Vous êtes sur la page 1sur 2

Aplicatii ale efectului fotoelectric

Efectul fotoelectric, pe langa faptul ca a jucat un rol important in confirmarea teoriei


corpusculare a luminii, are si numeroase aplicatii practice. Alarmele antifurt si
sistemeleautomate de deschidere a usilor utilizeaza adesea circuite cu celula
fotoelectrica.Cand opersoana intrerupe fasciculul luminos, anularea brusca a curentului
activeaza un comutatorcare comanda o sonerie sau o usa.Uneori sunt folosite radiatii UV sau
IR la alarme, pentru casunt invizibile.

1.Celula fotoelectrica

O celula fotoelectrica poate fi asimilata cu o dioda fotosensibila,functionareaei bazandu-se


pe proprietatile materialelor semiconductoare.Celula fotoelectrica permiteconversia directa a
energiei luminoase în energie electrica.Principiul de functionare se bazeazpe efectul
fotoelectric.De fapt, o celula este constituita din doua straturi subtiri de
materialsemiconductor. Cele doua straturi sunt dopate diferit:

• Pentru stratul N, aport de electroni periferici


• Pentru stratul P, deficit de electroni.

2.Sisteme de protectie si alarmare

Bariera optica cu fascicule multiple este folosita la sistemele de protectie si alarmare,darsila


declansarea automata a deschiderii sau inchiderii usilor.
Multe detectoare de fum folosesc celule fotoelectrice pentru a detecta cantitati infime defum,
care intrerup fluxul luminos si astfel produc scaderea curentului electric.
3.Panoul solar

Panoul solar a fost creat pentru a transforma lumina soarelui in curent electric.pentru
arealiza acest lucru se utilizeaza si la acest obiect celulele fotoelectrice care au proprietatea
dea transforma lumina soarelui in curent electric. Cercetatorii din cadrul U.S. Department of
National Renewable Energy Laboratory au stabilit un adevarat record mondial in
cadrulrealizarii celei mai eficiente celule fotoelectrice prin crearea unui dispozitiv fotovoltaic
caretransforma 40,8% din lumina solara primita direct in electricitate.

4.Releul fotoelectric
Releul fotoelectric este un electromagnet care poate comanda inchiderea si deschidereaunui
circuit electric. In cazul releului fotoelectric lumina cade pe fotocatod si determinaaparitia
unui camp electric care dupa amplificare strabate electromagnetul al carui campproduce
inchiderea circuitului comandat.Avand comenzi comode, sigure si rapide, releul fotoelectric
se foloseste la numarareaunor obiecte in miscare, la intreruperea automata a functionarii unor
masini-unelte candoperatorul a intrat intr-o zona unde este pericol de accidentare, la
conectarea automata aretelei de iluminat etc.

5.Posometrul

Este folosit de fotografii profesionişti pentru determinarea iluminării în vederea reglării


manuale a timpului de expunere.

6.Fotomultiplicatorul

Fotomultiplicatorul este alcatuit dintr-un tub de sticla vidat in care se afla un catod C, unanod
A si un numar oarecare de electrozi auxiliari numiti dinode . O dinoda este un electrodcare
bombardat cu un numar de electroni emite un numar mai mare de electroni secundari.Cu
ajutorul unui divizor de tensiune format cu ajutorul rezistentelor R1, R2, R3, si R4 fiecare
dinoda, incepand cu cea de langa catod, se afla la un potential electric superior celei
precedente.Sub actiunea luminii, fotocatodul emite electroni care sunt accelerati spre dinoda
D1 pecare o bombardeaza. Aceasta emite un numar mai mare de electroni care sunt
accelerati spredinoda D2- La randul ei dinoda D2 emite un numar mai mare de electroni
astfel incat, in finalla anod va ajunge un numar amplificat de electroni. Prin rezistorul Rs din
circuitul anoduluise stabileste un curent electric de 106-107 ori mai mare decat in cazul unei
celule fotoelectrice.
7.Domenii de utilizare

-automatizare, cinematografie, televiziune, ca dispozitive de functionare automata in diferite


ramuri ale economiei; in circuitele de paza si supraveghere a cladirilor,banci,muzee,etc.; in
constructia releelor fotoelectrice; in comanda deschiderii/inchiderii usilor.; in montaje
auxiliare ale sistemelor de captare si utilizare a energiei solare.-alte domenii ale stiintei si
tehnicii.