Vous êtes sur la page 1sur 2

CERINȚE PROIECT ACCESS

O bază de date alcătuită din:

1. Minimum 5 tabele:
o Trebuie utilizate:
 Câmpuri Lookup (cu valori preluate din alt tabel)
 Câmpuri Lookup tip listă-de-valori predefinite
 Următoarele proprietăți ale câmpurilor:
 Field Size
 Format
 Required
 Allow Zero Length
 Caption
 Input Mask (i.e. phone number: (___) ___-____.)
 Default Value
 Validation Rule
 Validation Text
 Validarea mai multor câmpuri dintr-o înregistrare (Record Validation
Rule, Record Validation Text)
o Tabelele trebuie să cuprindă cel puțin următoarele tipuri de câmpuri: Short
Text, Number, Currency, Logical (Yes/No), Date/Time, AutoNumber;
o Tabelele trebuie să fie intercorelate;
o Tabelele trebuie să fie în Format 3NF;

2. Minimum 5 interogări care au:


o Date preluate din mai multe tabele
o Filtre compuse
o Câmpuri calculate
o Sortări (după chei multiple)

o Câmpuri invizibile
Cel puțin o interogare să fie de tip:
a. ”Parametru”
b. ”Total” (cu funcții statistice aggregate)
c. ”Crosstab”.

3. Minimum 5 rapoarte bazate pe tabele/rezultate ale interogărilor. Rapoartele trebuie


să fie personalizate și să aibă:
o Cel puțin 2 grupuri, cu subtotaluri și funcții statistice;
o Antet (Header) și Subsol (Footer) pentru: pagină, grupuri, raport;
o Câmpuri calculate în zonele Detail, Page/Group Header/footer.

4. Minimum 5 formulare:

1
o Cel puțin unul să fie creat de la zero (în Form Design) și să conțină: titlu, logo,
imagine, majoritatea tipurilor de controale, fonturi, culori etc.
o Cel puțin unul să conțină un formular principal și un formular secundar (Main
Form with Subform)
o Cel puțin unul să aibă câmpuri calculate
o Formularele să permită navigare în tabel(e) și actualizare (ștergere, modificare,
adăugare) înregistrări (prin butoane de comandă).

5. Un meniu al aplicației – un formular prin care pot fi accesate funcțiile / obiectele


aplicației (forms, queries, reports).

Proiectul va avea o PREZENTARE (Documentație) – un fișier text care va cuprinde:

a. Obiectivele aplicației (la ce folosește, pentru cine, în ce scop etc.)


b. Colecțiile de date utilizate (nestructurate – in Formatul 0NF)
c. Procesul de normalizare a tabelelor
d. Relațiile dintre tabele descrise prin Diagrame ERD
e. Descierea obiectelor bazei de date (scop, structură, utilizare)
6. Descrierea aplicației (meniuri, butoane etc.).

Se pot folosi date generate cu ajutorul componentei Database Documenter.

Proiectul se susține la seminar în săptămâna 13 (15.01 – 19.01.2018). La susținere,


prezentarea (documentația) proiectului va fi adusă în format listat, iar baza de date pe
CD/DVD/stick.