Vous êtes sur la page 1sur 2

Unit 3 Test PLUS Imię i nazwisko:

3 Klasa:
Wynik:

1 
CD

07
  Posłuchaj nagrania i ponumeruj rysunki.
a b c d e f

2 
CD
  Posłuchaj nagrania i napisz brakuja˛ce nazwy czynności  
08
5
sportowych.

1 skateboard run

2 dance ride a bike

3 do karate play table tennis

4 row rollerblade

5 dive play football

6 row swim
5

3 
CD

09
  Posłuchaj nagrania i uzupełnij zwroty zgodnie z treścia˛ nagrania.

Do the workout for kids!


Get ready! 1, 2, 3, 4. 3 your 1, 2, 3, 4.
1 on the 1, 2, 3, 4.
4 your 1, 2, 3, 4.
2 your 1, 2, 3, 4,
5 1, 2, 3, 4,
and stretch 1, 2, 3, 4. and start again!
LE
AB
I

4
OP

strona 1
OC

© Macmillan Publishers Limited 2013


OT

Polish version © Macmillan Polska 2016


PH
Unit 3 Test PLUS Imię i nazwisko:
3 Klasa:

4  Podpisz rysunki właściwymi nazwami czynności. Wynik:


1 2 3 4

5 6 7

5  Napisz zdania zgodnie z treścia˛ ilustracji.

✓ ✗

✓ ✗

✓ ✗
6  Uzupełnij nazwy ćwiczeń. 5
Here’s a workout for you:

1 2 3

your fists around

6 5
4 5
your
your arms your toes
LE

thumbs to the right


IAB
OP

strona 2
OC

© Macmillan Publishers Limited 2013


OT

Polish version © Macmillan Polska 2016


PH

Centres d'intérêt liés