""·f', '.';'.'" - .. ' (: ... - .',-.',-- .. '" ,'.' ,!'.~, "0-" ,'-c. t(~i-I-'" ,.,.:-'.,./,-

uesarrot rae 0 en ~! erma ex raortu nana Y ,i'OS, me,- 100S I. ,_,e u i US,I on tprensa, ra . .10',," ,I 'e evisron,

lelefonma mevil, lrrtemet etc ,),:' transmiten a.toda 'nor-a notldas IB,ron,nm"'- 'ir::;;i;'~,_, 1::;.1J'~ nB,~S"O··. 1If1II,::::i~'

. 0 .• ,!! - ,., - I - - J ,.,'... - ,- ., .., . . . .. ",. o· , , ,I, "I,. ...'Ii;,-, . , . Y I _,...I ,,,,",y . ..;!l,~ "~ ~ 11'""' ...... ' I',· ,II ,I ~I..;o!!

deben conooer los "fu:nd'a'mJe ntos de la economta .. , Pero si 'hab 1,(lI rnos de un lui ilvets-~tari:o; ;e'Si,le debe ser.una persona eulta, y'l~t ecorrornia es culture .. as, parte, del ace'rV'Q cultural de la h U Im,an],dad. u: ,n p, ," .rofes;i on ista debe .conocer S'U errtorno eco ri om leo de he s aib,:,~':r'",F",n:m=- "ni

, .. - - c - "'" - - - - - -,-.~ • _ .. ,,- .. ,. ' .... ,'. " . " .. 1 __ . _.. . _ - _. . J. ' __ ,VII' U .. ,U _". .. ,,.,.,,. 'I;,.;'V.I' U

se rnueve ~'_-::Ji ,o'c-,;n.:-n·ln,'m"":"''::li -.- 'C' ''''''''''' ': .. ," .-.,,-, ""',..-.1"'--'. afecta ';:',-,-1- - '.- ,I' .',,', -: .. '-'.' ".',- - 'f' -':~'~,:",-,- ", . ",":',-,

~, ,,' _ ';~¥'~' ~~ ~~,~ I_,~ '1,;lmg yj~)m,O pueee a ecrar ~I su empresa, su amma 0 S.U pars,

Por I'Q rmp:o_rt~lncill~1 q,,~ su materia de estudlo 'en Ilia rnayor parte d'~e:, '10.5 ,pro,gr'.a"rrras,~ de

[~.=::iIC' 'u'n'"I'VIB[Si d ~1~'O't'; ,.,.J;,o E~ i lir'i!"i;'p""~ u A'~'" rn c. 'e:ii'ir"I'r'2 1IEii'~ est ud i'o"" d -'ii!:!iI' l:::iil C~~6n- "';r-il-tJ., 'E-' .ce ~AJm,:rlr'-:i "":iOil censl

~Ia,;;,! ~ >.rl~ I 'twj~.II···.·~".~ ,r~~~:;mi 'U.'t:: U '~~ ')0' ,).' :.'-- '.' ~i!f I~~J' l~~ ,*.~·rl..,-.~ .. ". 111·'.·· [., !.'~l '~ .... ~~J~' '_II:... _.U 1 · ... u·~ r~! IU ~ltl, ;;):~l ',·:~V .. ·. '~ ... =

,de r:a P,a rte es~e:n1:ru,al ,d.e ,~!,a 'r:"r; m,8;cJ o:n tu.'itu ra ~I Cll~, I.~$, e,$,tu dI ~ t3.'ntels .. 31

- -- . ----- . __ ._. . .. ...._

I - d 1 a con I d~' 1- ." - - ii I'

n R;I!:lI' aciones ". e ,~I econ o··~m,~···.r.i'jl , .... on :.;}i contas ursa, I a" adn ""'IIi'~nl"JPtf';"!Ii:'C' l-'O~: n

~ilil ~ AL..I.1U . '~. 'I',. 'I'-l, L:rL~_y, ' ,", . -1« ·~u . ,·a. VI..)I. e- ' _:_~ . cU:-L.~ __ .:',. 11 _", 1Cl:. _' . ..:tl.I .... !lLL_ ~ .,.IL'a;. ",_._,

y [a infOIl;marica

S~ sabsmos Iq' U€ la economta es imp ortante na·ra· lei ciudadano -comlun' 'J corrierrte '~I 'mas

.... :: } ,_ '.'.~ . '.~.1 '_ ' , _"', J: -'_" .. ".... ._ .. ,.' .. _' '_i"" . J . '." ) _,'" ~. '_., _"~ .'1_ .• '_'" ,._. j _ .1,.1: _ _. ,.-. __ . ,l c- " '. d·, '_"_ ", -'" rI- , ,._ ..

. au.n 15a ra e·]1 un rveJsi~tij!ri 0, i.q'lH~ 'j rnportancia especial reviste elestud ~io, de la ere rlcj::a. e(:Q= nomica para un futuro.contador, admtnistrador 0 '11:icen~iad,o: en 'i'nformatlcQ(7'

Los extraordinarios cambios de los .Uh~~m,os ana's e'n le situacien economica na\.(·i""inl.al.

- - . I -'. - • - - - - .. '. - - - - - - • - - • '.

d ~ -I" '1 - . . d d h-I ~ ~ ~ d'-I -' d- d ...:1'" L. - -- - '16," - ..... ---- - .

'J' mu n ,~Ia! ',~' S:S.I. come .. I~S. :ac,tIVL :,a,fe.s ''1 pror ternas .~ .,enva"lo,cs:·.· ·e. 'd·~CIf~'iOS· c,~.m~Q~:os:,~ n!an crea-

do ~,·a .nece~.i:d.a:d de f~'ue ~iOS prof!es:ion~i~,ta.s~· dell are.~1 dela contadurfa, la ··~dml~inlstra:·cI6n." Ia "[ nform aii!'ca "y otras ~a·re as: tenqan sb·1 i d 05 (ono(~~rn Le'n-tos econorn i 'cos que les permlta n to-

m ar d· "e·F." I··~.I·; If.[Llnp ~'.":';, d . .e. ,I['"u-. iadas yo: '.- r ssol '" ·i!'a.r-· p ron b .•. II..p; m a's

~I" .' '< "--_'~_,U'I~' ~ ~,~ Q.,. ,'C:::'L. __ .~ '_ CJ4i . . ... ~,Jv. _ v~' - r'" ~ .. _~. .. _. ~ I.

E:~ pl~n' ·d·e; estudlos de ,: 99~3;· de la FCA.~.U'N!.AM :s,e'fli,a]a como objetivo gen.et:a! de Ia asiqnature: J"IUtUilar ~rOS co neept os. de la teQ·tf.a~ economlca. 'e.v:~'I_ua·r i~·s r:ellia~.~·Onels. macro-

. ,- !_ .' ~ - ... ~ .. - •. ' "'.1 - - -,1 .. . 1:.··· Iii .'." -'c· ·.Or'-_' , - ~ m icas .... '-" - lnst ., - '. 'I~ .' t· .. · '. do' .1, ... - .-·'!",II'~"~~1e" iI'~3$

eeonerrncas.y empiear ras ~ey,e.~:~,~ono, J'_'q:$, (~';:UJlO· ,~HS_. rumemo oe .: i3nla"~,.~S·b.,,,

a) Ecenomray oo.llltadlUla

A·if."·t·~ ~ '=:Ji 1- 'm' .. ," errte I S!I .Ffl nta ~ il ~ r.-t~ e 0. il ~ k ~iJ C ~I ·Gr·n··· 'or 0 is ~ ·-te·· :~:'I!' n r'; n· .r ~ p": 'a' I ~:s·

_,- x..., 'U.CI~ _ _ ~~~ I _,~ 10.1 L"o~~; Ii ,_. n U U ,llif&I! J! '!i:. I~, W '~,:, ·I~~, ,~¥ ,.:Jl a~. . ~=;JI ,r--" J ~I.) ~~, : " . J ~ "_'-. ••

La· j'n:fo:rrn a (Ion f in a rrcl er a; es ,deci r~ e I esta . b II ec r:ml ~ e nto< de s1 ste mas de. i:n fo rm 6):['1 o'n flnanciera ((()nta.b'~ I ldad)

6, la co ntfiJ lort l6

e lao teso re rf@:

.. la, atltli:toriq en todcs sus r:i~veh:~s· y forrnas (itltern,a.·,y eKtE rna) l.a d frer,ri 6'rl finan ~·'i·€ ra

Lal f sea i fm n ,81 nej is ra

.EI. llcsnclado en Corrtaduria ·deb'e estar preparado para actuar en cualquiera.de las seis ·a. r ~ a 51 m enci 0 n Q das, L~ S' IS e,·i. s ar eas de act u.,~-'(j {).n d,e I If C~; ncia d 8., :eil I(Q rrta d u r:'~ a ev ide nte-

Hemos d[,ch'o 'que 1:05' d:rg;,a"~,z.~,tIotu~:s: 'econom:ilc:as (empresas, tU"'ga,n isrnos, :j nstituclon es, etr:~:) n 9 :pu',e~e'in basarse en la trn e ra j;' ntu ie'hin, ~:j rro en conodrn ientos cle'nti'f:i:c,o~~ P fj';';' ra quelos resultados sean optim"9s:" ,UIfI'al·,parte: lmportante dte, los: c,Qn:o·~rn'm,le:ntClfS dentfflcos para las orqanlzadones son los ,c\on~(J:m'hentnls, 'e(Q,nomi[CQS que: deben ser dernandados

P· or ~',~e d 'Ii recnvos (con tad ores Ill' ad ,- rninlstradores, 'entre otres),

V. ~jUj~._ '.". ~~~ '¥;V~ ... ~,!y _ Y "_" ~~;J~ 'LiI1 . " '.- ~l JIl·Yl" _" ~~l' L ' e- .. 1 Lil y~. ~I

A'lglJ'niO:S e_j:em'plos.d1e la importancla de 10. eccnomla paralos contadores son:

d,) Los heehos ecenemicos .. como la d:'e"va,lllJ:iu:Ion~ la 'j'nfll,~:('iI'6n" la crisis etc, .a,fe,etanl a

. eu a I qlf'i e r ,j n dl vm d Ul 0 U o'r'g a n ilZa1cion,., -,

b:) Los estados flrranderos se V'EJl afectades por los f,enomelnos economkos 'U'nfla ... ,C lion., d eva 1 ua C;:ii',6 n~ sistema :i"m,po,sTtiv.o'rr etc'~~:e ra),

'Q 'E'I eontador maneja recursos-econcrnicos come traba]o, ,ca.'pija~,~ etcete.f's, .. ,

dJI :En s.:j'nte.sms", '13,1 centador .se desenvuelve en un medic 50'C'fID,@con,6m'i:CiO en donde 1:0$, factores econcmlcos son "(ada vez mas lmportentes ~para' su viidal persenal 'y profeslonal, :"1 debe estar preparado para ,en:t:en,der'tb,dos; esos.faetores que iitrlflljU1~

, , '-"'d-

yen en -:SU VI; a .. ,

b) E,cQoomia.· yadministracion

IE l d es a rrol I 0 soc i 0 econ 0 ml en die los Tp a Ises . u n i; d 0 a I, a . ,d ii v rs i 6 In S ocla I d el t rab ·'·~>i 0 '" en

' <", _',,""" <"'_~' ,'.,1"-'. _,".,.,-_., '.-',': ,'.' __ " ,_.:_-,_", t·.'," ·>.·_I- "if ."_ j,"'." '.- I_'." .1 .. ': _i l_:"' __ .J .c, .. _ .:~_O-··.I~Jll':"":'· :1,"..1,.,,:---

~ ,. r· ~, ,,., &: .. ~ -I ~, d I disci "[ '" d II,

consecuenera, a su especrauzacien ~:I~~ZO necesano er surgimlentode .J8, iserpuna aomr-

:nist rativ.a ~

, , ·1· , .' bi ,;. t,;. • ,. .. I .. ,. d . f' ,,~ ~ d' II ,.,J ~,

Por 0 tanto tambien se J'IIZ,O necesarta la' existencra de un pretesterusta de a ,aum~·=

ri-,j s:tr~c i'on que (,oad~yuv,a;s e de' m ansra e:fl(h!nt,e: a 1 II'o91'fO de ·11,os 0 bj et~~'V'IO;S de una or'~ra,n 1·= ,z,21 tic·n .

. '

Eundamr - d E' -- ~

, .. ' -. '"',' "-""','" " .

I1Il. ,', .lE n I-OS ': .f . - conemea

E_'I il icenciado en admlnlstradon es .un .e,xf:rer1io en 'run,tegr~t y d:lrmg'~r 9 rupos h u m~:no:s .hacla el. ,I,oIQ'rcl,de obj'el.i1\fOS olrg',elni,z·a.C-ion"al,e's" mediantela planeaclon, .la erqaniza'('i 6 n y :e~~ centro 1 ~ 31'

. A:lg un os e;je'm:,plios de la irnportan cia de- la economla para ~,q~s ad ministradores son:

~ LOis adrnlnlstradoras se e'ficar~Ja-n ba's,1]·cam'en·tie: de maxlmlzar lesresultados de una o.Fg:;an~mz.,a'il·6n.i' lo quede heche '(Dn>s'1f{~itLJ,ye: ,@~ prlnciplo ~co'r,"6m,irco' f~:t.1dalm:e:nJJal,.-3l~:

Por eso deben estar-famlllarlzados co'n 1'10:$ aspectos €,(dn6mIco,s,.

- Los a,diml'in istra d ere S' man ejan 110 S procesos e'c:o:no'IFtn icos .f und'aJlme nta ~ e:s (p roducelo.n]' dlstrlbuclon, ci rcu h3'ci6,,nli':' por ~O que deben conocer su 'funjdonami,e,nto ge~, nEH~,aL

I Los admlnistradores manejan uno de- lcs recursos econornlcos 'basico$ quees el tra,baJo,; len consecuencia, deben ublcarlo y ,ana~l'iz,arlo como recurso productlvo,

I' La org'anwzac~,6:n 0 h((biJliid,~,d empresarial qUI€ desarrollan :10:5; administradores tam-

b· ,~ ·'d' d f- t _".

len es consr .. aera •. ·,a como 'actor eeononuee.

En slntesls, 1,21 I@:cuno.mfa' es i'm'PQrtafr~e para los admi'ni'stradotes. PQ'lque esto-5 debern ~E'stu d lar la. u nidad p rodu t.t,iva {O rna e,li-_emelrlfto baskc de desarrollo e(~o,n,om leo ·.g~,ne-, ral, analizar las relacicnes concretes de 'pJ1p,d:u,e:[''i'on en e I contexte sodal genera'~1 "I' com prende r la ~;m porta I] cia d e· '~U,S' flu n eiones d ete r mirrarrtes: prod ucci ,(in 'y d 'i str i bu ...

,)~ . - '., '- ,,... '3g .. ., .. -

cion de bienas ,,,;/ ~Ie'rvu:,~os,.:· "'.

c)~ E,con'omIa, e informatica

La lnfo rm.ati ca· es una dil:st:ipl'j'na muy. lmporta nte desde f nes de I s:igl,o'· XX; :Y' 'en- -este nue-

.' II h d ~"~ d ~I· r= '"'!il 11:-·' d f ~ t t · t

vo $:1:9'1,0 ,: a C'J,-". ,q:u~nl,~ o :may'o,,r re~eVal1t'l,a~, I!i....om'.o es s,~U~:.··.· e, S,~, re '~Ie're, ertra am'lenl-'Q, y rna-

n,eJro. a utomatice de la, lnformadcn, q c ue co nstit uve un 0 mas de los insumos de toda

J. ~ .:- - , §

0- 'It"'g' '~'n' ·lz~,r'·I\An so 1"'; ~i I P"I'D"re, i!iJi llo e J 'p-'C rofe slon ·1 sta d ~'d-·' icad n -0. Iii ~, lnform "a'" t'" lea 't'~mlb- .' ien de b 0

l~ .1 ... : .... u. " .,' "-ur"- .. V.w I ;;J. ': .·\mtll~L. ~ = ... ' '" ~ ~ .: ~'1i! - ;_.- <. ~ _ . -;.l'_.' ... ,' I _:._.j l;g .. .: ~~ .. _. ~g .. ' jy I!CI W,O ~ll l'" [Ii :'-.l~ ',,~a: I I(;.IJ , .~~. '.' " , .'.'~

poseer unacultura e(oncnni~cat; es deci-r~ debe manslsr 110' j'nf:lor:mae,i'ion 'ec,cl'nom'icEI; neeesariapa fa la buena m archa de ~I,as: o,rg a niz,a~~-o'n"eS' 5'QCj: a les,

E'llliice,rli!ci':ado' en Inform"ai:tilc'a es e~il e:x:pe'rt,o r-tu;e planea, orqanize, ~~i'ri'ge y controla el d esarro 110, y"fun:do,namient-o Qptim:o, Q,e !,0'5 centros de ~nform,a,t;iOM ~.llo& recursos iJn-~

f' ,,. ~ d .' .. -I -I'" ~ ,,,,' d I-I .' "I- ~'. ~ d ~I r- d II

or m ancos IM,e. - ra nts ra a p rca cro n I.'· el .as m f!J ores tecmcas y me to', a ~I og rn as. .. ~ ,e· eva! I ua-

(~6n~, ,se~lec:cmon ,e'1,mpla,ntaci6n de su arquitectura 'alst' como de deserrolle de sistemas adm ~ n istrati vos de rnf6r'mac:~o~nr ~ 40,

E·~ -I'" .. ' .'.- ,,--, "-'"'·-'d·· " ,~- ';. f - .. -"", ~,: '1"; "'.; ," '-.' . d'" : -,', '-: ". 1 rf .. ,.:,- " ',":'. _:"', -" . ,·n·J·· :: ~ '.' . tanto er , ~.: -. - :'.

W IcenCICI'O_ en In _orma,.lea pue,.e p'lro,cesar 1111 orlmaC::IOrl eco_ -o,m~.(:a ", .. I_ n ~O q~(e·

'. . f" .' .. ' "'. _,.... d t I r1 . 1 ... 'I'" ~, d d·'

.se re i iere a macroeconomta como ,a: m tcrceconom a.J1 oe ta sue . re que' Ie .ana .ll'S:I~· 1. et' I,.: :f-

cha inf(;wm,~'ci611 permlta tomar las mejores dedslones,

AIQ' uno s gJ'~D-m"nlo-':s d'JO ~-::Si lm no, rtancla d 'eo' la econornla oars 10:"5' lken clades en info "r

. ;' __ '_ ", I.' ' .. ~. ~.I.L~I-: _ ~.q .,_. ,,~: ," .~. lla _J _ r-'I,:. '1" w:::_. I' ~I., l~U '. .'" -: ... w'~~.,·> I ".' r ,Q ~' . ..:' I ; ~I·,_,·.:;' I. ', .•• ~_.'. l '_ -[_ I._" ., ._', - I~"_ J •• ' l. ~

~ tm mancasen;

La mformacion se corrsidera un lnsumo de las (J,rga.niz·a..c.wones· socieles, 'I' e'~ encar.ga.da Ide procesarla es un profesionista de Ia lnformatica, Quiz,a la principal infermacion sea la econom leo-fin ariei era,

I Con base.err I,~ inf'ormachJn economico-fmanclera pueden tornarse mejores decislon es e nl I a's or 9 a n'i zaeio nes 'S:QC i'a i~ es,

.. Un P·6lIS. necesita profesionlstas en Infermattca para genefa.-r~, procesar y anallzar Inforrnaclon macroeccnomlca que permlta definir la polltica economica que h.·a-

Ib r ': dl,o s,og u "I' rse .... .' a ,': ~' "~"_ ... ' ~ 11Jl!.~.

~'n" sfrrtesis I-"::Ii dencia e c 0" 11'111'0": rn I!·C·· a:··" d e': be ser estu d·- 1"~:=!Ii·:.JI·'a,e por tod ,'O-!(" lospro ,'f·e··',~lo,,.··_'n,'·I··s,',t'-=:!Iiro en

Ib, .;:]'IIII;;:;.':>'·;J~ 'lOA ", .... III~ 'U. "-".:11"" . "', ',", ", ,~, ~;JI"'.: .u,.U,_._ ' 1.:,. ""~ ,:__,~:~I.·,I ~i'_), _":ic;lll.Jo,. ,:.!I~

:. -.:- 1."'1 " ..... - '-',' - t' '. d '. ': .. ",,' dmi istr d·;' ,,", .... ',' .' 1"·'." ... " d .,- .~", irrf -: -' .": .' """t~"· E'lII'I-'O':'i,'" ~e': ran UPI P'''I

@s;p:ecJa' par C'Dn -a.,.:orr1es, a ',.mlnIS, .ra·.·.'rores.Y :aleenCla· as. len I. ' .. orm~ ·I'·(ct, ~1,:.·".Jt,~ g, _ .,:_ s r " . _,

l"'=io'~' f' und amen ,t'=!i~ e n' el d e sarro '1-10'-' !~O"-' doec '''''n' A,m, 'iI'C- o de A-'m- '';'r' 'I"C' 'a' La tina en las p': r"o"'v.I!m"'· .~t-- d :,'.0: ...

'·~·U J -, _.' g I [ I'!;;. ' y, ~I ~:'- I·., III .' .. ,' _ . 1 L ': ,;II. ': ' ,~v..' _ ' ,'V, . ~;I_ I!I' I.. ,', ,'C '.. . ~ .. ' - - . .,~ I ,u. _-' . '.,,A , .0 . .;1 _ '!i,';;;

cadas, La fi'Qur,a. '13 ilustra la reladon i~?ds:te.nte entre la economtay diversas di~cli.'PUna:s.,

Schettinq, M.~: . .caJ'~~'; LEconom.fiii, (O.ntf;.m~:p,o:r:al(1e,aj' Mfexi:('o, GE1SA.f '1'994~ caps, l' y 2~ pp. .,,_. '1.5.

:1 '" Se.f~,a:ia las prlnclpales c.aract.ef'~sticas de, la c~).inlu:ni,da.,d p·rh'tU.ti'va~

2 E'-vp"'II" ca .a~' su rg" I" m -. 'I~ ento de II ax .. '(Ddo-ntc nco" n' "O~' m leo

.• _~;. '~': ~I~a.,.·. ':: ~ ~-_:1L·:·.::~w~.:-'·'.·~~:''''Ce! I.~~_:..,.··.- .. -~" ·,:r\",,::.';p,

3 .. , Exp·l~ca h~l tiransrcioln de la comunidad ,pr~m.i.tlv·,q al esclavismo,

4 S- .... I 1'- m ~ ~I ~ ",". d'~' d ~ -,.,.. d d' ,.

!i .': ena ~ a. _ as p n nr:ll pa 11 es Cia rerte rI S·d cas . ,il! 'I m o~ 0 as'1 a trco te proe U(C I. on i,

,5~ En umera a ~g' unas .C ultura s que se desarroll a ro n -en elesd avism 01

6~ Se't:laJa las priinc~p.a!~es~ caracterlstkas del esdavismo:

'7 .. Exp~ica la transicion de" esriavismo a~ feudallsme.

8,. Expll'i'ca, ~la-S princlpales ,cat€gotia~1 econcrnicas _d'e"~ feudalismo, '91... Ex·pUca. el surg~miento del capitalisrrro,

1 O· 'S - n'~ I~ -I' , s. tr a, fo rm Ii... ill ,["'to"" ~ - - Ii:' d 1- P f'O d U C( I" 0'" n dO, e me V':( - n' da s

'. Senaia ras ")'~S rorn I~!S :1~I~i~,,·<nc~l.\~! "e: a :,1 "~ ••.•. I_ ... I.'!~~ /. ··'·:I,a·':·\".I·-":''''

'1'1,~ Enumera las fases h'istoric:as del capitalismo. 12" .E.nluneJa. dnco caracterfsticas de!11 capltallsmo.

1';]11 '5' ~a'l~ I .cara ter :€oifl""I- 'a- del irnperlallsmo

.~., 'fen,'. Q a:s (,,1 .. (_II;:;' 'lIIa.i!l, (.,~.s, i; _ I!I I .. :~:.,:, _' ~. '_' .. ~

14.. L Qlue es el rapitallsmo Ide Estado'?

"15 .. , o efine e~ capltallsmo monopollsta "de 'Estado~

116~, Enum,era 1'0 caracterfstkas de~; modo de-producclon sodalista. '17m Define e~ desarrollo economlco y sena~a,.sus rnanlfestadones. 1 ,B .. Defwne el desarrollo sustentable y'sen;,ah:! sus manlfestaciones. 1 g'l! D,e:fi"ne el subdesarrol ~o, Y' ·sen~~~ll.,a sus ma nJfe-stacmoJ=res"

.2·0" l Que otros no mbres se da a ~1()5 pafses S:U bdesa rrollados?

E:f.jj, esta urfmd.,ad se e'stuQla la torma en Iqu·e Ios hombres se han org.a,niz,ad~o hls,t6'ricsmente para resolver sus Ipro'b.~,em;as economicos: es de.(ir~ ss anallzan los modes de pro·-, Ciu:·cciun 0 siS-tern'S'$' ~ec.o,fl'6m:jc6s q ue han ,existi d a en ~a hlstorla huma na,

II ~I . p . B" rte . d 'iI'!!;, I ~ e' ,(1"'0' . n'" o· . m' ~'a' q- I I~,o, a '-4·U ,..:,I !' a' II'...,,~ m" 7'1.·d· , ,j.."Iit',...J;o n rodu .... ".. "~n- ait: I::::!, h ii:""'if!;':n'Iii"" '-:=iI ~ co n' o'~' m: ;

_-'~. ~. __ : ",~I ,'~. ,~:.,~ ,I",' i l,'o:_~'I;riI\'~ 1~5~,; ~J, U'(.IIj;:) __ '(";_,~.::l·:'U~' ,~;.iVI~: ,L)'Lll~h,~ ~~' _~ , !1;:m.lJi,;V~i I;Q ~'~i _ _.I;. 'I_ " '111='

'C8J~.,iqtJlie'·anaUia la forma en qUl:€! los ~h~o·lmlb;h~~,·:s{tlh,a,lh ;ot9~atfkz:a~clo ~I trave·s,· ch:d tlem'po para sati~f~c,etr sus:n eces id ades ~

.. :. - - - - - - -.... .

l- i ~ - > +, ...... ,;,~.-< i" .' -, :~;, - , •. ' ,-". >-, :-d' .''''' .. ~-:,,: .. I.· -' ,-'. ': ·d··-·'i' - ',- •. '--:j''/', -' :"'~,' ,. ""', r: --t'·" -,,·t- . '\"- I'·, - - tB ' ... ,-- --, h~· , d ---'.' :,,',_.

os ,Sls:~~,m,~S'r .. s c.ano,m"(,OS 0 mo. ,P,S u:~.p_rr:J,:- f!ccJ9n mas Im~p'o,r :an es .. Qju.c ~e _ an "e.s~.

-I'~ d his -" ".

rre .,~! ac e wst,[l r,1 camente sen:

- Cornunldad prlmitlva

- M,odo ..a:sdaflcjo die produccion

- E:scl:a-vismo

, Ee'Ulda, I, i:strN"

E:'n- esta I~ I ni d "";lid' ,t!'~ est ud la n···· I""",~!n ..... lerto- deta f~ I' -C" -I ~.!It" "C. ~ 'r"'::!! '- te ,"'.+':.' ",,- d - .... '. - ' d '.'- M'''' '.', ;··d· -'., II-,.j-

'_' I " ,Ql,'~I,I/;,lI .. " IY". ,3~: ~.:J,-:.,_u., _, !L,UI!I~ "":,~,'I;;I~,.!!o,.iIl~!ii;;; !l;d,e,. ~,f:!!"c..a 1!OdI.c.~m:)L,u;::ql.sI,c.~~ e,:,a,CI ",.I_Cl 0 ue.

P roducci 'on,.! h aden d 0 ~:n!'f,as:~ S' "e:n ~ as; :,S ~:stema s ca plta I. ~islta. y social ]'3ta, v I 9 entes en 1 a actua ... , lldad, Asl m i:srn 0,: se ,a·n·a;il izan las i(o:n,ce{pci'onles de. desarrol lo y suhdesa rro I ~IO CO'11 ob~I~to de ,pire. dser SJJ "s:ii'gnn IJitad,o Y' uf I izar otras cat'€i!:Q arii'ar5, 'e",cD Fi',c,,'m teas para h acer refe rencia a

los. 'I 1 a. ma dos pa ~ses s ubdesarre I ~I'crdo(s, ~tO-.rl1 oM'@~i-CiQ:~, -

I coo, 0- "-'N- '-'C'L"'PT-- "'VAL'- . 'IZ7 AC1lrO~' N

.. "':' :_~ r ' ..,.' 'c_:Ln - .llLI ,' •. _

Para is'nt-ntH''' en materla, hay qU'9' IdlsJ]:,n,j:r- .10: .Q'lU;~ es un modo de :p'fodu(x:icin o sisteme

,e'conorm'ico" paralo ClJ\a:11 se dan varies d13'-fi:n~cr,o:ne.'s,~, .' ..

'E'I m od ~ d ·e .. ·· 'P' 1111"0':- ,'. d Ii' i'jf"r:~An' ,.

, ,-', ,v -,,' ,', ~I ". -: L-,II,!!l,;",,",N II;,;,o!' _ •

' . .1 Es la forma en que los hombres ,51:! han organ:rrzlaqlo h~storita,m:e~nte perasatisfacer

sus n ecesi d ades, .

-

1:1 undemenres de Econom (::1

- Es Ia forma e·n qu,e:· Ios hombres han resuelto. hlstericamente 5US problema's economiecs; ,qule .produ(_i'~," cg·rno: preducir; cuanto producir ''1' para qui"en produdr (en Ia actualldad $,e ha ail~rJi·jLdQ el :pro:bleirls de produdr) ..

•. 1 :E.:S 'Ia in~,e·rrela;ci6n dlarectica que exlste entre las fuerzas. productlvas 'y Ias re,~a·clones soclales de producdon.

E't ..... ~it ,. d f· ~ .. j; ~ 1- I f d 1- d If . ...l d d

:s.:a UrJ:ma '. a" In.IIClon aCfalra. qLJ,e~ os elementos tunaamenta leSllel mo,uo':.,e PfO'~ uc-

;; -:I': ' ,- .4 d t'· ~' j. ,. 1 d d ,. ~'. . ~ ,,"'

c~on son _lacs tueress proauc. .I\ras y. I as reel 6 (ICU1 es· soos .. er. ::'(2 proc ucaon que I nteractuan

f di' ~l'I" ~ ...JI la, I d-' d' d ~ ....

len _ otm,i~. : .. - 'la.d=jctr~(,a para oesarro !I~a,.r e. mo':.:' o ae proc IUCCJo.n.

las ft.;:e,rzas: produ,ttiva:s-son los elementos-que hacen poslble Ia producdon. Forman

la 'c:aipa·c~dalil:~ de producdon ide 'Ia seciedad, -

Las iverzss p.~oductrvas se encuerrtrarr iJntiegraaars por i,·a·. iuerz» de trebeio y los

d,",J d ., If'

m'e ,IDS ae proaucao«.

Por su parte; t,a fU1e,rza de tr,abaja leis la ,ca,pacldad ffsil(8 y mental ,de' los hOlmbresi para realizer un trabaJq" la tue:rz:a' Ide tnab;aj.o'es· Ia c:apa.cJda,d d.e ~QS hombres 'para produdr,

L- 0.<:: m .. ·,·Qdc;JryC'. d~ p .. c.(O '~·~'_Jc~;,o"nCII sen tod ~r;' los-elerne mtos aue hacen n'o·-,·s··'~b·Jle·~ ~,~ prod ·U'~'C:·I·'o<:·n

t • .-;.ll . , _ ~ ."_ I. ,U~ ',.-,c ' U·!lbt'.· .. LJI ':a,u '. ..'. ,- u~ It, ~ 1~,I,_ . I _: ,. '. ,.riJ.! ~,~.:. _ '. ,,-,'., I ~ - ,- I '.- .'1, ~ l~ ...... ',-' .. , "~' -,'.IJ I.

Se encuentran integrados .p.:. or obi'etos de trebsio laq'ueUos sobre !JOS cuaies actua Ia fu,erz,a

,_, '. '. • I , ' ,I',"· - .'. _l' -" ' .,' " fj'", j , • - • [ .-' I ,( ','I t~··· '_.'~.... . .' .! . .' ~" e- ',.' , ". ' I. . '. •

t;i'e t.r;ab,aJo~1 .,1' :10:5 me:dios de' tts'b,a/o' (los elementos q_ue permiten real ~zar 'J.n trabsjo; en sentide.estrl . cto, son 110.5 lnstrumentos de producdon, y·:en sentide ampflc, Sf!' le lagr~e·gia, ~a i nfraestructura).

Hi'storica.mente se ha observsdo que la.s 'fu,erzas ,prod'Uc.fiva:s. a:cttl,l},", sobre las r.ela~ cionessocistes de produccion, Y' estas. actnan sobre ~l~'S, fuerzas preductlvas, 110 .qlJi~· p,er-

," I d'· III1I d II! d d d- ' . .iC

m1te: e avancey esarroi oc e jos rnocos .... e pro, tuccron.

Las releciones 'sciciales de p:to'ducc'idn 5.,OLPi squellas que.se' establecen errtre.los hom-

- .

b dill d -.' ,",'.'.' ~ ~ d d . 1

. res," urarrte e';1 proceso .pro,~··.u.ctlva;.:Su caractensnca pnnl(:IJpaJ. es que nec epenoen de a

1 d h rl "f Nl I~ I" - I '.. '., - l . I

vo untae .. umana. As:.r. el~ escravo ne ascoqe serr 'e:,sl[ avo '.Y ,12; siervo nacesrervo. as lie 8.-

clones S'oc;:a~l.e's·.d'e 'pro'duccm6n dependen de 'Ia. epoca en que :se,.vi'v@ ..

2~ MODOS DE, PRODU'CCI(:'lN

A C· idad ~ '''.iI

~ ... omuntds .: . ,prl'lDJ:tlVa

L· 1: .. • d . """ "..

05 stsre rna.') historrcos ,f organ~ZaCl()n econonuca'

No

L -:=!Ii .... om ·"u··'n:--,:'d··· "~d' p' rim ·;t·';'V··~1 IO!,I;::" preclsarn ''"e··' nte la ertrnera form ~ en qC", u,e' los homb res se

[Ell ....,... '!. _ ~'." "[:1 .," . !.,:_ [~ ... 1 . ," ,w I~: . .;II , " ~ . _ 1~ID 1 I, ',. lU •. ~ [II. ~ ~- _ _I I I _ _ u ,u I IY '. '. .~!, __ " _ ' ,I ~ I U' _ ._ - Ilr~, _ ' . .

ol'flganJz,d,n para ·'Satt!5fater-·$,us: necesrdades, La comunidad prim:'irtJivs: ~~ur9,e "c,.o-n el hombre mismo '

. . [;Ii, _. •

C.u:andol ernpieza a desarrollarse ,!~.,so,(I@idad.,. tarnhien aparece la comunildad prl,mj.~, tive, que du-r;ar:a ml I es die afios. hasta que '110.5 hombres acred·enten sus fuerzas prr,oductl~ \1'o,S y' sus relaclones sociales de: produccion, ('Ion 1.0. que 'alcarrzaran un nivel d~.el vida

En e,~ comienzo, los hombres eran semlsatvajesy se hallaban i1Mldefensos ante las fuerzas. de la natura leza, Sa a ~ i rnentaban :pr~ncipal,1 mlen.te~d'e 1,0$, v-e-geta~_e~;. que encontra ban en I a nat u. r a leza, ta r: es' corn O[ r a, i ces, fir utos Sl~ lvestr ~s~n-u eces, et(,edt.ler~ ~ 3'

Ell hombre fue nO'mada a!~ principle porq ue: dependia directamente de '1'0 que la naturaleza le p rop orcionab r:i1j'd' se dedidab ,':!i,':bi la reO coleccic n de fn rtos Y" :;J; la 'C" a'-~~" y'" 'p.·Eli5·F~1

_' _' a~: 'll~ .=..1 ': __ : tu !.: - .' .. JiU~ . I [~ l ~'I' "Y"l ,·i·_ '. C <_ ,,~!~~ uJ'~ .:-'Y .. ,~I:, ~ .'. 1"-1.. .., __ I .' _ _I .u . ,: . .jl [.~ U ~ .. , .~ £"g :.~. ,~ .~. '-.~[~lif

. ~. d' . " . d I ".. 'bi' ,.. ..... b

,3Igu~enJO' e" curso r e os nos, y~ que ta.m,_'~u:!'n nLec.'e,s,h:cl:~"~ ague.

L~ estructura e.(o~n6mh:a (t;Ol1junt.o de.relaciones soclales Ide. producdon) de lacornu-

~.,J d · ~ , . b 1- ,., d; ,. d ' '" . ~ "1 h - b

·nlua<.·, .,pn!:m,ltmva €'r,GI, como SU nom ore 0 1[,1.' rca atrasac a y prtrrntiva, como os i iomnres

t : ··d·· ,'. ~., _' .. :'. ,d·" .', . ,;. ·b··, rtl_: . 't"·'· "I~ '" ,,- 'd;: ,'. . 'd," ~- ,,- " .:, .... ,', ':. :h:' ,'" d .,', '·,:,1111' ~'.-. - ',. t", [" .. :~ .' ' .. d ad d ".

o :J3V,I.a nonom mac an ra na I' ura IlezSJ, .', . epen ... Ian roue 10. ree a, En es :!a socrec ae ce

comunida'd p1rim'itiv(l e'xistfa ~Iir(lpi'ed,ad co~e'ct~val I, e 10$ [m"edio::$~d~lelodu~tj('i6n', por ,10 que

~ .... I fli" ~ '1- - . - .' a· ." -.~. . • ~~"'~'

Ilia PJ'O'ClucC'ion tarn b~.en :5'12" rea I izaba .. :en form·q: conj u rrta .. (tra bSJ 01 (omU nltario), Todo esto

_ I ----~-.. . . r -_. -~. - -.. • r '. - r d I .;==<.' - d h 1-." I'

traJ, 0 como co'n.se(tfel,.-. ora la fJ~5tfl· ucron cornunitariade "0,5 bienes. Estoes, . ,12 -: ecrro, a

- ... ~. I' tl

leY-e.tono·mica-. de la crom,uriilda,i:' ,prlm(tlva" que represerrta as caractertstkas fundamen-

talha:s de dicho modo de .. pr~duc.'(16n.

A[II '0 ex .. tsttr la p' rooi dad privada de 1'1"'11 di 5- de produc . i-' t' am poco' exister I - ~ n~·'·' Ic"AI.;;), • ,f,·' I c." 'U;r s m!e,: '~";, :.-' illy;: < ' • .• :~ , uS- me :':.,10 , .. ., ~ ,,':,: __ "C!IOfn" _', "><:.,!.,1 "=A ~ 'en 815

dases sodales y, par tanto, :1,8]5 reladones sociales del produccion de, la comunidsd rjtLml~ tive son rel adones diEt c:oo,'per~c!~6n '1 ayuda mutua, relsciones a rrncnicas; es decir; no existe lila explotaclon dQ!1 hombre 'PQ,r el' hombre, Y dicha explotaclon m'QI exists porque

d ,~ I I' - . ..- .',. f 1 .. ld de, d I'" led d'

-apenas S"81 pro Uc€! so a . 01 necesarto para sans racer ras necestr a .. es .. e a'sO(IE~ .. if.; es

una socledad de! autoconsumo (todo 10 'que. produce 10 consume), es de al~t.o:s~bsiste'n'cia, ESta socle'da,d producesolo bienesque se consumen ca:s:i mnmedta'~·am~nte; no se pro .. duel! exeedente econdmlco 'Par 10 tanto no hay explotadon nl dases scciales

_' .• '., ,. __ 1 •. :.._ •. .:_ 'J.[_,l ,I: ... _ .t. _,'. " '.~ I _.' :~ •• :..~'_ •• _,r,o (I.... 1 ,': ', •..• _.'. "' _y,~.- .... , ,,~, 'w -I: "I _'1,"_._ ...... I~'

L' OS' ·In· stru ment OIC" d c· prod ode .. '·n van desde I' ,i p~l- p·l)ed1l"::!I1 e'n .a~, ·d· . ·t -a- I -(:IEdla"d ,.'j _ ,.]Ii,_,. 1 II ..... , .. ~I ,1",-:.: ._ .·.[U:"':'~l:_ 'iu-- ~_; :"I;:~:~'I~~ "a, .s'rm,~lte- :' .... UQ "', ",;;~,ta"'Q na; ,'Ur-:-,' ,I:'.:

"~' e Pi,e'~lr~:)r 'iuego tall~a,da. y pul]da,; ploster]iotm'e'nte -se' ut'il i,zan lo,s, nietales (Edad de 'loQ-,s

. .

Mletal,le.s);, c.obr'@J, ibronce "'I' hie·rr.o1t, h a,sta I h!:g~u" lal e~labon)lr hiu:,hias:., a n:os~ (:IJ1.ch'i I :110:5 'Y' o:tro.s

mnst(umentos~

,Ail mej:o'rarse 105 i'nslru,me;ntP5' d:el prod1ucci6-n se cre~ ] ,a, Idi\lisl6.1l na'tutal ,del" t.~a-b'ajo~, determi,nada .p'or e' ·sexO·"j'I.a eda:d~ Es d~cjir~" liM muje'reiS h,~cfa,n c"i'erto's t:rab.aj.Q:~, i,os, 'n-fn-os ,otrps "1,. desde ~ uegol., 'los. ho'ml~br~'~ eJ 5UYO,m

La muj~r ,des~m,·p~n,a. u.n palpe!1 i:mport.qnt,e ene~,ta ,so'(,i:edad~ Y?I que es· ,Ia €nc~,rgada

d' II cli'. ·t· ., b " "" did' ~ ~ I" J d '"" ~', . .' i .

J'e "a~.,I,S.i·'r.I.~ ~'~Jo,n c, "e' ",~, ipro;.~:U(ClOn, ,,0 que .E~"a ~lmpOn,af1C1,a ·tanto ecO:n6mrH::a "com'o

II ~·t·, '. 'E d- 'I I+.· d . '. d' ,. ,., -. f'" d' m 1[1'

IPO I ICa." .:sto~, a' "ug:,ar ~" f7I'c;Ji'(rfa"Ca ,'IOf Ica'racfe'fls.tlca :.: @!(JS,Tiv,a' 'y 'illJ'n',amental,,1 en ~IOS a.st,rn'-

t·:"·d·, 1'1, -:· .. ~-·dl 'd' 9

OSI " 'e ,~SQ(i:e,;!,B,,,

E ·t ';;j d · d'" I ~I h' . . . . I ,. _ d ~ .' ,. -I'·D ,~

$.. Jal SO(Je'!;Ja,. '51 g ue. SU,. i:e:sarro .. ~ 01 '!,C)st;a qiue, aplairec:e;_.a pnmfira ,'lvisu:J-n sotia: ·Ule'~ tra,~,

bairD: 1','05 "que s:e ihi:id:ican-,a 181 ,caz:a y :3: ~a, p';eSCr(y'~()SI que s,e ~e'mplle,a.n enr-Ia ,agrh:u,t.ura y lel pa,s.,toreo I(aunq~u'e: si'gue1n ~~'endo no'm,a.da"S,r ya que, d~epl[e;nd'!ian Q,eJa.ba,s~tQi de:'ragu~~. Y' I ,a,

tEl problema de~ ·a;g~la se resuelve al elahorar v.as:~jas de barro, y·asI nace ls 'segunda' division d'ert,abajo~ en la tra<n:$:jci,o.n de lid: rr..o,munlfia,d prim.lt/va .Q',1 escla vism·c '"I

A- ~. - ~I. ., d d d I ~ ..J '" d III ... - .•.

~ contmuar ~Ia sociec ao su cess .. rro uO se procure mas ,,~. e ~O que lester necesrta para

-, - b-- ,ir"'!'i!i:'+a n ('"1 ~ _. (r'e - ·~,~"I e I excede t - - corte m- - . "I:M""O 4,. IL' t - hace p' .nc-'W b~ e ;c I ' nte rra m· '. b "1'0

SU suosrsrencra, y ser , ~-Ia} .o:.Ji;_ .: i': ~'_'. -',I..;..,···:n j:e ei!li ... :·1 _,ur ._ I~._:~ ·',cS LO I~' 'i:;:;.- '!i,j;;.)~I.II: :"~' ! .' 1:1::'; !i.. .. : "'; 1-,.

(trueq ue) .y su rgen I~O'5 rnercaderes, 10' que representa [~al tereere Idi'v;'si~on socieldet trebaio~5

All mis ... t .. ··· ".' -~'-,-:., I· .. · -_-., .... ~_..JI.,iiJ coiectiv. d;· -10" .:' Im-- edios de -,_ . ...i ". ~..; - evolucion ~'. '''1 .. I,s,ma :u8m,p'0~ ·a p~op.leu.av I .' .Ire,: ,Iva .' - e: .. ' 5 I. ',: -:.1.: a .' e prou uc.cLvn I .. ~'- ~ '"" .:'. I a-

pasa de la propledad colectlva ,Ii la faml'ila'.r" lleqande hasta ta prapieded-prived« de 1'105'

- -·'-d-·I" :.:~ d- - orod - -,: ~.:,: .... :

me." :l05- e .p.ro . :~c-ct.on"

Sa 'h' . a- rem ,a'- reado J' n sistenrem ren t·rt::l'!i. q ue ~r~. t ra ta d a p: .rool ed ad sobr ,n m e"- .dio ·-·r d ~ p If 0-·

~ !~ j" ~i ~ I I. -, '-I.·~ _ .. -, __ !d!!IJ.:l .. :_~! , .. :,~ _ I ~: " ,~ '_., L ," .31i;. . '." I p, ''' .. 'IJ.r. .. ".'~ ~. ~~" ~ ~'I_ ~ ,_. - ',. ,i~J' ,':.:!) _. ~ : ! •

duecion, "0 cual es muy dlferente [a Ira prop'iedad personet. destinada a, satisfacer necesldades personales de· consurno, par 10 que: no hay que corrfundirlas ..

A· d d d ducci ~ , . ..f' t bl ~ - ded

. caoa rnor .0' e proc uccion ccrresponoe a rnr i e'n .unal.,sup.eres·trur:tura; es . 'eCl.lf, un

conjunto de: concepclones (poUti.cas." reHg~osas., Ide,ohJ9.icas) que el hombretiene de .51

del * - - 'I~ ~ d bld ~ lo se ab

rrusrno Y e untverso. La superestructisr« nose ana iza aqur '-·e etc 0 ·a que so 0 se ,21.: er-

do, "!!iJ n 1- as . "'""::!Ii ir' :=::!i;'FTD;r'~'F7' I' c ~ iC d ~ ~ a e· st 'r-' tct -. '[1" - ,I"'~ lo .......... a ~m It.a de '.( ad _:::::I m :.: 0-:: do de p' ro d·: 'ru,"'c- -/~l"; n" I-

.e, ~- . .:J! ~)Y-. l~'4w''''~:. !k;)::IL .. ··-al~! _ ,~_ ~". :_., .' > u,') ee- [, "I!: i~ ~l!lg,Uf' UJ '. ,' __ • ~ • _,~ .: rU ~'.'~ _-':..._"-' - ~ --,,' ,"_ d 'P..i' V. ~

,A cada modode .produ:cciofl' Ie' corresponds tarnbien un periodo del trensiiion, donde

r.' d II ~ d d d ~ ". d ·b'· .... ,. .,.J

a las 'c!~ract¥'!fL5tH[jj3:'S ': e,l~ antiquo mo< 0 ,'·e proc UCCu)n correspon _ e taml ;',~·e~n un penoao

de. trsnsicion, en [9 I qUia I.Gl;,S caracterlsticas del a.nti:g UOI modo . de- producclon desapareeen

-1*"' -.-- --' -, -- ,-' -.'---. -11-'" .- I' •. -. -- ract .1·"",.~'.:-y-,. de "1' ··"··d' - -.fI"J vod .-,,,~-:"', ,-.'--',-- desarro

a, uempo que surqen as rJueVBS .: carac errsncas '·e lin ,ma ,0, ue pro. ,U.({]Oll1Q1I.i3S " iesarro-

Ii lado .;,

E I periotla de transicidn' puede d ural un tlernpo I,arg'o, ,se·g,(j;n vayan d·~sa.rro:II,.~.fldos·.e

II . ~ 'f:" ---c - '. .d tu. ti .. ' - ,. III - . ,.-. ;., -'~ ,--- . . '-' ..... J"-- '-.- d .'. '- .:. ·d~·-' - - ".;iI_ - L-'-" -- tp ort ~ ". "' ... d'- - £",1' ~,

,a·s ' ue;r2as pro'.' . - c. Iva's y ~alS rel,ijICI~D'.nes soc~a:, e:; '. e .pr~o - ULCJO.n,~ a I rn ,. 01 .' IU rK 'a :. -e e",j~.~

.. 'Ne" hay' q_ L'lC' o.I.v.i.{ia!t' 4~~Jt 1.3 ~0ci,~da.d· €.sci: iZB COIFl:statn,e: ·de.~~.:r.f.Q]lG, c8JmbhlJ H~~1 y li,!1,i'o.l\~cii0-n2n.J,il .hacia Iormas d€, '(:)_['~nizaci6n: ~.u41ed(l·~S:) p.Oi[:· 10: Pr;uill. :~e.r:ra$ ~J;~.c«[[' ·srio~ Jaa.r~tre(x~n' pam. &1:[ paso :lI!. o.trns"

''\i-e j' - ", ":-.Id I I .. · .l' .! I'·'

. '.r,:. sra ~er~l'.;~ ~'~J~r-~.1;.[Q 111· .s(j.[:~aJ. . e~ 'itmJJuaJ. ~ .5~ (,L;),.Yl 01.c:~ e-~{;:,~f~1I.l:hmo".

B.. Modo ·a.siatico 'de pro,duc.cion

Antes d,e hablar de~ €'s,clavisfflO ,es. necesa ri 0 ded ica r a I QrynaiS IJn eas a,~1 modp. a's·,!~ti,co d,e p.rloduc.cid,nr tarn bien denominado re,grm'e,;:n desp·qtl~ljl;_trib~yt~ri'o: .. q ue s,e desarrol 16 en 'algu{r"as r@;g'ione.s (J-e A$..j'a·· y Af:r"ifca (Eg-i'p'to" P'e.rs,i,a~. Ir.lq~oslanlr etc.) ,a, censecuencia de la d-esfnt~lgralci9n del re'gimen-d'e ciomlt!,n'id:a;c!.,primitiva~

. - [ d -- .

La Irnporta n(i;~ de I modo a.si,atico de (J,roduc:cidn rad lea en que es u Ii sistema preca-

P· ltattst :~, con r,~,~g'.'··~'~···~iJm' ';i~:;)'r'e'~ ;;II va *=1'·'0" '1(:'· rno "·d··o:-:,·'J:".· d iO P', "r'~ld:' U:1-r.I·,o ... ,'n·· .. 1f::'I·,O;n- do ern:- em b"'~IIi"-g'o: . d; ife:·r:on.'-,

_ t, .' _. I _~' ',_.111 .~'~I." .. Y3 J.I~ _ J~iEg .,_~!I;;o.I, v "',Ii- .. _:'."~ , ' \iJi .-' ~ _-., '\.:J.:,. _~!\e,. l l~ l~ c.. -I" .,;,. J __ !IU 1 ' J.~.:IIA.lj\.".· ~: _. _ ''':~J; ~ .

tes .8 'eUos~ AI;gu.n:a:s de S'US caracterjsticas :5.112 .Iocallzan en la America pn;.!n'~sp:anh:a" concretarnenta e,nt[e I' os aztecas, por ~o rq1U:e- a urnenta.su hnlpottatll(]~'~

- -I

. I' .. ··d' d , ... .\ . b "r I' d' .' "'..' d d' ro, JJ' d II

- lIEn a's comun t·:iCJ:I:, es ~q ue, . vIVu;:~ro:n:':"aJ 01 e m'o ;:, Oi B!$'l.atfto·,~, pf'O~:, ~tClo,n se I'. ,ak .a

propiedad cornun d,e~ la tierra y otros lnstrumerrtos dell pro:dllcci6n~ .5'i,nembargIO,r

al E'xiste ~,CJ exp 1;'ota-ej6:n del no'm"tlle· por ell ih'ombre ~

~) S_urg.e. una dase dorninante (par tanto, habra clases dorninedas).

c} rEs:t a 'firga d: 0 fa fo rma $: de" prod U'(,(i01r1 m al s d e'5~ rro lledes (a:g rlcu 'I tura, IgfjJn ad e rta, etce1!e!ra)~

Otra caractertstlca lrnpertante de!~ modo de pfodt~cci6.,n· ?!$~i3"tlC:Q es que unacornu. r1r~.ad. ~xP'~lo~:a [0 (~~lct.iv2fm'e·nte a otra; Marx 111'I:a m 6 e:sc:/~I'Vl'tu d gle'ne:r ai a e.sta 'fa rma de

';OX' nlot " '. :.'~. ',-: q;''- -, -e·" ii:"e" d~f'" : i· cia ·d· .-·n I' " ... /: .. " I ••• '-.' '.' " '. I • .' .. "": I' .' ·"",:1- " .. ·::t'·" d . "I' .'. '111 - .... _," h ".--

'~' . 1M .... acrcn, .:. U " ~. ' on ere n· !I. I, .c=: eso ,a, V.t;i,mo en que len a esc aVI U'·' g;enle~ra: no lay

d dencl 1-" t'~ _j 1- I;b - d 1- d I' ~ d'" ' . ...!Ii - .

, ep!~!~I.' ,eAC.la persqna if ex~:s I I en'uo a, I ~ ertac perSO'na ' .. : e . ~Jn :-. ~IVh;.iU.O~

Errtonces, lpar que. se da la explotacien de una comunidad por ·otr,a.? Esto 'es,. debido prirroipalrnerrte'a la gtj.e'rfa, Ia eomunidad venoedora explcta a la cornunldad 'V'!2·nt:i'da por media dell 'p1rC1'n,Q de ttibutos o bien esclavlzendo a' sus m' . .iernbro s p ara q rue trabaien ~as

.' ",'" .. ,"'. " .. -:::;\1".- ...... " ' .. :. ",': ',"-' ," I.,,', ,.'.1 .. ':, """".[1 .:":".- .',' 1.1 .... '.' ,.":,' ··"i.'UI ~ . ". '.', ! ,,:'1.' '·..!II.· ... "'_

. .

(1 G~d'{:lieJ~ M~ urice, ~S&ll.h~ el m;ct/p li~~ Ir{id'uCf;jJl~ ~iilitJ~rp'~ IJarqr=~ona, ~l;llrL~.l.ez RO~Jr :. 9"69 ~ ".30~

tierras del los vencedcres. P·ero ,e:f esclavo o .. siervo no trabaja las tierras de, ,ij:Jg'.uien en

,,", . -I· bai I' 4r-' ...iJ I' id _. ~. - il f II"

espe·(jl'al,;· tra",C1Ila as uerras rue: .3 cornuruoaa, 'ya que estas se explotan e,:n ',orma c'01'ectl~v,a .. ,

'E,:;'-'-"<ji"_ '·',·-d:-·:-:"d··cfi' ""·"'·d,r -,' '.' ...... ,,' ,·,'"',t- .. - ·_c' "-b":" '-,,'., ,',:'"" -~I ""1"" c"",_·t, "-t:--: ds toda la

en es! .. :e ,ma ,".fl· ,~. pro , , U c;(ton exis J~:' un so' 'e ra n 0" que es ell represen an, e. ',:,' e ,0 '" ~ I a

ccrnunldad y recibe e'] nombre die d~sPQta#, fd cual p'erson~'f:m'c-a. r~' todos losrniernbros de la co rnunldad y se en calir'ga de (0 bra r Ios t ri butos y exaecl ones rq ue las corn un idades sometidas.deben p~,g.ar~ Tam'bme'n sele Ha'm,CI re'g!men despdtic.:(j tributeri«.

N II!..!. ~ id I ~" . d . do d« d ~ ;" b I

' 0 ri~,ay rq.II.J2: OI~'Vl:' a r que ta exsstencra ae este mo ,,~O ae ,p1r,o.,;'·UC(10.n senasa en a pro-

d U C:1(i 'on g:enerra I izad a de excedente .Y' que". fa un C1J ando exlste explotacia n del horn bre por el hombre, es,ta no es personal, sino colectiva con base 'en la forma die propiedad de la: cornu nldad,

C.. Esclavisrno

·O·e-sinteg:ra·da la socledad ,de cornun ldad pt 'mltiva, 'las iuerzes. productive» crean liCl-$,. condiciones para quese modlfiquen las viejas relecianes sotielesde 1J!{".o-d·ucrid.n., EI'~o da o'lri"g'e.n a una nueva or9'an~'zacl6n social con fa.s9'o.~ pro . pios; e-SC:/rdvis,mo_

M.u,cha.s cultures 'se desarroUaroln bajo el modo Ide .p1f'oduccion esclevlsts (come la e~fi:plc.iat ~C;i. babi:~6n:ica y la f'eni,c.ial) aunque, sin lug'rar a. .dudas, las mas ~miporta·nte,s fueron :1 a! :griega y la remana deblde a todos sus aportes culturales-a I~a humanidad,

AquI s61:0 sefialarnos 10'5 rasqos economlcos fundamentales y mas gI6H~eral.e$ del modo d'e producclon e.sJ(Ja'vlst:a que nos permitan una nt~'Yor'"tomp-ren.sw·6n de SUI fun[~O fta m ie·nto~ ..

En el escls vismo a pa rece y se dssarroll a la prople'da.d privad,la, 'de los: metilos de ,pro~ ,,~.uclcf.6:n, .. La: propiedad se da-sobreel producto total. :y sobre ell proplo productor (es-

(118' '''''1'"0'-')'':'

rl ·10 1 I ., l ._

- - ~. ..:.

Aparecen dos clases sociales fundarnerrtales y antag6ni,cas': los esclavistas, que son los duefiosde 10..5 medias, d.e produccton, y losesclavos, que no 'son propietarlos de 11'0:5, medlos .. de pro,duccldn.,

IL:A,.que· se debe la aparlcion de estas dos clases 50cja·l~? Se debe a· la prodlH~cll6n :Y desarrollo deJ! exeedente e:r:o.nomlco del '(Ued se aprepia una dase sodal, convirtiendose en poseedora de los medios de pro'du_ccidn·~

IIb~t·,~ ~'P' F'O' n la ,(iO~'lIl"'ii d iOI ~IO'-' '1:". 'medlo S' - -de P' rod uccio n p .errn lte 1·=zI expl ota cmCo·~'n de ~ homb re

1I:.~II:b ~~.,_,.l· I .. (-·.~i U [' II :,_ ,uJ I :.'. 1!L7i; ~ '_. '..1 ~ jt;..;lU~ .. :. "_. '.' I!G:' [ .' ~,,_.: . :.:-11p... .~ ,~. U,If"1 I:: :', 'I .1:. .u' ~ .. : ... _ ,"' ~~. U.· - I ,I:. . .'Ill 11 i~v.1 .l ',J.i I ....

par e'!1 hombre y e] aumento de Iaproducciorr.y la productividad, La base de p'nDrdU(;,(~"6n es e~ esclavo que realize las a cth.lrndaid es productivas,

La existencia de esclavos que se dedican a las Iebores productivas propiarnente dichas perm i:te I a ,e xiste ncia de dertas clases quecu Ilt]IV',c n Ira fllosoffa, la astrorrcmfa, I as rnatematicas -Yo otras clenclas, per loque e'! florecimiento cultural de, esta .epoca· esrnuy vasto.

t.as iue tzss ,p'ro'ductiVit.9.' se desarrollan amp I ia mente du rente el. ,m 0100 de p roduaion esdeviste; como prueba de ellotenernes;

al fE:l desarrol lo de la aqricurtura en E'9~pto 'al1ca.nz6 niveles muy altos, estableciendose nuevos cultivos, como e! 1:.r~go;. la avena V elllrmUo,.

'b'll La~cons;tr~ccI6n tuvo un g'~an desarrollojprueba die eUo son Ias pirarnides y turn .. , . b as: e'g ipc las,

c') Se .desarroila ria :ganaderial" eon lo que cebraauqe Ed curtido derp:IEdes para VlHit~lr~ co rno 0-' rn 3' mente 'u auv[ii liar e n 1- ~ eonstn ··c-'c--mA:n

~. :,: '_ .. ' .::. i_ J~' '.' I~.~' ,j' I:. ,I '~~ ," .. I:' 01 ~;:: ; ~~t~ y., !IJ~. ;Ill

"

4J

~~ ..... -

d)I' Etir n9t~_b~e. 1Iarutrl.[za:cIoln de piedras predosas como rub~es··y dlamantes.para producirtaladros .. y otros instsurnentcs para cortary perforar,

Ie) LIOs. s.istem,a·s de rieg 0 fueron mllY· j' rnportantes ~n ls ·'~PDr(_~"f abed rGan~,o a c:cu~ta 06n". c'onduc~"r'Qn.:y· d strfbudon del agua 'p~r~ I·" ,i3,gr'i,cultura' Y' ~a.giana.d'e:ria .. ,

,El eornerciose ,fj,esa.rroH6,. arnpliamente en.e esc/Slvisma,,;.· surqiendo Un gf'UJpO' d.e,·g·elntle que se Idedh:ara a esta a,diividad., los; mercaderes, Asirnismo, a,pare~J61 y. se q,e5a~rr'on'16· la monied a~ '10 que fat:: i I ito lei i ntercarnblo die: productos.

las: re·la·t~·Qrj"e:s: socieies de oro d'ucct(in esclavas fueron d_e exptorta('~'6nt basad as. en II a proaiedad privada d~e 195 :ml~dI~rQiS ;de. producdon, del productc tQltal y ded productor,

La secledad esclavlsta alcanzo S'U maximo esplendor en Grecia y posteriormente en. el lmperio romano, O~.i esclavismo dural hasta la desirrteqraclon ~d'e~ lrnperio romano, a proxirnadamente bacia el .si:g 10 v d~e nuestr'Cj' era .. :)'

E' tra'b~jo die Ios .esc:lavQs 'nlo era ·rinU.Y prod,u"ttw'Vo debido a 5U escaso irrteres P9Jr el

'tra I:.., =:JIJ~': - po' rq , ue 'n" ,:;;Ji d"'31 les oertenecla '5'.0 r'eiiq'II reria oues ~ I n' '~' grr'a- n ,r~ nt ~..J~:5d de esclavos

" . _JU~J D_ Y ;-.'.: ,:-,,_ ". ':'.: _ ... 'U11·:._ g ,_.b.J! ~~~,' <_, ~~!~ rg,. ~I~: I~' [!Ir~{:- !~:~-f~' t:: ;;'J ".r'- ~ ".111 I~_ ~~ '~'~.J.-: "::_' ,', 1.....~ . "!_> U~ .. I. ":' ~~ c~.~ ".' 'w; . ,:.

oro$;,(ua~es escaseaban) para Q,.u.e su e·xp~iota~~o·n' fuera rentable, Todo esto 'orJigwnlo rebellones de le'5,cll'I~VIOS Iqu~ no ~e·st~:p·~,n de acuerdo (on su lpo5t.(ion Y. querlan cambiar para meiQr.~r.. lEn esta eta pal se d.a ~~I. pefio~fJ de tran.sicidn del esclevisma al reu'aa'JlsmtJ,.

, - h In ~' I"· k d' · .. ' . d "~ III ,. . . ..-[ . 'I~'

M uc . os esdavos t ueron uoerac as" repartten oseies al tierra para que la: CUi t~vas'en

·a 'cambio deun tributo .. Estgs:·es·c:~a,vos H:be,rado·s. son Ilos [Or'Olnos~.-e~ antecedents d .. e lcs siervos feudal~·e:s ..

D F' daj .....

'_ , , "', I ,,' I' '-:

'I, . leu···, .IS 0

- - - . .

Lal·d:els' i nteg·:· ra·' cit)"n de I~ esdevisma tiene basicamenta I...JO' ~S'· ca i II[[f~:a:'C" InTI~n" C" I~~~~ le ~ ..

___ . _'. __ ", .,_. u ~ ,_.~. ~. ,., __ ".~-",:_._ ... __ : ll._ .. .l!~·.I'u.J.~,.~ ~dl _l ••• _.~Dl. ~[.

_. La d esco mposici 16h 'i rrterna de,' reg i rn eon ;e's·(~av;lrta· por sus. 'C!.tO.ntra-dw ceiones,

." "La ;'irlv,a5J~n d~'l Imperlo rornanopor lospueblos barbaros dsl norte. de Eut,a!pa~ Estes elementos tra,'fe·n como consecuencia ta lmplantecion del m(Jdtj·.d.~ p'ro·d'uccion

feudal.

'E~I f'euda fismi'O es; el reqlrnen -caracterfstlco de Ia ·E:d.a,d M·e-d·i~·letJ"rol'Pea,., Su importanda ani radka'en que,. cQnstij'tu~f"e: la i'orma de lal que naeera elslstema predominante hoy' en la mayo'r·::~la.rte del rnundo, e·!, qapitaHstcLu9

,",

Los Jefes 'ml~lmtares de' los pu!e:b~;os c,ongu'i'Sit'adore's tueron -re.- artlsndo ~al tierraa SUS:·

.. ' bdi .' I' ~ . - 0-::---·' I d "'_'-'f''''':'- ~'I< d 'I

·r:·u· I~'" itos ,e-' a !.as' ···el mconmcrona e-' e 'f'lIIi~ ~itD , e' [CiI,q"~ ~AIi"'m'" "':!!i ~n,~r,o'" n a~'i '" ornrnat enormes exten _,

di_ :'~'l~ IV:~ .. :_i''t:;, I. '.'J \;.::' ~'.'JI.· " _~~~ I.....,U"i.,;~' __ : .. LJi:l..'P. ll,)'lil. i[J :~ ... ~u .,_.J' " '."-.: , J -I;. "I.ln. _1,.~'.J! Nir,.AI~ . J

=;il'O" ~e~ s ' d ~ 0.' tl" 10, rra A" ";-1· ~ ;: I:' m '0"· m !u"h' , 0' or=' ca m '. nes I~ n" 0'· :"5'.' I ~ b lI:"'e'" s fu eron iIi""e" U F'jII 'I·'~'n· .d : '0' se a·' ~I red c'd: ,- 0" r d '-e

.~'[ ... -:.~; 1_ J . ~ L ~,~ ~I ,'_JII . -i.J ~,II'I!J~ I '.',' t "I~~ ,.,,~ ~.' _ F~' . I~, ·~I· _. " ~ ~'.JIj ~ "' I~i! ~ } ..... -;J . _,r .. ~ .. ,~, .:.' ' ..... _, ..

un gr,an "Senorrp,ara que 1~~5. dJiera proteccion, As:i; surqen dos Institudones .fundamerrtalesdel des,ar;r,Q" c --·'eu··~·'a ,;

--) La, servt u,mbre

E ieudo es una .$uperficte ml.3S o menos gra'nd1e' de tierra perteneciente hereditaria'ment~ ,a ur se:nor 'l(soe,fH~n~ fe .. udal) .g ca-m'blo de servIc:~o5: ,~JI~t . 'r~~~tad~, a.r.rey 0 ~. j~ef'es .milrtares de a ta le'rat ,.q:ula. : ste slEfno.r feud,~~ ·ejerC"fig:ran poder e'c[on61TlIco ~ ffrt()5obn! sus. '}erra's'l" y~entrega. ti erras a 1,05, siervos para que- las cultiven <:1 ca rnblo de una renta 101 .tributo,

La~se,lVld'llm.bn2'·es; la forma que asumen las reteclones socistes de, prociucrjon durante e~1 ·feud,a1isfflo., IE.sta se basa en la existencla de dos clases soclales funda'mellta,le'~' y anta 9!:6n leas;

a) Los ~a!n'Ore5, feudales, duefros de I~OS principales medics de produceion (,I,a tierra" Ie. ~ mo I I no, ,etc,et€ r.a.) ~

b- }.. ~ . "'I d _. de sus i ,..;!J 1- b '"

'. Los srervos, q-ue s·o 0 son r'·· uenos .c, e sus instrurnernos oe .. ~ oranza y .-: uetienen

Ique p,a;gar una renta al senor feudal .. ,

- . ,

L td b I' • ~ ·..J·i·f-·-· I I ,.. · b" I ar-

:21. servrc umnre es una reiacron Y.': erente a. esc avrsrno: S'I ,:.:n~n e'l srervo n,o es un

hombre com plie'tamente, llbre, tampoce es un esclavo, Mas. q ue pertenecsrle al~ senor feu-

d -I 111'·"·' . t '" - u ie to : ~ 'tier ._- \J ru'~ n d . .'!" sta pas3 ;::] C'QIF P . '. pleda d d £!i otro !Ir"ii'.'!j; n;"" o· f' [ ·,a ;,1 ei :sae:fVO ,e:sa S"J:~: .:' a ~a. u~'rr,al- _, r, ~:' r:. cO e~',!:;L .. :':Q a ~~II- :·.Ira >w\C.". : .6.:' ... ~~t;;; ' ..•. '

feuded" ~O'SI siervos permanecen 'Ien sus tferras.

,. d' b i, I" I ~ d' I .' .. h d I ,., d d ~ d

La 'S_:erVL):um:_ re tmpuca una re aoon.;.€ exp otaclon aasae a en a propter a·" .P,(I'VSF' .. Q!.

de - O,S medics [de producclon ... L~ forma qu.e asume laexpletaclon en rei fe.udal.ismo es la rente de la tierre, que, 5,8' .da. en tres forrnas;

E ." ...J, ~ d ~ h I ,_? f' d -I t b - J!', I ~ I

~ n espeoe, entreqando una parteoe ra cosec .a a senor .eu'.a~: ;alm men se e I ,a~

rna re n- so d ~ fl r ut os

y ":. J. ',.:1 , ..... ~ I ~ .. ' .... ·.'[i!l

.=. En tr abaJ. 0" c U a n do ~I os s:i ervos va n a t r a ba Jar q u ra nts a I.gj u nos . d las d e ~; a se m a na lala.s tie-rrB'S' deJ senor feudaL

,_ lEn dinero, cuando 1.051 sefiores feudalas empieaan a cobrar.a sus siervos la rerrta en dinero, 1[0 que ocurre en la trartsldon del feudallsmo alcapitallsrno.

Ta rn b i,s'n existe una comb i MI,atiioo, de las t res fo rm 21'S,.. sob re 'todo a I ffn a·1 'Q.e~1 fe.IJuda-lismo, cuando el S;enjOf feudal le e~ig'e dinero ,al s~jerv,ol'i lEn esta forma, la baise'·de,~ desarroIlo .dEd ~ist[~:ml[a ie·uda~ s@.'h,al~la'·en ,eJ traba]o delos siervos,

'Ell tiempo detrabajo de] campesino siervo se dividla en des partes: trabajo necesa rio, '1' t~a ba]o ~d'i: ci ona I~. Du ra nte e I 'tl eml po d·e tra ba] 0 n e ces'at i!o',. [e~ rCa m,p'e'si no

d ... I d - · de. bl' .. ,.. . I d" f' ~m"

pro uc.la e' prol- u,cto In·~Js,pr.einsa .•.. 'e para .su prop~a )eXJ.ste'nCIGII, 'Y a';Je su idlm'ill!:H,

'D-:-';"I i~r'2in:t':'e eli tire'm:"'p"o' d' e''':' '-t·r·:~·b','aio ad I·C:-·'I· o':'n::;Jr 1-' produ(;Ja 'e~1 n:IIJSp' rodutto d.e.·1 cU'a:! se

·_."YLK-.IIj 11_-1'_, ' __ '.' .. _ .•••.. '.<'_'- •• ~!.l_.:..._.J·" - _,' )_!~ ..•.... _ .. 1.,11 .. 1."':1 ~ < ... -'.~. ·····.r- ... I .••. :_.'r·_:._ ".", .• _ ,1"

apr.o.piaba el ~e;n:or feuda~ en c,aJid.ad de, f're'nta d:e!, 'sue:Q (re.nt:a ~n tr:;ib_ajoi" re.nt~ en eSl.pecie· y di<nero:)~ La e:x.:p'lo,tation de '~o,s-s.en,o·r[es; 'f'eudd)I::~,s bajo ~l siste-m,a die·

• ,No' :se' p~od.lUc.h;:u1. mercanctas (b~ene5: para int~jrcarnbmo) len e'l: 'feud~al,ts:mo" ::por' hj que 'e~ desarrolto de~ co'men:~i'io es m,uy pobre an esta epoca, :E~ cemercio 'V e~1 uSIO

, - , '. • • 0 - • I~ ,,"' .0' OJ ~ d- [f-· - dO. 'I ~ - '-1

.de'l dinere vuelven a ser Iml'po:rtslntes: en IS epoca de transrcron ,': l'e~1 +euc ie ~s,mIO 'a

:Ca. p iitd! I' rns mo.

I. Las cludades-surqen cuando See desarrollan losburqos a orillas de, los feudos, cons-

~,;;- dl -I' ,~ I' -. 'I·

trtuyenc 0 centres comeroa :es' Y artesana III es,

.' La pr~Q,~,c,tdQn artesanal de ~O~ b.u,~,g.'Q,$ $:12: re;~,nZ:al.:.en 1_95 talleres artesanales, ~;[}:S cual ss. ,€!~t.a\n ~ r-g 8fM izados j ~,rB;,r~ ulca m',e:nte @n m aest ros, of i (,wa) es :y aprend i ce:s. .. ,

., Adema'sl.' II'o's, oflclos est!an o(g,a,n,izados-·e.n ,g·re.·,m'~·0S: representados ppr un santo patrono. ,E:I comerdo ,es·t:,a.:o-tganfza:do, :en ~ii~dalS.m

'. EI scistem,a 'feud,sl] dura aproxlmadernente 1,0, que' [~a 'Ed-,ad M'e,di~'a: ((lei siigl'l.o 'val xv de nuestr ai' ,erei) ~

Las fo.w·m,a;~.· feu~d~'le.s,' v,~·n ,t;,h!s;~;paT'·ec~le~nd-Q.,g:h3·d~.la lmente para dar p,~S:O a relaciones soda les die p·n·}d·~.u:chin m"a:s,.",QElsa:rro 11"ad.a.s,·~' a un nuevo 'modo de prod ucc i: Q.1r[ el c,ap ita,Us-

rne, 'E·'s.t!e: perlodo es el de .'t~anslc.;din ,del leutJaifsmo a,1 cspltsiismo, .

EJ desa.rroUo en Ilngl'aterra. de ,1'0. ,que ,M,arx.llam6 acumuladon origjinaria del! capital.

o· 0 esarrol 'I 0' de ml erca dos ~ 0(21 les y re g i onales h asta I" ega r al ~'a, forma clon de meresd os na it i on OJ 11112'5 ~

Los descubrimieritos ·g,eo9raficQ,S-. permitleron e'l ensancherniento de, comercio ,YJ por lo tanto, Ira producclen de mercancles.se ~am'p,n6; a:y'ud.arildo a [a for!ma'ch5n dt(1 rnercado mundial, Se d,esaJ_troU6 el. slstema colon i,at.

Todo el desarrollo cultura I de 10.5 .s~:g 1,0,.5 xV~, XVl :"1 pa rte ,de:~ XVI/llr, 1.I~;r nado Renacfm lento, 'Y que j unto (on. los rneviml entos rei 's !fO'S;OS contribuye ,!a~ desa rrollo del In uevo sistema e,c.ondmico, ..

a) Anteced!en es

En Iqs,' lilrti.roos sJgl:05, ,g:e!1 feudallsmo ocurrio una serle del lmportantes-camblos que sustitu'·rfan .181 estructura.feudal domlnante p •. ',O'f' Ulna nueva: la capitalista,

•• J •

A Ig~unQs d,e estos ca m bios fueron;

Almlpii:i'a:(won de Ia produ(c~6n y ,pro.t1Ju,qiv'iida.d en IQs eerrtros arresanales (I'()5, burg105" a ntece de nte de [I as., 'Ie i udad es) ~

.. Amplie desarrollo del comerclo basado eJ:'I la producdon dernerzanclas que y·al se reallzaba enl les cludades .. ,

Desarrollo, del, c a:p ita I cemerci a ,I q,ule~ JCOficelntra racursos pare amp Irar taJ prod uc~I·'O'" n y" eJ1 c 0'" m .,. e·· 'f· 'C, '1·0·, '

'~l I • • • I] '_'. __ I.~, _ .', '~l

b) Formas hisrt,()'r.ica,s de ~p. -od- _ccio.n: e rnercancias

La prodJucc,i!,q:n ge,'nera,~i"z,ada de mercancias es U,n'dj condlcien Indispensable para e,,1 .dle-,

11·1· d I '. J .' l d . '" de r ... ' h . ~ d f hi t.jl 'j'

sarro 0,: 'e' cap,ta'I-'s.m,o. .a.proc ,U}(ICI.'Q;n I· e' rnercanclas na tent .. 0 tres rorrrras '~S'~OJ'''I(:as

b 2.'5:,'·1·',(" as:

Y." ' .. ,a .•.

'J Produccior; meresntil simple; Produccion de.mercanclas basada en la propiedad privada de I[os medlos de 'produ(a:i"on y en el tra~bajo p erso nat, NIQ nay' que olvidar que la mercan(~la es un ·bii'en que se ptoduce,_'para e~' lrrtercambic y no. para.el consumo .dirrect,Q del! productor, La produoeion artesanal que se da en la trans:ifjen del feudalismo al capltaltsrno es preducclcn mercantl I simple, y es li~ primera form .. a: hi sto rlca de ~I a produ (:c~ 6. n de: mile rca n cia S,'

Manufarctur:a',,, la. prod uccion netamente manufacturera (ret'i':m1oI16gmcam,:e1nt,e'l manufacture qulere decir h'ech.rJ· ,·on ,I,a Imana) ecurrio la~, comenzar e~ desarrollo de esta forma jiroductiva. La producdon manufecturera 'es :121 paso lntermedio entre Ia producdon rnercantll simple 'y I!a. produecion rnaquinizeda, En la ,.m.·d'rJufal,ctura, ,12,1

t·· rabeiador :t:e· enc a"r'g"-"a:- d ~ un solo p. roceso 0·· fase d e ~a" pro ducc !IQof·-n:-, 1·10': 'q·lJo, t rae com n

. " ... :. 'ru]uIU ',' . ..j!.-- 1 ~[ . . ~ .:.~ ~".IC: :.,' .1- ~ ~. _I, I. -, . .' !:..' 'f _.... ...... ~.~~ __ ._.:.:,... I~·.:, '._,:, __ '/.'-_ ..... lila,: _'I .~.' .11i! .,l·.~.. "1 .,,!~ I IJ Ul \_.IU _ v

c,o}ns·ecu~'nda mayor es:,peci.:a]~za~d6n,:Ol ha·bmfl dad de. os trabajadores, A su vez, etta, aumanta la p:ro,ductiv~d,ad 'Y dlsmlnuyelos costos de. producto flhal, La manufac-

F undamentos de Ec.onom~a

da. a s,ulbs·is.tir vendlendo s,u. fuerza detrebajo a los' capitalistas, B: los 'q.:: ue de este

, _ l .. .».,

Ai .' l"1lc

rnooo @·nnqu¢·(:e., '~'.

Impelialis.mo.

L·a fase lmperlaltsta abarea d·el. i[HtitllO te rclo del ~ig:lo xrx h.asta· nuestros dia:s., El impleTia'tismo fue llamado Plot letJ1'il: "fase superlor del capite . ljsmo",

lLe·ni.n fue uno die: los estudiosos del. fenorneno a(mple:r~a,~ista" Segu:n leJ, i'q"S cinco ras-

,g'05 que' defirien' ,e) imp:er,i,alis.m'o~, :5.on:' .

'~,. La, concentraici6n de la producdon yl ~lel ~a.p'it~'1 Ue·~}a,da hasta unqrado tan eh~:vado de desa rrol 101 que' ha creado 105 monopo I los, que desempeften un 'plapeJ decisivo en 121 'V.,d,a ecoh/6.1mjca.~

2,~ La 'fu:si6n del capltal bencario con 'e,1 i:,ndust.r~ai_l y I .. ~. ,c._re·acionr sobre J a base de esta ·ca,·pita~ flnandero, de la··oHg,a"tquli~ f'in,~nci:er,a~ .

. 3 .. La expcrtadon del capi.ta.ljl'la d~feren.(ia· d8~ I~al exportadon de mercanclas, ad·qujre!-re una importancta particnlar,

4~i La formacion de asociadones lnternacicneies monopotlstas de '~oap.i'tal.ist~s'f las cua les se reparten el, rnunde.

5., l..a t;e;rm~na,C"ii6n del reparto territortal d·el mundo entre las potencias capitalistas mas .r·m po rtantes. 1.4~

E:!, lrnperialisrnees e~1 capltalismo en. 11,a- fase die desarrollo 'en [a cua~1 ha tornado cuerPIO La dom,~na-~~6n de los moncpolios y del c:a'plta·,~ financlero. ha edqulrldo una ;im~

d d 1 dl Ih -III

portancla I~ primer or" en a expertacion del capita ~ _ al empezado e~ reparto de.·,

mundo por [os trusts internadonales y ha termin.~:~·o ,el repartode todo e~ tetr:ltorjo dle'~ rnisrno entre los palsss capita I· i stas mas i mportantes, lSI

)

L" ~,' h' , , t-' d-' , " .' ,"' , " 'i",_

, _os SI8tenJ)g5 ',~stoncOb~ ,- e' organm;a;qnll _.ec'~no~ ica

lura, crea la dlvisi6n social '9'e.I, trabajo dentro de una mlsma especialidad 0 rarna prcductiva, Otra consecuencia importante de la manufacture [8:$ Iaconcentraeieh de, los; medics de producclon (eapirtiil). en .-el sistema cepltallsta.

I Prod:u'ccii5n m[a"qU'~niza[da. Cuando los-trahsjadcras se dedkan a un SO~'O 'pr-o'ces.:,o 0' prcceses.conexos de ,Ia produccion, aumenta l~a, especialtzacicn del trabajador y de- ~'I:;lSI propias harramientas. AJguno~s autores se refieren [a la ~lro,ducdon automa-

tlzada como ~ a cuarta forma de pro ducclon. -

L~ epllcadon de-cperaciones re.PQt~thfaS,-del trabajador y de: las herramlentas tIfB!Ei!J como consecuencia la maq1uJna" .. que se encargara de realizer dlchas operaciones repetitivas .. 'EII desarrollo de lao ,m,.a'qlyciina se da sobre 'tode ai pa;rtlr de la Revclucion industrial

(f€! I'j g' I 0: -.it: '",","'if II h y' . x- . iV.)

,~Jrt, • ..,:, I\"V~~u.:, ._nA,r_lii

La ma.'qurnna ha seg:u~:d1'O evol'lIc:ilonall;do hasta Ille'gar- ,ar la automatizaclorry ta ~lqmpu,= tilri'zaci6:n [en ,10,5· proeesos prcductivos, IqLJe~ stgue.n basandose en reJ principic de la ma~ Iqu rna, ri a ': ' nala I ~,za r ope ra ci ones 'repetiti V,_' S"

.c) Eases hisf~:rictlS d,el capita) ism.a

~ I sist~'[na capltal lsta ha atrav es,a, do per dos fases historlcas:

,__ Prsmonopollsta 0 de libre cornpetencla, 'que, abarca die! ~~gl~Q_ XV~ 2d ,ult:imio tertia de'!~ s~[g 101 xec,

'- lrnperlallsta 0 moncpollsta, que abarca de~ ultimo tercio del sig~Q' XIX a- nuestros dru~as~

Libre compete tci _.

La Iese p·-re.mio,nop',-_io1fsta, 0 de: libre compl,eten.cia,r"c:omOr lo lndica su nombre, se basa en tar

! _" • • ..

~ '" ~ '. ' - ,,~ .. 'I "" i' ~ " 'I' - 1 '

cornpetencia 'entre' caprta istas, E.n un pnncl~~p~I,~;" I~'S, capitallstas ternan su capita en ,Cj1 es-

fera -d'eJ comercio, Plot '10 'que[ muchos autores 1,0 Ilarnaron cap:italismo comerciel.

_. . .

Este C'~'Ij'ital~ co'mref!cia~ amplio sus fu nciones hasta aharcar la esfera de 1,21 produccien

propi amente dlcha, las formes de prod lj',c;ci6n de, mercanclas en esta fase fueron la [p-ro-

- - -

d:uc:,c~6n mercantil simple y" sobre todo, ~a ma,nufa,ct.ur-a- A f'iin'e:$:,d'e~ sigh) X".lln 'I a produc-

e'I'o:;" n rn '2::IIn'l I'·' .: iza d- Ia cob r-O'~ g'ra n' '=::Ii'i'-~Ige

_':" -,' [U"~iyJnw~".[_ ---:-," - - -:' ': .-"'l~ g'~~: " •

La cornpetencie entre capitallstasse basaba en ,e[1 coste de 10.5 productos y la calidad

[I , __

ell ~ .. .'"," iod d ". "-I '. -J d ~ .' - f'" d

e ~O':5· mrsmos: 'E,:n este pence 'e) plre':. ormnan 1_a.S '~,oICle'Ua-i,e;s. anommas como ~_ orrna - e

o'ifg~a,nJz:a c i'on I(a.p leta' I ista,

Ell ca~ ita' I se con (,S nt r a ~t acn m U ~ a en 'p ,0 cars m iii n 051r II e g." a n d 01 i n,( I u SoC]' hasta I: 9' fUs'i'Q n

fJ; :I ~. l.

de empreses que no podlan rnantenerse en la [competenci,a" De esta forma, lias ernpresas

'''- I - ,- h ' ~I "'" ," d ' ,,' h

Y [as capita Ie'S fueron creclendo, 'lia,sta 'I e:Qar a rormar gran.'es eorporactones con 'mlU;c 0

capital m ans] adas por unos cuantos capita I m.stas:.

EI- '" I- ",. ,- ,",,, l~ d'- ~ -i - ' [t "I"" '1:., .... d d I! tod

' Cqpfta~' e:5 ,a caractenstica ,pnnClpal:l ::_e!~ ststema capi ~)a rsta, 0,;, cesc e. ew punto LIe

vista econornko todo aq uello q' ue se puede rep rodudr Pero el caplta/ no es solamente

'. ..J .. ,,'_[,; .,n ", .'.' ,i _'.:'" ': I.. : _ .. ' , _j "_ '_ ," ,I I "_,- I': ..... ('_, - "_.. . "_ ". " . I. ',' ,"-: .. , ~ I . .:.._ ,. _ )" . _: ",' _ , .... _. _.' ""__:.~,' _ ' " " ,

,- r obi 't,··_-· c' ,.',,-.-- - ~'~I'CO'- E'I-'", .-,'~"!!II/' es ante odo una ··-,,1 idon r'Flicl'a··11 de prod luccion

un o_:J_e,!,Cl '€COflIOi' U -- .' - " , c,ap,i i1;(li , ';',~ ,an _ ,e 'c.,- [._ ..... ,r- .1, re ,a-:~ '., , .-?Iu~, ""w .,_ ,(U _,' _ " .' "~!,,"_IU "

Em' 'Gc~p,;ta- -1- e s:

II . '&I' .... ,. I -, 'I L ", -,,!!

d.) .', -' , t '", del' ,. ;alB'"

C..,. 1l",~:if",f.,a"l"'.iIi:'lrlii,;("".JIHt~' ' .: 'c, .... :-=-p~ rt .: :, 'l'"'I!"'al '0"-

DJL ~'L~.L.JLa'U~O_~ .. ~l •• .A.i!.Ji!.

- - - - - - - -

. .

- ~

'E'n ~ie;ste ap , artado 'SIe: exponerr :1 as er i ncip ales ca racte rlsticas. econem leas d~e,1 sistems: ,cap".l-

I • r-r.. . . I .'

ta liste ~~, Iflll- q U I~ C ~'n de to, en, a rn 0- iE e n '0 ~II' ~ s'W e b ~I:d-I o ~ nu (j ~I -I 0- . -I'~ r'g o d- iEL I "" exto a- na !I ~I' "'Fj a rno e el

_,U_.M·~< ,y'!- ,uIUI: ':,:",.1,', ,,-:' ~lI!ilr'l ,.:-:.,V:._.'>. "11('IlI~ ·~11,.····,':"1 i.: "~~ 'J ~~, U:·'!r.' U": ,1'::::'1 ": .. ':::'. U'I[~. _,l~~.Y t.'- .·U':·:~.·,l .. .: .. : , .. ~ ~:_I ~ll~I~~'I0: , .. I:'{I':"~ I~I>. ". "::., ."~;.1i ~.

fun cie n =- m . i'o'n'to- ."J ~ ~I 'C'"I ste rn " -' a .i!"":::Ji P lt 'a 1- '"li'~"~1

_u.I:_j~'",.··" .. w. '_IIJ'~f _,.:~" [u~~ ~':""··~I,_,~._Ul '_.U·~.J_, ·:_ __ I'~~'~'~

l- - It. ~ • - .. I'll - le d '-I - · 01 _ J".' .(. : - - - ~- d f- hi - ~ - iii

~,e caracteristtcas pt"l~nr,lr:l'::iI ~e .' ,0' ,ra:n:J!+::::!i l'if"m'O '('II'III"I'D npBr'::Ii[l iOiln ::liS '. ne' Qlli"iiEioC' ,. rstcrtcas: .e ~a (.bl!i-~'!L ,~, _ ~-!J . ~a;- (,~_l'"'II,IF~I_.~',;j '~, ~" F~ !.,~' "",,_,,",~'~~ v' ~-, '~, !!O.,~'!, Y,' .: v~, '-~~~4i,' "'~,-',_ !!I";"i!i;,iII~'i'

I fbr'f?}. -CiO,m,p:ete,hcfa e:.·j mpe,ri'ali's:mo) .son: .

s 'Ex,i;ste' pfO'p i edad p r ivada sob re -I'D'S, medios.de prod LU:C iJon (rngl~,'~ I q u E!:.~ n e I: ,e:s(:~:c;n~i~:sF m '0: ''1:- feud ~ llsm "',#"11:)-,

_[ ,~_".>" ' .•• !i:: ... -·_JUC[ ,~ _'JU.'.~

: • 1_,

.- E,X:ls,te'n dos cla ses socl a li'es; fun d arne ntales y o!'ntB'g: en, 'j cas: la b U:fg U esla ('e,!~~p.res,~, .. , rlado) y "eJ pro l,e,taJL3,'Q'O: (o:bre,ros asalariados), L~ prim sra es la d u,<e.:nl_g: de los me, .. dlos de producclon y la $::e·g unda tiene que v:,e:flq\e'r ,~. fuerza de traba]o il la ,prrmera. par a pede f ,s,lJ.lbs'~:stlr~

'.' 'D'o la rel '5';P·I:O ... ·1n- d 'tEl;, ~-m- b':3,C ""10a' iL:",if]I,€, tr·~u'r-'g·'· n, U' C'.IQ 1..;!II·e·· sarrolla B'I caoita -I q-II'1e--" poseen ~ '0' £' rap ~1-

" " "~ I-.=U' _ ~ [~\i. [,_.._, I,,:··,~g U . , .. ,[~,~ ~f.I'I·· ~.~~ ,~L .. ~I _ :":'~ :J' ~-~- U ··-~~~I ~I~_,IU' ~_I I~~:~., .g. I··_f Y .~- ,'.:U,"~~ a-! _ ~I' J~ I~:_O~~·.I_ -

ta 1 ,'~t~s em ip resarios,

_' las: relaciones S()C]'(lI! es Ide produedon son de. explotadon con base en Il,a propledad prfvada d~el los msdlos de ,Fl'ro d. ucCi6n.,

. la forma de e,'X]p'ilot,la .. eJo'ln es la plu'Srval{a extraida de! tra ba]o de los, obreros del I:ai (ua~ se aprepla el capital ista por ser el duefio de los medics de producdcn,

.~~ En el 'Ci(pltQ'.IiSfflQ ,exl~:te II'a ptQdu~dl6n gen:era~ii'za'd'a, de rnercanetas V,, :P'CH~ tanto, ell' desarrollo deli! ~o'ml~'r~:i:,o, del, rrrercado if '~e!'IJ-n,a economla 'h1~netari,d.

01 EJ fin .del capltalista es la obtencion die g",ana'ncia,s: '"':/ no la s,a1jsfac:,ci6in de: necesidades s~o_cia' les,

': E'·x,i:ste, anarquia -~;h~: Iia p.rOd,Ulc,cf6np0lr-q4e CS,d,Ci, capitallsta I(le(~'dle:,que, Gom'C), (:u:8.n-

to, donde 'Y' para quien, prodneir e I-n-venf~~ ..

" La propis a,narq,Uf$' de la pr'C,.d,utci'6n rrea '",(ii$~tis, p,e.ri,6drn',ta~s,~, La' economta ca:p:iitaj'~['s.t.a f~ uctua ,eln cl clos le;G,ofl6rn;l(!jos,~

_ - • - - • - - I _ - - - .. - --, -

. La- "'nf"lacri~~n y- HI desem pleo son in herem O~ ':=i; 1 f' undo . nam ,'i'~O'-n' t' '0' ", d·; 'e::'I-' -'i'"'J~+am"--" a· -: t':-~p: ··i'*,~

. ,. ~-:_J I . ~ .. : ,"~~,y_ ~ ,~ .. '~~ ·I~~t~ __ .. "~~:I ,l- ~.~ __ _I _ .. ~ ~ _I ~~,;Ii u -, _ ._1 W I _ ~~'." ,AI 111~.1 : _lAj~ -' _~,,, .,1 , .. -~ [ __ ':').;t:J:~l'il:~· ._::. !~p~~;: .• ,":".~-

lfrta,," aU'rrq,ue' tambien existen periodos de, tel~,tiv,a estabilidad,

~ 'E~ d,e'sari'(d~o eco nomico de la c i' udad ''1 deli campo es des.~;gi ual ..

'.' La eo ntrad ~t(:Lo'n ·,pti ndp a I del Ica'p ittili~:mtJi 'S!e· d a P9r e I. ca't,i3'dte'r soda ~ d~' ral pr-od:1u:(,c:ion y' la ap,ropi:a:cw,6tl prlvada d.E'- ~,a:s 'ga-nanei'as" _

:e) Capit1wm,o d,~ :E~,tadQ ycapitalisme mcnopelista de hsta,do

Eh J::! 'I ·cap ita',l'ism!,oi' ~ a ~ rrterven I( i:,6~-n d e ~ Est,a d ,0 e:n 'I B eco h,o mJ a. por ,m: edio 'd e i a pollt lea e·(·aln;ornli~c:a es fu ndamental ,p,ara-: tratar de detener las crisis q:ue afectan a I: -slsterna, sobre todo d¢spu€,S d~,· la crisis de 19.2.91;

'O'f!b.ii:dQI (II q'ue ,e~'1 s.iitem,a ·c~plta'lis-ta ne'ce5itai ,para :,s,u:·fu:nc.ionalmlii'Q!lit6 lira: Int.e',rve'nc,io!n

.o.r'Q'n·· o~ 1"'r1Ii;'iF"'~ 'd- c I L-F+a ...j'o· ,0"1 !i!"ir-tem-'"=!I; f' 'u~ iI'!!-' i"!i I - '''0'' - '-' 'd-' h - t - - , ·t- '., - .,. '~4' - ,"" - d'

~~<~I '1~li~1~'I~;~,'; • .i~:·~~'t. 1!.::~i!!.i'U!I'" ~ll ,~,I<l'i-,: :I,"i lQ':" , :,"~ 'f;;;,!,~i u~t:n~.an' Q . a.s,acOnV€!'1r:1 '~ifs'e' en C?J,plf-,a, ''Sma 1~:e,

E,tf'.··f:~'~~·...Jn

~i-g'U)Ul!!![

E~ capital/smi) de.' ,Esta ti'ol es ~',a: :int.ervenlc.i6n diFlecta de;,I, ,Esta.do, 'eUl La ~:."conJlom}ia la:tr.ci\H§S, de", Imu":~t.ip·-- '~e's, rmod,al~ida.d,e;s, c:o,mo s'on~' la p-":rop-i'eid,cu:J dell Estad'o' de: ('~~rtaJ!s IB:mlp··.··ri;2ii'![;,~c;:", '~!I;:O •• -

_ . - - --I _--_- , __ .. _ "., _. ,-- - f- -'''- '-.-" _ '-' "_ ... ,. -._ -- _-' ._- -,-I--I,,,-!!6;·..!IY',;;!.f ,!;,,!!.,;i!! .. -

... =------- - - -o

- -- - ---_ - -- ---- --~ ---

cia I' 'O''-'1iI'''II '''0'' I1!"'ii "..: p .. rt ales . -,~. ados n:· ",. •. ,; na' las '. ' .. ··-c· ·-'"'~c~''''' " ra p 'Or'·' '·1 '-".~ T~V"" . d ".," ·t· ' ~ 'I ' '

I ~'I (I'~ I~ I, 1;.." . ",I'! IIi,.,a,_,. ,m = '~ . tlf I V:G:iIL ,V!~ 11'1 a.( I rp ~ ,I:' '.' .s.", ~ 5 a Ch:l!l .. 10 n "co n !!L,.. .-~,a e:s. p ~I . ,a. O.S ex, ! ,a nJ e r.OS J]

et(ete.ra. Es decir; ,I~· funci:on principal ct~1 Estado dentro del cap'ita'J:ismcl'lde Esta·dtJ es la proteccion 'de:1 :c~ pitel en 'genera' ,.,

Las empresas estatal es dentro del ca,pitaUs,m"o de esta'do rroson I B.Sma'S im portarrtes del pars, sino que si rnplemerrte .complernentan y refuerzan las empresas ~n manes de: los capitalistas privados, Cuando el capttallsmo monopollsta se h.a :(~ .. esa rrol lado y los mono-

- [III~ d .' I vida. ii' , • I ·.f" d r: t d III I, has . -'

pones aorrunan ,Qj VI ;.' a.econormca, e' (,apltad'Smo'e cS,:d'::,Q ,eVOJuc:ona ' .asta eonvernrse

. - 'Ot I' . , 1-" t .".,J E t d-

en cap Ii , a ,/sma monoPQ"ts' ~ lie]' sraoo,

E~: r~plta lismo mooopolist« de ~s.tad,o es la i rrtsrvencion d:i recta del Estado e n I a econornla en I~· fase del capitallsmo monopollsta (imperialista), Es la fusion de menopo-

I.. ~ d '.. 'I l.a lnterve ' . .#' - - tal f dO'

.1,05 pnvaoos con rrronepo I·OS estate :e-s·., ,t31 tntervencron estatat ravorece "!llre,rta,m'ente a

los qrarrdes monopolies prlvados, tanto nacionales como extranjeros ... 'E mlsrne Estad.o posee ig'ra'ndes rnonopollos que. .domlnan las actividades economlcas Importantes del

- .

pars"

'E ~'. ~t '''" t·· d- c; t d h- f' ~ " d . t d I' ,

en e~ capr .ensuv» mon.op,o,,',rs:tal ae ,,~s:,a:.:·,a .-;,ay una - uston ,,:' e I nterases .,.' e _ os mono-

-I' .. d I~ liosesi . I ... d' I I~' ~ e •

po ros prlfV,a;··o.S-'.lIOS rnonopo IIO,S estate '!2S a traves ne tas po iticas economtcas que e·1 Es-

tado llsva a cabo" La, polftka economica beneficia a los rnonopehos privados y estata es,

~ S-.-, iI'ali'·

.: : .. ii"'1I; . .("!. I' ~m" o· ",

!iii . ~Lr· _ =~, ~ _' _._

E~ .soci;:~Jis.m·o 'Ie-S'e~ 'modo dc,e' producden d .. esarrollado en elsiqlo xx como consecuerrcia

de'm r" .,~ oirn lent de ~I-:::!I' -I ,'3 cion .. C"I '=!Io1" - - p~·t:=iil" as En' efecto on 1'9'17 :5u-r'g,·,'i,A ~Ia

.. ·ill '_o{ml~~~ .. ': '''\'~9 .:.!i:::;;~' ~uS if!e Eia,': .:.:, es so,', ci es, ca',i' lULl ,1St .. ., . .'. ··.i .i.li ~. _ ,<, ... ' , ,_' ... IIUI f

prlrnera nacion Que se desarrollc ba]o este nuevo mode dl,e produedon; ~a UIRSS (ex: Union de 'Re.p(Jb~ic.a,s, Soclallstas Sovl etic.a5)~

Antes de sequir explicando las caracterfstlcas de este modo da.produccion, es necesarlo tener presents .dos oosas:

Primeroraqul se habla de rnodos de' produccicn, que.son cenceptos con alto .grad.lo' d:e abstracclon, que no 'to rresponde n 'ex.actalme.nte'a Ia realidad, pues unicamerrte mar-

.,. .. .

can las t·~.ra-(terfstwl[(WS, qenerales de .cada modi: de producciot». Si querernos hacer un

a.nc~His.rs. concreto, ROT ejemplo de un pals llamedo sccialista, tenernos ,qiu·e recurrir a ~·a ~at~9'oria histories de forma .. ci Din social ,Y hablar de la fOrniai('il~ni :50 c.i a III ,s,o~iii~.trn'c:a!, ~a formac'i6n social china, la forma-cion so'ciat polaca. la for:macfe,'O social cubene, etcetera,

. 'S.in ambarqo. '~'$ nacesarlo comparar las caractertstteas.qenerales del modo de producaon socienste con' [as caracterlstlcas q·,ue Sie observan en los Ilarnados palses.soctalistas para. saber -s.~ realmerrte son socialistas. Aqui no 'r:UJ5 lnteresa defender un ,s'isf'em,a econ o···;',fn,·OO·' ',": 's-i-no ser 10m' 6·S: '0· b;,etiv· :',IIf'ri,1f" poslble

. _.,',:~. - .. J''']',: ... J," :', ;;gJ-:_1 :' ••••• ,J~: r ...... ~_q. ,.1 -....Ul~ ' .... _.J_:_ ~._~~111

S"eguo9fo.: no' existen p,alse:s cornunistas, co me rnuchos pretendsn hacernos creer; se trata de paises scciallstas que no han II,eg,ad,o a un mtuia de pro:rJt1cr:f.6n superior que se ri a, el comunlsmo, (on caracterfstkas muy d~ferente5· 0'1 ,~/stJe.ma'~$o.ci?!lista~

las ptin.c'i pales cara:c,term:sti·,cas del modo ·de"prod~J(c'!(j:n 50dal'ista .son:

.. E·;<_.i:site propiedad social sobte los m .. edios de production. P'u,edie se-r prtrp."e:~~~d ·e:statat, '[oo~pe'r;a~Uva ,0 asumi.r o;tra 'forma, p,e·ro'.ya no 'S'eni pr.mva'd:a'J' al!J:nque: :sJg~e e>;i:~5itij'en~~ I,a. 'proplled'ad personal~ que da ,d:e"r1echo a:~. u~so y ,~Usf'rute de '10;5 objetos, personales,~

-.' S.ig.,uen exJ$t11~ndq, dlfErna:nc.~.a'S~~n:tlre l~ 'cla's,e,s; sQ{iales." aU'rique le·stas ya. no: ,$eran

_En:ta·g6ni'ca,s.., l,a"s i(t~s:es, socl,a'les ti·'E!nd,e:r1. .a d,e:salpare'cer~ .. - -

~ .

.:..:

• [,as, f·e.i,aC'iQ .. nes socieles de! p,',' . .rodu.cclon s,e-rl--:Gel r.:.Q'Qh.ef~a,j6fl .. )~ ay. uda mutua, basadas

_ ~ ... • ......... 1"':.& ,. _ _-

.~In la propledad ·s.otJa:1 delos media: de p.riodt!ccion y en ~'I desarrollo de Iasfuer- _____...----

zas prDdlictiv~s; •

•. Desaparece Ia e.xptQ!acm6n del .hombre oor .·e~ hombre, aunque se sique desarro-

!' . . _. I - ...,. I': - _".. t •• - I!I' ,__,.. _ • ~ •• • I

llando e~, excedent« e·con:(lfflllCO quese dlstrtbiUY~· tal I~ sociedad 'en su conjunto 0

i ncrementa la rnnv,ersiQ'n -soda I.,

En ei socieilsmo se, ~r.'odu(en satisfactores (bi'enes produddos pa·:ra satisfacer nece-

S· ld ':=lid' les h uma '1\"11.':3,1;:)" ~~a· ··n··· ,~d' 'e'" p' .. ,r;...·d~· udrse rn .. te .. :·'rr::in··lIl"'la's'- '

. ~ '" ~..,:.;) ..',. i I 'ii.!I!.,.;1I'. i' ILl 'I1Q;J.1 '.' I,. ,·-·U· .._ ...... ~" '. . ,'11,.,..'1;'1 .lIiw.ll.. . ...

E- III f' .• d d' . .~... ,. I ~ .- I ~ f - ~ d ~d d ,. ~. ~

,.i !u 1111. re la, prol." ucoon socra !~sta es, _ta, satis . ,ac.cmon I~' e necesrc 'a',--I.'e·s, sociares 'Y' no ra

10.:btenc:i:6nl .de qanancias,

• Ex~ste pla'nlfir;a'(:i6n centre! de I a prod·utc.iQfi" desa paredendo I~a anarqu] a que privaba en elsisterna capltalista. Laplaniflcacion 'hac.:" poslbl'e fa p_: 6.tJllcc~6n de bien e.s: 'Y se rvicios pa ra satlsfacer neceslds Q es sod [a les,

- En al soeialisme no h;a.y crisls econornlcas. preclsarnente porque S~ planlfica 'de acuerdo con 10' que sa' necestta;

- La propi a pla n~fl~ath)n perrnite la d~~~.p'a rIci.a n del desern pile-a ~Jalrl!!fl,ac:hjnjl aunque esta sJ exlste, pero en rnenor properciorr que. e--n los palses (apmta'lis.tas~, La. lnil,ac,l6n se da predsamente par las reladones de lrrtercarnbio entre palses sodalistas y cap ita, I. istas.

E! d' [I'e' ser roo: "I~;o-' Id·'e··· 1-':3 c iudad Y'" d-e .. ·i campo y .. ' las diferente 5'·· zonas u reolo nallE g' eoeco 'n-:Q,'·,-

~ .', ·.~a IJ :.T~ "': ._~ :.:-. IIrJI "" JIg.: '.: J_""ll ~'l __ ~- u. gl,:JI .... _'~ ~III'L .. _.I.~' .. , ~,~ J J~"~:I~'-'I~i~-~' '_" c ... " _ __:_.

micas tiende a Ia "~!m,on~a gr,a.cieni a Ia planlfkacion.

-..... --..~--

!II, Desaparecs Ilia corrtradlcclen ,c;slp'wtaHs:ta. Q'e prcducdon social y apropiacion privada,r pc[rque aqui existe ,prQd~'~'(;i6n soclal y apr·op.ial'(ion social de lo producido.

[" ~' -';'., i, -1- . - ..j ~ hr. - d' d-' d '11 ~

• se supone que.· ell! socuutsme» represents .a.:trans.fcruon- . '_cU::U~1 un.mooo [;:.·-e pro. IUC(Uln

supe r.i:o r que s·er:ta.· el corn IU n ismo, a unque hasta ,ah 0 ra r- h. i·s.t9n,ca, men tel-l no han e·x istido cambios que, perrnltan aflrrnar que .a~g·uno,s· IP~'rse.s van hacie el comunlsmo.

E::fiI fin, I~ cfis(u,s..i6:n acerca .. del modo de prodtuxion s'(Jcia/Jrta ''1 de los _p,a.fs.es· so cia. listas (.sQciaUsrno-·f-',eal) no se ha lagotad-o~ En el' presente (:s'~g~lo X,X'!.). la mayor-I,a de. losllarnadospaises scriaiistasatravlesan por una ttansi·'C:·j;6n de la estructura econornlca que cor~ID~e:V'iji ci3imolo:s y transformsciones "e-n 121. esfera pol Itlca, S;OCL31 ."Jl cultural. Algun·o.s, autores __ hablan del carnbio de una econornla centralmenteplanlficada a una economiade IJbfe~ mercado: otros plarrtean h;r lex.:Est:~n'cia, de ecenornlas de mercadosocialiste 10 economlas soda llstas ,cf".e mercaldo,. l.o clerto es q.ue 10.5 cambies 'y Ia apertura de Ios pa ~se5; sociallsras han sido lmpresicnaotes; e~n 2.0 a,n,O's, .5 Ie· hau modlflcado estructuras lntocables durante muchos afios, Entre 1:05 cernbios (testa can:

_" Desarrollo de la propiedad prtvada sobre 10:5 medlos deproduccion,

Fornento a la w-nve,rs,lonl prlvsda, ~'n(du'yendj.o la ap'el(tura fa la inversion extranJera~

,

.' Lcsjrreclos se r[ g'len por las leyes de I a oferta y la derne nda; existe liberted de mer-

.eadn, ,Ell' nque [on alqunas restrlcclones,

• Problemas 'como ~'n;f!~ai(~6n y "d.es;e'mlph~«l'· se han incrernentado en forma no -ab·le,. 10 q ue 'h' "::Ii repereutido o.n' 11-=:s d lsml n- IU,....iO~ 'n d e~' 'n' ·1"·'~'iE!.'[~ d' B vid ~[ ~iOi m . Ih -",:: p- er '-.-

" '.:_It:l ~';.::~'Ii'~. '1.: __ .:1 ~ __ !~ : ,~iill_' .. ,\...~,. ' .... '~ ._i_~'C1 !.IIi;.;,·_L .. d y:~,u.(-.la·~ ·.''t.,;·s,onas ...

~ - - - -

- . -- - . - _---_--=- .

. Ii ~

... .

G',; Desarrolloy subdesarrollo Una've,z anal ~ zadas I a s caracter fsti:-c:,as· 'Q,enie ra I es. de 1.0,$- di ferents 5, m odos de pro~lu:'(~6n que' han exlstldo his~6ric;,amen~,e, es necesario estudiar ahora dos categorta!:s hlstortces que 'so-n importantes para iiJ mejor comprenslon de Ia economta naclonal: d,'esar:roUo :'1 subd'es~,rrollo~,

~ :. ... - I

a) Desarro Io

Tradidona I mente se ha n Iii ~ama~dp pafses desarro J lades a, todos ,~q uellos que han alca nza.do un el evade nivel de ind ustrlal izacton: es decir, ,a'qu,e,I'~ 0'5,· q ue producen tode .tipo de bienes con una pl ante industrial m:u.y ~e:<;nif'ica:Qa'!l dlversificeda. Seles Haman tambien patses industrial lzados,

'EI de5ifl:lro/l'o·es, un oj'vel sodoeconcmlco akanzado por a I '9tJ: nos; p,aJii,S'E!:5,. IEI,desiJrroUo ',e~~ro'n6m/(;o implica alqunas caracterfsticas que se r[efier€!n tanto all cambios ,(,uant~tativ!O-s como, sobre todo, a, camblos cualitativos.

E] deserrolio econ6:mito represents mejores niveles de \I.~d,a para ,~a, poblacion en su conjunto, lmplica que estes mejoran dla con d1.ai" I'~ que' repres .. enta carnbios cuarrtita'th('os y (u.aUta:tijVQ~k

No se Q,~,'Qe eonfundlr creclmiento econornico c-~:rn desarrollo ecoaomice, ya que e~ primero se refi ere soil.am.ente ~ cambios cuarrtltativos: crecimiento de la producden, erecimiente dell ingreSfJ~ creclmi en-to del .. em pi eo, etc; 5Jn embargo, el crecim ierrto e"co:n6m i:co es la base del desarrollo, No puede haber desarrollo si antes 'no se da ell crecimiento.

E~ dessrrolk» economica impliea no solarnente Incrernentos cuantltativos, sino mejoras en las' condldones dee vida para 1,81 poblacien 'en ,su conjurrto: creclmiento.del inqreso naclcnal (On un me,jot reparto de la rlqueza entre los h~abi't~ntes del pals, ,'crel(·'imient.0 d,ei empteo con rnejores inq re'SO:5 reales para lostrabaladores, mas y mejores.escuelas

P- a' -'lr::J1 m avo r n-'u'" m' ,- ero de p-' ers " onas eteetera

._"_:JJ U J! ':.l ," _ 'w ~_ r ' '- - ':,-:.1 ... I~~ ~'.', .-:1\..1.' r~'.~, : __ ! ~;~,~~. ~: c·.

~O anterior irnplica que muches palses han creel .. do (aveces en forma impcrtante, Y' en otras .s.'~ crecim i ento ha side bajo) pero no se han desarrollado; es deci f, las (and i,-

'!', devid I I d 'Il b~ ," . ., h ,. dEl h

crones ue 'VI . a para OJ Im,ay'Qt.~. e' ta po ·da·oon no r an rnejoraoo. : rr a qunos casos r asta

ti,ende-n a empeora ~ aunque-siqa existiendo credrniento economico. ..

Sin embargo, 1:odo's. los palsesestan en proceso de_ desarrollo, en virtud de que S.e. pretend oi!'Ji, m s]o rar 11'5is- con diciones d' , - ,-'d-:=il do la m 'or parte de" I'a noblacion (aunque

I;'~ ~' . ..c: I :,_.': I~ Q!', ~u ::.' I'· ~,"'., , '_, ·_e· 'VI':' a <~: ~: ,a-yo I :,(;Ui ,~' >.e _ "'. .I'<"':~ .- !~'. IIJ:' ... o.~' I·il.~~.'.l!lb..

rnuchas \I@Ce'S no se ~'ogral).' lnctuso h'JS palses Ua1m.,cfd,o':s desarrollados .s~gLJen desarrollandose, 'va q~J~ nose 'puede ccnceblr el e$taAc~.m~ento y menos el~ retroceso,

IlI:nc;" 'm"':I IIICh" o"€" :na-'~I's_dS, e'[1 c recimiento ecc nom ·1"(0-', -lllle"g:-"~ .:::.; ser rnuv lm portante perc los

\&;_ 1 __ [~., _I,",:.:iI '~JI. ::':~.l·' ,~.:. __ 3. I ' .. ~_'~~~'J. '.' 'I~ iJ I:· .. "'. ,_I _~,,", pel u ~r:. I " U:.1 U _," ·.tt" .'j~ I .L._;. ····.ClIJ .... ", ',~

benefkles derivades de, el :s61,0., son d·~sfrutado:5. PO,l unos-cuarrtos prfv'ile;g,i~ados'~ ,A 19'5tO no se le.puede [lamar dessrrolio 'econ~d,m;-Cf)f sino mas bien crecirniento dssiqual ..

En ~sintesis.·~ podemos ·affrm.at que .e,~ deserrollo eton6mito es una ·cate'Q.Qrfa historica q ue se refiere a la satlstaccion de las necesidades baslcas de 'La sQ·(:i edad, '!./ que '~H(:h,~ sa~ tisf:acci6n y necesidades 51e incrementan a medlda que, la socledad 5~iJg ~'I£r .desarrol ·l.~·nd'~~e.

Un'o de I'os prtncip,21I!e,s,pr(j'iblema:s del dessrroilo 'e,conor(1,ico [o constituye Ie] p. ogreso ,e,(:on,6!m'~('o., que: ocaslona consecuenclas P?J ra Ia .sociedad ta.l es como: conqlomerados hum 'a n;' 0" £' 1° n 'P' :e- n u - e' ,i?Ii "::11·5' ar e' '~1It g'" ,e o'g" r' ~f'I"'("a-, IS" f,r;o-· ndr"':ac,r'Ji't'iI" ~ r. ~o" . In' d·· ,Q_ 'p'~ Q", b' '1- a· 'if"'~ o;~· n 'III" . (, -'O·"C'· n'ta' "'m- ,"n: 'a IF'; O:~ 'n

[.," 11; . ,;JJ~I_ ::_:-"~I-:-' ~I~ y '~"!Iil:"' 1.~ D·. ~._ ,~ _:I~~:IlI._UJIQ'--~J -:'~'_"""~""",.,-,,:-,., .~ . .rf ._.·.·_,~JI·. I.·'-~ J __

d-e' 'a' ~lr'cO ~g;1 Ilia' 'IL( t;e'r-II":=!''' e" 'n"~J'" e"n;!:J;(-i 'o~ n" y": m' ,e"lr:::!iJ!n nz,· ~[lO~ n' d'- Ell I a'C a ct',..l v "rd· '~d'e's 'h U' m- - a·',n·' ~;I!'I • ....;1e~'tr'ur=

__ ," I :.: .. ~, '~'t" ~, ... _~' ,til.,: 'v 01,,' . IJ r~,_,. ·"-111{ ~'IU, .. ~ : .'_ .~. J) ,', ,'l.ii.U~ll ~,_ ~ :__,! " I.'. J ••• ~!C;.'.,J.I .:. ['. . ." , Cit ... - I', • !~,~,'I ttJj, 'dI:~' . J~

cIon. de 105 ·ecos~ste'm'as"J' etcete r~ ~

_cd·as. estas, c.onSec.ue'nc~as de~1 pro~greso, 'son lhe:gatlva'$~ par io .que' tamlpIQ!(Q.se pu.@.d~ -----confu,ndir' pro,gres,o· e.conomi,(o eeln de'SatrQ:IJ~o economic.o;. per,() hay que a~'cl.a.rifr q~e

, ..

actualmente ambos conceptosson puestos en t~fa: de [ukio por alqunosinvestiqadores _---

.Y' estudlosos (rfth:os de: la rea, I i~dacl ecorrem lea" -

. " i

Si:n, embarqo, muchos autores estan de acuerdo en que las princlpales meniiests-

clones ae'~ d.es\arraUo sorr

_ , '" ·'...jr d' ;, d '~'~ ,.' '.' ~'

e U:n preceso cont i'nUt> y _$.o,ste n lu9~ .. ~I:; fa: rnaustrtanzac I on.

, Alte ,i1n'gteso ·pet ca,pita para ]al nraYDr'~'a· de habitantes ,de~ jpa,i's'~

,.

,p:rlma;n:CI,S EO

e [E"I'evades 'niveles de produeciony nroductlvldad

. '_.: ·.r.-:,-:_.I.,. i.~ .. , :1,:' .. ' '",-:- f' .-' __ _ .. _,"_"." _ l:._ ,~ll r •. _.-.' ' •. _ ," _~.

:, - Dlversif 1~lr'i~'C':"-'I'O'~ n d' ',Q, I" '~P""':"2i"r'a't·,n 'p" rod 'i;I,Ftl''1LO!''Q, ".'

~ '¥'k-!.I",~, \.i;'U , .... ·-._I, "_".. Li , u.~ ".'~L _ .. U .... ~ .. y.\;.. _l,-¥"_ ',Ii

·b) SULbd,e.sar~ollo'

Hem " n~' ofdo L:. .: ~ b~ ar d ;a palses C'I ih 'd· esarroll ~ des ".:i!I ~I h acer ·:Il"of: erend ~ a P,0:3'''I:'Oll::Ji:ilZ como Il!i.liia.:v'''II'r.in 1'16" '!_;_v.i), ~_';: V ria «-e ~u_:~; ,IIC; lit;· sses ::Jrlli...tt_' E ~ t_II!-,_~_:_·'",_[I!,;..I:_V~, ~ ~ I·, I,UIII;.:.~ . iii e ~"~' encra a ne ~~~~ ~u;_ ~ W'Vh~A:m'!;,;v,",

ICua,ndo se hablade s:u/j,d(fisarrolio sehace m'Ernc.I6n pri'lfH;:~'i'IPt~dime'nt;e, a: los paft5'e.$ de Am,e;rl'ca: ·Latlnar.·y alt9:~uri'f)~i de Asia "1' A'frrn,c(3'"

Etlrn,oh5~g"iC:~lm·eIl.te~ subdesarrollade qU,'i·,e,te' dedr alb~jo i:Jei deserrollo; es d_ecj'r;.·:se. da Ia con n ota'Cf~6:n de que ~,1~ ,s;ubd,f?s;,uto~J.o es u na eta, p ~ pa r-a, I ~ eg i;1U" a i: desarrol ,1)0, lP·ero [(t(U',a I es de los :p," ~Ia lses dessrro II~ a dos h a. n ,sd do s U b:des,a'mito 111,aid os 1r

_.. . .

,E] cepitslismo e .. s un sistema rnundlal cl~yo cre(;r'ml~e-nto es d~.sij:gu,al: roy contredictorio.

IE n .este sistema se ha n d esa rroll a Q 0 pa Ises con ca racte li'istJ €,a.s;- es p_~(lf j cas que ~O~f ,5lt(J,,~ n

'en·'el dessrroilo 0·112.'1 sobdessrrolto, perc dentro de:~I' CiJ!p ita Iismo, .

As;!~, ,et[f1rcolntra rnos ·pa~:ses capl ta ,I isia:s desarrollados y parses' capita il ista S' sub desarrolla:d~IO'S", i:. AJ que se d,e,be d ,j char S::itUlCJ( io,ri?' M trchos autores han contestad 0 . a esfa pte,g~lI rrta dldendo ·que~ el su:b_de~atrol~al es [a: otra -caral del 'des:;#-rcd./o~ que 'exis-te'n palses subdesarro ~ lades 'pi'Q,r,q'ue h,a;y Pq l :H~'S d~e sa ~-r_o I' ~ ad:.Qs~ es die c.it 'l'a h istd rial ,d e,l d esarro II o es tarn b~,e Il t a hrj:storfa del :s'u bd esa 'fro I I to T:7

, "EI~apitajts:;o. ~~bret~do en su etapa lmperialista, requlere paises desarrollados y

:P"~fl· !l;:"D.€,' ("I' i'~d1'~,!i.""'!!I~1i"o:.mI';;:'i;ld" 'nc' 18, com .. o sfirrna lE:..,ju·~'rl..Jn Galeano: ;' .1;.1, .;.1!l;:;:,!;I! .JIUlliJ. 112:;1)1011111"111. Q" •. ,Vu.:.1, 01..."," •. ' ~. "'_'_ "_,iCI iLY, :_~!.' 'I/.Jw UI!;;III ~~' lu',!,

- T

-e-

Lafuerza-del conjurrto d,el sistema imperlallsta descansa E!IFli la necssarla dsslqualdad de las partes que lo 'fol:rtna-n, Y' esa des,igua~dad asume rnaqnitudescada Vr2'Z m,as dn.~mafi(as.19 .

M- - ,~,if" ~I d B I a" nte ('0--- ';m- '1 p .. I~ eta est a' id e . a' .

[CII~ g.'. ~.:' ~: I t!1...i .' '; . .l .~l.'., I\.A "'-~l.!. _I _ : "." ,i.' Ii

EI su bdesarrol 10 latinoemericano no es luna etapa en el cambIa',de!1 desarrol lo, sino Ia contrapartida ~'el, desarrollo ajeno:;. la re~gi6n prQ~g:r~~ sln llberarse de la estructura de '5.U atra- se, ,20

I'.." [-: .~ '. :. .. !I! ~

-

S·: - embarco - ..... --( . - - __ -'C', -: ·,-t···- '--". tanto la hlst -~ - d --- bd -. - -J'J'-- "~----'- - -,~'- bien , m em" :a-rgoJ, aqui no nos !n -,eresa . tan 0, I~ ·,I!~j.-·o.na. '_ e SU:I .e5·~rr.O,/~'q; sino mas .!Ien

predsar cualll es su a:lcanc;e y su si,gf1~fh:~d.o_

Eti,~o.I·6,gi(ament.e,- · .. e,l concepto de subdesermtto no nos ayuda rnucho, ya que qulere de,cir a·b,aio' de! desa,rrciUo Y'.s,e, considera como una etapa para '1Ie:gar al desarrollo, ~:'Q q,ue es false y'a q': ue ,12,1 subdeserrott« se d "a '~·:I· rn ism 0--1 tiempo q ue el ...... e· sarrollo en "e'-I· co .. ··nt'-·'D'V:t- 0'-··-

. .:__.:_'] '_- J ' •.•• " .; .•••• ,J .. .' .. .'.. 11._ .-" : . '.J, . .'-. 1-,,' ,II,' a'. ,r. _ .·t~" ~ .,~ ""-II : ,'. U'·~'l~.'-:' Ii _ .. ,._.,~ .... l .'. J ". _ ~.; ..:..~A ..

d I ,I' 1"'--' d'·' I

le,_ ca,prl8: tsmo .mun-, .I,Q '.

Se-; han busc ad '0" otras cat'·ogo'erfl"I·'·---- - f-~'-'-': _- -:"ra' predsar el subde . rrot! .. S:··"--- - --,-,-;L -' -,

_ .:C.i __ c'~_~- ,' ... ;' ..•. g. ,', 1:.,,",-,_: _ ·Ias· a ~n~es,·p'a :. _,: '.,.l~-y. I~·_~,:.· eS~I".n;~JO ... )In e,muargo"

. e.l problema en .Iu-g,~.r c;le resolversese ha complicado, ya que euando :S.'~' habla de palses subdesarrclledos se menclona tarnblen a los pafses p.er1'f-e.rjcos'f palses satelites 0. palses d,e I. tercer mu n do ..

- _. - ~ ~ ,".

Cuando se habla de palsesperlferlcos se hace referencia a la sltuadon de dependen-

. .

cia: los palses en dicha situacien se desarrollan en ~a perlferia (If-Cl orilla) delos parses cen-

trales (lrnperlallstas) .. Las declslones-setoman no en funcion de las necesidades de la periferia, ;:(no de 11.;ce nt ro _

E· f · ~ I I~ ... .. - t 'I it .. -II' · - d [I ..

n ··Iorm·a, ~5tm.·11 ar, ,~,o·s.pau~$es: sa: en es son aque .Q·S, qu~ 'Qlr.ain IE'" torno 1- e as intereses

de los pajses de los cuales son ~a·t~:lites;" .. estes pals .. es son los lmperialistas. .1, elernento

clave en la concepclon de, palses satelites talm'bl,en 10 constltuye la q!epen'de'neia,. ..

,A, $,U vez. I os palses del tercer m undo son aque 1_ 0',$ que no.son cap ita II i stas (primar mundoj nl seclalistas ,(s@gun~o mundo), srno que ':58 desarrollan ,en forma diferente al ca pita. II i srno Y' sl soclalismo, 10 qu e es totalmente equivocado .. Basta a nallza r I as caracte r-Ifls,t·~ ca e e'-'c'-P-- ecif ca if' de d I···C· hos p' .a me'DII::" par a':: ub ~I' carlo "S en pil ra l~q"'(u'I':~~a- . ·d e '110---5, d,1 o s siste rna --5

," ~,'_ :~,:.,~ .:::...,~, .. ':"""_ ~ :L .. ·..] _. l .. ~ .['1 1.1 '.: .·.'tI·~-,-.~ ~·.Y '.' ." [:~ r_~· .. i.- ,_-, ~'.I \.;,Yl.~ I ,:.; ~.~~i' .. :_ ". I~ ._:". :.,.' ._. ~1.J,'" -, ",

e(JJ n omicos actu a I mente. domina rrtes le·n el mundo,

Pero .s;ii nffinlguno de los coneeptos nos sirven para explkar la realldad de !eSOrS·· patses, en to' n -c· es · cual e- "5 a:1 con cepto .r,o· rre """"'0'

,,."_ i .'0"':. I,., .. ~'J~l t,~'::'f: \" "i~, ~'-'.:,,: ~'_}. ".)"~ _~'[,'1 :.. (~~ ",,~.

Para referirnosa 10.5 p~.ir.se5 -~I~ .A:m.er~(.a l.atina que no han akaneado un nivel ·e·leva .. · do '~·e desarrollo tenemes que hablar de pr~Jses capitalistta:s: d,~p,end.ientes Y"a,trasados'_ 2~1 .Es. decir, son palses qee e:n term.mnos qenerales, tlenen las misrnas caracterfstlcas de 1;05·

'Ii ~ I'; - :..J' d d . . d

parses cap .ta istas, pero que Biuemas s.on,··e.pe.n·.·.·.lle'ntes Y' atras"~l: OS~

- ~ d'·" . - I .. * d b - . d _ . , .. ,.,. d II '. . - d '. ~ ... .. f-'

Cli u'ep·en.-.-encla re'S' urna rreJ.·ac:~on .. :.e,5U- :'on mnac:lon'je . os Int,elreses, ',- e una na.(JloJi ·l.-or~

m· 'almont'e-'" 'I·ndo.p·-·e- "n' d;;B·n-··to a otr-::II U- - 0- ··tr'':II!I!''

I.J" .... ~ :_I '~. '_1.1'. j.1 ,'-'-.tC>~' .I,: __ .•. ~.':~,,·l· ."~""."~ ,":.~_._"~ ". ~"_: .. ~l~'iiJ

:Eil atras'o es unl ~:,or:i!c~·p~.rQ' c'o'ntparatjvo ~:in ~J c~'al qjeb.~·mlo.s. eV,(I"lu,q:f !~os I~i,:sfln_to!, r,i]'S,-· 'Qosi.de. d,e~an'·,o.I~Lo plB,ra. ,s;,a'ber' @in que f1~veJ!1 ~e- encu,entr,an~. En ge.:n.e:r~il·estos paises. t:ie]]en

- I -- ~ - d-I -I '" d d I ~d ". _ ~ ~ ..

un atra$O r~ at~.vo en to: as; ,os lor·e·nes ',e ,.a. vl::.a ,e~:on'o'ml'C'·a· y s,o('lfa'~~ en co!mparaclo.n

~.o·n 10·5 p,ais.,es d,e:sarro~!' a·d,o.5.~ .

Las m'an,if.Elstar'i'ones del subdessrroilo son, 'poi lo t~l"nt(.l~,_llal forma eli q-ue, se expresan ,e,1 atras"o y la d:s'p',e',rldencia 'en la 'vid~a ecz.'on6;m~cdl y social de ~OSI peiJs'es; en eonseeuen(tall 'all,gun,Q,S, ta,.s"~;HJ~: dis: la dependenda :Y' el atraso son:

Dependencia

, ~.ncr.@mento de: :inlv'ersJj'o,f.le:s ex.tranj'eras;·djre,ct!its q,u'e Ueg:a:.n al ~,a-'is,. - [IlMicf'e menta de II end e udam i €!rl't\o; exte rno .

• ' Bar'l;Q'nz,;,;), comerdal deficiteria,

•. Ilnte:rcambiio eco nQ'm i'CQ' Internaclonal desfavorable. '" Ex:p~'Qtaci6n de productos primaJ'f]O:5'i prirn:'mpalffim·ente.,

, d- Im'~' - ~ (-'..J d- '. I" ,; l

• Compra ,;-.:e:·te,cnQ.i~o,g,~ raj !extr~'ljj era 1,;uep,e'irI,.,-,- encia tecno 9'grc:a.},

Pen etra tho n de em pre,s as' trasnado nales, maqui I ador as y' fra nqu i;,(~'as:,r.

_, Frn rm a de t:ta,~~:d'o:s, :y (,0 n'ven los que favorecen ~a los palses a irta; mente desarro llados ..

,-- BaJo gr,adro de industri"aHzcu:i'lon-.y ':Fl()C8 divew.sf:fih::·,a(-i6n en la p-r'odu(ci6n. to, P'roq ~ (/cwo n basi ca die: p rod uctos prim s, r~ os ~

'. Conosntraclon del lnqreso en p@.qu.e:n',a:s: capas de ,Ia pobtadon :"I'e'n ciertas 'f'le"g'io;nes Q'S:(l'9 ~n~:f'l(as;,.

-I B,~J 0-5 niveles de vlda en gene Fa. L

B~aj OS ,j ng,n~:sos ,pet 'ca:pit~ pa ra la: m'a:,Yorfa' de fa po"blli9'c::'l6n eco n a'm-r-ca,me rrte llttlv&.

I. Alto 'por'c,e'nt~\je de' la pobladon economicamente activ.a dedlcada a activldades

. .

prrmarI8J's"

131ev'laq,os~ I.n d lees de 'd,es:e':mp,'~,elo y subemp leo, I Atraso tJe:cn,ol'og leo,

.1 NI]ve ~ es red'utativQ:S, ~tr,~s.a:dro,s ,:q:Ui,e', se traducen ,en a: n alfabeti sme Y.' bales pro me:dm os

dl,6, ·"=!i'P~I:~O- v-~,;r""h-'- ,:i:II rn ~;i';];'nt":-'o: ::~ ~, p _ ~i ~ l_ ~.~,_ ,_g,_" _ ~r~, , ' .. ,~J

Mia las, condiciones de $_aJll.:br~d,ad' ',Y '~iivmenda~

,.1 IPr,ob':Ii_.~rna5 de desnutrici an y mi,a lei a I i mentaclon die la poblacion.

-

tOI qnte rl or n 0 s,i~g n ifica que 'estes 'p~' lses 'ten 'g,a 11: to das I' as ma 'n i fes.t(~u:i; 0 nes 0 prob h~;-,

,,': : dJ, 'I'", ,t..'dJ",,,--,,,l/:' ", d-l'd'l,"",- -,- '. - II, -: '.-. -_-, -·t, "~'_tl"'"-'-' ',,' '-,'_' -.-',-" ':[-11 ,,- del fe ,,"" e , "',- ,,-, tudi "

,ml,alS ',' e" .,~Uu_ .es.~rrtO"I_,I(l,r ',_ a.:cl.Q1 ~qule slo'n ~ as, -ca r,ac, , e,rls-,u:as g'e~ner;al. €!I '" Ie, . en OimlenOI elS ! ,Uu I,a-

d n' 'P'CI'r-'-::!Il co n'" -0 cer L:., Ii" ;t'u c~ C" 'I' 0"" n', 1f"'£'1il n s= I""jQjjt-"::::IJ d-':Q r,~ d a p"mi Ii", tCI C n I!':'Ii rD!C ::!I, r'~: 0' a €'t U d ~I: ::::!L f'lll ~ en fo rma

IU.~ I~~ ," '_ u ~':-I _"_:,: .\.:,~ - ,I u .,;j'~ i.~ :_" ,u <" __ ,.: .... _, •. _ [L~!IJ ''',~I ~m'.:-g, ~:.;~ ~Q, ~I_,t".'_ "_ gl~~.· l~~ : [~:~.~,~~ . ~I'.'. ~ .~:,~- '.~_ .~ __ ,yl_-Wy' "::'_", ,,! f~' - ,~.!",~

e5p,e(:'~fic,al' analltlca y (tr'tl(a~ para poder ublrarlo romparativamerrte en (ua~lqlJ'i'eFa .de las !CCllte'g.b rles a·na':lj,z(l:d:a:s,.,

'sIn embargo, tarnpoco 'sa puede llamara lcs subdesarrollados p,~fse$' en v:ft_iis d,e desarrnllo p oraue '\j.~ '~;il;'mi":\e ou a todos '~'if"liif' p'5ieDiE' in duso losdesarrollados t'"ontl:lr"iiu'~ an desa '_ ,at' _ u'l' .~,~·.[~I ,;. ': .:" I~"~ .~_ .: :,':~ Y.~I~ til .1 ~~I I~ ,,- ,t~ . -I~ ,-': !.-.:~- I ~l'~"~ I :'~·'UJ'~'~'~'i~j' __ .. ~ ~~~,.I: ~~:.; .'.:' _" -'J! I::. _ ~3[~l: _.-ry! ,~~",:' ~ ... '.~ ... I~':,' ._:_ i ~ ~~r·'. <' .. leI:.' '_ I'.:":"~~~lt:j'-.J

rr,a:na,nd,ose. En, fin, ~a-Sl cateqorias ,dl2sl'(3J~f,roU-rJl''Y .sJ~,b(t@5'ar;ranQ son m uy p,t):h§~·m'i~a:s. y-:sigl~en'

IF':!aU-' sand '0.- '. rnu ·jI"":h'~·.~ d::- iscuslones 'no' • obstante ,~,~: nee esario con ocerlas p- ara cern p.-c ren .d __ ' er

'-Q " ,;.11101. ,_. 'I;;,,;,!1;II.;;I ~"i;.. _ ,;Ii!l! _ _ !Ii,;;" ,;;;I., _..' U Oil! . ~ _ '.~ ~,;;[I ~ I ~ 1IiOi.;;Ii ~. ,V '1;.;,. _ . . . ~.~.. a . 'l6,Y . . 'G. .

rne j 0 r la real ~ dad e;corll6imlm'CaJ de' 'e·.50S p,am ses,

La d]$(U~S: i 6,n g·()eJG3 de J dessrro! to 'l,el :>u'b dessrrolk» no se a 9 o·ta .a q ul; -s.i rnp b:!1 mente

a:s III n':~ lnt roduccl o·~"n- -=ii. ·d---''I ch 1II""ii~ P" r' eb .:- -lle"'m~ l::'!!l,,~ i!"'o"·'m· - ':0-:' corr iE!I;.e 'P' on ·d" iJ; '!ii, -lJ-ln j."·i' I'iio'en ~bc:i.e:1' F~ ,A§

lti.l U, _u' __ II ~,.;.,_ ~ '-. '_" .~~ .. :_" [ __ U -,"'_ '_ ~.Vil.i ' .. ) y, __ .,.-. l _l I ~l~'" ~' .. ,. _ .. ':'.' :u ~ ~~.; ",$U ,," ~ r:[l! . I.~" ~~,I, ~,~l ":_'_ U~_"_UI ~~.

• "'112 A~I f ~ I ... bd 'I I' d ,', ,", II~ 1 .1"

e cono rn m a ~.::: . , .... - ~ re: -e n: rse a _I'OS: pa I se $ ~5 ur .. , _' esa fro- ~ ~:'.' ,OIS (on v I'~ n e m I~ J IP r ta rna r os lr:J.SJ:s;ei$

ca'plta,iiS'tas d,Je1)e:nd,l.e'n·te.s.y .etressdos.

'f;~1 Desarrollo SI\I'st,enrable

AI h abla r de rn odos ' de' produ cc:ii (in J de des a rro I: ~i Q:i .d e s u be esarro I ~I 0, d e_p e nde nC'jJ a y' .atra ~ .s 10 ,!, es convenlente explicsr tambien.el concepto de desarrollo sustantable-y todas sus rm'p\~fii,[a.cion es,

Tradldonahnertte, los [P'·· alses 5;e habian .~Ireo~up-;, a·do ~,or e'll .t;ll'9ce-.SO de crecimiento v

~ "~ J' M.. ~ .. [7

;Eo -I 'p;r-'onri"!'!:lIl"o aue d 'I',F' ..... 'O crec ···'·m--"lli'·~,~·t--oc. ·t----r·~~1 -;:;;[~~-raJ·'<:'o.Jlo·· oero (-~S-~I n adle 5-0 "I'n- q uleta nnF' las

~~ ~', "'"'~ 1":'_~~::::J'_ 'e=:::i<~~ I~- . C . :_,_I~r-w ',_,", IlL.: .. d a, I ),,_ .. ~lf.~j,' '_',' I.,' gC; DJ~;·O' :'l~ ;CJ:~.~·~·,[, :~.-. _: ",_._- < ~j,"'~ _ y"_,_", ~: ':- ... ~ , ":.< ~y '. __ ',<~u ~~'l~' ." . ..j~

censecuenda S, n e,gati~a:s. de estes procesos eco n6milcos ..

n""",, ' .... est '-::!I, c:f3 .z·· o·~ -n° m-,----- u- (:. -'-h- 'Q' 5 'I n-' i'-'- ~ I~ act C I '! "!:I1'lll:'li,C p--' O--.-lli I ~I ti 'c- if"j; c .. 'Itt profesi ,no n' '0;;::1,1 1Qi,(2' :':'111 r.g,,L[ ~ Q 'it' ~ ·0" n :~'r" G n' a l~

r"Ul ~;:I d ~!'.j[]J, -':.J , , ... " f. ,'."':,' ,'I .. ~i~lc,·· -LiII.O], ~.:l!,.. _', _ .. IIU ," , ... _IU . .:1' J" _J"':~ · .. "~~I,,U ~,.~~I,~., ~I~,~¥!\,!IJ .. I:"'.I! ~,Iy ~I." ~~

fen<Qrm,eno del Ia EE~.ipansJ6n del sistema capltallsta, desarrol laron 1@..1 concepto de dessr rolla e co nO'ffti co, <'1- ue f ue am p I iLan·d ose h asta (.QI.n ve rti rse en (las-a "fa iio so.cioeco-n Q m iCO~ porque abarca no I~H"i,d cuestiones economlcas, sino tamblen soclales, como y.a se

~ ji

mencione.

:s.:i n e,-m bar 9 o, e I: deserro HOt, so cioe eo ndi"ffl leo n o a ca 0.6 con preb ~I ernas c'o:m 0' e 1 ~Jl,e~~e,-, rioro arnbisntal, ]~. pobreza y la inequidad, J;lor l-Q que l~ p~r~i.r de la .d·~·ca:~d,~ de ,!~·~~O" m uch os grupo'S' y orga nizaciones empezaron ,a pansa F.Y I~' manlfestarse .pOI' un nueva tipc

de de'$a.f~oll·Oi que con ~1·ti:e,mplJ ,5'8. llama sustentable. .

En e'f:e·cto,r a pa rtir de, "1962; co n I a ,Pri rna ve rs silenc los« ~ pa 5 a n do po r pu~b I ~: ca c:m oh es come Le. expf.b·s:idn d,f;'.m()f}ra·tf;ca (':'9'6'81~ Los !irtdt,e-s d,~1 erecirhilt;)'.ntb (1::9731J' ,Iat ,Conferencii,8i de Estcu{o 1 IFmlO ('1' 9'7 3J." I~ a ·cr.e'(JcLo'n d:e' la Co m fos'J6n M u,n;d~'aJ de'i Med wo :Amlloi'e,:nte y :¢·I D'e~ja.r-r\o I ~ P (:1 g·s;en I I a ,;l u hI] G3 c i (Jrn d·e .N L!e-strQ f~.tl() roo co m UI1 ('191'5-71" I~·I In fo r me :13 tl;rntb$1 n dI <:19'881; la prlmera R:e;u.ni¢n de La 'Com[sh:in de las Nacioln.e~. Unidas para e':1 Desarrollo Sus.t,e·nta,ble· (~99J4·Jr Ja Cumbre ~N91;r,a e·~ Desarrol 1.0 Soeial (199"·6] Y'eJ Protocole d·e· K'lo,to (19~Srl) se cuenta (0 n a II 9.,utno-s. .a-ntec:ied.e ntes si 'g n ifica fives d e.1 dese rro 110 susie n·ta!b.J'e,~

De 10 que se ·tn3Ita. es de bus'car' opeienes de creclmtento y desarrollo que-sean-sus,ce:ptib!lles. de, aplh::a-ci's,n e'n u'n ·mu-ndo polariz:ad,o',~ CCHl ,g-lrelndes asim,e{rfas· ,l!l desi~ruald'ades: y·(-oln tend,eh:c:-iISiS Ig I·oba.llz;ad,(]ras.· ·q·u.e ~I@rm ita n ,satl]·sfa.cer I as J:1_'eoe·s'ida:des hlJ:manas, y m~jQfair ~ai IC8.llld·ad ·de 'vida"

Pn::~·(:'i 5 a m·1e nte IE! I; d e.$,d f rClllo· ,s uSfte nta b te b u:sca 1 ,a ~s.at:Is:fiu:{J 0 n .d e I~'a'$ In eces i, d (lide:s d·e

- - - - -" - • - - - c - • _ - .• •

tas -per:5Qna,~:.~ m!e.i-ot'~nC~o! s.u 'c~ I!lda'.d q.~ vi d.a·:',S,~n .a-fe\ct~ r e~1 ent~.rno, .e(o.J91g'i(o~ E~ 'I n'f:or;m,e :Bru n dtl and d'e l' 9:87 ·de'f',in.:e ,a·sw a ~ rie:siJ'rroUf) sust~;nta,bte; .

. -., _ _ ~ _ '"

E:lldesa.rfO./J'p SiJst:ellt~p.l.e ,es, e'l ~es;arrrQI.I .. o qUle satI5·f:ace: ~:as ne~es~d.ald·es

d- . - -I c - '0' ••••• -- to. : ,-.' I' '·-'1 ",--.-. I -'-~. > "-. ···-·t - :' II I-~-~"n,'~ ~.!"·d~-~~d'· d· - 'e" 'q-u-' a '!I.<:!illl"' 'f"ut-I'U- rall~ g' O~ler'a'

.e._ pr~'se-n -e'!!, 51 n c,om,p,·r;-o,me" er- !~, ,C!;l ..... ,BCJ c 9·'-;·· .'- :.c ~ llo!~i- _. : ..... _. ,;2 .. '" ~I:, ._. '''. ~

c.ion,es: pue.~·a n saf~sf,a:cer SI)lS prropias 'n.ece-:5i.d~a:d,e·s,.2.3 .

,]'1 RIt<:Ii}1-r-aimJaFrH~s ~~ nSql~lt';Hr L~ ,r-e\_f\i:5;r~ Com*f:f.:im Ek(£,~r1~t)r,. 'VQI, ~~; 'n ~i:~':L '1 2". NUhr~cn ~ dd'c~''4·mhr.)[! cit: 19:8{:1 ~ d,ondlt; ,~!L ;~mtlliUj!l~ .. Iil ~ftJtl~tCi~l1. ~f:

-I • j.J! ,J.: .•. - '1" 'I '..!i ~_j _L"

,,(!IS .1,a-~:si2..'1;, ~:e' ,r"1l.{·!~b:i:'lru. ,. ,.8.!U!I:3l, J' t=. t.c01",n!r tit· lllA:].epenacnc!o.l.,

.1l ICeadng" 'M~~ha{.~~ ~ ,'<::t~mbr.e"ptfJ'n:,1~3:.ifrr4, mgr_ii~~,ro, -pw,m *1 (;rtmti~. Gin~hr~~, I E~ Cel~UQ p,a;t;;l !~ ~Ies,L"iI.\i) Jfi.1Jtl:(~,iO ,e.t:lntl.Lj_~. 199J~ 70r i~P.-

"_ , ~ .

An .... te 1-:' .. roblem ':'a'"'t-'-I"c' 'a" "C" .'I.'i: g"""'c'a'" m···· u' d": 1- '.' 'e- an' 'f'i~,'" t" . ',,',' .:... '.," .', ,t,·" .. · I' '.". ".,: :. "'. i~ . '. i ' , . ,,'" e ,a pro"" .~ '.'" '" e O~O~!"I" '" "'''!". n ,.a qu_ ~ ... II, en -'.amos en es ,e nuevol 51'g,IIO', es

. .. ". . '" . ,.~~'. . --, I'· '. ',. . .. t d"'-'" st .... rt 'b.:·II';~d"· .d .. ' '".". . rt',.. r de -- .... ~', I .'" - '.... I·

neCe;S,8r10 apncar ras propuestas ':c.e su ·en ta ~.m man.que pa .en .• e anauzar as causas que

'P'IiOVDCa'l'1 el n:rave"\\1 credente daterioro ambj:eintal 'y" de ~I05 recu rsos naturales . :~~·m como

_,:". '-. _ ••• "] I' e- ~'~ l II"~ "._o",_·;_. _'_ , ", .. ' .•• 'w ~ .. r, ••. _.l_ ~ '.: - •. :._ 1_ '":':' , [' _ '. ,"_ ~j ,._," . r"o..;;J . ~.l •• , _ ,,:

de'O~a bljsq~J'ed,:a de soluclones g''i:obalss que perrnitan a todos '10-:5 habitarrtes !(~e~ planeta su plene desarrolll·o~

EI', d·: '.iOi't"=:liff·' : D-·.'r,t,o·j ~u's:t"'e""n: ,t'-~·if..l' e to m" ~ e· '·n·· " cuenta .J res d' imen 'S·i,O:· :lr"i'e": 10" ,..o:' .... ,m"· p' :'o·:rn"e· mt £:ira;:' ike} 5:·1··(-"',0·····5· ~

J,.., '" I~~a ", - '" ", ~": .. -:._"-:._ ( :_. ,-,£,Ij,V J.: .l 't _. __ P ..... !Ia .. J!~. '~ _ ~1" ,~, Ill. _ ,~, .. 11 ,!LI ~ ,~ _. ~~._. I .", ...•. _L,' -til', ~ ,I.;J .. :', \..,..: ....•

)'1 cii, i:

.a e", socja~

Por consiqu ,I ente, .S~' busca impul sa r acdones d e .s.,u~teni,ab.i.~~ dad e,nr reg'lones de' aten-

,., s , iortt ~ . i L A' d ,,.. d b .. I' . - . d d II'

C~IO.1!l pnorr ana por :SU' ccnservaaon. ~'" emas, ,: enen tmpu sarse programas oe uesarro 0

tabl " : ~'I! 1- .". - ... , '.' .. .,

s~.sl~nta".:· e '#.I,~ .... q:'ue perm, tan .equrl~ll.bf·.ar e crecimianto economrco con una rnayor call-

dad' do v~'d'a -I apro ·-v·,orL,~ .: lento sust en ~at...·le de to rc:" recur " '" na turates' '24 ,">" 1:.i.;.'!11,'"c..1· :Y'·le:. ia:I.·· .·····~~ID'h;:,iIimht;'~i','·1 ;j .... :.I,,~,,'I!l;:,,·U I ... ,,:.:::~ r" . .iJ'''~,y''.SO.s."",:', ij'_I ~.,JI'.:

1I!I;:II'·m:,. -·t· ~" -po .t:' : .. , --- -, "':t· M'" c, i .:- Ed .. '~t'" ' ", c. M··· :- '-". ":r.'a" C;;ji"'!j,S I-U iJ"\! d n"s " i'1'1"1' 2~ ~ ed ii""~;n -II

~''\I ,I ~ I, dl n" .' ~ ~ ,iL co nom J,8' p.r.l/! I (',.ij'J' .:: _ ex,~, co ~I .- ; ~ : 'ore,s :! ex rn~ .. n u:- ~; II" .V'.I! '::J., I, ".' (;;1- •. ~ .'; LOft"" ~ '~'

17' '28

"I ", ," .~ _J .1",:, !

pp., , . ,,'.,

c

I'

/

," 'S~n''''''a' I'~ I ~C" p 1I"~I'n .... lpa les corri ent '10.5 en q Ut;;!i se d'i il~J'~:d-lf:],· 'a hist ori I ':i!1 de' 'II .' _ ,_ sa' m 'en' to e" c' . _'. ',~;

" '""~ 1'.', .ILI iU.~:~ '~, " ,:; ~~'~: IL, ~.:. ill .', ·.j.-I~ . .;;;;.' '" ~; ~', ,,~: ,.WI<·''k; I ~l."j I: i.~ .".,'1. penl,~~. " I '.' -. ,,: .• '., on,o-

rnlco,

2,", i. Que':corr}'entes y pensadores a barcan Ios _antec'eQ,entes1

3,., S'en,aJa las Pt~Jl,opa:~e5 ideas econornleas de: Platen y ,A ristotel es,., [4.. :e:'n u, m ~ ria' II as: IP r[J ndpa les ldea s eCOT~ 9 mi cas del a escol ast lea ..

5. 'E n U nc i:a~ a s prl n c i pal es i.d eas d e:~1 m e rcantiltsrn 0 ~

Ii. ,'0 IJi i ~ nes fu eron I~ os pif'i n C:'i pl,a.1 es represents ntes de~, 1m ercarit - ll srn to')"?' 7 i' S~nl,ala a Igun1as corrtribuciones econom leas de wtlll ~ am Pe tty:.,

II"' Enunc'wq: e.l pensamiento fis:iocrat:,(,o.

9.. Sen'.ari!i.I ,a los representantes .del sistema daslco.

'10' ... E:nunci'a-.a,lgunas contribuderres de Adam Smith a la econornla,

" C" 11- f .' d r ,i '''''Ii

1.1., l." ~ucdes son ras tries tuentes -, y partes Inteqrantes 'el ,maJXISmO,f

12,. En'umera, las ideas prindpales del rrrarxlsrnc.

1,3., Sen,a~'~ a los prin(~pal.es representantes del pensamlento neodaslco. '1 i~t En unci a las i d eas p til n cii pa I~es de, la cor rlerrte t1le_odi,a~s,i[,a! ~

15, .. Exp:li,ca"en forma g·~·neriica el pensarnierrte k.e:yn,e.s:i.ano-

1·6. $enalci a algunlo~s: reprssentantes dle,:1 estructura ·.I~,$m:ol

1:7. En uncla a Igu nas' ild'eas econom kas de los estructura I Istas, 18. Ex1pl,wca, [los prlnclpales enundadosdel neoliberallsrno ..

1

!NTH,OD, Tee: ON

E::n esta unidad se estudlen las doctrines economlcas; esdecir, las corrlentes de] pensam·ienito. economloo que han existldc hlstorleamerrte.

ta parte dela economla que.estudla las doctrines economicas es ~ia hlstoria de las doc .nnas e,[onom 'cas.

,rEs, ,i rnp 0 rta nte °e rrfati za r 'q,u,@ .n 0 se deb e n, confu n d i: r I a $' etape s h ~'5t'6 r i ca s de: la econornta (modo,s de produccTo.n) con las ideas a corrierrtes economlcas (doctrlnas ec!onilmi,'cas) 'q1ue, han surqido en 'las, dli:v-ers.as.etapas del desarrollo de la: hurnenidad, Esto :s,!tg'lii~h::a, rq'Lle. es d~fer'e'nrte-hab~'a'r de' la bistorie econo'mita (modes de produccion), que de la his'furia' de, tes doetrihas e'con'oni"icas (corrientes econornlcas),

En esta unidad se analizan '10'51 antecedentes del pensemlento :ec,t?fl~Qmli'c~" que aberca desde los prlrneros pensadores hasta la Escolastica que se desarrolla en la :Ed,ad ,M:edia~, Aslmismo se ab '-'d-'·,· n les ideas 'tesis 'y planteam I'en't'o'€ de las principales corrtentes

, .;'-11'. la,_.",. ~.: 1~:'. .. ,or';I,a_1 '_.I·I"~:!:'c'~iI!' ,I,,'I! ,',' _:;!~' '"e', I_..::.._'_~,:~, "I I ''':''I!~g-~'~-·iL.,' 'l~' : -- :.

. d O,iI'"'4' I' ~ ,.

0·' ".' cmnas econorrn ca S',::

• tn ercant ~ llstas

fu ndadores-de la ,~(:o'n o_m la Ip'O] ltka fi':s,iO'cratas

~~ ~tS·ffi,c.os

- m ij,[X i sta s

k:eyn esi an os

, ' . estr U ctu ral ,j stas

neo I, i b erales

Desde lueqo, faltan muchas corrientes, entre las qu'e se pueden.mencionar:

a:) Rom,~nticmsni"o ,Sjll"eml,€rn (slg 1'0:5 ~VIII~~X:~,)j cuyos princi pales representarrtes son B urke, 'Fi~hte~ G'ent~ Y' F~derh;:o List,

b) IEscuel,a historica (XiIIX)I" represemsda par GUs,tavOr Schmoller; Bru.no Hildebrand Y.

Richar,d Jones,

1(') Etapa de translcion entre el sistema clasico Y' 10s neodaslcos (X~X);' en este periodo . podemos ubtcar ,9 Juan IB'auti:s,ta! Sa,y~ CondUlla'c,:1I Cournot, :Sen,or y John Stuart M ]1..

d) tnstitudenallstas, escuelas desarrolladasen la ultima d'e(ada ded S'ilg~OI X.lX (1 a,'9'O)l ~~~,yo princ~'p'a:1 representante es lhors.tein 'V'eb~en, J'18S7-1: Sl2,9)~

'.) N@,oITu)Ileta-ri.stasr 'que se han desarrellado despues de I,~, .seg.uf,.~a Gluerr,a. 'Mun-, tHa I, representados per MHton Frledman (Pre.m lo N,~bet, de 'Ec,ono'm,ia en '11~l7'6~' y I a e scu e I ,8': d,~ C hJ ca.g 0 ..

1. ~ ANTECEDENTES

E· s Impo 'rt-'- 't,·" '-b'-I"r"a"r lei' estudie de las corrient .- -"~I pe nsarnlent " '", ,-"', t: -'-··CO" a t ra "':.' " -', , ", J ,an e' u .' ,_~;._ ' :_ ~,' ,_ ,[ o. ,,_e .':':.- "_ 'i _' i' ,es, ',,~, ,:'1:,1;:)" . l ,11·1 ,0 econo,mli-',,_ [, av'€s

del tiempo, ~I'a que I as doctrinas econornkas corresponden ,a ,II desarrello de: lEI econorrtia

- .

del 54 ti empo ,

G. Malynes .. Bonino

IE! Mi'5seJd,en

{:,', ' a 0 v '., ~5-t6tele TrDm,as de, ; quino

{

,ANTECE '. ~.NrlE:' {' Gre,Clia

VIII a C.-,)(V d~.C',," Ed.ad Media,

,)tVII FISIDCRATA,' ,5 {'.E 'Quesn,ay y , - II t Turg,ot

XV~II '

'W~ 5't~nl, y Je,yon,5' Leon. Walras

p, ' Ion We'is,e'r

'Euge von Bohm Bawer,k Carl Menger

- fred M,arshall Wilfred,Q Pare- 0

KEYNESl' NO.S {: John _,- ~ KEynes y -,~ F .. Harrod' xx

MERCAN1JllISTA51 K.Vi-XVn

fUN'DAD,Q'RfE;S DE LA ECON'OMfA ~,~ Li~I.I:CA '

(,LA :'1('05, Xli I If-XD(

MARXISTA'S " XIX-Xi(

ntonro S'e'f'r a Tomas M.un

WiUia'm Petty R. Cain ltlon Stuart,

Ada'rn Smith

- _

avid Ri(,ardo

1:, Ft"" b erto M,althus

Carlos Marx ederico Engels, V, Inch 'LIen in

Raul, Prebisc 05\1" Ida Sunkel AI do FAe 'fa r 'V'ictor L Urqu'idj

Leopol 0 SDlfs Anlbal Pin a 0 Ce so F·u rtad 0

Para .comprender eil, pensamlerrto economtco tenemos que relaclonarlo (on su amb~'entet 1,0 que ~m'P~~ca deterrninar Ibis criterios aeerca de las re.a.c~onle.,s,~rltre tas ideas h u m anas y e I' medlo .soci a ~ 'q. ue las ro,dE!,a.2

01 como afirrria IEric. R,o!~I":

La estructura econornlca de unaepoca '~,ada:y los carnblos que sufre son 10',5 facteres que. ejert:e'n in'fI'UDe-n'(ia m~$ poderosa sobre las wde,as :econ6mlcas.~',

.J ~"l

'9 racron,

2,. G'recJ.a y Ro rna, q ue abarca n ,e~ periodo ~e:, esclavisme (I a.sJ~o (hasta "e,1 si,glo, v de 'n uestr ~ e 'r"a",-:

I" ...... ,~' ""'" " •. ,".

Debido.a que e·n Ilia anti:gOe.dild e~ proceso economico era muy simple "'I p-rimirt]vo,. las ide~,$ economkas estaban enfocadas (J·nrcamente.ij 'a meior forma de obtener ',lOS 'b~eries parasatisfacer las necesidadesde la colectivldad,

'~IU:a ndo a, soeiedad ,pr] m it.iv'a fue evoludona ndo y las relad ones socia lie's del prod ucci,6n tambien fueron carnblarrdo, eJ pensarniento economico tuve que ff'a,n.sform,ars.'e:~. hecho que se n;~il eja en e I t\:'nf~gu.o Testamento die, la Bibiia:j especia I mente lenl los profetes .. Su 'punta d'e vista, :yo el pensamiento 'hebreo fU.If:11fOn 1otallml'e',nte' ]d~:a,·lista!s.f yw~ 'QU!e:t9- do ·10 cerrtrelizaban le~n la verrida del MesiJ'as,. d'a,ndo~.e a~ problema econemlco un caracter relfg ioso,

La,S Ideas e·(on6Im[~:,t~'s mla~ [rnportantes de los profetasson;

,a)1 Ex:pre,scin ia d'i:vl~'.si'!6n' que :exist'e,entte" rlcos ,"'11 pobres,

b] E5tab~ n a f~vor'd'e restrinqir 1105 derechos' de propiedad.

c) Los prlndplos rectores de Ia vida social deben filer Iajusticle yla piedad .. d,) Debeni caJsti'garrs,e los abuses del, comercio y la us ura,

') E' t' ,.. . t d ~ ban d d-' II • .,'~ d- '* b '., d ~I d

e~s U'Vler9n en con .rs 'I~W le'm':·atg~ ne ropa 0 ,'€ ros utfl~e·.S .. : e traoajo ,. e wOS [, e;u=

dores,

~ A$tudi:~I;o' UFs.U:,a~ ~Pedl.r-~; te'cclones,de Ii'{storiai de·J p~n:5amiento. e,an(lm',ito~ MI~x,ko", UINAM, l:~tnd:t' ~ a. '~ei'rIlp,,~ p", 14~ ~' Roll, :E,rr~', Histo,-la' d~ Ies dtJci'fitJ;a,s eCQno-micas'i 'M'exko:r 'f'C~ 63 .. re'Rmp,~~ ,p. 14;

B. Grecia~' Roma

0(

Cuando ,e.1 esclavisrne y:a se ha ·asentado.y se desenvuelve en forma extraordinaria, e:l pensarn ierrto econom leo 'evIQ,1 uciona 'Y empieza n a desa rrol (; arse ideas q us: corresponden ,a este nuevo modo de producclon, superando e·1 pensarniento hebreo,

Aunqu~ Platen fue uno de hDS. prlmeros ;estudios!o'S "de Ia .socledad y de J a ciudad Estado, correspondlo a Arlstoteles haeer avanzar e~1 psnsemjentoeconomko de la epoca, Las. ideas economlcas de ambos pensadores ·$!9 encuentran .en L.af republica y L,a.S' lej-es de: .PtcftOn"y en Lil polftilGiJ 'y' la Etica nicoma'que,a de.Aristoteles.

l.as prlncipales ideas de Platen ~l Arist6tel:e5~ fueron:

Pla.t6n explicaba ia d.\{is·i6n del t:raba:]o como consecuenda de lias diversas aptitudes naturales; delos hombres y de la giran' cantldad de necssldades hurnanas .

.P~[at6n pensaba que la tciudad se daba porque exlstla ~.a· ~~'vis~[6n ·de~ trabajo, En este' sentide, justificaba el slst..erna de castas 'lias dlfererrtes dases soclales, Pensaba ·e;nl un. :Estado idea·1 aristocratieo,

En e,1 Es.t.a:q.o i d1eJa I de Pl at6n exl stan dos (I ases: I-o~s; gobetna·nte:s '"S/llias go·b~ernad·os,. il.os, primeros se ·diV'.[d,en e!n gUClJ,di.19;ne·s·y auxlljares, I a .segtunda, ia' forman I 'OS. ·art·es~ .. nos .. IN'ingUina de estes u~.timos" entreqadcs como estaban a las fa~en.a,s· serviles de I~,~

d "'6 I' ~ Ii" '." d~ ~.. dla tenerel ' I ~

pro, .U·c'CJ::n y a ctrculaoon e e ra rtqueza, IP:O": ra tener e~ t~_ento necesario para 9.'0-

bernar:,5

Platon pertsaba, porlo tanto, que habia ocupaclones i'ndigna:s 0 servlles, edemas

d d iab ~I • - ~

. .,e que· .. ~ ,e$:p_re'(Ja aa e~ come rcio extenor,

,Ari'stoltel:es 'fue el!' p rimer eco nomista a na I Iti (,0" " ~ .EJ fue quien puso ~ os cim i.e. nto s de la ciencia y. e11 p'rmmero queplanteolos problemas econemieos que-han estudiado.tedos los pensadores .p·Q·st1eri·olies}5

Ar.istote·!lles daba una def.w.n.i(;i6n de eco'fl.om..fa d~v'idiendol,a en dos p: artes:

. .. .. _

a) La econornla propiamerrte -d·ic.ha, que es la cieneia encarqada d:e la adrninlstradon domestica,

b) La cienda del abastecimiento, qUle S@ ocupa de la adqulslcicn; es d:eejt. estudia ~I~ circulacion clef los blenes,

, Aristoteles.sento las basesde Ilia teoria del: valor al distinquir entre valor ¢I"€:' t)SCr y. valor de. carnblo (aunque no e·n forma precise),

Aristeteles hab~r.aba de las funciones del dinero explirando que su uso $'e, debe a:~1 desarrollo.de] .camblo Y los ho~~bre:s crean un articulo que lo faciflte (el dinero).

D.lst'i'n'gufa entre. dinero y capital real, dependiendo die, la ft~·n(hJn que 10$ bienes

tenganll'

R,econ1ocia q:u,e' e:~ carnbio se basa en 'I~: equivalencia entre 1:05 'productos.

Ibid: ... 1fJ- 11.,.

5. lb-;~ n 26

I . ,,1:Or.lI! ~. . .. ',.

Ii .t...:..J - '2·8·

"~'U"U!"JI p .. ."::.;"_.

13, g,

loS' romanos no a portaron m ucho a! pensam iento.ecorrernico debido a ,q:ue 'Sf: lirnlt~ ~o fl 8' re P5~ti·r los p'n,:~c,eiPtQs Ig,r i ,eg os,

Alg~ nas ,ap.o'rt·~(~J:ones, de, I~OS romanes a I pensam i,e.nto.: e(on6~m ico fueron:

• jG ra n ap "f"ar:j'o'-' per 117Ji t" '(3 ct ~ t ,I';'"d' 'a ...die" s '0:.; erlco II 3 s

"._ ~_ .. ~r 'I ~/~I~" .. : .. : fl~!~ IU~=~; .:_._~ ... ~ ~.'. - . ..tU· _'-.i- I~~: 1~··"v~I~·;·~1

, Despredaban lasformasno nl1ltula~les de- ga,n:air' dln,ern (usura, cornercio, v~nr~a j:IW~ cha, et.ce'ter:a) ,',

'il P'11 i n io ~af~1 rmaba q IJ,€t· el oro tiene cual 'j dades q.lj:,e' '10 convierten Ie n un m edlo de cambio mas iJiml'piort!dni1e qtl€' ed hierro o Ilia; plata. conle cualavanza la teorta rnefu~t~ t"i 6["

,~ c~C'er611 aflrrnaba que la industria Y' e] c:onle,n;::i,o eran despreclables, 'Y' que s~'I~a I:~J: ,a-gric:u:ltura era elo:§liablem

AtJln:que 'las: a,p,cfrt:aclones.fle: los, romanos no fueron muy Irnportantes le'n '12,1, campc d~ las :j;d,e~s 1~;~o:n{)cmt1(as:,; e;~ n ecesa ri:~ recorder :q.u'e.· e] Derec ho reman 0: es I a base de to.d~ el a P:,B (alto ju r ld ice .p:e~: s iste ma t,;~' p ~ita;,~ ~ sta,

C, D" erech '0' £c~:"'i'n,6.·· n '~'1'~ co ye- e sco .. · .1;"('JDtl.·, ico

iI . :. "'_'.JL. .~. _ " ~:UJtL" , .. ~ . . . ,..CIIf~ _ .... '-icp '.' . .

. ,

.

En If a Edad 'M':e,di~.j' periedo en €-~I :c.ua~1 se.desarrolla el feudallsrno, .11,C\u)'.,ap()rt.allcion~s a.~1 pen ..

~ ,- "" m f , d d II"' d I '1-' ~' "

sarmento :e~t),n,,):mttl:i()" ueron P0(iiaJS ,Y pJ:o:v,e:nIII an ': . e' pe nsa rores .I~g~,,- 0.5 a, . a .:9 Il~S],a y que

dssarrollan lo q,U€!: en 19 actualidad se -cencce como derecbo cane-nleo, que. es un c:o,~JlJn,to de, P ,'€H::€!,pt.05,: rell g:i:"o~o:s y de norrnas de con ducta que regul a ban I a' &Ioch;:!,dad de ese t i: em 'p o. Pot 'S,U pa tte, la e-S(,O tastflC-i3" esl a 'fi losofla . de. I! a Ed a cJ .'. M'~d m a q ue trata de co hl'€:i I i a r

I> fs ,", ".,', . .-. 11_·: r'- ·-·''7.·i,''', ~.-. l.as : "'," /' .~: ... -:'"', .C-" . D..- ,,_: :"Id· . r..'-'.,:-, :-'1 ;·i....,n,::·~ !:if.r.n/··'-'8:- d··' ~ "e:s,,'e-"" tlemoo f' -. eron , a ,e c,on lEI. (!,zon. as >pnnclp.ageS I·.,.ea:s. e,i(v~~IOI!I~IIIII(_S~ .• --_ l!!.h:;:;'_11 p .. : .U-P;.;IIJ .• ,

. .

19 'E-'rnl pensarnien .. t-'o·· econom .. "'CO" de ~I~ 'Ed' ad 'M' 'ed ia (",0 b ''.:li'if"'"':=:., en los P' receptos aristo ·t·~·]-~

l Il~ ~·.~r~~13U ' __ ~:~"""~. ~~.'-:-:!_; [~I_, __ 1.: .. :,:,: .. '.:-!1::; !~~ 1 .. :g·.: ... 1 "'~~:I~ : g orsl,~~ .: Iuju ~.'I _ ' .. ·.·.Ji _.·:.. .. f.·~l~br: .. _' ... ~ .. ~ t:JlJli Yl~3 :.,._~,,_:l~_~'~

Cn~' .' II~. d oct i" j' n· :~, ~,8 ~-~ I~g' I e- c":'!Ii .t""~'iif',o'" ,'1- ~ #',~ r'o··" F"i,t-~ ,o.1i"'ii i ~,~ nrl F'iL ~'! -P-5 J' I"'¥:Ii a IIf'i;t- 0, .d3,·n- los E'-lii,.J'~' ~ g- ,o:~ i In,t' ,y,;:], y. h;,ll . - - '!L 11...1 ,I, _' ,~ U 'C; ~Q ~ ,J .' : ;,;]I I 'Q '!!....u III _ . ..I''''-Q'if' "'-,,,I!- ',~ 111'.1 ,I, U. u F,~I _! :! 'iOo1 " g: "u ,I,'I;:;;~: 11,- C~, .1id',;J! < ,'M,a 1'1, ~] 1. U,,:Ji

Y' en 'Ias obras.de los prirneros padres de 18 'I:,gles~:,a,"

• Formu lan el prl ncip,10' del preclo [usto, ja:11 cua I depen de· de'~ va I:or 'j nherente de, las m ercan C.fCl'S;, Y 'iqu i Ie n ,'S@' a parts r.a d e raJ e'F'al 111 m 0 ral,

• Tomas deAquirrohabla vanamente d'Ei un valor de rarrtblo-basado en el CO',$,l'O de

. ~ .. .

eroducc '"I-',;;fl pero revest "I"d: n ..Ja ;(,"';"'1; r'~I"'~Oili-' ,o-t' ~'(" 0-'

~'I'''lyl ::_ .. '. ~_ .': .'. ~I~ ~,~ ~" _, ..... : « : ~>'WJ~Jl_ i,.1 ~ yl :tU~ I~~~' [bIi'~J~'lGili \:; lilt .. , ,._:_ '111

'_ '5'0.1'0 justificaban e'l comercio ruandodaha ventaJas···.a·11as: dos partes 'i'rer:a necesario para.el blenestarsoclal.

-I Pensahan que Ia U:SUf,a es injusta 'Y condenaban, por 1,0 tanto, el :i'nte:.n~·5. por el dlnero,

C'on~1~dera.ban el~ pn:~stamo como Ufl cambio de propiedad yell lnteres come Irnpuesto sobre el trabajo· delprestatario.

Podsmos conclulr afirrnando-que las ideas de los escolastlcos caen 'ell, e~ terreno d·e la ideoloqla y n'o·tIen'en fundarnento clerrtlfico, sobre todo porque eran una represents, ..... - "I'd' e:::!il~l~ t d' - la realld d

cion .:, .. ' ··.·uw.lI'S,i'a '" l:e :' 'I. W \::;;~~, ··.la :', .'

- -

Desde los S'~rgjl05 XJllj )(1\1 'Jl xv se ges.t_an en 12,1 feudalisrno las cond~,ciones, que seran pir'e.d,o-, mlnantes en 1:0."5 sijiglos-p,p'itieri:.ores;' es decia las 11],pemLsa;s d[e:~ desarrollo Ciapita,I,~sta ..

los antecedentesque hicieron posihle el desarrollo d@~ mercantilismc 'son':'

A.pariciil,6n d,e [ilos Estados na.tI'(~n;.al,es rnodemos (rnonarqulas absohrtas).

- D,e!st:rU(:C1 on del si sterna feuda I y d e I,a~,. i d ~ai'S, ml'E! d i,e:vaIJes',~

Mayor irrteres par el cornerclo y las actlvidades economicas,

I' Apar icio.n del cap ita:~ isrno cornerc ia I y de I D,S. rnonopol 1:0$ comerd a las. , Descubrirn lentos marltlmos '1' colonlzecion.

Incremento de los vinculos entre-e .' I Estad'o Y re,:r cornerclo, :y. desarrolto de polttlcas n a c:i, ona ~ i stas,

_' Desarrollo die .una economsa rnoneterla y del c~p~taJ d lnero, " D'e's~, rroll 0, ,~e:1 Re nad m Ient.9.·Y del Protestantismo,

EI. mercsntitismo es [a doctrlna economical que refleja las condiclones del capitalis-

mo. comercial de los Sig~os xv~ y .xV-it

S,sg:Url Pedro.Astudlllo U'rs'u:~,,'9 las pr-i .. ncipales ideas del mercantirlsrno son:

1 ~r .Es u n a, d octr ina n,a,c i ona ! ista,

2" El Estado j ue'l~la un i rnportante pa pile I en" Ia. d'j reed on Y' rea lizacion de ~ a polltlca econcm lea,

,3~ Concede mucha importancia ,e les.rnetales preciosos:

4,~ Obtener rnetales preciosos mediante una balanze.comerclalfavorable 0 a traves de la exp lota,cion mirneJ~ (altos impuestos a I,~ lrnportscion de art' culos man ufac turados.y a: ~'a exportaclen de rnatarlas primas),

'5'~ E.I comercio exterior as una ,activ'idad mas Irnportante que ·'e'Lc',orr.u~rclio, int.e'f~~'r Y' la industria es 'Is, actividad econornka mas lmportante.

,6. Uh.a pobl'aci6n numerosa e~' un factor esendal para la rlqueza y el_ poderlo nacionat. ya :qU€' proporciona m,ano de ohra barata .. ,.

., t. ME,RCANTI. l.STAS,

'7·' Las FO-:iIO; ·n-·:I·a:"~· de r ebe .. n~·' ser fu ente d'" 'e' m" ' .. -=ilt' erias p····r.-I~I··m-: .. ·~r' p:' ar ~i la m etropotl Y' m ~1£'( r ado

'I'~ I_tO ",,"-,,··.!U·I [.j .. "'.'_', ,.1:: ~~. ',_-,", 01.,1&::, U~I~.···.I._ ,a?' .·U~U ~.,~, '~"~·'·';r ".~J __ !_~,.<.O,·:)u

pa.ra sus prod uctos ma.n.uf'a.c:tiJraOo,s.,'11t):'

Todos IDs mercantilistas aceptaron como ideas comunesa ellos las:sigui'e:ntes: - La actitud favorab'le ',a' vender.

"

E:I "horror" a los biene .. s,

- EJ deseo de: acurnular dinero, La oP'Qsicion a. Ia usura,

los, rep ~·esentantesmas i mportantas 'de la corrlente mercanti lista fueron:

_' Ju<an Bo:diino" precursor d'a''l rnercarrtilisrno proplamente dicho y autor de un tratado sobre la moneda,

Gerald Malyne:s, quien distinque entreusura e interes 'j' es el prlndpa] represen'tahle de I~a corriente metallsta en el rnercantilismo,

Ed ua rd 01 1M isse Ide n ('1' 60 8~ 1 6:54),. p r~ rn e ro e n e~n I~ nc ier el (.[0 n ce pto d·e' ~I a b a l' iU1 za eomerda 'I ,.,

• Antonio Serra~ qu:iien afirma qu'e la industria es .mejor quela ~gldc.u~t:tlra' po ,:' ~Ia.:s van tajas que ofrece,

1111 Tomas Mun (1571~'164'1J, mercantilista in:gles, que desarrotlo.ampliamerrte dicha doct rlna,

E•·· I . " '-1" . .taoa h '. Jo' d III d '1'1

s ne·(1e'S8rI0' repetrr que: e rnercantr .~smlo rro es una e apa ~il'~i.sto·n~a ae I: esarroi ·0

e.c.oIlo:fni:c.o de fa hurnanidad, sino una' doctrine que se desarrol ~'6 '(10·'11 e:1 capitallsmo co m erci a III d'e: 10$· si:lg los X.VI y·xv~~:.,

3 'FU,' N' D'A' D··O····,R·:"~S··' D·····, LA~" Er·,C"O-···NO·:~·M·"IA""'····, 'O··L·"'T·IC: A

.. ._: ,I. ,,~ .• _' • _ .• ~. -, ,: I, " ": .:: •.•. , _'.'_'L' I \ __ '. __:____I • r.i?-. .

. . b ' ..

. .':', .")" .·i ..... ~" " .~ .... ':... ", ._j .... I .•... " ._ II ." :: .. -:- ... ~: , . .'." : .,. J' .. I', J " ,", ... _' -.' :~' '-. _,' [II -', _.- 0, •• : "" ;, ,,'"; _ ••• ,.:'.: •• , ...... '. -, •••• r. "," ~

A fines de~ siqlo X,VH Y soore todo en ell 51'910 .xvlII""se .desat rolla notablernente el caprt .. , lls-

rno 'Indus.tfial, que es la base del capitallsmc actual. EI desarrollo del capltalismolndus-

t- ~ I~. t .' ~ . I 'I'· '" ..J: II .; d . ~" . ~ I'· d"

r rn a ~ , ~ta e corn 0' :('0 ns ecu e n o a a ·iev O'~, ucr 0 n "ue as io ea 5" eco n om teas, po r ~ '0 'q u e . a S L J=!'i~l5

rriercantlles, que ha bran Cy rnplldo su funcion, va:n Iqesaparec·;i·eindo~· '511 rnlsmo 'tiernpo que ,c;;ur-ge/ no' nuevas explicac ~O" r- -:'" • d -'e'·· .~ realid ·· .. d .. - .. ' Q:'n' ,o.-r_·"Lm- ;C' dJ'

,~ .: > ... ;. I i. .... ¥ J;I····~h .. · rl, ~f'. I:· .. ·n·e:s '_ ... 0: _ ~'WI'~' ,·,a, e~·- _ ,_: . It, 'c' ~

Los pensadores que desarrollan sus ideas en 'este periodo redben e'~ nombre de f:undadores de 121 econornla pol;rt.~'ca,.y representan la transicjon entre e.'~ rnercantilismo y la ·e,iconom(.a C~t~,si!ca~ Los representantes de .este· periodo fueron: 'WiUirram' Pelty~ John Locke, ~D'u(ney North~ J ohn Law, D'avid Hurne, Ricardo Cantillon ('1 :680 .. 1: '1'341~ James Slu,a rt y' 'To'mas Hobbes,

EI, primero Y mas wmipliorjtiante de. los eeonomlstas inqleses que prepararon el terrene para e~ . s:'i sterna (iasi,cQ~ es Sir Wi'!i iam Petty (1-6'23:·= 16;81) ·a quien 'S'e ha llamado con

[ustieia e~ fundador de la econornla polrtica.~'" .

~'~lldem· ..

H t!'-I'II E','· .... '1"1!"-" tnQ

'11\0 jI.lj .. nc... :QIl; ILl c:, • .., p'. 'VQ;

t;]; ~b,- ",.oJ' n. 9', 'j,

~: " ,lu~·-f If,''-PI . ;l!~,

l3 ',£,.'id .;. A,'

, ' IQL~~ ,p ~'U .

.".~,"pe,ri,sa:ba que ell] dinero y' @~ cornerdo 'exte-rior eran i:mport~'nt;e:s porque ayudaban a su pa i's, a desa rr,,(): I at y pe rfeccicn ar S,U tn d ustria, 1 ~

En ~ a rnlsma 9poca que, Petty apa racen otros pensadores ii1Jg,lte:slE!:S;r' 'entre ~ os que des-

tacan John Locke, Dudley North, John Lay '''I David Hume ..

II od ... : it:ii 'Y' N'" '0' rt h d' estaca n" IIl:",O" b T' \0 +0' d o P' "O~' r ',r'i iililt'" estu ~d' <i! O'!C a c [0 Fi": ~ d ~ -I a" rent ~ i!i.i ~ Iii l' ntere 'S'

Lv )K:[~ ,..:': .1 .... - .:." ,.;il~ ~·:)ii;;~J. j).- .. !.', I~ IlL" '-.':'" _':'.:' _ ,."]i.~1 ,- . .3 1-- !',"111"_~' .:~ " ~1~l.:..JQ! .. _/~ '. '111·'~~~ .. ·.Ul ,I' [L:;;~ • •• ~ •.. ~·l.·: •. ·.!

.A, Law se Ie ha considerado tamblan fu ndador de una te',(n~~a subjetiva de vail or .. , con especia I referencia al va I or del din ero..; Seg u n EH,. nada ten fa valor sl no, es pOJ el us 0 q ue un 0 ~ e, da u, (,0 n esta te 0. rr a ,'I law v,j ,e n e ;21 ser un prec U rsor de, [a ~?,:SCilJl~~~ a au st ri ~~ t",~, '1.3

U ._. ;;JI t._" [tJlf.~'Q!._

4 FIS" 10'# C'n;\~T~A s

~.. -: ..... .' .'- .iI,n.t'I., .rt

.EI~ prlncipal representante de' Ira esruela fis,iQc"ra:ta, fue Fr8:n,c,o,i,'s Ques'na,'Y (,16,94-'1"77,4),

, U"~' 'n ','. ~.,~' '. b'"i'O'" J ,,' T.' b" ,~'~ '51, U L:'"" ,.', ' ',' '-',,, t,O itt "[,' ~ d"" - ec-."rP'l'Io ',< -'" "',' ·"-0') [9"11 e': I~ ,',' 'U"'i h" ~'C' 'e" un'" ' d 'ei!:-

rq1ulel escr., ,> Lie ,.a,"(;;'[;;H., ,~(O,nom!q~u;:; \, , cua' ['0 ' ,vnomu:.: '" ,I I' ~ qlil: I 'C;l" ',' , la", ,i:I

~ ., .. - ..J 'I dl t lb ~ ;1' ," I '. _', d I' "', S" d" ... It' f" - t M"

cnpcron oe _'8')51' neuoon ,Y £:1 Feu, eeron ee .a nqueza.Sus.c lSCtPU~iOS' rueron I~ urqo "~ ,~', ,I ra-

b a ~ U".. 'y~.:, M':'" ~ r- r I' or d.' e< i ~ R, 'I"~V":' !"e"" re,

~Y.. I!:;;;; ,L ~~[ .,- ,[ ~ U ... '_' ~'.J

,',

La eseuel a f:isllp(ratq, 'surg'e en e~ 'siglo xvm Y tel, a juicio de, alii,g,uno~ autores ,18 preeu rso-

d' 1- .. 'd E ta e 'R' ~ d' E ," It I ,,,.' ,.,

ra ee ta econorrua moe erna. .sta 18scue'~a consioera a ra a-gnctJ : ure como ,a, uruca ac-

tividad realrnente produ,ct~:va pO'rque €'S la unica que de un preducto neto, y a La Industria, al comerdo y ,.13 I~OS. servldos como economlcarnente esterjles, @'n v~~ta desu

,,~ ," ~i d II " n'~ d d h B I m

concepcron rnatertausta ne ,al n queza: q we tas .sccrecao es uma n,2M, a III l~glJ[a, que el~,

rnun d 0 ff"s,j (0, ,~stL~~un su J etas: ,a 1t,J n .orden natural, a ~ qu e f recuenternente atribuyen ca-

..

Los puntos prineipales de ta teo,rta fis.'iiQ,c.r~,ti'c~a':so:n:

- La cf'eatl'D,'It de tin ex,~ed'e~nte) rill qu~e se ,deJ'Omi[nQ' prodult' ,net'~

-- La a,gr~'t:uJltura_,e$lla, un:icB qU,e produda eJ p'rndu!t ,net (~i:teJle'ncru,a entre bienes pro-

ducldosy blenes consumldos).

- Dh~'~~'en ~II trabslo en dos ,,rB',-,:,t-'e". gc-~o'ffa,s',,': unonrodi ~:~hJO '\1 etro e:__;;~t:,~r';,II,. EI 'trebsjo oro-

~ -YI:~ -._ - ~ _a __ iiJ . .,. ... ~ __ 'I .V~ ~,_. , ._', .Y __ ..,~1Il -. __ y~l~ - -; J~ u, J ~ .~-,.~_ '- ••. - .• ~.,v. ~""

du r+~'V"':O IQ:II;:': i~J Iq/-'_ ue crea excedente: 'cualeu iert r'~'-b,-a'i,oi q:--. U-I IB, no orod luzca excedente t;i~,'

U. !L..:LIIl U' \i.i.,.;J..: ~- ... [_ .,-~ ~-~j ... ~,u ~.A~~, ,-;·';II~;-'-·li' '=r.1U:[~~.~J'-'_ ~'- ._- y-: :,.~IJ~.'."- .. ,~ .,,_~, .::' ~ u· __ ,.,--·,,-,,~,~,~; ,:,~~._:_:~' ~YII.~ ~,~I.

'tra biB,jO" e:stlf"ri I' ~

- An a II i~,z'~! n i,a c'i1 rC,U1 la c16n d'E!',I' €l'ce dente ent re I a S .d iversas clases soci a les, H ~y tres ,e-I a,= .ses.sociales: 10',g dUE,:nlo,.s:,d"e Ia tierra es dec~:~, los 't:e<r'r,ate:n,i'entes; los a.gr.icu~,lt!otes: que' arrienda n I a, tj1err,ai {(lase. real mente productora) ':/ I a c'!as:e e-steriJ li~ formada por ar-

l;e,c ~11f'Ii'O':"'!Ii: _ F,\i!"'\,m-···· -:,~ 1l"\F';I""~ ~~'B'E" at-, cet 'e~· i"':~ ,

~i;1!I~;H:I.-~:,. ",""v. _ ~!I,.... !!i?-!!,II!J.,~,~.t: 'Ii;;; .11;;.~ I' ~'"

- ,A~ [ha'blar',d!~'1 ':pro(~e,sQj, de c:.i h::luJ,a,cj:6~n~ tamblen .se /n;~,ti'ler,~'n a [,C] reprod u(ci'~n.

- Elaboran UIrI,a, 'te,o':r;~'a del predo .basada en 19.1 coste d~e producdon de los .arttcul o.s:,

m anuta ctu ra d-o's," -

La in d'-I'i' rstrla no oroduce valores ~AI~'o-' los transform -~ 'nn1r? If 0' cue no !::In'''''' ade 1If'II~,~~ .~

- . g ,:} _.Iy:;;.:;_ i"~, ,"Y r" ' ':c!' ~ 1I;.l!1''I;",~' iVJ~I_ V"I·'I.,." ,;Ji.'v.ll '.' V,~ __ ~ '~.I1 !,~"Ili ~ I .. ' ~j :,...'U~' III' "~'_ ~: _,: ~":~!'. '!(;.;I ~I I~'~~ q

I:a riq~~;za' de' la sodedad, E~: :trlab,ajo Industrial es esterll,

,_ -E',s-ti,t"1j'~::::11 favor de u'n'" impu esto u"; n' icc .~ IU,:~, tierra (per ,rf"OOr" la.activldad - productlva)

[,,;>·U.ll'I'~ ,y ly,Y"Y~i ~ .~I __ ' __ , ,!I;;,~, l '. , ~~ .. U t~~, I~_ ,~V 'I:JP~ I~ ,!tJ~, 1i!' .-.,_. .. ~ D.·_'V_-'.-,-.\.)~, V;~I!!!'

- .se refi' eren a I~ sa ~t,a-r i~o est rictal rne nt.e n ece5 a rio p;!tra'-S,atJsfa tie r las; necesldades 'de ~i 0'5 productores.

- Los fi's,l~H:ra,ta:s esta n ,!~e acuerdo en q ue ~~ sociedad esta re,:g'~i'dja par .~n' orden na-

t~lur'-a" I rio

.,J :. _ ~ .:..: _!!I

5~, cLAslcos

Desarrollo de l,a1 'R-~:VrO"lu,i~d'pn h,d'ust:r~'.ql,~,. :q~ue"'mod']fl'c6 Irad;i:,t,,,f1m,ent;e Ia t:QrlMlc de-pro,D!ucc.lo'n con ,I a. i:nven.:: i on !l desarroll 0, ide; ~:,a m CI"q u i: nar i d, (a-d,~ m a's de 1:"0 dos '1:0'-5 .carn-

b 'I"I"OS socioeconornlcos qi11e' ocurrieron ~, i"'o·t"\!f"e't"'u~n' (~I-"~ .J! -- -d'""'~ -h- 0- 'f' - ,,' -- -- )' - ,

" ) ,~~ "'i,~'t;;'\;';,:2 {!,V, r _.·,U;~ -, :y,:: 'U'';: .. , ,!,_:_' , u 1I:..':~J;;}~i.', ii.;:;'_:- _ . ,:,b JjJI,eJ(:, ", ',enom,enq.,

• -L" lnd '-~'" ,-,--,", 'd'-- ' :-' c, ,-:" ,- ,...:11--, iii:! 't- a di-. '.' , '-u - - ld - 'A·· A:- -- _.i"> ';~'~ 'C- ,- - - -, - d if ""'~, . 1M ." - :' -- ,

" -- a, ~'nu:e,J:len" erlci a ue ,1Ii:'S;. ac OS' :' n I .. ·· as, lue ···me{,:~'a't!1, 'q ue moe Iii leo, ras re II,a~CUJ'nie,s, tra-

die ie na ~Ie-' t:': ,..J:~ ~ ,rn I:'~ 'n ~:~ I ism - n

. I ,IUIII ,: I~- ,.;;Ii' U""",~I '!!;,'!!;.:,II' 'I;J' JH;o!!'_ ',,;;:I,ll I .~.

a La R'e'v"'(ll ucion ftlarlt'c,12sa, q ue ca,'mibw':QJ, radka] mente las estructu ras feuda lies q_ ue lIO"-

I - .. •• • •

davta impera ban ,'e'l" ~ill":~nF'l~;~

. ' ' " -_f_ .. _"U,_,iY, ,,_,~~ ~',~~UI'~'.~'~'

Todos. estos n etCZh os provocaron que E'!"I capltal,~iSlrTlo comercial evol u eli ana ra hasta con-

- ,. , ," " 1-'" '~..J "-, -I' ~ 'I " '~' "' d ' I

verti!rSe 'len' t'aip'ltarJffis:m~o '~n~:ustirllcm ; 'par- e'I~.O surqro una s~e,tl,e r e eoartomjstas que desarrol :a:""

1i4j\r:t-."."iI'~~- . IU' .,--:""-- Pedro ... '. : ... , Co , 'E'9'1

,~, JUyhiiO ·,~S.U~;Il _ 'iC''4Iro, ,Op~~h~~ p, _J, ,._'

ron un:::2t d oct ririe econo m ~r - b ~s- d ~ c'- -I' ana 'J'~'-J'S' , ":~ - ," A' ..;I,. d ct ," ,- I III

'~'III'~ ,:',:': ,I.: '" .... x.o "I, ' " , rca r ci: a· ~a !;:;:n e I' ,~ili]l sis econom IC"O,,.~·'· e:SIl.,a :~,.!o. I ,rln,a sle e arna

sistema c.l2isico y_ a- sus represerrtantes, eoonornistas clasicos, Los principales representantes d,e'l.slsl,e~mla, daslco fUeron Adam S.mith (11~3-1190) Y ,DaV[i'd Rje,ai'rd.o. (1'1''1.2,-'1.8:231., aunque Tomas Roberto 'M,Edth us I( 116fi~' 1: 8,34) hizo tam~i'en a,lg)u:n.a,:5 .corrtrlbuelones lrrteresentes,

las caracterfsticas p-riintip,o les de I?I doctrina c -Ia$ica fueron ~

ICC'I! I ~1;'n\I'e'ii."·if.ig· ''::!iici'An .0 con '0'" mica f~ 10 0" rde riada \1 sistem ,~"':,FO;}-- d - (,0 .. .'..~.- ~t'~--f",a _. e" st

J u' y ',.:l.:Ii.,~,,' ',~:~ t'v III I~ ~V" ~:, 'Ii,i: 'lU 'fC,:,' I. ", :' -' ~I ";:,' i ~ ':;.;i; I,: , J . .1 ~.!I!.,! i;..g,JI' es: .:: 'f!: ' ·1' I,. 0 'en Il II" :', i ,'l':: '. ,,~al-

ba encarninada a descubrir ileyes. econornicas."

Estud;'i.a~ro:n 'los prlnclplos dEd funcionamiento q~.1 sistema capitalista de SIU. tiempo .. Sa' refteren 'CJ I proceso h,ist6r]c'o que ,dIo oriqen a I ca.p~ta~ isrno y;: len pa rte, a la eveIUI(1i6tm futura dei~. sistema.

Buscaban dar una, ~de,a gen.leral, d'ei~ comportamlento ge:nera~~ de I~ ecenomla

- Sigui:er.on desarrollande ~a, teoria del valor traba]o ya expresada por~Wi'llia':m, Petty~, Adam Smith y David Ricardo hicieron ccntrlbudones mu:y lrnpertantes (rnlsmas que, anatizaremos a c~ontin uacion).

A~ Adam s. 'ith (172,3~1790)

La principal obra de Smhh .es Investig'fj'ci6n sobre Iq' nat.ural(e~a ,Y fa's causa's de le tiquez»

d " . ' b I ~ dl 1 '-7 ='1 C, '"d I b d:J ~ ,,...l J' ...

re ,'as na'CUJ'fN?S:, pur rcaoa en .,: 11-'0 .y conocn ia con e, nomore 'e 1.,I~: nques» u~ b3:S. n.~.C:lo=

nes. Antes habfa p~bl i cado. len 17"5'9., 'Te'Drla Qte los serdlatientos morsles.

En La rkiuez« de 1:~.5. ,nacio:ne.s~ Adam Smith presenta ~~OSI tres prlndptos en que se basa el.llberalisrno economico:

. . iI

a) l.ibertad pe rsen a I ~ lb.), Propiedad pri vad,dl ~

cl Iniciathl';t3 y propiedad privada de empresas,

A,~,am Smiti» afirrnaba que cada capitallsta alii buscar su propio.benefklo buscaba ed de los demas, por 1'00 que no se requerta d'e ,~~ intervencion de,1 iEstada en la eeonomla. P'~·ns.~b.a que la economla estaba re'gid'a por una "mane invlslbla": e~s declr; ten far ·un orden natural, por 1;0· cualel Estado nodebla lntervenir en asuntos economicos, Asimismo, aflrmaba que Ias activldades del Estado debfan redudrse 21.1 rnlnimo y su poljtica era FlI0- piciar e~ laissez teire, laissez pass:et '(d.e,1 ar hacer; dejar pasar),

D'9 esta.forrna, III as, deberes d,e~ E'stado, seg{fn 'el propro S'mith" debertan ser:

a) Proteger a, cada rnlembro de 118 sociedad d'.ela, lnjustlcia y opresicn de otrc miernbro de la sodeda d; e's de ci f; u na a utentka a dm i n istracion de j ust ida,

b) Sostsner a las institudones publkas ..

l

(l Reallzar obras de: lnfraestructura, que. par no ser lucratlvas no interesan a Ia ~:nJ ... , clatl v,a, pr~ vada

Esto si g nlfica q ue· ,e~l Iibera I Isrno e·con.CrM i (O~ tarn b len ;con ocldo comoIaissez Ieire, tiene alqurias rsstrkciones econ6mic:as por parte del E.st~do".~e, lncluslve h,ay intereses superiores a Ids de'i individuo, como la defe'ns,;a; delpals die' oualquler ~gr.es.i'6'11 externa, ta salud y la moral p(lb~ic~.s_

Ai:g~ina$ eontrlbuciones de Ad;;ul1l• •• S.mith' a la doctrine eccnornica S9n:

II Su fllosofta es rraturallsta. Dice que la I~ey natural '@:5. superior al I a' ~ey hurnana ..

- Afi:rm1aJ.q,'UIf!1 la econernla esta reglda poruna mana. ·il1vi,si'ble. y. q4f? e.llEstado no de .... be ~Jntervenir en ella,

I Ei equilibrlo natural -se- censlque en la sociedad porque cada rnndividuo~, al buscar su . propio beneficio, beneficia a los demas,

- .

Adam Smith fue un representante d:e~lliberlali'Stno' economlco (/Iais~e,z 'fa,i'rel,. que

5';g:n~fi(a deiease de /'a tibre competencie,

,AI decir que los i rrtereses personates .colndden eon los genera,I.e.!.SII plensa que el sis. tema es armcnico y~, en consecuencla, es m uy opti mista, par lo que su 'tecria pretende tener caracter universal; es decir, hscer valldas. para todas las epocaslas earacteristices de· la sociedad de su tlernpe.

1- .. d ~ _ . ... "" - ... , ~ I' II d- ;; ._ ...~ 'I ~ I

.. ,,,a- gun'as I.e. 111i3.'S m~r,cancla'S mas ut~ eS,p;,.comol e. a'Qua, ~-.- see, aperras t~l·elna a' 9.un va, or

bi . t" I d· . d d

len earn 'IOr rruentres otras, corno ios nrarnantes, [~unq~e;:.;le p·O!('O lIS0, puec en (om-

prar J;;H::;U" tnlJe:qure g-r,an cantldad de otros,' 7

Suteorla QJe, I ,a. dlstrlbucion aflrma que ~IOS[ salaries, las utilidades y.'~a! renta son la fuente de. ingreso's.: de J,d'S, clasessociates y, tamblen, las fuentes del v~:IQ.r ~j-e earnblo: es dedr, habla del coste de producdon.

• Se reflere. a u;n predo natural (surna id,~ los precios naturales de-sus partes) Y' ai' un precio de mercado (deterrninado por I,a oferta y rIa demands).

Form u la una: tear,la de: Ia renta ~dJfe're:nc:i;aT antes q.u,e R.icardo:.

D ']1 'I ... d I ., 'I' f

• _ 'es:a rrrCh al Una tecrta .' :e'. capita y Idt _: irma:

.... .'el capltal es solo aquella parte del aeerve .. que se usa paraponer en movlrniento trab,ejo productive, es d';e(i;r~ trabaje que ree'mplazaT~ y aurnentara la iJ·nve.rsl.,6n orl-

._' :', . ., '18

gln1ana,. -

..

8

-

',av~' Rica~rdo (1772 18,2'3)

A~g unas die las, contrlbuciones de David Ricardo son;

.' Piensa que la econornta polltlca debe determlnar las I@Y'es, que, ri'gen la distrlbuc'l6n de la riqueza entre :18s, clases que contrlbuyen a formaria.

'. Afirma que:' ''''E:I'va,I'Or en cemblo se derlva de la escasez 0 del tf~b'aJo,. r-fl'9r

[ EI valor del traba]o las superlor a to que I@,I (:arp-tali's.t,o, pa'g,a en forma de salarios (~~e heche es un~ 'forma de expresar Ia pi usval la, a I a que .ya se .ha bra referido ·5,:mith sin Uamalda asp,-

• EI va·for 'eS1Ja determ hlade' no '$,610 por 'el traba]o preserrte, ~].:no,:tarnbi·,en por el pa.~ sado ("nco,rp'crJra,do :en' la rnaqulnarla, lnstalaciones, ,eteete'ira) ..

Ri,(a.rd,o conslde 1I(l, a ~ tra ba]o como mercancla,

i! Habla de· Uri precio natural del traba]o y un ,p't~e:c'~io' de rnercado del mlsmo, EI~ primere e:sta' determinado por los medics de subsistencla y e~ .$.~g'und:o par el creelmlento de la poblacion .

.,. Nlh:.g:a~ II a renta absol ~ta 'Y nab a de la rental diferencle], que ti~en'e base en I as diferendas defertilidad delsueloy en la cercanta 0 lejanla de I os rnercados,

- R,h:ard,o duda que Ed 'Sistema: se a ut01fre'g u.J,[E!:J' basado "en el equllibrio g'e'ner~l~

E.x,p'U~,Q una teorfa cuantltativa del. dl nero '[mILl,y rigu'rosa .. ~:l1J

La lrnportante teorta rm,cardiwana. del cornerclo exteriores es conocida como Teoria de las: costos cornperatlvos.

C, Thoma~ Roberto M,althus (1766-1.834)

6 l..rl KDV"f'S··TiA,S··· .. iiI ,1V.~:~:L_. n,:~·

E marxlsmo, doctrine eeonomic« que empisza a desarroll arse en e~l siqlo xu<;/ es sucesor le'g-it~m 0 de 1,211 eco nornla (I as.ica ,i

t9i lbic;l.~ p, 163 ~ 2~ l.bid .. ~ p .. 177 ..

'.$ eg I) ,Ill Len i n, el m a rxis mo ti I~ n e 't res f.u errtes, q ue ,a su '\fez, :5"0 n :~,U$ psrtes i 'I1itelgJ rantes, ,~~,om,Ql se ~ preda e n I,~ :fig u ra 3,,,'2 ~,ln

IL~O~8 "prij'ru:Jp',a les re:":~-re~e:nta~lte.s' Ide" ,m-~Jx,'~:sm'(lls~'~ Carh,:s; 'Mia rx (~ig18i' .. l8:83)~, 'Fledte.rii~c'f) En"g~el:s' (1"8.20:':1: St9S.:l Y' V:!.iadJmir "'I kh Lle1rd'nl ('1' ,87~O- t9 2," )1., Mucha,s' pen sad ores contem :poraneos han sequldo la corriente rnarxlste, entre: losque destacan: le'on 'Tr()t~'~,Y; M~auri:("e'

Cobb (1900~:197,6)1' IP'ClU:1 ''Sw'ee~Yi Paul Baran, Ernest: Mand'e,l, ":l'Theotonffi,o ,0,0.5 'San't,os., '

Alg,unas: de lias; obras de Carles Marx: son:

" Et .Ica.pitaJ (c r,~t:iGct dle ,I,a . econo'mi a. P'D J ,ftW:Gq) '. Tests, sobre Feue-r.b'ach

I, Tra:bajo asa li[l ri~"rjta' Y cfl,p'ita I '. ,Sa la'rio/' preci'o, ,Y' ,gan'a;ntia

,ill C' ontr :;b·,J·:II't"'J~n a'" J~ r'T';t":,'/~C" e aele ec onomt« p,.',oUt',tr'=!ii'

.~. . ' __ v- ~ -!. 'I' , ~~.J~V"- r !.:.:. :..,~J .~f. r ," . ':' . U'~T .'~ ... ' ," ." "-_:_' .)U., '~'Q '_-" ,.,'" .J:'!:,-g

I' ,J../ist(J.ria cr{'tica de las' tear/as' de, fa plusTf;alta

• M·~n·: ,i';;£;,t:!J,;et~o.', d '-e"" p'- '~:=irt"i'd,,:"n 'c· nm," ,~'.n,J'r:'t'::!i' '(':.o:n"- c '0',,,,,"18' sb , 0" ra '"'r'~I-:,nl~-" con Fa·dor;!:r.o' ' IE-'n' g iO.'i~:)'-

" Ig"'" .,~'.',II!~Ji.' _. ."- .... " ~, U I ! l~';' ,,~ .' u· ... IU'~' IJ"~',-l~ .)~; J " ';.","" ,I . -<'J' '·1 ... '\.. lU!l.I'·~ 1._,,", l ~' ... ~ ,;i'\..;' " ~ £J.jl,

- - - - - - 1- - - - - - . 1 - - - • - • - • - - - -- - - - - .~.. - -',

Crftir:a, del JJI.(ogrej,ma d;~ IG',o\tha

I La Sa,grad~ Fam!flf~

" Lal :G'tJfij'r('itl ,Cb'J,iI' en FranJ::ia Mis:eria dri l'a"filrOsofia

.' ,f1 ,P,d'Pf!'/ :del tr8,baj.'o el.r) III 'tr~'n.5lo:rma.c;rJn die! m'Oll'QI ,en hombre .1 Dell j{l'ia~'ism'o u'top.it;o'"a'I',~cJ-~i:al1s'mol' cientiiio»

,-I E1IQI,rige,n de: fa' tamilla" ,Ia,:pr.opiedad ptiva,d'a Jl1el E:sta,do, , .l.uldwfg ~euet.biJ'Ch Y' el fin' de Iii filb,30fia eta,ilea ,a·le',ma,n:al' -, Itiiij' f'delo:io,g'ia a'le.ma,l1'a (en colsboraclcn ('onl MiJ1r.x)

Alg'~ I't"lil =:ii'"," In I[:... 'r':::!ii I:" d '12'", "V"li"~.,.j'·m-'c- ~ ,Ill',,' _., " ' ' .

• , ,_ '1I!!i!! ! J~ ~,~v lUI 'g,~ .'::: . .~ ~,g u.t _, _ rn r ,'~ . ,re, n I,n :son ~"

, E·~' ,~,e' ,r!t.:o.I,rr" uo' :',' 'd' ."0/' r':::lfn ,'~'t-',a:' ,"':;5',-, 'm·' n cl'n' '-,-i )~)," -, ... -t. -. ,

,i tl:·c ~i~ ~. , 'V'!r.f..... 1"1!i;;; !!I;;.l~r:"' .. ' , ' ·f .~" . _ III I~ _', ,n,{!..;;J$Q'

I~I ,EI fmp·.-.'e,rfa'Usmo'l fase' suoerior !de.l CiiJ'nftallsffllQ

[J _ _. tty: ,..","

.. Cijrt2f5. desde I'~ios .i'Q'u,e becer?

L~ fi~. osof al materi a I f~ta' d i'~ ~ ecfi ca. ..

'Q ,E:~, estudlo historice a trav.'s del meterielismo hi st6:rlC,Qi

.. EI n~'lglme\,n economlco IE!S la base d\e La sociedad, sobre la c,ua~ se eleva la superestructu ra, (aspectos j urfdkos, polltieos, 'id,eoI6.gje,05J ~~tetler~)~"

, 1IL.r+ 'd" d _., ,- " - ra ,r.r- ltlca '3 la sodedad i"":::ii pitt-' list

ID 1IC':),t U': ra c ,e: 'mane: . '11.:.' mea a ; ,I ;Jo:,.~. ; '~" ~.~I-, I~ : ,(1 d'S :a.

[) esar ro,II'I~ la teoti,;a: del valor tra b ajo,

iEsbo~zJdJJ una teorta I~e la plusvalla YJ. en consecuencla, d,~ la eD~Ip~ot~ci6r1r!

- La5 relaclones econcmieas :!S .. on relaciones entre, personas, no reladones ,ent.re ob-

J ;::ii"F .ole ~i:..~~lIii,

• Il:":!I, :f,u: ierzade trebeio ,o,~ ~ ma rnerca n "Ir'~I~'~

' .. ~a: . ;,~_ LQ U ~~ ~·lCJIj,. OJ ~ :W:;-~~, ~ __ tJC;i_ ~.~. _ ~ U'!l1

.' P'f;OPQfr~rna U~ nuevotlpo de sodedad basada en premises diferentese las capjta-

- :? .. . ...

listas,

-

En sl AtesI,!),;

."~:M!a:r~ th;~'gc:[J,brel a: traves.del estudlo !ch2'·III~~ propia realidad, leyes que' el economlstao debe estudlar.leyes que afectan elreparto d'.e. la riq~ueL~ y-,e,~ n~·g.im·eh' de utili-

, .~... d '-1' ~..J t- - ~' - T<' d - m - . ..J~ ~ -I iPl1io"" - - - S" prod uctlvo la '".:!i(~'lml 1'1 ::::'iiC· ~',A-n li -I,I:~

Z'ij'CiIO n o e,. exceoen .e, ei moo U liP u e,. proceso p .oc 'I;,.f-, ':,I"v~ ,I,: :_: acurn y aoor :;r : a,

'cornp'os;'I'c:m,6~n de- ,c;a1Pl'ta:L, I,!;J t\'a',5a de gla nt.a ncla, la cr.~·,8i:s". e] clfe"(-irn·;j~~iQ. de la, 'P,o:pil'acmo,n,f las'relacicne s econom mea s hrternacl o-n ales, ·,etc~ V 118k c:o·m P robad 0 n dee. que .esas leyes

ti a,n fi II1"II nl. iIf'iI {.~ ,If" ~,rl·iE!ii.t'" h lstor ~ j<""'if""I ~ ~Itr a 1'" ~ -I ~ D" Q rc Pig ct "I 'N"~, !!."',n, .... ·~ i~ ~ d 'e-' ,] f,11 Ii ~O.-!·'Ir:' of -'t""ii c. ~ ·S- 0- :;-~I; A, I h'g:-.I n ,\1

~·,I I~~'~ I· lU·I. II .y I· gj~.:~.~:~1 , I ~ .',u ~~.\.J~' u.~j ~I; U .I~ ~~. ~'I, ~ " ~~. ,'ll'O .~U~'l~~'.~, ., _ ._' ~ ._".Jo1v _ v~ ~"~ .. ~ ". 'j~ ,y _,II6t.~ V ,J.'

I, '"L 0, I L . "" 'l-.. ~.. .' , d' ~ !I!' I" '"

e. econom ista, 'i convierte a 0: c'(OnOmH3 en una cuenca tl1JstDIF1C9, en una ? JSC:~p If! na

rCUYOS"'pf':i rrclplos no son un iversales 1n1! a.bslo !lito·s:" si no restrl n"g.1 dos 8i ciertas d I men. siones de -espa~ti{.l '1' ti~emlp·o~:22.

·E-:n:· '1:0-''''' cacltulos 's·~~g" uientes verern .... ·.o.·Ili:':;:L'lg:-. "U'FJiI~ir:;-, de 13';:;:' cent r lbucio nes eseecrfkas ,d.· ~ I'!::II

. ~'_ I _' _"~ "-U~_ '. u,~, '~,.' ~ ~W~~ I,,· ,~,r2. Y.j~i~i;.I!!..I'1 ,. ,~ y, '_', _ , .. ,~!.u·~ _~ __ 4 ._". _- Yl~~. I .~ - ~~Irr'\.:;.'·-- .. ~._, .. I~ ,y

escuela marxtsta a ~l.a~ doctrina econornica, corno 'Ilia t:,~O'rra Qbjetiva de~ valor, el proceso d'e ",~HJlIrnu,ra,(i6n del, rapital y la teoria de las' crlsls eron6mi(~$.".

7~ NEOCLASIC,OS

Los! eccnomistes rreodaslcossurqleron en 18 .seg.unda mltad del s.~~lglo XI>G ta'"ib~-en, se ~:es, I],a rna teo:r.~I(.oS, da la ,,~' utilldad m·arg lnal",

'D ,e r i va ron S IJS .con cepci 0 rH:!-5 teor i cas de I en ill n cia d a. de~ uti ~ id a d ,e,x:p r esado por :~ 05 ,c.1 8'S'[-' ';0,5", 1'leig-a;n:drQ' a elaborar t~na teorta subjetiva del vai'or~r.que a's la ba-$~e' de dl'ch,a corrierrte ... ,

E:~ Iniclador -d€ ~ia, eorriente n,e.otl,2J!i[C',a -ftJi9' Herman He:'inrj.·d1 ~GQS5~e'n'1 qLN;~: estudio I ,as' leyes de la (bridu(i~ humans, hasado 'e"n e~ utllltarismo y el cons.unio mndivldu,~t con un ,~O'POtl~ matematlco.

LL)s, teerlcos neoclaslces recorrocldos surgJerotl.'cas,I al ml~'s-m,o tlempo: 'w"n~lalm Stan~e:y. Jevons (1.8;3:5··~·'1'!8s:,2)~, C,ar:~ Me'ng.'er y Leon 'Wal]r:,al,s ('183;4-1911'0)", fU'nd:adyore'S' de las.principales es:(ule,'las' de la ufilidad marg'~nal.i'

,A'i Q'una's (ontrr-iJuc:i ones t-e6·ric'as. die' :1 a' corri e hte neo C:I'~H~i ca son ':,

:.. D esarrollo de I'~i teo ria! sYlbJet]va d'~:~ v'~L~'Ol basado ·en' utilid:,f],d Y' escasez.

Teorie psic"o:16g"i ca die 18 utili dad mar'g ina ~ (la cua ~ depende de ~ a :a:p.r·ec-rnEu50n Individual),

- Teoria de la 'form ach51 n'_ 'de los precles (oferta y demanda) basada en la teQ::ri-a sub[etiva del val Q r ,Y la ut i Ildad m~.a;r9~·ri:,a.I~.,

- 'TeTJr[0a del eq u iiHbd'o econ6-m ico 'g:e.n,era'i ~ que preten d [,81 expnfar'le~ fundorrernlento de I a I~'CO nom fa" esta b leclendo re·li ac:~ ones: de interdepende ncla axp re sa d as rna-

: '*e·m· ... ~,-t, learn ~'n-' ;tl ,8_ ~ .. -=., _u ~,~ __ ~ _ .·~I.J

'E:s.tt;l~.le:ce. Ia dif'e! renda entre' economta IP~ ra (t;eorf a.) Y '~con-Q'm La, ap,IIIcada: (c:qmo.· ~ogr.2n~' el equlllbrio),

Fu d~mt'n os de Eoono·rtlla

- Desarrolle de Ia.teoria del bienestar; Ia eua I pretende demostrar que, al a urnentar.

I'a II ~t·;;nl·dad; (ada" jn-"d"ivl"du' 11\ gr-' rn '::li\]." blenesta :". [Urj~, ; i", ,,':';_ C'IL ·:":0 ~.~'", ~_~J"or ,·I.e ... ~ u r,

- Teorla monetarla ,b~.sada en la necesided lndividual de medlos de: paqo (ap~i.(an-·

d ~I to. illd d .'. di ) .,0 Ila ut hf,' ac mar~g~n,a dJ a : mero.

': Teorfa de la dlstrlbucion b,asad;a en Ia teq'rJ,i3 subjetiva del v'ahJ'r Y la utilidad mar-

Ig~·naJ.

It Teorla de la estatka econemka, bajoel supuesto de una eccnornla .que rrocarnbia . . ' EI ernpleo de gra·fi·(cJ.s de dos dlmensiones para representar la .oferta ,Y la demanda,

• Desarrolla e'~ concepto de elastlcidad, que tiene rnuchas aplicaclones (mas adelante veremos alqunas),

• Se reflere al estudlo de la economla.sn el corto .Y en el Iarqo plazos, 1- Desarrolla el .an,ati··s~:s de·~ equi;~::ibri'o parcial,

ICar11 M.enger ('1840~'1 912:1,')! ·For Von W,eiser

(1,8,5;'1.-119.26)

Eug' r~ln:' V',:o'n Bohm -B-~w··ark

. •. ,,""_. _I . ,.1 III .D .. ·, .. [, ,"U' ~ .,

(1851·-- ,91'14),

W~ Stanley Jevons ('1835~l882)1 Alfred M arsha III t- 842 .. :19',2.4)

.Leon 'Wa~r,as (,1834-·11 9!1o.] 'WUfredo Par!etp, (1848~ 19::23')

lEI. anali.s·rns del ~·eqlfi~ibr~Q parcial pone de rnenifiesto los. problemas practicos de la industria individual y del I~ ernpresa individual; y aunque, naturalmente, sea rnucho mas que esto, representatarnblen una base c;llentflf'lca para la econornla de los neg.oclo.s.:l3

Habla de I a com petencia pe-rfetta.:y 5,'US ea ractertstlcas, e lrrtroduce ~,a teona de Iia competencia i mperfecta,

Introduce el a:nal~:!ns m,;atemati(:o'q.1 estudio de los procesos economicos e' incluso II.e·ga ~ forrnar laeconometrta.

zs $chu'nlpel~ir .h:~s··epn A .. ~ H~ gra-nr:Jes '19'.t:Q~Qmis.'t~.s: :de Mla-rX' a KEJvne5~. M·ad.ri·ct .A.'I ia.f1Z:81 E~;fif(H'ia~~, 1 '919~ 4~a, ed., p, 1.4~s.ri'

~.

M'?in'ej[a las curves 'de lndlferencla y de preferencla para ~xpricar 1!3I conducta dte!i consumldor

- Desarre la una teorla de Ia producdon basada e'~ la maximlzacion de gan:a·in¢.ials y' en la minimizaclon de los costos,

A con.tht~la'·clb:n se cIta,n adgl~Jn.'Q5. de las prindpales obras de los: .~'[ion()"mls:tas neo-

clasicos ...

leon 'Wal.ra:s (1·834,;.·1 .. 910i) escrlblo Ires; lrnportantes obras:

1 ~ ~/ementa5 de:eco'.hom(a pol/tica pura.

2,. Elem·entos de economts ,poritica ap.licada

3 E - d~ d- ..." I , . .' stu "'IOS'e: ec;oln'o'm(a s.~OCI,ai'

, "

8 KE' . "'\J1\.'fES"IA-N-O' S

. i!! ; .. f~.:I JL "IIIii _ ' .' '.' [,.:,',' I. " .". I

-

E· 'I~' 'it d d I~ ,. I" I h h' . . 'I' ,jI:' ~, .~. . ., hi

'n ,J9J prtmera hlu;.'a:~: .··.Eh ,Stg '[0. X)( os nec .0'$ y os tenornenos eccnorrucos camoraron con-

side '.,' b·'·I·,:]" .. ':-'. rt ,.- :1 iend '.. . ',-' d - rd '-. - - ch " .' , " i,:_ t:·:·,· t-·,· "'~" '.':. - ,', :",' a - ,. I~" ,>', !'_ .. f":(-' ... .d ' .. -.' ,

$'II,E!·ra· . emen e, poruenr o en c u . a muc as cornen tes teorrcas e ~lnC~!U50 In uyeno 0 para

que se abando nen ml U chas concep cion es eco n.~m](a;s:. qrUE! ya ha n perdido su ~;~ racte r den ... trflic:,o en la medida en que.no si.rven para explicar la realldad.

U· d' i '. ~ If" "," . e: ,., h- moo ,. biar I ,.

'no :,', e f'OS' pn ncrpa es enomen os econormcos que rucreron carne I a r as concepcro-

nes de 0;5 E!e,onom,w'st.a!s es, sci n duda aJ,g·una" la crisis qu·e :a'f'Ia'cto ad m undo capltal ista en t9'2:9~ En estecontexto .s.u'rgle la obra de, John M,aynard Ke:yne's. (188l~1.94,6)r' quien pretende expllcar el comportamlento de la ecOnO.mfill refutando el coneepto de I'a' rna.no in-

'" lbl de nor Ad S· 't'h

V.5-I.:-:_e:. expresac ,0 por '.' ,.~ am '::'ilml~' J I.

.. Iii!" • • •

v. - d t -I . ~ · -h t I ~ . .. I' ,i,

Ir~_ieyne·s se ... a cuenta que 'as cnsrs son rm ieren .es CI_ sistema capita Ista y~ len corrse-

cuencia, trata de expllcsrlas 'I buscar lasr.po.l,mt.u:a.s·a.de'_(uC);d',ajS que resuelvan los preblenas derivados de.ellas,

En la f·g.ulr~a :],,4 queda expresada daramente il'a teoria eC01i1.6.m~G3.; que Keynes expu- 5:0 en -su obra Te'olrta' g··e~nJci;ral de, la 0- (TIIIP'''=:!I'C;'o~ n· el' in·tere,~ y-:. e'-'/ din .Olr'C'· la d e m-';- ayo r I'~'m""'p': o r

._ -:. I.' _- •......• _ ., l t.:__~. 1':".r.~._I_, .~ ," _ L~_ :' "·,,; . .ui··[UI.·ir"~';;~.!t .. , ( .. _~~I '~-~jl_ .-, ":'~~"ll~-'['-"Ir' ~l ,_". ~ .. _-I ~,.I--' .. : -

. ~ .

fa ncia ..

~ u

~;

00,

~

i;

''''C (;C

-e

C ,~,

m

,~. iIiy

('!J. P-'

¢: III Q

U1U:1 ~

~' II

Ie 0 '''0

~, III U

~ I;!Ii g),

,~ ~'~

o '10 'II:: m ,::J u

ii!')I' e

~,

Docrrinas eCOn6Ul,(-ea;5

De la f.i9'ur~i .3,.4 se desprende ',q~e:

,1 ~ E I' em pleo ~(.Y' 1.9' renta) dep ende ,tzi"e' la d emend a efect iva,

2 .. Lal demands lefe,ct.i'v~, ,e~ta determinada pOI la pr.o·p,e:rirSi:6n ,13.1. ronsurno y el; volu-

men' de la ~nvers'i on ..

'',li La' n ro' P' an' s' ~ ~'n a I ' " . ns U' rn 0 o;e ro-I'j ~t"I'V' am ente ~.E"""'~"b-· 'I~'

.:J. " ~' ,)I',:i;;:;" >1~O .. '. _ c.o ~.- II;;,;.~ ,~~.- ,gJ I '''"'" .. ' ciirlLd,~ !!6i.

4~ E~ em pl~eo 'depende del volu men ~,e Ia i:nve'r$i:enil !.i I,a propenslon al consurno per-

m-a nece ~ n'na lte r able ~

:5. La tnversion depende d,e~ ti:.p1o deInteres 'y de la eflcada marqlnal del capital,

6.. E.I tipc de i rrteres depends cb=~ Ita carrndad de din.e·ro y . a preferenci a de I iqu idez, '7~, 1~, e'fij,'c~a!(i a rna rg,~ ~:~~I del ca pita I depends 'd'~ as expectativas de' los b'ehefi('~ os y

del coste d.e reposieion die Iq5 'bi"ene's, de eapltel.

'La ra cter fst] cas de I a teo, r I:a ksynes ia na;

:-: Es una 1te,or~a, macroeconorruca.

., Su teorla es una If'eJutaci6,.rll del ~i:.b.efcdi5m1p U'a.i$:s'ez faire), ~lai que apoya la interveru:Jo'n del Esta'do en 'la ecenornla p'ar-~~'mipl:ds'~r la i'nvers,~6n.

I. Lal teo.r:ia. e con 161m: ka de Keynes 1IIIeva dlrectamente a la pol' iftiil ea econ ,6,ml, lea que Ie II

rnlsrno recomienda.

• Su teorla .pretende expficar cualessontos determinentes 'dtd volumen d'e:·~mph~o . • ' La t:eo,rr,~ keynesiana :5~ enfoca hade lU'" equillbi lo cam'bt,antei,

• EI dlnero dasemperia un papel deterrninante para loqrar cierto nivel de emptee .. ,

• Sl~ teoria del :i nteres 'estal basada e,n I a'. " referencf a de Uq'uide;z~

(-, AI'g' U nos concsptos 'I mportsntes «n lizados p or Ke'yn·es. so n: dem anda efe(:,~,i va" mu _, tmp~'i~c:ad-or de' la inverslorr, propensien ma.rQl~ncd al consume eficaela rnarqlnal de Cal p ita lis m o, etcete'ra ~

l.Pnr que: fue amp ~ iamente aceptada la t~IO'J1'ia lkey'oesii"an'BI?

Keynes, fue aceptado, prlmero, porque lenll necesarla unateorla den la demands .efeC'~, :ti:v',a Y por.tanto un·a, teoria del ernpleo en I'a :e;poc;a (193:.6t cuandose p'ubli(i)l $U Ieoiii! ge·neral;. ·S~lg,u ndo, porque cuando aIP9te:(j6~ la Teotfa 'ge'n':era"~ e'l mu ndo -(aprntal~ lsta estaba surni do en luna depresien qued uraba ya seis a,n'o.s,. y I as teorias exlstentes so ... · bre el ciclo economico no' podl~ain ofr,ec-er una solueion, del mlsmo modo que 'tam-

poco podlan explicar slls'causas,.,l4 .

Las polltlcas keynesranas se slquen 'ap lcando el~r ell :mundo caprtalista, aun'Q1ue con c j'e'rtas vari antes, sin emba rg~o~, no, se ha n .s.o,~ UCt 0 n ado los problem as ero n om ices como Keynes, creta debldo entre otres rezones a que no s'€ han atacedo las CiilUSe's' que oeaslcnan los problemas actus I es. Por el [0;), lias po.1 ~tl'{as ke'yne.sj,an~~s resu Ita n ser S,'oI ,QI un pa ii.a~ tivo :1 no una ~:H,!J ucion die fondo dl dichos problemas,

,24·'Gnlhmi.cu"h~ Joseph 1M." Pt'Osp,~'ri'dd.d ,e'f'j ·tri5i5~ crltJ"£3 del Ke:ynesianis,m'o; et"at(eJc'na .E~tlltQrl'al A'n.aglra'm:a" '~91~\~'; p- 12'9.

Se les llama estructuraJistas prwnc~palment'e: a. ~IOS economistas ~.atwno,a;m·:e:r'icano.s qLJl2: plensan que los proble mas de los pal lses de A.mer·ica . atl na son estructurales: es .. decl ri SI@ derlvan del propio funclonarniento d1e..l sistema ecencmico.

Los; estructureiists» se interesan por 'e"1 sistema econornico en su conjunto, .expticando ila, fa I"fa de desarrol 1'01 de la f,e·g·i6·n pot problemas estructurales (d;,e tod:B la economfa) Y' proponiendo ciertas reforrnas para carnblar I asituaclon de los palses de ,Arne'rica, Latina ..

,E:sta. (orrl~nte' se desarrollc sobre todo despues Ide la Se'9pinda G,ue.rr.a, M.undilal~"(uan ...

d' 1-' b d' A' ~; 'L ~.. di b I~ i funci ~ d 1- ·

. '0' es pro' re:mas:';'e --',m!e-pc(!, . atrna se aquc Iza: cUll por e. _psTOp.IIO uncionamierrto de SI5,~

, -

·tre'm,8 capita I ista ..

, .

Aunque hay rnuchas concepctones diferentes entre los econornisras estructurallstas,

~ d I' I·' d d hav verlasesf I · ~

toe OiS Ie :~OS. estan ~. e r8CUe·I''!'.'''Q en que -';a-y vanas esreras en que _a 'e(Onoml,a ne,ces1ita earn-

blos .estructura les, E5tos cam bios serian en:

) L d· t ~ b ., .. d' III' d - I .. 4· I '·f'· di .. "'-

a I ta I~ I.S ~n : ucion ne Ias tierras, : -"e ta manera que no' exrstan Idit:l un I lOS (U mms-

f' ,.J' ~ I taci d - ....... d'· ~ - r~; f' '''.

_ una II 0 S". :51, 1:1 Q expto tacrones ,:' e tam~Mll.O mecno IqUi,E!' psrmitan un :utH~~;n tunoona-

., t d J ~'.. I~t . Itt' d"- t d III . "-

rmen .:0 ,~"e .ra ag-lcuJII.LJra y~ per .0'1 arr .0:, ne '.1,0-;- a. ra econorma.

:b) La'. produceion y comercializaclon de, productos a~gr{(:o~as# . de ta~ rnanera "que no htaY:il ~'mo'nO(.'ld~tlvo.s:;r".' 01 .!i1 rnonoexporteelones ~I ~ sino luna a,ut.tf~:ntica rljJ'v'etsil'f'i:{ca,ci6n. tanto, de la produrdon como del cornerdo con varies pa:is,es, ..

c1 La distribucion del ~ng:r'eso que beneficia a 1.8 rnayor parte de la pobiacion, tra-

, -

tando de acaber (on Ia concentracion del ing.reso ,Y ton 1',a"iri,justQr dlstribuciort del

· b I~ 1- d n ~~. d ., I' d f i.... d

rmsmo, que obstacu rzan ,e·" proceso ue acurnuracron > e capita :v . e rormacron ue

urr rn ercad 0 j' nterne fuerte.

dlS~ debe modlflcar t.am.bh§n I,~ estructura de [a economla ~nter!n.a{~·ona~ll· especialmente ell cornerclo y las finanzas, p,ara que su funclenarnlento 'no, 5:.0'10 beneflcie

~ ;. ~..JI -.. '~..J' - .:#' I .. ".'" ., .

€J, ~lo.s, p aises . n OJ ustrta I, ~,:z.aij os 'SI no ta!mbl@n.a!llospa;1:5es, de .A,mer~: cal ILa ttn d,.

, -

,

EI remedlo que propenen I~o:s estructuralistas 'para la triste situacicn descrita antes"

es que las econorntas latinoarnerlcanes deben reforrnarse, para asequrar el. funclo-

,., f i, • ' ~ d ~, ~ tit · lt ~I ~ '* ~L t ct P t

namlento e ',ICI'ente y equrtanvo c ~ ras Ins r uciones caprtausras... , 0:5 estruc .uranstas

- '-.- c' ,t , ... bi ~"-- I' . ' .. ' .. -' ... d ~. d d ,- , .. f .. -'· - ' .. ~ ._' .. st 1 " ~·t·· -- . d "-.' I sisten _' .. _'. ·-·'·'t-,· Ir, t-·c • nte .,--. , __ ,

van amnren a necesroacee reo orrnar ra estrucrura '. ei srsrema [cap. 'I. .austa mterna-

, I'

cionfal, con el finde que los palses pobres obtenqan mas .Q'ana.nci"as del comercio an-

tre n ad 0 nes, 2'5

Alqunos de los prlnclpales estructurallstas son Raui~l P.re'b~;sch {1 901 =:1.'985-),. 'Vi'ctor l.~ u'rquj:~'i,. Celso Futado, Os:Va.ldq Sunkel, Aldo FerreT (1921'- );r' Leopoldo Solis Y' Anibal P;[nto,.

Qu:izar u no 'de' los mas conocldos es Ra ~ ~l Prebisch, autor de las I I' amadas ·t:e·s.i:s ,cep"a I inas, (Ple~bi'sch es uno: de los: autores mas impcrtantes de l~,a 'C:.E'P'l~~l (Corrnslon Eco<n6:mi~~a, para Am;e,rica Latina), Los; prlndpeles trabajos de Preblsch son:

'(r{tiea ·al,/ c-apitalis.ffl'o peri~fe.ri':o

Et deserrotto di:? .A'mle.rica' Latina Y' a'guhos ,d'e sus ,p'rincipa:r/es .prQblem'as H.at:ia une teorl» de le trans-formaf;idn

Otros textos lm portantes d e i~OS; €5·tlr,uttura I istas:· :5:0'0::' ,

EJ ,s'u:b,des,?lffflilo "~'ri,no'?I,mer~cano' ,Y" Ie teoris tjif~ll dessrrcllo, de 10 svaldo Sunkel "l Pedro Paz,

~' - 1"·:· iJ' "d - . 11-' ,". d ('~ F' - ..iJ

~eori8 y ,po, ~tJ.(iiJ ae« aeserron [), eiCJ!J~nIQ,mn:~.r o e i.esso . urtaoo,

Q ,i,a' reelided econ,6rnicii- ,me.j(I«;a,~'a,~, de Leopoldc Solr~s;,.

Vlab.iUd~-rl eccn:1:o:mJ:c:a' de ,Am,e'fi~:a' Letine, d~' Vfcto:r L. 'Urqruldj,.,

,W'," economlsta estadourudense muy ~'mlpo'rtla,nte;, que hat tenldo g,r.a·n influencia en ~QS' paises Ide America Latina, es ~s;i!n d:udai',cd:9'Uri!i! Mi:~!ton" Fri,e:d'm'a.n, rqujen es continusdor de, la teorta cuantlratlva de'~ dinero y ,(1: Iq:uI~n se '~ie considera neornoneterista. AI' misme tiempo ~'mjPlJ]s·,a le'~: hi,eo,fil:rh9r-aTLs'mvo, socloeconomico bo~s:adi:01 en la lIb.r~·:e:lmlfJlP~:s;al y en J~ nQ' inte:rven(li'6tll de,~: Estadq' en I'a econornta,

.• .$e bass Jain iel p"ti'n,ci'~~ii.c~ de teissez fair::€! td:eraJ' hacer),

I~ .-. • ") J.. .. "" -

- La llbre com patenc ia del me rcado (m erca do ll bre),

,E"I: E$ta:d~o no d'eb~ intelrvelnrr' en la :e'G,oh'9n,.r,a; $.'0,'10 debe :~l~rantt~,a.r- h~1 ~:ibrei compstsncla de ii' rnsrcado Y' ~str:m'u:lar~a'.

- La niJbre, circulacien d.e las ,m,erca,r),cta:S,J' capltales 'I' pefso'na:s entre ,~o.s palses y" en

. - " m .""~ "~I -I -'h '. I ,. d"1 II

consecueneta, e)V'ltar ,eIU' p'flolte.((rol:nrsm,Q Y e'strmu,~I'a'r a aperture ' ":acla e 'B'.xte'lrI o-r' ;.:.'eu

com ercl e y Ias n uevas ii nvers rn on es,

'E- '-I' Esta d n d e" "'-b-" ·e··· d esh .:::li c erse de ,t'"i'·III.'"' 'e m n'r' "e- s·~s· -u' pnlr" ~ '0'" ta "'n'tri ~)~, 'n" .....Jo rli a"~ a" los e m" :'''p'''{r'e-''-

t.l_ ,.~:'_:·~·' • ..:V' .:~~"_. :'__;~"'_.;.. ·:_l.Q, .. ~:-.·.~_-··I~II._~~~,~~.I>_I_~f'-i" ... ~.r~·.'.j" ;·.'.U~L I··: . .> ., .... ~._ Il_'~;l ¥,_l~,'I'o.~ I:_·}~'··_· __ V.a;JI .: _-. .1.,···.1 .... :

·,:sa,roi 0,5, d:e ~ pa if s "~l :de,~ extr:a nj,~ ro ~

IE"I mercado mu ndta 'I tlsne mas p rlor id,ad qu e' e~1 merca do interne,

Los 'ob:Jetlv~os' bras,i ('0;1$ de ~'~ po:~ iti~ca le(Q~ nom lea ~(l'n 'eel cre(~,mierito: eco n om i (,0,,. p:e r·:ol. con e.q-urn~.:r:w,o 'f'n,a nclero, co m,.etr:ial ,'I' g~lJbern,E¥m,ent;~d, ..

, L.oS' Cirlgen'es tie 1,;, libertalld~, ,/~ propieaea y ls j1l:5titJ~ La Ubt!::rtBd y'el sistema ero,nd"mico

La ,pre'te.nsitJn tiel conocimiemo

y en ~ngle5:'

I. tn'dividual.i$m' 6Fld Econerok: Order Tbe CQ:nsti~u"trolJ of lib er~.Y

The Roadl'ta Seridon

La t!eoir'fja economka neoliberal ha .dado illulga.r al desarrollo de rnodelos ne-.ol!ijberahes, y a ta apUcdi.ci:6n die poHt[ca.s econcrnlcasde corte neollheral. IE.s necesarlo revlsar estas pohtlcas economicas que, basedas en el neottberslisrno, han arrojado resultados desastrosos p':afl~l. :01 U [ones de personas,

E:n efeeto, ba]o el predorninio de,l.libre metcedo auspiciado per el neollberalismo, hoy di.a 1 ,3:010 mi~llon,e,s de seres humanes sobreviven en la .. extrema pobreza con rnenos deun dolar a~r dla, y'40 rnillones die personas mueren la~ a,nlo vlr·cti:m,aJs d,e~ hambre y' a consecuencia de:11 libremercado,

'"

At· ..u~'II-· U'''' JI" p~""d"'''' ,"."., .. :.:,,"", de histori 'd:" j' ,"',',",: .C-~"" ,t, ..... ,"':,-;- ..... '" "~',, . M""'~":'_' -U'N":A"M':

~ I:~U~ 01 ",,rsUlaj _EL rOJ' Le('CIOnes ,.' e n!S,L,or:fa ., et- ,pensamlenl.o1 e.c,o'nomlco~ '. eX[~COl '. ' '" "

1"9" "-78:1 ., .. . . '~'5 5'2 ~Oc '9illj! ,-' 4':'6' '153' 1 • - '171 19' 4

_' _' : e, a., re mp., pp, :j, '-", g, ';""-:01, ,<' ~ :,:-:' y 'J r i -.:> ..

'f1\Hk"t,inJ.' p~~, ,f,(o!n,om-la' pf!Jiitl,(:ai~ Me~mc:o,~ Ediitore·s M·e.xitan:Q\s:·Un'wd~os;t' 1:'977" 2,a~ ed., cap", l~, .PP'i: '17'-2,B~

R' -II E· H' -.' 0; d' I d - '. "'." 'M"' 'io. FC' 'E 11nJC'1Il'l It: ~ 'I' II

a .r; : rtc, _I'storta,e ~as [~'.'o(tr~nas' Ie cit;J',nt) (J? Ita s, 1',1e,x,ll'c~~ - "V_~~~~" '~iu"~~ ca,. retmp.; caps, :' ,'1l: ~'

pp, 11-1-8; cap, 'V~" pp, 12'7:"'1.82 Y 23'1-2'11.,

~-

..

.e

Fundamentos de .F con omia

." ,!', SeiLa~h;)·:1 a s tres caracter lstkas ,p rlad pa ~ e~, de la te:o ri a del 'va! I <0 r tra b a]o, ,2 ii' D,ef i t1 e I·a' rme'irt2l1r1:'c[ S'.

3 .. Exp:li .. ea @'I~ valor de usc de la mercancla.

4,,, E>c.p.1 ka elvalor de cambio d,el la rnercancla . . 5,,, ~,Que es .el 'valor de '1(1; 'm·er:[:an·c-ial·?

6·" ,$·~.n'a' la :1 a relacl qn ·'e.xi·.s.tente· entre tra be]o 'Y' 'V.~ lor;

.~ ,,(. -"1' i ~ I ~iIii el deble ceraeter -d;,Bli -iI!"'r-~b-' - awo"

r; t: .ua ~,~. t: ":.1 ~;o~ :." ~;b . .ciI:\:"L,~~_:· :.: .. ~ ~ t~_"~l_' ~_. ~'.:._ ... : t

8", ~:xp:1 lea e~ tr,~balo concrete :"1' el abstracto, 9'~· E:x,p,licB' e'l~ trabs]o sJJM:·p.le y·'e~ complejo,

1,0 .. Defi:ne e'~ tiempo de traba]c sodalmente neceserle, " 1'. ,LC6:m-o se mlde e1 valor de una mercanda?

'1 21 El1l1~mera las,' cuatro formas del va lor seg:(jn Ma ric '13" Ex,pl·j'ta. [a: tQnm.a si,m-pl~e del valor ..

t4f! (,Q·ue es.el polo relstlvo y el polo e:q'lJi:valencial? '1':5 ~ Expl ica ~,a: 'forim Q tota I 0 des a rro ~ lads d e'l va 1.0 r.~, '16.. Exp I ka la forma '9 en era i, de ~ va II or;

1'i~. EJie:mpli'flc:a la forma d:l:n,e~ro ·de.l: valor,

'18.. En.urn,era I,O~, it res elern entos del v.a~,of' de una im ertian,r(·fl_~ !, '1: 19.ii' i (;lUl'~ es (]3J Pi ita:i con stante; ra pltal 'va, riab Ire y' pi usva il:fa?i ·Z·O .. , Exp.l'mcaJ la (omposici,61i110r9ia~I:lca dr,e,:1 capltal,

,2.:1 .. , l.~Cu a I es la d i:ferien da ·e ntre tass d'E!. 9 a· nan e,m a ,'1' ·t_,asa de :p!il usva IJ ar?· 2,2. l Qu~ tlpos de plusvslta e.·xm~ten.?

21t, IExp~]ca los diversos tlpos d.'eo<p~u·sv.a.lf,a,.

-.- ., l~ d .£"' ~,~ d . d d

.~,4l1J. :En.un-crua ;a,lgunas: Ji?,~'nl,(]o:nes, .,·,·"e neceSII'."·a·"-: OJ

~~t5·.. Sen,a I,~ 'ili.~~g.U nos ejernplos de necesidades.

26. Enuncia el esquema de las necesidades de M:,d!S.I.ow'. :2~7 " Mr,eiu:i ana la s f,aria"l~r~·:st{c.a,.s· .de I as 'n ecesidades, 2tt (,Qtu§· son I' os b~e:nl!e,5~1

si

---

2:9., :S~enata al:Qunas c'~asl~fic,a,(J.o'r:u~S ~,e bienes, ,"O,!, D ef i, n e 'U f 1'1 dad,

,31. Exp llca I a utilid ~i,d ma r'g b'l at ~

'':11:2 E'ri! "U"'IICI··:=:!il I - m··,,· de r!,~ U" t·1 ~'I·d' d dJ e' ere d ente

~'ii' '1,-. ul!,~ .'~, Iial Imey,c h~: ',! II;, .a_·I~i~,""',' ,~~ ,'..;..',.

33" Enunda ~i principle de equirrrarqlnalldad ..

34,.. E'xp I iea el val~or de· US'Q :Y de cambio se'g'un 1"0$, subjetivlstas .. 3.5 .. {,rQ.ue: es el plan de consume dele una persona?

3:6,. Exp'lmca, la tass Im~ar,gi~na~1 de sustttucion.

-37,~ E'n:uf1cw,a,-las condlclcnespare que exista derml.andi,a., 3:8~J Enurnera lies; deterrnlnantes de ta demanda.

3'9,,, Cornpara cr'[tic:a'MlentilE3 fa teorla o'b,j'etiiiva y la teorla subjiE!-tlva d[€,i~ valor;

, ~ "I 1- d- <Of ., ., - 1-' ,~, b .,~ 'I' "'. '., • dl I"' -

40. Sena a as :.: ~I erenctas exrstentes entre a teorta objetlva y ~a teorla 5.\ubJet~v.a:,e v~:dor;

41,. Exp~:ita~ l~a conducta racional del consumidor;

2

~I .L,a teorfa. del valor represents Ia base del desarrollo de~ pensamlerrto economlce rnoderno y proporctona ,ei marco adecuado .para el desarrollo de la te'cJtJa econernka, A partir de la explkacion del concepto de va lor pueden errtenderse las prj nclpales. relaciones

. .

econornicas que existen en la sociedad.

R@·c~rd.emos que existen des teorlas principales acarca del valor: la teoria objetiva 0 teo r:~'~!. del. val or tre ba] to Y II~a 'teo ria sub j et i va 0 teor la de ~ va ~ 0 r u trn I i da d ~

Fue· precisamente la teoria die·.f va lor tra ba]o la q U@ hlst6 ricarnente 1i3;parecw6 prirnero (Wi~ llam _Petty fue e.'1 prirnero que .1 a' es~boz6,), V despues fue desarroilada 'por' Marx, par lo que se le Barna. rnarxista, analizamos prlmero est-a teona y despues la teona subjetiva.

UI"n.a vez estudiada en forma. breve la teorta objetiva d,el va·lo·r (q,u'e hlstoricamente '5urg·i 6 primero), se a na I iza la teorfa subjetiva delll va lor, I a cual se basa en .Is utllidad .y esca sez de ~ O.S ib i' enes,

l t ... b e- • ~ d r '1 n ~ J . d II ~ -

a . eona $U:· .• ,J ·~·tliva '. :e'l Via 0 r Sill rge en! e I 5'1 9 .. 0 xrx Y es e'n u n,CI,~ '. a :P'Of ,OS econom rstas

neodasicos .que se basan en ej: analisis de J3 utllldad ma,r9i:[na~1' por 10 cual tarnbien .se les

II .. ~ '. -

ama m··ar9~na'll'sta·s.

L .A' b~ t~ '" I' t to! f d t I'd I' . d I

a teona .su,:.:];e~'i:va 01 marqmansta ' .. rene como tunc amen 0 e' i'·-~_ela. !s·rna y parte oe a

b d -I" di ld f.' I bi ~. t deci .. . L.....

a,s,:e.: e c ue e m .. 1,V.1.~ UO, en '. orrna personato sU_.::.J@tP!J·a.ao_',lom'a;,ecl:S-I'Onespar,aoU1l.ener

I.r'II' R-oI __ -.-.IL~_ r:. _~ _ - _

el.ma·ximo de s~Jiif_acci,6n, la cua.~ es rnedida y apreciada (valoradel e'n forma Individual.

. id - d I ~ -I I' ~ .,,.......--... ~ f"" _-- :1.~-a- d a h

En esta u n roac ,$.e an a tza . a re .!altl on q ule ex·] st e· entre ~als 'n ecesreaoes · '12' ios "_I9im-

b m' .• f .. d- I" II b" ~ · b di h ..

_ res, ta satis acctcn de ,.as; nusrnas y ros menes y servioos que contrl uye'n a, "IC"._~ sans-

fa(,ci all .. Despues se ex pl.1 lean ~l os con ceptos Idle ,utiJ:~ i d ad '';1 escasez de I O~· b ienes re lscionados

I· ~ bieti . ...JJI. I I' bl ~, ld t ~- d I I til id d'

(on ra teorta sU':letn,ila (igfel va or, tam ': aren C.O.nQ:(I.,~ a·. como eona .I~"e varor un Ii' a:". cuyos

., •. ,i. . ! db" . d n ta unid d

pnnc P1~OS, 'Y ·en.l)n(:,la. OS ,'d"SIICOS :5.;e : eSi'!lrrQHa.n· en testa uruoao ..

Hnelmente, SIS' hace una comparacion crltica de la corrlerrte objetiva y subjetiva d,el

I ~ I" t ~ 'i d ~ . t d b t "'. d

va or para que ·el, a umno tenqa una vrsron '. e' conjurr '0 ': e arm 'as;' raonas y pueoa apre-

ci a r sus as p ectos p os I ti vos y n e-g a tivos,

tia tearia rJ~je'ti.va' "del vtEiJrtf' p reten de exp I i ca r h i s,t6rrC:~Ull e"rlte e I . to n (e~pt e d ell, va·,1 or; ;,e,$ de_c'it espllcar qu.€: es y- como funcipna, el~ valor en una: st)(il.eda'a hm.st6Idc~'mEu·"ft'e: deter'mlnada. E'sta sodedad es l'ia.·I(apmt.~II~lsta, Por 1'9, a;.nt~Ji',qr~, se 'puued~ afirmar que I~I teorla de,[ va I or traba J 0, t i ene t res carati~ rts:N'(grS, p r'i nci pal !:e~i:

a] ,E:s .hri~st,6Irh::a,t, :e'st~o e's:~ e,)(Fl'Ii'c'a .el v'a'~at en Un,ai sociedad cfeterminad,a;'. no, pretsnde tene r va I ~ dez un hie rsa I ni ,pa ra toe 01 :8' I -tlern po, La forma de . estu d! ar . re:.ll Val ~ () r 'p ar _, te de ]..(3 .abstra cto (ea ra cte rf stlcas 9 en era I,e.$) P,j\3 r~a II' E!'Q a r 'QI 10 cone reto (e'$~~Lu=Ho "es'=, ';pe.cif'i'c..Q, de una sociedad). E.X'p,llc~, ·ccl,m,o -~:tltge Y ,s'@ maniflesta e'l valor len Iia sociedad pri'mltw'v,a y SlJ! evoludcn hasta su msnifestacion 'en, 121 ~soc'ie,d<a,d capitalista actual,

, ~b) E's -, obj~~iv;a,;, Ie:$:' declr, teconoce la existencl a objetive de 1'0$' ~;P rocesos ',e1(O n¢Jml~[:o~

d- 'n '" '" d' ...... l- '-I'·' '.';'. :.. . t 'iIJ t ...j. d _,J - • t' . ~

;e' una leo ,!I e f,tl Vf;_.. ae, I J~I va OT~~~~.(() n ~Ie,g,u n es '·21 .ICO rrre fl te no IU e:p en' : e ~d~' c:~ I .e r I os

in eUv i'~ IU,S Ies, si n 0 qu e' til ene ,q ue co nt-r:a"sta:rse contra l a real i'l~t~d eco no m lea ~ An'a ...

I lza ~''=ii m an lf 'est '~C'·I'·A n real \/ oble .. '-t.'~"u'g" del valor ,allFll ~'~ t!,l""iI, .... :i edad ,\j -IA 'C",'O' nsid era 'U' '-n··- ~,I'~I-

_,~I:: CI ~',!OI, _ ~' ... ~,.J' ;~ _ yl, _ ~i~, J'."'" ,nn;;!!!,.c..'~· _ g._,\!!I!I!:;;,!!! ~ ,h;:J ;Ji'U'"!;",L'C:;. !r;ilk. ,_:: ~ .. '. ill 13'111 . "~. ~- 1'Mf~-

I . !I I" b i. ,,.J d d . .,. .". - ' . I~

or social, 'no un va orsu "J:etlvo, que uepe'n, .•. ··,Q' ne cntenos personates,

c) 'E's, social, estudla ~i~ valor desde el 'pU:Fllto ds vista d~ la . producdon total ct~: la 'S,O:'"" ciedad, lQ lmportente es el valor soclal 11 no. el valor que cada persona le de :a,~ bien, 'La: v,C].'1 0 rarcL6n' varia a I ea m bier la forma. len q u.e' La sodedad .satlsface .51151' ne-

-.' -

cesida des,

As'w pues, ~o t1·~'_:·.va rnos ,ZJ estudiar ~,~'nse,gldd,a' -es la t,eor"i.a del va tOlr tra baJ~o ~s:bcr2~da pot Marr·)( id anallzar ~I slstema capltalista que dornlnaba 'en la.epoca en que ed viV'i~Q, M'af:X afirma que:

La' riqueza de las scciedades en que impera el r~,gim,elt1 capltallsta de- prod:ucc.i,tQ,n se

n· os ap '~:'rO,i!""~ co ':m·.i"1. U" ,IIF'I in rnenso arsenal d _~, m ,,~I1'"'~":;!i'n" '''!~IJ''tJ:~ 'v I',,~ rn '.' er canda corn 10.:" it'.u;- form ,~':?I ,_ ~.U..;J. P j:._,.!tl, ~~~ ~._:_ ' __ ,U _-_,1'1., '_' __ ~', ~": UJI 3~,~ I~. _ 'I;;. " ll~l ~,U,_ ~_ U,.J.j .;1 ,~ __ ~" 'Iru'Ul~j _ .. l.IJU '1;.... I . -:Ii - - _' ~. '_ -u

elem ten ,t:~ I E,

'b,h:i. c II 01 ~'

S~'~I-"'-'" .. , ..... ', a orod ,,' m blen eere satisf ",~/" 'I"'· , . .-.- .... - .. ,.'.-:,_,."~ .. : esidades I,-'I'~':-'d- uctc

~ ·11 una persona pro c; uce It. u.le'irl pa ra sat rsracer sus' ,Prop~ as, necesmaees e pro. ·.tlC,,· 0

resultante no es,. una ·rne.,n:,a,ricia'; ~srn.o 'tar~s61 01 un bJein qUI,e' ,s,af~s'face' ,su:s-n,e,,(:e-s:rnd,a,d·es,.,

P,a,ra que sea merea ricfa, ~al 'fin til i 'id',au~i de Ia pn,:)fdu(:.cJ6n ~:s Ia venta de:~ produ cto (enl adelarrte nos referiremos a La venta d',e' ~a:s; iml.er(~ln(fa"s,·~£lrql~e ·~S"t~a,m~s bablarrdo d,e[ s'j:s-, . tema cap ~ita I i:sta) ,.'

Por ejern P~O.~, ,si una persona heres: .u n pastel porq u~ es su cu:m,pFe,anos' y 'nO:5, ~nvlta' una rebanada. se trata de un bierr es decir, elll p' astel eli un bie-n- En carnblo, s~~ una oersona

- - ~ -,. - . _" _ - . . !r .. ,. .. - ! '..,. - .. - .. ,.. ~- ._. _' - ., . _. III] , • 1 _ ' • ,J!' . I~ U , ,. ~.". ,_" J._)

1'l' Marr,. eJar:h)s, E1.tFlp,~·~~ {'t[til-a ijp ill' 6'.£t"JIUi'mflt ~-i){jJ:rt.ir..dt l\,f~x t~O PCE. I 9]"1 ~ ·Mtl_, i"e. bnp_, ,~~_ 3,~

,q, E-" '~>" . <\.:'·.~i :,,] ,. : ", I:· '. ;~ ,", > ,.... - ;t_,: • ." .. ,..J':, ·~I ,"'" ~, .,,;1','., -, , ..... ll,t'''', ,.,iI.~'11 -._", .•. , _"-_,', .~: l;_,~ .. ,.'· '" '[, ~'",~ - ~ '; r: ~[' , : .. '" of>. h~l"·'·: ,~<, ~

" :rn: .. l:.Il_SU~~IO!.J.a.u ca.pJ;,t;a lrsm il.:il .. ]j:r.ii'.C~am;LJilg:St;:: LI!:,1, ,en. !2 , lllcrL~llOi ;,l, La. ~~.,U!ii1~, .p.L~ei£! ~ pC.L'U...J.:.n. ;U:L:: Sl}CiI.·l;ljZ .'l.U!",-,? f.:1 L~('~~U"". l.Sm.s yll: ~I;j, .dilJ!;a[Ji p,.,Ct '

,dhl.c:~a,Q ,tn'~R'~lnd~~; I!.u.nqj~,e_ W:r en-;rp:tm~. g~]t:r~liHl!.~" . .

hace un pastel y nos dice q'U'81 I.a. rebanada vale llO.POf en este caso se t:~,~tal d€ una merG~,n,~a. porque el pastel se produ]o con I',a·fi'nal,rnd~d de venderlo,

,l(u,aJe"s; son I~q,$ caracteristicas de la meroancta? La rnercancla fieoe dos earaeteristicas pri n clp a I es:

al) Por un :Ia~do~ satisface necesldades humanas, es dec.fr; fa'S Un v.alio,r ,d,e, USCl.

. - .... ,_., :. - _. - .

b) Par otro lado se produce para Irrtercarnbiarla 10 para venderla; 'Ie,s; declr, as, un v:C1'-' lor de _(arM b I 0 ~

nas,

Estosiqnifieaque puede haber bie"rie,s.·que!.s,Q_lo seart valores de usc; pOl" ejem~pllo", ~et ,al~'r~' (satisface necesidades hurnanas paro no se lntercambla), gl'~',e' es un bl_en natural nOI producido. par ~'I traba]o del hombre, Pero ta:mb'[efl,' h,ay' btenes producldos po:r el

. - ,.,., ~~ d . ~ d ... f I· ."

hombre que SQ,i!Q son valores oe 1LJ.S,~O.; es deci rtf no-se' ven _ en porque .s·at~:SJ3cen, "as necesi-

dades del productor directe (por ejernplo, Ia eornida que prepare e:i ama d;e casa para

;5U:Si hijos)~

In d' ~ d "'~'~ "·d d· d· ~ - b'·' . t"· f '"·d d 9 Ii) "C

l ~e O.n. e provn:~~n@ ia capacte :a.'·,.,~.:e' ros oiertes para SaI"I'S: :B"c.'er ne,cesr· :il tes r( r'trO'v~:e~

ns d·',o, ·1 ~if" ;("":51 racterlstl .... ~it' m ater "I"~~!~~' 'q-- i I~O, p osee FIr U' 'q" 'u· £!II I· (:';,":C h :~,F!il~,rF'I. u~ ~'~I'I'~'~'

I .' r;;;;;;, I~ QliOJ' ~,qll: ~..;. ~ I ,;;II~ ,"r'l;;,;;(:jI',~ Cl! ,r;;;;., .,,~ ,~,!= .;lI'.~ !!,.it:~ !. _,' I,,", ~,!n j:-.' ......... _ ~v'~ _ ..!'I:::'I'\".:ro::::;:'H '.1[ .. !I;;;,iJI;

La ut i i~ i a,ad de un olbjetQ~ 10 ;(:on''V i:'E!,.rt'ec e n valor de uso, la ut i ,I i dad va lor d~ -u 5'0 e,s.ta

I ,,-c, "d'·~ ,~"", ",-.,rJ~"!'i n,nlf" -I'~""" cualldades rnateriales . ..J., I" ; ., '-C::"'i."#,,"!II>FII('~~1 U n"o'" nuad' ;Eli a'v""I'C"t-'"I:'1F 'C~IRn' ,CQ n '. :~:'C,IIO'nia U,~t¥!1 F.V-'~' _ gJlt, :,.. 'Lq, ~ ,', u ,~';.:) I::. JIQ, '~,i IliR411 ~~'~' ~eJ~". me-'U1~,~ u ~~ ~:a, ,J' "~. f.o"" ~ ,~, ~'.;!'i;.,~ _,il'·~ ~ _ d

elias, s

~1

I

de la producdon 'Y dii:st:rUl,!y~(h)n de mercanclas y ,105 va~ore:s, de usa: entran en ta e$,'fe-ta del

_", ,._, ., , ,- ' .. ~.'-. ,,', " '~'lt·"I'· :f: ''',,','_,'''' I .,» ,,' -1":'" '·'···d,-I~,."II'd,·1, , ',-.' ·d:-"-·'-.'~-'-' .J .. ,'." .. '."".'''' .. - .. ,

consume 'q ue se rea~ tza en. m u " I,P, es ormas, .se'g un res ,I n ~JV,I';UOSi es ~-,e,(]ff e consume

gen€H:-a~lme;nte es un acto Indi'vldual~

LQ~rie es elvalor de: carnbio de las rnercandas?

,~

- I~ , '- I 'I d b- '.' la relao ~ -t' 1"~ 'I

,A, pn mera v tsta l' e " va', or i~. e cami ',1 0' a p arece co rno .a H2:'~ aoo n c uan tw' ta tv a, ,a pro por-

[~'o", n an' que ";roe. 'c' '~Irn" rbia ,-::; -::-: -:; '1-:' ,- ... :-..;'<' de '- ,-,~- ·c· .. d .::: ,'" ',' ,.,_ 'I', . " ',' :', po r~' tt:=:liI"1 o'Vo.s~ d Ei; ~II'C'O:' d 0, j:""IIt&!"5 relaI !~ .. , , 'ICIII. I . Uc ::IoC-ICli ,·~an va 'Ores; _ e uso ,.' e u ne (_as-a ":'_'. 'W>11.li!l '. '! '!;;;'" 'I, e ~ Y,;}.· .. ' r~ 'V " ,I g~ "E ,g~ ,

(;i6,h q:u~ 'ij',ar'ia ctOnst:ante:m-enfe. corm los I uqares 'Y ~·os 'tiempos.?

E·- '1- . ',-' ... :...I. '·1 ','-1-";'..",1:,, nb ""-" -, .. '.,' '!"'~" ,.,,,", ,' .. I' ti ,~,: .... '·1 .: idades ,· .. '-:tC"~-·_.:I-:: de 'I"'" bi .

n e caso oei \1,8 or ue cam, 'I 0 .. ya no tn re resa III as, P,FO'PI'E) ,a.. es rna I~fl,ilh es . fa' os r 1(3-

~IO'~ oorou ~ ~~ I n I...:'tV'P'·';',i",e",tf'~1 '[""UI' I, rtllldad " es ....s:,9C;' mr su '~,""'~ lor 'd; ,£!!II 'U- ,-5" 1~I·n," o mb ;':'~ il'lg' 'n, "U', ande If""O'· '.'m" -

I ~ C".::II ~... "~I·-!L; ca _ V '41'11.. _. ·,n- .. iJI}g. ,~. ~ '_-, " . __ ", .,._-.;3 Y ._,:' ,~;o ,".~ . ·~·.I~ UI_ ~" - .v. ,~~ _ ~ . I.". I~'U ; ," Yr~ ~ .. -. ~ I I~ _ U L ", 1,1 I

d ~ ,. r ~, ",;.JI I ~ , bi "" d I'

paramos ~:ve,'rS(l$, m ,~,t'(:a,n(I"a$ _OJ traves b:e, lnte ream ,;.10' no' estarnes C(Jn1 parana 0 .. as,

d [If,we rerrtes earacte rl stl Cia's de .los bl'e!;n:let5 (5 us va lores .d e uSc); 1':0', UI n 1(,0 q u e lnteres a.' al,Q,U~ i es

-I d-':'f'·:, -, " -, "d' d~'~ ,. '~ , ' ~'. " "

G" :1' ',erente,' cantle ,ca·· •• i"en q', ue se mtercamotan.

. . .. . ..

in .. ·· , .... : _--''', - , ..J..-, .. ' .. I' J',.,t'Y\ " .'. "~'r' d irectamente 'I' ':=!I~ 'm" ',~ r'iI""'~ ncl ~,t o'n t .".' "t, .... " " .. ~I":" r .. '.:' de .. tso ','.'

"0, • .1 ,,0 ',S~ P u~UIe:n co,.,. !,par,t_:I, ' _. c.··, err ,~'~'.' 11;::;; ,'a'~ " r 1:::,. '!Leu ~I,_J,~,;j ,;::; ",Ian ,.0 q ure va ~ ores e lj,;,'!;'"

rro ex iste re.l.cu:i6n e ntre 1 as cual ida des de un~ hoja de afeitar y las d,e~ u na l~d~Jml,a es-

I .• . -- -

ti !! 09 ra:f~'Ca :,l?

"-- ~

\.... Tarnbien h~y que.decir que en el caso de las rnercansias, el valor se maniftesta 'en el

valor ,de camillO -de las mismas, '~('a aelararnos que U'r1' bien puede ser un valor deuso sin ser men:antJa,;: para q.'ue' lo seaneceslta un proeeso de, valcrizaeion social, que se da a tra\fe,S del intercamhlo.

__ .! '-to. _ _ _

P, .. · ','. ',-,':', "c .. ' c.'.:-' c. '" .', ; -- " m' '_', ,,,,,..J . 't':···· '~ de ' .:. ," ',- .', - , .. : '. ',-J d' . -, . . t'i .. d . '. "'1 .'.," '-'! I'" . . .' ' .J - I ......

lara ser rnarcancra, 'ew, PJOIUU:C :0' InIQ;' I~: pasar a manes .. e 0 ,rOil': ,el que to-consume

par medic ,~:~:, un 'B,(t~1 Ide ,c~mblQ,. Flnalmente, ni'hgun objeto 1P1.Uad:~~i~ei.r un valor sln ser a le vez ob'J· eta utrl,.9

~. ~

B~ Trabajo yvalor

Ahera 'bien, iQul9 es loque 9'~nrera e,1 v,a.lcrr?", ,l,(,u~1 es la fuente de~ valor de-las mercan(~as? Ya Adam smlth n~05 d ecia que la 'ti,er ria da natu ra leza) 8S' la :m adre 'y el traba j 0 €S ,el~ padre,

".

1,I~m.

,;=; SlU;jfn~I~, l:lit,tft:'y J~":;:gj,W::~ Val'~'ei~) l}.!'us. .ih:~Mdit.~r.M.lt tL!£t: (~«m~~:niLi.'!witti~yt;, .M:txIQP; ,En., Beiic ,l?oF~ibt] l~ryl~,~ p. '1 ~"

'ii. ~t.8n:~ '(:,J\~'I€J?Jij ,«p" , r:ir~, p~ '::;." ,-

~llj S:ing'e!r, 11~'[:lt CU1'j,(j"Je "ii~l:"/:i),dttc:tiJtl dIll i!(()'lu;rrdd. jt!.li¥'t~~(,a. MexJ,c,Q,:/ Si:g~o 'XXI, ] ,9/0.!, i?: 18..

'Ef ct" t· I~" I ct' "'H'" ti 1 d I d-"

e ", ivarnen te S.I 'e munamos .as carac ertsncas par u:u ares, Ie "as :·:,i~v-e:f'Sas: mercan-

cias, [quel es 10 que ,tilen'en en rormm todas e'llia'S'? EI 'tr,ab,ajo. EJ trabajo y la naturalaza son los dos elementos que conforma n el val, or de la mElfca.ncfa.11

iRle,(u:,erde:s:e' que el tralbajo e:s la acttvldad humana, mediante II.a CUi ,a 'I se adarptan 'y' '-,

.... - ;iIiai W1~~, zziLI IIIi!I -IMIr.r~I~~ --=-~ ... __ "

transforrnan los e'I'e;~mentos de la naturaleza (p,',rod1u(cI6n) con e~1 'fin desatisfacer necesi-

.... ~ . - .1.. .

dade . ~,!!·,[t"n,a·Aa's' No hay' que CO" i u niffr i raba, J~IO~ Icon ,'uerza cfe 'tjab-:;JiJ~~ 'y'a~ q'- u~e' orlr":) a'c::- . 211

,,"~.' '_;. '_ -~L~l!~r~·'II. ' .. : ..... II .: . _' ~ _._:_.~'" ..... ~I .. ". · .. ~i' _J .::. '. '_", • '_ J. ~ •• ' •• ,.,., -. 1 _ ",_~,_ ':. . _ ~_l I~.~" - , "". "J' \.7i:ilI~,1~ '~~~ ::j

",: I' ',' ,,"dl,-~'d~,1 flsi ,', '," "I'~ tal d "J' hombre oare t ," b a'~' ',-;" /1"-1 --n"'q' u(' ", ";' dess ", ,u~ dicha "~' ,-,', , -

capacie la~ "I.S'~i C~, Y rnen 'r _ ,Eh I, ,0) nre pa ra rae Jar ~:a U " ' "e nos e ' , esarro ue JCUIS capa

, -

cidad),

, r- Es lmportante ~a, d:rSititll'ci:o'n entre: fuerza de traba]o \j'trabaJoJ :y'a .que en le[~ anallsls

economlcose confunden (on frecuencia. La iuerze de trsbeio es laca.pa~,~dad que renem,o:5r 10,$1 hom~br'es: p,ara de'sa,ntoUalr' un-tGab,a}o. E:I trabJaio' 'es el~ desarrojl,,9 ue _a.. act'lvid,ad

'od ,. 'II b I I'~ '~ " d la " de i b ., " ~ ., -'., I di

proc uctrva, lEI tra':.sjo es .a a(l_lCaCU):fl ce ra :uerza,:e tr,al,a,!~O~ Esto s'~gn.JfH:a que ,a, rnec 1,-

_ _ _ ".. r+: - .- - - -:-"'" - - r _ -. . - . .iIl'.. -- "" -,..,'

I~a, 'del valor ~ie: 1~_~mi-'~rC~~~J.~F:,~S el ~ra~,a:jQr; es decir, la actlvldad de'sa,rroJ~;ad;a por I.os

hom' ibres en e'l proceso prod 111_ct' I·VO .. Q' IU~ clase de' trsb ;"~I['I·I"" es la' me ,..,:;a,; d ~ diD, valo r'')1 ·IE'I tra

:-_::. _ ,"I"' "._. - ! ",".(: ''_' 'I. - .t. IV" , .... _.:j I.... .",:' ':::1. : U<~I . _ .:," ... : .• , (.' ._'._ ,1. ",;;; '-,~. ~:-,' ' .. I,.:~) . w'; ,:' r.Loi~ u c~ ":. , [" '~U!II ", ~~ .~ ~ 'w a .. ' .... ~. L _. . if" Qr-

, -

bajode un obrero f~ojo.? ,lE:i traba]o 'de una persorra rnuy prod .. u,cti'\ta,?' i,E! traba]o que

" 'I'~' " . d d- ~ I d b -, I ,.

unuza tecnicas muy avanzadas? Antes de contester que ('_,as:e:~;~l traba]o es e_ que: s.e uti-

Hza como rnedlda die, va~or.: conviene estudiar los diferentes tlpos de, tr,abajQ' que exlsten, Se-g'u n Mtarx.:

En .efecto, SI] Ia rnercancia tiene U'fiIJ doble caracter (val"olr-de U5,Q y valor die: camblo) y

d , .. d'i I, b ~ .. , b ~ .... , .. " d b I ;" I" b ~ ,

es pro IUlt~",:1 a" par e~ trabajo, "este' t:am =u!:!'n tiene un c 0:'",' el caracter ,tra,'al,J<;l' concreto y

t abajo abstracto). Adernas, todo trabajo es al mlsrnotiempo concreto y' abstracto.

EI, tf,abiljo co rure to' es.el tr:abOiQoe,spe~if~~~Jos~,pro~ductaKe$r es el trabajo utl] que

'produce objetos utHes~' valores.de uso. Porejemplo, eltraba]o del panadero que hace

- d 1 h d hi ...!II L._ .• ,' ...J' ~ i ~_..J' - , . ...,.- t' '~t

n:anj:, 's-:, nerreronue IOtO:' uce 0, "I I. etos u,e~r"'He. r.,gl.rJ~,Q~ .iG'iero",l'1u~p.(..Uuu.ce 10:YaJI$;, e ':Ce':era.

r: _ .- .. _1 ~ ... .-- ~"__.r_i~ - j . J -:1- ~" ,,. ,._ I _ _

Todos ellosson frabajos dlferentes, 'y como trabajos eoncretos d'i'f.e':renc.i:a.'dos n'(l ,$reo pue-

dencomparar, tQ~·e tienen encornun un pan, una, puerta de fii,le.rnJ y un collar?

Efl trap_aj'9- ebstr« cto €:S '9' I, traba j 0 i Qua _ q ue reali zan' todos I, O,S prod uctores; como tat.

, , -

'repre,senta desqaste de.~en~g.ra frn:sicay__ mental, IE:I traba]e abstracto 10 ini~;Uferen(iadQi pro-

duce el vall~o.r d.e carnblo de las mercanclas,

E~ traba]o dell sastre y .o'ell tej-ed'tlf", BUrrI' representando ,act~vi'd:ades productlvas cuali ... tat vamente d'i'stmr~.tast. tiene en corn un e~ ser un .. gas.to productivo ,diS I 'cerebra humano, de mlJ,SCU~IO, de nervios, de braze, etc.: por tanto, en este sentido ambos son