Vous êtes sur la page 1sur 2

Grant nr.

91056/2007 Incluziunea socială şi accesul pe piaţa muncii a persoanelor


cu boli psihice severe, ACCESEGAL
Responsabil din partea Catedrei de Asistenţă Socială: Lect. dr. Andrea Fabian

Rezumatul proiectului

Contextul european actual privind politicile sociale promovează egalitatea


accesului la formarea iniţială şi continuă pentru persoanele şi categoriile sociale
dezavantajate. Din rândul acestora, persoanele cu dizabilităţi psihice constituie o
categorie care intră în atenţia politicilor europene. Aceste persoane nu au beneficiat până
acum în România de o integrare profesională reală. Tulburările psihotice constituie o
problemă serioasă de sănătate mintală, atingând prevalenţa pe viaţă de 2.5% pentru
tulburarea afectivă bipolară (Venken şi colab., 2005) şi de până la 1% pentru schizofrenie.
Bolile psihice nu prezintă doar o prevalenţă foarte ridicată, ci sunt şi o importantă
sursă de dizabilităţi. Măsurate în ani trăiţi cu dizabilitate şi moarte prematură (DALY)
bolile psihice reprezintau 13% din povara globală a bolilor în 2001 (Kohn şi colab. 2003).
Aproximativ 33% din totalul anilor trăiţi cu dizabilitate se datorează bolilor psihice. Spre
deosebire de bolile somatice, maladiile psihice reprezintă o sursă de alterare a
microgrupului social (familial, profesional) în care trăieşte persoana bolnavă. Costurile
directe, dar cu precădere cele indirecte ale bolilor psihice grevează bugetele de sănătate,
impietează şi pauperizează direct pacientul şi anturajul său imediat.
Cel puţin 250.000 de români suferă de o boală psihică severă. Persoanele cu
tulburări psihice severe au rar experienţa unor rezultate pozitive într-un loc de muncă.
Rata de angajare a acestora este foarte scăzută, nu mai mult de 11%. În acelaşi timp,
persoanele cu boli psihice reprezintă o categorie în creştere constantă în rândul
beneficiarilor de pensii de boală, ceea reprezintă o povară pentru bugetul asigurărilor
sociale, reprezentând un eşec al politicilor publice de integrare. În ciuda acestor date
statistice, mulţi bolnavi psihici doresc să muncească, iar reinserţia socială prin muncă
reprezintă o parte importantă a demersurilor de reabilitare psiho-socială.
Când o persoană cu probleme serioase de sănătate mintală intenţioneză să se
angajeze pe piaţa liberă a muncii trebuie să depăşească o serie de obstacole. Acestea pot
fi la nivelul pacientului (lipsa experienţei vocaţionale şi dizabilităţile cognitive), la
nivelul potenţialului angajator (stigmatizarea bolnavilor psihici) şi la nivelul serviciilor de
sănătate mintală (oferta deficitară de servicii de reabilitare socială şi vocaţională).
Studiul de faţă îşi propune să evidenţieze care sunt factorii care blochează accesul pe
piaţa muncii al persoanelor cu boli psihice severe şi să elaboreze un model de program de
reabilitare cognitivă şi socială în scopul reintegrării sociale a bolnavilor psihici.

ACCESEGAL urmăreşte:
►evidenţierea barierelor care împiedică accesul pe piaţa muncii a persoanelor cu
tulburări psihice severe
►elaborarea şi testarea unor programe de reabilitare cognitivă şi socială care să
favorizeze incluziunea socială a acestor persoane
►crearea unui produs de formare transferabil (elaborarea unui manual al tehnicilor de
reabilitare cognitivă şi socială)
►promovarea oportunităţilor de ocupare a locurilor de muncă libere sau protejate pentru
grupurile şi persoanele cu risc ridicat de excluziune, cu accent pe măsurile active
(învăţare pe parcursul întregii vieţi, calificare, recalificare etc.)

Obiective generale
►promovarea accesului la muncă pentru persoane dezavantajate din cauza dizabilităţilor
psihice severe.
►cuantificarea influenţei reabilitării cognitive şi sociale asupra găsirii unui loc de muncă,
a ratei de spitalizare şi a calităţii vieţii
►promovarea incluziunii sociale,
►combaterea discriminarii si a excluziunii sociale, prin măsuri care să susţină şi să
completeze strategiile naţionale şi politicile de ocupare a locurilor de muncă;
►creşterea vizibilităţii şi impactului internaţional al cercetării româneşti în domeniul
promovării de tehnici avansate, moderne de şi evaluare în scopul asigurării premizelor
pentru participarea la consorţii europene.

Obiectivele specifice:
►Studii şi documentări privind reabilitarea socială şi cognitivă;
►Studii şi documentări privind stigma asociată bolii psihice
►Articularea bateriei de teste psihopatometrice şi teste cognitive
►Realizare protocol de reabilitare cognitivă şi socială
►Elaborare interviului pentru focus-grup vizând experienţa în muncă şi discriminarea
►Evaluarea psihopatologică iniţiala pentru departajarea loturilor şi administrarea
baseline a testelor cognitive
►Evaluare în dinamică cognitivă, psihopatologică şi din punct de vedere a calităţii vieţii,
la un moment intermediar şi la evaluarea finală
►Realizare bază de date
►Cuantificarea influenţei reabilitării cognitive şi sociale asupra găsirii unui loc de
muncă, a ratei de spitalizare şi a calităţii vieţii
►Diseminare rezultate.

Tehnici care se vor utiliza în derularea proiectului:


►ancheta socială, interviu clinic preliminar, scale psihopatometrice, teste cognitive
►focus-grup
►chestionare privind distanţa socială
►analiza locului de muncă.

Perioada de derulare: Septembrie, 2007 – Septembrie 2010

Partenerii implicaţi în proiect:


► Universitatea de Medicina şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, UMF Cluj-Napoca
(coordonatorul proiectului),
► Universitatea Babeş-Bolyai Cluj (UBB),
► Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar(SNSPMS),
► Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitica, ICIA, Cluj-Napoca