Vous êtes sur la page 1sur 5

TRGOVINSKA RAZMJENA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PARFEME I TOALETNE VODE PO ZEMLJAMA NAMJENE I PORIJEKLA

PERIOD /TOK/TARIFA/ZEMLJA VRIJEDNOST(KM) KOLIČINA (Kg)

2014 30257648.07 709249.31


IZVOZ 5126667.06 46348.63
330300 5126667.06 46348.63
ANGOLA 3967.36 2589
CRNA GORA 8701.67 333.5
FRANCUSKA 6089.26 30
HRVATSKA 262975.56 16307.39
MAKEDONIJA 39988.11 480.8
SAD 2143217.82 11148.64
SRBIJA 24523.04 1153.15
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 2388281.34 12972.22
UKRAJINA 248922.9 1333.93
UVOZ 25130981.01 662900.68
330300 25130981.01 662900.68
AUSTRIJA 15088.39 233.2
BELGIJA 15809.03 197.14
BRAZIL 166.1 10
BUGARSKA 307509.33 6461.15
ČEŠKA 332.41 25.02
DANSKA 1822.58 11
FRANCUSKA 11584209.99 111384.29
GRČKA 19584.4 1496.99
GUAM 152.95 2.67
HRVATSKA 103519.9 6861.4
INDIJA 50620.32 7452.26
INDONEZIJA 1056.42 24.5
ITALIJA 2394128.35 38015
JORDAN 3777.48 169
KANADA 4.05 0.35
KINA 267084.92 48462.04
MAĐARSKA 1593276.36 131995.76
MAKEDONIJA 22356.6 506.78
MEKSIKO 73770.73 1276.06
NIZOZEMSKA (HOLANDIJA) 1450.17 81.6
NJEMAČKA 1958141.34 32291.97
POLJSKA 1414213.3 96369.31
PORTUGAL 1730.08 51.64
SAD 447690.8 11147.15
SAUDIJSKA ARABIJA 1649.92 200
SLOVAČKA 69.21 3.4
SLOVENIJA 4890.71 138.18
SRBIJA 584845.36 16551
ŠPANJOLSKA 1608268.89 44532.55
ŠVEDSKA 1002005.6 37370.35
ŠVICARSKA 17094.61 193.14
TAJLAND 4.69 1.94
TAJVAN 16.83 0.42
TURSKA 659423.82 43107.2
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 129204.62 16375.02
UJEDINJENO KRALJEVSTVO 844338.57 9661.78
UKRAJINA 1672.18 239.42
2015 29169893.96 604106.34
IZVOZ 5892351.89 37350.64
330300 5892351.89 37350.64
CRNA GORA 13232.3 279.35
FRANCUSKA 49633.13 261.35
HRVATSKA 232415.23 3914.2
MAKEDONIJA 7386.22 230.75
NJEMAČKA 156491.15 784.06
SAD 904410.55 3852.53
SRBIJA 172488.77 2965.24
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 4294770.86 24854.54
UKRAJINA 61523.68 208.62
UVOZ 23277542.07 566755.7
330300 23277542.07 566755.7
ALBANIJA 24275.51 251.26
AUSTRIJA 6400.41 113.55
BELGIJA 5079.46 267.05
BUGARSKA 222696.44 4624.86
ČEŠKA 11.73 1.2
DANSKA 2666.27 6.61
FRANCUSKA 10063193.25 91572.58
GRČKA 24640.14 1817.77
HRVATSKA 89152.51 3675.64
INDIJA 23229.42 2695.35
ITALIJA 2010289.63 33391.98
JAPAN 3485.32 49.6
KANADA 507.73 6.55
KINA 157791.95 26042.89
LATVIJA (LETONIJA) 103.16 1.5
MAĐARSKA 1681035.02 112867.08
MAKEDONIJA 67278.48 2356.14
MEKSIKO 61071.85 1147
NIZOZEMSKA (HOLANDIJA) 19507.63 991.8
NJEMAČKA 1797807.15 28649.26
PERU 68.84 1.08
POLJSKA 933019.48 54059.89
PORTUGAL 1698.98 74.81
RUSIJA 68.03 1.84
SAD 457961.82 7095.4
SAUDIJSKA ARABIJA 8895.06 146.87
SLOVENIJA 46367.77 366.76
SRBIJA 1242164.18 35085.9
ŠPANJOLSKA 1572028.92 42398.02
ŠVEDSKA 821296.12 31350.42
ŠVICARSKA 32319.12 281.57
TURSKA 899217.54 55296.45
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 176901.36 19273.29
UJEDINJENO KRALJEVSTVO 782616.93 9128.84
UKRAJINA 42694.86 1664.89
2016 32746336.58 722885.25
IZVOZ 6208546.94 39471.83
330300 6208546.94 39471.83
AUSTRIJA 1830507.98 10359.18
BELGIJA 284008.73 1425.1
HRVATSKA 430257.51 5517.15
MAKEDONIJA 6196.8 205.58
NIZOZEMSKA (HOLANDIJA) 233350.15 1201.15
SAD 402104.91 2099.95
SLOVAČKA 254344.73 1440.8
SLOVENIJA 95309.16 438.03
SRBIJA 206954.01 2633.59
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 2465512.96 14151.3
UVOZ 26537789.64 683413.42
330300 26537789.64 683413.42
ALBANIJA 14342.38 89.05
AUSTRIJA 19859.15 636.6
BELGIJA 24208.84 615.73
BUGARSKA 255856.18 4521.95
DANSKA 2128.56 8.74
FRANCUSKA 11552260.46 97108.7500000001
GRČKA 36729.38 2376.2
GUERNSEY 40.96 0.15
HRVATSKA 40266.22 2158.77
INDIJA 285.09 350.24
ITALIJA 2336968.49 38023.58
JAPAN 1567.08 17.01
KINA 297733.22 67355.54
KUVAJT 663.05 20.1
MAĐARSKA 2126783.23 143376.95
MAKEDONIJA 22300.59 1044.82
MEKSIKO 50317.48 1026
MONAKO 7397.19 462.24
NIZOZEMSKA (HOLANDIJA) 64338.01 543.53
NJEMAČKA 1621521.33 28389.27
OMAN 1004.89 1.5
POLJSKA 1214441.31 77464.46
RUMUNJSKA 334.96 11.87
RUSIJA 36.17 3.32
SAD 461561.97 6132.64
SAUDIJSKA ARABIJA 13793.15 2100
SLOVENIJA 6905.58 886.93
SRBIJA 1408404.27 40586.58
ŠPANJOLSKA 2129535.31 55846.91
ŠVEDSKA 641629.58 28000.61
ŠVICARSKA 43939.01 298.4
TURSKA 1131137.8 59530.23
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 111272.82 14241.74
UJEDINJENO KRALJEVSTVO 834837.98 8290.18
UKRAJINA 63387.95 1892.83
MA NAMJENE I PORIJEKLA