Vous êtes sur la page 1sur 1

ARISTROKASYA DIKTATORYAL

MGA BATHALA ANG NAMUMUNO KATULAD SA EGYPT ISANG TAO LANG ANG MAMUMUNO SA PAMAHALAAN

MONARKIYA PARLAMENTARYO

ANG NAMUMUNO DITO AY PRINSIPE AT PRINSESA DITO NAGKAKAISA LAHAT NG TAO

YUNITARYO

HINDI PWEDENG MAKAPAGPAHAYAG NG OPINYON ANG MGA TAO