Vous êtes sur la page 1sur 87

JOSl~ MURTLO DE CARVAI.

I IO
~·cWn• rife ... Jtixóri;l de"• JQil oti'JW>
lnamrc!!)l- ~b~ em prnç;. pilblirJf Ot141xmdel·
me bioos urioollhl p u.xind:!. ctóc'a(urd~ r c'b.ar· ,___ - -..-~ •••• •
gt.s u.r.ul• ~'f"~du11n j<"u.al?J~M:uil0c1t
C.rnD!o 010l.1ro~.~o;qm a ~<C~~i!Wiadç: Qi."-'ftn•m-
D do~bo.nt-J)M411iux!orn1 OOIJIU r.ur Jnii~~Nipüét
de~""• ·~ pu" ddn• ' '""'"""
e aiil•bc~~él~ ' UI! WtiiD plliioo,
(;c,.!l) U~cllhcWIII) fi:'uildo$(oto, Ql.UIOt' U ~
AFO
ttpdllit-.ltl(t..U.ta'l($ de n~ I»
llt'~ ~ llu~;~çõet..:.p•tn~(JI)In& a~: mi~ •
ooigtl!l CIWf.( P'JU.a lleflíbll12, ftill lléRiflJI 00'.-
DAS
.m:i~ wl'dN!nv~r o nw~ bmo iDOOn•»(tr~l &.
dd~ lrSb:.u:dtJJ~ tr4w pd:t ron~•ti\ct dt. um
M IO) pill ô\.~ly.-.:1 Qi)fiJII
..
~
'1""'-· lnmnt•Mrokdl!pUQ pela
lcpdnu~ dn ~- rqrubli®IIJ. C'.om C'llr~
tl~:t~~~~r.i), orlmt1:11 pnlftieo f hhtoriadc,r•· A FORMAÇÃO V1\S ALMAS
}NfMllrill>'dt ('.J;,~rot.,ud.l t~ID !n~llló
fun•brttno! p.1r.t fl cornp•oen9o d~ um
mOtrrel'.b)~poronltd3 hm&b poOOca
hr:t&le.b que; fillrt oo.tr.u.: virrudo:. ~a
,.,...,
t&J)Il) Olti!W C'lprçiillír.idcHOIII(I o pWblico Mllif

N• ~ " prlmtln va qtl!! e au~ k d~


!Ob!'t o roomdtto d~gêatsc: d! Rcpúblia
bra~tleih- [ID uooOO anrerior. ~ ksllalênda: b

""'"'"'"" (. ~'I" .;,j;i (Col»p..hõ


dou f.t'ltJ11196(),joroi MuritQ toliOijll \CU !rom
-.l~tr aCóJICI:pç.i.o eJ pr,iti«l cb ~l!i:\-t!O
6nriJ, "OOtU,UdO.CtlC!'IOO pcY•I)Q'.C\'t nf;astado
41 "on~• mniu<i>nírio' <lt 189ó.1ll
~~Si&ttlàa, b~ de "ltmtiut tJ ll3ilt$e •~~»
pc:ra:•Jl& :tllatiti<·o. ~unda ilQQ
~bruxmoe; c!íaa1c du int!!prtWr.l
~ip.lÇ.il> j)bj>illil(. COIII.O O Wtom f'C'!'~ te
rowol~ A,/:ltJ.~i/&1 ~ ilt~tlc
RtfMlioa l«lta rc:spoodrr a e:su ~lio. a ptllir
00 ~~~a~meem dos «Jo~''t.nW idtü!óaiCJ:S CF
lispt.tiQm:t dcll11~ d:~ Mturcu ôo •cgilflt'
f1PUb1imoo,
& I) e:c\'J .t.rl(tdAdor do IJiiro- ~ Ol111.t db
i~- t po!' Q .IDinltlCSi5i.U'Je, o moOO
MIDO o iai:SMI !)tS!Jli~or ptoctde alll~
«Wât\11, uhcr, oaspe:uo IBli~o~IUI d".t
obP.. Tn~ha:~d9·ottlt'men~~M
mrailliCwii;.Uil &,;, juülB!:aU\.., ~p
trp.blka(W, otut{ll. uru lkrmcfleiJ!l rru
locma., "'"'l''"'''""""'-lmoge.u;al<g<>l.l!
c.mttos ib fpoa, n.dc:nt~lk.. di: ;r.:lhlrQ)m(.l a~
\isélt'l dl ~ vJmboobrim o drtu.lv
r®iiO tbs. d ite, c: ~totinglr'•~ •• popub(ilo de: •
'*"s<·~
O dhdo Erodldo1: fe)nnu .tm~ fis u
objeôro dol.lltJW de btráí, .Unos, ·DhO! t
b:ln~ que llStolllniJ o p;'l(t n(l Ül);ll dc)
·-··~ popd··~
MM~ II •JtepulJIM:I r•il>.. f!)i•, ump~10
(OtMq!liiJ tQ'I:l:JIIi· um i~ prõprio.

01.... -~ ........ -
~-~depull.úbrib
dt lflC'- n:ft(Jt :,t f1 1!U1~ 6 ~3
ln!i~r:1. 00 meuM '**'
qrte llnddl!CS;
;~-((e) Plt'tpC'Õedt ~«ne.·.
( !'RlbJt:n\.IIJrO tb 1!11(Ut{'wch dt ua
ídtfltl\tldt rtput!liGIIII, dl) Uf.llff i;e(>6!W.luso
tlto IIC...I ll.tJicl*ll.

...
''"~"'

f'* Yriofc Qn.:b~t.~~m~ te


Mlillt!Grr.Wc:o 1»8. f:~v~mchda
v•!IIIQ pe&i Uu\o.l~cde su./Ord
t01. ~ ' lllbft lllnllilot'l'óll:uk'
dr Urlâa.OIS.t CMêirw ~-'
(~,-......- .. klri:al .. t...W.
~.\dos& 1\'wi(Cir*.lll l:.«olt dn ~
tt~•*'-ts~r•~Aru...,..tt

I""""'""''"..,._*
.......,... '-lV Nlko.. C'G1' . . . .

..
ltft\"11,. Taw:M"'**t19!3,1"')
\')J ~·f H.Mfl,j.IIVI"t' ~&!.
I"" 11111D ftileo.qw.IW ~ldta l'M1l
.............. _.~ ,.,.,
ll8!1'1 ,,.__tt\...tni.u: -.uj,~
....
,,..... 19l!l)
« = >«CA9
JOSÉ MURJLO De CARVALHO

-
A FORMAÇAO DAS ALMAS
O IMAGINARIO Dll REPÚBLICA
NO BRASIL
I o• '"
' -........
..._,.. iN O ICE
•'*• A~~.,_,...._~· "'-'"'~ .....
rA~·n.irln\ •• fu'Wnt•

"-·
~.,.. ~·.ww

..... '
,.._. 'fll~~a t1r 11 ·" Htlfto .r
tr.-rllofl liiiiJio....•ll J.\ 't!J

A.cr~imf'nKl~ , .. ' "' .................. 1


lo\ltfod\1(:10 •• -·- • •• .... '".....·· · ···-· 9
I•> • • - - · - - ' - ' " ' "......
JI!Uh .......Ih lo I -. ...._.,
'"*
hlllo >\"'h"
lhopi:as tt-puNfGirm .. . ..... . . 17

............................. .l..__.
. . . .__. ,J>
c--...·-_._""'-
l~-- lo T.r.&m.n.;. ua lkrOt ,.,, • ~~~••••••.• ••• , ••..•.•.
--0 ............. ,... 4 Rtp.lhl.cs-. . .cr:uru~M.,.cM~t&MV •..••••.••.•• n
I .... ....... . 1(19
•· O.~o pM'''"iM:nC" .. •n.o.put.çAo dolm•"ankto l l'!
""...,C',._,_.....
I lkM·J'I;;Iü:• >o'f'lol ~ ...... J. ~
,,.-,,.,~ CMctu ~o . .•••. .• .. . . ,. ............ 141

'" "'' ,,
N«~, ..... ........... .. 14l
f'otu e<~ •. .......... ................... . I))

1N QO I"".:>!fH Z. 3
J.. ...... l\1'"' '"~"
I lh'!lll"""' """'
llllll!t•<lo
l!j..o .1, ,, ~~~
llldi~ diS Jb.;.stNI(õts ...... 16)
.! Jl<;->~1~ at.-1 tiro P'''~• , ......

•:~· ~:a~s>-g ~_:t.:IIOo,tlo<~~

;:;;;t;~o
T- ;.~,t ·• , . d«-b.osd'n;:;o
Blllo~ttoJÇ~l( n ,
*""' ft'lit'!~u•t."' 11

t!Ut 1!..1\íktn: l"~..iii!Q, J02,q ~1


f'bl-2.002- SJu fi.,~) - •
··~·~ ' ·~ JWI':'·\11.111
"*'" (HIN'
_..., wmp;tthr..!M""''
1~1
o, ,...,..
AGRADEC I ME NTOS

S o., vrato 1110 apQi(l das du~s ins:itviçks. que: me t.lmg.am. o l~tMi-­
t ullO Uni\'er~i• ~rio <k PoquJws do Rlo ~ J~•l cit~ e J ~nd3(Jo CL\u4e R\ll
B3.rbq(n O rllPERJ rtX:ellia wb~llnti <tl ôiprJi<1 (I~ FinaM:1sdcf• dr Rsu.OOS
t' Pcoj(1()'1, Fi•tc:p. c ahxl.o o t'tefbecla hndiÇJI:! F'ord.
Pt~OC.lado irndooufl. dt;w mtQçiQ,, ar tm p:lmfiro tur.;;r mioh• dJ
Ylib com F...d•utdo S~h·:• , d() Sc10f (lc HistMa d.t FundtÇao Cam de Rui
lbrbosa. V!i~ ~s, icJé1;n dd-lt fh·ro, t'Speci.ollmenu: u .q\1<' mm
~r'l­
~·olvubs no ~Jlundo ~phulo • .suqurl'.m de con,·ersa.~ com e~. O pm;cco
Mlgn•:~l rontcmrb''-' uma amoria conjunu . Somemc a "1~•'1'1 df IJduudo
i ftt~la•eru !)a,... um pro,gr-.im.l' de- (jogtotamento imp«l:iu 11. C{.lQPCU('.'lo:
&peso q\IC: ele niO k sin1a tx«ss:i''AffiCnlt CnJido pc~ Plod~uo íifi.J a que:
lh"f:«tt.cau sotinbo.
Al,g\lnli 6os cartt.u~ fotll'~' ar~ntados em PJJ!;:';II'I:S no 8r.sil, al'il
f• -a~ • nos W dcn UnJ.do$, bene:liliiando·M> dos c:om~lJfM>$ de ('('legas
('U~ nomn 1od~ c ilópud.;> te$i:'IU:'It; rfi~islro 11 dh·•d •
N~ FullCiaciiO Ços:. de lt oi ~rbou, til' cOlt:&J1 lkt ~()f" do Hi,.;On;t
d isculiNIUI n J!rojo;:·lo lnkt~l. e e«ou «f tO de tc:r incocpon do al~milS; d as
WSQlÔM fC'Il-.to 0~ fttOd() I)AfricUbr, IID!il~ ~ ('0!!1bot~Jo ii•S ~ltgii.ri •'l
Sooli A lllt!' HC>ndc:~ e Ludn'lii Pal.i1o Al\•lll, I!IJ.' buutlhu ..m tlifiACI'IIt>•
n:cntc em blb hOttC.lS ~ MClllÍ'fl)'l l!ffl buK:ll de dado' t!)C;i~ ~ :ari ow:oos~ ;am•
bbt kltnketAm idêi11" ~· 1U&e\t0es, MarS«< ]Of&e V . A 1v6 a!'•ciclu • C()n'l·
pkt11r 11 Jlt'MIU"P d(' 11 1 4\li iiO~.
A par ir ic.v•lO~,tulJkll COII~I)U, p.an. k"'l ltvlllltJ.m<'hlO (' rrp•oduç·ao,
('(loln J C(llabcon.,çlo de dr1•~ 1::emu 111 im.t:i t~•içêl<-, , Rcsilltf(l '"'~~ I"M.)mes,
d~ulpando·mt:-c!adc 16 CIIJ(t ,r;,ol~am~riam~nt~ om;ta algum, <l\1 lllij."llt.
N.~ klcaD"t~~~;;;o <: ror,:roduçtode qu<~d JQt, fo;~toto. dtára~s. objetos·. oome• 'om
o in<:1dm"'·c:J •u.JíhQ d'~~: ÁnittU Pônn, da'"'~ C11N1 ~ R1ci Barbosl.
c: clr: Cn:nithl fluboq. oom q u<'m cJt::!çr~b" o .an-o d& lgr~ P01i!ivi:na,
A' r~vi:'\t-as ~~.;.. por mtétmlCio dt-- Mhio Sêrttio CfJnti, e (JiiiUid Hoje
otdcronl ttrfodu~. A:J ~BuimQ Jn)tilm~. (f3Çai t1 seu" tbrc:~orc$ C:
fvn.;:ionirio~ , fx;ili11crwm • l<lC'SJi:.a(';lO jt fcprodut!lo de millerb.l de ~s

7
~

IN TR OD UCÀ O

E:.~udo a.."tlcdm .$f)bf'c!' itnpl"lltl~Çlo do:~ Rl"públictt :n~tró\C 11. nt.U~


pllttJCII)aç1lo po1ru.t.r em , ,..,. ptod.ul\aÇJo f' • dt-rro1s dos niQrÇ~ di! p.ml·
ci(l(l('lo> ano, que- :.c $C:Suil"•tn • M\1.1: r~ernan ((:t;l'llm ÇtJmi~ .tgt,un "
1.m
ln~l~~·· TeriJ o novo rqin1c ~e ..,'()l(l:sol,jda<b ~0;:;~~ e«nltl~~oc t'la fom•
do u.rrunJO olljtAte}uioo? Nkl tnü bu,•.OO, c:On'IO 'tCOOI OC:e fl iiiiM! >e:mpr(',
tM IUh·u de Jcgjtim~~ <l'ae o iuMiflCAA."o('m, ,,4: nflo llC.rN11~3 t('CIIIidde d11
populaçio, peLo mtntx di.11nte de I'C'tor~ poUtk ::.mNm mobiliudo"7 Em
C~• rc»ilivo. qt1al tctta 1i<)o t ) '(' e~oforço. q11ui, 111 MtlliS uliH~I IlS' c qUII
Q tT:>Uit.acloi

O i n)• rumt~~to cl!l.u icodr: l e.si:iln~W u:gimt:~ FOiitic;qli no m~o~ndo


toodtroo é, nuurulmcu lc, « ldtolOQi:a, 1 juui:fic..açfo ndonaJ dll or~ir•rl'9
do po&r. H nia DO Brs:>íl pt:l.o (llfi~ tdls OOI'rc:n tc, qu ~ d bptUII.YIINII 11 i;kfi·
u \c. . d.,n.e.tul't'l!l do ftCW(l ltfjlro~: o lillH"i!hmi>ã anltt.Wn.t, o p.;obinismo
t ftlUted<11 t: 0 I)Ó$Íii~mo. t\.s U h (0ftC11.1t$ 00Ul1!:.1,1,lt'Am •~U' tli~WI11tcft\(J
M!l anoo lllkbl' dl R~ll~tc., .tU! A ...ítorl• d• prlmelr11 dt'l.a.\., 1:« ,.otu,
d.t virnda do Uculo.
ll'.mbotl fundlimc•nWilld\l t- de- IUillret:• drW'u 6 i Y\I, " ' ; uu i&e.Ci~11.\
ldeo)08k•$ pos)Ubm um.W•n t'l<!llktltM que- ei:uJ v:isa\'llttl o ll'letll l~t••l"
d~v(), C) ei~·.ot it\ealntl\te de!l'loamh·d . su,~un lum .no&l~ dto ft'l!li •
( bOC'». moddM &! ur.s,...nb.uç.lc:) da ~i tdack. tlüC' undlam f'nlbl1tidoo. ~pcc·
tOS utórt«L' i' vi.tion th06. No ~~o do jl)oobin.ístnu, pot e.l('fflf'ka, ba,.•ia :~
df!m()(':rat'l.l dA»k::a, ll IIIQpl~ da dtm oet11d11 dh'('(ll, do SO•
Jdtll.li>\1(10 dJ.
VtfOO po1• in!er.m&bo tb pttddp.ac.~ direlll de todo,. C» cidndãM No ea~o
do Jiber.aliMI\0, 1 utopiJI c D oo•n, «2 11 de 11ma )OC'icd;ldt• <'Oro l)l)!l~\1 por
I lDd:l\llchwJ IIOto-t~u M, ~ujru intr-Jc'*-' ~r•m co•n p:uibruu.d~ pt'li 1nJo
irtVUlvtl dó l'rtf!rcado, Nc:~>J ven~. 'llhi11 ao goven:•ó lnte•itr.ir o mi!aoll
po.ulvd. tu vida c».i <kladllc». O p(M.it••i'-ttU> p08Wh• ln.gr-C'diC!I'I~~ utópk~
&ll'l<b mlli\ u lim tq.. A rqu\bllcn tt• ui vista den tro de: uutt. J•Ct~t>t«i\111
ltl:ii.t amjll!l tjUC poecui•Va \11712 tutul'l id;ld C: d e 01110 ff'il qw o, 5C!ra hu •
fiUMIS lC: calir,arllltn tlkn:i.ltw••Ue r~u kiD dt uru• h\l m.tl'l ~adc l'ltklr.t•l4n,
Q
Ccll)Q dh«lr'<l, lU idfolog!11~ tet~ublkanu ~ternUI~MI• cndau-..11.· ten!uun ~Jtho e.. •tln)tlr o 1m~,1111'1il'l•"• .Wm tllmi:M)m t'1J\Milt Vi$1)t~ cl~~.·
r.-dob no fcdudo cucwto d~ cllt.a ~VC~$ Ma~ ~•• ttb J>fêpno coo· RlloUlido f -.adtbt ('Oflo."IIIJ I
'"&do do c5x••• k.- pdOt C'~ W'ópCO$.. d;u .....IF&:D JIOI'I"((IRU- A mtnotu1ac10 do liTito!•l'lthc\t•:cult JW11.C111.J.nnmt~ ll'lllpc.liiUa'«' l!fll
\ar • . . . do "'fil-Ho~ toti•IO n.uo.St) da• 4:11td. lCM'a• por ~C'ftder. montc:ntm de mud.i~11 pblll.ttll • ao.;l.ll, em ftlf•m~ l,to t~lbuo.ao .te
clll,, uma • \ lU m11nt>lro1, o t'O \'Oh ·unt=uto plltiUIIIJ n~ \ •lcb poli!,ça, l \ l t" C'r'ol ;dim1lct.ck\ colt-eiiiJ.\, NIO fo,j p:JI lll;l'iO \ltiC' 1 RC'IIClluç;lu 11ti.l l'(ew. c.m 'U.»
C:t'UIImt'flte o U)(l b j*«<btrl(l~ , ~ui"' ln~r.ç.W d in:(j en 11 R('I'OIIiÇio riri_*' f~ tQroOO-~ uttl ~ (U»ica ck t.tftutÍ'to~ ck m-l!'!ipulU M
ftatW'f'U A fpoc.a dA prod..,•~totJOd.t Rtop~llta.nst, r~oha(JocnOt'KIIII-­ ~~~~~no~ • enu uM _,.o~ pcüt.ro, --"
,ro nu:'' PQdm>.o • ~.-.. ~ o• u~• pül-n fu t~. dt I:ICIVlJOC!c-cblk' \ Uft homem no\'O. M i r.tbnu diU41"'0 ('OIJI d.il I f".... nao biJ.(II
Cft~O moJo. o C•'<) cl~ !*'ilf\·IStn ort«<ox<». l?:ntbc,n41 ffll princlp•O (C)n· nll)..~ouat 11 vf'u,bde, 6 •w<~-M:I.•'iO U)'tt (Oft'l 411.1<' o pOvtl • urnc. ~ n«(:).JJMiu
tdriO' n movimtfiU)1 tc\·OIIKtonhi()). 1Jt1hlm a Re\·o!U(':to de t7S9 (Qtno llpudr:I'M w: d.. Un181"11C'lo do povo • Pafll • Rnolw;Jo. t!lfi)(JtÇln pülll w;ll
muco n• hnu:Wi• d1 h umu•ld.•de tt ~ '~10 d.1 soctet~tdt ideil u, ltOMUAI· '5ig6JI.::,a\II&Cin:.J:Ó.I...S0iyp.; tomllitt ~ . . .) EM 11'91,. W'(IOdt,.,.
UN- r iiiCOft'Otldot.. Em llkfiiOI" naU.. O m.oddo Wlft.t pockru c.b&n ,:1111 1!1 do Miaud'fto 6ct ln.tcftoll lld'lt l:n1.tJMPtl! c.t.e aome; Burfl-"' dt
W-\tll<>~~to6J.cle'*mpha..ar.4.a~~IO Po. pcnuuun oulfi4'Somo
I'Espllt
tllitu'M!, u i ,,..,.._,bocdatn('tltU, J~\ td~;uu dó aq..t ducu~tdu (Opi·
tuk. 1). A Mu"('lo de: ~,·1() . comO l'tntor, ,.,~tanon•oo c tC'Onco dt. 11tct-.
O flUuu.u'"cnr.o 4,.) •IJOa dt rcpublin ;oaN ~ mU!Ido ur~llk. t 0 mciH;M C'I.CJq'io . , t:dor~ ôt ~doa a.cdaan1r o mo • ).11ft
Clu U W'I!QtW. dt ClpetV IA) t:ltl'~, é que 11M' Mte«'$$&r)l) dlf't'· tdO\ f ntoM. À ~ 4a Rt'l'dO('JO. o f!n"I!OC .. k l(lrollra Ulll <los ronn
••n-rn•" Eko UI) ~\1 ,.., teMo po.- mt'io do dlseurtO, tnllCe\SI\'cl a "m cip<~.~.s rf1!fescnunt<"-\ d& cWWCltmo, c:sp«t.ahn~~tc I)OC' "-•• teia O JNf~·
r •\}IIJco C(lfll b11.x(\ 11h·éJ de t'dl.1t.-.;IO kwmiiJ. 101: cetiJ de SEI' feno IIJC'd.ll1ltt MUJI<I t1o1 H!)rkirH Pat2 ele. no ff'IUOUI, dn,tc!Smo niO era jpetlf11 unt
11na~1 :n• l,lt'IJ"«n•i,. dto ltltu•• m..;tls N.ru. como u lnw~tnt.. as•.,nas.
estlka. urra llnp!IJ'Cm wtl.stio. !n tambfm um~ vn;)o do mMáo db.u;:o
(,.Nfnbolos, OJ nl~~ot OI! ÓIO. u.<n d.M'M ttd.fnlllm' da ac-to do$ ,.cab~ cuoo 11111\ CC»jeelto 6t '1-alo«:l """•ld ~ pahJJCO\ En • 1t,.r~. a r»-
c- f'ú'IH\ i'Ut jll Mt Uftha rndádooeu'~J"tfOdt ttiS JoMtumt"Dtos, &~Dttt· lll'tl.a, 0 ttpjnto (i•lro, d~t.S.M\~.u t<'r.õ'bltc'as; c:n a ~wtendldc-t'SP1rtll'lt.
tan cmc )Cb ln)fl4n.ç10 ÚllhÇoa. As deseti~s d:l: époc11 tl'iiU:ll~ rdt•'fnclas 11 dt-d1car,;Aio ~~ê 0 ~ll(t lfJoo OO,.,be.ró.s rom'ooo.. O artista dcvu usar-sua tnt
110 (mhl nk do; l'('flubll~ bn.1akir0$ di' t!I.IKB!tta a MJr~IIHs•. de ft-- p:mdiNncbr ta.is nl«t:'l.~
,....,.numn • R.pijbuca to01 o N1t~ k'lp:t; U>Íotll\- llllftlbàn tObr• • Em 1792, o ,aMCW :on .~o fMtllko d.t Coa' ecl:l(lo • '*'"~" .t.
lw1• b f'OiOHtA~ p.eb oou ~,..c 'IIOke a ~ M rorno da defi· o,.,l!lltJI) de &fun(JQ PUblica ec • 8du AnN>-- Esnoh~,..,. ptofaiWf.t
DI{Aodri p.tnti!.IOCI\fCO dl> DO\ 'O r.glmt. me nte' Ml c:"io'w d(' redefi nir- li po1hita çuii\INI. rciormJI 0' ~' llll'\
1\prolund.IJ}do d IQVttlipç&o. vtfÍ.fi(l\ltÍ que. embo1o1 em ts<11lt '""~· ti(o), J-'f(lillllir siU'Iboloc flllr',l o IIOWI usim"l Foi rit- qutfll lk'\\'flh<N .. b4n
"'"' ~ c;u• no u~o f~. também hou''C fl!llrc" oM btr.Jllla • .s.ktlboaot c dein tncvb c or,..nmN o annOt ,.w! da fc:M.-. do ~r ~ ~ 1,_
á.,...us, ~ tlllt.f-Sf~ lti ..il~ tdcooJo.tta .r r>btlca Tnuu-w 4t: ~lil 80 cot:ffiJ N'(lllh idQ pfb Cocn'("Dçkt ,.,. t06c" o 11Wh ~ '"'
•'"'" t:-•Alha n'O •or- da l111~n do IW)Yo ,..,.Jt!IIM!.. cvra f•nalicbdt era *1\#· llhUif ""' Ml~iç;\0 dt 1192. N.. u" (O!Idiç'llt, arr~tou ; Con'«'n(IO wm
Klf o l fll41JdlfiO IJOtiUbu j)l!N tcrna·lo df.IUIO ms
valorf$ rcpob~. A tvhllbJio ('C n!io J('d illldo, CltJUill(llll\~ Íl,fl\1Md ll00 t)OC' t'lt'\ ("rr''!llt(" M' ~>li
b.t.AJh11 pulo tru•lllnJriC'l pOpu.l*'' rq>u.blk nno ttd o ltm~ ttfllnldestc ln•ro btl«i.ua. » nov.u. l!it41tri2a pttl Ot ar.i.-\U.\ • • • NWn idh.l'l tOiw~ " •~~~­
A. d.t.ct~çlo de lltn C.a!;i.e.at• ~ rwtc ifiC~~ dl ~ di. .,,.. " " « 0 papel d:t JatW O rdx6no dúa; H A~ ..nn da . .bl(lo tb a4liii«U
.,., r~cwro:rt.c. t p .ooclo ...qurMtOQIC .se~ atlllltlf tti!Otó 1~ b i'«IO) m•n bel~ c- mal~ prdc~t<U: um )C'fttuamco n•tural no botnern
s t ..~. mas.l.!c o1odocspecllll, u C'Ohlçao. '"to t, ~ t$p•r~. os mt'do:. c o.,,,..1~fll'l ~~lJSfll(l o(lltd\'O · ·, C(ll'lli:tuavll 110rmandO CIIIC ~~~ utto dtvl1111
u Mrenri(Jll du uu1 prcl\'0, I! ll(>k que IJ~ )(Xi<'d;~;dt$ dchlltm S"-' ' idttuí- bul)t'tllf 'ICem ldt.W\ l'lGd JONJ •à!A!B. Seu tUft alo t'U 11~ t:OUtllll i ~
_,., t objctt'ut. ddJrtfifll k\J_) lnmtp, orc;~.nwa:a wu ~ ,..t1MW ~ . . .\, t.OIMC'IIt'l~ ~11. . .W ,..,O~(M~ """' 41 ~~Jo J*bbo;•
c inwo 1 O ••piiJoo !IIXt.at t ClOmtmaido w ~ ~ f'Of ~l'lCW'J • pron.•lftd& nu ......,. Wo 1*\~Yf '06 b~ de he~obmo. de rithldita .,1
u1op-. ..~. sem d6uch. JGas. urnbHn - (' ~ () qtu• IQUI m.- I JI.f~ por n(~·lf'CidO\ Jlb.\ 111!~ do JIO\'Ot t!k!tri.ft(lnl \ U.S •lm•$ (1 l•tC1tl •~ouR,b 'il)
\'!éll).
tltnl•l.lltn., a;C"#JIIA\, rifllat:S, nlhO'S, Sbnl'<l~ t' mitotpl)(ftm, por "'"'nu .ltcr ptb,(Íe• da ~tu. ~oiiA ~u 11 k llddadc: de \C"U fXd'" •'' O 1untot Ih R41~ó­

flt'Ok\.lo dt-uu.~jd., asplr~ ~ t!!l• ~. '\.,.


ciJfl»o, .,or-w• IC'!turÍI mt:not codlfkâlo~. wrnu- ""t'ltfftl'flto!l podcrnM• dto
~ nn ~~~
tuçao 'X uJ~U 0 ptflllfUO il pm:m-1 I ldlpoltd!u::i.a • '4'10 do\ Wfhi:K\~)~
tU aon~1...çlo dt u1n fK"\0(01'1._, uoôr '-Ü"Wn M)C'Qrt ~ rofiCKOf.

lO 11
A YA.\tl ~Jo ~ cb ~oluç-10 t IJOf ~~a.. ~ ~ .,,_~ k"mtw" t~ dt ' \'•v• • ,,_~· (,. lA f'UD(:l tta • ooua
[b ~ rt&. baodm-a tr~ • poda M.;mtlJuu. t.IIO tanot~ 4t: ~ .~.. . &h l..ttftmot. ~Jlft'" . . . . .tkf' pnotu;o' ••'
(10, ~ Nnctc b'ljlio. Mttlbolo d.t tibftdadr. pd.I11,.,.8Jt'l" iraullllfUI c pdl. t\Jo16:~ J\fs:ru!JwÚ rntoM-.ta 4c- fft'IK'bt.ll'DO. A *'IPria ioaii!Uu
jnp~ 4, ~.pelo tuumm.~ per ~idsdao, dt tciOtCUt bç.a. •.gu:úl c!• ~ Ji era utiJ:l.wl• tMWMOan<:n 4a ~: o lw"mt inJD
túlol, f'tlo c..:.C~r.o ft\'Oh~eíonAt10 tttiCid;f'nt 1192. nb\:Ock m...tk.u o IIPlfKU m..-.t\*nh(tiW . .,.,... • cobnnclo • ~ b ~ ftM:Ilh!l.A.
lnk.lo dt um• nott• C'l•: p-f:tu &f'Jndft k\c.u chcat COftiO u d.l •'tG.r.JÇiO o tutaatdiO por ~Aq fc'li ..tcuOO - ~ pn:~tc-. cidad3o lanl4•
•• 17q()f'llo $fr ~t)ICfi'IO (fD 1794, iUftdnOt·•,~J detl.lmlilfth:\10CtY1C'.-. uo. cid.M!kl ~nl - , ~n~~ o tol('O(', 1R:(lerW t ca~:ólu:O ''0tu)
Pc!tlcr te"-l.vn ll<.fflt:.li!ntar ll.lftd• vsrioo. \I~ • lllétori.n ft)tt'IOI~, ct~mo g ..anir VO$u Ex~~c;.:.~ .. d• c:onHtQ,.,..ci.l oficial: ~ mlto®.udo a
u bt.~I <Ht._ll, <- uivei, o &ite, o lane. 1 l!t!IÇI, o a;•l.c> 1111.1lb. o Ido t!tC.. Com ··~llllJc ~ ffa~cm\dõl.lk" ." Nt'1WCt6or«J, ~!u•ClliiVJtll·st" it~;obioos e ~i11
l'l lti(W 0W ll'l(•lt(lf •Ct'lt~no. ~~t'3o :sl.mbo~ ioi'Mf! (II ~'IMI.,~ I IICl1l('
utilizados, va.1ta:t, «~ tlh 1m{IS c()m • ('\SI«if:c;i<U.dc <NO os ~·~'·• e qUf' Unlt~• .1 vc:t
n iOtitndo •Ido •M!DO!ô h MLitl~.~ IJoe:IO$ tnl nuSt~ ,Lt Ren;;h;,.l(). Ucn41 Vtf'" COfl'l • .,.j~ ltllthlit:o, ffil)1(lflca r "'''~''*' Jc, AuJ;CUUC: Conuf!, c:. C(lnl sua
dp<lt~t• b.ulha Jc -'.lmbolos, em. buw:a dl (;.Otl~lltolll do ttn~gm éno ,40Cia!, w nCt'll(:lln di eu:•'llt8J• pno\lhl'll a ~r .dM01d.a oo Dras.il r.ar.a prOI'I'.OV<:r ~\
11 ;wOit·~ ao l ro1lko) de 4 Ua:st" vm stcuto de blstOr ••. ~ !oil.bor db o!Kias 11!\'0• u1Mform~ :oQCi.ili, Ambctt. Qo\ "'uro~ IK' moslr~~run romdcnt~s da
lunOA••I~• dt I T8'J. J8~. HJ~ e 18'71 co. J.M\ ~ ~ lllOJioilqu~C~~ ~ ~· lmJ10111naa 60 tuo b '-lrabdM < dot nktw na IJo.~.ll!ha 1'oEis vr.Oria dt wt
't f'Y IIJOr.t) ~ dit. rqN:bbc:a.
Ot tC'IHI.bhc.os ~~que sr ,..,.lt.\'-IIM pe::a , ft.-p ~lO stu A wdlqur nw ,OJ'Oftho ._.,., t 6i11CV11I naa•' • i.ln6o o ('Oittdadn
muo.klo ,,..._ '~'(to, p.'ilrtM!IO. eM hC'O a ..~nat c:m QUC: ~ 'iiiiJ"'f"W. rr
.., ..,..,. &w. .-;pau. 1o-'ICIM:It \ltlb.uM rc-bl. rtP~bio:tiOS kast1t•u• ~.
O 111-..> ~ wnbolop.t ~lont~~~m. co 1.a '"*
reli U..u dt ~.,.. w ~ IA:J ponh'('l, auh.w ,... lll'ft1.oiCJo • lllo rdo (1'6bhco a qu(' W
~uau\.a.. btof.~••-...r• .,.~... '~i;QõliÇâOdctoavor~
çiopot ,..,1('cb COfrt!Ueliberal~cu~""-*lotr.,.OJ b~ Uu.bs E.ocu
l'llo «<ftf:JY.t <C,qi 11 mtSID"óJ ~ !U'ftb(O:U'• '.1 t.U.. ~Jo. Pof I'Ullfs A. lll:toe\IWO Ó)$ 1-idlbo&o. # ck ttu CINH. . . . pCIÓtti ~ dt;!M1un,
q...e "~ ubt.· lloQIII• clinttr. t~'(t pcb menor ~~dt de: coaqu•stat o {lt«m<l~S p.ra c:l'l!t."n&l ' \1:..-o dor f(publ~C~t qU(' lhn a~~~'* OOt t~. oa
t:CQÇS~ C .& Clbcç'l d<e UIOtl popubÇJO li CO!hflled-.& :11» AO\'OS Yabrt:l, 2: ttlnttiO • v~ de ~~,Je. ~ hi.JtÓIU • do l'fÓPC'IO ~ hu.m.a~. Eb f'OÓt
• ..:~olu.. k) amtl'lcatu ío• ttwito ·n~OO$ ~""'""hu W que: n fr.snc:a;, na produ· ~r pMtkuLu'lll.ctltc: IMflO'I* Ite< pu• , ....,.~lu ., ~i,""trt*''lrias c n~.conn.ccn
çkl de:: >imtrulo.s rC''UiuctOnuios. Altm duso. n'Kt.mt'reu.u •ne.lto t C01· nnrt 1.) dUtintll$ cor..:~-Mt. dr tl'f!l'lblk• ntllo p~tt$. A actttl(~ C.'41
l'«'nle "~ll)Cft(lln<~" ftlontovcr uma tepllblltll pooflullll, t~),l)flMlhr atl!m do ''-'it'•çJo d<t$ sim I~ rrl}f"()\rot pockfi "'Yl'I.Jr ._, n•it~.rq~ublic.r\.l.J ~~~
m1ntmo ncta.Mno 11. p~~rucipaçào po!lti~Ci~. l.ttnllll \;1 .w a bluttha d aldto~ tJ.t:Ht'flld n<) tnugl)l.if1f'ltltt1'UI., 1 a t !IP"ticbdc- tios mat'l,ti)Ul'IIÔOJ'ts dt iiM•
,gi1: q~•n do mu•to. lnststi.a ~ S.U.i vHSJo dO m110 du OtÍJj:t"l'l) do nc)\'0 r~ bOO~ de tffil~tr d$(' in'I&Cift•l'kl dt at•torda ('(Jtu ~ nu,'O!' v•loftlt. Um ~hn
gun~ C ,_., li,#UTO qu.t O tt;!(ekftn•ilfll. un\a bflj4• l"tiM jf.M,.J~flt fol /H.Q. bulo c labe:«c utttt ul~ilo de- ~l-•hiiudo C111fC: doi~ obkt('S, duas .idb11,,
DfiM li!IOikt. O CUOIJ(I 6eava qu.as,e :1v1~ fl<ll• ' l(l)t(A(I fi.s COfrcftl~.S ou tnU't' ob~ t M!:tih, at.1 ent•r duu 11m ....,n. Em~ O tsiAb~mento
hMl(C'U) Jeua rcl.tçlo ~ ptttlt 6t \lnt ..a d(. . _1Jdc., IN ~11(")0, Ma ('ficku
e.w.. oa ~dt.U. o ~wno Jltt. Fr•nt• cr• mqi,'d. A p:!lit.:..a.. ,._.~da cb coantfelt•• dotqt,Mio qul' Banko ~ 6t ('C)II'fNN·
rtOUJII_.. • <C'a(cWiino da thO~ de- l78t tO b.tu a\IMM&t-lo. Situ da*« u!s~;~~3(lo.. ~ co•1u.••.d.dt de .._.mdo • br.siuntclo ~ rtrtctK.t
J-'ct.. l'tf&"•.l *-«•aauc a dar~ do AMifO ~ _, Bn:s.i. b- c«rn:.cn. q~tt ~• $1~ f".llt.ft M'l~ no ua.~,pcMiO ~c.:. 1tP an ..~,...
71'0do a canudit co. o CIMttnino. ~ k aquca.. . . •dw o ~ r-.;ocs (Olle<ft.u <n'l ~ &- u.,. no.o ~t~YpnjnO, • ~ s.pdic_, «
mmto do <Ondt D'Eu. o f110t'ês. a qu.t«t deihft.tH o pliiC!tl: do nltoftw:J<Idoo nJo.w c::stabd.e«c: 0).4boi.,)C.Iol sw \.tUO, x nJono nfkuio.
l.wh X\' I. nvtt1.1 rt,ln UQJ!tat 00 drama de l 792 O tntll~., nto> pod:;a Eauc- ~ dt'DS ,t1mba~. lllc,onn • 0..10" v.tibl.tdot. io,-"" :M"I«IO-
llrf melhor oprtuO do qu~ JWi pa!aW.t.\ ~ 1ttn olu..,,al 4o~ \llf1M1, rccor· nlibr algt.~ns Q~ p~~•M n'IM!I • .,.~ t m.al' capollCI dt l"'i.V .I Ul
d1t1do rrn 1?12 os ttn•llOS dJ prop;fg.anda: .. TocL.1 ,_,. na»U asp:caçôts. )l()bte 0 fenoaeno d~t ft('f)l.lbll~.i c de .s•u ltnrUnt~o. Ca-da w 11 •.-.u. cb1(co
todiil tt Jtf(Ocu !Xl(Oes dM Jepbblill'!atk~ ,la llM~~•fl<ti. , tr.m de f.J.to «Jpia- de u 1n caJ)ltulb-ll parct. O <apltulo 2 t$i)(ul.ld o e1it~ 00 oriJ~:,r.'l 4.• Rert~·
dl~ <b~ ttlld~ (r\l0ct$l'S, f ;J)h•amM na fran.ça bcnNtmtd.a. oa ln OJrend :l b!ln A waç.'\0 6é um tttltl)ck Oligrm e lt.tn&n tnl) u nh-erul q_uc- $4' Vtrlfl(ll
<b C\lltur• f~'"'""· aal men«es coi~s d•i ~~a-t l\llás p0b~icas ,~Jem.­ n2o$6tm teprr.espob1ict» Mllllll.lll~•• ~m n~, PQY<It, tn bo\, dcb.,.,
bf-l'lv•moli t l-1 AI>ÇA. A •\ f11ndbU11 f'ft n<mq hino dt• .ilUCI'rl. t ~I ~mos de Com ill!qO~Cll ~(:u<,-.do (itf hhlOIIIORUfll , OU t.At't<:l h'ld~I.I\,)Qiftllt'
((W ot t11lll>d.mdt JUM~k rtvaluçlo. Ao ftMut bndo 'Vi\ a a RepQb1lca! 1 oda et~ted..OO. o mito • •11"1·•1\ t•tf •Ct.IU t'M~JbtiC!Cef \lm l v~IO doe taco•.

I • I I
h:'nl 011 lltl ll!llna~l •, q~" d ull l!rfltklo e l~gJII uudad<' ~ t h lla('.IO v~dOt3-
No u~ d~ trwcJo 4k ncw<.. t\'jl.mb. o cnl14 oulidc«tt z vud..lt" dJ
.v>lw;ll) ~~ OMtr. ~ turçu. do~-· o. d1 ~·Se oJO trJo
.,_.~te di,\t~. <a Uwt adqe:u,rlr., ea Yd1o~Q lfl llllladl!. daMtn· ,
o,(,n •pr(lopnad" 6 t.IU>ttuniO d.1 llk~l dt ckM:!abüilbdt e de sopert0t1d11k
d.• IM)\' ~ ~u.ç.a.>. A tnUIIlll dJMor(flo$011tuno llS pcno-Ottdt.'> et~\'Qf\oidM.
luo CM ku ao nJ'(ndo J. CJIIt t.r~ do ruco dtJ h«ói, u~blt'tl dto
b\p ua&c-.11> ll.l IINoria. Tod:l tt~tm• I"'OibCO hll'("' rn•r wu ,_,.,tlo
ctv.oo e ~aUE!ni 'J f.lura3: que ~rv•m dt irnll1fM c m~Xftolo ~,.,os " '''tllh 'o,
d• «l1YhUud3CI('. I:J!'borl: ht't011 r"M'$11m m fiflvt"~ tQCa[itltnu· n~il of.'lfl....._~.
tiO!> &n~~pos tllódcr*slo fll'""* tui$ . M t'OproctttO ck ''h«oi!lt-.Jo''
i~KI•• ~lJ~~ 11 ~-~ ô llltlrt tal. • hm de! tomHa
uqlilfurode,·.UOm tau, ~piraçOn ~~vn. Ht tc~<rati v!l~ d. <'On.,l.ttt(ilode
htrót> qu" lid.ham lldt in~id.a4t dali"'u" re:~l tlc pr1 lfllt ir tàlltlu•,Mr·
m;~t,.Jo. H t $l~0011 em f&'•c • Mt!rr...a 1i.illlfll pode llllt~our diift~~.a
~ .» ~ pàn eátt~ WlOfn cb ~. toMO i o c• JO &
Abuh• lacokl MS Esta.:b l}n~ ' ' " • popul;ttto ntltr• • 411 <"OSU
~lt' em gtu,), LIJ')(obt. e o herôt Sll}\o<Jib do fiO\'O. () m1••fir, Para o nt~-1oo­
(IO:hl.- O oesc.~. ('~é C) b~I <Cnqui~lldot. o dobuvtdf'r, o hoC'IU11'l di.
tr.al'ltclu.• J-\,r k't pr..e- tt~tJ. $~*'\(' COD:.\:tutdo. P>r- xt
«UU *d.ibtJndo ~ O httó.I"Kt,\ ÂJ ~ ~t(' Sol mt'S;nO cS. C11UC
*'••
dt am pro.

~«'• ~ !JIItO ~L
Um.- da.~ nt11t\ J!OI)Qt:l f~l llll fiJ.()fi:l!s d• R(pObiKa tlll f r:t.n(\t foi 'A f1CUl<1
lemiL'InU. A imp4r"(lo lot, wm dóvid..., ltt.i1ot'IMI.l D.4. AtUttwd-adt !f~ c
rnm"<l, a:;~ d,h_.. ht•:rw. kf'C'Ot«•'l'JO tdi~, ~. )l;lt'
til'ft('ftt<" P..t. ~ At('na f'n • dtu u 4, ~·•· ru IJUO'tot ou ru t~t. po-.
dn1do or01r«<r 111nbkl\ (.'OrnO adru~ d• vnór.a; 1\ flodltr era o arnvr. •let·
tibdad<'. • l~t•ku Ce-m. u 4Nw 4.1~ wlht:KII\ ~ da llbundili(IA ' ' Os rcru·
bhu~ bh$ikiro. Ct"'':ta~ "'hhur a tnOIN tddloo1!)...,. A ~ do
~~_.. •• França (' 101 ft'f't1Cio oo Bt..'-l l>c>Mh(rnt, ni:C'dlatae a C'0111pi-
'I',JÇIO !)('r çorur11nr, -.rla:cttJ IJ~La. du~ du.u. soocdJ ~ c das lluu ti?J)•i·
bhfl\ Std ~~o Cl'll\tll1.1~h" lo4.
MO(Idt~..~ta~tnk • .dsuru ~los ac!OIWS 5t tonw..- 4e 11!>0 Cfl~
*tf'IICW~.O!U'IO • ....,_..,c o,..mo.
TornM'Iftl-$t •dirft!•hrl('JOohnlll dto
r•b.í"J M!B. ~M LI~ pt'UU(Im uma luuót'..a. nem Sf'fJ1ftfe! fJ$Q,6ct, (lua"C'
.wm,,re f•s:lod..- .w,.
1110 n;UCiJn<'l)tO da naçao., )eja ;;. am~l àl\ação dt 11m re·
sh"'- t>QI!ctc:o. Altu~u blocttltu e hínos ~put!O 0)(111!10 i$ froa.tbr.a.~
~h•• ul • b{.t do ~tmbolr.sNO que: t:'lnn'"..a.~-cn A frocA, cb ~··
m"'.Jtt da Re.'I'Jbka., d'J ~o caso 61 ,\f:unlilf's4, \lmbQio »lo ~di
Rc"""uç.ló dto 11H9 mas doe tOO.. hwoluçto, 4c: codGrl}Ovun~n to libettlrto no
Oeldetlte. A h):)lOf'ii <h: hinO$ t l~•~dcNU COII:MltUI. ~:um. OUUO tMifU·
lltdiiO a.ft.dJti.:oo p;ar• ~rlofW O ('OCU~ Y.llatatl\'0 <* ~ idrc:l6bJ:icO

H
1
UTOPIAS
REPUBLICANAS·

A (Oilier~I\Cb ,,ronuoctw!a p:» ikn1.aí~n Cc10Mai'IC em UU9. oo


A1hCS1~ Roylill dt P• rt"'. Pl'Ót .s«vlr de p&nlo .X p~n.ldio C~M• a "hc:u~
41» mo6:::los. ck 1\"pàltltu. ~eoto
• 'Da lâbtrd.ot di» a.nt'f'Ot ~ t dcwo
Mt '"elII'Oiktnos•· >.'lX.
do lok\llo lnHCU\1 w-
Nf'la 4lo •mnoi.Jo-
'imoC:OOS.ml.munlfO ._ ~tiDi •ft u,.._ 4t '1~. •r6w
(115 ma&o4• R.forotoctock 1189• ~-.dtfl~c:omo M.abl1 ,. Rou'
wtu. dde!lsotd de um tipo dot Ubcrd.adt Q~M: nlo) •w
M ..!.apc11U ~~~""
ttmt!OS modernos ' A hbcnlildt ~r f-In dtfol"ftdeda, e 11d0t.b pc:b JII<C'ltt•
nos, rrt ;~qllt13 q~•t etr.C:I('f\UfO. 'AS r('l!llbllt:as ~'~' dt At•~nlls, Ro1111l c,
~1m.«l1(:, Esp~m. Er• & Ukfdide dt p.ut~pat tulttin mtme: dl) to
\ '(1'1'10. 4;~ sobtr.-ia.. t'l'• • tkr6ade « d«idlt 1\1 ~-Ut• pUbüt• M •.eJtlclll.lt
4.• rcp~lica; tta ··~~do ~ p(lbüeo. em conu utc' • hb(orl.ladr
doo5 mocktOOf. • qwe connnba .os OO'Io~ tal!lpOl. c.n • Qa.ttdlde do hcllft'l('lft
rnr.IG. 11 QoetcWc . , d:ttuos «-ir t' w. • ~- • opn•IO,
dt f'f.llpiO. A llb«d* rnodtfn. oJO adiJa O duC110 dr: r:aniofil<.IO pcii
t l('l, l))j j tsu .se: W •sou pda rept<-stn1~10 e AJO Of!lo cn''GlnmtNO ch

( ' ) ~•to.IOIItr4ol • "!\l i*-!11 (tflh<Jln(>-.f""'tt~a ld'> ••~!(> ••f!nm 11 tib«~ d•)t.
W4l,o.>\ • • ...,_ ~,.rto-.t " lr,..,.• «> fW.u\1". ce L\IJM, .JfrM.u k · CU..cUJ .~1#/l
..,1 ».•9H10!19\Pf' >tJ '-.1

"
""l'lO a. bJ:RI:U Sflf'DuU * M•"dt\•~• "~ rn~. vinock: póbha
p.,. 4'Af!IK• o b~ i""-"'t'l " 4Ut •lLy~~~~u po110U em cuus dtnwtln
C"iu crwn ~ ,.cr ~ Oblt•' .,c: o "n::çks lil\~ m•('td!. H ..
• ,~,t'Q:If1'n .-61 •oultall*'{lo: 9MK" da.@loru~J:a. b.a.<L E!M •'*"
J:"O*r·•~M:...• • ~do •nt.efn~ rnVMkl-c::OM o ~~n~pObhco.
Dt ' u.llqger modo. o ql.llt ~ ~ O ftJLuks~~, (Omi)~'OU. St\'lun.h,
h.,~., 00 am.1 1U(Io '(m fiiUÍOCb, h ,.iW04eunu ~· indh~
f'ftl b ll \ICI . . ü:tl-1 orca.nii~IO f'll\lh('4 Qütl .li.Ji1h(iSM seu1 imet.:no Nto
1111 lt.lcnt iJ•dc O)f:çiÍ\'ll, ~tuim~ntO 4t cmmmiJadei?U dt pâtllil
St-m ~ d•~cu1ir 50tn •·o•·rtu 1 Y'i!.iiOd.J ws&cia de idefltid.:Jdt<cfC'I.lvl
""'c 01 b11bit~ntC'S dü 'T~U< C.O.t\1\llh • &lf•!i' 110 i:ndívfduo lrvou M fun·
dJJOOn.. I k J'C'l'OCupcil' l)lClW\11tt~tf' Q0m OS ll.\f\OC'tO$ ()(g.iftitlli~'O) dt
DO,~ \Qde.Mdct Se nJo tu,.,. b(<.s t~(('(lvos ltt sotlduf«<a6t>. tOCPJ\'tl+~
m111-1 ~ uca. cont hut trt'f'IAJ no c-AIC'IIIo W •nterfS'51t, foodar a nov• socit"•
d_. p03ilit'a Como ~-va liaoo•b Armctl e:n ()OI' taotur~t~ . oo nw
•mmc:AAO • ,'fféldtlt~ l'fYOiu(lo ,a~· leg w;($ da ~~d&laa. A
~-ot.iO era a 00\• ~ ~ 'llt ....~.,.. .aa :\~&-.::a. ~ ~
tr..-.om. prOtDCn'U"" ~mtN,. ~u. • ~Jo d1 ~
mu,doC~W lw:r a 4«bf-J(ID b llbtfcMck T:aku pOr isso. dldt s...pdl
tLAtuh AM'dl, .a ft~Jo Anwntllft.l total!;~ sido a~ ~ala ~o-­
AS DUAS LIBERDADES fOIII(u" hlbo$. ttnha "Jt* a !ttiiUklt f&.~ em w .astnucioo.tiuf, O~·
tra!t~ "om • R!\'OI'I;(io fra~~n-u f I'Wtldo. Nnu. p(edomi..o()u ' dedilt.t<,IO
\ll lihcrtbdo tf!1 prf"'UilO de~ otdrnt~Ç~. N9t Eu8ilkls Unido), M~ln
q•ueu. er;~ o n\ltc)t flllli~ impOI'I• JH.(j ft;i funÇ~. ua Rous.wau, A Sl'ptlrtÇAICI
dcn t'Qdrr~ como pr<tn:ia de h\'wtd*, • ~~lkl(lo do ltg):s!lltl\'0 (t)MO
frl~INtllt1UO de abwr<-flo 1Ü\ I('MMci•s scp;~r.li.nas c ' iocça 4adJ J. Su~
l)ltrtlil Corte ('(ll:'llO e)ememo de- fei'Hiibr.o lon.m h:-ov.çôes ULçthuc;o.~ab
rMpOO~v~•. em Jl()a Pl'lt', .,.c\11 cfualt~\id..ulc dl} sUttm• amerkanO. Ve""'
mo• acbntt o llpC'io que ••L~ 11WW1Cf'Jn o• ~htria I)OI~ica tnf pltl
al.!u.ft5.fcpll-hiiCSnOI br••~ .
Ou•to moddo 6bnO d& ~· V'* o ~ As ~tllicai ..
Amt:rKa Laân• c.~ 4'f'M\ ('I'IIM.êr.tl& ~e:camtll! derinçflei do mo-
ddo ~. oo do • . ..!lSc:.t~&ll aomo modelos ~- &
~pd!bt& (llleftt"JtKWfli.*\J 0tut l'fiOiido ~é:~: h.t~'tl
••th.t
•r.o\ qu um Ml'ddo ftlftCfoi, e-"'~ 4.13' rlcissltudes por®( pU
ww ' tt~biiÇJI I'UIQICICk ""'" Pdo mtnos Jl Pna;('lfll e a rcr«tn ·~u·
bbc"" !nnCf1.:U cc:mJCillabm r:()fttO!I do- rflert:IJC:I&, a:auualnwntc p~u F~
bli\"()!1!4i uint~
A im1."JMII doi PrimriB R4"fl0t1lkll M ronlurxlia i.J!»Soe .oom a 411 R('tQ"
l~ do>~ 11$9, ct. q1.11l t.t ' uhc:nta\ >A pnntlrúllmmtt a ta.sc }ac001na. o.\ i~·
I'«'~W~ ~ ~nic:irlltoiO pupulat h to f, -. f•~ 41.e mai$ $e tpro:o.-uvt d•
oouct"f"Çio de lil~ctd•dt .o l'\l 1l1, det lll'lt~~. segu.o~ Beaiannn C'on1ttnl.
E1' 11 r~póNka da itUI'fVfi'I(,'Jó dl,.,.• 4o tl0\'0 no sovemo. a l'f'C)óbllt~ do.
d~ popglatn. bs 11r.odn "''"~~. 1kt Corrlitf cte Sah-cld p~
bbca. En • ,._,.,,hllc• •~ Jn~ildt,. 14hti. molnlil._.~ do mtu~b.uno rolt"
lt\(l, da l1l~_,de, d• ipaw.de, dOIS c$irrit0 vni\C~~tlll' cloçki~IO
M.ss b.11"la umbt:m• Tetttita RC'PÓbhc•, quv J• dtmocutr•v• ,,~
vd capactdadt dt: .sobKv~t.~a&. Ctno, ~ T cnnu R.epOW.:.• 11
ttllços
ftÂUit I Yft'. Dlfcntmcntt, «Jm I ....~da t~Jo Jlkr.aJ ele tfltiU
dl. ~ dt 1"'89. ~--" • e~ Bnl,_., ~m t,_.
•tJ!.Of'. alt.ls, ;i .ntl~cia.ra •btnamml t • C..,.t.liii(IQ lnlrt"NI bn,,k.r•
CfUIOdo 0~1 ldc>IOO: ~ ~~~, CJI)t C!k r h tii'I .VI de ~out Jf/t '{IJII,
w po~tvll" Nt•"•· E"a ide"'· 11 d!" um vodcr llçl~t•• dG k &ill.lth·o ~ 00
t:.-.~ivt~ ~ pu~ serv1r dt iuu. de poato dt equi!ibrict do N1tmu
Cllfi,$UfutJOII;,d, r-o<Jtfl.l, kf adapt.S. tinto I nk'rrn'Ofl.tJ <Ol'llltC.~\
C"'ft!!J; ~A PftoCOPI(iodt.Bmicma C.O.)CIIII'II fnUiflll tp'\f'l
~dt. (()ql • ~ C'IIUl' • libfnbde ~o C"«CitlO dct ~. '"
hle.ona. ~UIIdo ek, alJc)r(j.Olvicll) n.11 f'I'Jfl(:a., nc"' 1Jtt:l• Prim(i.-. n r 1,Gblk • ,
que tmha pouco R<Wemo. nem ~ fml>êrio. Qllt• unha Jlf.luca liltr.t\lldc:.
Toraat a Repl\hfi<'a JO\Itrni\'el H'll uma d»{)ti::w;iplln ptcocu~ OOtt ho-
~ Ü Ttt«~t~ R~ka. M4$, Plt'l os r~•btinfiOt •r;qiiatot, ~
a.nt ~ ~ w. bue ele ~. (lQilS fj(l""' ror •~ ...,_. •
lndiçlo ~f\111.
O modr:lo d1 Tcr<:en. Rc!plibi~Ct, ou melh(lf. Utll l v.ramt~ drtJt, rt~
*>U IIO Br<tsd por tmermtdio Dhl~'lllm<nt.t ck;.ta cunou ruç1 ck Jl(ftta•
dntts q iJC.ÍOUtn ot pcl6i(iv~a,. <t. al)ü~m C' lif: •ic'!l'll •miU, ,;\ l.r.l(UI))iS&J(I kJ1
bcOillll!a pe:b t1(r.it;a lig:aeil) q!Jf hnlum o, !»"111'1\.\r._~ fraO«kt com O&
fC!Iibcos da T~O'If• RetMI\!k.l • ..tpm. dca J'OMI'"'41) drdu-.... a.o
G.a.bmac .Jvln fttf}'.•ckam• Jnlpodoos ••opc:wtt~niu~··. A 1N'6ptta
~ ·•Clr(lnaftisU .. fou1~h.Acb f<lt L1urt, o bdt"f deb JIOMC:hi\1U
ftl(>-or.odoJIOS, U•n dos POntos <'f'tUtlliJo do Pfj"-iltU!fttO poll1 ioo à (1()-..ttl
\'litas, fcxmo.\0 "" dh·isa ' · o~~ e PI'Q«rt'.a.tO' •, c-r11 o tnCJ.mOdt" Dtnj••nln
~St'illt, im ~. tOftlat a Rcp'I~K• um $1$1cnu vi.a'fll de am·tttiO. Olj, 1.1.1
(tl~M' de Jules fC'fry. ' 'ta1Upub{Jquot doi1 ffrc ua JI)U1'C'f~c · ·:
tfa,., dt''fltl'ftcial, q~a.c.w i •arwva • eon....t • RqKibiÍC'II .. ,. .,.
w:mo. Dc:s.uo do Jltéprw PQSiln"'rtMO, h•riao,. orc.odoJ«K 4o Jf\IPOdt YJ
Jittf'. <rut 1110 Kftttvam o P~J"Iamtntlt'itMo adottdo ptll Caa.~o1 i• ulçao Fr ••
l"da de 1811 «"$f' lmpadentJVeto cn•n• dcmot• DO ,~mplmmt"d.._, tt!IIÇOO.;
efl(n: a lgre;, ,. 4) Enado c corn • 11m~, da~ ,~lt ica~ ~utíiCIIOCI.Jih . ~
onoGoxos .-IM.a Moc:l't'ADl • íclba dt drc.dun ~fii~IU dcxnvoh!Ja ror
Comte. O lfllr!O de l.lntt JC~tttn• o patb4cuw.,._, 1C'Mtt t:r.t pr(lphO
~6) dÔilO ~. C.....,.. COIIIIM'0$1-"bos C'_. lotllO. quocks 1mct0f
C:ltiUS, tomo • cbs rtiiÇÔtS tntre~o [\Udc)( • lp't')ll. ct~~ oom.r do OpOttu~
•u..mo-- iStO t, fm tf'tmO$ rcniti'Ytllttt, em fJIC!me clu flt'\Cll11di<ie de 1181.1••
d11r o momento .sociok>git;o *koqu1100 par;~; uuef\·lr, ~ ~IUiiqlkt mo..lo.
on.odo)Q)S ~ he1+'fodcnr-., todo\~ lll~rir.ho~m pollbualttltt t110 A#fl ,.,..

>O
nu) h:~o~huta llirtrva4• w.dc- Mf.dat, expt~ n••u-.fjçOtsdot.MàiKlJUIO. A lll'liA>IÇA IMPERIAl
INWM"eodo, fuJli(Clfl)tktlnx<mf'., m.d ••llllluno mn nn toe'~~ I~ nao
Ctlkoc•u • ~• Jttai dr ~"~....- p.,,
Cemw, •••udulu,.o e \"GD· O lmJoi'nll br&t.ilt!.ro '"lu••• uru tn~ ~ dr dt-
udrt lllt"JJII ~ - t q ~ m~. O qttf' o comtu.MO liGtrodu..tu .....,_caiJnpocudc. N•otP"•'-I(.,,..ta. 10)~.-K.,('()ItSUtunou
c.,.,. u 6otrt11t 4.- ·~~um•t~tiru, • t.-ita • ,...,., ~.<orno odat- ~ ~apb,. vw o-,-,.m• Comlac f\rtn ou .rui,~ P..~ !Ka\&tta
..,.~ tJt> ri"'Ot'ft.W e1ol~1~, lf humanidldrr (iM' (o-.w: bctc\'ta com !J C'ft).lioOu ll!D_JO"ot'MOdr f,ibuwi~(.'II)ID rou11«&~. dc1(0oes. ••prm:~ot
fr:ol,!~~wlol i.•~· fm nuthb i!dftl_it~i)tntUYa, t IIMp.tli(&aYCIOdt ~rt\&pl t da fn~,
De- "l"«"'l lti'I..,OUJt:l('i.a ~ • éftl~ ~!•do~ l'(lf Comta • ru:)(;ao de P'W..L f"!)h «.1m~ ca P'J!'i" Q~oll m•b ..c aorro~l.tl'l,..ttm d.1 ~Jit<a cm~rtlizant,.
A j).lf'"" f 11 ltl~di~!'IO ll~o;tt."')f1• CIIUC' J. Ílmilta \1 I ht~nl.-ntJ.idtl, t 1 ll)ti.lia do fmptrió. 0 dttfi!CI a.;ll:lltii"I\UIIVO Íflllcb cl'l f116rt1Cu.bt:noetlh:: tma.>n~
~Jo r'lf'CiU\\.I11J pur. o de)ctlvOhitn MlO do llbhl\10 )I)C'1•I- l:l• dt>\~. p..u VII IJ O v~S c!>Utúta ~ j~CllJIICW Ílll!f)«iM\, 1 Por fim: ~~(> m<'S111~ C~JIJ
u:m!(•r •In) fun.;::no, C:On\lfl ..,t ,·ctdaddr~a (.Oflll.lnl(!.wfe ~ conv1,-4!~i ,, nJo fórmutu 11nglo-ll!'net~n••· (O(I)Il 11 1'1stt(• tk 1,..,~ Q ' " " r umtl hrntud•
r.cdetlckl, JIOUIII!ttl, ~suiJ tt'fr i :óuQ (>JU:~lilvllfnc-nw gr..,l'ldeo 1\ pa.u,• Pf"t· dtw:dlu..,lizi)(.!O pi'O'IIinrial, :'lc:nl•m dt rt•ltrtnoc•• 4 ll iUU)O o~ cornn";t\1•
(hc• 11\~l:llllt'f ('01110 Uf'll(h:11S.b0 ( » Jdn~ ltMIIIh)IW do &'-'fl.llrl'terl«) ó do u!1lf'ptUv«'ff\ au!Uj:Od Mah IOftn.
"'mor. 1t I~<H pil1ia k'rl a t116U'..a. J)J ...~. K' c:r• tiWJOmplltht'l com a idtfa Tocbl euas l,mpo1·•.ç6n "''"i..:1t A ftltOnflii!Çlo ctt.llr-tl ~ue Cl'.ll ~ o r
*" n.a(kllot1J\ ~~'' l"t!llb. tll«.b~.ll ful!l• do tamunluortilno de ~ouutau.. qo.~c
t-"*\..... 1• ('lt~tfU<.IHOOlU I OIJt. (. pott.&eL)., ~~~de: IJ~t\...tu..l.-o, 0 Q•
.!t•AIUÇ» dc.l E.s!~Jo ('til IICIU ....lloH"IO:l pol11teo, •dmitlj5tUti\•(l f flldiClJl
Tmrr•~ 11:ttd~ tudo, df' '*"'aa.ht a tool>n'.,,~4,t ânibde p:>ln~ do

_,..
ct.dlo ;oti'""-•\•U• .ao • tu F''C'.~ f'l)ttk•. dO dol'ltkralObre a 4Utscae.
rdt:a.••· 114- W ,_,. I'IU a:uotw.s <'ODUIIIWII" .,,. o ~ 1001-
,.u. .. otpru.ta \ln'll-~" qut ......h"M'C' • UD:iJo bs ~CJI.S ~ •
01*-'~·~C'IOG...S·~~·$d.fuAttdHq.&
tôo~ t-lfth• J \ft' C0111 • b-..cl!> .. aaçic), cw:l I ~ 41 âdl
U n-u, O-"ila, pt-Jo ~ ttb modt'~ dt- ,~~~.... • "''"~~ cbs dauü. [dlorJ ao :lldoo 4J •Ida ~"' ""-*Rkit* o ta dos ~~
tqHJ.,hc.MIO\ tw-·~~lf(h Doü. drofe:t., O aaetlLai'IO • o ~n~. ~a pd:tnws da i;«&. ]Otot Boru.IM10, ~ tl\'f"W aartudo p;lt1l O probk1rl' cb
pu•~• rr<'mb...,.,toUit~.~t.e cfut.m.u, .IUb.-\,1'1 d.Mdo tofouc '~· 6t.lfl'f'IJÇio d:.IIU('Jo. mn..non'ftdo S*rtk11brm({IW u QUtstM d.J ncraudao
to;: . . Of.,.&l.ll(~i) Jo ,.odtt. O tf'rew-o t•oloc.a~.. a liMft~ltÇJQ IIO{iuhr ~ dol d.l'ttSI<ht• ruc.ul, tudo t.uo fx(MI eM .Wij.11f'!b pl.-..o. pOis ' Ulf~b 111111
como hlllÔ.IIliC!ntu do no.o tc-Jlmt:, de,denhJnc$o «J .,pttlOS de tJu.d!l)(»- urgrnl( ;r 3otr t umpttJ ' cu 11 J , wbml\·tMia purw e '.tn$ll~$ÔO pínS
nalluçlo, C' ll'('t,I~Mk •tu eu ldé:U .:!:e c.LuM1u n1 rcCNbli<Ml.a "ta u):,l,d,f J>C:IO$~s Apói ;. (OJ);Sd{(bçlo doi nl\~ j)Oi;tlet, ("(lmc',lll:d~ fim (()NIO d11 ~
u:.o<lf~ f1 1111C6H, Mu.' 1111 ~ct.sao Jac:obilt:a elf, pcrm,u«:., 'IJgll. ao fll.I.."SÔ ~... do serukJ, o till'l'll n .l(t<Wul voh ou ~ Mtt roloc:.ulo. ,nu:blnMnt~ nfllil(
tt\1(' 011tot-ltlviMU deulluvatn fll!ll;l~el do dlt..dclt, ~HOtl ~. a!> normas utufl. O kJt#at~l, ti& ~ dl' Ahnc:11r, rot"lltU'c puMK:ado c:m 1817, b'U'
c>klt(l(lll\, • pol.lh(a. tltl>~o~cklna.J t:c. ct\'11 dUIUO d() ~hlo toi'I\AtlllcO, (l~h\11 " ll)l 1-ckn:ki.WC nac'ood pOC' ftl~l(l
ldtia.\ (· tn.nJtulç~ tloOftt-amcrlaati ~ ~uro,.tu~ U ootwm !1.00 adan· dll t~açie).ltt:.boUn c~~t•~ •un• IO\'t'IIL kMI.1~ j)(ltlug..l<'lil" u~ cht"fotlnd)Jit.,ll
r.J.u po;r llOhti~ tmpenah.. Ant<s mnmo da tad~Cll 4o peb. «'~ ~o. A ur.iao cW duiiiJ t~u DOot ~•c: de ei(Ubednciln(ICJk.•l,
I""·~ '<"4..'" •I• lm.h.&.u. w. r~\'«f•tb )e_.,
!b Rc:'\'Cll\f\10 Alllef1uoa. se,.. ~ ~ 41$ nnte» da (:1\ •hU('IO cufO!wU, ..~, om• prim(:Jt& cmt•t•"
Fn.Jkn. l!llp.lftltl modtb-. o.. taspr:tt-?t- em or'CC'!It-,...Uii'f'OOeo, IIJc) c:Q. dt. nboç..- o que Sd~ "bnn •.....,. <Of'Wn.id..dt CJIC'ionN ("'ta «nc•·
.&Wa, tMMt\-..... ..b. ~ ~uàlnrot. O, pr<!pro, fi..•Ji.q dd fll.,&. :....:0 !Jab1110 pciUIKO, a kaltllta ~ J() 6of ffl<*l. . .
{..·- .,..,., UMt...-•• ~- ~ri(ao em tdto!ü t ,.,.,,.~ 41: Anti-- ..-::Jdo k .,0S.R'l01l O .Qeifft~IO • ffÚttUIM O prob~•. • ec;t.l\ .,;;o t
ca4" d• ktn.uc..-v. da iqb!O'I"lted.r. ftJI)C'• COtltmpor,...fiU_ A R,c- wu «<r~~ a im.at.t<a... I)Uml(loft.. T m toroblcmM --~ ~~
\dll(\10 ftmcua. pur ,.,__, \d, thtt• GOIIo ,-m,k~ c ao tM!nplo lftle'nc:a.oo 041a Ctemilitl&('JO pcliUt~ \UQI \ti, . . . ~. CDJMfl dlt.ttCU ~
Pl'fllt01 !Ir ft:'~N. 0 ~mttlO Ô= bu$c-•r ~- t.\kUiot t llrllVI!'wf. "UU.$ pc-.W:ia:l, ~ 'l'fubhtfltOo' Wl!wnt ck cd"~ur t.$$0 ~~ M ns
(,w. ll)r) Nan•tw.•. ao munKJ, ~de o.lo ~ 'it'f \)t11 pu111 rmrndtr um;~ 1111~. (m b«< ptmoe a OII(Jo P'(ll ~u.bl.:• t' o mude~ dt' tf1)lil'l.ca nco-
~''"lide p.tltlc•W. Qv~ t~m tilocar. ton)O adool·4,, ti~ ad.aoc~~ b lb.l<kl U,lu.m ti l'C I (011' ~ ~\1(31lqiM w dt~o~VIItJ<Ir&t~l$ prlJblemts.
u•. •uW lt:.w rtl'ld sn tcowtb<i;,r das fot~:n J10bdca1 ~ b "'!I lor~ qttt pn• /1. MWMqUJ:à aboliu 11 •M:nvldlt> ... t888. ,\ 111 • rntdidll .&ttt\Ôeu
dtlrl)lnnrn n..a )(1(.1cdJ.<Jr hnpor~adN-•. • tml~ll 1o um• nWt:nld11&- pQlltlt..a ~ p1t:lt-rvu r n o •-4ttm plibli~a tnlf'~•d•
pela f~J&a em n'las1'8 du.$ NUVt» c 11 •una ~:oJd~o «QQil)mt<a de amur
mao-de-obta li"·rc Pl'fli s10 re~iac'll aSreu~ O problcfft• $0t.'tll d• e.lo(U\'1·

2l
&, o problema cb Âq<Orf)Qf'it(:To dos ~·exn.'-o~ ' víd• naeic:m.d t', m!th
ainda. 3 rrópria i~1nid>~dc cb n~~:IO. nlo Joi rt$dvido c mal (.'O!I I trÇUVll, .ser
~nfr('nta<lo. Os at<>t~o~:.ondt•t mui• l\k'ido$, as rclormi:.t-u 1'n0nl1r4u)(o:~:, 1t.
nb•m ptop(l$to medidas ncllu·dir~ão. como a rdonna ugt.rla ~ 1 ed'tieli{JO
dos.lilot:11os. M~ no cerco t>t>riodo ~ ••1n ano m u c a Aboliçlo C' a Rt>pl)·
b:liCIII Oad.t foi ii"", PQÍ1 (I 8 QW•rn o ÍMJl('f"Íaf ,tatitOU (IUil!oe tOd• :SU.t t'Ut,r,KiJ
resistindo *>.'> ~;t~~ d0 ('~ • Jlf'QPf-)ttifio) drt ~,.,-m quo nto ) e toof(lf
mtvam roth 11 aboliçllo sem indl!fl i J~)
O Império tinha, por OUtt() ~. tn&!Ç!ntu.do o prot.fooa d1 n'fkflrtt.
Çiio d• cldada.ni.a ele rnmcira 11 d1ficufr:w 1 Mtf!QI'llo.'\10 dos· bbenm., A "'i
t JeitOcal de 1881, \1~ unrod~ia O 'i"QQodirtc(,l t'tn c.m l'utno, :tob pr.:tt"J:to &
rnorabur IIS t:k:~, ~e4\l.t_IU druci:c:umc:ruc • pt•rtklt~tõo ridtoNI. A<l
e-xigir do$ cldcotES st~bcr !~r e t'Kft""(t', r~.hr(tu o ~lticotado, qu~ tr1l dto
lO~ d.1 pofl'UI"'io. a menQS de I% num• ropulao;!odçc:cn• de 14 milh&l•.
Se: o gcweroo bt'ltlft1al <vntuva C"'I'IJ ~·imp;uits J'Opubr CJ. ln ehnfvc d~ i~·
belO negra.. eta b.wd..vido untn $0 $(11"1bQiê!mo41 iisura purcrnu1 du rC'l df)
que .â ~a.môpaç:loteal ~ to~1t.;to ru vid• pofhic:t dOpab.

I ltl&moSotlu ,
A OPÇÃO R.EPUBLICANA Jt(M}qgQ (luuplihfut~: fibir.JI

Su'b:~tiH•ir \lm IM"t~rno ~ comtr1.1ir ttmllllliÇic), ~a. ua a CllJ'd'a qur f~


r('J!Ubfi..:anO$ •inh.am dt ('Jlfrn~t••, Ele:-~ a M f t('f)lllnm ck m'toeita dwttsi·
f~ead11, de .açarll~ COm a vit.!il) que tsda gtt.•_po republic100 titdu <b S(lfut<J6
deseJada. f';64un~~>~rkamt':fltt', podcom kt dbtin&••illlt' l tb ~
A priJr•eka cr.- • dQJ Jlfopt'irt-ki()j rurai5, espedalm~tt' li. do$ rtr<>·
pric~;i.riQs tmiiOUJ, E.•fl Sio P~n~ l"ai,S:tia, de;de 1873, o ~~.~>)1ido l'é;!Ubli~
Clo!OO m~orpnir.ado W p.tl,s, l()tnt.do princ:lpdmlont.e P<>f" pwprit.ttirios,. A
llfO'iitl(ia p.u,sM".I Jl()r gro~ndo.fultO de f'ICf'llf1.1l\tl do C:Jié t: Kftti•~ •:>lixbda
rc-Ja M'llrl'llz~o mc;>Jrirquic'l, PJrn f'S!.C'$ hM1ms, a f'fjllibUtu rdcal c:u
sem chivida a~ modelo -.mcric.11no, Conn.nha lhqs • ddi.•)içao u~lvidtau•
11~'• do pacto $0Cit.l. 618 cvihl''" (1\lqldo i ao•c)Ju rank~~lo popullu noto
oa 1tnrllartUIÇi10 oo..ononct ._"Cl,'e"f~ d.t R(lt•ú.biKa. Mlll~ áuub, 110 <SeOuit ~ pt\·
blico como • jVfn' dos itucrct.)(> indh·ldlUi.s. cl:~ IJI.u iot11('(Q • Ju.Uitatiu
p.a_"* a dde~tll de> 5tus ln:('ttiloe) parriçula:rn, A Vl'f.fllb do tina) do ~lc>
XIX da p(htun l~l ~r" o dkl'...;ui")'-0 j(l(:bl, .al~ótvklo no Dt"iSiJ pot
Jntcrrnfdio ck Spce~oet, o ln.,pii'Mfot do ~inclfllll tcU.CO f'õ! Uh>U da R.t'Jiti•
lll.iÇa. A ll»no S.. la.
C.Qavinh:t•lbn tumb.)o\ • fofUe lfllt!MIIAII fi li (lrpoi.u(:ao do podet,
n1lo apcmat c:oor "c.u 1'11& tudJÇ!Io do jJlb tttn., IM'IOCipaltllelltl!, 1lt.l• ~>rc:(I(U~
PotÇkl CO•it • Qf~tJI *"'.ti e f'OI!I.ica. pl'ópt t• dt tltu a da3k ~ éX'·-kllhofes
~ eo.cNvCI!Il ConvNthfl•ll•u. ót ml)do df!l•clal, 11 soluç~ k:dtr<~Jisu. atneti-
p.lf.t ~Orl~nt vumul ~«:ia coaohe!Jiador
d..t ~·
•r-•u•.O.eo ''.Jit.ii«'U" J)Ofque., lt'I'O!Io do wll«u ~- ~o
dft pr~ ·~- .. ~-.oenrnh.all(to. • too,t.,.,.. • ~s
~ O. dut poli!IC• {lb .$e'.tladom Ylulttkll. pol' ~) erzn
\U~ tOldO lt (II;IWI dos~ drssf's I~IU~Ult. (fW.f'ldo A (li:U$.1 ts-
Ü\11 t'l» uotro~ LwfC'$ {coCDO • ptopo.t der,.,l,!lo.. QQ( l1nutava o mercado
ck u;~b.slhol. AcOnt«t qoe • Pfl)rria a~lllÇIO d.• M~Muquia tra condi·
non,lli t>cln ~l.n repubiKnas. A vtrs:Jo J;Kobltl:a, tm rMucWar. lbldi-,
:1 proj~-t11f 1obtt u Monuqu~ bru.Wd n os n~mo' vkiO.$ do Jt.,c,e-• R4·
gjmt/nnrt>. '* ltl(:li;('),)QOnll!<ll'.lVei:> que ft»Jertl a.t duu rtabJIMiu Vla-se
•» l.lf• Jlt'• ~ br.uiki •~. por exe-mplo. o ttt1:SO, G pr.viJtt;10. a CQrrupçJo,
4'111M1>0 ttnrendor era 4osn~iott>S pn>moteomd& nnct d.t(llf:ncia. qa1u)!Jo
a 60bcCU; tt• <41PWU OOOtintl t" nJo bf!red1tJ.r11, QII~Bdo O lfl~ de l.1ll)l'ali.
d.tdt pllbJte.t ~" tJI,·er. o .D'tti:i alto cb lustõfia ~'' do Bra,tl Mu
a;: arulo1(6rt; t,..m íeaw. PfO\'n'dmuiu- dt t.Qe·ft., ln.ltm t•wtt d• crt'OC*
,.,..,..,"""" --' .....
Pau~~ a soli(:IO hbcnl. Clt'tOIIou n.to cn .utarot~.
nJoCO..It\'IUy-Ma fKW10$ ck poder «ca'lrMWO t .ocill (..,.,.f1.
JKIIS
co~Qd.-1&$
,.. """~ au.m .k,ctaru dt ~ ~r~ FtMt m•' w-*
çdo\
] SJ... ,..,.k,,
~~ Wur,~os tM l~over 4.J Jíbt:«bdt. 41 ipt:ãtdalt. dt ptltllt'ipl(lO, rn;-
bou Mm kmprt ~ daro de ~uoe: m.aoou rtaS "Pttol pad~riam ,JC'r QS:C'- ,,~~~ tÜ fflfll!i.u J.K~~.w
racloo~"""'ot· 1t. pc4pri..l 4i6cuklade de ""•-'•ur ~u• ~twoonaliuçlo
'"'"'* l'W• que w I.C'a$$t no nfvel d1$ abscrnçtlc:s. A •dé1., « tn abs·
tuli, M~ut(l.) d. tdet~OOes ctam (jUijé: 'tmbcllk.ll. O, hM:hun da RfPV·
Jl(l\'0

b\ica fab' 'lul) ttm 1'('\/Qiuçto (<tUeri':•m rBCSmO q11t c1" \'~ oo centCJJirio
da J;tttwle R~<>luçAo de 1789), falavam do p()Yo 1\.aS ruu, ~u:ltn ~ mone
M rt"lnc•rc·oon.!<Ont 4l• bttdeita de> trOno ((ft um nobt-: tr•.nc:&!). Clo'Qta-
vam" Ml'141bt$11 p::lutuu. Mas. aso tiYffitl slck) tmtada Qlllllqutr rco>-
11:1\.lo dn ICXJ preLen41d(), o pcwo que etn J>wn u.u b run para IOfl!l~ iJ
Bntdha c pJIIhoottnar rM n10 :ma_IIJ!G'fcido A~ litfi':JIIh&,. dH ci&m:sJ!t'ri·
~ ., R.itt ~ Jllltlló tstlVJm ftblf 't"'d.eeW. .. MO!natqlll&.. A ~~­
p.."((b n.t do tidl.t.lo k'lli ~ lego âtlpu!il .b lbtUiq\Ol.l'- kJun; bhÜ o
~.o~c"*-mtsaM>ocxf.N.tro-doutor-c.._nl
Ptt.. PrilrN tm,~hd- dH..u ~~Jo. Ot p111d•nc" c!. lóibtr·
~ • ..,.,._, forma~>'tm ur.o ~ ptq\1(110. tmbota ·~•TO A m;alor
p;r;nc d~ ANI"' dt: *sc:oruft'ltft pa«bia 1 clif<-uld.ck. w nJo 1 tmrqsJi-
bilad2dt, <h 'k fucr 11 ffpt~bhtll na puçap{lblrn Era Muttb dn11 pgu rieS: "
•mpcv!JruiJ do .f.,tJdo Ef'líW contra o r tjtitn( t'fiOil if\hll\"'ú, nlo ClOC'III"'I o
Hsr!l®, O El.l•do Ull (• mt'JO mals efic;~t de con14J!uirtm '1(\1~ OO.etiv~·.
CoolC\.O nbol!ttónt>t• Joaquim N.boco. ptr~l•m tlllf a •1'1\'KI.iQ ~r• noo
DmsiJ • 'Qfll\lrll do E5L3do. m •..- CIUf"Sofm o e,,. H'fi• dlfl~·w acabar com
otla. Sr nlo lhtt1 lnlel'fS~"" 11 JOluçll'l anl4'riC'anu, aao QUtTitm ttmb~n .a

.,,
1-arol~na. E'rt •C'«l<Mrtn outro urodt .u.d•
tderblda a Deus.. sub."'t~ukltn prlct lrt..Omlo t vnllla. l'lth,, l"luman1cbde:
i.,olltiatdgcaàOI\ale 50dlt '

A CIOA OANil\ E A ESTAOAMA

Com a a«<J.>4os ~ n&cm, os ""ano.~ .-e fitOCUP'\~


~ ~ftplblicaoot •ma:làda f*'"a 1 ~ton.tJ~ IC'IIbct.\1.111 doMo l:ft·
~ 10 EM;acioo. mesa10os -.uit panan~ dr ~m.u bbcrat. lnt1"a • u.so.
(a:l p.attf'. tloQp trtdi(kt nUhiUi do ra&J. ~ poml.p.óo\ tdocç-da

P!l' tiíiC" amptJiaL A *ildaft: onti\OO&tl Mtu umbf111 ~ ~


ClCVll«ioo:an, Ú'W'Ido com q-voe os~ acaN~ por ft((IC«r 4ufla
mc~:~te ;JO ~mprr{IO fóhlico 01a i in~~ cb t:5Li(b P'f* abttl pcncli!O::·
rlvn « c:urein &,ch,-t.s ftmrtt~lll~h. 111d1UI\'.) 1n.WtD'nrOS com 0
ba!Jos saUrio$ e-rom mmtuadoJ~I'Itn~. Ol)ltlrtOJ(jo Estado dn busca
dt "'"' kgnl.ação soei~. m•«tantt:S Mti'AI'I~ ctn bt.1~ de etu pcqo, todo'
•ub,.l'aftl olh).ndo 1"1"* o B~la&l C0!\'10 pon o de "h;~,Çlo. A lnsct'{la ck
iOIJoS (~lU politka.,-dl\'l nloliS (1('111 p(\111 do ll~l..OC) J o q\IC: pe1J Úitmll·
('lo de um difeltodeddadiO. 2N uml 11\ktÇIO q\IC 3(' d\III'IUUI oom !I'IIK>r
$M'C"ti ~ 11ft es.u.danis.
)4 foram mencionados e» ()tlo!.tkuk» ~bb i M~loç~ ;aeoblna.
O ~~omtt~ stf ~a,..Jido. O txertte:loda hbtrdadc: do$ antt@OS uipa a
pOSM à• virtude tC1!0Nl<'atla pdos -._-ufd.J~. 1;&o t. 1 ~ d11 p«<CllptÇIO
<",.
(O!l'l o bem ~iJl>Lico. Tal f'ft'OC'QPii(.Ao tmtl(lld• V:~nprc: qU* cr~ u
~adc:~ dt' f'ftl'~ttnf'tiCO, pols SUfiJ,i.t Mllkl1 ft~tb<IIO c: ôtien~ol·
...._.-.M' a .kw:~tallbdt )I()('Ú). A Modt rtf!U~hcam m •RU. 'lflvdt espu·
ttM Ji ~ {()( Mt.,m't'J. "w ttfnl b ~'{'Coma®..,,~ •
J., rc;pwbkaJ ~.u Na Fruo, l\~• e. dp('Wil•
CTU('io
fi'W'r.tt,M1lblr 1'1lla a)MO cwdi(Jo pan • -.nu• ""'"certa
~. MJi!IJ ~ que" ~a Sut(a ~ uJ <onlklo. ol&llldo os
iS"...,_,..

I11J)•• dosjt;.-Jifv l:;tkTJ. tioha ttmiltm do\.


1!.\1.&,., Utt~ ii cOIR*~ rtb dc1f&\ttkbck Jtdtn;oo. O •os ''.o~
qu..IIMO &\ ~
eM YJ~ da Yif~uór (qnll!lial\l ftO't f OU~ U~ «vdo .loO ll'•.l.U(O do
ox•otR:io ~«h icdiáttri:.ll. iontd • «Wruii('JO. Dmuo ck> ul TQJo. o patriota
•n qolljf' liiCOmfl'' "·tf CO<II o ~tomem a:Oftt.ico, • rld.ld..aai1 lli(OC:Opr~thtl
com • <:ultun._' En t»a. ali;).s, • p01içlo 4t &to,• ., 18 Coruu.nt, pm qU.d fl
'*'"
o hn•olv-itornto do ('l)mkCIO e da i l)(h,JI wru a C:llllU. fwul.a:mtntal d~
ín.tdtqlüÇ"Io.,la libE.rôk ulWil\1 ao mlll* moôffnD.
Of'lt. ul~ de ttr .\urplo tm u.m11 ~Wodlllk (lroiUDdsm"-~ f t daigva! e
hj(truqnitada, • RepVbi1C11 br..ui'rh• ini PfOclam•d• t:l1'l \lm moroento de
lntefiM. ~~l..r;liO fioaPceua, rauud• l)f'b J P'!ndl$ «nt~ de- dinheiro
teitu ~lo SO\'<'rn.o !'Mira 1nrn!Xr ,,_ tM!C~Jiid~ ,~~~chl~ pell~:l>oti.çJo da
~v;dillo, A frbm tsll«'•lati~ll 11in.il.1\l de mOOo e~pecit) • Cll1nul do~.
rtn.trodo. •<out.a:•n'tl'rllc>• qu.- )(o~·•rl!n • Rt1H}blka. Ea \'t:l dl<t~ttaÇio dt1
TC'rcnt.., E11t.tdo, • ~I !lu bmi.lrin1 nut't'u oe>moocb •.gl!iÇIO~~
n.lMb"' •IUJtiO 41\lt d.t .'A) tu awn(l:lur ;o.ell connnuif.Jo da tJOhbca
ltMI\'lQiniUII 0 npMIIO de ~ullç~~ dr tnriq<.l«i11k11t0 ~a lodt)
c:~nta, dmu:x4-ldo ••pl.t~ fLII ~ n• UlÕtlAI. ~ taft'!II)("C')..,
d.n-a • no~'O ~ • .,. IIUIU -=t~~llf'!illlrvd 1000') a Ttrtudr l'tf!Qblit'aa•
Úft Ut• ~CIUUI'-'·.._,, alo W pod.i tlftrl lOCU)O falar Qa ~ .w...
rn!" do,.,"..,.,.. ,.Wil'O(:()fnoa .tGt:N dos; anttre5$0.1.0dtnclaaü. S&-.t"lts
a("ftlr njl) lu~., Pf«<~Jo <OI'ft o póWl((). Pt~a .a M(111.a.l~
,..•..Lt6cQ, Of"J'ii~.SO Clf:ltal~._\lnO)ftD a~, p!Olt$Um:r.
Hou,,f' ,~.., • tal .tlfu.a.,;o\od!uu..tt o~ p-~ mthtu• .t f~
i..~"~ ~ ~ll:t.u Sao ~ «-"'. eik petl!lo $(: ~o pdll e;:ocn
bllf! :.•~t "~"l"dofb r .-w bii.I)QIICU'!M. A tw~ f i)JlS poput..r do ~·
ru.bl Flot••no P.;notQ fu • do g11.aultlo do Ttsooto. uma püitb '<niO
U'QfiiUI do ~bhM.ctul do, lcmpol dO Comút d:- &ih"(ló Pébll(:l, chJ
n~,Jo o loc(.lttiJptl'fct M .. d~arw J'OIICO 11 r~/lo. A O)rR•Il(lG c a ti('Jt(l ·
etJ.II WllloNWI"I ' ('"'ICCc:rl:u• o OOI'b rcglm.r, btcndo «1m qu t o tlndf(l,
*:I& ..• lu M l t'j •.le corr\lpt(l. arw ..«~:uc lt comc.1 .simbolo <k au>4tridadl! ,,_.,.
bloc., A~ '''P'Cikiul~(lk:l d• Kcrulblltu nas cark'ittJm dJ ~pOco m~lam a
rarld.• dc-tC'I IOr~ao da hn&&tJ•l l.lo rc:gL... >( . O.a dj$$ia tig:•lr;l da au~1et1•
n:..• ron~o rotn~ n a 1)1)-W. )o(' '"'Pidam('ontc- para a oonrsa r~sctt~tdt.t N~ ~
lr..t•u "'l'lt'nM c!• lnl-.c:m U"' mJn1.1tro ch fauncb ío1 acll,s.wlo, na \'tr d
do ~lQ. d~ l~ k1u\ tcrroJ~M..,. o rttul() dr su.a illWll(' tro uma aot.t .lo
T bOuto, con1o0 tlt'IWI6tflt•o;lo cb Repubi.c..
A' d.fi~IJ.idt.t de t~~~tl-.t-c lo se,a ck: lLint ttpjblic.l a liCi tfCS, ~· •
UIIU ltf'l)f-lic.4 •.odcto.lftl) 6:u.l. JH"t'OCUptU~t 0$ tiUflcornuiS ~ ~.
09tt•dlki:I~Ot rc'J"IAbhc..nos. O pC'Jfltoccnt.t&J do~~ atda(:.l)c:o•r~
orm..dctr Of'lit-bco. o IMinlduo~t aCC~trtlalildade. V.inos ~ib l4ta
bk.JYUJI I~ .. d!J . . .ai.Yoo .1~ <0a10 ÚUIJ ft:~I"'
dlo ~ bta,..,_• ,..ra •&«uu~ a :SOotdadi: ~ua:. O tritico
"-'PGWc.mo Albrrto 1ilc1. ~ X ter r~ desc:DCUINo CCJM o
ocwo ~nN. d!da.,... o. brtic&tvo:s ttlltl nouito ~"mas p:IIIICO Wl!l.
c.l;tr-. .,w t, COII.M",tv.~ tOnn' tt e01 ptqUtt!OS pupos tt:l.u cnm W'iJI!II
' " 'k>sor OtliiAI.ur em «~. SquAlb t}t, cn Uat.lmcatt a uJ.oriuç~
do •DIIn·0110 llW d.Au .os :mtt"r~UCGS a capcKiiCbck de o..ganiur·se qur
r•r~ta adm•u("JO tmh1 U4!1*'v 11 'lotC~UC:Yiil~ N~ maou Uohl, SII'JiO Ro--
tn('t(l ut&l.lJO.I 1.1m ,._,,._, tn,ll(.f1, Edmolkl Ocmoo.l:o.s. pua Ottclt:ri'"' •
p,;.Kú!ogU bra.~•lt1f11 e»mo .M'•\IJQ de n.uur~u.. com,nidrf~, dn OflOS.I(Io
; Jalt'(linJl.l• ttldl\ !,l~otl:.tta dolf an~:IQ..~)(ikJ. A to:).$tq(l~i~ q~ su~i<> Ro-
mno tln.v;a <ff"'iM ddliflçto «a li tnc:»ntl)( Aibeno S~lts: •llt~sbldJ tlltn
o,: l•r-.,nnrO,) l.lo ~pfrltó de l.nll(if11V1, da (On:scifnci.a CQkliva , <~~ ucelo1t~·,
~ndenct,do l!.m®. o l•t~mlnioduqiK' Omloolios. dl~nt'ôiVfl df poJitk;~
lltmc-atáttl. lfl

JO
~do SQIGnWhft'J6 tf'Olii)CrfiUCO, ctJm O. k'ld Ollnlllt&ra.. Ccann.i•
d.d(o. dto~ miCW tOfftll"lm w lllefUf!llayt,.,, ie8AoMlSn.6caçto.
A diScuJd.dt bt.~ioklt• eOCit os dob modde» do llbtnbdt. a lbs antl
ltOII' f • dOl mockmo~. O l i'PI ulvet tu lv$hlrW~ d.! ,..,. ekmemo qut ttls
+ IJOdriM n~o kv•VaM f llt('onta, ma~ qoe Cflol na r~Udad~: pari-é imporr.mt.~~,
ou m~no u ma fK'ttnl.».a, fltltll b flu\ciuM.rotmO dd«. P.Jrt que fundo

"*'~ rqt:~blla ant~, p1111 queosci<Ld~ 11etltu.st'M" ltberdul.e p•bliiN
<'1ft t RIC'.i W libconlack dui.11tdu•l: ,-..r., Q1.1<" fu.oc.on~ 11 r~ modfttl.a,
,,... ~U.O\adac!lo. frt1111~ Clb boe; ~\('. -~ sobre ~
~os ,_ bYOt d:t bbt~ i~dlu) - Pfih bto, tN'tf!l. ~ nta"l
*'' J O"~ia NI IC!ftOI' do "<'ftll.~tftlO de COCU~JUdliolk,de MJmodJdeeolf·
clu, qu,. acu.i&&m.-.sc poclu ~o dt:: ~ " 111«111 ddadt ~ QQ<' mocler·
n*lnM'ltc- ~o de pdU!IIt't'r • uma .HI('.io, Pode~ P«CIIQhlt w- a repôbtic.
:l~m l)fll ti~ IU dt Hau)\Jt<lft (l(l4triia )Obtevivtr ~ HX kf!ti:m.ent(), apehr
dtt mdo o ~utO &lmJt ucion~ lnven.títdo pdot l•mdldott$. Podt·.w {Sull
''~nt e ~f1uotat Jot. IM) cuo lutte~. al,go ~ uptr1Mda ~c.,D11ilo,

~- kn&r!f!ftO Qlk' III'I~IJltíiYa M&$ q!K tam~ d.""'i-a 1 ~. l'l'N


,oct.do tollfcwiW'ft' wm o )Cftt••ll:'llto dt ol(Jo dc1ptnldo ptbt. I9('D'aS t'l ·
t.ft'Q~ ~ pd:a ~ ('lollJut'Oru lfJf' OS . . . . . fr.aac&es XI~
ft(&l tNfirando ftl &rop. O SMudo dt IICIMtJdldt S«U. MSSe (aso, o
,,.. l"ftto t'On'lu.ru ao. doi} fl"'Idttí)t, Em si tn<'IIDO. r_)t nlo w.:ria-SIJfiamw
pa,ra funda.r um• romunld..dc polniCI, por o~h,seocl~r o Ú:to nnlv<na) dl
dhc:mdwk <' t!o<On0i(O A l •~tliv.to, f"!O'I'Il\'tttltwtc, Oeqal\'()((1 da Prt~JK»I»
do P~»irivi~ti'IO úrtOOow. M.t$ 5ell de OS tlub m~b ta-m~ se dfsll)
ft'J'IItlo\rn
No &üd dó tnklo cb MI:Jlét&:l.,. ~ (111 ~to. H...,,..
~ dU.\r.h, sl&~f~qu;t~,Uil.burn ~~ .. .a::a~ •
OJCICIC fl, nmo.to ~d.l~dl r~ e ftlt'\IW~ ~ f!Ohto
A pnneot~:tn<l P.~t ..a.l n..Mndade 1$60 J)I'Od•A.tn. ~certO. aro ilbtC.il)
• k'fttimtrli.O llKlOUl. A1•• fora •nwtolinbudl)pd~ COlO~ ttnpru.o
th pn.. P'~• da tit.nvidao l::ta ~.rala l'ft.lw.~.a ao ffCrtllamwto. c
111uttos libf:.rta,fltn 3<'U> v.tr•~><» palll Juiart'm$f!l.l hJ•tt, Jr. na Rt'pllbli~ . o
l·•oobinu..!!U') h:ntou mobdu...r o patnowmo no tho de J,a:ociro. M11.s. 1111
mobl b.o~II(Jo ac:.a.bn>alc,-.toodo mns j divhlodo que t unifto. O •h>o priaap•l
b •taquer p~ f'tll.fll O& ,ott•JUests.. ~ ('00.1CI(\II-.... ~ fÚ IJ09U·
Liçló 4J. C'idade. En. .,of1Upmd ~ ~~". ~ IJU.)
umW. mtral05 Opairllbqu,e .ilt ri.:a!a• .wm, udllidoa • R.t,.lbtie. J«<
lll:o•. Um pooco •:ld ur6f, o mD\lmt::nto ...atqW.-• ai.KW C'Xf!liç.uJn("']l•
• .... dt l*f'tl, O.liljj*'uda por t'ks: inwumouo dt domi:n111;jo dos 11"'
utw<s, ln>tromtntO ckl t'OOttok <k- mercados e da df\ido da d lil'S<': Ol)tl'•ri•.
1\ l1\ISC1 dt liMa tdc:nddad-= coletlv:. pun o p•l,, df! umt base~,,.,
«-•'•lntc;Jod:l n-»çto, scri111rcl• qa~ 1ru.P"~~u•r a IJ<er-c:to iNtlunul dt
Pfttneata Rt::pdblc U889-1930J. Ttva'N·K, o• t(';;IHdade, de- uma bv.~

h
2
AS PROCLAMAÇOES
DA REPÚBLICA •

A.t'illlof"/tlU ~ {l>i<t ~·H~ IN11~


"~~~"'t '"' tr-ttll ,.r'rll ""'
nfK4ft<.t ~ "iiiwi#lc..,.

T\tlo;.., Mil!>."lflft• '

N iO dc:corrt:r.a aind• um mê'J <:b prodamac-Jod11 Rcp'llblie-11 quil'lcln


o MC'l'ltttgado d( negócios da franç. no Rio de Janeiro, C1millc l)kiQdrt,
1.001av;\ :~ l(tUiUh·a dos \'\ln.oe®rn de I~ de no'letnbro ck ccn~rtllr 111r.:a
.. versiO <>6ctú dos.1'am~ destinada i história. TtnUt?;a·$(', seaundo B~mtkt,
a.mpli.tr ao o•á,im<>o ~dos IWWI?$ pmci~s t r«!u:l.i.r aommimoa par1o
do3.(:tS0 00!5 $COO.tcciment0$.! O rocarce~ 1~bc.rv um ff'nómtft() w
- roum 30$ grandes evt'lltos; a b.tullha pda çorutNçlo de \IRia l'co.lo oBcial
dos !.tos, a hu.a reJo e:mbek<:irnmto 111> (Tdro de wi&.em. No ('ilQ d11 Rt-
pllblica, tt b.lt>~Jhl <N t ilo i.iflp011,.mt'. se nto mai$ 1»ue a própria p~l a­
msç;io, um ev.tmo 1n~ado, rárido, mtT\I~to . l~:mw-.m <m jogQ a ~fi·
• Qiçlo dos IIIIPêÍ..S d~n t•irios- "I<Xe$, 05 litulot dto l>r(lllli('ct..l)e que cada un1
IU~ll\'lll<'t .sobfto oovo r~im~. • pr6pri11 •Hnu-r~,~~ do rcginw.
O fãto dot •tr ~do • proc:bmaciO nm imômcno·mmtar, c:m bo• p~ru
dC}"'•it;wfaôo do mf,lVi•neni.O rc:pubiiomo civil , $t$mr~ qt~ .K:Y enudo nio
~ fKtt '~ $6. 4:lt.,tiur a nm.tt(;r~a 00 am·o r•!Silll<t. O udvc:trto d• Rçi\Ú•
blka nlq pode s.u rfdutidõ i t;U<"Uto mili1at c l ~:tUUth"içlo dll• ,.nldsdo
militar~ 3Quarc~·ç em ~o Çc~:tl\'ió [)co o1.u.n:• 1116o, senu inrortcocó

( ') \.'~b J'dllftldl ISn!il LI~ I'UII't . . l!diohtalb tm Ctho·;M H~. J9 <rmttn:~o,
l'f_lff), • • l6•,J.).

B
~~r 0\ .:On1COC'iímmtM *'l ~ de" no-.rmbro o:~n10 lot fo:.wm timpki
11acknc~. l!mbof" ..,_ t~•lt_t,~~ cl• Rtpúblkn (j("Yll l11 .w-1' buM'11d11• rn ~1lllm1~ tt
que o prOrt.o BMi~mlnrc-conhtc-;~ quco ~Deodor-o nada (ll)cSeN (CJ 'Ido
fciiO, ptlb sO O\'Õho lltt1C1t:ltl'flfl rond(Ot$ de galvaoi.Lat atn'lpi pe_lto hdt-+
~mi.s fundo. o acode s.u• in.,uuraçto t)l)..~tAI I vt.lor •l.mbOlko ln~s•''C.'I. Nao rmça que dr~: da a~f(tL Ben,a.odn~ M.W ..etrJo. liSO~..,·~ c.lt ltm
foi .POf Outra rll.l.IO qu~ t..nto toe" lutou poc
Beo.Pmm ~. • Qu•l'll1110 ~~. f\oriaao Paaoeo aSo hJ W
"*"
ddinl{.lro hUtOr.ca. Deodmo. ~ dr1rodl«IÔO de tlc;i p3!tlt 4.. Uopt aqa:artdlda 0$ rcpqbl.c:-WM)t
hJ:IWr1CC». ~~OitC'Ouomo 8ocll11n. c:bdtc» Putdo RepgW.aao
cfnc:ia •• "-ica Ptla Wlilluf~Çio 4o l'll'tlde" <'...,
-.m• dr\.'-~' ~·· Bnstlt:tro. e Fr~ Gbc:frlo, tef!N'Iotntl tJte dos J'fP~.tblio~ pMI.b\a.,
Por- tr js dt luta, hi disPt~t• de pocfff ( h • t~ i .ort &,tine•• Klbre 11 n111u~u r<ept$11ul a:> hesit~~;ões de Hc:n)amln unto eta véspera di pr«.l.amaçto tumo
di RtPllbiM:II. oo prOf)fiOdta l}. Stg\lnOO.ko ckpot~u('ntO lko}llmm hesitou at to tinal «t
tulâd.aq_uel# dd.. Os l'i•~~'l(()$ ltf't.lft pres.=rnr • ll!lun ""- Ocodoro. .,
man.o ceepoem "*"" MUbl.la o ,orno,.artl dtttltt d.ll r~ t.b
AS PROCl.AMAÇOES ck<OII''ICflotqnlmau do mlt«hal e4udt.\•idas ~ Sfftpmllt.
Pot fim,apó$ 11 subtd• de fl()f\llno ao fl(l'l'«no. nlo bttaram o~ Q IJf
1\ló rrt:Ct'Qclo r«<rUtiUik .&9 dik-Jc:tU('} vt<nllet dlda) tt<:lco:> pardCi· 11uil>ul:ucm i soa alui(IIO o papel cmual no dii &). Sc11ed~lo Cotttll l! O
pJiltf1 tl(o 11 G.l riOVt'mbt-o t}a,ll ob\ot'fYif que t)(JI' UIUllO Cetnpo \L'glad~ "C'Ult~"ll deítt'l$(11' ~ ~. A dubitd...dc de Floruno. apootad• por
ta:t•·k ~H~UidJr.oe. &r Ooodoro. llco;.am• O!Mt~t~t. ~~'"'.., 8ot'Mln. UJ~~;~to~. ou mesmo sw hoMilid3dlr ao •\IO'i~. ~ por ~
~ P~wco. A dup.u &OM.-n h W«'\ (Uiu:r Af'!l-uoudoo ~ ptliV1""" ~ JoiO m:ru~onn-. por Senc.«<o et~~~ asticu dltcinllla a tiCiliur o
ton)O ck- poo&OJ JIP&I'~ftl'ot irtt:lnMlG. TOMrw- ~ etm~.piO O qoe úrtodt mola. 1\ dr"" &.-eM o lato d• tet .sido~ochm• • Rtp1\t-Uc:s
Je poder.a t h unt r • I;Udfl dot ,.j,·at. Qwcou• deu v-i,., t QU•"f•), ou • qu~. dt mm t1n d.o uaoqt'lila, sem deuam:.an\fnto d t Sllltut. E1t leJ\n fi&>
t'ftl q11e moflomtnw7 A:. ''ct\ol!tt~!lu ~M• t.'OnttJocl•s. Drodoro Ct'rl• dado um me:UI'JO um repuhl.lruoCHit klnts ..Uta.
viva tO lmp~NidQr ao rmro~r AO Qu11.tttl Ctot'u l ~ Ao Jaat d~ Qu.utel? lkn Otodofo. SeciJIUI'Itn Comt.ot. Qubnioo Boc:a1úv1 florttno Pt:~to:
PminConJotoll"' .Mo \'tvn AR('pllblla ,...,. aboliu o viu ao IM_pt'nÓOI cbdo a Wap pt«i.:saiu pcw blf') ctMpO e Sl(ldt !«< k'PfÔ' nM '"~ ~ <Õ:U1fWS
{JI(W Deo.foto~ T«ia es« cnt',.,.sooa '''"Á j fkp(ibbcad.~C~»t: MOcL. dt O P41:. o jcmW dr O...mtliOO Bocartvt. poru"'f''O 6o cec..mmo ffll'!-
m ctGct 011 q.e ~ dt.~ 10 pooro1 O que si,cnJQ o t.~ ~.tO bbaDO A d;mçt dos adjtt:i\~. ddaoldclfes 00 ptrtJ dt c:W W'Wt ~~ llO-
dtH. lkfnndtlli, ttan11:10tn1~00 em Vfl'l~toorcull (t.$11-St.Ub do mornctuo d1 men~. rr"S..~ut sut 136 cNa$ de hojt, '' lul• m~ior t pt'll (IU~Iftc~Ao de
procluroat;lo? r)f.odoro, Qlil' Jll)$01,1 plrl o !llll4ro, (!:Stl t-ia n a~l!k mocn.tll liCl fun<ho<.lor, dlspotld.a peb !M'ni<liriof dC> l'>todoro tt Lk·lliJmio Con"'"*·
(said.t do Queru~I·Gf.cwrtl, 4lt7Ó' a <kpwi(IO do mJniltfriO) d.n.lh vivo 10 ~oht'IO f tml!lWfl&f tul'tdador. ~ f~ apli«C' ('OinO PfoUiUC• Od
tmpU.adotOU .t ~blta? f'lt&ru, Wnl vt'U) nundMI.do-4.ü '""*,m-a.0 apos.tolo Em wn10 ct. floriano W nw. C'Oft1lfft$O. i'OIJ vno dcpoo· de )('fi
21 1119) M'O hho cb~ll(lo· Cllm&b.o IN pdo hdO. pftlltb~MÇIOi o oo""'''ldldor-, o s:dv. . dt ~llk• Os qult linfll IW: ~ • Qlrlllt·
Hou·~. ~hoal, •~cn MOmrrol o no 41a 1) tm Q"e [)(oocbo 1mha twod• <lide de Nndador lhe dto, ~m compH»sl(Jo, o üwk> dt tltOd.mtador A dis·
mado • Rott)l'lblica? tribu t(llo d\l p;.~péist<Ofmntad•com hu~nMpot ''C~t ..r«he' ' ~d~niroo
St> • f"'''"'dos nYa\ lf'm • VtrCOfWI • pAfl.idpa.;-10 dt l)cocloro, ouu•
~t.t"' d.«m Ás(ltho• 'iUilapaçto d.t h~n Coru1aa1. Todos 1"$110
de Arthllt Au~). t«1 OPIIU de 19111/ 1 89$~

« ...,da fM t«<abtttf S4U •ntt'*ecu telbfé -" dtOlat •ilitatts (• d.t


Pr,ai. Vttmdha e a E$coob $-..pHiot dt Gu«ra. ft'i.alb m1 18$9. -3<düda m
.,,,,,.,
$lo Ct.stb'rJo). NIOh•. ••••)btm,
d li-Yuil .,.,.uu
Mm tt(Od rtpubliCI•
O N lerOCOifttc:, Jl<'-l(ill moc!o$.,
S•h>f.a.ur proc:tlf .t • tOIIM:
na•. Uto\1 l"liiSI('tn tb'i :» lh,C'Oid j tl ci:l> QU IIJIIC) .. flftpotiJ.O(III Jt 3U.ol ltUa(IIO
'rut. Rtnj.urun, 4tH f o fundudor.
• I) dr IM)Y'tmloro. Seus -U"luwlores inibttn\ t'm lk dato P"'"CI de funcJM!Of
Dlodoro.~toptodamador.
4il ikpUirlit-a, dr rectQJ,..,d ptl• açJo O rwallar~; tcril •id3 dt: qwce
flo,naM. oa:e"""id•dor.
kl~•o. NadMnmtoa~ _.. O)ln<teccr• ~~ nau.r•
QIM>O tt"tô!:Lo AIO p.nsult# de qtlutellcia. ~ deociorisw fdr-ucam dUtlldo ''"~ru.:. o J!ICWC:Ido..-!
1-"0 f qut ~ .k't t'ftSIOUIIdor!

P-.&;~.n!t;,.s. 11.-ldrlo, tofocM, I*''" butw•, slm.~Ja di.Jclut.a. 4k


t•) lf'111•-w ~'' ' "kJolfll'lltf11to •llliftr.f llf'",ilfir9,. f
~noup;.~PI
Llo ·~ hftcf.o -
poc1o c:atrt C!) patbe'rantt~ do, .ro~t«~o.l X ~ b:se'. .. ..._u
34 rr-
a(lo)tcwl SOI!rtsl vldo~ li!Or'~ tnvoMdos. N a luta peJo ~abc:kcunfl!tOdt>
11m._.,.u~ ol'ldil pu n o Jj de ~''t'Jnbro. ~la COI'•s:Utuiçfo tft 1.11'1'1 J*lt~lo
tq:.ubUcMu. SS.1tt:n <»mo"k deo e &!enlm<11te se dj ~m todos~ MOmentos.
« ttollh.fmmw~ politJCõ~, tst'l''aembutMto o C'Ollnltopd:a. dcfmi~ do OO'V()
n:gimt. ltik'Uimtcue âpe~ v«bal, o (()o(hto loi &C$ vwcos .stndo t~plt·
ortdo em lutas pc'l!it kM que setW l JI\'Cl pre:namt(l {tltUiderat ~:uintas am
aous aposo 'iCOnt«t.tnefll(), A ~~t~:ãli.se dit h1 t~ {lclo mito fumbdoc pode totr·
''lt (lata esda.re«>r t1 naturaad€-.\Sec»nR""'

DEOOOROo A REPU6UCA MILITAF

Que repre.~uvao deodotism.<>; 8&c: Joi dtlendido prindp<dm~nr-e rot


tc:tt-'rcs mil.itaru des~l l'\(~11ll~ da J11opapt~dlll'(11uhtiClUUI. O~: deodoristiiJ
mm. sobretu.OO. os of~ei aí:s llllptriofo qu(' tinham lut•l<> no; sucm1(<>tlt,...
O P.ua,uai. Eram O.'l il'llitn~tO$ parenta que (;tft~&'!o'am o nuroch-lt. 1rm!l01 c
sobrinhos. um dos qllais Ih.;- 'brio ~ ponoe.~ do Qu;utc.I·Gen.nl a I) d('
00\"t:tr.bro} EI'Jm()S: io~ns olki:.lis quf' fiw.am • n1obili7.aCãO m._., ltPpQs d~
Sro Cri$tOvio, o 19 ~o 99 Rt-.(lim(fl~ dv C:~vabru e- o 29 R<:aimemCI de-
Amlhuíc. e li Et.<:Olit Svfl('rlor de Gunra. SJiicrJtanm·~ QE'J.Se ""1po o
Q pirJo Me1l'll Oarn:to (qUI' .sofre" uma .:~lncrope ~ ramtt ;ltí:ar- vivas i R(pó•
blict no CampO fk Sln tana. f' qu t ac»r<ifJu o visconde di: Ouro .Pmo na
pristlo diuodl)-lh.e que- ia ser íu2i1ado), QC.JpÍti() 'l'r-af,U)(.> C u'dQ)IO, otmP'flt(>
Seba.~tiiQ S•nddn, o ~llere$ ) Olquim Lnádo lb!i$U. Cnrdoso (qu~ tlf"'O•~
iu.tibr o imv<:r..dor). o 11lie:m Millnod J~uim Mac.hf<.lo, "' <:adet(>·~t·
gemc>Pfkido dt Abt'ell. Estt';' 1 met~oso tl h irn~. ('hc-pram a se rtQmr logo
.._ após o 1) de novembro f!a.N. es.tabel«er o que-coosiderava.IJI :~ vcrdadti ~r~
~ f~o:s <' comNt« o f.l$/Qrço dO$ qu~ tenta\';nu, $CI\ICKIO ~les. <ltolnrpo~r • •
his1(J(U 01:1 ptO"C!ito própr~. 4 0~ m11js VOC"ai.s do 8r~1ro knm Mtnai).,n'c'lo
~ Sebasliló &ooti.ra. 1\noo dqx.1$, ji fcitos ,Qfl\el'ais, 1i00-1 dispuc:~vflln e
-ç-eN'Jodos f.a;;os
Pur~ n.t.~~ ~t11110, ' procbm.6Çij~ lot •to otrit.mi'IUC' m lliuu, W l':i!CI·
r.a;i,'Q, C');felllado "'". Ji.:l~..~ i.mubslitu{v~l de J)wdotc), o~ diJ~ pouco
(1111 •ud• rnfiulram, Eram poci()Qs no Dmoo d(l S11nt:u1.a ~ IW!m I'IX'!>tn() ur-p·
niuram adt:"f;ltudamcn w a mis~·4!, •rci•., : "( ... ) (liJ c:hdo: rtpt~llli<u~
rlt'ltt 1\CÇJQ('r prtVa~r•m,. ~nb'n:l(lO pat11 (I moml!a i O p$lrofO.Ito''. dlt.
Seb~• ~10 Fh .n dtin, cbOOo ~,ao 11 A rimdc:s Lobo r:•n 5ua &reou de!Kr.çao
da mtaei n~ cama o t'O'V<> prc:Joetldou 11 cuoclfnl~Çio.) A vir.;o d~So jov"t!n11
o6c1aill n~itlviMu cÇiin.;i<li• t.1 i1n ;1 clorpr6prio Ot«Joro ~deu t•lit:illi$
1:>111>trlott.i ({'IC' p~niciruram da Guerra cio P11r.t~uai. rnuitm &:.s ~IUAÍ.S j('

.
tinh11m dfvoi~ en voh-iclo n s Q\lntllo Milu:ar. A Rtl)l)bUca. paru n~ gt\lp(},
-----
R-Súm,ida na ~ d.to Deodato a Uh•• MOJtiia ts vê$pcriiJ 00 movlmt>:nto; l'l)~te. rm J89l Um Sfil) dc:f!Ob, Telrcin Mer.dt$ pUblica~• SUII b10Jt~1ia.
a Rtptlbhcil t a .Sílh~açfo do EútC'ito.u• Not•. &>.ni-.Hnin ~ roloctdo no p~n1t10 ctvico do Bn:sil, ao lado d~· T~tao
O dt-otlolrismo •parece 4'0m nitidet. no conhecido ó ltO de H. Bctna.r· dcnt<•$ e Jos~ SaoifkicJ, Tíndt:l'ltts na Jocooffd(:nc:i•. )os! llonilácio nl
fi#t. P. 9i ÔC:IIi que- rtvrekDCtl il procla:na.;iO cb Rep)btice. O Quadro t wcalmcntc lnÕeptn~la . lk•~ ianttn na R..-péblka, tta essa. J)i;ra os on<ldoX'O$, 1 r:ti,..
6oJmnldo pda itna.g:en'l eq\it:Wt: do l»~ruh;~ l , que <><.:~o~pa todo o {>'rimeirO d:•dt dvica que $imbolftKY~t ó avaoco d.uocitd~de bn:siteiu. em dtreçio •
pl'aoo. As OUt•~ figuras spma-m a() f~JQdo c em flOSI\11';1 toecvndtirU, L4 wu do~jn() hi~ko. quf cn laml*n'l 1 plenitude 00 bun'ltóidfldE em stl•
esroo Bmjamin, tm j')é 4t ttt:~ald.dc com Qoifuil)(l aoaro...·.s. -*'l)bos 11 ca· f:u.t f)O.'litiV.J, 11
'';tiO, e. a ~. Ar:i~lidcs lobo. O~tüo dQ quJ\110 é o Q d -As.si(ll eo.nltaçiQ do Se.m d(Jvi<b.oelrmemo corpOr.Ui\'0 foi ramWm maojpoJado p(lt Ben-
bcroi miliuu-. eiE'Wdo $0brt" 0$ comUtl$ "MOrtab mQntando (o~ llnimnl, jamin t 1(\l$ .seguidores, A uultaCIO dos a.JUJ)I)$ da EK(IIõll Mi.Utat e d:l.
E a uah~o do g:t~~nd<: bome.tu vitOri<XIoO. fatecklr da his.tóri;•, A in,~ per. [$COU SU-perior dt GKI.Tfl ti,nha R)Ui to de corpCrlltiva, de- anrleivil. Ea-
l0t;~1$tl• ~ 111ncl• maior do (lut • do quadro de Pedro Att•trico JObfc • flfO• lava-w o terow rodo em dcsa,g:ra''O II()S brios mlHn rcs. Ma:s. p.aJ;·• Ben)a·
dsm.açi.o da lndepend~OO• • Al• fi~nde PecJrn ltp.arecf.: im!'f'llgindQc:om ntill, <> Erétci1o era lntt:s um ift3trumento doqo.: o firn d;~. açao. D.at la!V<'"L
' Wias oouas. Ht ~"' coltt.i\>a ao quadro.dt: Pf'<iro Amêriro, aç10 (JUC' nd Wü bcs1Uç~ oo d-ia l). Como posillv~~a . etitbora nlo órtO<Jox.o , n:ub
au~cnte no de BemarddJi, talve:t mest»CJ pOtqut: hw'•tsst' menc.>r ~~~· tinha de miliuciil:a, rcpuJD•va·lhe .t idha do prtdominio dJ.. brç;t oo poli~
dadede aiirnllir Opapd do primeiro imptntdor- nos acontttltntiUO$. S6 {a!~ tica. Pacilu.c:a. :;oohav-J. com o fim do$ tx~rciws., com o r«olhitnento de
aoqu.adrode 6ttnilrddli a esp:~.W, o $imtlolo da ac:~o miJiw, Ma$ o1 f•lt•.se uxb.& '' a rm~ ~ mu~u da b~rta. Nil> 4eix.a\'a dt..sc:r ir6rueo qu~ o lbk--
~e <:tr~mnne- ao b1ode ttr Otodoro posado ptri'l o qvadro. A J) & n()· C'Í:<J f~ u$3do pau atjnglrum e$t:ado-.social que o rdtha~·a. SJ1,•io lt,omcro
' 'tmbro. M tl.liO ltvn• esp.a.da. ape~··de lk>l"()irne.'lltos em com:tttio. Re(l"c- a pOntou na ~ ca.s11. iu(O(I,iJ'lêtKia. M itiu.n:srr.O ~ ~i.ti,'ismo C!ram, lll..
~tut ·)o tr,g11endo a e..<;{ladt ~te, e<~mo qut>l'i.a (l maJOr }Kqu~ Oo- AUndo m, dun~ ooi'as QQ€1 ''hurte,n~ dt ~ troover tflst(Qblc.. , ()$ tWt.0
rique, se:~ia vi<>l~r ronkm.ais a \'tt~ dos !nos. Já bas.uva 1 d(lvicla :sQbrc do-..n repNW..,.am • &nj-o~mttl • mane:ifa como foi (1)1,.;1 a RfC!dbttC«. Ptru
o $('11tido do gtSt<>decf3Uet o boM. ele>, 11 lran.)i(iv ~·e:ria w Udo compl.aadl pela t>Jiue impcNI, o lmJ!t'NdOt
i frent-e:. M;as em (00\ >k.çiç,> niiO i.m~i" tcix(.n Mt~ll!es. ftott próprio
dia 1). d9 c:J~orn.r w tt>poblicarM» .-os IJrltOit: ' 'Ptoclam('m • cl luu!ur.~l Pto·
lll;N]AMTN CONSTANT' A RJ:POBUCA SOCJOCRA;rtCA damtm a clt.Juntl'' . Ném elimina o ú.to de QIJt, pOt tr.b do apoto a lk11·
Jo1min. haviil uma '>'td.oe)abQrlld~-dttep~blica .0 •
0$ dtt'=n ~r(S ~ prcpoDdec:lnd• de Dc:nj•m in CooM:tiU !'11 p«x:fam<~• Tal ' 'i$10 conflit.a.n niiO K> G(l(ll o doolb:umo míi.S também, e prind·
ç;lo rt:pcesema:v;U)I uma w rmn' l~ti~ ~ ideoióskl mui'lo di~illfa , A pd~Jt<nlt, com a po1iç\lo dr l»ii pa;w dos históricos. f al»'ia:se na dt'>Mo
dfitfetl('a apu«c jt nos t<~civos<.Vm <IUt: JX.nif;min ort dt'$t'1l10, ou cndna· c-r~tre as çQrtOOI.es democri1k11 e sociocràtic:a, eotcndc:ndtl·.st flOr demooli•
s*<b. Jtmto ti. qutHi~çiO d,. f•Jndldc:»r-, disp1.11"' dittu com DI.'Oebo, a112 tica • 1>0\Si(~ cb; t!istorioo.\. nJo-positivisfa.s., I'Xtn.id.átios dt wna -rt$Hlbl~
rcçwn ourm que •ntlhor dac~üm o txt1rel • f'l<.t niÕbgJdo. e:r... o c:ti('- rc.·p«:~tt'lla.!i\'i 11 mantin am~:r~.a. cu r.a~~l. ~ 11 ttumeita da Ter·
Q\Ii&<a .o lp(IS.C()lo, o c:vaugdi.udor, o dl>utrmndor, a rall(çll)f'fi..(ji'Jteo, o pre-- ~eil'fl R~lfc;r Fnr•c:tSa... Os s.ociocniuc.'(ll5. 011 positivistas. ct.lfl.\ mirnlsO§.
ctptor. o mestre, C) 14ok14J j!• ~"ef!Oi de miti~ar. Ocnj•min niQ tpat~ ('m 11bcfW$ dt clfmocr.teia rc:p:e$entatit·a. para dd (a.rJCtttiuica do. c:MII.d o
primeito tug.v CCHDO ft'prost.ntame da d~ mililgr, como ''Út~ ~Sal mtul'bicocla ~~manidadf'. Em.m1 ht.pr, 4f:\•. rtd ser lmplantedlt 116i!.adllra
v;~dor do Exétci((), Apartei.' corno o ptc)lesoor, o t~rico. o poc-tador ~lto u mK rtt~ubtbn.,t, btma de B0\'('(0.0 i1~pirada Llll.tO 011 U<KII(ã<> <:IAJ.S,léa tomaM
vis&P dt bi$tóri;l, de um projino de Braql A ct. S4'l dt!\~tú Q f•to de: o <.VmO n• tt,a.ur• do 0.-ntDtl doJ. '.tt'f'lPO' do Comi.le de SaiVilç.IO Pll\lictt d'a
U de <~ow.•mbto 1e:r ide) ~Jtm dr vm:a gaa.nrlad1 ~tt• adt~ !l d.r,rmba.r o R~,·Ol\tt~O Ff\ln«U, O Coo('.t~. JW'»C m<>ddo~ cumpria apen~ Pt~PC'I
miuis.létio de Qvrq Preto, 4e ~e tt!t tunrioT11)ado em m11dancil dt r~B-tmc , orçam(fl(trio.. O dttudor ~c~blic-Jno JtO"emar-ia pOr «14• a. ,.idJ e GKO!hc:rii
em rt•xoluçllo. ~m salv:içJo dA-p.~tr-U . /.l'ü m~:uot A f.i.llllidade do tul di1-atluti ffl ()1omovc:r >~ rqJ(J\lU<i• $OCial,
A expos~ mais elabor~ de.~ \~l1'(nt\'! foi ~il:1 pco)Olo po.sicivi~Cll$ nto t 1 !Jir.mtir, de um lt~<lt)-, ~odu u tibcrd.Je. espititaai~ "pro,mover, &o
()rto4c>WS. 6c:np,min d~SIE'nre,ndcn:-.: c:oru Mj~u<'l ~. ~lis;~ndO'>'se da (Mitro, a uJ('()t~llO do prokt•rt111Jo A. ~o. mc:íti*'ttlc íl dimin:ac-Jo
' ttu»o Socied•dc P~i,fv-ina e:m 188:2, nuu manl:iven t'flli{"Jo ltm;sto~• com ~ pfi,.iiQ;.i01o Ih burxuto~l•
osche(l':\ d,) or,odc>11i1 Lo~ ai)M l l' roclamuc$1>, tlo dia 17 de fl.O\'t"•nbto, w•
Em lofma S'JVCW, 1 \'l!ftnl~C I!AadD • Ompm1n Con>tltlt f.am m ·
foi -J'(lr ~IC$ PllKIIT2tl!o, 1MtJo M II!Uidt) W n! c:le\ ~Ot.IUtO est~[to utt Wl. t'flt11 -61 pro1~u ckl• twuMicn.:lll tt r•ló t'noonttou ari~J:o plitica. M •9

40
"
concr,tmlu pau 'o'AitiL., mtditbJ dOJ f!rimclros liJWJ di ll,ep~bhtu , 100rQI\i~Jo
a .)q)llliÇ!IG~trt lut., ~ Esado. 11 tftt~ç-Jo ê (IL..'(õimc::oto ( i"tl, • 'CCU
bnuçlodos(uutfriOS, o illiao .,(Oftb:IO(I)d. o~wudo. • ttÍI:Irrnll4o
CIIWIO •lllt&t A .tt.a • ~~~.mt ~ <llau:wut. !OcqJ t' ..-i.,~. c •
~ao 6 repr~m.teJo pollha, i elite Ndurtlt.KI, (*fmiltfilm uma ••·
srto pai'Cl' ll des.sawrrecue C\31)) o jteobiniStttO (lu< s11rs;u dunmut tt IDYCI"OO
Floriano c m..woou a C'OIJuca. r€.,1lbhc~Ju uf 1897 Embot~ flonu.no b'W
C*Óbroc 1botrtclt''te"Oposillvomo, o estilo*: fii>\Uftl) 4m- 1~0. -
~,uno. ULtic.JW..S., coo.ua o .,-aulit ctrd-"'·
morÓM.a (eo mcom na
ap~rt~~~oa), p0pv.1am - txnb.l drtM p()ntos.drc:OOtJtocom • llf'OI'Of:t.ll poú.
li\-bl.a, t mbot"J f»t cburi.ó a nti v~ em çonllllldl('lo «tm o milil•ri,.mo,
St a ttpubha dos deodorisus l"f'Nmi.a w • ~al.açio do El('rdco, •
~ dt "'fftil."lltc ~in Comraot qa.nü • ulva(io ct. Pi'c.na. Ela
~~• do IIOIIUVUII'IO 83)1 v3Jo rtltfii;n~ da ki.;eOtu. um• tnC~kt
do pkt!l.ldoc do prtM-ntc c uma Pfotr«~odo futu ro IM'OI'II(lf•"•• •anda, tt iN
teml~c:ia ll:ltS1t•ni(l, a con~i«IIO do fl"qqt'J mi.).l~nAtiO q-..c t-abi• 10$. ptt;\1.
ÓVISW, llltltO m iltUfb como CiVt\ t\ hi:sl6ftl linha SIU$ ltt~. MU mtl\'t"
~t'l(OtO prcdf~ ~ ~ lwfo dtfi.-..d..d, lnM I '<"lio blo!MAN., apr""
(Ulmnu~t • dos p-MIIn ~. pndtru .aprnu.r a mudu •~ntrv.a da
humii\I!Cta4t. Essa ntattha, no a .o bnsi.'lc:iro• .,.~,.•v• prolo "t.wl«llnf'nl(l
d"e1 unt• tttl'ib lK-• 4'* &llt01ntbw- • t~rdem mat(lthll. mu•ndid.J c0111o in(Cif
PQta('J000prOO:-tar'*<l ~ . u tibc:rdadu~iricu.al, ioltot, 11 qu•bn
dos ~O. IIft$l ~do&.do.Mibreat+ClttaÇJo. • n~a.,.ao, c:ifoc., •
Oi ~aot ci\is ~- m.ti:ur t1ldo isS<! pc:-b 1(10 dt f'O:IOIII
qo~ f*SUJS$Ctll lttlfl11'11.cn<o tkn.ro. médKm, mccnfl.rire», m•ttmf,ti(O\
On'IQ v11.ngllilrd'a o~.8ue-ui<b .flf.Mnl (Cl+Mpl)$1"11 podtria, ksunckr ('lf1 , ocxnr
J gr11ftdt' tr~nsfomaclo. Era um• t""Ç<kit de bolthcvi\mO' dr c.li~ta cnH••
IIIJt .ttd disct~Ócfo ..td:ntc:. '-'•~ l'OJlfrrisu., ftlo x conbm....,a:n. no
enun•o, coc:n o ~nCtc-.dusio.-o& Ulra cb OOn\""tfttiiMfatO. EII~Jt;••m x cu
luu 1-.ofilica.. em COtl"f'' ~ e f't"f011M>, tmbf,,. 1ivn~1 lk t+flflooar •
n:pr<waç-10 c art 1 ttennn1nMo do Apostol.adoJ, Foi o n.w rk Sih·a jsrd11n
8't'.ni.,mill ConltJDt fOUiro:s. O rflflti'IO IIC deu AO p<Kitn-i'lmO mll ll~&r, ~IIC"
oalmt'ltt~ oo d.u f.W<IIr. Q:ilic~n. ~ mt,.,ttn ftDIIt nt.Mio cta-'• f!'Cftl•
~ dt agitaçJo robtic•. iulmorneoido 'fiM" tM 1904. pOt oc.Jo~Jo cb
R~l ft 4a V acina, O 111C0blniuno civil, uNIIJt, em t.Ofno de! flor-it;n(),
ttmbl-"' n«o~ev• flMil ~ b t~$-tri.;Oc:t dO& ottoclollot. ,,
A Vertente pMkivht1 ó rb.ou ,-~,~, nurta em d riol. m<•OI•mcfiiCKtq;u
•~. ~,_.,.w m dtdtc"""' :a tkft...,lD ~tant. krlh•• n.
~ 4a Rcpl)bi.i(ll, no Rio dt J•nt\ro: • F"lot1ino P if'l\OCO, •• Cilnd.in.ii.a.
;;ambtfn lk1 Rio. Ct •lótio de Ça..\tll.hcM, t'm Porco Ale-Ate, 1odoo\ obre b
ltt~l itli posKivisl&J Pduudo di' ~~ e l>klo Vfllun.. ~mdh.uU<'\ n• cot~ j. MrmMI'tl,.l# • /JI:rtk"''" C••SUff.l
<~o. os ues O)nShU.etn ,·tf"d.adntoli di_,curta~ f.M)Iirx01 ObNecrn"l "hM /Jtla. vu..,n. Rio Jt p ..PI'fl
a6h~~JI!t ~cko~.-u~• ~~~
4l
41
~l.ta!l, '"!lU! do lt).qu.Ab .a J.tlt! deve: ).\!f • itlc-;llll.ilçdô d1 realld.u,lc-, a caal·
t~JI-ld<• l.tiík> .llcHtbtO. e .CttiYO do '!d huz'IUno, ck)'~ ttromovc:r o n.tto
clvku dll ÍIUrtiH:a, dll p6trb c: d~ huma.>1ld.adt. O tu!to dvko, no c:a....a brl.u.l·
idro, )t31Jn<lot oti tnt~«o do Apootot..do posáthma, Jnclub, .dfm da lu.n~
delro ~publioatta. i.l!!seabtda !loOt l.)rkio Villru·u , il' llgt,~:r.a~o dt! 'fiDIAI!ntC"S.
~ &ruflu:lot: De.o.amln Comc:ant.
O Ol OI'•I.Imtt•tc>l.l ~jumin Cóastaot, exa.'l.lt~o pc)l Dêdo ViU11rn t:
uuu.sg.,ua6o t l'l \ J9l), ji fQr.-a prop()::stOpOr TdlW-a Mtnde:i em 1'892·. Pro·
I!OSW t: cone~. $(.g\lndo 'l"cl.'lclra Mcnões. Btnj;u nin deçi• sem dl.'l vl<b
.ser m o.<>u ildc et11 ~u ~ :11\lá(-'Odç IJ <.le Ct(JYt1llb(O.I1lts trn pr~$0 hc:urellpl.-.
d to qUe: agi:.t .. su~tt'Oiadct mof'.almc:ntc: peb fam.illt t' l.mpul!íonado ~la
Pílula. oo Wt\•lço il.a li umaflldade' '. A ligu1'll simb61ka: ~ R~dbHc:.. rt:·
prf:f~tada por uma ro tJJbêt~ de\'crb dominar o m0emmemo. Ben,amin &-
--~riá aparece•' h]@çwU(!a @~O ~(ti) aba~ n:publkan(l, c»m dts·
tii(J'.It- pllta o lwu ' 'O(dtm e l'roiJrt$$0' ' .B..tb:os·rc:k~ teprestotarbm
tdllSdll vidt do ttc:ros" A ob:r-. dt ~ \li.lbtes 5C.b'Uiu em <t1l'~~ tu&~
iodk'IÇOt'J ~ Tcl.lt'l.fll Mtn~. A dnk• mocllflut&o sJ&mf~llhVfl. qat< nSo
6. lJfOt.tU!/1871/.0a 11oric!l.oP&J:qto. iogt. .t siM'bolOg.iti)Cifitivlua, !oi uubsritu~ll<:t da l'.iUi ll f'lO .dro do nUidtu ·
&I~J.~rillld• Si, R/9d~ }lhltdf'<» toe"ZUO pdrt Iofum.tnldade. t'tprden!.tth wnbtm por um.• mtdt~o~:r, l\8<'fl
com wna eruUIÇI uo c:olt). liunj.tmul e-ut 'íOitado pata o Qut~nel ·Crl'nt-J•ll ,
.,
t~do por lrAs a bandcm11 Ncx medoDillol:> e-l»i~>1t•lh0\ IUI) q u,tlto hen
IJo moovmtiUO, J;tUN~·rn Cf'f\21\ d~: w.t 'f1d1, inch•indcHt mommto do 11 d!-
na,·crnbro C1TI '!IJC f. 00b.:11do no bdo de Dnxlo.!o, ~m p~ <X i,ll\1.1ldl,lt-,
f.n.cndo mo.mot:ttto cooitv.pQfHooom • fiJtuf'\1 <kt O'I;>COC:ll.l~ cy.qun~ t'tl~
t:ll~ dq br.!lé otfg~Jilb. Br.u j~rnin ~r•uuu l'm o~ ub:Jiudô. A pu rcc~ I'ICJo\
metl ~.lh~ .1$ i'lsuu., d~ nndtnh''> ~ _j(~ê Uttnl(l'ICio. 2m un~ do:; bsais~n
t~ll-\'Cl$ 1 1\!c p:uu p n:Ucfil'u. td fCÍt'têoci• i R&~o'Olútlo 1-~t~DCt'S.a, lUI {igUf'J de
o,~~ntou Num dos m«<l•lbüa mnis •ao)ll-d(ls, Cti'$'!4\'JO Çálombo l>rb.ldt •
unia U'tih1M ~• ,.,... qllt'- Dcnj•mi" C<litSwu devolve ao prel<kut(' fnnrill o,
tti){Cu~ d;~ GU~:rr• 00 Pi~t•.:wu L O bf{J1)~ u tiltud6 j'W'C)Vt'i6 .ls (utldl(n3 de.
oo,, <al'llaôn. um btu~liC:1W , ootro J!CIU~ualo Por to)dt) ~ mon~unt>ru(), h~
~cprodU(no de letu as po.:.it.ivutn c trdd de !koj;1mín Cbl\t.rlllM., 1111~ ®til O
' •A rtJigillo d1 Huln:Al'!!.dadC' ~ 1 udnh.t rdi&ilo''
V i.$00 :.t-mdh,t.~UC" ~ci 1';1111)a11il!l f)O nu:!!\u:ttleuo 4 Flor bM P~i xotó,
obra l.lc! Ed'•·•f<J9 {ltt ~·- A ol1111 ic)i iu *tltUU.!III l.!lfl 1910, m.u o o..odlt.ali!
de n
l901. A 1\Liv. de.. fkoh1UM;1 f colocítdi1 no t!to do-p.:dC"'•.al, em compo~oi·
ç!i6 in1itul1d 1 G1umilt d bitftdc<!l'rt. O:nl\0 nu mooumci'lto •n•tr!Ot, 11 bAI'l·
dctl'!l Ct'l),ibJk•n• fmm11 opnno&• iuodo ,lllt-'1111Uall. Ndll, .:!m b;• l~·rcltvet,
t!l'>l::kl~li<C.a~:t &: 'Tit'll\letllt:( e le»~ Boa.fJido e o b\tl>!O de Bcttiumm Cc.tn~
tiUif, .f\ c:ol(l\t('td J, Umll a.un ~lt lf.J'rt'tll mulher cstl1'fl.dc .a U'lio dirt!ltl, 11bt.-n•

•• 47
(W.fHit) o Pt,tudo e lpOiftt.ando l'õll'il o iuturo d11 tdtri.a. A I"'JC' do moou
-..to ee~~~ • k!nnl-dt ak.- o~. rdtrlotu aos lluttJ "I•Nfos ~ P•U
~ • tnOIY(Jo de 1119 1'\os tuc-hos do a!l.u, bllJb (Oiocsdot ••~t~~r<t
fN~ ~m. l~tOC:U.t: é U!n:t estétua, o~ ,8fUPQJ fCJ)rtsmtun •'~ lt~ '~" IOr·
ttuuJoru dJ lltlfllidii('Jó llti3'1.le.ta ~ 1 rdlgliO falolo, tntcUacue • rekrfftt'U f
1~ iamOOoftl di= ~J.I Lttta:u.ta la cstJo O Cn~rmt (~ lw'MC'II),
"uc~ J• h.t. Afo,;. (l'lf(t nqn), Y}IK" Plw,., (rac;~ '"'"•••>
<: A.uh1tlfl ((al olk»rno), A figura dt!- •nylher. C'Oln vma I'Ollt tu mlo, l)ft"
tuklt Sig:ndiur • r411;a: nlista surg;dt d" fw.lo lii' trfJ cuhu" o f:rt'ÕOmlneo
00 .)m~ ~do a=nor f.-éd "" kao-t-tiewv mosrr.n ~
4.. dm. de- fJuntno. fn'" untts: as fi(IINi:S qllc, t«u:ftdo f'ti&l'IC' a.'CO Ih: ;htiJ.
B.ubo$.1, )(' dt_t·~ • q,oc11 (jltt florlat~o do topo do monumtnw p:tr~c:i~ &rt·
tu: "Aqui nlto -'Obc: malt •llo~ufm''' ~
0 ftiOfll,jiJlitOIO ptO\'O('Ou lwp nJotiO\óh'Mt lt<'C:bmavt 'Ot'do Clrilft'
t«Ur-.o de .to~~• <OkfP<..IO. ck tfpfncntw a t~•n•ha de: •mo~ ~I(' dr
t>rn~nro, dr um:~ il.ttlkJ polioca, dt.So(' .apouar tndtvtdtml'ntc: dt f•IIUtl•
Quo flt'fte•d• a todosc O) ti'Jiubliaoo~ A ~ti J tottt~dt•k pdo faro de
1\JI,) ((f '!Jdj) fk..aoo ~.~ .. JI()Mlt\'UU, .o C<IMIVIO de am;..... Conu ..u
~ J.U.O•Cariho!. 0 tl'ltOI:IIImcn!OtrJ.ck'-o. Wll;~ lUI.UhU posiiÍ'ri$(11.
~ •r-roprl.if' dto sua tntmll)n.,. Nl() deu~& de 5n ·'~nttk..tf\'0 q~~c: FforiMIO
tmha ~coloc-l(lo no m<,mumemo tthiJ'd.lndo • I'Jodeirl 'l:'l"'bi~• ~
cdHcb pelôi pos..lJftstu, Flori...,. f sêoidct.-tdo JOK.n·a da Wndr:in e(",_,.
!OU DcSmO • mcorajar. W•.ocbpnfdmuo. wm PtOino ckltt •~ prop.anh..
lftO\l.~·I:J, NIIJI:tndoo ff'm1 po:si;i\•lil~, como Jt vtri lh.ii;lnt~ Jt
Na6 d tftrt' rnuito n111 tol'l('q!Ç~ () tnonu.tl'W'nto ;~ Jtir.o d... CutWJ'a(ll}..
tlllu,tu.rfdo ~ Porto Ak~ en l9U 1t obra f c» CllftCJO Drlr6o \~.ilbtn
qw o:«urou o cAt 8top;m10 C~t • tOctpOtt W ele: am1 plrimidf. tllt
cuto tope) domln.t 11ligura dt lkpQbhca ~11) '-rn" • mulbtr, •rndo liO\ ~~
idt)!)ooo~ St di:Sricaucna 21 e$tll:lll, QUe TCf>fM• •u•m • Ft<lf'ra.çlo. 41 o
tu\l
wddtc:u..-d "'Otdom ePr~" Ntb..1otfh rvlln.Mk. no. ~··n;~INoot,,
"Cft'cu. V'2n:.u <nt$ U v-a. ck J~lio dt Ca:M:iU'(It• ..1ém llal tudit~
rdrrfllc.as .a Tir.t<.JEntts, a JO* Bon,fac;lo e i Rt,~uç:llo Fr,•ncl"'ll, l.mtu
~h.,.l~lll>dli!r,ll~m·Sf !Wk> monul"ffito.•1

QUINTINO 80CA IÚVA A REP(IOU~A LffirRAl

~ Bocai\lva ""'~"''J Cftli l $8911 ~ rqNbi*Cifn,


tnN.-.ud~ com 4lit'llnt ('JtatdJ~(tiJ(O JN'kl Mt n lit,lo de! 1870, te-dtg,l<kl t:l"
ann<t.: putt ror rit". Elll m.alo de 1889. dur~~n~'l' o Cungr(-MoO R~blinno
F~r.J ~oc:n~ $lo P-.,kl, Quin~lno íot• tkttodadr·do Pm.do Re-pu
posjdo ..,. lbr •..-• ~fM-c'Jo cb ~biaoaot.
Nnno &a:saruo,
48
SQ.~ QuulfiO, tl _..,. ~. •rot.,,. pc'lf S61on. qw_ ~~ "
Jlftl(btr.açlq, lti'Vt"f''IIJICI< I"' MtOt dcftl~tr. .tt dJ aMmJRrftól(iO dt?J
fqirr.crw:)~ d~ $i&) Cri,IMi1l r. JJWm. dtfininJo" ~.cu.w;ll> l>lt tlW3ftlO qtJl"
• Rr(l'\blict ~ kt no dl• ' '· b wil' d' tude, tU} lftfiO dto Sto Fr~nci4,t0,
<h l.tlllii C' S\11 rt'uniJocom Sólon s~ll d«i~. o ano;o rJe S(,klt'l. Q h('fobmo
de! l)todoro - c:•,, w.
WOA.\Inllo .. 01o infr<diet'l lt\ qu~~t flt(.nm u Rcr-ul•.ca. A
tkoc•lolo tdo$ h i ~~. t· (if)(lwffodcl P•rt1dURrpebliouno;os nulh~rt't do
o. II'T"tllmcll:o\ IITrt'ft'tnk --·~ pen mrttn)f(IU la. Qwr,UDO $q;,>t(
q• • prOpU ~lO Mt.ll..w ttn~.Pdo pa-tt4a tallc.a r('tuthcalll 6c- •tt••
ot. qean& c:onua O l!l)'f'l':ao. Seca MQrttu, "DemO COC'~· ,
'"'' 4-No inirio.aoconR~to COCii uJ linslõcWc:.
Hl ra~i' Stj~uWo<M hi3«lr!C05. • Wiu.;-10 dto 6coJlUllJD fn-·st aind-a
nutQt apC6 • clepruiçlo ctQ flli!IISI~C'io. Aci o iirilltiJ t..~rde do dia I) n*'>
t inh• h•vido ntnh ~m• nl 3rufflf~l(l {o,rn11l de jHotlAmb.çio d• .Rtp•iblltl,l
tiOt 'pa~nc c!u lidcr iG{I m il1t11 r do m (Wiftl MtO A ttlltU~UClO da Ctm•ta
Mumc•ral. l.W'* r« )m.t do P1trodPio, f'tdg cUIAmf'nte isto: • dtcrf'<
lll;âo ~i\'01'-1; .l:tO''O 1qj11lt A W::U('(III7not;..-o Qot( W diri:Jjl A
~ pn nip ulcnN•ü. lkaiiiPut ""'~"" OI .-I• ~
aN. •
~..u \C ck a.ne. •~audt 4r: """"'«iw • "'-"""'•> .-" n~"' fOII•
•tnf* to ç.ab wn «:p<r 110\\l, •"" ('111 n«ctMnn {nncuht.r • pc;1II\LI.,(k>
ror Me~o de t~m ~l>t1ci1o. l.$-,o d~• mao;«n A Ql&t u m do:- d rirahM: dfl
Ocúdo!O, p111tidp.,n~ d IC'lO •los t(onttcimnu()\, o llll:tliO Mirto Hrnm.'"'
d• l'c uueru. 'ie t(•kod \~ot< 11 0t'tl;.miu ~'1\oif\1 corno o " hou~t(n do flkl
h i'otl((l'','ll
A afifmll(io . . . do;\ h i \~ cn, l'>':lfUA'-0, ,~.,!l r art
,liMMhl a p!!IM(IO ~C"'ll M f11'0(:b~Jof' a Pl'l'lf'r('tJU !t~ cb Rt1"ffi
Nka.. M-P cn cn,.oswwt fWSu o~,...., clot\'('a'u r o at*eot in"
l'(l'...trodC' . - «bJI). Tocbo. 01 JOJ!MI) elo R• r•&t;Mnram ('UC"'õ 4od;..:,..
~ Um eosnf"'l.dor d*" oo1"m
pç,bl~~;lld;.~lllOS t'fiaiE'iJ'os diu 4:1 lkl""~
t.t.c. I'«<O"lh«o ··o ~n dmtnro de 41lt9r~ ut~Jmmt. rro<tu.bdo rtlo C"'lil
twlt~i mC'nlo d~ fofmAl('f!!Ubliu JU QQ Brasil".'' Atchur Atev~, l'(>flul>!t
ano l n\ll~f)fito, du, que u (ll llf~llo dt An\tlde!i I ®o - bt!tt~Gado (tE#)
• Nl dto Ultlll (lf'(lprltlitíl•l NUc-1, poÍ\ "(I\ cat'lOCO.) Olhi,II"IJ pl')l; 11at11 ('1\.
OUI.IO\., 1~• l n1Mrt'tfa11clo'1t ('(Jin <K oU~" \rfn diltt raltvr~" Ao
\"OIII.t ~u CIU, ts. do"" dt •llii4Jrucab. 1o6o nl' f"•"'"o • ~o no RoeM
( pt 1(1 T M"~). C...;tllllo. .-uro pns n:rr~m • nu . . F..,co S..r~~o
Ao •t-Io&. o tatr61otto l~ltO*~ "Eucs hom~s aJO ubt-.ta;., ta~l. 4'M
tlolqtiiC::it dta bfJ•\Ot'f\1 Utltll f~O~Ó• ' .a
O t:Uth'r ll'.llllltt llu ClfWt.çlo C'hllllm~" 1)0f llcrm:ab evidrntt p;~r•
;,rr nts11do. O ll!JC'l Q 1111~0 cl1• d d•,le. viu lni, C:QinO d,;~e Au:.:i~, umu P•
I 1,1d 1 ,.u:rar lidtor..ut.. tltl t flcl)doNI A JII)$ u dC$10"1\Io do mmhctr1t• 1'11•
C1m.po ck Sltl'-'111, I Pll!ldll ~~lu pc'b Nl da Coi\Mitut\.'iO, fll,\tollldo 11(10
ft(.ltl.O.. pcla. rua do ,.,..,Rl. prt.1 krcn <ll" SilO Fr•• iloW e ptln tua.' elo Ou
lO
1.-
l"tt.tw pd._,. nl» "lo
11\n JM!nt ~~ b«""ia'l
lk.e'T ~ dt a.nl.~. fiUtthu 5CÔR" Vd'lit-
o puvo dU.Ya fora do I'Otttrv • prod~
Jn.u.r Q I C: milit~&t 011 dviJ. trlolte de Deodoro, Bc:npmin ou Quirui.no &>
t'ilh'•vJ. O dnico c:xtmpCo de in-idnivtl pop~,~l•r oc:or t~ oo fi.o.d d1 pata<b
' '''htat, qu•ndo '" liOIUt elo ~kntO <Jtixawam o Af!ltnll d1 Mannha per•
hgt1.,Uif •Df~JUIIII(;J 0~ popubttS qvuc:om~nh •11em I pttadll! ~tl(l) I
t.opc-, Tn»iO qiHt lhn ~''"!lt um rrqo A ~t• d~ quamu.• 11d·rf"
IC..,_ C"f~ a_, COlo{~j. 11-rf'mâro, ~ i...orrt Trorio :s6 (iolu Ofttl
mtl-rtl'loaobo&o o .Mcs.mocuti)lffciMI::.t>~ w. ,.~.o a1dhof
tlnliklo .lo p.apd 4o pcl'l'() MO ~ rqpnor: *I!Uiflt CIO" Jr1P a C(latl- lS
A" tcot.ur.-a\ doi C*'i'llruJt o mlm onpa•l Ól ~N.ia IT\"dõllll &'i
«mtt.tdiçi'~ q.tC! m-.~ortAUfl'lo ini(tO do re.l\t•..e, mnmo «"ml" 0$ c;u•o
mo...f'Bn•. Conttli<HI;Oc!l que nJo tkl:lpar«tf!lm (rltn o ç;orr<'f do tt•YII'O
,ro-
A di \•iÜo mut; •~ co.-ri'nUlJ mílh••'fS lfVC' k>nt• .,.it.ft Noo.s«ia dtw•OilO-
Att.«Jo, pDf c:~l'l'(l\o, 'IM no mc.w imtmo dos tt'nffll~. •nk:iado c:m 1922.
""t111 C'OCJIO n~ •s•t•~• nJCIIOnaii~~Slid.!rlllu ~lo C'lul)t Alil~t~.r n~ ~­
uN • 1m,l'"t'UOI!Jwla ttrtktta cb W!tlfn~ f<"tt'"'~ &n 1930. bl.-\·•·
.w .~ oa """'.r~t-.Jc:) dt ..-aa drt..-futa rt:'f'V~ ~~ ~
dt 19)0, e:rlUJI ír~~ ., rctr-rttKW a aa.,...,.. Coo.tunt ~ 10 WJ\fft'O
~"'l't'(Y\ftt<tltO polinco t~ "'IIIUIT$ qV<' C*"'C1ffUOU 0 f.rtl.l ., f.e.ptrio f' O
inkio d. Rcpabta t b\·•• ~<~ mt.Smo. nos '"'" ~O. mi~tarn mnaoNtn ·
1(\ Jo 1)()fiti\·io;mo oMOÓI)"(O. eç•no os~~~,..; ~ tlort• 811-rtK:lsa e Roodon,
1\"o~n hnto, l•ouvft c-ntrf' fJ~ •ni.liucfl:l um !Jttmdtt~MOJ~o puaeUmin..11
• di\ tdo. O doodori.!wno viu w f"(!íotçado ~lu tm t4ti'llll prolil3ionlUutl'ltf'\
..., ,du • e.IK'I I'ot·lt»otc'i•l) 1ttsn.t01 cu Altma~th• t prh Misdlo Fm'lti"U,
N• dtud• .te 30. I'Ua OOtrmt~tdocoo o rndi»c~oMii•.mo. ~doa inltr
~.ao po~~.a. I!DinhArw.- • atJo dr Gón ~iont~ 1':: a'ltlh«W.i.t • m•n
• COa' in&alelil Pi»>'-'~· - Eún:ilu F.lc-. ~~"" iãlor • ('Ot
M;lO dol apkito <r c(, C.t!)lt:iO(Io profll.Si-M~J\. 0 f11. N0\"0 \cwu •
b.it~&1ba pd• uniso ao cu•JtpoJoobtllim. A e.-íl~u• ~ O.•ojpmt1'1 Con.,taru b
\lt!tlut:lld:. de: .w.ttiO'ItJo etntn~J 1'11 pr,ça d11 R('lll)bhu, tm fr<n~if"JO Qu-r·
ltl (;.:.llttal, c b t Clu ._,t! ~ndi d,, « n rooio b MYOrt$ d1 f)f:IÇI M 111,
como~~~ ~~~ ô:ls tC'ntJ'l'l4, ntcn l">cvclow ntnl Fkw,ano «u!Jft'am o htltu de
OtntAIIlln Po~.r•o~p1~ tailitu. cn nt'('tfitáfu. unu fi$1U• qllt' nto
d.•.dJ»t. 4liXI b.w- o f.~no ,Jmbdo alo ,O dl ._..,lo
mtlit.,- ml) da un.ao
cb p6rN ft.IIÇIG,. O Olllllt4110 tn"r de- 'lO "-~ oo lm;álo: Cai.as. O
~ ~ I tfl)fdftlt• 1 c..-. '*""-al ft!ft:KiiJdiHI d.a A.cp6t*A li
.SC: O" mil i:arn (UII,f.\tÍ.fllm, .mui, ~limínat t.o. p.nc de 1ua1- dt\"ft
~•'lt1n, pcrm•MC•r.t.m u d t\'"i&Otl- cm.A' e» c:i•i•. r toltt €M~ c o" mlll
UI._.., Um;r cfu r.l(ll"t do ft~•·•liO cbll ç~rtnOfii(CI~ do (."('111cnAtiiO do1 Rto·
tiiiMiea pudr. dua.r C.llllllnl tfU~t- r.o t:mb.•ri('O q gCI ctn t""11Us.t\••m IUlÓJ vlncr
PO' ck .JOYm» mllwtlll P•r• OI ó vi"), *"'id(toj df' 1()11JI 1~-. pri11 detit'tlílÍ·
t...-iu(JO 41 R~UhUca , m d•An1 \'Olta.J • fat.t nt~~t JI'Ml'~s q~ • tmrl.an
3
TIRADENTES:
UM HERÚI
PARA A REPÚBLICA •

A 1u t.t cuJ lQI"/I(•do tllhc.i &t ol'i~m ch Rcpiibl.iell m o:'ltf0\1 1 di(ICUI 4

daode de <OtdttUir urn hcMI parA<-' OO'o'O r~iott. 141'r6b ).1(1 ;\mboi~;JJ ~
cosos. ('fl<:stuaÇ\'k".s de idtiu I! a~i~. pon~.op •lc! t~Vr~d.. , fukrOt. de
i.d(!ntiflaçJo colewr•. Sio, p« ~. insuutne•.>tt» e6c:~.c-. para atíngir lo!
cabe~il t (t COI'!IÇ'.\C'o ~ cld:tod:\o$ 1 :k!r\ •1(<.1 da k_sil•tnt;.çlla de: ul.gilll'~ pQif·
tk<l$. N~o bA rtsimot: qur n4o promOvJI o cuho Ih: ~u' herói!!. e do pOSS\III
seu ~o t~:r.o ch•íro. Em :l!guns, 6) hi'tÓ!.1 surglum quA:>C ('\pon u·ne-<~mC!n t~
das luw ~~ prc(ltdetam 11. nt>V.a ordem c!.Jj c:oí.sfr), fun oou•o:s, dl' mcn(lr
f»V(tl-ndidad~ ('OPilllf, (oi n~to Olll:Ol' dfot(ô tu csc:Qihll e n.t prorr'IO•
Çkl da ôgur• do bcrOI. 2 ex3Urutnté ~ \lltim~ CfSO:\ que o f't(.'f'ói t
mais iropOtUIIUt. A ta.ha de. envólvúnento real do (H>Y<> fUI in:pllnC.a(:lo do
~ime le,•a ~ l.:11lt t iv-• dt oornpr:o~. por trtE-io di a•eobil~çno,~ltobO•
lica. M as. (amo a crl_~ de símbo\oos nkl tstbítr.lri•, nfi() .$C Cu no VatÍO
soei~. e ai umWcn que se colocam 1L$. maior~ 1fiei.culd•d~ fQ con.,UI.•C:ió
<.lo f'Uit<'.., ocMco. Ht<rl;li q~ se pr~u ttm de tet, de ~u:rn modo. • cara dJI
')~,Tem de respQndet a oJ@:1.1ma n«ess:ldadoe w •snir11çio eolcésvx, w
Oai.r al$UIYI t ipo de _pttw!1aUdalk 0 1.1 de t'<'ol'lll')()tl.tUrlc:llltt que C'Orf#pond~
\1 Ulll fll.Ode~ ~lf'tiwmtnt e \'.a~®. Na ansé:!~eia Jc tf.l sif'Honb, O Co\•
lor(Ode mliHi~·Jo de ssu~ pollilcas 1'f$U1tari \":10, ()) prtt~ndtdo, Mr6i) turiMI'ia.'l r QcliWiic•t. pqk.M tt'tfUitlnoo.., libcr*i~. Aot1:1t10 p:o4cril Kt (I
~.to . na M('lbor das hil)4t~. igooraOO,s pcla m3ic)ri1 c, na 11tor, ricficu. hff6i de 9w dtJO • f'tll'\b11i:•. • )IKQiriA•. ~MS nlo dJ R(pú~liea quf' to·:s
bttU~OOs..
pou«J~&( ioi con,.tt\lindo
, No ~1$0 bmi:Jtiro, lot grtndt o esk.ltW de ftttt$(Qrmaç~ dM pri.nc:i· A!lt>im, ocs:fo~ de pl'ómCM;~ dcs&CS ~nolldtt05- a h«ói.s ~1.1ft01.• etl)
pats p;llUC.tpUntes do Jj de OO\•tmb~ em bero\$ do DO"'I rt*irne. A' .,;,... nm:Jo poocu A pe(IW:IU den~cbdt• hi$~6fi0l do n ck MV(mbto (oma fl'» '
ru~ .d~ cada um fonm c.aotadas em rt0$.1 c. \'C!no, em livTOS ~ ;onai3• ICAtlll mlllur) tt.Jo fornecia u:m.'I'IO ad,. .q uodo pnil 11 f.t!tt'Jlll'l"'CIIO dt m•tU"S.
c~ fflAnJb~ ch·ica;$~ ~m tn(M'lnmcmps, em <avlldros, tm lri$ d11 Rctnl· ER roequ •'BO o a\l1ncro ck fCIJ11b1ic;mos cvn~C'tQ6, loi 1111 ~~ nvta. • pJtdci·
bUca.. Ç Seus t.~omes {aram dados a ins&i!Ui\-ÕC'$.11 ruas e ps~t d~ cidade::~. piÇ'.IO f'Op-. 1 ~,,. 0'1 ...-ventrn )e 1ler::tm
n:r rxorre6MJA ftom~iN rn m:· o ht·
• n~''JO$ de gutrn. Quadros ('Qroo o de. Hc::nriquc l'kmaNklli. ttultBn<~ t6iooeoc6011®.' Os-cattdidaJ<» a lw:r6i 1lilt' t inham, ele$" t~rnbtm, p ro(un•
l:lreodorCJ. foram a~qs i2dmir;t('lo póblica. &l.dc h.l~Ofica, n:lo t inham • t$taum• e:x:i,stcb IUU o ~I N«o perletl·
~o en o~andid1to mtis <Wvio :10 PJipel de. hC'rOi f'el'llblic:a.:n.o ciam . , l:llÓ"fhneiUO da p 101UgJnd• t-tpublic$na , a uv.a desde 1870. Ntm
Nto al)eti;LS pcla indisputld. cheíi2 00 fDO\'imentb milita r qu~t~ dt.Ttubóu n1cs.tno en:m t«<I\h('ri:lo:. co1::w h t'I'Od mili~llfl!ll: , Su!f- r .niciJ)IçiQ 3a
• Mo.o;arquU, Oilll 13ltlbê:m po:r «rtoJ a'I)('((O$ de w• IIIU"<'JI) n• ;o,nada I;Utfl'll çon tn o Par1gua. (oflil PQ'ICO wn~lt ~~~t~ ,it Rc(X1bl1QQI Hef6b
de lS de- QCI\'C:Itlbro, O ~etho mili•t r, •'I)O:ribundo na \'t:<pcr.., m:al ~ 1m n• d.1 S~n·tn eum <ÀJtin, 0:16rio, Tounand:arê• .A- pt(ln'IO(kl eSc OCQdocO r
tendo tla :sela. poo<Jo-$( i fr('flt~ d;~ CrQJl1l, emrMdcJ ôu.uliOmbtJKiomauo FloriõtrM> • bcr6i1 de s u e:rn §oi I)M'frioc • ""'~ rattidMlio ru. prod~~rnii('Jo
oo Qn~rtd·Gene.rol: $t'lll <h\vida, hh·~a aJ insrodit•ue,; 4c betC>tcidacle. ;\IM do~. Rc:pt.iblic., i! (':t:l p3;n t: do Ff'QC'C$50 lloe cni1itQçJo d ll$ du;U fi~ur11.1.
<»ntcil de miJiu,·aoo &.cores 1l0derosos. A COI'Ilt\'u PQr .J4lQ ilu:c:rto ff'P'Ubli· A buxal.lc um IW!fai p.ar• !I "'Rqrublkt -.·altou "ndo éxhoónclt nllo
anismo, l)l~ibto 00 P~lllo dia I), Stu j(-ilo d(' lf!I.'ICI'.ll da ,\lonatqaia, o ima.gimtviiiU muitos do$ rM ttÓp)nc~ da pcoda!fUI( ilO. Dt~!)ft"cb.J. di/ktll
!llt: ligon fhica. t;uf' lembra~ a do outro iLUt.rt vtlho, o ima.- tl'.dor. Irra dadU ~n1 ptvii!OVtt OS fWOI.tRO"b~\ do dia 1), q ~o:Wm *
!'()I!JC.'Ot. !Í(' ftV<•kl\1
aill cb militar demds p;tn Ql.le JHMJef;k l« Pf'flE'IU(ilO maL$ ampi• Nu luuu; <llll>ndt ~((!der u <:llgênclu dll rniti!ic:lçfto M Tit llll..ntC'\,11 Nao q"e 'rltu
41.1~ covolveranl () illfdo <b Rtr(•blka. "ma ligwa tio idemUicub (O<l'l o clemí:l foue descOf•hcocido b rtf'ubliC~~•m. CtmS'Q'-.S•WllliMI nm (('I filiO
Ell:ttcitodi,·tdia ta.'ltO <IVll:ntoun~ . 00 inCOI\fidmtr em aco eKr-il(l(io. 0,. club('.l. l'tophblipnM do Rio dt- J•
Ouuocat1did.,w cu. Benja.-nin Con.M~t!ll &ou rc:publiconhmo C'f'il iDo • odto, 6t Minu Cculi• c, em 1aen.or ('\Cli\.J, de f'XIU''flf p~ovtn r-t-u Vtc1h1m
taci'vcl. Ma$() problei:na com de: é (1'\lf' tlilo tinha filuta de hcf6i. Nio era trntund6 &:!Ide .1 dt!C!:Iid2 de 1870, •~1111.1r J:u• mem&ia. J' em 186(,,
lidet OJ.Uitas nem lkttr J)Of)ulat, N11 m tklo$a ÇlrAc~riuçiO de U 1ardo qu.ndo ;esidc<luccU !)r<ll'lntl" de Mi:nn~ Gtt..:,, S:~lod.whe Mul'i nho, k•uaro
Prado••-era um .tcneral incruento c um iiilno inódito, t'xibtndo • '101:1 n cll• ('befc do Pnrttdo Rl'l"•l>!ittno na Rio, ma ~Wou P.f~l)l!r•lhe \lfti tnOPumemlr,
pad• vu:~m l11n Uvro em btanro'',' P(llt m:ll$ que or; 01>5krvhtu. btbtb r:m <:hlto Prrto. Em 1881. houv"no Riod~ jlltlt ito • f•iime1n ce.lêbta(it'l do
úbric;aodore,; de sttni>OIN-. lf:t\11l$k•m rrorc~Wê·lo • um dos eomro1xan·"' da 21 4c •bril. A 1<0: mt!uno crn provlc"ia d i\r;~t(' <.VMO o R;o Gnt~<k. do Slll,
trind~ ch~(a naciortnJ. 110 l:ado de T'mMk-m~ e ] fJt<i Bonifklo. MU •pelo ~m tantO~ <:IUHfiif!IWS prôpfios A ~ójJ ff'PUtlliçliJIC)$, foi aprt1C:ntadll. t'ftl
tta llitl<l;• mil$ limitado que o de Ofodoro, No lh:trdto, atirJjill IPft'l.lU. A l881 pc:opoMu de n'll)l)lllnefl lO, f~ila p'Jr jornal 4t P<:~.s Mas os Udcm
fv.vmtude mllh•r, aluno. d..s MCob" e ~au uíkilli'l; no ttw!Í6 dvil, roa · cbs.o duOO r~)c) oa.~~ràm o rrimc;ro plano fiO diil l ) de no,·c:mbro O
TIV~ (llla.k ~ cortl OS ró>it ivi5JlU , pr~6entcdo Club<" Tlradcntetldo Rio de Jtllf'ito, Saml)llio Fctru., loi posto
. , <?'ndi4u~ nub.W.rio Qtte Benjamitt ~r• Fklriano Pd11otu. APJ$~ .a pu- 00,. ph!J)iJo. cb rt~'Oitll, m•s teve piiPfl M'Cttndi,rio. Comove~ . de
no uuc.c>,.tn)f.'CIICO .a fl)On arqu i.u as t f(1tll bbcu.o", adc1umu dit~Jt:I\SIO maiOr cncónti'..Atl•probliemMo na pcomoçiQ doÇUito a Tuade11t~ llltilmo du nmte O
a punir da R~t$d a,\ mndll no l{io de J an eiro o do Rt:'l·o!'..!l ft:der.dnt.. ao p.:tlodo fl(maoiJt.l, Q\u"- lo!'Jia, então, n n~ d a udoç-Jo de l "iradcnteJ e
s:u.l 00 pi\it. Sua resi$t~Kf11 i~ r<rY~la.\ mapim11 \'t jnwbinU•no t~publlc.u•<> c:tU~ oonuoàtlo tcri.! ~UI fi.S;\11'' ~ hetóê:?
elo Rio de J;:u'ltit(l, movim~10 q-ue pela prinu:ir. \"'f!t.<ku & R~l1blitll tlma~ Em con10 da pcnwt.1SCI1' bbtóriet de Ti..-.leat~ holn·e c CQntinv"' t
poplllates. PAn; 0$ jaco!nn O$. civis e "'ílitu.rlP#I, (!,. C!k :k!m d!1\i d• o h.!ft.l
J'q)\lblicano ror c:xcd~•Kill. A {o;I'Ç\1; dt kQ ~~J~e.lo. tl(:io menos no Rio de
hn\et tntcns11 ~t;llh~ 1ti~taóogr6&.. A«s ho;e ~oe c!isll'''' áObt~.$(\tl '·rob-
dt:ifO ppp1!1 n• I~~Ç~t~.6dencl,t, ,wbrc Jus pctiiOrl'~tlid.Jdf', sobre. mat- cooviç-;
]llleiro, Bíndll pod~ ~et <kc«tada na mtmõci• JXIC~UIII.r 1 M n 1<: ttii'G dMdih çOcs. wbruu~ aruftW:I• fi.~. Nilo f'hC iatctc.s.tll aqui t.~l di.~~· Noo
ci,-i$ e mililate:$, dn·kli$ os t:nilitaro (P.xtreid5 <;ont.n~ Mitn~h•) e~ dni ptt>tc:Jldo. ctllnt qa dcbõllc l>e T ftl&&-m.ct rru lidc:r Ou meto ~JIJ?dot-. '~ ét'~
(jac.obioo$ Çl)nrra libfrai$}. A~ mmruu atitub• t'ltaludu, pt-10$ lk'Obitloll m 11 rew1hzcionA1to o n &i mpkll fublltrilo. M ('1'11. pobre 0111 nc:o, \lrlltlw 011
t;OI)';O " ''d udoras de purr-r.. e bFo~vur. roC.'f'UWicanas rwp uctt~~du &- :sta ~ rnul ~, simpj!lt'O ou •n•M-nc11nt.lo. Ou tntlhoc'. ~ d•1.Cl.l'-"ilo S4 nt(l iJitr-
ao M11ranld6. ~~)(I'' alu Uw t.litVt.ml quul" o tuum, t'\"j o o.,•
tthuhar. A se .ccc:d..w ode. hou•e t.it mn•I'IO •m t~rtn•do • ciro• a:mtn
.s•' vwh ~ um t.nc:.fodio em .~ou e.,., •
Quuo -a~~~~' a., t n.IOt'od 'llpclf wr • ,....ao~ Ullt:a
pmo~, ~.:c:att!. '~"tUa. t esth(IO 4.& ~ dt T•ftlllcwo .. ~
Pl.apal dt \'itaRo dl> tnosot nUiado ,.._.~r cb.tow" .m,tb-
\k ta$ pe$$011$.;-.u.:..tit tn.tlll'a ~a 4t Vtb R~ A (ÇIIIJN-a(» to~Ya
f!f:UN'\ m:~a:G « SSo joio dd ~ tucolltl.l r-r.t. apeAI c&.. RtcoQ
W.C.'. de- ~laria:l:a. do TfJU(O, di Borcb. 4o C..mt"J. 0ocD11lte'IC. dl ~
11bnalm Qde ··a~ 'lo@ npilbo\1 p1b optt.,.U'' • .,0.' pruJo OOs
coojurados.' Ao vilitar a pfO'tltiCiJ. n<f mtt* do s«uJo X IX, lllchud 81lr
(Oft an0«19 qçe se ma:ninht \1\'a a ~Of1a dln tcOntctm.'ln.tos ~ «• <«·
rtnu-eottt a pOrN.bçlo~ opintlo d!l" 4bl: ' r-n• '"''*t' aos aac:oa.Bckotri
tom C":\«SSrYi. C infl':!ila.1'
T t oba .se tamhtm em comit quo; ,-Mio. •nc»t1tidt!nto rt'iV($Wam do
~~~.n,.,, Doi\ deles p;~rtieipaum d• 1\.S~etllhU.la tÀ'Itl$htuintc tk18l3: Jmé de:.
Ueundr Clnt;~, filho , ~o .,..!.1~ Manurl llod11SlUh dD Costa. ltt!st:ndi! ÇQ$til
moneu em 1841. p. no Se$!llndO Re-iruMio. nio ~'"' 111111a tw .. 7.d' ~ anour,
• ct4ido d& lnstinuo Históriooe GI.'Oll,.flco. Q oJ'illiiQ 4a Hm6ril db 8ro~
nl .X. Robtn StNtl'í:)' iObrna lnoonf~u. O p.lilr« Mtn~~eJ Radrlsutj 6n
utn •Pt!c'o -o ~ovtmo anu~al t'1ft ÚV<If •"" r~'OkOWt mrn('.lros de J8t2.
O ru11Ciramli!: ~ bjon~ador *'"~ mt:WrMI'I'ItO, ,~.c~.-~ ,IoM AoJ 00\0 Mari
nh!), ~~-··a flCO',ftCUI ~ Mil'la•ldn • ~ ck ha'e.-r dado os
pnmt•lfO!i mir'tlrn • i~dt«ia fi tibc:n5Mt do llra~ DO s6ct);)o pa$·
, . .• • ,CNU:Dmk w- r-rknt i l:~(.'M&d~c:- '1 AftOI~K' ttinla qw )hr~
l)owlb.t }Qtqlbna de Snxn. a m\IM «
Conr.,.. mot'ff'tl f'm OurO Pmo
rMIIi}J,qwndoill1itfl'l~ M,.r••-r.r,~rt4tfbxu,,. rd«Lto
EmlloOr• ~"""'na t:r.e..oh& fOPIIN, • l.c:Cia.ltMM1•~tn lcm:f: dtli
c*l*•.l drtc-rul1.a *- Stpndo ~~- A6n.al, o rrvd~tr~Nor ch mde-
~utf\llkaodr d M~tQ l.(.'OQir.t ..,on .r hnb...,. fCbr:la4o CK iocoa·
fld(ntti. O b&a.atw d.a fMftlu lio•lO ~;u a o Nb O Brnd tn Wõll
tDCJC.~.rql.lu ~1tf11a41 ~la uw df> 8nP'(ill, .o p;t..\\0 ~ ~ iaconfldentes
l..lnh.-m ptf:pdct l1ffl.ll r~bllc~t .amertUI'I.J NJo tn fkil e:ulttt Ql. inc;on·
lickftta, ~ Ti~to~l p!llrlial.... tl.'ffi lk111&utn• m&f)(t~ ~na.r )t'U~
.algo.ta C' o \l,kn'..t pobtiro ...ij;..-.nt' NJo b po.o • .,o que- •~ .,wnti,.. «-~
tfD<l•"' 1rcbel1Jo \'~um de um hi."'"''..., f.,t un,dtl), Robrrl ~11bey
Su.tliiJtfriil ti. Brnul b1 publicud.t t'fl! 1811), ta uadla(lo pOM.loiJ"Ilo.l l'aiu-
t'tn l lió!. Ma.s o çapltub )oObtt • lnc:~,..hllh\cilt, UN\U•<Io ptlr R~
Co.t11. rói publiGJdo n• Rul$to~ tio l,llllt;t" NM~mo , CttlflrJj;.v t11'
l846, A kll'lt'cdt- qu r ~ul'u.•r thJt»lnh•.-n ~tpOtln 11 ~~~lt'I\Çl d• alt~"-' Sua
•J.n.lltt: t ft(11 lft, tci.t-r.: \C! i lnoonf~clil l'CIIM " r•l••lfitll m•nU~~IIo dc-
pt~los e rthlc:uti."Kl•t.'clóubtM oo 1hutl. culita • unr-e•ftiçiO do pro
tnJoO ("' lYttill(" d., W Ih Ma' «'~'"'•
-trcc•
P«t\11~ t!"~cado Jou,w por sua ~1:1 u
,.,llotca '" o 31)\Tf"QQ

]\.Jo .....,. IX'IIuat.bdt ÚJ'O:IIh ... W'f\lilldl tdnblrc·• - iDconfi


dratn, lt1ta w ....,o • Cboda R•bc7rol'"-. 8r#rtl p~..,,l,t'V, puWit-...»..,
8rn.;,1 CID 13)4. RJbc)'fO&.s- ao«w~tttno • ~""· •miao dr Pom.C&l
- cn 111a tql~liaoo ~ Ih_<; ~~ P'f'l,_.l\,.,. 4t 134$ Poc ~J
CIQII~ lotá di:porudo C'm IS.t9 No Ou1ll, l(m(Je cfltJ;t.,.. ~
iiO.li(.Ao
t818.1&.S;~t, M: .os ttpubbc\lnos do RtO. Ao """B,.., • lltCIIltlndb:lci;., co~:~;
biiUI Utubém lflt'n,at na senttnta da al~a.;fa. n~o t•c(ln.le am sfuw·•t:Q ,wlos
rtbtkb eu «tti.<a.s 10 jl9\'ttnO PQt1t•sut1. Tir~~IC!tHcs jft ll~n"Cc «n ~"'
rh.to W.tn a.t C'(lfes próprias de 11m htrQI dvko. f: O rnflrt.r (lvr .JQ\Ibt meu· l io!(: o Dt~Mll 5ttlodh•
fet M-'fn t t'IC(I de tem()t, pob. ..se $ilcrWc:avu ~r'""' td~la", in;crl>:'tlaç)o Bit ajoc(hacoottho
llrtea de um l'fVoluoooário iriUICfs. EMbora f'l~tt o chm11 de 1\berdadt vi· AIUC' t M~11 6e granitO
Jçlllf no hn~no dt d . Ptdro U, w.= 1ornava I'O'M\·tl t pubti~o dco S('U Do Pthnttn> llt'lllt.Ndllr!
li\'10, ..te ttnbtiJ "J clima ao$:ing:~ & Ti:ndtnt,, qur, ckn•aado, ,srtm.-
DWJ • .SC.tt Tva6ea1es. tem aiodl • ..,, Jtw 41\M' ("ri 11m~- aos repu Fala no"'-"' \'11, .,,.bnndo • a~~o.slo de Otm1. ~ ~ tt"lrft '
llhct~DOtt bt&Wruos c anu &:•ocoaçao .ao motul'('a "Srne lr&quus oJo nf.dmtes:
k\.aot.t fS.Radh·u Q1M' PortQp.,.,..,. Pt"P•~~·· n
A ••u ..tan ~ COIIIE('Ou • .JC OC'IIf!N elo CC'CIII llllln CJ&:II • h.dto-
tq:tlfaa o ius.."t- & lir~;t!Se Go.u-..p lvna pwlllltOd.u •in4. rua~
6tls.n Em 184$, ~o ror.~~anc• 4k Alllc&~;o Fttrnr. dtt Souu fnrio
tu la~lo Gftt:.q<~ Dfl 1 ~o,.;.r&;4(1 ~~~ Tw.W~tt'1 RHn>~hk> C.tmu rklo: publi
ça. f;m J867 stu C\mto ·'A c;abcç-;1 dQo Tn11dt1n~ll· ' , NNJ~C m.,mo .no, Ça_y
em AI-&~~· 1 r eta Gmu.Ai#QM 11 RflVJI•(ltl ú Mi1f.JII, Clll41 kl, rc:prt'-
WOCIId,r em 186ft. ffl1 SJo Pa_.to, &.JnOO, ~ R.o d() JtndM Nu~ ,·en~.
oprim~ho plaoo t~tlribujdo aGóntaJ:u, Oll(lc.\~IUof! inliiJ.itur• kmsa rottmi~
sobre .t fldc:tatl<(a elo moviment~. Muno ~n\1 qu.- h,"'minu r'(\.t, c- quet f
dectllm1do p.tl.tt ~n:.gtm Maria, Tinu:lttwt'l 1• ijJ'II'f'C( A• ickuJi.l.~ll)
~r- IOl roucw 5P i:rn,l()na;

E'i-k>. o~· rtara.


O Crisco d• molbdll:ll
tTn~m..,_pau.
~ pa_'f.Ur ~ T •»,..
Ao qw J)iiJCct. o ~Wmaciro COI'Ifb-. SIOI'ihCO tm torno dA fiaun dto
Tir~tf:'l ococrtu em 1~2. por tn'ltiO di in.uaaur-..çAo d• ntlil:tlll dto
cl P • I oo mtiO l;.rao do R«:ro, ou flt'Cil da Ow''*iUII('Jo, ho~ ~
Ttr«kntM, A <K:a1-iio • o loc--'lttal'l'lll própria lftill ttWii,-ciO elo eoalf®.
No lu (.ar Ofld.- ~... 0 d0l'r>:fo I~""· o lítOVconto er,ur.r wna ~"-'li'''*"
MIO <b r~nh11 <N<' o çoo'lknua rl mr•rl t iqf~et Twtiio Otoru. o J~l
rni~in) lklet d, ~volt• <k l$42. dllmlCM~ • ~Aiuu dC! f»('n Uu de br(lruc,
c a •x11r~ao \ irou , mo de .a.ull'na 4.,. rt<pvblfttiOf rtlt m•pilllt.lo dto

60
l.uh c..._,, pa~.Jo ao prntwtrO ~ 6> .....,..t çg:~lrtnotltJ\.. do 21
•ahnlcdiol.ado pcln Clubr T srJd('J'Itf't {1#182) O tUub~ anl~ . •• A &wc.
oCnuo d• rn•thlhb' tu~rdfoit.alnu
l.uM C..~~~t.~ ku••\à
•foJCW'I• C..A}t('1;
•-*"' IIm# o p~raldo ntffjO T•radtfUft e Cr.HO. J\
toro t f'IIUIIIW.ad. • crut, o Rio dt J~ 2 )ftv.ulba. () ~ Jrio •
Rqc:_. _A tt..n~Jo. JDre. ~q Wr. ll[c'i'llt'dlb ~ u~IIIII(IO 00
___,ttttO • Ptdto lftll ~ tmperi.ll Em t'N d• fl)fCI , toru;td.l altlll
• r;'ttw, C()C'l)tnllltA:IJ • • ~ E. "KZ cb: tr~ • !IWtino..
~ ._ C'Omofdia 41 ~u. T al<01110 v: -t .. tl~on~r-"('10 • r.cto.
A tau pria ~fN(Io do mito õr Tu•lllel;td tn~ .am ._ ~
fll&d ilii(«Ufttnfft lS"). com~ o ta ca(lo4a *-• Jt•• ~
0;: Souu S.h .._ Hl#ü.. ü C rn!W'>If#O Muui11. NortlctCO. ~Jik l!fll <htk dt:
wçJo 111 Stct~ do S':1tado «. lrcpotno. àow:abtsn • ~.. M IN '"
*"' ltqiii"'''f da SfC'rf'l&llfi:f, ~ Cbc ~ .. ~ • "'••tJtu' •
. - , ~eo~tft l.odt: Pm•IO.te. &-.a s;ui'IJ. 1utbi.IC'a ~Jo
Mft.JI.Jdo 41 .,.,.,WfKu, -.:-orbtnrt t~ t r r ' k - -~ ........
ra 1860. II'OIIM'('OO a kr ~ do cc-•tt.lbo 110 b•~tst 11ilO Hrstmc<~, d~ que
~· ..K!C10. A ~lo da obt• b ~,..W t;(.,ao.Jó "'"' , . _ t't'S*~ 16 ·~ll4ul:ttr' •
m~~t~ho, pd&) ~elo_......,_'"' .uc- ~ li?t. l>od, "* 1t~11 ..,.,.... 19 +· 1891)
dtpod doJtf..r.P.IU "lf-*l/NI'If., ~ 18'"'2, Joi: fJOf~U I (Otl$rtu(ll:() de Utll
--~&o•l..-_~ no lUodt ~ - ~ort!C'rW • . . _ . . ca.n
'*"•
rio li J10f c.~r Tndtn~ ficwa ""la.....,•• C ~útb ~("
-"l''Q(lO do 11\MtJt vfttido ck al"<l. ltwit(O ., pt'~"· como k o puao
cdon..J ifbW1$C t.temiur a .._ f<Jo« ~· · P10 ~. . W:U t:!pO-
t<lo, tpkS3(IG .. flllblic-c"ll>. am.,
Por r~ UllfQIUnfbdoalmm• nt cnUo~ a~
dt !'I.Ofbeleo:otaoo tr pon~~~ dttdtthciaok~YtMOIMI&~•a.mn
~"~"IICRM pi)5W"JJrmftltf:. ~ PI'~"~Siá ·b,.atr•rarncrnk.H~ w
OddNN-.dL_&s_ .. _......_..,.. _ _
r.(lrdo,Oio.ut~pc-~our~....._c!t ·~drbutCna '" - . b
1llfelJift ...ado pel. lúU tu:~ tQtno dt, r:n;ro de Ttt..dtottt t eik u..-, •

T-
qo.t'litJO q~ ~.,.. 1MeftSS. ...l ~ b •

Ra JJU J# buJU'Iikl ~ . ~.-ex~~~..


~ llr)f ~c Q._ i.tfT-a
~. ~ •
tcn'IICO 4,a MOI\.a~ , dto t('tl1flt ·~·nlm 1 lfleof\fidtouôl, ck dt·rwJttir ,
fiou<>...,_.,. .. Fl< . . _ " " IS81. - - ..
•.idst hb1orr.-dof ~ruo~ l)llr aot•
IMOt, ~cabscnablk'OtG ~dlo·,.b41no...Wtt··it ..
Sul ~U* • 1 » 4i'tlf,nd, pOn«-u. Jtlftl."100ino pâb~'»• tl)QfnU
qu~ ecw-riao. _.... ~ pt1nc1pu~ fdn~ dão JJe~ (o tiffo 101 clfdl
u.l)o 110 1ltCCIOde. 8oc:n Rt_wo) C' 1lCit"peoodt- do .............1(0.
~,~ ..ate Cl6oow:. tJo eArtitl tn n• t.g.aoc;o «Mn o ir»perudor O
fftlte'• K~CrdlnO do lm;cn.o. <6ot., t~ ~ tiOE•u .-r
~4-C'OIIIO~"'tfMrt~•IMI t'l'..8f'•octbopne·

61
dO$ IINtdol'fl. ~ C~l a Vrltt., em que 'rhudmtc:• ~w..~tu rr~. Jlft)•1<.'
JÇUill •~~ • t)ni-Ç't Ti"'lt>1111"'\ r ,lal llllt O hAmliiMy, tlnclc l)cUck,ru )ltudou Ot·
mu::tibtontn. A companhanm Odet~Git rcpn:~l\tanrCJ do1: clu~ •buliciQ•
fii~U~ f t'fpvblfcll :'l~, f;\41,NS.tl!n, miJiturca, o Cmtt<l 00 P11rtido Opedrltt
- c, m1 dcoullquc-, <n JICI$:1i!lif.U\ 1 ll!'llndn OM Mdfw' 11M bl,l&lf) ® (l'lttth
~lllr<do t:w:-t A lm('i:dll Rç.,, Prfl1ornte t1ltnbtm otiiY<4. um tniltctiow Cfubr
db,. Fi.lhO:!. de 'Thtlm.&. Er.1 • ~d1fll(~ d a ptõ:tU> {Ctdei!• Vriha}, n1Qr-tr
(puçll Tladt:n:cs) c res.1urrriçJo (lt.<llfl:amt.y) dQ-4\Q\'Q Cri1to. F.m t:çkbn•
~C'l J*!C.r.iorCJ, ~eme<n tou•w ao finsl do dontihltiiiL.'l cartela p.krl l<.ombtnt
t qut•. l'n'\ 1191, ;Wn:iMI p.ull INIII~J'(II flf'(l ('f'jfCJ() dl ' ' !-1111:. ~l ifttn '' I~ 0
H~ for"m~mo . Et• o ''altf'f•O" ,1• ,.ov,. vlt •$Cr•
llurtrtU7' o d.c-sfile de 1890, Déc.W VBiu~. pigtor posilinl(u, dil.ul
t.uiu um•litol)•nmn~ em qu ( IIJUif'(ÇÍI o buJ.to de T~r:»dcn;($, corda 110 PCII
c~ . ocn.ada com a palm11 cAomarrit~e ~loo to!ldji rhõri• Btubu tdbrk)l
lrm11.Q1'. •r wcnç,, o!htn noinilnsc.o. ~a pr6pnu1~•sc;m de Cmto. O 1'1./c,
rd~;riiM!O•:l( j ohni, clil$1" Cl'pC~tnUt (I gr~ftdt c'n.tlif ""tlll ( Qnll) 0 \1{'1!1:
•lhoo • .lotlil lcJt.. Vilb r ct) lilrlltl'ÚII tle port'l e •
, ..,. alm:a de patriPCu'",,.
Tuta"VII )e ~~em d Ovitt<~ ,~,g um~ i.dçati:,a(iJO, t i&so n~ llfot"UAll l!t.lf' lll.t.'t !'lllrt('
d.1Ml ~tk'• ~ ith'~tll ~l';•lit~n alll is,vn\ rcpn:llm t.du.
Nda 1\1-iMill nra!wm CCltlltOdt Tit.a~lcntcs fctt,opor IJIICI!l o aiv''''<'('tf
nh~,do JtC"l(lo(lalnxruc~ O qur J~tcdo•'li tu'la <1 ~11ridó D#ctlo Vllt.rn ft1.. ~11
lit~nYutu c t:a 11 doc-uçllo tmdc:nciOii..J rli!tir'ida &. llv19 ~ j (llqblm Nor
bçno. O..ku'lcl\)·x em dct.lllt.aç}c)"ife Ah.art•ns.- P.-:iKOio, tlnd11b /umn.
Nlltbc:t•<> dt1Cf(!1>4"1't T•t:.Wfent~ 1.'0tl lO "Ido t c;)(Xlntadu", .actfliCentundo
por (lniU pc~n que- n a.tl~tt.il'lll.u dto $impáJittt1qut~..tn ~kn l.:-, Oul<·'mtn
tidot de!.u. &.':\âiç!IQ $6 vtco•11n mw. ,.,rde, Otl adqul.tit malot Jm~m!lnt:ia
• lntc:f'J>ICUIÇ:'lode ViiJ!l!'e-s, que eoote't'l\".t .lbftumcnu• 11 veNkl tida-nlCllo
ve-~dildciu.• Mt.JS blfdc, em 1923. VI.Uare \'t'lltou .t te-lfllb1t o ltt<»nlllkntt•,
ddu ,.el-..:n1 u.tn tMo. N1 nav.a obca., ct..rJ;tJ~c:O tt um deknvolvlmc!lt~:t. da
Jlt'imoeltu, 2 ~('11. W.ScOttsc 1 m•lat tltll!uçio. da Li!;:Utli - t:lbeiM t~ b:,.!b• ,...
•nçuos rt\'(l(t~ - pt.cutllt.v•m ~tl.r..d.a mf.is! ~llun(a com C~Cl<. l)(lo
111CilOS<:Om o Cttstotilodt3do Ih tulltorill da~ II'Jir~Uç&i..n

,.,
A slmbolo!ta <.rbtA al)at«'tu rcn vjd~ou~rotS obrns de attc c!a ~pociL.
No q uu.dró M 4-rlfdq d 11 r;,m!~lfllll, «
Auttllo de Fitue-:re&>. o m btir t
vbto<k bAI.xu pon.eima, como um erudíkado, wadt>aO:S..pn u:m (rodt, qut
Ih<: apresenu o cruçiGxo. ~o currasoo C~~piLaolt , ioclno dobrado, C<lbf".ndoo
rosto ro•u a m.,, 8 11m1 efcna de (loé -da·(:nl ~- MtsttJO"" rt-prt1e.ntaçlo quase
clloti!.Mc:dc Pedro Amtrko, a•lus.Io• Ctisw ~ ifii!$C!Ipi\'d, seu Tu:Jti4Ri#1 •••
i.lqv/III~ftrl~, de 189}. tttO)tnl M pedaços do oorpo sobre o ctdafabo, çomo
Sclb«: utl\ '!tar. A ~:l , com klngu.s btr~s ruh·a~, esta ooloo.ad:l tcn pO·
9çio ma1s alu. ll.'ndo..., tado o M10it~ó. nwra• cbn su.gestto da -sc:mc
'"
111&~ entro: OJ. tkliJI dnutl.t..h Um doJ I)N.Ços ~de pata ion do C'.ld::Uit1w.
citaçlo-esplkil• dtl%cli. de Mkb<"lurtgelo.
Além do~vlo~lo ittldK:.iç.c:rl.st!do povo. que Úetlh a\'8 11 Uatls~
. .-
........
-- mis.do ds ímatem de um Crtsw ~...tro~ pedet-~b. pertuntat pQt oott.as
r.u.G<;so do 4rlto M 1'1ratlt>nte.1 COmo hçtó-i tqM!blicano. f'oU o:iO fol st:t'ft
rt'sUte.:-<:t;t <iutde ntmsJo UII pc»içkl. Tmwktnti tirl,tla oomr.ctiídort':. hbtó-
noos ao lltuto de betói do novo regtm.e. altm dos .r{v&lS cto dia U ck ao•
\cmbro. Para r.u:ftd onar os mab Obvll'». havl:ll oosuJ ()) Uiktu da rq~C~blica
!at•roupi.lhn. No non e, 1 li~uro tt!spthth'tl do! ftet Ct~a. N!O tocu:fl ll.ut
lê ttnb!t lcl'lUIOO t1'<ltJ$(0(ntllf 6tntO~b--tS.. VfriMt-Jn t dt tep\\bli(ll $U}·
rlo-stancltru.c; <Jil hetól cc:publiC'ano oadonal. O fato ub~t. ~ de'vll. J pos1•
ç;oo~uli;u do> Rio Grande& Sul tiOCII;n:lt iobto.si.!e-irCJi! 4 St~t.a J~ se-pu·
mis.t:r.o dfn8jd11 6 ~olta fanoop!IJ11• .F-Mavt aos ht'.ro~~ ga!lC'ho5 :a cmc·
ttrimett niOOttlll, tn<ll5f.ens6~-e~ Aim•&t~'~' .se ú41 h~6i r~1"'i>li~.
Fre~ Canect et'.a um competidOf mars'sttio. lieroi d<" dllu re\"Oha-s,
um~ pda Uldeçc:OOen.da, t~ ooua romn o Ü»ohuwno do pdmd:ro lmpc-·
riOOr, m<>rrt1a um\!~ oomo Qlll.rtir, t11Ul.a®. pOb..nerilll.: m catt.t<» Slt
'l,ispUsera a eníord·b. J ~q iJ:.m NO'fbom:o ceru\lfi"'à :. 11t:tden u~s ~••••
mente o nJO ttc monido como os mirórcs de. 1~11 .f 1824. OOsúiadom;,
o ~i to ck hbt1dade (Ut j):&Jgant•. a.ulf!nlk.'O$ ht~ (l\1C()$. Em vtrios. d•:~·
curso5 no C.1ube Tir-adentes. mtflctonal•"•!ol.' o iuo de nfo (t.r sido o he-rói
mvv.:uo" t)nioo "**·1ir ttpubhcai'IO, O('tl) o pri1uf'1t0. Yte:l C.utcca tn 11.,.
Yezes meDdonado(.-.J•OO mt:rttcdor de rcripcito.
Um dos ÍRtoco ~c poôcm ter fc:v~.OO t vltór~ de Tsrflkntn t. ttm
d1.h l<b, o 800t:ràtico.. 'Tindrotes era o Mrói de: unu iro Qlle. a partir (la
m.ec* do SéCulo X IX, j:l p<idia ser coosàiefa.tJ o centro polltlro dQ Pll>
Ml1liiS Ckrai$, Rio dt- jtíleitoe SJo P.ll!kl, as lr!scapitaniu que ele búscou.
uum pcimt".ir'O momtotO, t0J'fi.Íif bxitfl(!Odt!tllc!$, 1\l toi fiiMI)tcn m lli:1 fant o
repubflcanJsmo e ~mis dUundulos ~ dubes 'ruaôcmes-. O r-to rdnte. oo
6oa! de> ~,Jo XlX , CA um :~c ~gito tm <I~~ia et.'OOOmica: e pollLic:J. t.
rta·o se distinguia pttb pujança do movlm('JltO l'~ubHcano. AlEm do mai!l.
a Confe:>dtn(Jo do t;q~,~a<l;lr t íltli iX;u\ t prt,!:Senlal'l tsBUS M!p$Hdr.tas qiH! a
macula\llim como movi'LUf:ntO nttdonal. Se: C verdade q o~ "~ l ocoo&dtl:r.01
liob' em vista a liberta( to de <~otn~ ltes ~t3();ÍU;, 1SSO nt.o J.e de\·ia -a
qua!quef ;deia .foell:lt-athta. nus a um dkulo tático. U bertada.s. as tf~S. &$
(lUttàS seguiri.&m com maior fadlidtdt.
Pllt<:~r!le. no <:~~tmt~. que hí :.t.md• oono dr:ms:l'l~<> ur.I)Or(afltt na.
u. Tíf'IIÔHitet,
/trq/{t4ji.rl, D4io J..'iUnTWSç rer,;,. P(IÜiir.'i,11.: rh BrluiJ, r rdt:rência por Ti,_,wtes. E JI(JS:sh>el que S\13' \'lJOI'HQ$€1n ~ti,·~~x-.na­
nlellle oo pOOto que j&aquim NOC'ber1o lhe nitkat<a. Frei Ctncca e S:tUS
OOUlJnnb~rOO tinh.a~m·5t tOl'Ol"ido tm duu Iuca$ te:ii$, em q.ue hoU~t1.
sangue f' mon~. Montu como bttói ~611dor. QUII.$C atrotuwtt-. n11qs n-
rual ~o dt" fu,titamt-lliO. Foi um m4st.ir .rclx:~e. IIC:Ul'ador, -..~rt~si\'1,), xno
) morreu oomo vlliinl. como portllodor das dofcs de um po~o·o• .Morre1.1 é()ul(l
l~r q v1CO ~ niQ run o tnft nu• celiiiQS(). embora. l ronicamc;m~ . ~ trllllllli('
dc 1.1mfr.de.
66
Tu~tu b t.u:...tfttt' o tot.~~rtno O J'ldnPia '"'• •ltl-'to A
«<fWIIi ~ ~'tiW - UI ('(Jit;I(Vdo, <-.o ddt dü• o ,,. . J\o'lu
Wc~t- ._..atu.lOii:rul. 4o itnôr tdti*O c aao do k:nw ChlltU A~
~hdt.amcruu ~tsra d(> "''"•r. «r!uik.oo-11t .alxrumtnlt' tom Cn1eo
O ec-rlmm!ial do t!liofcamm\0, o o.dat.abo, 11 i:lrca ~'lltl;tlde a atcurt lti<'O-
u'Utn, âS ~l dJdo$ tm \'Oht, 11 muh wllb t:cPtCt.ant('- cu® 001'1U1In'i• paru
AIWO:.:hnar 0$ ~ tvffHO~ c U ~u., h(IUti$, ' (tU(Ifii('II('ÍIO <• o tnforo
1ncttt0, Cnsco e ' r irudtnte$. O <~ttarltjammco ~tuiof, o lllnl&lll' dcrn·
t~udo. • cllstribu.icJo d.u J)ltln f"!~ e~minbot ~uc -.tn p«(Off'f"t" um.
bf.m serviram tosimbohsmocb wnw~dl,iu do.UOJ!Ic- do m.t«w, t~Ur, ({Imo
d•\kf'ill Tt:nu~. ua ""'~:• 4r cmc.aoc
Tll,u a:.-ja tt . , . 4(., PfiiiC-~ ~ 4o bato • T ~~
o l.no ... ~ter" <OI'Jfw.-(Jc) ~j a(JoCO!lt:tt'lt povfiOU J.ht .,... dtt
t •:-niÔ.l unaur-. tct unt'tdo v.olfec;u (Dfltn. OUtraS }UtOti. l('t crlado ,,...
''"P A \ lo&mcia r~.onlitla po.rtn~ p()tet:~OJ..I. TtU~IH d i
"o m.ini1 tde:ü,. iJc.eulado na ht~IIICI.In dt" .w tén,a d(o C<'Mkn tdo".>
A viol(lnçia U!lll perur.t~11 t(lt. Cll'td(!(l!l. ~k Jol a vitun• de un• W11ho,
..k- um ideal, do" "lOu~ do~~\ de um (I ~ch!ld.a llbc:Jd.ldc", lll t'IIJ~re~·
~do 11111or d, :lft:lfldtJ.,. Fo. vf!lftlll nlü ,o do ,Kov~rno pOr wsut'i t- íSc: te.n
IC'tf'*MM•ntn, llt.U lltl 1'11C.IUO cJ. •fm III!Stgo$, Vttlftl.i dl t u i'IO iJr Joa-
quim SllvkiQ. a.:nt,o l'fl.ttlll. o ftOYO Jud.a.,, E viuc1u t•W• do; oult'Q$
c~ra;nbl>u~ da~'"'""'· Cf\N', ~ oltWO:l f«kos.. t(' ~ard;anm.
FtOnM"':nm l~ XJit« ~ led.t • ~- Co.Jpt q.r dt .,.,....... • bel
U'~r- Conçua'"' k toel Oto COII~ ~odo Jot (Cimu.Qoti41 AI
rv 1 w•pt·~u., d..~.a de CIIOfV, ~~~.o por U sotw.ho ao CAIC&abbo. E:.·
, 9t rUcumrnk, como C.Uto. • qarm qu1~ .miur n~ nudez t no Ptld,ó ao
c••rfiKO. inc01po:ou as C'afpll, a3 tlot~• f"()) sooho!l d(l)_romp.anhe~tOlf' do.
OOiflMriow. O pcr•v• l''l:lu wtrllirlo, 1.0 ti.?mlmo mbtl(01 a J.~h~IO que-
li-O l)~t• operat no domittkl <Jvlro,
Tuol() isso eabv• profllnduiM'IU.t no sentirJ'I,w:o POn •t,r, cn.uQMo
prl• rd•s•osw.de CttStJ Na lí.aw.. d~ ·11tlderues rodOJ podiAt'h ldMcifK at
k, cJe- open.n a w2id~~~: mbtial 11M cld..dlot.. o ~ro dl JIIUhnpa
ç-lO, dr uc.Jo r.n tomodt um drN, iloJ• N" ibttcbdr, • _,.rc•toiUAÇu
ou J ~ Era o t<IC<lll t.f'l"ko. NJo •r~t..,nihn llin;li\)fftl, oao 4ndia
u f'dtoU e a$cbsses S«nts. oiO cl.v.di• O ,.n. aJo SC'FU"n·~ o pf'nj1i11C' 6o
pauaclo~~o~:nl do futuro. Pftocqnutrio,lipu • ~l1r.. ' i~ ia c
t PfOit:u\ i J!ID o ;d(oa) 4t cr~tf! libtnb\ie fu Iau. A Iitt.cold.lltt .atn..a.. q\ir
t.trdla.
O""" intcc aniiJQft(!omo d{1J)('r~a:b peb tnitdl<..;.W de Tlt~tdcOit1,
('OI"n(( vi meu. 'lc-lódot. f00111tlll-ln1•• dc(•·n~es de Pt;J:ro tO p fln((l Olllilt«c
.Ct'I'ICto ~hcW:m.lll. 1"'0'' tncN(.ol ~t'rl~t fl utrlf."lrr ~~~ M.SOtll 111() 'lli!'OMildilli lU
tflih'Jt ~. ltnte$. iOdKI ,, f~ f'Of ltuc' p.LUOU •corut~ Jo fnl$0,. !I
tf$1ulll.-.ti'IIC&. ~"'·~O) ......... ~"'""''"' sobr'l- • .atilôl6r11.
<h herO.. Ao h~tur o p.l•, o lm~tto, alc-,II.JYIII, rc.thtou o ,ot~ho • 'T ITIII-
dom;., Por tiS• r atAo, "cantl*tn t'lr nCJt pen4.tnct".~
A-~· Tw.dmtts ft'.JO, 4\.il:n, acon::pt~~htda 4c: .sua trmúor·
rns.. JO ~I)\ hetót n.-:íoml, "'au do <IV• ,m hrfflt rq~~~b;1uoo, Cn.s o pak
auavf:\dotsraco, .Jo(c.IJifiO, dl)dU\4Jt _Pat11 i-Mt. Sltll im11;em 1,)(4'cna\ .a ser
idu'••t4-. tomo dr Le.t.o o IOi o pr""-~uo k!f iatüi1Mà ror do ctl' • bJ)·
téti.i trglSUWo I'IMbum f~fa.IO, ~~m.t okWtl!fiO ~11.1 Rna,_,...,. ;o~
algloltiU.1 l.u~On lll).,\ llHO) f\ idu,\li,IIÇ:lo df' iotU tll\\4(1 1-'"i<IO 1t Wf (C"I:I
nJo so Jdo.s il't..Mn ~~ n ltu.S, cocno Villw('' e F.du~~.tdo dé St. 1r1~ um·
bMl prlot CVtr..&tiiJtlit.n dou f't'i\1.&.) hslndr. • tpQc• P,t;n O\ f'Oiiti·
~•st;u, 1 •ikalaJ~.» dos httObeh rtJifS dA ~( r~~ta tOmti;;uu, r.on o.. 0.1.ros,
t:ra,. f\ll.lpMCt d l ldiUIIIiva ~t'rlll di)Cffilf a mhot ()(•uh o di)ht>rói
~ ~ .,_ qudf~''-"' ~do por UN.kllno do Arn.utl Fon·
routu, or.adot of.a.al das c-dttlti(Otl• Cklbt T INÔtOfr'l na 189-1 li't.l
drno a.1m~tr:a ~ht~u de «M~tldOft't 11.0 ~t.;t de Pf't'('ijrJQr d-. n.non11
bdlilk f' d4 RepéblkL .Mu • lkp,\Nic•. d.i:t i!ltt, dc1.alia Qur:r'l\ (l(tftnda der ·
a
root lmc.b .,_.~o~ 4t una._.,.,~ Nm'"'* Nao .w ;no
T
CUf>l till'llbtm tOm os trll~ fa.»onOmt('O) de t~Wn~("' " f oi ulvt& \Jml
ielinibdte que !!':$W' Cri~o ,,jo dtu-ll»t na tt:tra \lltl &~Jd ir.o. C01d.1 •rthtt lhf-
tefll dadf dil«mtr ttiÇtO-' ' Jl. iJiftJ'tftéftta4o, aar:llt.-., ODt'l' • docvta
de Je).\Ho. <.'<1m os trtÇOJ> do36 h.ttO» otld,OS. e 111\t mnn:o r:o.ocôodo. Na
~:Stim1 qut o P'l!r-no rq~ubliuno de Mitus lhe uS\lt'U em O ~to PMo,
de tfftl o J!(lftt
• 'N'el::t.tw ttn tulO.
* \UII prOiru <* ~- h conolúl Kllotr ~ uli5tlltr
tocb twen.N ru.aoo. p<Mqu.r t •m• qge .n k-odn
se lautr1" •10
A ttnu.tlv• 4t Lumioul'lv Tkt4t;ntn nn htr61 fti(IOI'Liit, ~IN1u•d0 •
~~ toSlOJ, ato~ tOtilntar.e a sm~a!k 6o s'ml!O&o O lP"
.,.uno tfPUbbc.ano wn~ou dtie x 'S't'Opf•JJ. Mtuattdo o li de*"
~m•
nacKIIAII e. cru 192<1. oothtrulndo • otitua em frcrne :~o prtdio ck CSmara
~ J!l''ft'Oi)S mll•tttt:t. frttotu b-,.u 121111 IOCt..t,'t'. IA<1 dt 196) drtbrou
r~l)(t$ purono t:h"tCO lia tt..IC'io br.uiku• • ,...,....., colocu utr-,:to,.
seu.ur'l'ltQd31.u.rcp;ani~t pUblteu [)unn t(' o lhudo N0\'0, klf•m rçn:-
stnUdb ~ ck t<'.atr<>, com ~~;poio NiC'bl, e;uh•ndo a Usu ~o• 00 htt&.JI
F4i ~ ~q fp:)a (t._) • ,..,_ua tmt•hudr modific.w a rcpr(-
smt~~~;IO lt'ldlcwrul, o:u.Jo n-uvtno ~ Wahht Rodll,pa. t1'I'UJ;,IIiJU
('11) Ulhb-mti miJn~~RS , wb\xln<ltlr 00 lnttJitllb•;~; GuM11~'<1 A1n010, pin ,.,, ~

K'U Tlhdcnus como,.Utr~ 4_., 6! C.O..pmhi..a <kl R~_slntettlo dOto Dr~


o htro. (Jt'ia) ~ .. laftl. m:tlllit dle cmnt~.z: '" I
t•las a (~QIIt:tdl te.ml~m «!c nllo abri11 •nlo. dndt \)! j1c~lno. •ct 011
mOvitornto~ l"lk'tt'llhtiro. d" déada !;\( 7.0, UM dM qual) aclm,ou M'lt norn111
i'oftlnwlopnt..,u n•4l<. . « 40, rrutlttftdo • .,osilni(Jocom • ídDllo
Sos!i.t re.I•Aift'3. ~I Olrhi~}Jtlh r,,.-Jd,lu "-lt ea•.r•~et ,IJOC.OO 4h1 .UIIWI
,-,-
l'JlO'I.tt• ó<lfledacos do ('OC'PO pc:ndcndi"J dt' fi()JWJ t mulhotrtt atodh~ ~ç
ltmlltram. • «na do Ci.ldrio. N• dfod;a. 6tiiJ. o 1n11'0 dt Areoa tllmbcro
rn11(\1 a Cn:llf'CI' t~~lwmi·u «t 10conilclrat(' ._.
O~ dJ: Tlt:tlid* do~ ltl'ft'.t. ~ff' · al1e11. DtSSI _.t.Jik•·
dadt. on SWI ~ ~ «JJtun...OO. ~ * ~Anf10dldl-.0 de
- ~nC"f~Wlria.

71
4
REPÚBUCA-MULHER:
EN TRE MARIA E MARIANNE

U rn ~ clc:ttlciHOii mJrt1u11~ do únaalruhio republkonP fnncf\~


W o U$0 da ale.g<l(ia feminina pua teptesenw 3 Repüb1ica. A 1\ioo;arqult
f'e:prC"KnUVa-K n!l-turalmcrw: pela fir.urn do n:l, que.. ~cntuatrnc:no::. :fim•
b<>UzAv• • p rOs~ria tlll\-110. OtN!iiW<IIII• Mól)lr(luill. d«ílphsdo 9 •e•, llQo\'0$
$inll)ok.l~t.u.iam-se oece:s..tl'irios p 3N preenc:het o vaOO, oara tepre:sflluar ü
IMWfl& idfill:'t tt KJ.!ai~. ~no 11 tt'\'Qhl('l O, a libcfd.td~~ 11 ··~·pObiiCil , •prõpda
piuia. Entre os muit<-s sitnbotos e llftgOms udliza.do5, em gtral i.nsplra,doJ.
n.a tNdkic> <:IU$k» • .salicn'--·k o <b fi;tutn ftrn.i•t.in.a.. O• Primeira-' T~r·
~elr.t ~epúbHca, 11 ategori:a ferntnina cbnina • simbologia dvlca inncH~,
r(pr~setta-ndo~a 3 1ibtrd;ldt', se~ 2 revoJvcJo, seja • rtpl.ibl~il.
A fiJc_nra ffihÍnicu pu~~~ 1L !l("f Utibud. ll~;dm qU(! toi r rac.bmadl I
R.tpóbbc\1, em J]$12. A inspt~ ~~io de .Roma, onde • muJht:r já <r:ii
dmbolo dA libadl.de. O primeiro ~Jo d3 Rep\bli.u Ull.l~a a <1Rgk>. de um•
mulher ck p~ . vesttda -à naoda rom1na. J5t:8ur.ll'ldo n• m.lo d ir~1t1 umtlança,
« cuja poma pmd.ia um barreu frígiO. t\ miO esquerda segura\·a um fcixt"
dt: .atmu. Um tem<" compf<:l""'" • ;dmboloaJa. O bJtnltc (rlPo ldrn.tl.fieuYI
~ libenos na .11ndga Roma~ o ~e> de strnas m-dic2\'l. a unMbde. ou {cater·
tiidlide; o ltrnt. o ~ovttt~o; 11 l1.1'(1, &ftll.;l pOruUt pOf ~"~.:ncia . en a IJft"
.somç" do poVO no tt'glmc lll.l t' $C ln•upt••v• A mulbc;r uutl~n 11111.rr~·u
em alegoríM vi~ oomt1 na Festa do $(-r Su~rc.mo. em 1194. em qlu: •

7)
llbtrd.tde 6ol rf9lf"'cotaâ PQf" u.1n11 jo,·..m Na puça • R~uçao, uma
*•
('U!JuJ dllibtrdad.r em 6Mma dr mu,lhtr prmdta ~ na gt,tiJ))o.. --- - - r-+~
hn•~ Enuma fls,un em pt, banc:u: frlg10 n11 ct~ll . Jança na mio dirt1ta.
'
A d.a ~~.m chi'l..dt )C dii~--1.1 MatWn RoLuul q..~.ndo, fiOUCO MUd dr ttr
~XM.aado. QcWnota~ "0 tibndade.. qiUfltO$ Cflmes w COI:t\dmt tm teu
nomtl" 1
A' jonudà\ 4ft l 8)1l cnttanm. '*"
a histor~ JlOf wtnas ru6t-$ Un,..
c.kbs b, sem d1h·...U. o quadro<k DeltetOI:t: intcu,llado A l.1b..tá111Kfli#Jtl&
n,., ''R. tJ ~~ . Obr••prlma da l~ltltutll ur\lvcrul, o q u.~~el ro mOMrt •lábHdtck r•·
, roo presE:oti<Kit '* u.ms s,ura dt n:u~ ck ·~ popularu. o \wr~tf fntjo
~t'-ll'lt" os u l)t')os tt)41nhilcb. Plf• cun.a Na tl!llo d1tt1t11. ouuo Nm~Q
l'il~Jlcuoo. 11 bande1n tti(C)k:Jr, que tinh.1 .sido abandoo.ada 6unr.nte • Rcs
tavnçlo t- qcr Lun f i.l..pt .OOU.... tttdtddo-a dt Lafa) t1t~. o ~mo QaC •
n(.c;ialv.ar-• fll1 1190. N• mto <':tq!X'I'dn, ufl'l h,,;,J com b1.on eu calada. Oc'•
I$C1fU·'c osstio.s. nu.s c IJ!HSivOJ, to 3diOftlfr4ico 4e com,. rm ~
10ltr.Orta.e-6tttck.th; ban~dt PIIIIU. ~ ch)vid.laiiURia, ela CIQtl a
Af•rlt:lhlht. A k>ru do quadro euJ no lato ck combmar cL-rnentos de ide-a·
lt~. como a nudr:z do~ k~ t dos pts. rom tn(OS dt: t~rtodc Uf'()ll.$am.i·
lha:ap S...w qv.t Ott..crQs !C' W.l'llt'OU nutn• eotnhlltn!tt f('al, Manco
1)(-sctumps, qut k s.~~ll~uara na haa em um• das b..rric'l:d&1 d~ julho
de lBW O lato dr ~r o quadro. ao mt"mo &m:~po. •m~ clat ~.
"' ,_., 11 pnnt:l('ll. obn do romarMtSmO c'Of'l trib•l~t~ tamWM pu. o irnpi(CO
quetay~ll .

P~UC!odrpob. dct ()c:baoí•, R~ dttmll tt•~ •do t111 wa 4oó ptlJ,ttt


do ArM~ Tt1unto da J'llft' de l' &o~l e um1 ttn.a « gf'8ftde t'XfM'ts:sl·o. 61\
qnf' uncu tigu.ru idetúudt e belistrintc • mulho Uder1 contbald'Ues r•n •
ifuerTll O q.:udto. OflJ.tllakurn(' c:bm.t4o A p4mth do1 HlnJJ'"'1· ,.,.
sou 11 Kt <'Onh~do. pcl• fosça dt fi~ur• aM1 r~l. como A mar:ulh&4. Em•
bou muiJ e:uc1tudo \IUt' • obt!t dto Dtl11croU, o \Nl.o· rf'tcvo • Rudf, cem
utn~tiO .sco~.-r. om~ fipra 6r mulbtr, rnWJck ou ~. rea:hô.:Sf·
c sí.mbo'o. rtr~or.ando as hllt~ t ~ ldn.is d• tt"o'OIQ(IQ, d• t(•póbl.c•,
du J" Jft.a.
A pt«Wnaçio d.-.. $tpnd1 Rcpóbt~a. f'lll 1&48, r'fftO"<MM o mt«<Nt
pckn.slmboiM r('11ubht 11tM. Ettl cunc:u1..w> tC'IItiudo pau f'\C<IIhet o.shnbolo
d;a Rt P'!IIIea, • ftl.1!dt: ro&!Ori~ dos. ~.ntOfd ~ tiCO:horts ncolbN a fipt;a,
~ : Embot• a .,..1iôack atti'MKI do conruno tenha ~-. d<$tf(ll'l
t.uJor•. toh·tf'.tnl·$c algum li:$ obn.), rom() • de o.~\l mK'-r, õ!tn qut t Rq~,l ·
bllo f tft)rnmtad~ como uma mtatb« •Ollment-.do d"n crlaa(:IS. 1\10 t
mm. a 6:-ur. bt'hc:ou de Dd.lcruta: e R..dt: 01umKr pint• uma R~Ubltu
m,tlb~tt matttn,aJ, rrouuora, scsura c: solidl. Estt ~ntllda. ~~wr• a t.ticolot
Da mjo dif"rit.a. tom • rnOo f$:tUtrda amptn~ um.t dti «~ ~ Uw w 1). A panldutos \•ohtn~ria.. ,
IP-m c. n1i101. ~ ~ M"ii\. $rsundo A$ulhoe, J4 ~ \ol uma ca~olo 1\1 fu-cDIS RrMU. l~d.f l'fJCd.t, p,ms.
repl'fS<(·ntaçJo kmminl 4ue daJ em diao•c- tõ toaria o:c::~ccr. Ji se di.~riosU<(J'D
H
um• R~••"bn bwtuoa C' uma R~ • ~1& 1.-1Mf• ma.ntmciD 1
ftguf'lt ftmiC'hn-a, a dt:nlnç.tt• t'Oft'le(t • a.r faut k'j• pelt tiUMta ~ n:prc-
SI'ntar • mulher (~taíl ll: ou de pt. mll.lc•:n,.t ou comb•dvll, cabelos pdttll
elo> <Ml I'M'OIIo.,, ~ cobHtu' ou nu~). M",.. pc.-Jo, :att1b...~ que 11 roda.u.-.
Qwmo t f'C~. a disc1Açll> mais o:.ucaatc ~ 11 ptf$tn('l ou a 110:s#nci.a do
batule frt;10. ~ cko ror ''tmlltlh•. obilfft~t puu 1 kr uma db pt.n·
~l'l&t> indk"(!'k-l do ud~.all.wno, ; mf'dido1 qu ~ a b.aodetrt 1riooaof Vl.l ~
tx>ucos.se rornando tnllct·•df modtt-~, dl Repóblit'a rc~ptilJ\"CC, No1~tt,
no QU.Idl'-> dot Uat.•rr.ll:t. a 110'14\ll'liWrllllcb, 11 prc-)CJLÇ• da UtCOtot t 1 au-"n•
cl1 da b.~r1~. A .$qüod..a RtpllhfiC'II 1.11ltOJ'u.tl• a lipu lroinio11 o;III.'IIC)
sítllb)lo t~ o.ti mor4;i1, na .-mu t hO$ idos t!O$t.U Etn nmtM.tn
lttJto C'.t!IO\ <• banlf'le" Jrts-o nu prr:$CjUf'_ :"''allltmss. dt • Jubl.tituwto por
utn••ua''Olt C!Ol íotm-s de l'lli();'l dt sol, i m•~rn mai$ 11rdt imoruJu.adt ~
Banhokh 111 ~~ ~I U-au/ç:l'f(tdA Aclct.de dt No'ln Yotk.
foi DO ~odo que precedeu a Tc:I«tf'll R('f!áblicl. ao HUnto. QIW a
&,uta de' molhe.- w ~uou o.:ao r(frn.cn*('il.) di lttpüWM::I tm opo-
~~10 .o lmrMo dt N.,.....ao lll A f'OP.•l•rtUIÇJO 'mO com a ilsur• de
M-trt:mnl?, nomt popuL.r ck tnulhcr. Mananne pu.$10u • ~rsonifiat a Rc·
''t\b}i(;l, umRundo ~ k)l'urn An!crlor.•;OO rl!1)rncnt-rto. 23(11uctu,, bm•
ros, gr;~v"r» dt Mu~:nnn~ csp:rJhatítm·~ pelo pais. Hp«JalmftttC' no $ui. 14 A l«póbl>a.
Como rc;I(Jo. o pEmo •nc:tmiYOO o 011!0 A Vitatm Mat~a f-1ou,·c •nu H•·•MI O.:tttffur
tut.:!u dcn.I~.IQUC At~o~flllon eDCr~ld~ du:!rta dt lftattohlnacoatnl
ul;~;runolaln• O coito a M•• ianne encQiittOO su c~tpus.sl!O mais e-.x-ccr-
b:•da nll Lrtlrl" M~rül""' ck F'fli:\ P)'lll , CK~bl~ t•m Lond•tt rm 18J6,
i-\ CM.II ahuu. ~tJtCbm.a IJ")'.1I "P:in rló), rtpubbcaoOl C!tO<K:ri105, {. t tu
ês rw,b, n:ru,;o. cidade, bt. 005$1 &mllú, ~ •:~co . .ouo atnQr, no.w
lt. nc»."-1 ttpcr.ant.a. ldokt .o 4111al UCJ~ ate noua mn!IOOa• .acat
plti: o qu.t u\'e-1~ e trl(l!rnmos ielu.~··. A ÚIJTe l('l"fnina roo1 uma
A'•~:Marijl, oo melhor, <'OM 111111 A'lél Mttllllln(' " A\'~, 1\itlrilltltl<:, c-hr.u
de bçt, t1 ~vo é contigo, bc:ndiro ~ Ct f:ttlla &: teu vtalte, -a Rcpúbh·
C.tl C"tC •• , .'
Com" Comutu,. 11 TC't(,'tQ Jitcpé~. o qtk tr• ntl:o d.mdelt.aoc-
~icpudok' tornou .abc:rtiU o6ruL ConiObdadt a RC'putlli•..•, .l,pa!e<'tfatn
8r.tllcle$ nnlift\lmf!UO$ com •llt~ura ~ltunnu M a.) 1 cl!.íiOt'lbo(olldl. c:rn 1848
1nmoo·t& a.-.. t:acb va mai ~ n l t!d-.~.. ru• rnc:did. tm qut ~relações muu
Repl\Nia ~ i(l(ll!J.ismo k c»mpJM::araro. NóWJs simboio) r~Orhacion._
.IWC'(ifnm o Qflffk1o dt tono nu., • lnttm..oorul." A f"f')prlll Mu1oolllA("
toin-o4nl~odesentedo. DeSimbolocb R<-'P*Wica )-.u1ia {XrnOII
t.irntdo d1 nl(lo 011 cl• P.-..,11, Moveu..: l>llrA • dltt•U. F•Qalmt ntt', a
ftguf4 ttminln' ddxou de kt usada como <Jmbolo da Rtpilbliç:l A !'JIÓflrU
Rt>põbbca n5o tr:-ve ~~ moaum('nto$.
~ ftf1Qto4c•~ tw.u..icWo.. «ori.l·l"ltll(lo fr-..lftcr.u ltahll$, 90ftan.o.
§ra:.odrt r;qocu ~ f.!tUSH' ç S!mhoWs tr11 ~ ~ i~,.rtrU. 1nlttC'SSI mr.
dn<al(ll ou dt undih.tt.luttftt' (rl,llio., ll.~ta,lmt'nl(' C'OII'I a Mtl l•andtira em
umadalMb Veia·w. POf'tMmp)o. onumrto dt• t' dtdcumbrode 1889.
~. • A4!f;'Jibliubutdnra:~<Y'ftiu~ "'" '""la~1ina A~diJ*S
tq~Q.Ifl'll(..&) J.lo ff1!t'tk'tltadas pO! mut!'wrn a. IU6ao X:mdul'!ln. UCt"".O
pebs lwlJi..rat..
At •rtn. • b,~:t.~ta k>min.M adQu~ttl ar.pecw btii<'O'\O. EI.Cftl1-.&o ClH»-
sot o dlll,t~ur• cp.~~ apuece flD O :lf~:nfi. di 17 tk n~mbro dt 1889.
N!() t f!t«l!I'O oiort;o p:ar11 '"C'r a d a am:1 O)p'" d.t Mll'ltlb.,S-4 d( Rvdt.
Mu, nn ,trai,.- ~llcotUbdc- Hlt indK"..t<lalll)enb por " "'• op.ado, como tu
chtrSt~ do mlrncto 729 ü, 1897 da R~t:II'ttJ 1!/attf(u/t, crn qlU! a RCWblic;J·
mulher J.aOd• cnmnrt~ na AtJ)PQnh• de: C•n~o~do.\ Tudv J'(fttlllttC'C'i.- den•
uo do r1'1ôdt"lo d1wco: A1eoa &.1\S\unb rua ~to gul«('•n wJglnal. tb2n·
donaodo por 11fauru lCI<fpo !oet.l l.ad<> de prcHnou da ~t. O cxc:mpkl mais
Mmtlll"IO de um• vlliO auerror-• dl RlpdblKll pock M't vb1o tm O lt1a!bo
V/11, dt- 26 de- 00\<t'M~O de 1904.. A Rejnl~ aí aparecco tom 1 atnmtun belia
11 4. Alffli. C''~m.t.l•ndoa tf'\'Olt..ll que ~ra dt ~Jodlr DO Jho
A•n••• ~ti("IO IOi p01 5on;so IHf'IPO ••ntll&. em O J>~.
o iorn..J kf'IU«tml, dtnt:•do ror ()rg.ruino Boouv,.a J~ M_... •
OGa>rt'~OU a ,,.,,. ntt.L.t.ads J. tnu:u. mnma ctQando, .a J*tw do ilaldl> do
séa!Jo, • maion.a dt JNS coltps dt illl:!pteou jt tocrt«.,., a rkl.k'alatiU;
O l'IIO\'~ R'fUr.~. rt:lu UJKllt .. tWIÇio cb tt!llft10'1tll(to kf'llltltii'U Atf o 6nal
do sku.lo, Jl'••••'
Rfrula llhmr.1il•.
c tcYJSU~ nJo .se dnuram do n'IOdrt!lo (')t;~bdectdo pe:La

011•tn~ora. ~lleto~uíl•hl0o1c c> f)C»Jdvist.J O« lo Vlllnro, príltlo.tr•ent~


• IX, \!n()rilnm o Jttnbotismo femmWo n.1 repra.ronu('lo do oovo regime. O
IIYJ 1m•-o qu•dr o 411flfll vtt mC"I'CÇI rckrloda ~o 4o b~I.II'IO 1\h nuel l.ófla. Ro-
dtl,guti. inlnulildo Al~t.t;ru ih Rept.b/itll, A obr11 f dt 1896 t {.); eu"CUttdt
"" Roma. 01\dr » athsn o f"UJlOt destJe. .an~1 d• procllmJÇIO da Repu·
Wic1. O ~-UtOr >t:m d 1h·11Cb hJ'«N•k em ~ \1\0 n•*'· p:lo ~:o, n.lo
qe muito á (1CJI,uclo dos carica!úrut~ As \~n., tdth(a ~ muto. Slo
dbwa.. "'"""(Ofnoo tio u.Nnetil!Q. T.a.,bt.m Joio c'IJ»IOOI Quru tlm-
boll»: as ,..1-ftat. O$lowos (no caso. ftmOS drr- nlr), • bpldt. a~ dt
M.i'dus.ao mtdalbto (ltSaeb p0r Ateu ao nc•,OO o. na t'OI;r..-a),. .E: uma
rcprcwnf'tiO ·~~~ cb R~pdbt.e.a d. 18-48. qu.mdo o pHno rtdauill'k" d.a
bMe rfPn1omtJd. slf:ntadJ. tta~ttmdo IJ i.mptt1SJO • tr~~nqgthd. . . iOtça
C" SC8Uflft(lt P.au ttr ramfar 1..1$im a R('J)Ubhc• bn.'\iltitt fm 1896. cn.
ft'lnmOM(fll)tnoqu tl)autOJV1'CSSC' m do lll.ll'f, ' AC(«(to desse caw.dro.
~ ;nnm pc:n.lc-0 «oohmdo, niO par~ rx:i.stK oul to\ de \-tlor A r<:flé·
biiCII IH'I~tl1'111 nto lnapírou nt'nhum D,&Yld, n«lhum Ot-IIICtoill. nt!rlhllm
Oi4umier. Nem ~ e:5C\II~ura r rodul.fu Ru~. Exlst<m bw«lS d<- roulher
rq~rewnundo t f.ltsuibtklf, -.l~uns dosqu11i~ • oJrd;wb. no Mu.se-. d• Rcpú•
bt.cl, Silo I'.MJru mau: t..UtiYII~, menos; est.il,uJu. ""' Clut • hf!Uta Jtminloa
*f\iltett Kftlpruom o tNtrretc írlgio e,~uia tntn o drico. b '"f.teS btlKoso.
ao
16. " 8 ti~ rl,;t,lfro d1 18$9' ·,
P1r6ii'C N•tiJ , Rtvi.sta mustta.cb, 1411211889.

82
O. an:inas IX"llivlxu br,.,•fc•tO.t, OJI('Ci•'n~(4!
Ottio \'iltu.YJ c
Ed1urdo dtr St, IOt•m o.t unJrof. riOHt.cammrc: mdJUintes no ll)Undo du
•rt~ fllhticu. A clr-s ~ dt"·e..n ,.âri,,
obras. tnllc pintvru, f1nlll'UU.) c-
n·tonfil.:mmc~ A ftJtUt• cta mu.lher lo • OI'UPI't'Seftff, ~como tt(~
rtpt~C' lnln a hum.tnjd.lok, ís ''tto i1 pltna, do Q.UC' • tfJ!tlbtla.. M.u,
mnmo fUI y,,.,(;ll, hou~C' fr1Q8r:nl~ de,lh:a.m-ento no sigQiiiCIWJo da (iJCar.a
~dblle,., 11 rc\'Oluçll(), •l1bcrdide, 11 fllll't.a lrtqtl~mcmenlt .se
lemu'lll'l.t 1\
......
intc::rcambJ•,·am. Da; nau ior• dt ~to illduJr a bum•nJd&ek> Qll
)(1'

E~n 1890. D«io VrJJ.ar~ pós tm pr.itit:;t os dv:JtfOS de <Mate, pin


tiut<.lo • hunt~idadt> com o rwto dt C'bil~ de Vtulf para o Etll~•tlllrt4 dil
tq X bumtJ,id(ldtJ, qut: :safu no correio de'dko~do ~ t'l'lnn6rl"' de 11tt~dentes. ALi·
• 1111 tude-JifOtc:tOf'.a, filho*> colo, a mulhtr t ai. a:moo cloc:-pu Comtt, tobJ.
tr".m!t tDk. "" A mt\tl!-1 C.u''CtUUA(. . ~lt'(c '* IDOftUII'".cft(«» . . tn:sp..
r.w;Jo ~"' DU do R10 df J.meiro c de Porro Arevc-, discutidO\'! no capt~
n•lo 2. N"o <f.: OMjumin ConMIInt. ol>t.. l.ll" Oldo Vtll•rts, a f1a~•• ltuunlm
w.>.:uc: ,u ('iJI('rif"IICII1;Gel d(' Comte c: domlo11a m•b.u~ao. A !i&IU'I c» hcsói
ntâ -atada Q _, pn'!llt('lo dr ouua ft.tu.,.. "mrnin• IIUC' o tln'Ohot com a
bo:t.ndri:--a rt"rllt6Qna E • ~hõl. Mtdi.lhciH de Ed.~tdo de S...._ b:u10-
rftno,tro0.\tram aind.aamulhet~ BmtJntm. Cloc,tdf.e 8eor!ril. Oc:n,a1run
t um bPadiw ~tn: asmulht'l"'1'
O i)IC"lt!Umt'l'llo • f'lonaoo, Obr.a d!1 eduard() de M, txlbt •~unbtm duas
la~nr~»Jitntncitmllihtr. t'IIJiJoN CQin si~ mais fkzhf"1 &lww~
4C' S. opoa ((Ir um uiO mc-n.~ «rodow da: h.wta ftmtntftl, ~f'! no 'tmbo-
lwno qut do~ mam conter, .)CJI nas flf'ÓI)tllf &,rmat. fisicn. Uma dos jo--
~c.rw, -ai) lu<~() d(" Flofia1.o, ~o luwro4a pOit•la: 1 outr-•, domtU1r1do todo um
Udo elo CW'lnumrnto, f o amor. a fntf:lf-rlo dis DÇü n. p.itru brul)eiu.
Am~ rmbot. ~•. ('OftW queru Comtc~ ....._ ~ • ezu·
btfJnc•• cll "'mu fl)a. fSpecia(mccu~c~ >t~QJ. No III(UJUmtnto• }1\lio de
C~tilhth, [ >t(,o VfltJtn (QiocQU MV'IMCI'ItC a fi~unt Je~Un.ina flé> tOJ)(I,
.,Oril ditteJifnC':Ale como .dt:l_lori,o~ d11 R(lltlblk.a.
OJ puuo.n flO'ttl\tUII\ nJo sto J!ltr.\dt..n i1IOS •oddos dbskot., aindl
4W .su.u ~4 aú(_icas nt1~ PIO~as. c!a ~ fN, td. Nwo ln-.va;Q
'"fllll,v.< !• :k.lrbrttos c-ariC'.uu,;,,.,_,, Maa, ~ 0\clp.t'flun dt P111lu Attnl, cafum
nas m1tfha1 de CJodJ« de V aua. Suas tt!,·8Qrias lemininliS tambt'!m H atíts·
1-.Y.-m dt m~ bf'asll~•rOf, O íaco ~ tatuo m.ai• dcs-tpçt(luarnt x no,
lm br lmiO\ da impQnbu Qllt Oi pc>vtt\ 1\lb dwam ; rat• Drg• • por elo
~ suptt10r à bnna, ti ~.i!> dos •ncho:5 • dos pr~Jrios
t tWÇiO llnuil('ar.. Dtoo ViiJ,ua. nvm;~ tJI«'(4o •nd1.~utlvc::l. ~ o l.'tnteo
ftiiiiOf da ~poe. • t:lullur la ru.ç:• n<:gn, t'1n Sllj Epopl'# 11/riutsq Nb 8nuil.
Mu. qui1a(lo '< trau\•• dt tt"J))l':Slenw a h\ltDl.Oid'ack ou • lfl'!ilbbt•. nio
Yl ,....,..,....., tDd••~. Q~ ~' rwm mul..u... acm Jlf<Wo!Jt.as_ mew110 idea-
r I~ Ers Cloc.aldt. mdfiiO qundo ~ Wrr«c iigío. /& Altp,.d> Rrpoblo<a,
Mo1111 IAJ!d RMr'fl•u
8<
81
19 Cob.(..b R.,.,,~,.
UM~r.iYtQ Cnür~. MJUotlfJjj RtpMt/tc-. }I} " R<pvb&c..
qUJo' fl/14 idt•tlli..flll~. M11ur d11 R,ptJb/,.·•

Q,s p intq rcs PQS1!1\•i~l4lt IOr1:n OI Wl.tros I lno~tr ;I ~10 I 1(111111!\•a de


utiht.at 11 Ctgu,.lemm/na tOMO •lrtoria dwn. Com 1 rtSkh-a, arnda, ~
qut • alegoru se- rderu prtftt'tnd~tc- j hu.m~.r~idNe: PocJt..w cfita ~
• ttftt-'•"• dt(CpUr oeuotco lu.t)(b de '~o ~ r~Jwe ror mno 41
tnU,tce tm.inina Ítli ~ t rab.doa Q'l C'1ltondo$o lt~. N~ •
ttai'UJormaçiOd~ Aea«.mtalmj.'ffMI ck- 8dn Ann tm E~tu ]'brional 4t
Odu Aun.JOb a di:t\'('Oo dt H. Beroar~HJ, oon1 • C<lfatQuence t:~ch.tUo
de lth.Sras identi~ co•n o t n liSo reglm~. l)lltn;t tflf atudaOO muito u
col•11.~ A )(e'IJilbl.c. n.kl ptodu,iu umn tstfdc11 l)rbpt•io, nem bu1«141 r-t"dt-·
&n i,.I)Qlld«mftltt o aso d• ottt ka p eJ~.i.~lCIHf, como o (er_ Oat·id. Os pos:i~
rh•iJCQ foramaso ooladcl, A pint•Ull hi.st6ric:• COtlhnOOV • $(>f ftitl, . ,..
do o bl, ftOS ~ n\Oido uriltucb. px Pfdro Atnmco f' Vll:Or Ma·
reln. 1$1Ut.of:l':Jdco, pOt tU.p&cJ• ..-nos~ lllt t rtc ptOmo'ôidos ap6l •
Rq,llllola, j; crlact. a Ex:o!.. ~~~ dt Br:ln Attn, Qu.ax o:adt tp.lrfo<cu
q~ ffilrtls.w o uso~ lllqona fem1ttma ou" a:.alllt(kl c•tka do 00\'o ,f'o
&imt ror ouuw mâ0. De~ ~<li. '' rmtUr• h •U(lflt\J P<>rdcu •errmo
111'(» t ptoclluntÇOo do 110\'ll f(ij/tnf, O:i i'IOOC:O~ \) UI(/(OJ t"lvkos produl:$~
l:ittsill \ 'tn)·.:;e à tmtatir11 decn.tr h.tfÕi$ rcpublkanc., comooo caso de [)to.
do. o f Tttlldmtes, o. 6e cdr4ut, a. ft0\'1::1 lnStthli(.·Ot-li, tomo a Con~•
IVIfJode 1891 u

86
QYf: m11n"'.a t~produAir bn ltflt•• ~ Tn«Nf~. not. clinh~u~ do tiaud<t,como
simbok> da Re,)l)blk:a, t> tEit&Ut de mrr~ttrlt.es!• . Sc&undo 1 cknõru..U. que
Pf'O"'('OI uamuhA n.a Omua ~ ~ & tu~ dt M$JO. mn ._. nlo
b cont~.ld.~.. a '"o JeC~ 6r vau tal wa .,,..~. u. . d.l._, l'l)("fdrun m..n
OOtthctld.u da ~t.;d. Squndo outns \~. -U!t1a ck Lauti:nda S.UUOS:
t..oba, .10lutnh1' (! am~~on it dt Mm1mho. No lf!\'c:JW d• QClta, a Rclll'ihiK.& era
tt1'f"~d3 po. uma c\U$14 Pa.l~$ Attna, de eepl(lc'~. esea.do e lança
A 110t11 t UI r~Jo~n'.o Pf«io$;o A ~hhe'*. ......,. r-ao se f"qlll'tseGw-a
r-"!Ub:>trilÇliO, dl\.d(a ou l'()mln11c•. WHn(Oftttlln M\t tO\UUU ,.t'f"\JO d.
m11lher <ONQ1nptd.a, c:r• uma ,,.spubliu.r\O seabdOem qut • pt"Q~htuw era
WAX~.amuiMf'~bbu,1 l
As rd.::rf'aclllõS., N)\'0 r~ ftiCOtmWs na l~et~~tara fff'qum.tt--
n:mtt c.atn.Ülh.arn no~ ro~m• dJ.r«"ão. O boêmio Nou. dr: F•to /~1-.o. df
Coelho Nuo. n.to ~ t:(.'ll'llorm• ((líl'l • flttu..l.llnuç.sn ch ~e-rnlbhc~ • cocn 1111
avdJda.~t do go,trno prcwi.sór.o. Tudo Uw: r-anoct biso c rldie.u!o. P•nit.ulat>
tfteft:lt. AIOiOM). rf'&1JM ~l.i.~a 1\ piCAI, dtt.. t stnbon bo--
~. qut ~lo uoc:t drt m;~~ndo. A~ ou • ncwo ((llaodo 6c:.a húu
NilO 1"1(1()~ vive. em m.:)cebl•. ~com um, amanhl<om o&tro- 11
A 'tSIO <U Repúblka rorno I'H"OU•tutll ~ n>ldtfll• na Histdr/11 J(l Hnuil
,_. Mtl41f/tJ CêJI.OÍ..to. 6t Mtn4ts Fnc$ql.lc. Ntssa ''ef')JO ao mo.mo rM"!po
tuur•o~Dt< ~ loo.â lfa hi1t6m pitn•. a ~~. ~ doaula .-I!Cilida
pda ti tania. é Mtvl por Dom QulXQle, (IUC' et~\'uk: O ()Uan d ~ntfal • , u*
Pf(}I..Ur• Para uupresa do fi dalJo. ddrotl1u ·X' ro.-n um11 cena «gli)•ica. em
mfiOa . .al ~4nllltt ''um.• mulhrr W'fl1•nu•, dr C:lptfU no CIJ\tO di boa.
cpocanctcri:Slico dc-ái.:el/4 • Mor..ua.aru••' ~-. tka ~do
I"IM \111r«nfd•o • OlwC'Itill im• que .a d~tw soenhon f 1o1 Rcp6bbc.a Açew
do dcN"p()tltamccuo. Docn Qu,.l()(C' t • prc-.s.mu ao povn bn.\ll~·lfu. dtcl•·
rando cw.mpricb )\lt auniO. Lamon• &f"t'MS niO a ltf poc!Jdó tntregar
«<mm rt«md.• "S..W.a e ""f"D!" ·t
Por q\1-t o fn<.IISSO da rt'JffSCO.U(.JO poou~;t di Rql'l)btic~ «'11100 mo
lhtrl A bll!l<."l de c:.:pl tcaçiO rodcri ir tm v.t.m$ d ir~. Mas 1,.1 (filtro d•
Ql!>Htlotíll\•et r)tti• tlJ. ob~-.çlo li tei.njda dé 9acr.ko de que Oímagin'·
rio. •J"'l'SM dt m-.pulivtl. ~ta. pua <:Nc níl'tS. * wu comon.i~
« Unli&lft:l(lo. de um.a COff,u,..lAde • wnc.do. .SirrJdM, aJqond, mito.
sócn111n rait.d q,•;ando hJ rf'm:no soc:bl e çulrun .l no qual ~ alimtanrc:m
Na liU~i" dC' ui baw. 11 t«~nu.li\"a dt- crit b, de l'lllil)lpult-1oo, ~ uti.Liz.e 4

b co.o e~m1m dt J,tjuhe.açlo, <"*.no QUO, 4u ndn aJo nn tt.llcalo


Pu~( IM" qui •• f...an(3 bau.. u.l o:Ja~Uthcladt dl: ltf'l~).).. M 8~.
n.'IO h il.\""1•
Pua romeçur, tu. l'ranç11 as mulh.._m teprnrcnanm papel r~l na
R«\~10, o. mtlhot. "•' tnOiu('6H, l.l'ldvtndo t i de- H$9. Jtl)ll, l84t:l,
IS':' l E1.aJ «1111 nw11l111'0'1.n mcrt- • .ult...UO 4ut tomo. ... 9.utllh..a dto n
ssho em 17$9 For•ra cl•'· tm tomo de: .. mil, ~ mudtana ~
..
2'· "ljderuwemb rQ ,
K. Jbr(), t'o o•Fcm!, I'J/ 11/ 191J

""'
1). ...~l!tJ, R•JuJblk•. 'I~ ~fo C()mplst~ muir 14?rJ,4prlmo~t..,.ra ' ',
C. do Amal'lll, O Malho, 1511111901•

...... . _
17, Ntua do TtSIJfff(ldt
4tJis mil--rll'sJ 1900.

·--.. ~· ....... ·-
1,$. ' ' l,dtlltJt""mbro'',
R,.r, O Malho, J41llll90J.
90 91
Ao<OMi<knt • polhaa b a41>campO• ctoda ;:rultw-r. Rondon os
"t:rtidr: niOS~t afutava d• ottodoJ».pCa~t•'eula. Apnarc.ba,_. ~ ~
raptl fcmifrino. af'tUt \la d«ltr-c'iO da su()ttiofidadt d.t mclhtt" sdxt o
ho n)(ttl , Comte Kab.t.va l)l)l' lhe uribult O(I'.IIX'.Itn dtciooaldt m~e e ~>J~:&.
de •uudil do l.ar. pOtll Qf'l, 23.$im que • n111lhcr s<'tluuia J repr<Xh.IÇIO dn
dflkit t 1 "'Udt n101•l da hun~a:ticbcko. A polkics ~· tarda mtnt.H que
cã..-aos ~ Nao JlCII' .c•so.b ~' tnu.thutS q~:~e ~t.lli'tfr.l 1\G rpbó•
cho dJ: am~ dt R~ sJo n ilhu • &mj.cnift Coblaot. Ehs
~~;pa~cttm no papd <lãs~ d•' 1'JNIM1n butd.afldo • pnri'W'.n ~
rt~,ublteana.. idc:aliJ::ada pelos po$lti'ii5tas e dnc.ohada l!Ot Dk-10 '1/ .abres.
Ob~:mclo m111'' ck oérw , uh·u .w:il• roMI..,el vh\u.nbtut atg• m;!l
mulbctd tu prOCbmtc;IICI e OiS IIIWQII~ W: SCS\IIfll.m, Roftd(>l\ IIUMII q,~ ao
Slllttm u aopas dos qutn&, n1 rntdrt1.J1•Cb do dia 1~. driaJ> mulhr«S de
~ .Wplir•m ot. mllf• pencdoCW'li.nho 1!-m 1896. crumdo*lttoru
pa,rnnm ~ em..ctol. ~pOS..unte na dtkN cb Rep6bla. viua mu·
1hlft"', npo:ws co nn.,.wt. xompet~han,. • cxpeodi(:io. Em Qtnhum
dM u5M a part~IIO t..minm.t truhc-''' qwlctucr .,30 • R.~licll.
Prtc. oontririo. em 1904. dvran:c, t:t\'OCtn conw n \':Kina, os jornaJs rtJlÍ$·
u ar.uu a p~ttk1P'(nn dr ~oHitutu ~ l•tlo do• tt!bd4t1- Outttt fonm li)•
diealtt• também ai S1mpltlts u)Q(IÚqnic:u dt> II'.UC'triU:s,l• NtliM' C'JKI, a
fttWC1ti\UçiO da R'l"PÓhhn como prostituta tth-..:t. {()~ tlo intuhuosa pu1
c:tt:.~otn J1i1R o M'I"' .v~
G•lbetto r~re WIJ;ft'\" al,p(tS fnortl CfiC' ceri:aa b.\"Oftddo. '~"'
Knt.te:n() d.s Repõbhca (()ft'IO mull\cr Um dd& "r" o t~tPUdiO-. p.tJrian:•+
li$1nO ck d. Pedro 11, (1\IC' por tantO u•mJI(l m~ • "~'' poh(i.(a do ~i~.
(Nu·o :JHia 11. rna~iolaui• c..t6hc..~ QuAnto tO r rlmcÕ'o1 hav1t o dJf)culdi'd~
Jl IP)'I\Ucb de f'.:tdo\11 \lma s.uor:sson feMinuu *' I;JOIKI, Na mtxlmo. 11 ctJ•
(1(a t<"PUWicua podtfia tf-.t.l o~iudo toU'C' ~ tlire. Qu•ruo ao squndo,
fUMi.t )(M dô'....t.a no pab uftU m•10Luna-, f acb w a~ OJ ,.mti-
V'Ol.iS ~ insin• no uso da ~» ~~ W. hut~.an.tdadr ~te
nc1~~ cuo se bl.uav• ~t•tuir Maria por Ootdtle. >~~ Ft"lft('.,, 1\hrunt:l:\"
pocli• setft:~en•.u uma Clp'J!Iiç!o rC'Sr~tltt... d • M~tiA. No P ra>il, Clll1Udc f\IIO
ehcJI.:W• ~uer-.~art tmhar -a m.uiol~uia. A '-flla.raç.IO mt•t l1rc~a ~ &t<tdo
tkoLiv•d• peJa JtttUblk• a.uou an~idlldf entre • poruii(DO. corno o
ltt.)ta a rt'\'OIU de Cao~. O wo dt •m i.Jmbolll caolloo pata ~nuar
• Rtpobl»O' ,occma- <00>0 .,...,._.
De bto, t..uun ('OmO na Fr;UtÇ• • )cau.ndolmpfrio, umbtm 00 8r.t-
sU d.A Pntoein ltct11\biK"' MarU foi uubtada conto .nnii i.nh rfPQ~
IIO\I'tf" t.~m ~fot(C) dt-leb•rudo do11 blC()O' p.n in«<tin.r o culto Jt~;~.ria.DO,
M!btctw» por mt:ifl dr NQ•'• Senhou Al'attckh•. A part•r do 1n~iO ..lo
~ukJ. c:omeçuam •• ronutrW Qficlt:!s. Em 8 dt setnnbro de 19M. No"s.
Stnbor• "plfl"C'wb tul comadl ninh• do 8m•l Oto:K'fVt'M \f' • data r- o
ti(Ukr. . - dil,.p;. a n-m~to da .n~ ama dd~Jo mo

92 9)
tlil:rqulca. NIO ht•via como oadtlll'' a comp•rhç!lo rncrt' a IMrt'J•• ~o nll''9
tcgimco rclll ttvtt:SmU(ol(; di àa(~ . o PfOCO'O cW.ItMu JU ck'od. de! lô
Em 1930. PIO lX d«<uou l"ossa Smbort Apar~ radtot.ra cb 6rbil.
No·~ ..esuintt, D. Sc;bil~hliO l.A:nwt, (lt'ranlõ uma multldlo m u.{l:tcsada no
Rio dl: J:anelro. a con$1JIOU nmba t padrt.Jcoltii do p.~b.
Por 9roblnnilica qQie' t-nb#a. fel& .a ea~ 4!.: Aparmd:t •
f"l'Pff'M:I'II•r a na(lo, da wm d!l\'lcla s.;,,ptt-. tm mu•to 11 dr qu atqa~r OOU'\l
6gura fe!ninint. ou ~10 de qu*St uxi01 os slmbo~ d'~ · ~ d.!
cittut Utln nJ JW(liu_oôa 1f~ ~ f ....wu. epf«'11ftlotl I QQ~
tdit:.o~~.t ~ W't .,.,..silftu c nf#11, 1 111;uas de d&Stlnc::..a da fnnoef.a c brllf)("'
Ctotildt. N~ ~mo .a pri~ lubtllhc poderi.a f.uer lruue A b111~tth•
~· alqoria W.hun.a tt"tm~ tm .,_rOit repuhlkAM-. Mu_, aiftib, ca
oettOUdo Clvt(o pertniC'O ~· »

A rept~ artlslic:aõ. ~ ptlo$ pmt~ts br&lllriros paU.aYa


muito to113., d1 nh1l het do siO'\'O. l•nuo.mnuc;o tod~» t lt'.S IAIJfo!'$,.-..um 1\1
AcOOemllllnll)t'ftlll de tkbs Artc:,,lroro dl Mi$s.io ftll1i(c;w t bakwu! dl
.,U.Cura ~ ~ A r-rur dt dto&. • .O. tnt.ll,uiaa•k' na
Audrmtt o PfflntO de .tagem A Eute'lf!tl O tmpt21'do-r pantciJ)&va dirf'CI·
n~te do apoio .10$ MUnas, fuunciando do pr6pno bobo f!\f.A(IlOS a• fu•
~ 8om thliM'IO dot m.aís C"'OIhcâdos rult0f6 da tpOn pr:rmanccN tu
Europa por IODp m~ s.eraimf:mr na Fr.ati(J e na h.t!ia, l$ cum.s do~
\'rrno 01.1 do ilnp<oraôor, A lsun ~ <'hq•.ulun ' o t(>ndtr -"Ut <'"'lld2 por dN
ll!lm. VMor M C'Itdes plflOU 01C0 •not.. Pedra A m~ 6co. in~
ciftco tnOS. retornando drpoiJ v4r..as ~lA!I, mclusu't pua uf'C'utar obtu
COPIOA INIIIIIIJ• li# A tJII t1 /lfdtp•'ldllfd'o llili morte. Acabou morl't"f'..dO em
•'lor~:ttÇJ. R~6o Amoedo. Bdmiro « Almtlda. Dfcio Villak3. A•uOntO
fUTl'k&s, Joio T IIID6ItO da Cotl•. EJiwu VU<ont•, mt oc:od,u,K'OJ; eos
romJm.c:os C! •mrtc:uioo"uu, todot se c:mbtbenrn nu foutt" europ{!titS-.
lt produ:litauJ bN P>Jrtc: de .wad)tll, b
A fi.JUrada multl4t t'rll Ú'~tr~lft .... pr~IO UUMJCa, Q.l ~"'a
at t(tr-.toou dr (gut:~~) hjs.a~ ou s..r.bohc--.,, Ot. tt-tralm. f ptm dt mu-
lbcr.ts de dou~(! •11.11, quto nlltur.dmc:n te~ t:fK'Ofllc:ndn JtU, NJo ht muJut8)
oo nf&fti, ou lndus. Ntm ft'lf$M Al!nftda J~ ~..,e-.~ do UC'Itu·
mauo "" Acadfm~a c dt tstada •• Eut-op~t. ) t mao lt'fl" aíaM:Jutcl do RtO t fi el
ás UJdlç-Ot:t '""'.u) l)t04hu.m tt1UtO~ dto m,,lbcft!., do povo. Su• ub fc:tul
ftiiU m.-is cooh-ccldl.. O WcaJ• do "''UJ41u. b f)i~ oo cndbor ("(ttb
~-O mdhor PIDitOI" ntp-o d& fopoa, Et~tfvlo dt Sdn. ctv~ niO fó1 •
EutOflol , ck-d""6tt·tk' a '''""' nftiUIC'l$S mo.-ti!S.!Z
Mulhc:mlaW~U apareciam 1111:s ldd dos pintora-. VUOf Meite'" ~
0.10 vau~ rt-~ MONJI• Jow M~rtt ~ Mt'dnr-ot, ~. ~ •~·
~~~. l>etas PfotwioS nomes, vt-se que nto dO indias de vtrdadc, .$.10 .,.• •
umb&n • 1r11Ciiç10 fr~ d! ttJtttsaltar • Rtf'lúblc • ("1•mo multk-r, ,rw~r. -~-
--
prndtmcmcnte de hi\C'I' I)AloCSOCilll , t'()fllllhld.torll· de: kO I ~dl), 1)11,.1111roria?
Ou,lndo Ml1lsaltm: fl(lf que_ como •nisu~. nt.o Sit libtrt.~um do tond!do-
A FORMAÇÃO DAS ALMAS
n~ nttmo c olO tt'nla'\lll'l ttW • .Wp•• icmmlftoa da Rt,~li(l?
A re1110S0 tAlvt-.t .s.e,. no iMo dt Q111C: tambêm ~ t.rlr$t2S ota\l!'Vl
~ge d:t Rep6hlica. Apc,ar dJs .ncvntveis quctxas dt prot«ioni~o ofie~l
.wrjpdll$ tiO> otiXI:I lltun d:1 l\'{()nlfQIII:t.1 j;le1tn.tft4n ~trd1dc 4iUC 0 Ul~
anistie) do lm.pnio. cMI!Ioa putc c:onc.ectndo no Rio 6t jandro,_ eta 4om.t •
ruJo pdo pau(IO:n.o •mf!tt-..1, p0r lftt~ d• Aadc:caY C' do c:mprnho
~·I do lmprudOt . A Republicl tentou inovn, mas a ~ruçao de t'lnto-
rt$ que a rtPI't$tntou iota formadíl na trildjçto lmtlt'rial. A ..,,o <t~UqUt! ·~ a
b!tll df dr~&~nadcidlldr- • c:vc-aco 1.1.1 rrotW..a..;-10. • tdr:11 dr clcnUd..dr p0pe
!:M,~ dc~w ai:~artiSrit:»
O. oblittev l~ to U \0 da ah·~~ lmnnlna etllnJ af'Jtf'ntc:mcnli.' 1ft·
trai~I)MI\•,ttto , Elu (alh•v• dot doi~ 11(10.-s: - do !ijftnlfr•do, no \lul • NfCrll
bl!ca se mO'itnv• lon,er dos $100M~ dr.setu *-hurdote-!, t do .si,goi6tiuuc,
~ qAl ••utu a MWhcr cki<'l, ••to fUI f(",d,._ como C1'Q w•
ff'J"C
tdlf:aÇIO 1ntstita. NnM:~ l'im:ii\SIIincias, a dD.ea m~ C'l1l que &.&.ra )C:C·
tido t•Ollt.ar a alc:Rvn• cr:• ~rox:lma.r 11tn u ~1\ blira çonJJ~tf!fada flhilif'•d.a
dJ vhJo \le mulh4!t qttc- a ~~~ con.sider•~• (Urroft'tl)tdll, ou Pft'~'nttcb~
a prosut:ut\11, lrooic:amMtt, • Jkp'*hc·.o~. eou& l)llbüa. aabcN kodo ~
~rtl- n•ulbtr ~bbc.t da foDoc:t, cmbot•""' :no!htr, C'OmO pObllu no
~timC',v.c».tat·vez ilhsc monar(}Utstl.
A oleQI)Ii.J .se dl\..'o(lh·ia aa /411• de um- (OmwDdadtt de im~ínu.;IO.
01.1 $C fr•~ tm sc:m..b eontndnt.r.,. t IM'cttadoi: E:rar:.p~ dc-
di$110Juç-k» wtp~ em 1902 na:m ~ d.a praia do Fhtnto.so. rdat•do
nn O rnc.n Um11 ~CO:nl bot1l0 at)lrtctu '" t>rlha l:'lll JOUJNI clr blnho
UJiindo urn hlTRte {ragio. Sua ~lttA c:: o inldic~ do barrtte prO'l'OCnram
SJll.llde •lunWD~tt~lO « povo. A I1'JC.'IÇa foi :apiJ-.aÔiilôl. {kr-;am w •••u ;
Rqtodbtlu O~ cto. •iv:ü bcou cb.to ...,..00 um ttf\tC. obstnou que
w a R.t1"6bhca ios.k aJ.S.im niO h.t,·erU n)<muquistaS. Ouuo ruric)$o, tf>ie-
ncdo~ t-t"'" t,hlv·lda Amnhcddalraw •k do.apom•mcnto do, cepubUunQii
~ prop.aa;;nda . swptro.· ' 'E.su f~ rq~óbUca dt mc.ti sonhOIJ' '.~ao ha''U
~ J!(lll;liYd_ DC'fQ ~. t'ft,tr. • nl()(l c • R~l1<'"4 A ~blo
pJo C'f"l '-ti•. nlo b a ~'w•t. nao n-a a hbfft.ladr. • natlio Da path~ da
~.a. o b:irrete Ml llllti'IIS um-..11 p l.'("a. dl= vestinttntlo\,.moda, nJo muito dik-
renle. dtl 1r11ic: dt b11.nho <1ue U1a'l'll, E OJ curiOWJ entanlt'lltc w l-'tr.unca
\lfrl t10 àbi-tt scrt tb dit famJI&a (~)o. p~bhc-a.. MW oo ~m1
J A ,...,......,tod.> lt<pllbl""
u~nq.uto &rurJ.fli,
~b:rdnor nlo eu. ACMJ1m1a t\11/1tart/• Â~IIJ Ntt'IIJ

'11
96
fi 0 O'l.t.NIIIIOdc: llr;tdcnc~.
A Mrtl»J1- Ft~ulT.d.J
M*'•" Ht.storUo N*~iorul

,~ A kthu&U W'nlmp.
&~o i4 SJ, ÂfJI.IH HUIMM• f\.~

111 Tí'*'tota.
~~~~~· 0..,. VJ~nT,.
AIMU• M.,•• Pl-«4~to

VI A lie<..
}O.IlJUdD J4$t ...
IV, r......,.ctsaqoamjado, Silva Xav«r,
PWro ll tt~ trlco, J t.ll Wi1l1bf
Muu ,. Mnk• .() Prttc~pla R•drlt~o'U,
,H II.tiat Hi.lll,iriio
NiJt if1,../

98
.,
\'11 A Jikrd••tc Jml'ndo (I po\'(11,
Guxttu. Alnrroh, f.l:o,l!,ll

X l\,t.~rte­
d• humt~ntda.dt>.
l)híu Vük~V~.
~grrv Pt,mi~l..
ti~ Bnnl

1fiU SeM tltulb, O .Multlo. IX Rfl)óbl!Cl.


}6/l//1~ !Nc~ \'1/k.ru, •
MMJ(IJ- Rl'p.I!/ICI
Xl . D.uoc•t. rw X.IJ. A ~ riou.
Htlmtrt•d~ .ilm~id#, Mt~Sf-li Nt~d!lul de &t.r ArtfJ P<Jro AMifit(J, !elu~t,; t\'scUJ,.P l1 &141s ArtM

101 to;
XV. &t~dMtrli{d4
IUJ Al4gt~~~s,
;\J,;siUI d11 R(!}t;l/)U&II

XJO. &stkir4
JQ Jmpirio, X VI. BanitlriJ
Affr.SSU Hl$16rkD tÜSIJ1ÚNd(l PtiT
N~(mal Dld11 Vil/11r•1.
fgrefo P(}i/th:fJtiJ
tio Br~ll

XIV. IJandt;nulo
CJJ/b~ RepuMk.~()
LoJ~NTr(lf);k>, XVII, Bolltkiro
.MtJUMI'/iJttJriCQ bfJrtl(ll/-t Ptlld
daC.Wulo fillw""
Bc,j:.,.,l~t (Ánul4nt,
Riql4}í1nÜro
Museu dd Rlpflltilcll

104

XVIII, A pJltiA,
PJSibll Brmt(}, MfJUII dd Rep4blictt

I ~6
5
BANDEIRA E HlNO:
O PESO DA TRADIÇÃO

A batalho em cotno da simbolotn•• rC"pUbiDn;~. deu·-.e t:.un~n e•tt


rd:açlo à band('in e uo b.too. NIO ()Odi.a ~~de outra m&nf:.in , ck vc:t Ql.ll! ~o
~sc:s trltdlcion•Jnttnt.e-ot 5:lmbolo.s naclonab. m11l:s cvldtnlttt, de U$0 Ql.l=t!oC
obtig.atófio- A luta pelo mito de origem. pe.b 6gura do herói. pela iJegoria
N:CQit~ ina, e.r11ptrtc importltr• • ~: nu l .:titimáC'~ do 00\'0 n:$Jrnoc: t11l"q r:n tb
t'e\'.eladofa poroSo se mcar de cxi;ten<b legal. Mas ~ lu~ de rcsu.hado
mcnó$ cond u.sh~. põl.\ nil> drcidia dl. rcpromtolCIO ~hnbOU4!á oij(111l da
Repl'lbUe·a. S:ra bn.t~lh• ck contornO$ i:nde!iinulcu. de íwu~s móveb. ck du•
~o itnptedsa. Nao loQ assim com a baodeiu e o b.tno. De adoçAo E' uso
dbtiJ;IliQnot. e>1o0 dub 1lmboiO&llnh1M ckt ll.n' ft~nbrr.oc:ld~ JlOf lt:""'IIÇJIO.
com d 1t:a eert• . Era b!!u.\h.a dec.ísi..·;i.
• Nlo hA "'urprcu. portanto. no fa«> de: q\lc a dljputa em teroo 4euéS
OOls simbolo..~ 1.tclha $i.do mais intensa. embor.a de menor durãçio. Hta r~
\"Ôil com n.i.tidc:-t. aJ3umas d•s c1h'118Crt$ exiStE"niES t?Otte os republicanO$, e
wnbê:m Ptrtn•lc en rlctt~«tr • dts<:usao lllllt:rk>r &Ot:lte ~ condi&~ qu~
Ucilír-.tm ou di:6cultam a ma.nipulaçlO do inusintt;o coloeti\•o. No ~o doi
bandêi rt. a \'Í1<rill pcrttqecu il um• fa('Ç40 , ~ ~hwd.ca$, mQ da~ déh"U
cet1llm~e1e ao Jato de- que o nO\'O stmboki lllC'Of1'0t<lu cl.emc:fttOs da tf"ld ~.ao
fmQ<"ti.a1. No caso do. hino. a vit6ria da tr-idíçio fol total: pcrmanecOJ o hln()
tói lO?
anli~.o. fCIII titlmbtm a a.ic• v11«1• por-ul.u oo PO'o'O ~ai.mC', totflh• 1 ttv• m('lt.a df ~l""nmUt MJ pu1lda t nkl • Fr11.o('t A C<Mmuu ..SOcou a bw'l•
Iti dA hJrrJtl(a rtpubtkln... 4r1n ,..,rueu,. roas • Ttn'at• 5kpabtaca voltou ao s.a.boto tlcndooaat.
Ena \S&O. ta pfanfttl mtbr*'IO do 14 ck ;u.Dto na Tff('ftl"t R~.
1•an' tniMtou-sot dt u:u1, bfanco C' \('nntlha. c:cmo n:a f ou dl fedc:r"l(lo
A BANOFIRA ··MARCA COM !?TA" dt' 1790 A ftet,Vl•lica jf en a França ~ pttdcn a COt'lO'.atiO f"\"\'ÔÔucioftària;
•••te:Oiof ~ M:U ambokt.
O l.~t"!ndo do 11 de OM•••"I•tO fel totu qu ~ os pantelpMRlt'$ nao T:!'ntcnd.t-se a dllict~lcbJ. QIJC' tooomravam o:s rtJ,IIbhcarm em adotar
diS;J\I:leHc·m (k-lltn Mmbolo prorttO 1)111"' desfilu nas nu;. AJ tropa.) {u.$ur 1 ~ri«llor, NIO $E'ria braslMro Dt:m rcvoludonirio A «Olha da bandeira
f(lll.\ u ~h) rmhtJm l:oandc.-in. Um urs('nll) dó 29 Relj.Ímt'I'H<t dr Arulh.lll.t d( de•..ou (15 d1"ididoi., tl•dN lU)\. NIO t cp.te nlrJ nt.:~tl~llt'm ct••CIIIVA~ dt cr~u.r
SJo Cri}<IOY.IO ~aou lota a oonde,t;, u<r.p«iul Qll:lt'ld<> u tropas m:.~rctu\·am ou adcMar nova b.ltlde:irll. Havia, tm ptimt:iro lu.pr. a b....ndctra d()S 1n<:00·
pua O <•fiiii!Q de S...mana. n:Jo lft'I\IO tom QIJC a $UbS!iU1\t,1 0 mo~ ~AIO UJtnu:~. de: wqhc(,.mtntO do• ~J.tMM clllbo íu-..,t.o qm~ w bm"'l lni
rtpubbui!IO, COft!l6 "m todo, o.Jo tldutm. b&Metu propru~. Co•no tuno. pd~ p;~lt.• Hnis.. umbê:•. pt'o _..cO()$ chiAS vf'tSOfs dt baftclnta CFC 1C
Ul:iln we~t:~!~ a_M.:ndku Poder w-•.a ~r.,:unur: se • \f.,.,dlus•. m~am QO modtlo atWhctoo Uma ddu b kv""' pt~ ttf,I!Ubbatttos
por 4\1+ UMbnn nJo • lti.."'b, 11 Modtu11 d- tf'W:.(lO ~ 4n ~l.c.u , , , 1\ M nu~o DO dta t 1.« '""'""' • •teo lllllfi'O''iuaú,
&.nccu~o? F. que " Msrl.dh.u cu Wa;b()k) ~ C'Xtreoi~\·• IG froattil•\ A lnst:oria dtssa b.nddta. qut poôt sc:r alt1!i4ttada • b11tdrira cb
nac.on"'. t'fl ,;,~k) liJJH\·cual dJ ri!'\VluçaG~ ao I>~·qot' • ;ric:O)of m1m 1"'«1am•çlo. I>O&S t.;,. ha~olddl pOr Jott do Pauodnio na Clmau Muructp•J
tjnb11 n t'iU(IC'tbtJC:U n~10nau. A Af11rstlh#t11 era • te\'Olll(lh.), 1 rcpl\ 41 te pctmaa«eu Jtt o dlf 19, ~ t'tC.bl'f'Cf'dGMI das dt'lvida~ dof r'(1luhhCJno:..
bbct radial; a me-olor eu .1 Fraoç<t. Ela era cOpt:. da bandei•a noru•·amrrica.n.a. Segoodo ''lnQS de1lCI4mt.mos ao
~etn du\•i.:b, OS •·qn1bliC1nc.K +\J\0 lflnr,-.~ovAm t.llie " trlcok)•• liHa 111111 ""mui O P.ti: em n(l,•t'mbto do 1'112, MÇotd.alttt~nc ct dO C·W•tno Mu1·
bttn ob~l4) de: 11'\lt:M:l hm ll41 Fra.llÇ'I fl&'•r('\•oludon:!M. s_.. pcópfb Ofi• tnimo de Sou~ Batros, po<le u- inferir que- íon fntll Jll'loll ~do Clube
gt:n t't:l ('OftttO\'t-1'$.1 DW:.!.m a1j•J" kf' , urp.ldo •.b unclo d.u ~ d( Pul'l, Rtopublie&nO L(lfiO TtOYio p~~on • rtçfCI(Jo dEs.w UJC't ~ubllortO. Q\CI.ndo
a ''fttucotho c o !&.WI. cocn o btmco, • OOt re-.1. diltlUI& outros tt'!(ltntrl\111 ~~ d:l- E.utofll. em 1888 E• no~•ew~bro ~ 1389. 6U\I pa.rdacb no
._, ttb OtJfM. C'l ,.ttmeft:o pau• IK!bttu, OW.CO PE'l' odtTO. o azal ~NI et..~M TiradcnÜOS. QliJC: w r~tUm• -.o tJ'IItSC!SO local CJU~t o Ctu~ l.ocles Tro-
O 1~1"'0 nt>Jodo, dwarn .a.i:MI1 OIIUO\ «f iic&o C'f1.t(tO ck l.a!aftct~• C'Om.ln viOo.t Ntb 1ot (:t)IU·~ttf.tt am. nu !&in~ honr.ont•l1~ •~ (otc' \ totdt C" tmnda
ibctt' 4a Gu.wda N.IIC.ionll. ~ Utltu o ~da Guarda ao .uol ~-o «r· da ba:ndrira impcrul O qu &dnlMft'O, por suges.üo de- fi.vtl• :00:unts., eu. &
mtlho di'\ miJICW Pllli~ Sti.t como for~ • tricolot Joi ~~~ 1~1 íutldo nr.po. Pln~•tt•• a tj(a nqra. ~otrda) 'or•1n kordadas em
Fnt• dt f·1 ~lo tm 1790. qu••~OO todl Pari> •docua lilllt ootn eta nu(a.1\gi!i bnocu. Foi confr(doolld.~o tm un~• atfaiaurla « prwrlcd...-5t- do
prt'Ccdl rJ i Rt'f6hUca, !ota q~ shnbol.o de: coociliaçio, oxno o iodica a l)n.rif> tarhão Souu Bar fOJ.
' <·rs;lt} ckt qut fi'Jif('lltt•••'"'IU l•·b ortkn,, 'lah u por i»> ttnhil M~tuevivldo () capita.Q \'~•;(4 11m d•flcukl11.*' rara ~1l-tK11r a cmclo (leio modelo
a«» IIOO$Inlcau!s de io<:.;.nc:n., indusivt Q!llllllO ~seu desenho<' A1)0!>1(.10 dll$ 11nJc:TK::II'lo. Hou\t. sqwado <'le. rdtlltnci::a 4t pane dM sóctOt do clo.bc em
trb ('(lro, t tenb.a ~nio adotllb Ofic••lmfntl' rtl11 Convf!~ ffft l794. M."t'lt,.t' .1 C'tCOiha. Ha,•ia tnc-.uiumo peb ~púl>bu di Am(!r.a. do N'one~
q~,;.ando Jj Pl~\;&ta pc-lo bat~k'tdt SIIAiotn~t~ i""''~ eontra ot lflYll3101'o ct.. m.u m n!t-u:l que- oodil 1 Ofltllli(.IO cb. ro~:11alucion~c» Cfll ltaft<t'U CaiUa·
~" O•-d, o pil'lttl'r ocici:iJ dl Rc' oluçio. 1mtp> dos jkob[J)O'I:. doc:Mou um 1 Mt~n~lb~ - cuutun &Uno próprio dsa 11 - ~ W ttftlum 'I F.-..ç;~
o moctdo tiuJ. ~lllldo>.,. fa.l-..., em ~i(lt't ~rual• :u COk'\ n. oNtn. tONOmoôda. O.. aprn.-·~ ~a d.ur qoc • CKOiha ".10 '4!1lfican wbo-
...,.u! ·\rnocc> 'tfll':dhu.' mmlo lO) J'C'oct'SJOS atr~Hta.f'O') Or iMo, • OI"("Jo b .rso turpt~c:
A RH1aurtl(io~~aem uoe• dA~ bNI~"G-,qliH:!Mia."" ((lrtltodaa~cb6t. Ot'lubt rn tormado• ~· tnatoru dr »~
nau tlmt.dftcb Mon.uqu~ ~d• tt-'CII), M•t, mc:olor Jl 't tomau ,ltnbo~ t ~i1•' u.~. C! n.Ao d~ •·c~t,oooJ.CtCO\"' .o eut» dot F>tUil\t~ A dCOJh.a
uc.on•J, c nlO lC'III ror JCUO q~ Lut~ t~íHJ')e dec.clrb r~doc.t+.. em 18)0, ma1s Jóg.lc& scri11 uma ad~Ct.(SO dt bandcir:a dos inc.'(ln.lilklllfl.. Uma dessas
IIJ~ a QLH">d~ de Cuios X. R.~ a. t'tn ~en• dt iiwte ,.lmboli, u)O. (.) ~~,.. llodlri"<Ot" j4 rora "•1Hh tnt lA& I , nu pntnclra ~leb• a(IQ pl'ibl!GII d• morte
miM \lo mc,mo I ~fa}·e• t~ que • ~lft>"l!-'"'ll (.<01 1790 Em 1848, a wcolw· tJ{;! TítOOt•me.s. ma tOn,.~'f'VIIIVU O dt-.u!nho OligJnal. i10 •tuUI 114"JCIIC('fltW2 as.
COfl1\.'ÇOI.I • .SOfrer oova OOII'l«lrrmcla, dt»11 \'el.. n:IO dt Wndcint btann d<K c.l(;Jrf1. vet'W e amutlll d,. ttundt'itll lmptri:ll. Poc loo,o ll'.Mf!O figurou na
m..n•r,tulU4.\, •n~ d• bmdiifl <rttmelti.J dy, "toOCtalbu..t. Fot Lam.anln(', C.n•t<J d# NoJJ, .~ f: p{Mo\I•H•I 'I•K' 0 11r,;un$él\to dtoctlii''Õ lct'l"• 1kk'l • eonvt-
mftnbm do>,o.,.ttn6 '<'olactonk.o. ~ 1 uhou, ~u.smdo • bandcu~ Y('t· n t-nc•a dP 'ldocar um C'fllbta•PII qat fO$$f' ~;,.,..,, Wllbtm pdos pufac~
- I lu .I
Jlf.bt r~bllc!aDOt ltt~l"k\ ~COMO i.w, lof ' ban6nt• ''amtroM' • qu~ 1mrtr,ab, • ('t ut.. a t>Nt'f• arnular, 11 C'Of<*. 0\ RnlO) ôt caft!. e ta.bno. Ali
ui levada ~M duiik tu Pmooaio t Olllf'm 1d • Clman MuntcipoJI c. U 0 -,.m._s qot c::i.rcuhvam a ~~n b~re tt..n.s.ít:odu ptra drnc.ro d• ca.klo. A
Z...C•ocb ~ .ov~ÇJG. • qltt ~ au.or ~ a QQt .tnd.a cw~ rHil·
U• arupo rt'CiutDO m~ ~wswu ât ~.pios •l'Ointrao. lidr-- ~.faia~&! •h""" ••OJ. . e p~·· em ..-.. la.u~JIM'.
f'llllos prlo botrMo A•p.v.o ~bh. coniec:uo.». r.pldarftlenCc. pca_ uso ~ o zochco. cruU't't • nkn em w.ntillo ~tc- • es
:de:rlo, 0Utt11 ~~r.t, cos»J& cb do Ctube-l.opo Tro"\'Jo_ C-'<t •• <J,ru qutfda ..,_a dlreU. •
CUIICO md rtt:s. oomprw;~m o matet>ia3, li:&.tnm" b..,.lra ~a d~tllinm i Rui (Wbosa. um (Qft,.i(to llbtnl. ~ ttt .seDbllo • &ti(uldldt dt
twd~ ptb rua do Ouv~, c;oc;..tornando o luco do P11ço ~ cbndo nv•~ t v!MMfu 1 ldbu dt coklc111 wtna 41i\'\511 tio doaraftlltlltf' po3-1tivista na barwloi'in
J(rpl\bllea. ulgo nn~ (IOf s.n 1lndll [leftilOSO lt'lilntat tlli.s Ylv.t:s no cba J 1, t)Ckln..t SeUl quu~r poitmlur com MU rol.tiP Bcn,.,.nun C.O.utant, {I~
~\•ndo a.sse(lur• M•h• l ~na 0 vcfd;adeiro ,,Jeo~ogo d.a rt'fl'lblica uwe 0$ militar~. attitou a icki•
lndtp.indr-ahmwnt•, IW qll(! r ••cc.:e, ""' oltcl ..l d~ Muinh•~ C!lbtiel m•' f)l•dlu :. 1"flxctrll M endc~ que.: jl.laliUc,.~~ pub1attm.cnca o n\h'n tm.·
Crur.. e)U!Çion.OO em Pcroambuco, in f'm 1~88 uma b11udcln wnbrol blana. 0 decr«O dó govt:rnO JWOVlsól-io que -adotnve l baodt'thl 1\0iildYbt•
imcira.d1 1U liii)Niune e • t:tn"MI 1 Quintioo Boe1ILh·• t • ~dó P11~ 1-IJII no dU l9 dL novembro, qlolacrodi.Q ~ • pcoclam~Jo. num11. dtmons
c.t."lio, Mam1.nht u fai.n\hol'lt.Ofttaiscm ve,-dcc amarrio. Mal no qtadt~b· tr~IO daeSdcú do 11Ç~ ck·., onodoxos. A juW(iell(lo ck T n.Ct•tl.MC'I•dtt
:ao. dr f.ndo wd. colc:a"a oCrut..eilo doS•I. cuculldo J)Ot "in! e ewelas.. ,..10 00~ (}pc-14/ ckl4 df! notC'nllJro, C {i'IW!UfOO vm.t po~iCl tm Q~
A'IQtftlnan dmak), f't1Wt'ft'ftCsndoc. ~!Ido\, f' I ;IM ift).ptt...., ""Nnda ~ dntf pnac:..,.U apO:uolos df onocbllú bth·cnm eowotn~ tt6 o 6m tk
n tmpnul l\:lo iC ~o dtsuoo que tn~ tua ~...._· Ou.ttt babo- SUS\·tdas,.•
XV. h • .o ftedo WIC'rk'anô b ~ • bof-Jo do n.nio A~. (lta( ~ a Em_,..~ ~ra ~. Tc-r.r.:nn MtHcs t.tiO cat'DC'lltliP a N:nclt1n
d.a l). Apta.U t•~.&ca • AO'IIo ~ta • .$tMpno dr
" ld!lllu L~•al f'Mil o ulbo (rttiracb C~ADdG o na\JO p..u .an pcw SID Vt-
«n!t), E~ baMttr• QOt T ~ Moo:trito Mn• M'f 1 qUI' lou tw.t~a<Ú
Q!X crr(Woa no
acordo com principiO$ pasíllv)1C;», attp que o emblceu ct:t'IOftai •~~ *
n• C:lm•••· t'n ... ~t,...,_dc cõpu dcl.. Nao pod.;a""'" rnnm .., ronwuc 0 dmldode.fttttmtd;wlt c- haar o PIIJ.-.Io .o ~te c-ao lu1.-o. A hJII(I<»
tu'".O NrU-. lnle1 que • out.n: fcas.st. r«i:rnd:a. Alh11 d!5SO, Jtfl:t.lt'ldo lt des.-· com o ~o W: cfa11t tu CUft)(rv..çto dt: r uu- d• kn4Mr. 1mputJl, v
('tt(l1() « Tl'lbl~ Mootâro, o quadriJitero ~ .. dt ror uul e nio ocgn..~ lmldo Ek obra de jo!>~ BonUiaO (<> dtse.Rho tP dt Ddwte. di.Jtlfutu dt
Com wd•ll prob.tbUida&.la tundtah q~•il ~Ctll't" no Mu...:u N"\'al e hoje l)lVtd, o piucor Ih trkoto.- frll.n(t'\11) , Con"'ét't".I.VIIm-v o drwftbo llillltrltl f
.s.t" f'neontro no M uM!u da RtJW.bUcu. Mafu, nlo dll iniotMiç.IO robrf' a oor tS<.VJ<"ll, repr~raç:Ott ck ni)U1 uutu.rtlll c oos:>il$ rlqut:l~U- Ate'! mcffttO •
drtquatii•IA.teru Ôt tua b&ndc:•tl, A do Mqmuji eu ._4~11, r vltit> le\lCII•u • CIIIJ, t>H"m•••t«O no Crw.tlrn do Sul, Un'll Cf\lt.IC!i9 l.l lft' roJie ""'' "ÍI>llo
nhas do db I>, anos depoi$, jl.dgttvam k'f Ll.lnbtm a.wl o qUJdtilhero d11. (IQIIll .si.mPJ'l3 ,e-)os c.tohoo~. A<'I.OnhL"CCl~. des$t' mod<>. o.,.,• •• 11 llt·
buldc•ta do Cluk lhJ'd Trovk-.-' Ew:hndr:ira s.Mrorur~ hoje 00 Museu 41çio, u:uo poliu('o t'OftiO reh~"· f"'lll,) 11 .Mourquia 1!. oakll~iiiMO e:nm
da Cldick: I CUr t prtca. 01~ duas, t,Un.l~ OU OI) ObKr'\.tdofft AIO ptfStltiM W.C1 da C!'\'011,1(.10 dJ hllm<'ntd., • Wf IUJ'tftdiS, 1'1\Q ~J.itiU ~ (l(ltU·
attft(JI) i~. ou ~h-er.-m nlo prestat acencJo. A 6lhm-1 thpótc:w é mais dons de *SI>f!CIO.S positn-e..
f'I'O\--A\«:1 ,..,-a M q..to • ('(lpia-tatn No:'C ç.uo, alw .ã!Ada a AI...W. ~ con~ A~·· coououa T ftltltll :\\t~. uoha de n;J!(« wnw n.m.bfm
cmam o Sl8n•&eado cbdo a cot negra ptto Oubc- t.opa Trovao? nesse 0 proc::~U~ o !KI'fO tf'!:lllk. ('o hmuo A di~-.sa ''Onltat C' Procruao"
~to~ $lbu- se o:.u.:bnm • cot p01r m4o ~ou cu:nptit c:»e- ple)el. Ot wn m..to .cf mdo di~iditb mtre u duas tcn~·
,-,._,ifM T•h·uo6t('Stoftb pcla:sch!u tn~'- (l;l\, mm C'~ de QtCI..'m tC'Ctdo ~~~..._ por ca(<'-'llOI de ft"Oftt\.~.

St, como for. foi i:medi~ 11 rocJo dos pcn•tn'~1U OrtodoM>S t ba~.~­ ~\'tl~.w. mt ~b tltrr:i .._.nu atnti6u.s dA dân1m.ka SQCuA
dti~ doCh•bt l.ot't'" 'Tro'tOO, Raptdamcntt (On(Cbtram Oulro n•oddo, que *
elo Mtstrc.. 'IUDI' oonap.;-00 QWt uniA 05 cbs pOLoi. Tal C'OIIC'P(IO C:til •
Otcio ViiLJtcl dtknhou, e o t'Qviilnm .-o govrtno pt0\'1'Ôfl0 por ituetmt-- btst: d• Q011u. dinAmi.c:a dt fO•)fr•urtn~no uruvctSt.l. fiC'eDiiaclo d• f~ fiul
XVI dio du Bcaj.1min Con~tant,• N• <onccpçtio da band€ ir:a P')!htMscu. C'()mc) t'ftl dlt e.v.ol-uçiO-da bum~:n•dadt. A <Qnôli.açiiQ $t't ~, .squl\dOT ~ixdr• Mtn
111,
(IUUt' tudo, 011 otkldi)K<K kJjulratn 11.5 lttdka(OH " " Conue, Seaundo tstc, dn. ul(IIN.Jt;ltlo at.~o~;.~l de 1Qdo o povo btíl:~•l<-Jro l)cjac' 'C, a 'f$Uir, • t;()IOo-
• na l'tifll~/a fli $e d.t ttcmiçllo Ofg1nka da humanid~ dtvcon~m S« mmti•
M "" b.tr.ddru •i,gt.nln. c:on• q ~mo da dtvfu wllti« ''Ordem c
a.c;ào ~ ~ue-las c a, e:u:olha di)' ax11td~. Por fim, ~um •utkltlco
to;lf d1fim::~, t~ma Jipt .., vtfdo d• W.ndt:ir• i oossa filieçJo com a Fr&~...
Ptogrc'loO... Tom~tnm ~ollo a bandt'ln lmpttlal. con.)(n>uam o fundo ••o cCft.U'O do Ot!tdcc\1~' ' , Pft't\d(•rldo-n~ pOt r:ut bôo ' '• tod• • t ~ooluçló
vmk, o bat~;to lf'l\l.rtlo t • nkr;r; nvJ Rt:tJ~.rtm da eabt os embito)A$ lwul~~M pass.cla. e ao m&J.S ttmOlO funuo' '. O v~ .t{'f>tesennru • <'H'It

llÍ IIT
I'IU\Ç'II"' a ~t l n•u ~ur-.acb:~ pcl• R<:vô)oci~ l~ri..tl~l. o.~ ltGIC\In lm 1,1• D•..d · COI\Jitl tl~"i.l• Wu:ardo Prodo toftlta c-n1 1~ dçtalho 1)#11 mom~M 11
lhit ll:'vara.m como embkma ~lhas Yetde$. ~mancadas as llivores do Palai$ in<om~çl!O. Nos anO$ se-guinleli1 11 luta adquire a..o;pocu.~ mai!. agreUi,·~·
Royal. P<>c ai • bandWa 1:unbtm lembraria T~ti!Ócnles. rujt~ rtbcllio foi pJt1kul11.rmctUC dumntt" a periodo ;~;~oobloo. Tudo í.od•ca que o pról)uo
dcn\1neWin m) m(;1ml) ano d1l Rtv<>httlo ftrat'I«U. Di"'Oêofo n.Jo lieer.t s:tthfdto c;(lm !I .,ov;. l)ftndt-trs ACJO~ a rnorcç "'f" 9<:1'1•
A oposiçlo â oo'·~ bandtits toi taoobêm imedi:lra. O OOrio Jo Cem· jaaun CI»St:l.nt, (:ko. tQ'ia procurado rdi:trmá·b, pfO\"'OCando n-()\'amentc "
flf.crcJp do li1omo dia 24 ~t<lu o ,sovQrno ~ ildo!•t um ,:lmbolo <IU:c: :w iu. du Tcbdr11 Mtock-.. que IU'I'IC'h('IL ~ mac't(;b.ll t.O•n o f3ntt.1m 01 de i)(Jl·
prdta\'l ao ridic:u!(l c QUt rc:fleúa • llOJtç.'lo de uma s.eim rdigiosa, ofO. oon· ;;.rolo, pJita ele 0 ve.r<bdtiro l.und..tdor- cb l{epu"lica, • vranda c;ofHr!l n
vindo. flClrtarno, como sim bolo naoon:d . Teixeir• Mendtr. reu·ucou pdo 1C*Ç~I<:S' mC'C a(13-Jeas. c:kric:•i_o. e stbas:ti&J.)Uol;;l$ •
1);4no Ofiekll do diu l6. tjUm anigo itritudoc-dogmálioo.U [n"!lt(' nn q ue 1 NC'm mesmo F~u~n.o fíroo livrt dll ''®!-'ntia posii.Mjtl&. A '/ de
divisa ·<'()rdcm e l'royt$-W'• nào impti(~~: adesko ao po~iti"i.smo. Tr;;;t:l·se settmbrodc: 1892:, uminQdeu~e agi too11 cidade-. Um coowciame di~ n •s da
~ ujpir~Çtlo 1ta.ivers111, d~ upirt~çJo ck IOdo o I)Q\'() btõ~~illci.ro. Poded o À-mb~JJ. I.UI\ p(l(tu.gub. <:cthlfi)Ufll c: mQnii'Q,Ui.st a. o ibiu uma tsbul~''
~n.alú.ts qoe mticoo s di\•ÍS» dltcr que o JIOI.'O blbtkir-o a:IO de~" 11 or· qoe rtptE:Se.t tt<t\'tl li ~andeira poSitivisTa. n11 qual a -~ivisa ''Otd(:m. ~ ~~­
õem e o pr(lgro:ro? Comte, OOQlo outros gênios d1 humanidade. AriMô· g.K:!:I"~' foca s ubl.dtuidlpor um ..d~1:iro i.o.fawmt.t . scgu~~ Di~ 4i
td41~, Coa.flldo. ()(ll!tut~ ece., ~~~'!L-na' resumiu • .uplrútlo de r.ua ~ N~l4~- Nlkl .w dit U\f.!ll.'.l'!l o dUtKlO. PtO\'I"VC.II'neme c:ro a i\111~.1 c~
Por óouo lado, ars;ummt.a, 2 "s-ell~" positi,;isr11 nfd.J quer da Rer\'iblic.a. meta ~· , oowe d~ pdos oro.o;itOres à D0'/3 bandtin, pOI' se p:arect:r com a
nem rne.sm') C~t~'t:OS polrti(Q3. Qv.c r - fi.Sll a d(~ltdun. fi!I)UbliC'Jmn INfO ga pi'OO:•SI-and.A dtl"i" pi"NfutQ c:óm *&Udt non,e, • fsixa dõl di\·i.s.a pOOeodo .ser-
f<Ulllf a ordem .:oproçt:sso. R"'l.nltnmte, jusútl.:a a nstroduçlo da le&êmlt· confuodidll com o n~Jlro de um corneu. Umaptr$M!.l.&t"m &: FtJ.fl> fJtuô,
:i$ imagens SiTO m~ls d"etivas $t' <~compmhada$ de :-m.ai$. A bouHI<"h-a incon· de: Coc:lho Neto. refere-s-c, poocos dUo apt.,s a proclamaçio. t ba.ndeira
fid(l1t\: ptWitla lc-P,.Çod• Nllo foi 1•cto..tda I»RIU(I n;)o cQm•iohll. "iOS: I)()V()$ .. Mare- Ct~mtts"' '" Ot (JU!d q\1(1' modo, l'ltqud é db 7. dl\11 4u ln~n·
tf1U!)(.IS. A Lib«c:bde niOeru mili$ um fim em ,j mesma- era«>ndiçilo para cltoci:t, tigumas ~as se- initu(am com a irt tVe:tind 11 do co':'"'ecallnte,
a ordc:m ~o progtC");SO, El11de f:U.0.$4: tomara, rot -auim dh:er.tardia.. lnv..dinun 'I kl)i. lrrAn.c~rnrn I;Od01.s as ..bu.lttas t> Íoram em pcoanltJ lt \'ar
A crltfca val tou·~ tarnbtm p:u.l ll thspo:slçào d..s es1rcla.s, ;~.rgumen· umJ Mndetta ~é o l tml!l.NI IYo entD"o palãci>() nresJ&ncud , Mll't" vlv11.i A
w:~do qoe. hílvJ• t:quhuo cien.tifi<.-o. que- o ,,0\.0 rt>gime i' rtlet.ldia lc'·ar 1 Repllblia c- :1 Floliano. N~> ptlilCio, bou\·e dêscur~ exab..ados, lmde>-!i't
~olç,ç-to !11'.u:~ ~ J lli:.tonom.U, Coalul.tnndc> um uuOuomo ê 111'0ptu , ~·m "!umMJo um!l pequena multldJo Uu•a t01nWJO tntrou com n boandc!,'n
JOffl:tl•~ M \'fat:l 00 P:tl'i$ um an iso Jl3Tit J G4:u.u de N(Jiidas em que para enuC'.g:Ha t g uarda de Floriano. Este, como dt cosmm<'. R!Ot!Unc,ou
118Umcn.l..a,·á qwc- a po5iç!lo ~J CtJn:olclaçilC!$ e1<tnv01 u~;vcrc ld•, cjuc: a duncn• 1t.,:umlt.,. palavu~ Rmi)IPJII~ rdw~-ivas a dcfmdct à bmddra ttaC&~· QIR~
sJO do Cruzt•ro dtll\'11 exugtr-atla. que a I~('Jo dt váriai estreW csta\'t que todos iule-•111eraram como uma posiç:lo dll.ra contu $1U modifKtÇIIo.
.ncorl't't•.n ·r eixeir.t "·1mdes l'O!tou; car.ga em pul'olkuçlo do A1)0$(ofa.do Mi$uel Lt>mos não perdeu ttmpO: tiO dia 9. tdegtu:~u i~» gt>vernadores
dt l du junllr• d~: IS?M1 Atu111 o io•·n~'u d• G•u•tn d.:- (nlt.t de ~tr.olismD d.ihlndo qut o r,.,ld("nt t" e•·u c:ontrl.ri.o i uwdaJ!I<II, .
J"IOt" rid.iculnr iut um Simbolo n:ac.ionáll A scgui.r, lat- un• jogo ambiguo. De O ckpuntdo Va.l.adio, militar pcõ:ximo ck Aoriano, e0gt1ado num pro·
um J~. mtnciooa • OJP.ini ãt>doastrônomo M!lnuel Pe~t!ilt Rtlll, tmwllcu ,no de nH1dança dl.l l;tandtira, cc.•'ta•l)t"$1U"I com o a1t0io do mllrtchal., tde-
c~ntlf!oo.du •H)\'.& bandt-tr.t. se,undo 1 qual• dí..1"Jl()S:'\io d.u. e t rela.s rdlt'Ül g..'"ltfou .. ~g\ttt :IIO,S .80'-trnador-d ne-gando a llltcqn'ttiiÇiiO d.da pOt' Miguel
o ~1>eeto dó cOO do Rio dt J.uu~iro "" m~nh:l. db di.'l l) de no~tml1ro U rooS. Alguns gov<:tr~~OOcc:~ positirisus mM~iít$.ta.ram·-se. Os tl\lnos dJ
~ I $(W. Oc (1-Utt'O ln<Jc.,. ctt1 n\Ltl d a) Obvia" ltiCOI ft'(Óf:S, ~·sun\tnla que ~In S\1ptti0fdc Gutft!ll:al'l("lr;uo um man1bto Yifulffito, em nome de
blt~dcira~ id e!ditaÇiO, é s imbok», i C"mbkmt. nJc) se deve prende-t .i Ogo· lknjamiu Const:Wt, rotun .a idéia dt m~o~dat a banckitt. O m11mk~to en
~ rcrrli:Senr.atiQ da r-calidadt. Cem ou niO a pc»;ç-Jo da_o; <!Sl~ . cJ• pOSifMst~~, -antJPOIItko c prof\lndammtt: ~~,~~ftàrio~ A n.:tio da rca~;~
k-mbra o Cil11 btasi.lttro, o qu.e- a'o f11.'tí:am .as t.M.ctlas da baadtirQ imp.:riat OMltra abu•~dt.ira.argtunenu,·a, era claro: prt<enck ~ prohtlllt 11 mtm6ru
nM\ ns ("StrcJas th btr".clc:ira rr.x"te-am~ic.an-a em tclllç_;lo ao ceu cbqud e « Benjamin CcmMM'IL • ·masciUillndo, poc um::. imit.aÇII.o t'mplri~a e ser,·&!,
r..al.$, A cmblt!mJ~itílçilopc:rmilt lllin.sir o<:Ot.~t:kl dot bra:cl"'ito..~. finJiidldt- • vef'd11dclra nJla{~Ct hi\~ófiCl ck- nOlJII IIOC:IIOC'Iíllid»c:n, J..(il l•liCI: qUf:l ('m
pr«iptl a cte u m• banlleitll. t4otar o modelq da b.mddr• lifnerlcanll, quetem uma ~l5b1ktll llbetal·
f\~ m~smo aM de 1890~ Eti111ATdo (1...00, o in.imigo irreconçililvc.l c;b 6P.mocritu.:;~. t>m ver. d• diuwJura rcpubli<:;u)a pc-c-pch pelo positi'·~. fi.
novo t(.>gcm~, rublicou um livro « 11n o th u!o A bitNtl,Jr>J n•cl()lfdl, em 4l• ~. g;Jih --Ali tndfC.llft pnllda!l h,.tiO!ta:li. O m:.ltl!t..<om bbv:t tJtnct.a n 11 Hp~)fttl
entte OUtns critlc:as, in~ste n:a incOf"tl!(lio asuonôwka da di-\j>O$içfo das ('.&gfm indecente e corruptora· '. na "pacl11.m~naricc -ck J:\()ISSOS cbarlatle\
i I4 fI l -
rdrtKO)•... EcM'I, nq.n ao~ e 10 c~c do ltOVt'tf'IO •lltoridadc
p;.ta moddit~r • b11ndtn~ . Só Ben,anuA, (I cbck da ttvolDç.lo de 1) de uCJ-
Vtnlbro. tinha rtprcsent:.-t i\'idlde pua instituir 11 bandeira. O &fmbolo qllf'
If'l\llllla ..., *'P''-.on coacd . .
!li 00 ~tD. o Clt.•
bc RepubiKallO Sul~ R.o
~. OQtr& ~ posAa..bu. maruWscou-x- oo mf:miO sanido.1'
O ClfOlC'tO ~ ao Coavcs.so t'ftt V li.UO t 0.1nn dtpcn~
ptdf'tldR~ retull d.1 b...ndeir• • dl'•au f)OSicivaw• ~ J"ubstit~air a naté'las pel8•
trm1S da Rt>püblica. Antt1 do episódio do 7 de w.u..nbro. cJe jt te&donu.ra
~ J(Wttnudorn pediftdo )UI o,lniklo. (k plibhc:o, jt di))ttt qu t flori ano
tn b'~>'Od~d 6 •ud;~.oç« O~ cU m.miint-.;JO dos. alunos 1.1 E.scota Su
rcnor de GUf'f'Ta, coowJtou o. C'OI'Timo.iulteto • lJ;alJll;.On- t chffn dt par ~
n)((lt\ ~abre o &nlltuO. A tC$110\U, XJt.Undo M i.l'ud Ltmot. u~n• $lckl do
bvoti\'el Amoddicaçto. A Clman decidiu QIIC se roosulu1~m &$ a.s..-.e~n~
ttlftnj ot.d1u11' t 1(1\t::ndt.ncin ftlllll icipo~ b -.ollf\' a 1upl'(s..tlo, na buckl.-..
cb' 'sirobokl de Qkal4utr '<':llJ,.. A COO$UitJI. ap!ltenctmmtc. n:IO toi h:n.a.
c • C.ámua.. 110 mnitiu ot v-aklhoJ.. aJO YOkou., as.s~to Coa.o pa~tr
.,. •neidrcu('l, nott"·~ .ünd• a rtQ.I);a do bi-"PPdo JLo ~ J~ro em aben·
~;oar 11 n~a btnclc:-ir«. corno lhe ptdin um oomand.uue cb Guurcb Nado•
nllil, A F•ntUiutivll t l'.l • pl-cX'fiÇ~t na b.lnddrot dot divi.s. da \tltll rtUgJOUI
I"'''Ut:i visu.lfl
A ~ doi\ onodl:ma b nll~t h.W c chc:u AQIIIQ qw
~~. C(ln~lf•m rfAb,hll!r ~ Jlli...._,S dJ pOputttt() "· pnaa-
p~lmenu:~ o radnU ~ miliW'. A mudança to1 barrãd, POf" um mo d~
~t~.·totd. fklrl!mu, c:mbor-:a oonua 11 b.:u.·Kitll'll - nilc.' .n J)()~hlvuu• -. Llnh!l
ft(~ su2 h't' de 11poio~ Pllt'~VII de ruull01 !Ir sem CJ«'((ft(tit05-. tSP<'•
cillmenu: da (Jojtrin aos p011t~~~tU •., C.X.vnw. NlO pOd... m&eutt~~
~<lltt'lc:tm: cm ~.~oWncotJu 4klK .&t.. Cm• co.~â [Jt'CÜ Mildw chc-
,ltOU • vi)d-kJ l~tl prOl<'Stu COtlln a mudan(a. Ao firull6t 1893. su.t -~i
11.1~lo corncna•w •Inda mui) I'~C"~ria. com o romp)mC'nl(l d• kuc:m civil,
O '"''moto da b&ndeit a morreu Os I)OSitin:.lMIIind"tripudimm !.Obtc )Ut
memória. '-'lu~lh~ lll.'tl nwnumc:uo tcn q.tr o qutdto
fiUn Gta~.ú 1 HMnn O auttdul apu-c"ft' ~obtrto c:111 r~to eo
""""'''* w ch..,

pnilh~esp.tdana mJoduou., pronro J).'tl. • Juu. Por lt'b dt:~. eBOtmc


l1oandcira CXIfl'l at fisuru de n,.rJcnlC:S. j()lof. flônlfkJo 4' f~JIIInttl Cott ..
l.tJU 8em vi, lvf'l, a d i\•iu • ' 01'dcm c Prof!r~\0...
Apesar <LI foildacia A dl•;sa posihVl.'lolt. que tli'f«l. p('Ut~ att 0 GI.OI!IA Á. P•tW t !ro~l!A •111 HllP.OCI DO DIA I$ Di Novw«< 1111.811&
. .,. • bo,t. • ~ ft90b~=t& teo.lt maiot ~ do que a cnted• --~ 0 \ '"tutn• li.LW't U.C...
CI(:IO dos baótJ de:. I 5 «
00\'ftnbro t «rtamane ~-.crtou tnaiof tf:Spt~CO 1$ ·c.wru~pquu '',
do que a 6aurll("lo k:nmiua 41 Rcpllbhca. <h C11 1'1.unu1~~. • &dot11r•m p,~trtJ N~:h, Rt''fi \UIIUUsl f<Wla, t(,/ J 111889.
n• rtpromta(oe< a~c11, do 0.0\'C rqc.lmt. IH mdmo utn2 <hAr@:e d•
R•a.is/.4 IDIIJitAM cb. 16 dto 00'\'ef])o.."to dt 1889. dt Ptfriu NC'tO. qut
C'OnSC•cW um dllplJ Foa a Pf•:arir.t rq:wa.Mt;t(lodl R~ ftft bma
d.: -~ao nowo c:cgia:.e..
116 111
A fia" r. km:i:mn.l oao 6otpt 10 l!ütf'-<ôtllpO que ~ UWihA.anc.'ld. O mo- ~·· rom a â-vu... • .,..nu dr clturltbto dt 1899. A e'li:Sma ltlt•u,.
ddo t Atma an su. "C'f1..I CUfl"t'cir'l, l:odlada pe1.t espW c pdo esc::v4o. IB•rtnul•,. a.pteseAUCOMa 4hisl. em~ numero ck 11 dt JGho .X 1890,
Oqut l41rprt"C''!Ité a bándrira qut> wsU:m na miO nQUtrda Trata~.~~ qo~t toa~d• o roconlu~cimmto pd4- RcrõWa f'••~""('\& Apefoar do~~ UI prtu..r
6\i'•td•. da ncwa baodnn: obM!:f~'t'•k 1 caloca nu11U.IVC.!iPidll pel• tltu do fKtlménlc ao t<i<Jtculo, como I) atesta a ·'" 1\1ara Comeu''. o novo 11mbolo
r:ocll11to, dE'f«:nde.nlc dll C..llQU(rda para 1 diret• O problem1 t ;a: dttta.. Como "'I SIQUJ~ado mco.mo a 5'1Utlr do inlr:iO do çlllc.t~ ft••In-ao:; ~ Reo,Jiilt,lliC't quo~
(o, 1)0\~lvcl publiCU.I' "' 4.:hllr§e Jd AO db .\CIUIRill J pl'(ll i lm~ÇaG? A I li flUI) ulilt.U\'aln do ll!oO da l'ls\Jr.& d11 muthe1 . U'"• dn r1114W·' podtori:. l<!l 'Ido o
>U.IJct""e q\le a rtvts.tll .. esll\'1 1'\0 prdo. como quc ~•.l"ard~ O acoatcd ft'tdo ck rcprtsah~. M b s.l I1!0rio era ot~is rnl no inkio do aovo rcllr'I)C',
flltuto" Mas is.Jo niOraol~o probltrna cb bandN• &evado i~Uoormii(IO f'AitiCultt~nc- n.l f<~~~ A puht do au•cmo Rod.J-.uc) At.,t''l.
6:. poa..c rvt.Su:s.. :son:.eo~t ~ vu s hattdtin • •.mcrltàna' • no clu. 11 ~ qw 1(101 a dtttota dos mll.ttM'c$ posaiw~ m l904, 6k tetnet ftiO w JW1
te tDObilinnm pu-.t ~~· ouuo modelo H•""'·
contto, o tniNlho dt f~C_...._, Podt·~ Wpot, ~10. que .a~,.. b rnpotMlt c ICC'~-a OU por
~lo, C'ODSalU.t o ••.u(IO(IMO Pf"N"'U Rcli, dmDII l)t(f() v.uarft ·~ e..-s o tlmb<tlo otlctal. ou porque:,« t lguma Mllrtc1U, pOS$Ult k-lltdnl
p.1n drHenh•·to Além dasso, ~guodo T eixttn MrodH. • rttmetra sugn dldr. Um d<>S ~ tl.trnpaO$ õe ·alteraçllo da divis.a. maisc tm tom crh•ce>
uo p01 de feita ao l;tO\-crno J~lsório (lci•·lie lk'•liatnln Comum) ror.. dt que \lc;boduulo. t \111\1 t~t)lc de- Antl!'tO A,IJO~itu no(), 011Uou dt.' 2' de
* ltt a bundeir"l q lM': Conut propunh:l ps~ra (I •cortcirt íue dfl trnnsfçio nO\embrolk 189). A Rqn'iblka. romo tliUlbt'f. liPJirfC"t' cavslg:.ando na dl•
«a.tnlca· fundo"etde- Ofbdc> Jl'fb~ C'Ot~ de odil na~lil icbdc. Miguel Le ,~ OI)ONJ ao PRttJ)(\!10, tr'l\ (OOiftil E"Com ()J e".-
Urudos.c "U outras
tnO!\ k1nlwou· h que o Ora,il ~'""• ll:t ptimbfll f•~ c qut o nO'H) anbl~n~~ tfP.\blicn bti.Do-"m~fJC&ftJ\ Em tua;n dt• "Onkm • PrOSJ"es:tO", • hn
...,.ctta (OftSetT.I:t O l:fDPC'Ó&I, ~t.ando a <h"'rM 56 tsuJo 'li dcx· dritll uuinscrito ''Onoc*m c Rttrocuso· · U'Ma d:u ~do rqm
aheda • Q(Wa Nadcin ~ rtb110 do~ dot JIO'd••utn cça Bm· , ~ f'tAJ du~tt nttnu ao c:a:tu lc;\'aclo ~ Prudmtto dr Mor11h
JU"Ir- Conuau aoct••l7 nkl b.a tnMCJo*baadttr~. ffft.bou haja tflW."f""Mcu q-..lt dh: • · PoUua P'O)Ill"t't$ta' '
'tncrodu(Jo dl di\"l$1. Jj o tt\• f'!~ tio dC'cid;doo 00\'0 moddo? Newt aw. A ba:wjein apAf'«t nltoOS na &rquhrtufll e na Ptntura O• tnoiHl
Tdx~ln Mt!nde:s ji de\"f"rlll ctr l~l11do • 81..>r~j•mln Con'ctnt sobrt o a.;sun.o m~~:ntc•• pos:itt''*"t.u, fOmo 1t1 ,.,mos. a coLocam acmpt(' em pa;lçllo de drt
t'IO r.neormo q~~e ttvc- com M A'.tmbro$ do p·erno pro,•ísório no ctia 1~.• IIIM', 1tptesem.aa1do 11 p3ttill e 11. Rcpt)bbca. Bb t niiUl\·e ;1$ fi:-a:ur-.1' dr U~!-n
1tlu naquele momc:ntoc-tfl llrntnt(' •ulda nlo l:1Jioln ((lm Miguell.ttr~Olt "· j..min Con,to~nt c t•lomno Pe'l:aOiO "0 Rio dt J•ntifo. No monun\Ct!IU •
\C ' Uif«N umoi b.mde1u, lo. ~ d1t lcttrin h~ <f• tnM'CJO f' nló • que: Júho dr O..Uíl'*· t la dornina o quadro princ..,.t. I frcrnc- cb pirOm.Mk Na
aabou kndo adocad'a. r-ntufl. ht. o qoaclco dt P«dto 8ruoo. ttivc.t o mm unpOrt-.ott drl' o
Fta 1 4ific:uld*~ • cb.u"' t 6;, duo 16 l:.nWon orrumftllc- clnC':· t('1Tl.. E 6t u~ uca unto unl~a.. 1919. ~ t.th<' F« fuo bi./)Q9r (CO 11
DhMb •JIÓ'S a prod.unaf.Jo, c:oeo o incfk-a a ipr 1 de Orodoro rom o bont
nt m~.ftll ~qn!<" idtntte• • do qadro 6e Bcrnardc-lli, S.Oo poderia ttt
cól»tas~qu< ,.~do..., ...........Rfr'l>J;n. Oqwdro'(>Uo
ltomlll t•:a(OS c:1l1'am~U(' f"'\iltn.IUJ.. Emb«a wu ob,cto ,.q. • b•Diirtfl, o

Mdo no rróp!ll)dl.• n. Pl'"' rrrmulr • tmprus.Jo,. d-"tribul(IO no dn1 1~ Ut.slo é •·Pitria'' .IKISO>CO dosonodoxQS. O coniN)dlo 1.2mb&n podma lo«
Corn~C'fiJ..Io Já romi•~h• •tto\'1 bandeir;!? O múlêt'IO flc11 •nlis i.nttina.(il) x m®ssado por t.t.t~uí"' l Ltmo:\: um grupo dt mulhrrn (ie toda.:s ~~~ MflldC.~,
""mbroM•CX qvc O MrquJtr~fo da J fl t 7 l l.lt • alr.ottu IC'fmnuu" d• Rt•íU)· tthuot. mlt~. 11v""-', C'OI"llii...'C ion• • bumlclr11. t vrfll• C'Uitac-10 uulCO,. bnn·
blic11 c }o.W do PiltrodJúo ttMSNnhundo a bande,tll ''ancrica!l;a'' que fui pof ddn e Apu-i-a (JU:ln tl> ao r~fl€1 moral cb mulh.tr r'll cdDC!lç:TO dos f.i.lho1 c •~O
dtt ha.stcldil M Cãmat111 Mu(linpal ndto ~ '""lorg tnOf"Mi 11.. f~mui., e tU p;\lri.a. O llm:bol.o m.atcrno t 111m
Cotno rd!Olvc-r? Tuu·M' lk COioddfftcM? Pemu Nrto tcri:t tomado bftlt ab\io n .. !Wlbn- q~w: ·~~~na o.ttil q....r sbt~ to be.)l uma
• banctr.n amptrial. dimm_. os s.tl'ibokts Õ) vtao rc....,.,. c ~ o O'"dftÇI ~-\ praaK"t tN:11CYhtu limit~ • •m '"flho quase ~ no
Ctumro ('ltmbolo tiJ.'DIItM C!Ofth«Mto. bavit uma Ordt:m 4o Cru(el.I'O) na (Mil) d11c•to- O qu.tdto rritff·w prvn~c:lmcnte ao I~C) 6t tC':fC".fft .., IIth"
ak!lt u.ul? f! eu~ que 1)10 c:on~~ott dt- sa~ bandt1r1 1 dl'\'1sa · ·Ordtm c ck B<mmun Con(caru llotda.douma bande•raf!O)dl\ I§U, que Í01 ok-r«id• &
Pro{IJcono•·. Mu pCif <f\IC' d'tJo a tai~ dt1 wdlaoo. eut11mcme CJOOl() na 1 w:ola Mdatar Amd• comtJ trf((l p~Xilivl\11. h4 un' h rraro de Ílrtdcntf"l
h..JHieha ptr..h:'i~ta ? O.un pou:\b•llbdc t qot, lii)Milr d ~ datu de p\:lbUo rcc.c)do n; ~'"*·
~10. li rc-wl.sta nto te1)h.l c•rcubdo no dia 16. mas \lm Oll doU. dia$ 4epOi.t. /\"ias &A 1.1m~n1 c-14trnfnto-. nio j.""'fltivi..~ou~. ~n' primeiro Lupr. a fi·
qw:,uHto o d('senbbtll i' terlll ttdo ~fft\ 1'0 dc mu~:r em t'<lm...to com 0$ pos.l /lVI-.& dt.: Otódóro. que ,,.mo1111 wtla llet\U !')(lot ortodo~o:~. l'tnicularft\t-l'llt
IJvlttu. nJeuaado, no eac ..nco. ~a dtv"is:l. n.a .au.sfoch dt Brn!•m1n C'.nn""''· Em .k.,_klo lupr. <:01!110 nJ b&ttdc:tta
Se-ta como ior. os C".rtwn~Jt~' ~ a .ur J.ttetmlllic:amel'ltC' • ooq d.t R'ruu IH•Y'•'• do·d"' Sfl AIP•I\JJta aifJ•tta ''Ordcra c Procto...iO••

IIS li~

JO .. o...,, 1896"
A•t«~ Aptti•i. O. Qllisot~. 1)1111189'

O ntUt•, v.undo o uvQ\14' de apn:,tnur um• Nntki.na incompl(ta, Vli •


cloi • dh•W~, ('ll'lbofa ·~au.trt a &ixa bt'ln(lt. Por nm. M \ln\:1 lm&gCUI
ck NO$..~ Senhor• !oObfe • meu, l)um• c:br• opçiio pElo sitnboló c:ató-
lloo t0b1c: o ~i.lh'UU dto Oodlde. S.lkfttllthlo u üsiiC'On C<>M o 1,nudo,
tM\tO na ba.odeira (ll)tn() na fisun. de Tr.t1dtntct. e com a culrvr• popnlat
~inao!lr. PQf Mt'tO ~ utun da VU'ttm C'ai6Ucl, ~ainda~
oa fi«,w-1 de ()reodon, aJ COfreti2S ~- o qc:udro, Q\llt .,.»cu .o
pintor 11m slftmio dr v,~ t &topa, bem rtpt~a nb)H do bito *'
r~lauvo d• aov-. b~t~dcl ra . ElA nJo ~ dnvmcuUtu cb ulKII(.Io (uhu,..l c
clviCt de. l>als. c ms:so o~ ortodoxO$ACet'latam. O k-sllngo amarcto tm lundo
verde U'fll'l ula_r a ~ naviot de ~ntttra f! not c:~ dto batalb• du ranu~ a
~~~do Para.gu• No Rio dr J,mâtO, aJ nodnd dt \'Ítôtb c:r.m «~me
mcnd.u pelo pow ~ ~,.. ptlu naa Q coru ~S. como ates·
Utn ~uMmtemt;:fttt' t i dwto ct. St"•~&~ /JJ•Urilik dr Hmnqu~ fk..suJ.
O vddc---anutelo prt:1ld1re ,. quueu.m s«.Jo 4t ri.:b ~dMtt do 1Mb- e
fou lmottahudo no!) vtf10) candentes da um tt:pUbticaoo como C.S.C.ro
A l~ A balldélra r~p,• blk'atl•l e,.. ttlnd• o ''I•Utwerde pe:ndnl)'', llpnat cb
'' ~t ~ru Cometa''
19 ...,. R,ptll:lu:.l',.uK•I•"·
a..,... lt-1116/189().
120 121
IC ~ 1~
• •
}I. "A ;~.,,;,. 110tk• " , JJ, Rou~ dr U.Jco tant• • MtfltiiNu
H 1-1mtJJ, &~•nan:~ rthutr!li<t.,. 111JIIIf6' illan1o do p«-"ft1to de- E,.lr•sbürJCO, J\11

O "TJI· RJ\·1'A 1"ii · TCII/N" VI'I'ORIA OOPOVO dtt 1792, quando M ftedrr.tdUl "*~ pat1Ír11m pua Paris, ctiCb um
k\'n-~ um C'XCGlf'Ür dl cuçlo Canw.:a na .o 1011110 do ~curso • .o
t'btpr .a P#is. (Mu,.,. ""...,.._~ • 10 ck .,ottO. qa.lftdo . -
,.,. 1 1nndir as To~. a dftu a Mooar-qu;u. 1 ptodamat • Rep6bfi!CL
0 nD11M 0XUo18JVU )C; m a C1lft(lo do$ ••~•. A t~~~nulbu• , Com
pMI(Io gurrreitt por C'Xtt~. b i Jendi .c» cttni'<OI de baulha, dtsrfr-
tando entusl.t:smo -Semr~ que tn execv.ttda. Um 'Wntnl es.ant\1 .o ~·
wrno; '' Envf"n•I'D(I tu li hotnf'ntOI.l um.. cdl\·lodl M •ntiJJu•''.~
A CoovençJo adCMou·• C'OmO hino oOcitl da Rc:pdbtic.""a em 11'9o\. A
ctt.nat ~bt, f.t'Y"e um• hlstórw C001urbiadl. 110 Nbot d;u tttin\'Ok~U pobdc•'·
Ot:ludJ t'Oift su~ d o tmpkio. ~ .,íUMI" • Rna,..uta(IO. vot~
tou ctiW'lÚ.t.lte nas bur~ dt 1830. A IJHtM/.t • Ddaaois c.oochu o
pCM»t huan.rn.Mdo--1. l!tambfom C'la QU!tC'~d• J.Wpntld:t Vt1..V n.a
ttatlrura de RuM. M a~ &OfMo-fole de nem> ~thm1va no pm10 dr Lu.b
f'illllt'. Em 1848. nti VII ck ''Oh.l nas bfrricacU• fi tu ~~u.nda RtpllbUa . No
t.no ~t'Jiu itut, Pib. (limou (I iluldro f111nc::tl0, etnbl)nt h l~wriamc:nte lntor
tt'lO. em cpe rqlfnt'nlll. Rou~ttl de Li!le cantando $UI tofi'II)()Si(iu pcfiPtt O
llf~ico ~ 2\.Crblrtur,IIO 'k1 Sta••n(lo lm~tiO. vollou ~ eboclt.)l.lft1dildf.
,.,.~ '"'r«a~t..t&duraott" IJUC'fn dr: 1J'1<I eaComUJ'L
t ti6 ttn . , . quo' ( ..rnbrftll lhf' tt'MÍIUI O nricu cklaaoo a«JJnaa,
1 2}
~~tocvr.nO>. 110 mtwno lmlPQ. ll'.'duA1t seu lllPt'\10 btlln* t rrr~~ uciOMrio
pan udapu·l11 b <cwwl~ pObc.~e:ld 4!11 ructoin R~bllc• Como U10tJ1
V~ dk, a oficttl~ Jo $tpli6COII. um de:slaAmmto dt lft'lUdo, uma docoes-
tii(II('JO do Mti,Jo ChtO pc'tmt'O. O pre,JC)emc- do CoiL'IItlho .firmo. rm
1882: •l•fM~IIIHu nlo~O!l'lamodepnn. a ~bl.-. t- u t p--enao de
cooc6fdia t eokr...W.r- A p.aror da nt.da do *"lo·
tb w '"'" dtsetim
4!nU-t Ol ~J,t.ol roflalnt('tl'ltdan.al, tom:pmu e-m 1631
.$eo1 f rança h;flUn ·~ f.utt da .A1~r1Libf-u o bulO da pt\nl c nlo da
r~'Oiuçto. t m Olllf01 pQ~ ~ia •Ad• reprc~r"n• uno l flt" dt JUC'rn • ~
n!\'Oita. l>.at ., daf1tulcbde1 dl) f"C"ptestnwue ftaocb no Rio P1.r11 o~ rtpU•
l>Uc:.nO) bra.1IICi1"06, t ia cr. o próprio e:$Firrlo cb rtl''Q•uc.·llo. Mn C.IJt:lbéiU
J)lltt 1'1~11 k <:OIOCV.vll ll R~ÇtM.Id..&: de tbt Utn IO<IUt' btli~ IJl'll(l 11(1 mo,•i •
mmttJ. Hm um (I ~t.AOO(llri ta oo Rjo, Oc:Jpintode Rougtt cJe l.ule: chegou
& dic111 uma MntstiHstl l!ro~,iltlrll, tctrstNnll&k.t A te. r.- eru limA•

(.••J
l..vreJtt!
Lntt ~ito
o~aw QOS.SO peito!
Oa•nouorato~
Como o.m trodl> doáttol 33 "A.U...s, ,.p,.J b;ddr I•Jt*ln~ t",
Vi, •••· vÍ\•am. vi\'11111 os tnar<tl.b, OD..bo•Q\I.JtlfO,I9 1Uifr11
Fonn, luh.!
Vivam, vrvam, 0$ mart:..Uil•
Saiu J.at1llm bu.)o('&f"~ um•ltc:ra bta.~•l ttrl puo a Mt~rll#t41d , 450 ao cc .o Sta.J4do. enabeiC«u ·~ um chtnfl dt t-a:pí!i."I3.1M. NIO se s1be se l'ttpll·
final ~e 1838. coMeÇo de 188?. M:u Olavo OiiK ~ l.uiJ Mun.t, a quem 3<: radodc- anttmAoou opontinet), \'e-10 o pedido pran1 que fo5.sc toado o '-dho
\.htittÍfll , w rtCu):llrall! " roJIIbonr, 110•· inltu41nc:i• d<- Pmocfnio, CfUtl ~·va hino"" j;'raQtiliCQ tthnue!l ch sn,. Srrudrio )o-vou o ~~ • lknJ•mln ,
em "len.ll f•tt 1\llbc-Lml, Fo' tntlo que. Mtdeirt» c A l.buq\ltt(ltl4; Ih~ ptl!ClÓ$ ~l t tocuu.!tou Deodoro. Decidiu s.t t111 hota qu.t fusse toc.sdo o hino e qiW
ftX« :a leu-•. (IUe 6oi adCJCa4.1 oomo hiooofici,l do Partido Rtpubhamo. • ser t:'le C'OQtinll.l1Wcomo hino tuci,on;al. As bandas militares., como .se opnd
c:ant.ldJ c:om 11 m~.A da M.t'l~l"-$4. Houu ~MO, pouco f.Aftll cb pro ~m pdo rt'\11ÍIMIO, utOMrtflll'l) com 0 pOcl•l•r r, foi I# tJ J.cbut. pJ.n dtU
dm.-;Jo, •M CIOnc'U:Kt p;ui. OU.lsit"M" nsc: IE"XIO. w.do ,nho 11 ~I posição no da a~Stt:nci.OI, sqt1l.ldo dq!oimtn<OS dr tntn!!lur:.tu:s oculates. Hou~.:
cJ&o ÚOf"--Odt $ou.s.1. UCll llnnJICáitico.l7 (p.KIIl chor.zn.t aoc"'nir 4r ~ ~ .,:ordn • ' "t1ho hlftCt, cvo .wra chi"t~lil
No . . I) • nO'V"ftftbm, t10 diUIDto, b linda a U<mt.IJJw.u 1Pt .se: u~ aos •.tb~-n qut" t»hm~ ~t•do eo P~ ., .som dt sa.u OIOUS
ou\'&! pela\ r.11,:, lr..ra ~ qai$ica dt ROQ&t'.1 de IM:. O ptrno provD6rio ~ t: ~ Fiada. a ~ • '-das sainn'l peb$ ta.aJ lotancklo o
deadJ11 tm n
dt.o..-cmbro dt I8!9J)ftm0\i'1'CI9lr0 t'ODCIII .\0 ,.... m~ h1nf', ~~~~ pd• P"f!UI-cto a
.a~. ck Mrdttf"O\ c Albaquerqc.e. N.eMC" meeo ttmfO, no CDtM\to, orot· Nlo hi regisuo df lft(JO ntptr,•a J dec:ililO dt mam.et o b.oo mMW•
~um crn6<fio qut mudou a dirf('AO õ:>:. aCOl\tK'imentot. O maior~ QIIK'O Se! bou\ C t~suma n'I&I'IObra por r~tte de Suu!dtio, "'li Mft'l d\htda
~ Correu l)tt"JUtflfl uma ma.ai~.at..lo milttu a ~"\) no di.i 1) <te- c:orn:::s;pl)ndu "J.O ~ 1:o0pul11.r c:., dt hcNo p11 11~; do! mlluam~ C'C'rtaLnottco
imam d(' 1190, t'Orn o f'.tm: 1110 declarado de ptOCYh.l\'tr por ad amaçió <n dos dJ Marinha. que nunca furAria t ltttl.siastas da Rcp\\blkl. jo.-nehst.u li·
do govnco l>f\'I""'Kirlo. PoYQ ~ t 1'01m d11 Marlnh• •funuram-J;C'
rtu~tl'lll-• <>f rtndOl A() 'JO'trno Ji til)ha,n ht )l~l t{!o na '"'(~$Mib<lc dct n10 ltOCit n hino.
em (mne ao (lãiActO do ltamar~y. Prodam.do.s l)oodoro ~ert1J í5si:tn o. lf'nlbt11.ndo qul' a m.Wica de Frlll\CUCO Manuel j t se tnf"*i7.ata na lfadi(Jo
W;~.nclcnltoh.. viet--ll'hmranu. ~o tnln1~tro <b Ggerrn, 8enj11mln C.on,.i~tt~~. popubr, l" k tónur11 •Imbuiu d.a nattatl Mtc~ que de um reg:rmc- S)C)I.hko.
Stnttlll*brl4jAda. ~ band";~s toellnnl t Mt~~Túltu" ~ mall~h u mU.it.ues. R.atll f (ltnpria era <SN:Q opniiO. ~~ "red•lll~'' em hi1lOIS de moomftWb,
.sem ~.toc-n tldiiL!mod.. ~toa mul1td~qu~ M tllotntn•• C'm fn.n- ~li4;ados ~ ;alegt.a..\ to dnnrltrv de um ,ovo.,..

124 I li
Altm d11 con:UI.i;t'll(-.lo pc>pullll 1 • mó:.k'a dt Vn nchco Matlut:1 lo.•.~
2:inda rderendada nos mfios eruditos pela fslntt..'ita 4ue $0\>rt tia COO!puSer·~
Louill Moce:au Gocudulk. O pianista de No\':a O l'learu. chegan ao Rio em llYhi NO DI\ PROCLA~IA ÇAO DA IIEPUBLICA
fi'..:ai(~ df 1869, ~~ de klrta;() l*fCur:SO pel• A mét~ d<> Sul. t1 recedído dl
f•m.a de aro vjnuoso do rU.no. n:coohccido na Europa, onde estudara du· DOS ES'I'ADOS UNIDOS DO D!H\ZIL
~tç onu ~nO•. fui rc«bido CCH'II hoMU (Jelo imptr.ldor. S.u.' con«tto,,
Sot&\lnd() $Gil$ prq,triu~ paJllvrii.S.. b;dam luro.r n:a Cone. Compól\ k>go uma
*"
fantasia .sabre o hino bns.ilciro. que esrcur...11 em urdas :apresentaeoes.
111r11 dtllrk> da pi.Ati:tll. Lernbl'r'~. pan rnd hor em.d'ldcr • teaç15o do pll·
blico, que :l guetnl coru.n. o Puaguai esta"9a em .seu Ultimo mo~ o ~.ritO
~lttóti(J) .'lt' uehtva l)&rtk ulunnt ntO: CJcitudo,
·-·
)k,f~/(H ~ •• ,~•••..,..~

- · "tl~'uu • ua
Go:t;s<ha.U:, um Fi1z.carnsklo 4tJ.Mt Ja kurs, pl!ulejou ufl1 C'OitctnO
siganw..~çorn 650 c'n ll~i<:os, nove biJXI.JS d» Gu<UW NaciOnal. quatro da
ALirinha, duas do S:X.ttcito, um. de ptak:~~de- rn~c;t , Eum )) cordú,
(.) d arlnttes, 60 tr<)m rt{es. 6(1 trom~. )).Ja.Yhoms. >O tubas. lJ pl·
/o i \,

nutd_.
..
"'"''0'"0

ç(l/oJ c:1ç, A cida\lc: lam..ti~ .,;u aiJ;o igu.al. O r11anhu (lli3QC.t\'ll·SO: no ("''
lotço de ens:.iat e:s.sa ptqúen.t o. 1JI!N!.ll); "Sou ur.u pllh-. \'Oiti!C".r sin·
f.oaica: um:• fl)iquina • vapor qll~ \'ltOU home.rn. 1...1 MteU ronção e
um vu~. m!nha cabtoç:u um e:ros!", ~~O'cH·u u L"flis<'to. A tl)oll'~b foi
ao dia 24 de !!0\'embro, em am"bi ent~ do,: mil·(;·trJna-nojtQ. :k3un<lo um 34. ''fiJ"J! lff() d# prad.mr~çdl)46 RtptlólrC<J dQs Eftt:dM Unid's do 8t'4ril' ' ,
c ~r'h."r. lXsX)i.) de ..-ISri:l$ ~de: Gou..5<:h-.lk c: ouu'oll cornpo)norel. o 8ihliouu N«iof!al
pf08t'lmil t~rm inou com urna .'rlarch4 sol~,,_ brast!úro , lutta.sia .sobre o
h.ino nKIOnal, acompanhada dr uma salva cl~.> canblo nos bulidores. Foi •
a_pol(.'{'l,:~·. que u:u: dr. wr bi ~a~la, No dia ~(·~tUirHe. (i()ttscllllk w~ de:•· tOU , entAô, qut s màSiadr: Migun.~ruda H IM dn prod11mur.Jo tia Rl fUJ •
OliiÍC)u dto es~taJm.n to oo ~ko e prtcisou ser lc:\'QÕo para a casa. Nlo se h!ic4 (pau 0$ qiJt niO ~ Je.mbrwn: ''Liberdade:, líbt«<1-de! Ahr~ u aSiiS
fl"CUilCrou m.;ri, c. moiTC'U a 18 dt d(!ll!lnbro. e:r.palh.aodo o Ju10 l)el• ( idllclt. ;obtr: 1).0~ !" ·).. Toado novumen1e. o hiAO \'hCttb.;.o, a platCi.lllJ«<tv o hino
Foi u111 mtteoro musl.alquc cruzou o Rio1dri:rando no ~s110. enue outt:lS fiDti&o, J's.s.ora llO'filmente hinonac.on).). Segundo o rqK)tlffdm~pci!-o de
lcrubratl(a1, a oons:r&r'ACiO erudita do hino de fcuucnco M-.muel d11: SUvu.!11 O P11i:. ''A i.mp1~ que a oompOsi(:io de f"rancisc:O Manuel prodD..tua no
O «rneu r:sõ do Sf'V('I'r'lo lt:~n do,.-oou...e er\1110 en1 <»mvtliCJó t"llrilt 00\\0 pLibliet> nao .st dMae\'e, Fol um ckllt lol Se nQ d~.o~ l ) do conc-tcte n40
e:Kolheu másica do hioo da pr<l<:b ma('.IO da RetHiWicot e niO ma.is t.k> hmo se 0,.~ t"SCOlh.idoc:ste h.in(), o hino nacional !lo$ EMado:s Unido$ do BtaS&l,
na;)Of)&). A dec:,,ac, foi nO dit1 20 00 jtrttiro 1M 1890. no Temo Llrâco, l' reo- srri:a t:ah•e-t uc:lamMIC. ctC'.s.COihMJo ootc:m., ,J•
senres os membros do &'Qv('-n)O pr<l\'isór io e unHr pl~t~ia qu~ lol~\·a total· NIO hav~11 como t.tnlsr mudur o vtlbo bil'lo sem lnc:ontr em 819ndc
mente a :sala., Compctiittl al.gtln$ dos m-ais importanteS mW.icos da 4IOCL d~doc p().$S1nJ reilit(nd"• VOPilla:t. A RcpUblic• ganhou c~ lu·
Cfti•H> ltr2fl<:i~OO 8r·a~a. Jt rón\•no de Qudror,, Albcno t\lepomuccno c Leo- su 11. 1rll41(!1o. A o h.ino de frf':llXbco ~hnutllot <bela rr k;cn' de O.KI
poldo Mi.goez. E.s~ último «a diretor do Instituto Naeiona.J de Mó.çica.. Duque Bsuada. p>is 2 IEu:a ori.gjnal jt esta\·a em de.s~ mesmo durante a
Sts,.ul"ldoM\'!déli"Q$ <.: Albu qn c:~c . Rodri8tld Oarbow. funcionárliodo Mi· MOOfltqUia.
ni:sttrio do lm.eriot e cobbotador de Migue1. na. rtQrpnit.atiO t.J() hu:uluto. A hmOtill posterior cb Rtt~\\l>lia: confumou ~ r11.h:es populares do
pro,•ideoci<>\1 wna cl.aqut. p3r.~pl"'~'di.r o ro ú$Ka do diretor: encbw o tC<Hro hioo impcnal. ll.SOf3: com a. nova Jelr~ f!<!Puluiu da como o Viru!Úu"L
eGm urni.JO' ck M.lgut:.r.. O edorço (oi tm p.ane c.On!nabahllnçndó (M'"kb :rht• l!m ttlon,cntM dto Gf!OlicJo ~• .a.ov~ milh•rcs, o hino :se-rviu m~1 iHIJ
nos do lmtituto Proliss100al>onde mslnav11 fr.s:ndsco t'lrag:a. Sabedotto!.'da vet t$ de- Qloal {J'In extra.1ta~2.r • emoç-Jo dviC't de multid~ 1'1-' praça. pó~
mutrc.t11~ t'C30t'·crum attutar de:sllSI.-.dumcnte o hioo de .MiJu4!2.. A.s duas bik•. Nio' outra coill• q\Jt: s~.> pede de 1.am s(mboJo nadond; :r «J~acicbdt'
a:unposicóes fOt.am -as !t\'a tiru. O !Uri deu 11 \•iforia • M igun, cujt oomi:Kl" de. uaduw o- $('1'Uim ~to c:olcth-o. fie uprrs.sar 11 4;100Çl10 e l,'it:ll dot rnqtl'l•
s..:OÇlo •inha na frase inic:iil um compasso da Mam:lbts~. O gove-modtclot· bro:$ de: wm comu.nidadt: no,dor~al.

126 ,·r,-
Ú!l óoi:l epOOdlo$ aqW commlllodc); rcfnrçtnl iiJ> aAA!lll~ an~ti(tcc3 do
mho do h~Oi .: <b rc:p~t~ fc::míoinJI. A ~llbliciL bi'JI,Jtlra, a dife-
renç-.a dt seu môddt• fnods, E ~bém do motklcJ a,mericanÇI, nllO possula
~u.Gcicnu~ cftn )idadf.por;ul"r par• rd ;tt.('r o 1rn•,tnJ~.rio o•çl.;,n .l). Sl•te' rallO
êf"cm ~:K:AS.U$, profundb ~~~tem secort:~ rtduz.idos d.1 populaç», tllt$
6
camadllS cdu<:adas t urban:u. Ó 1t1oo:10 di naçllo tn·Jhc alheio,~ o•ll hos· OS POSITIVISTAS
t U. Su.u ptotb.m"Ç!to pOf' fnt(-Jativn m111ur l~t\ n.kl coetrlbulu P*rll
PJpt.d.uiz.Hu. O esiorço dto tecria.r o lm.aginltrio c:;da no va:ti(), qu-ando nJo E A MANIPULAÇÃO
c.ncontNiv• rcsi:ufnei:•ou x pr~.ava *> t•dlculo. DO IMAGlNARlO
Só quando se volloll p<.~,tn tradJçoes c"Jturais maJs proiur.das, i s \"E:~
alheias ll sua imagem, i: q10c corue~~,~iu a~&"m ll-xil() no c1fe>tço dt s~: roPil·
l~~ortwr, I~ qu11 ndo Apcloo t lndrp:ndblcên e • rdJgi to, n o «:So de Tirn·
dentes; aos .Sil)l\loJos moo.irquicos. no caso d11 b.utdeira: i tr•diçlo cl'\•tc:a,
ni)OJO ilo h i®, Enm fuoq<h:n\o 11:1 q uclltA!I do, rcP4•brtc:CinO) ~ l'tlllt.iO ~
fll!h• de: cap:acitb d..-do noM rts,ime de gerJrtQtU$i.\smos.. Etn miJÍO & 189(.1,
t.rtu dcle!. e:scre\'il na Rn.jpa fll11rtn;ik ~ué:. $C'ls meses p:l:iiNdos de5.k "
Pt«bnu•çio. niO h:aYiu •l)Qcda ft'p\lblil:*fl.&, n!l() ~ OU\'iJ 11 .if fm:~lhiJ.: nem
o hino d2 proclam.JÇAo, 4\lSSe nJo se Yis 11: no"'u bandeitl. ~ simbokos
n)onitqu<O:>, çontim:Jilvl, ainda M ''ium em qua3e todos Q3. c:diliçi& p1\•
bli~. O Jtnk\llhtr apcll\'.a 110 ~ttcmo ~ q1~ se esfot('á3k mais por des·
pecut () cruusiasmo nas almas, il(lr mdo d~ p<>tlc:roso:; iJ11:Uumc:ru0
d(o Clnli)UJoii ii!Cfll,.l)

A o longo dos cavihtl.


or~ OOoxo11 {oi con~•u tll'
O$ pt«"tdences, a. pl'~ dos pOS.itivi,t..as
I'IQIMia.
('! (!}('$ .,. f'twOlvtra~ i nwn,..m ~t\tc tm
t odas:l:l baulha.c;sim.bóliC'A$ aq,al d«utidas: :l$ do !laito ~otigem. do hn.Si,
d" •kfJQna fcm innu. d<1 b•ndctrl.. S6 nlo K mamk,l,.nun ntJ euc;~ do tnnu,
ral~ttpor mn.c01d:irem coto 1\ ~UÇ!k) ador;kta.. Consti!uirum, sem thh'id;l,
o Jr:r1õ11.10 m.U ;atJ\'0, mais bch6en.ntc~r no que d1t n::;pat<> ! tcnt~ttlt'l 4e
cornu n Rt:oa\blic• um rt:a,ime> ft.Ja :,0 IC.ilo C'OOIÓ l't.ntbC•U • m:ldO Pt:fn
pop-ul;,iÇto. Suss ;umas ioram a pabwa csctlbl c os .s.imbolos Ô\>Í C~. Por
t.'lc:l c: <,:(lm cld h•U.rmt <.vrn dcd.lc.açiO 3.1>03(ólica(xus inímig:Qt cbrm•_l) com
~de Unátkos). OaJ mereoffi!m il!.Efi(!O especia.l.
HJ pe&o ro~ dois pO(llO$ <Ne ))(Jdem ajudu a enttt~det .sua ttut(Jo.
O l'tlfl'lcitO t m••~ ObvJo t A r rOrri.t dw1lltUI. romd:~~; q .\C;It\lnc~ ~ a (On
Ctpç--10 d<>SOttOdOJiótS :sobr~ i tátiu potitia qut- &-.·~;riot ser adcxv.l~ ao Bra·
sil JWr1 levar ;•di•nte 011 r~form•u indic:ad.r.s por Cómte Gomcç~trei pelo
prlmt'!lro.

O IMAGINARIO COMTISTA

Mei.mo utun dCJ ~li.'tÓCII~ do encontro com ClocíJdc cJ,t. Vau•. tlm
J844, respon:~á.vcl ~r s ua ''r<•gtonuaçJo moral••. o pen1amemo de Com te
I 28
fi utbts eJ~Cnh!ft:t.OS que nto J)tO• inhw u mpJo.mentf' fk ffont ~ cM'ntUkas, '\CC-ntar i1 humiln~t t' mtmlfi",IU G dete,O d(' 4\'t I fi,..tUII Ól: ClOC.ildt Josl\e
oo ~~'"""""· no JoCm..do fliU110 dil ltrmo. A lnéahlcill de S.lnt•S.mon, granda nas banMira• ocidrnuu,:.
dos ~emMtos t~t6rko. de KO ~ruamnuo. nso devui"' $('f alh<'t.a a eo:stt O dogmJi d& su 1)(!fiondadr 4lo 5oe0Clmcrno • do .unor ~ a nüo
l~Y qur a.t manllittl•\ • ld)f'thKIO ,,.~ ~•«t u-nd*a, dt' CNnt(' e-, att'l•tdiÔt -.pUc:en·~ 11mbtnl "u•ÇIIle •• nlmr.,.,_ A rata •'ltlfl •n•
sobt~t a 1'\ólu('lo dA hu•*'li&dc: e. ulnz., )1. na ambi(lO «
subst:.tot.t • sllpltf.or • k:ana por SI!" oncerri.l.tr. como u mulbcrts, pelo predomtt~io
u\Opi• c•t6bc• ü ~ Mfdiia ptla IUOI:'I.aietp di. ldAdt' Pos.itin.J doxnumtt~so. aop;aSW~ a nç•lorV1(11 ff'&mUC*b pela raz.Jo.. 0$ paho
Mlr\ to. .dofth1do • .,.,., . , fOC'OfttrO com
Ooc:tkk fJIK' eom,,
df.. LttlJ~OH'''i.U:<tam e.. m~ po\a(Jo v.n••JM.J ftD rd"tiO .a. a.Q8Jo..,._~
~'Ohftl ~ dc11ca""' u:Cllf«a5. t ~~ • $C'V pcnSl!lWO!O. O wntt· Rffc~ o bdo kanniao di lrumantda4t. )Cruft\ os ~ do
Mr'DtO b cotoc:.No tm Jlf.tntuo pb.I.'IO. ~-• • ru~o, ~ 6r ~ otJn ~awec()nJ, sqU&n'IOOO.at~.t.Co ....~ ~wn o Lado mucvliDO. o prO-"
CldlOI". pan b~~to.lubonlln* Em •-nde-WJUsi~ 6losoW ou ~ nutetW. as~ mmo. rdMtt. Apc14t 4a a~de 1m~';"
uma iikt5oM da lk..cóJia, O t'O)ItJYI3mOCOAa•mof''IIOb.iu a.t dirtÇJo • uma tJo pro~ m.nal. KU p:JPtJ Wt•• IC'CUndU.o na CTQ(U("Jo da bauói:IU·
~41lo cU IH1m~nld*, w"' ~~~J ttologu, ~w. nuw~. ,... h•JIOV.tl~ d.Jt, que- se- ba$1'\-.. ..obt'ctudo.. ln0f"1J . n• t''P""'J.o do alum.~mo. Eaue o.
Pr*ttndtndo k t urna C:OOC:tpçAo Laica, 1\n~<.h.t o rd~ coo o ci\'ico, ou poaases J.:ui!ws, ru:Ab f Co~r.te quem f"'Ll. _. Fr•nt·• "'tfl.ll I~ pr;yr culrc.t. e Pll
~oQr. o cívtco .1o1 lotft.A\' ~ fth.atO~ OI ,_llt;OS, d;~ gou rd;,i.ao tftm o,. tl.'• o1 c:td.-c:~ntnJ 0~ ~tmplot. f'(l84~ 1 \rt\(lt\ ck•cti"m ) f f COO~tfliljd~ volta
p.tndts bomfn'd.t hum ..rud.Kir, os fiiWI.J tfl\m ftst~as dwa,, ~ coo1ot~.1 eu dolpara P;ari$. bsim oomo <K li't'npiOS mu~o uh'Yunos &e 'f'O.ha...am pau MI:'C~
Sld filosofi-a c:- su• poUtla.o~ nó'ro5 Sactt"dotts aotm osposit.i\·istas. N:. ba~~ A Repliblk:a entran ~ ,'()nuJI)C:IIo 1:0m0 ta1oc es~l ds rransr
<11 nova huml•nltbtlt~, Co!t1tt' colocou o~n• •tntntO dO ahtubmo, $Ubtotlnuo ç:ao Of8At~ic:.t p:~n • fiLk llnal IU.a m 11r• .ttl.ll) lnlcto d• tUil i'i~IO. IXIf fVVt:rat
<linrid•dcnlóliu. Airub na t:lttil'a 00 cómunilllr is:no c:uolico, s&tkluou .1 fu3e mewfisic11 em qúf t'lt'ml:'fltO$ exlec'llO~ (m<lfllllqui.b bcn:~hràtias com
«
ali fn(,titu~ M)llcbrlel.ladt, hillrarquil.a•l OO.as. N4 b~a~. fkavo • l;~ mf· 1'1~ no dit(ttO dMnu dos rd):) tif1d1t pt'tturbA~..uu A tV'OII.IÇiO humana. R~­
ltt, ~auula da Po'tr,ue, como culminuç., IJl> NOCd.SO, a hum.atl.idi de.J pü.bUcasdcvenam St'l verdudf.lras comun!dad~. exli"''Uóuda b.m\U11. Com -
A guinada "<IOctld<:•n•'' foi indisculh'd na elabor<tdl ví~ão da mu '"· na escara de RouU~C"iU, Qt•tris rcpt\t.Ucas qu• nao acedes.,'W':m 3 mtlhi>eS
ltw-t tdt \C't.l I)MJ<I III C\'Oiuç3o .,._1111, No ClJ11,., di' pMoso-p/Ju, ~~ l'oO~Ic;íiO ~ habiut~.t~ C' fot. aproxstnJI~kl'ft do IMfllllhO d• U~ICfC:o~, A rMUt1• Ftlli'IVA
em rt:laçto â mulbt1 nlo d1)1( ~v• d• 'l:s.lo mdic;on_,l de iaittioritbde em dcvtria :Set" dr.·~ tM deztsK'Ic- rt~MI.Mica~ dHettnl~. Na ftr.sc bn:d, o
rC".aoçilo ao h<m1cm Apa. n1i"ur•MJo. l)e~:obc:rlMo cb I>Qogi.a • •í.sott mundo contao• com qulnhrnlti •'ff"lbl.cn, F'fta.' Jtt'ulm ~~,, "pátriu oor--
etióUm in!d••'• .-~ tem.u'l<>u por dirm.u a supHiori414e SOCW ~ m«a1 di . .s''. que-o~~ ptf'~na. ('h.•unu de ''nNUtl\••. pan ,.,u.rnw ~ ~"
tnulhcr dce o homtra TaJ ~um.ot'ldloclt K ~no iMo de a 111a.lbtt p:c10S ('IC)I'IIunitinos t' -'eti\'l'lli, ,.-t-.ndo, .o J:DC1.MO ttmpo. m =•&l~ano
~nt.u o lado .ak'ttYOt" 1k.Ntsdco ~ nacw~u tuaauru.,., pauo qu.c o ltm.inrno. Dai Ulft~ • ~~1id.tde 4r lt't'ft«"nlat • "''"' rcpc~o~lw::.n•
bometn \('OI o bdo •~ • tp>J~ta. A mulbn. eo1110 o dt:etocstruia a pOf tneio dl fipn da tM!h«.
~- xril o pttfttipâl ft'l.l!()n}.lVC"I pcU ~lo da ~. t'DqUIII1o Tmclo-watu:c•«Saia&~ pOr ettlOJ ode .1 t~ •C(M'Is-
o~m w ptHf;Jty Ul.ll) l turufonucjo do~. i atl'ftcbck llldu~ uuu 1J11U pa.tltc.\:1 do a!OiacUIIIO, ConM. acato. p(W hut nltlmt"att USO.
tn1i N•pr~II('Jo•~.opotpddie: mullwr niO.it I~ ~ft1!'to­ O coli.UDC IV do S_JfJeJU H I'Oliliqflt IOtlltt'l dt\hca·K a dtt«t"'er o 00'"0
dlx"ao. m.u w dar~ ~IM.tt'(ftct n..~larr.llt... ~ ~. COC'nO tr.Jr;. d& Coefl& a cullo. Ht u.-n c:akncbr10~•h~0tl, C'081ff"l• m~. tõNI<i ldJ com Qllali'O
r~.Udt cb lormaç~ mor:l.l do futuro C'ilbdJo WG)2MS. cadl: .kftltua com SdC:" dias C.W... Mlb t cld.l d~• sJo ~ •
O.af i •tepuu(IO d.l fi,!!.\In ftfn,•n.-a tu lipena) um pnso. A \'u,cm 811u ti,gun ~...ta wrotunc• ao~ tvoi~.JO <U; h\un;~mcladt. H.i tam-
C:.teOitell, IÜ'IQUII dJ. l,irtp, IOfnolil ~ 1'10 pos.ilrY.:Jm(l a Vlr~Mat-•.dol~ btom um ••qu!dro !oOC'\GIIituco.. , em Cl'•t tJo prcscnr"$ 81 letss avica~
t il d3 humi\nitbdr. Como dnuo o Pf(lrtiO Comte... o culto ~kJmllll da ifl(\uin:do natonlmeote. uma dedi<•da b tnWI\tl'6~ O tcmpto pos.ith'lSU
vqem Mikl t•OMOu o.rlo prdmbu(t) n,onclnco dA.ldotlt(.lo UQÍ\(f1.Jt \1:.11 dncril tllibir a c.'titu• du humauldtdr tnl ~tCOO Cc:"lllf'tl n m:nll um•
H11m2nld:Jde. POF\tue o Grac>·Sc-t rcali.u • u10pU. l~aunina r«n•ldattdo·St Wm altun 1-att:n.s, um deles dçdi(tdo ·u N.nhl) mulhttes
~n assiwfncí:. •IAum• Mtl'lltlh-' 11 ~u• prOsuia (01U(tUnçio". ' A uwpil! ~toc:ia de tu~lo 1~\0 era 11 sr•11~ tUIIJO«ílndA • Lributda 'iot
IL"''ninmt, no caltO. l'erla • p;,rt(ltW)~ew, a c•padda<le qu f" let'l.t 11mulher d~ s.:mimentóS t i tn;li'W:Ít'.l de IIC!niJI•Io... bto e, • tllC111\1'\~fiO tnhlll'• · A t!ltf-·
serar filhos S(ltn • iruc-rkrtnda maxulina, unu evofuÇ'io qu~ Com1-e scrt- tica foi outrO! ;trt' desenvolnda pêlO (()mlisft'l() 111Xis • ''rtma.sc:w.;au d otiJ•
diun i• r dc.•d\l~lr do• IIVIIn(Oll d<n ('(mh«in•"'"nt<"S biol<'>ti('l)~ de IICU •11un, O pd mdM vol\lm tl do çl•rfllffl PfQCIUn11•·W 11 t!"llbtle«f. ll\l m
td1'po. O passo ~aumtt '<'i t:5p«16cu-o tir.10 dt tn•)lher Qu-e deveria rtf)re· u,pitnlomtitul.ado •• Ap11d&cl ntflic'• do \:IO~tUvhmo'' • umt t<'oria JÇfiLI tb
-.,r IH
Jj, 1\ humunt4lKie fWUOni lic.wla ,.m ClaciiM de V111J1 , 36. A hw.iJJn.d:wio JM!r:tOnlfK~o~dHm Ckltlldt de Vuut,
O«io Vill.rl.f. &/ldrá.oH -~

am·~ Segoado • ftCtciC• ~ici,.i~."' imJAmi(:JO Jrti.mca dt""c «::r por lns• es.s.1NIZ:Iio, ~'oram ;~cwadm prjo, fdvfflOrK!t dt eua.so clt Oftodoxiil. de!
P'ltaek> o sneJmmto, por b.uc 1 udo. c por Om .a 'C:Jo. b$0 ~gnttk.. ~1\tt bn:tti.smordigictw:., atfmc:,mo«lun.ubmo. RidlcvWiJ;av•-.w, klbtctudo.
da odo podtria a&astat M cU tt2-lidade d.:iint.b pel1 ciec<ia. ao IDC$ltlO ~ doõldola.tril.~ O qu.tos adv~ n(M Mtnpte CX~Cnpra'tl<bwYI f'l't Q~
t.MII'O tm qut ctt.W bv~., ó-tn • f'Oii•a. mcdimtc a icbbucao . , • «tocScm.t aiO constitul.t uc:o tim cca " n'lt'fMO. da t.nh• a:tn<J fin.alid*
v.lcn:s c du polOü ~· modttos pat'l a ~. Em w~ pO(itica.. E. foi uwmaat~ oo fito polUitQ • Cl't( ·~.,.... qu.t os bnrilriro's st
~ pW.nn. •• A llfW ('()IMI)(c ~ta 1UIU ~ idul do most.n.nm .o mamo umpo I:IJCftQS 0110dc>XIOIJ ~ mas m&!,lcos oo uso do
9M' t. tll.w dft.tlllu • n.btut OOl.'IO llll\tinto 4t prtlkiCI()'' • Tnt• toe dr Mna,l.i:ltirio. Tkl con-~ ..u.anm de )UI flh.»-10 poli'"' q~.ac: 11103otfia
u.ma otéc.iol ntlunlhta. tftl que o belo -k S4.1bofdin~ .a wrP DQÇJo de ·~ ~adodwDJ-Ios do bokhc>utu drcbu< me.bo A txpreWo lu
d . . c1oer6eaiC':f'I('Odobtom. Como ;I kli oktntado. fvtna~IOdc ~! .tmlH(IO que Comtt' m.ntktuva ptlot ~- .os qu.ao prv~
artt •c ~10 )( d&).tl m..-o d.ldt 01V'Id, se dnurmMde lado~ dt '"'"~ \' i.a ama aolt"'paçiO do N!Cn'dóc:lo ~atins1a,
e5tllo. O cstllo oooclhwco f'f\docll)ft}tlo podia cbt tqa.r to rorolnOCO. Com d'dlo. M~l J...esno5, e 1 a,&ei.ra Meocks. Ol doU reconb«:icb
KmCGm i~ Q...,..,•r 1 \Qio dt.$tut~Ut' flnlhdl<k: di an.c. cbefrs <b Of'l<.ldcui.t pMÍ.b\'asu, dt"tuaum utna teot~II("IO do tnON!LC:ft.to
00 Brasil. Antcric:>rm~te a K'll 10~, domina,·a • corrmte r.nais pró-
A TATICA BOLCHrVISTA OOS ORTODOXOS' Jtu:mt de Liltrê. o d1~1;!ulo d~ ~ICI Qür nk> ~Ctitllvt • la~t~ pó!<lotUdc <»
fMSUc-:. Tal t:n :a or~uaçlo de- PCJ'tl1.& 5111H'\O f. da ~tedlldc P~itl~l$ta do
0,. ortodv~<» bt111kltos ba.w.aram·se principalmaue oot et1$.ln•me.n· Rio de Janeirq• .Era tiMD~ 1 orienuciiO de amti()S O! lkk>ru anto. de sua
IM ftnrta de Coem!', VlhHIIII nOO ()6 P~lO.S Jt"U~~ c rlli.IJ!bliecu. Pt't CCII.I.'It:flAO ~·1\ Platl\, ·~contato t'Oin Pkfn L•ffint, o cl~(c da con-cnet
ortodou~ Ao rqres.s.u ao Dr~U. tM 18'81, l.tmo' bu.sc011 ,meçhaumtmt
auumir • di.retJO d;\ Sockd.sct. CUIW<ftcttldo I.RJflue • ind.ld·lo para o
(') ~m"-. ldtl• *'"' '"Q.ItWn..,. 'IICI<I t.>nn. "rf*l'..• f:. . 11'111141"- rubtl f)C)!Ito. Sua atiUJde niO td~.-·u• mff't d~IJi ptlo poder, ctl t~mbtm ums
O<bu. R•fliu.. /4 Jllowlll• .1110 IV. n9 1l{l')íl9), , J0.6, itCil~IICIO " A il~i• ~t•
qtltS(fo de: ptiftcfpios Lcmot aao a«tc~~ova qu« o cbtfe -.nttrior, J. R. de
t10 BuJ,.I u•~i(tl-.mv<tl' dJ.l.M-mNu''

IH I}l
t
=

J7 T~MJioNH. ....td~
.o Rw ~t P~~,,.

Mcndo«~. pt~cln~ $o(f, 10 m~mo t('f)lOO., fiOI&Ih"'' tl• ~ wnbor de: aa:t.WM.
T..oêm rdô ~ • ou:.so candtOOo t d'l._ Al\'.ro de Ol~~ra..
OCU pauf fliJgQ dt I'~Kir OI E>c'oll Pfi)I I ~C'IdC'II, COfttl'l rilfldo I) 11:1dic1•
('(lt'$ dt Conu e. "
Oro..' •nos mab t.t:t~. tflt l88}. deu"< a ruptv.n mm o ~rio
LJfinc:. enaudo JW'• W•s;JlatM dr wr bfM::IM>\ tmdUrnt'fttot dr ComtC'.
~tmcne e: no que oonttrou • ~lio c1t cugos plabhm por 110$lu
''n.tu. Of toordo Ç(ln• l.ttliltt,' proibiçiO "ó(Jo w Al'lk'#u*' utcrdót'io, clt
tfli apeo.u urn comelho p;~ra os outros posit.ilt'l)fli<S, istO t, pua os p:riekos.
l..emos.. ot.l.I'Kb o Ap41• " ' cn.Jtn...Joru. "~ tpt • proibi(JO ~
aç-4aaru, a &('CJot ot pc»...m)(.ü~ UC11() teõtic»J quinlO prf!UCOJ, ViJiO. pc»i
rM.'It.as lrattteses. como Robilllfl 4' Dubuissott - este Ultlmo um r~mis:o
pe$.3(111.1 dt L{'l'»os. - , f."'Oo.tuin:l•k 110 belo de b ffiltL A t!OUClo dOs erro-
~ br-aKkiros 1-"UC'CU lhts wu demomu;IÇIO &k purit:anú.'IIO,_de At tu
ttnc.b Of. Loodro. Htrruoo aatJOUO$ bruilttroJ dta.roln pueril
Al~fti'Ucmc"l'ltt, tulllv• ~ dt' fato de um c-"t'C:.\.W de: rfgor, dr uma
pt«~eu~ cxagu-AclWI em segu11 11.0 pê da lttr.a as recomt"ru:bç~ dt Com·
t~ A lt:it11t~ cb OWtttpoeclhl,cia« Mipd 1..cmos a:m UfM~. ~tlld.t •
m Maaca d' Au&'Uitt ~,.. P.am.. penn•c:. no f'81tm:o. outra 111ter · J8. Alll' •~lb Tt"'PI•414 H~trw~•,J#e
rrn.açlo.' Asanu r~tlm comd•rna t ii.IMJracatinpOiha de $1:1• Atua •() Ru,Jt )lrt~.In.

lll
~I<J A frcomto 4ot J~lvb1ti Mttutl ~ lnt('fJift'CIU 1 rf"llioJII.itl a.,\1,..
leir• drr manelta ~.. ottodou. t: um dos ruub.SO. c:fru;, lOINpttt.çlo era
1 maor fnfaf.f' n.• ur~ ela a(io polkica Por w ,,.,., *
pcteto Cl'aln.l,
c•to com ~m• nttn,ao o tt«.bo de- D!!la cht u.n1~ . .,,,..._. tk 1.2 « OCI.!J'A('AO
._.,.t. 11181 (m.,... uodoo(>or ~tc<•-.hw;, ce.~...........cs I'.:•
(~ ~• • tfttO'II.o(....
••
Aqut {no Bra,.ll, $Jo 11 clas.st$lih«ats e U'!Ur11id.n qvc: l.at.10 1 truu- ......,.,.,. . .
fa:n~ r*.:ta.

,...
~

lnrtn-c.Jo. Nto (te~ \Ull prOOI:tarAdo proprbMtntc: d•lo, no5-5a 111·


d!lu.ri.t I c~d,nll.'.atnC'I'Itc qtÍ('C)b, t o tnbAth11dot ruul t o llf'&rO
Opedi:.o:~, ~tlt.OOf ''
tscrno. luo módHiu muito " $ttvaçaG do!J. tm•'"'••tas brt&~ld.ros
c: toma t~ mutto dlitrcnte do cruc d.t t tm P..rls ,, t •n Lond1C'J1. U,
Wl$$a ot(.Oo tiPd•• t l..tente; lind11ntals COOlO que pcrdicb nQ 01ew
dtssas trtndc-a. cidadt$. 00-.k protli.Nii'i V(Jo3. 1poiar ftil fii!C' do IJmle·
llll lá~J{l A crtd. p1 lo coruririo, e~>t~ e111 plcr~• t"YI~ll, 1)(>11co· pal11)('11.tt", fon ~to O c.•utirflff ~~l'llwu .• As das~ hbcrllS (dii\M.-t
ctndo f)()s ~!~'tomos h Cllauts libertiJ, Sóbrc as 4Uals •tmJ~GS direu-
mt41.s) niO tinham lopr n• ~Nadf fu1au. c " f~ de .sv:• ~ lht
mtiUf'.
~ plll•.-r•,;
toc&ot ot ~h~ não ''Ol'*'
pan ~. '"*'
01 ~atO)
torn•a~~ uncdi:aumttttr OI ICDDf~COS 4o daa 0s
X
pa1«um por dcmal) atnW.S ou part o ltbcr•h>mO o.a PM• " oqwnh fCTO'
locioúria. doG exea:pb dr ~ ~ tit abocnin2\"L
•uncb cwmibco c diOaL longe de ser <uno o 'f'OHO, ~A) d.t
~.ICtc>. \10 IMJIII, eo contttno."" ~ ""'"' .-bfit.ll'fftS, .. ,.... Lcm~ f'(f<ltN qui' ao e,.,..
o prOkt.., . runl alo <XJl(P polllt(l·
fel obcn.oi c.odc» OJ dlu ~ c 5Ullpas~. T•do wo HÍ.Jt do ~e 0 utttaoo ~ '*"«1"~ ' tor.u x- Pun-bsa: camhtm ~ Ol
Pos•ml.1AIO l.'"l abvidadt ~tr.ordên4ria, a fJm tJe. t'lar p~ (QnKn~ t..\Ui•am pr~ )OC"':akntntt -' ex:rtvid-lo c: ~íamtntf .,_..
fl.ll ;1 et.mdc:r B QfCtsSnhdts db pôbtko. Am:~;t•hllctC'tl'los so\bios, f:'S· ptihC'ipeOS dohbct:~huno f 4.a MOJWqul• rtptt.\Cn1~trvll. At. mu.tlvrc'COft'
c~isus, mdt.-.du«n altamente colocados, .n:ttando uma pttrt<' d.as lltuiam um ckmeu~ u<essi,·tl, mu o tr•~ mrt elas só poderia K'f «
n(M~' Conet11(0t!S, w me~filO lOtai i!IA::ntecCifiV('IItdw uo Po11dvhmo, Jon41 dur11('lo, d ~d• a for~• d11.~ ~tadi(~t artOU t~ t pa~"N~I&is. Rt1t11v.am
l)(wê'r<'mO.S nM. IUOS(Nr à altura <J's dn:un.ujncia> Mu3 p;an che$111r «
lhe, \'1'1140, u d.u~ mtd:i.u. l'nl qut 'r'Ui cltmc:ntO$ pas!>1'-c~i: tt tra?~ioot
ma.t tm forçudo progt$$0, NeuaH:Iaucs.. s~lic:nt.wl:llm ·x os 11rotlliSJDn2ls
U., ton<Hkr•tMio '" Citi;UnJtWias indlc:lld.u .~Cima, nio pl"t•ch.atto-
llbtuú de form"('ll) (il'eUUiu rtl~nho.re)), • ~boo•, aUlr:tn"kot.IJ'fG--
!n0$1JK-n11$ ck devmatnt•noc ati\'idll:k, mn tamiJhn de uma (M-gan,.
a çlo c uma dikipUn.a sníioenttmmt~ des.to~~vol vidu. tessou!s em~iiiL Ju ~ dtt mt<llcuu. de ensc:nh.trh e.~o dr ~I·
réltocnm O> principei.s b:m dr roettttt~IO nu t~Ktual c-pobti('.a t df re<ors
Tra••'"W, frn SlfiD:IC'aro Jugu, de uma aniliw pouco onodou. C.O.tt: tfncu eo tsaavismo
ll!OÜ \'iU Qa~ clllo~ hbN., UIO dtmtoco de tnft.Úotft!.l(lo AJI.nl 4o A poliçio IOCIIII- onodoXIOS •Jwtrn'k a1..1J itlwpnuçlo. l.rmos
C'f• &llo dt um obtul ~ 4a r\ttnftha qoe MO tmha 1tdo (...,.t •
Pf'ÓIInO sacct~. ~ ~ ou tltsxs dos qtmS d~M-n,.• uma .I('Jo rc::p:-
OE'ndon tfll.M 06 ~-o p~.tnoado ~as tmalb~trn. A f .alue: em IID ~ ._ trducaçlo do 6Jbo. Ttb..nr1 Mmcb• .se. •lt~:r tp. era fi!ID de
dc.»o,.Np.» ••nn• dr ~(Qm .a t~q~KC'f'ICOOIU\'. f\Opet110Jo 1e~~1tnhoro. 0$ ~ ..-t •
OC'OPI(IO • 24 ~ que- ~nlfllm •
que p-«~u • rt'\I'Oluç'iO dr: 1848. o ("Ool~to com ar.corl$ opcririos qlft orollu coli!iu de J ôe dt'umbfo dt l&S), oa qwl Lmo:s b•.ehl..a\ .e •
usiaitm • teu cuno .tôbr~ ll..ltrODom.Ua ~.o • Vf't rw~ 0\ ~ri.nô:p.~.is rur utra com Lúfittc. rclc>rtarn a •rw-(ve!r qu:MJro).
~rw,e'"it~ do pc».•h"'IUM. lJm des.\e$ op.eririo5, Mt.llntr•. '" por dt Migud Lemos fot ~Melo do dlruló fiO' t-St.ar u~.::auelt momc:o«)
apon12dQ como modrlc> .-k atMJisu e ind.o.do como ttH"'nfKO do triunv1ta10 comp(tcamtorue dedicado ao .SII<'tTckXio. Oq:oois da ru ~~n t:Om Lafflttt,
Q\1\' devcril t;flV\!fNJ u 11tlli\Çt 111 bsc ii~:al. Oi J«ollltdmvmOt dl• 1848 u:''" det 1,rOC\lrl•r c:mprtao, Ct!ndo--o curon,rl•dO fl1l 8 Jbi•OICCI. N~~AI
dl!mon~trllul\1, &r.ijundV e-h:, que os ptoletJnos ~th'ílm ttnda por dem:us V é ·~ Cucibnen~ nos d~ que )Ir m•t•w• de iodivlduos:"'uuo ~,.,,. -
prnos à UtOflolil rt\•(lluc.on.Jría, Voltou·~- ('mio. pua o f'l"lridado. pU"& 1 oomrtar 1tc~o 6nodtto4cK lfl'fln OCUI)I((Ic:' vtban11s, NiO h l''" tn11"t' tks
O /1./Jflo fi/JJ COIIUndOn6(18S~) . P(lt f1m, f)lrc.'«\1 lhe QUe
qLI('f iJ fleft"\ W ~·f•lJIO•HI!ôe5 ntm proprlccjr ~Ct 11.11aú l)q!ob. pmmd.am t• ~a cb". mt
o plihlic!o Maas reotplivo W - 1ilm as mt:dhtres nt015cas, Pan C'ln. pc.aci- di.a~. ninguém u• proprk16rio wbtno, O.nquc:110 ou (()UI.e:rcume Mal
136 IH
fi.-QI". •ni.liiM4fk~ofu ~>r.-M~rcla t:hl~ t'OhtiU Q,' ctYI ..... 'I'\fmJlfl ~­ A) ddcuw.dn. no nna.nto• .O "''"•vam » rf'dotlu.r dft ~ fOf
p,lblkot cnm probl!Otct clr liC'IrU 011 OC'gpt\tm c:arp wcun4lhi» aa parti!' do$ onodo.wi fllt1 pnhar a~ dM gruJ'(lS mtd.os, e o rnpc"tto do
dunisu-.;lo. Ha\ ia lptl\*' dois re:prnem.ntt\ da . .I))IIH;.iO tr.chaoru;l dl 11andt pUbhco. Et~Uhmbkn to... tkdl\vlda que •&ÚI.3C! '" t('luuao 1inh• •
fll!t pt~lit.n •mPl"rl•t • "'nber. um Ad'•ogt~do c u•n ~ult, O lldW'lt~t41o nlo ví'l' OOnt • pt!tC(!pÇ)t> da lorta d1 tr.flç«o t-~tól ka no Urt\U t com a oon·
UHda ~ proliss.Jo, ganhava a ,.;.;ta como l)f'O~t de p<~nus,uh n\uR lictu~ «'P<"Jo d~ Comtedequ~enu-to:~ cal64.co-. se t nconuavam O'l ou\'itttes ~h
J:>e4"l:k .,l <IYt" 0\ (lrtoW~ niO ct am 11rmin' pe)3l()a..' rcnmccmo tt:\lrplJ"~ Ot ort~ fou..m lti'IJC!rr cmd.to~ ~m nJo tKttocit o a .
a. ~ ~ lltpr~U'fttt.-.a.m. um .M«lf "p«ttioG ~ t.Mt.ad:D, o l.:úmo, tm o.ao cn.tt ICKOb:J*ibt.bd;adcs, v bero qac nlo ~ uutdos
MlOf t«Mco t QeiU\Sco. CO«Gpp6tt per cnfdiiCOS, cs.gcn:barot. rc.ucmi- con: a mesma tmh'n.a Ptb. nt6kot. H..-L.a .-b o ,.t~uco lt'fMtmo.
tw..ot. 0\ Jl'tOphC» t"f!'lpttga6ot. pObltCO\ fii>N 4UJ>I,( tcdo$ ('\ •lvnot> di$ t:'$• qv.e, fllbando a tm•ta•a c!. ttat»bmac~ rjJ"icb ~ cb~k mtdla. ~
ool.n dt medicin2 c da EJOOla Poli!kntca. A f'litf" política do lmph'io, ao hll t<tt"a.r·:sc.- drmt'ftiO tmponante. Nto fWtam cu.~m ti.(;Jil'OS de a:pro-
t\lfttr;rlo, eru n•(1uc:lc tnomento dominacl.a por 11do.·osad(» c luiJ.(l, ~suickn, alm ilciO corno prt•lt1tf11•do urb.mo
a at,uma disd.DOa pelO) propr~cldo~ NraiJ.. Os l.)rtodolt~ no 8 r11nl mais P«lam um gru.pO polllteo com idéi.u
NIO deu:•n <Jc havct "' U'Oo.Ü.. x nlo cvouuliçiv. A bl!'t r:otiua
t'Otll CliM' Mlsllltl Ltmoa. Jul.pva podH con!u dnl'tl ea.~~ •~• com o
IJtrt.~rr:JOd6 qu,t com O COI'OlJSCDO. OU~. «n m:ns Frtwm' do C.rr" 4t.
.,do
muito pscds.a$ dr~ • tueta " t(:ahur • ot me~ 11 uti.tn..r do que um
dt úq•l~ rd&IMOl ~ loucM. P()der.._...i.J. mtSftH) ~Ut, tot('aDdo
uta'P(llllroa~. queptOp,mh&tD ea ~-smodtcla-sstm-t'ód.,
r"llotopbf4 c» que do Spü~ttC• Jt pob.ttíflt• ,.,m-..
Tratna wo dt uma 1\10 f . um ~"Otuntflh\ftiO pobtSco que .:t'f'dK•v• ro1tt bçar • m.1.reba da
c:Ofttr.t t!lt.e qoe b&!.t.a~atN ~et no uber t«nico. no Clf'fttilk•~MO l,..e- hJSIOna pda l('iô de Q!llll venauardi poii C~ bem organlrt!Cia, bomo~••
0'10' procurava mobill~·lA c•mpcegando os iM1rumemos do M,gundoComre. cll'lcip1iru:d:r ou. na t•Pfto;,~ãodc Conue, \)C'JI t~ell'llk um nlk'ltr. fc)tt~:~neuttl
h-clu ~lvc- ,, Pf;licl..~ tt:•il~IIJ, por lht P'fl'«ftl'l'l m•b t~IC'QIIv.dll ~ r:a,u klr• CW,íl.inludo. Cort10 no bokhevi~mo itnbhtta, nAo.Ju~··a C()Otttdt('40 ron) 11
nnf UIU a(K(eo de lltiVJS(It bOOiiosmco C dJtopJinado. Ú~ cbO~:IUn sr:rados 11loto6J: d.1 ~rb QW lhes set"'ia 6t f\•n~to. p..,,o ma.u1ua.o t•nto
('f'b c:ontrlldiçio 1:1.10 'C b.ttrlnl C'JJI~.-· V•r!M mcmbi'O$ cb Sotkd.N: Pcr.st- CJUMto pJn U pi))ÍU\ ófUO, a hutótu f JO't'ctnaci.t pot ~ qu~ OI bom,.....
'-''""u it' .&UStu.am. ror a)O M:"Eitu,.,. a oon oriMD(IO. úur~ t~. g UO pa&m rnodtfiat. Mts tUO 01o ~.o11C'«k que elt.s a IJII)INftl lU('I' c:.t.1
""*" li&f~ f'<'rUbhruõJ lmpóC'\WJtQ.. como lko)amm Coo'-tct c Sifn Dhar mãs r~tõlo N~ doia. casos. eta a• venbde a moca cw Jt'.., q.,e dan
j11dlm aos mt!au1n10 a,.,, lt'U c a ~tuleu« qut tani.O n('('C'1sitt-.am
Os •~ri tos nlo .c llmnav•m ao ;upc«O r~hgioso Tinh~m 1ambtm •

,.ti com • dilicukladc cW c:oMooc.er o~ tl:cniocn a nSo »eeitar u brnmes do
E.u.ad!>. A pos.l(Jo de Coct11c ~:ta data quaniO ll C'St.r pcmlO. Ele: d:l*'a no MANLPULAOORES DE 51.\lBOlOS
AP'ÚJ' 6tH cMunwdorll que. <ltltara :a fllW dr transiçao P<U* • torieda•
nonul, wuo~ ~11n)C~ ~~~IOOI'~ticotdt,·n~ h~·w A i'IIO(:Io dA do-crina toMhSU C1HD a m.IO dCUtt~ dc\oS onodomt
1 •tl~ c.owul:of8 • • cnnmo qu:aodo p«ntos dr d:.ttçio tba IOUdll oleo trz dtuts pos:oviltJi os prinr::ipais roAn_iflObdores .X si~Dbo~o.~o. • R('J!d·
,u..,.
ft'Ctdc'w" .• t..emos, 1 •QUi COtU ttcffnO s61M». Nwa pai\ tm Qut' a \'isibi~ Mtca, St • 4o.u•n• llwtl dn• o <:onU''\IdO (b t~mboloal• , • ron o~pçJO tHra•
hd.ldc do !:O''~rno t:l'a Jlllltdc. em qut: ;t piO«<fl\ do cmprr,a pUbli((l era tfJJICa un pulslonnva·~ para a -cao «1e11 mtiot órttnda do quf 111 senti&
h.tt<1!31l, tt11q1.11! o l.i''OI ~ íl pcOI'e('Jo do$ uni,O!I detc:rminav-•m 11 k1C('MJO 11\'los positivis.t.n fnnc~H~~s, OQ: c:uroptll\ em at>nJ. moellm<> o-. de convic(JO
1)01jlica. do .lttitl.ll f!O'i(O~ de poder tu q•••w um ato cH h(t(lhmo dvko. comtidl~ O Bndl k' ltlc1 apr-~y,,,. como .t'i pOrtu.dr Vllftdf') tnndor·
ua • rc~io dt: um• j:dlio!altlltversal tmbor.1 mu1t0crit..i.adl l;.n ~ .,açen. Wvtz. momodr vttlbdciro sallO~ scqu~ ~ lax-s noluti"'*S..
a .towndadc: mor.J d.li tt1oUlt.ctc. Os ot~ t-.h-a nio 0U'ntoem cr Attm di»o. Yllm M' rm flCII:S<iO flh"~kaaa.il J»h •Pftt.ut 1 "'udla da
t*t: 10 rlt"nUt que no Dt-a;:íl o~ "*;a~• i~eo f, o bto ôr MA -t50 htStóris.. o~ 5I! Wf~m la:nç.OO i doutnnaç-lo pobtiea-rom con~ l(!(lo e t:OU"
corr~~ a mu patavns. a awlnd• cSt hrpocrisaa. poav• mwto m t.l• dt' *P6st<»o..
rfOJ'III,4*MdA, Ml;, IURd•, 11 act'itaçil;) ~ tJfliOS pUb1icOl. Jt'&\U\odo l.(m~ Sillllnç-110 uuht de ' f I,_.M:II,. no ftluv ~rw•mcmo, •fus)untlt·MI o uso 00.
poderia também comp«<«<f!fet os poktlvl<iln. ex~Jos ' ' Njui&COM e 65 !imbolos.l:?m PhOlctro lugar• .secn d\h•i<b, t palavr• CKfila ~: fa~. ON
kduçt.n do poder~. ~ cou~aüet-.oill, •fllu,·lo$ do objetivo Supr~mo dt fiunro wo 11bund~nle c:m IIW01, Jota..b., r~licaç0c1 d11 l•tci•, c:oat«tn
1..,. ll(to. qu<' ttll ~t- 1M:'Ofpt~ do twol~tiltlo • d ...II'""'Qo (C...tu de o..~ pilb!"ia$. Eu '"a .atm:i l'f'IQCiptl de con""""rceruo do; tt:core~ ,_,tela
2• dt MU(O ôe 1f.i8J I La.ffiU~). )t-..s ""~ ta,_.tn o 1ii:mboi.Uao•• ~~ c1ot, n1-.ai1, tspc_aa)
1)9
mt>me umdo c1n vl:l.lo ~ póblko:t cll~nt~ic:ot. 11' mulhcrb '011 ,,~cti·
riM. meoosafttOS;.IKI mtoftOS'no Drasü,ll pt1l ;~, ntl'$Ctít•. Atlfl«ic 6$0 dois
p\lblicoo, ('OI)vtuct-los dl v~rd.dc da doutrina. ~m (.)OOdiçlk> ind i~<olvel
.o tx-IU> final da 111.rcl~ Qtlot ,)C iml)unh•~r- A bn~• ptlll' l ma~cm .dquarl11 CONCLUSÃO
importância c<-ntl'.d.
A rrcscnç:• de: um posilivúq ~mo Ben~ill emre (lf rr«-latnllllorn
da R~t\bUc-~t f<>r. um golpe ck ~c: . m:u ai.rã DO vWo ~ a ptoptg.~n dil
n3o lt"\'assc itdiantc a tarela do <otwencimento. Oa1 s lul<i incaoshd do.s
(lr\Odoxo,. ~lO COtiiC!l.Q c pc:lll r:ahcçll do> cld.adb. IJ;Or Ml!io ..U bnt.11ltu dO\\
simbolos. Oaí sua lut ~ pelQ$ I))OI)umtnt-os, ~lo mtto de Tindcnte).. pela
ba.oclc1ra republicana. pcb Bgur·• temininll, Su1 açiO ~~r:l\' a a de codols 01
rt\·óiucionAcios modc-~ . dc:sdt 01wld uté o rt-.1Usmo soci.alis'--.
As mesmas condiçOe:\ sociais que lewu·am os ortodoXO$ '' ilcrcditru· FtllUIJ'lli,.O$ (SJOTWJ d~U corm1tc~ rc.vublkamn que tentaram u pan·
uoc: o PII.J!CI dç rtutPgOt.thtll. politk:o (";.lbclri~a t, chi~UIS t.'dub&i fil.tnun duo a k-gitdttklade do no'IIO r~Qlrr.c- l):l.t'l JUm du frontmas llmlt;•du em que
com que s02 lnO ~i a m3iOt f('Jd:$t eterdc.hi ~rt: 11S elite~. Ma.:s. nos o:sos a encurmlara a corr.ente vitoriQ.\.1. NiO foram CliJXI?A!$ de cri:l:t utn imAjlioA·
e-m que .S\UI açAt>politicacncontrou at)C)ictna.s uad~ popubtt,, <abc-·1~ no IXIJI\I.Ut rcpubllcAI'Io. Nos ll\pf(t~ «m que tivçf'tm (l)sum !lxilo, ffiC ~~e
o t~ruo de: u:r contribui® de mandra substantlv~ p!U".I a COMtru(Jo do ~ev ' coooproruí.s.sos com a u..d)Çio imperi:U ou com v.doces r~tigtosos .
1>0uco <l '·"~wbs iui-.. de 'Q)a,&i.o.atio r'tpl)blicaoo. O es-l'orço drspcadjdQ nAo loi .suficieme p3Cll qu-ebrar • barrf'i(a cri•® l>fllll
~. dê eovoh•1mmto popular nt uupt111toçAo do nO\•o r~gjmt'. &m
raiz. na vivfn.::ia <oleti\'L a simbologia republit;'.afla ,ç~u no v~io, eotn<> fot
pardculatntencc-on)C) da utcpia ic:mlnil'l:&.
Nto pM ~~e~so, o dtba!e ffl:li.s vi''(l &in atnda ho1e c·m (Ori)Q do m~ IO
de origem r da~ ucopi*$ repl.ll~fJCJnll$.. Ê um dc:b1ttc 6da:Oiõ..ijiw c hl;o.CoriQ<
grifioo, JlmttadDao pcqut:no drcu.!o do1 bel\t'hdiríos do ff.Bim~. M~mo •t
uanspvttc o cuitcr- iocoodaso da Re:pllblica: em seus cem -1nos dr vidil,
cJ;a nlo tio. mesmo « IW, ck t:it.abckur um ton,loenJO m~nimo tnac: !'eUI
Jder tA"l$. A$ úhettlllltiV'-$ cofocod.as nos primeiros d11~ aind~ pueccm • •nut-
10S desejJveb e bclh·eb. Se o modt'lo llbcral·de.tnC!CTJtko @:<tn.ha Jorç, li.
amda l)d'lfltlnl"t-~trl \'h'M torto bol)(lc:s jJ~~. e ~~ prn1tlvi"'l' aincb
.se :agarram teoaltrleme ao$ nafi(O$ dt Rep,\l.>li<'1. Nettl tMSm<> h;l St".$CUIII>t•
ck qoc • mockrnf vJ•do d«Jdorisroo otc:i• ckfioithwnerHe moeu.
A h.hl."l ~ umu idtndd•ck repubbcan11. c a persnu:tlte tmer,!Cb!da de
visQes ()OnfljtMttH ajudam l'lllmbtm • cornprt'CI'lder o bltu d.t figur.1 de- heiói
ptrSOO)(I'Clldll tm 1'i••udtontd. O hetOt ~p1.1bliaM por~:lt<'.ctl:ncia t ll.n'lbls,uo
multifaoctndo. ei'tu~tJ'I tiaOO . Olsput;m-ot> ''icln cOfrc.ntn: tle stntc ã
diteita, ao cc•'••ro ~ fi tsca"erda Ek: e-o Cris~o to he.I.'Oi t lvlco; e o rnAttlt t' o
ltbutadot; i o civil e o militar,~ o slmbolo da pJttia e o subntsivo. A ico-
•.osra.fi• rellece a$ heslt.ções. C.Ottl b.uM ou~ WrW, 00m ClinK~~ (lu de
uniforme. como con dlon~ ou eamo alkN!s, contrito 011 rtiM!ldll": l • bllta·
lb.i. por su;~ in•agtm. ·pell imag<:m da 'Rcpóbba.
F..tc ~ muu~m COO'IO h crOl rGpgbl~C•no pot CQ~gu lr •b&Of\'tt lódu
essus fr~tnri!S, 5tropc:rdcf a tcSentUb&. A seu lado, •pt;sar cbs. desaBo;- qu~:
surgem oas no,,... cormm:s rcligtosas.. Wvtt st:P a:indu a tmascm di t\pa•

I 4O 141
t\"l'ldl lqKmclhof ~ d.aJ . . wt'ltidD. CIC'.IInUnhJo n«ioD.\11 '1'1\IOJ
w·tcnj da roPub(IO. Ctn sen.tidn qur• .u llus.loftt•• 6r um cn bmo f('JI"bh· ~
QllnQ, so podoi'ffa..., dt fota do domh110 da pollt;c~. rwdemts es.quanei.OO
n~ b r~ dt Ap.;recld.: <:i.. o qufo ~r'-' • 1~~trkn• f/11111 C'lwi,etr~ll~lu."­ NO 'I'A S
b'"-'iktr• .•'\ naçJotxihlltdo, .as pcdac-. o «Jil'(l dC" MU JIO\'O que • R1:pG
t-i.a Ji:nd.. nãO iotC'olpü dir f~U)I

... -_,. (H Vfr )oW M~tti~ iac (~~:• ~. 0,. ~,,;.,:~ 0 AI. .h /"mo t • h,1m"-1

... .,_,~

,.,.,~
(1) ~ ")@QÍO..,. 'll!l(id. ~ • .,........ a.c-. ú, = 'f"'WWi" _...... ,., .....,
( ' ) S:>\rt ·-~ h.a.ot pW . . . N'f laoW G.to.~tOI , ,~1/,)J, ~(!,.,.,

(11} (láldtutn fi Jiftli!>, l,f.Tit'U./IJ"'MI flfolfU f' 14,


($) So:bf~ Df•!ol, nt ,\t ~i"W-C.!.bviiW" Sil~\11 f'~ M.;btl, l).fti.L L 'n1 d k /'lllr
..,....
O tdtocr••••""
t•~ ~n ,.._C T.....- ftoJ l. t-o.uNadN•,.,J , ...
,.,q(m."
VJ
'"'-'ver~"~•"--• o,.(.lt u .,,n
1ft) A ~'O~~~ ..~l~lo-s,.,Jo:kl,. tu•f't'rlldldl ' •o....• ,,. 'fQ(.I wn• rcltm.-_..
WAk<l irl 0!. c:tllfcw (!O l~id ..UIM Ol:lo.;-... 11 h.tVIof l.tllll!:!"*- lfele..llfJ'blnlll llllf ~
11-dll~ll.• "Vll- fit• ctr> IUIIC~ ~~~~ 41 b#<'....U ()~netO'. ~ ~16• .,.!J, di.wr " S-.
lltdo.t • fntanllllldr:" l'•n '" ~ • 1lo. pt,~:l•ttl • ,..._. IIMI* • " "' t:tô.l(~t;, -.on Rlli
IIUOCk! Tcotilu•~ Aau.J.in Mt~M ,_ ls.t.
(9) /.u .,...,....#1 -WIU.~. )4.
(KI)~• ..... ~•u.cw. ...-~~ ·n.~LM(._ .
a l"r>kt!Obl Colti • '•!od Ckri.l« te4' ), M}ti, .U IlM ~- u,..,;.tfU• ...... D.
~ t) •U .
(IIJ \' 1:'1• .ICtfl o ,..,.lli.O, R. N, Wh~ k'y• .Sf*~l ...J ltK'Wr hl Wt#t tt . ,
A lfUJ-H/M , ..Mt

(I} V" S..~1llfllf! C::...hlll• t), ltlt!J.rll ~h~tln Mt!dmtn, ln.l tullp!~ . f«t~lllh
et fiiMCel FU M•rttl 0.\ltbd, pp, 491 } I ')
(l) p,r, (l t•,...,, do ,_..:-,~~•" 1~.-n .. •"(111
.. • ""'"'"~' .. .., ~~ , •
... ... O...~.S.O..:â, A'-r...Jc• ~- -.J-.Ju~Ht• e. •• ,...,.._,~
(t.o~•,.._~, ,._ k ..... ,...,...,... ~ ,."~
~ Nl 1119. t~ÃO e• ..,.....,. M:tt\.r1 Gt.rtlrt 4'11N1 R lllot

I 41
(4) , .,.,. • ~- 4ttdt.i• • ,.,.bl.c. u Frm('t, otU.uo • ••• l'fWatt! u "'-lbo ckt
a..,s..; N.-t.l'~• ~..._,__ ""l+nt• !I~W 19.14 f'll., ,, ~t!:l )li!iiiT. t .-lit!'lltllll P'' w..,,.,.
P-.'llt«n ..A Quacs. r>lli.iu c• ~I IC11'',
Al n .111.M 1)1-.:ltf!l.- '~·~· ,..,,, - n
11 .... ! n~re.l~'?\, ,, !ó.
" • Tm..-• ltp,:M.Io ~4.asri4aJ. acapt:do rv do:u. ..... (9) \-'t1 .,.,_if'8.t0o. ""•.......,., Tf\'1.....,.-.,. Juu/. (__...._, , , .
u• "~ ho!t.• -"- ~fiObon.--• ~~. ••..., ...-..
,&

ot. ~•lSllt.T~Wvbio..,..._.,•..,..•
_.. •• ., ...... ~ll"doft. "",..._til.,,_...~ ftf} , ..., "-"h... ]...... """"'' t "
(i} \ « ........... ~.... )f- AJ . , . S IIOk'WÚ AI . . .N I • ~- 5f.. (U \'•. T~~••*'-' c..u.,.-,_ bltepk.-_.-~ • ....,._
IIWul ~,., .. ,~.__. ...JN... .., • ..-..::. -~ ·~ • •.,.,.... ....---.. Or.fMl ~ ....... .
<n A .......... ._.,~~... t-..m t
ftD'Iu no .. ,.,00...., •
•'11(_. •
w~D'Q(to ~· Tnu-x llo
b'~~
t•..-
uHI • .Ã#IÍ» . . , _
. . ,..,... ~

Una.p..-. A,, <01t!'r1oSc,:ett. d. ,alftm fr-•et ll(fllo.lo.un ~ • ~~


c_"'"""M ~- C'.DilUu-.& c Vocatt ~ (.ot...,. ~ .td Olpil. . . . . . ~
- •
a.. cetrt4~:a..- "',_.., A ·~•I'• .tu~~t~~rv ~ •~16!1/iu, :!• 11 ,... li ~ « .'
tJQ'ÍM, ... Oi) $tiu11Õt~~Ml dt ,\l~ ~ A~._,.~ Qu""--* til .u ,.,., 11C
~ . _ ,.lt "'ltn•or U«v _,bn: • Bdk- (()!llo.l •lw-f • _..,,,.,~, O~ I I5
4E thU(U.tl f'fl O f'!-..r,plll ~.fOto ~(UI'~rY.J<xnmG M()l'l~l~ {UJ Sotmoop;:obltl>!_., vro s-.dy Jtllltt.e' Rt " dr ~t"~, OI- ,~.,U J1 .tP• INiu
(8) Sr+•ll o f'II!Uir\'hCIIOUI Jt.,o Gran6t., ~I. o'« Pu'llo C.llotJtq (4f•.),/liiW polJ- J-1oMW-:IIIHJ#:tiit r•r•.
t BPJ.Iii'P
Ik~t. )d•J# C'.ll,.,.ll,l ,
<9>y,, , íl""-'-'•~ IIIN.M: t~m• ca J o. A. lt\x'O(t, ··c,o1l tlu••\•~ a.nd ou toI~ • (1 4) VH R Tt~•l'll~ M~•wll<l. ''""'"'& Cort.•II,J1 1)9. )j6.-8, <'~to-tlt •u•• a
~ mon1:1111.rnw un.' u o 111~0 dv !Mil 4.'111Yifl • (1\to de r.11rdo lk ~ ~•li C't(or otn '' "' ..
At:a)o-AfiWfll:ill tltOQiu", t1 J. G. A . ~ Pl!Ntltl, l#•~W~• flfl4 *""'•IIP'< 81).U)) ~(1\Jtic. N*, &tftf'm lll acwH« C'MI~ f.w. (t(ott'>hfto f.,.~ da Cldea: qrnr CUIII'Çl (6Ift
( IOt AfWlfl!O ~~qlll l''""' ,_. ~to ff'IU rm JW Murillt 4t ("'ui'!n, cR twJtJ.t;. T·r iOCim~ r poa1w rur JL'IIf fiMIUt•'t À ~llllc• ..., !!C.~ JiPII• :."!W'n ' l .......,n..l-'t
u.hJ0 h J1 p..,_
# ~ R.J>flk'K• 4"'f • • foi, ..... I C()-(11) V• ~ n--.o..ti!M., Oq~~oalb.-a~w..ce•~U.-~llllk- \'tt0~, 11 de -..m!lrelc 1119?
.......
..
A .-m.~ •q.m.hll_, A , zl•·u.tc.;; Aa.mos.lo ·•lhien(o ~- ~
,..,._t~Mo, ,.~ .r· o~•s ,..,.., .. ~ •..,., , ont~l si!..
(U} ~ • ~-~ • lloti11110 P't01.11o, ~ A. lt ~ {,t 0.~ O "'~'~• •
_,.,r~~~M$.1 O••~•tuuo.,...J\'41Uc~.,.-u . tn o
._.o. o Jrfu/ U<OIII ~6-»de-.-..~,_.,., , o~•fr••c• . . ,•. ...•• A.l..
OI Acho~ rok10. ,.,.,__.~ riPft•e;M ..,mr.. ~ dU - fiiii'Orio ~ -~ ... . Kpll4l ee.;:. Cb ~ dr. .Sett~A c..- ..
I''
OS·
~'4 )"'nf o..--w~ ~H·"'--A........... ,
VtrA...,.Tona,A~&N»aal., lt1
c.tc.. t\lii,__M_M,r XIX
~) Pu' - 1::'-f'l!lidt Íl'l { "'-~ .. _......., "Cf' O M, 1 • • .....,. llr ltM
...
o~ d:. ;:..r.~" Qc-.adeo ~·~
~ ÇIII'(J)ti(Qtftf-.,. ptOII~...,. • ~ Re-bn-1 ~
•==,....'* •
~~r:,...._,~~.~~,
....:.e... .,.
~

~....a.bk. ri.:ic•u.- ~"'"'~ •,_...,•wt.m•• ~""· s......., • tli.!'Df'w.


lif,r,, ltw...Ut' u 1oooumdi!O M'flll • ·4.1N!IO. •••~,~n-.mtr:o .:;:Q. tru~ o~
cW tM: •'IJoll'l) t
( IJ Vff Toll..~t MoM_,to. P#~»I•" • •I<Y•"'tlll' l-IN* .JHHM r Ó, IAC!Orrm:IICie prnoft)f tl~ O'W\II'oll'- . . . . ~'"' b~ tiiÇ_ttUJo.. M.tt- llj)o'Jil ·~Uillh• .., ICIJ ....
C2) 6ktf'lk1• 'J,r;oulld ltiU • J.~im, 411/11190, qu.., d'Orr.,.,, c,~Jif~• poN· ··l~ll&d\to ll!f l'f'(IIÍdCI WOii!IO 0 do:W••~Joll\ 'Allll l llâ# 0 ltU ,et.
'-'~""• fhfM. nm·I ~J6. (t1) V('• O ~~tll•hoiWNll.tt;> • ~6o o/o C•~'•lbOI. iolbtc& .,..tl!luclc pt(o ~~~ du lbt
UI o- (i'olfllot'U to•IJ:.,.&II1 çlt'l ~<l~o c!l lh!m do flir( l-. O!.l\Ckll o lll1o 1i nt. Cr11ndt- do.Súl. tn 1111 ~ lllS.allll). S. t ~~" M la>f"._
nl(it k n: dQ ~1'fi.6!00 t hJCf~~~ ~
""'"t.fll
~. 111•• ,i)Qn-ó n•nt IHn.a. e snbrilt..'IQ.;. e.1Wt f"/11 llliU1lt~• q11e .3fllfllf o~ '" ru.l!ftl(... 4.1obt•· YHt-Mm GMW•deCülro, Q .,.•/O•m~"l?• FJfi,U.••ff> '"'1
CICIIUfl'".;;a..,rcto~bl-k•••· nuv•m - imlo~ ~ Jl•.,.&, OIIIIMI!I Ituilrlorú-~ J* ~ {li) V« fAlardo&h"J (<~ri), lf/~••JI4línNI M Q!tt~.r!Mo &rei.l\1 , ~ t • .,, W
t - , l!fWRI 11!1~, I 0 ~btf tkrma fmc.o!IO, t'OIJNild.ill'lt•• •JtMI O& ~ ~ t~· trt.l Ytc Cciltc,lo ~•nt.~ .Mmllhll Afqu,... Geral 411 Cict.lk- do fht ., )~llfft.
t!_.IO • Otl*'l'"r- 0.. - .tiiJ!Ma. lon. iiJ ,...,,u..
" 'I"' o- <~~CIIi• O CllfM·~ UCf1r~ 41l \9,tl911d , 111 lZH
.,-drtwrcP~ tW:..• r-~ <h ~ ot ~ ~. Mb t:kmlo Gt) ~boi- .(1·1<6J, .... W11 I oU. cwu *~)latiMo • f rodKit Ghr*•
.,,...,._..., • ..-..... ~ Oorritlllo ~ '"'-">~ ..,_..... Q.~..ç.,­ .,*-~::kl-'111
"- • U *_......._..r. ...,. .....,.. ~ ~ ~ • p'tl)r\ ....,, • «ddUt '!'I) Vn mo lltl.
(ll) Vtt-«ttn.ftuãA~I.Aiôtt"a~~. P'npuut.,.....,WN,
"'"' , •• v.. r....... ~ ~; ~,,.....M,,..,._ • '''o.~~ " ~U}.. Tc:t.oU...~•~•~ ......... ~ I. r 6.-.
.,._,_,r
<bll-. ·-•
.....,..,_....w... qo....uM•-"'"'""-.
kll~~·
e..,.~,.-.cHJ..
.nu ~tnll:t ~ • • ,. dr .....~ ~
'"'"• ,....,.,.,..,._.,.~
'-•rrd • Ou-nt•
!li; V.orT..... ~~,.,,.,..,,.,Mil
"~·A•~t>J.r;t,~o,ia ........
UI \'~-t. l..-;o (ao
,, • ..._...... ,pt.l1.156.:!6? A hw4ol.PI._.M..-ID
"'" - ed t'm DJ.J#-.. • • ~ k"~• "' UI~). Tlli.-.u p0r C• _.,. """""' W.,u,u.
I)) V~ro ~ dt ......f!IIO ir ~~ fhtldott m • 1!.-.wtv :teu..()...._., A c.- .. -~~ ~• •• ,,.. ~·· ....,.,,., • l'fii+IN' HJtlihlblllt• • """' d• . . "'"·--
!açkl ewa a• p 90 suftl ~t ~c '*or 1 IIN'IIIol W>ntll'"•• JO"f'tl'O·
th) Vtorii,_,KI~ •.Dtii~. JI. 2t ( H) Vtr M 11 4e CUIIf'O• Pu••o N<l•l- loi~ " .tiJJ6rN J. N,.~, • ~..
(7) V #f tt MAI! Yibln. 11'1nl~~t,I:>HJc•,.. J\ ' '~"• f4~1N• Iw~. •OI 11, Pl' <\f., l!.lt..~ I.._MYS~' il•~tlil, ,._ XIII ,
Ver uml~ ~ drJ*:(IItiii0 4o ll Ml-:.lc g.eoerll HtnJ)t'J ·~ j (I'•WI >Ih Ct#UfU( /f, n de .,. Cl'Sl V~õerolmt'JIIt .. 1o11t1;;, t\11:wclom~ O Am, 11ft- n<o~,~ ~~~~ 1..1.
~ll>l fl6tl~l. {l6) fbod
lfJ \'ri ~~~· l:t· SrrrMiil) ew.- •• '''"' 4/tl c.........., ... 26 Gtt O(nof,... tn> ll" •JIIIIu,_.,,f.c,.ut;t.,i•ut '"'~ ' .oi" ·"" M1·w• • ~w. m..... ltt'
Clc" 190! ..\ tfl\o~ dt clocnçr. 4- llallf'l iiÓ'l• Jlllfl • dt'trw-..1& .S. Mcn...... ~ l (li) O~ioe •wutb.,.. F..NI~!t'-Srnnt., Dnlkírll. r Hl~

IH 14)

tJt 1dfrto.eLawu.. ~..h· k, _. ,foW-N.tJo ft c.-... bt. •f~Au::v.
..• ~
• • ltlf IM)", - . . f ,.,. ~ jJI) ~ , ._,,_ •Jil, ... t .. ) f
~- ....uu.
.., T~«*r.,....o4t . . .
.,... .,. ....., ....... . _ . , _....,._
,_._._...,.,.,.,_._.. 41\'bLa.,....-lt.o.
"'lof..,... tt..li.tr...w ,., •

~~· ,...,._,.'"'"' tlu&U • L,.~~•tnmltfflkw•~--•Bcs .)twuo ac:lla!l n-ptn o b.. .. '11110 ~ (l'l'l"al ~ • ,-;a,; llt. ~ . . .
,...c-.... ._,,M -.ç.,..,~., \'c' l!ii_.M.-.4rêM•••· " A tn<:~•)tliM'If•'
( to l) 0 p.;t('1161t.i dei f.ll'h" t ••lltn...,..l• j,-n.; (ljlto t1C1 (.Vflll'fUt Nk-.o!!ll ~ lfl\ION ,. uu
& Pw,p~ 11~cki~GotuCII,...,.,\od• R~bbo ao flnkl •~t•n~ pda b!IJh.I IO (10} RicludiJII•«'n, V.w.(..:•• 4J RWdt }RidrtJ• MMrll V4ao1,
I IOr..Ot\(il ~ Gfo.•JirafiCO cn lloll"'ff"J~Jf\\ de 19i9. ~•.lr-.o 11: ••, ""~.tt 11\1~ li~Aur-t.tt. ( l i 11oM A~ll!.\f.h!lniii),Hi#flrNilf R,ct.,S,,N Ih J~1, p,•U A úrl.l ~ llttdtt
,,,_~~,l)n ~ •t~tun'"*"' dct;~ •11111 •a.i.l O.rr.&•ll-•G-on!tr~ohl dc•o•H•• ~~· f':.\!..:~odut )lu.""' Rocltlf'lo:• • C••• ~~~ HNIII(Hiol rt. . roc!11a. 11 1 H"*"'" h'lfO.<~~!• ll' •tr:tif'11 fdl·
eounaiJ ('l><tilo: ' ""
tlll Rllb<l'\$o..tt_,., Hulo <w-*IUd, ~~~mo VI (I~ XUJI \'g tamW. it•u•
Mlll(';l. t Vl'll {I h .. 1., :-11 )loJ

IH \ti J'4~oo.norr.... ;;.,...,M4tl4;,., _.;,.-., IW'Il.,


IJ..:f"~ ot ,..,...-t.rn~• • ~~.... f'('IIU>
mt.fljllC -
"'"''t&l'
);'-'*"rc.t AI~
~ Am~ CNttMal fr11 ''4it wr... cdn:GI•
m
Cl!ll!ll1liiD ~~'"-.O lal111 &ti!RI!Of«<;~~ fbtrah~. ldl!.t tl'l.._, Yl:&C:J ~·o ~
( h _ O..:.:,ti't'o~.·-~
CI~1~A~.
):O.fllll A "'olllfoll••-'"..f't'\1
itvolu•JrtOfc.ur:a.r..qw...,.. "110
f'llll4•em 1:92.
t.
·o.,,.,..fllf ,~1KM·)I-.
IJl). 0.
~ ~tlltll.l•a
,... 4 ' , -~u.,.,..,
....-.'-"Mt•. C.~H> A~ t.ln'"' ·• fot
a M~~rlllbcu , t1ft 11'1 ttttw<•l!ll
111'

l"('ôtt ~ ~~~ wnan·.to~~" ""' Mt~' Al""q ·~r~~~~~t, O•••~~"'-' '"~ IIV ' " '' " ' lll9•1.1. (U) r'«!M Lllla l)fttoU . $o:;.#'f.J, "0 T.rltlml~ ... •m Tfl.t;/lflt.l-1 , ,• .,,•"1•'11 ••
..w « lm.
(I') A tilbte~-in(!Jo ct)&lowt\b~ nQ h""''tltidopopu1u llkl A..-.~ ltMi.ro !oi deu-c-
•.&c tll &!l!'llio com 1~t~ pcrf Matfl ~ C»nn doe A l.,~l,; Cllflba ur. " /\ llt·
•~•11tu.a li& "'i~mO .. , uilh• l ~ ~'<"»>o tO
i'~•'""' fnd••-.; ~o t to...+~ao .. ~ ootk-uJ.IHGfl 1bo 11: ~co
Cffllttf1..0 l'(u!lt'NI. H.llllh d1
(16-l Sobtc:
• ,.,.,._,: Â.•
.u
, ,• •,Ir .MV fiN.,.JIII• 11 d!~!
OJ.mCi~
itNIJI • ..'IJ d<f •11 t.
dt 1$1)-}, \'U 0
#wft.d 4.
T~.~_,_...Jtu.c;,..,.ka.--.s ~~ :t~~IE6). Oa.-a~~
P.,iJ 4r 11, 20
(o.,.,._ di ~lU d.b
t 21 dl: *JI d ..... aliO,
Ü~ pii!.J. IS

·~·t~ ~•-e:ao--rw. ... .-J.,.. O,~~•a..t.Toi"IÔttUO,,....• .)!uww


tr• Ot"-'ico•-« m
, .... ._,.. r,:...- •.-~ ..~· ........
~,..,._ .. tu'''"""' •
a...,.,..........,.J. hllll~...,.
..,~.~
··~~~~-·~.....,.... 1..,.,.,..,~~· ....
(11) Vct jctl.ololll N>rktlo4t.sou,;.. Sên:.HúUniM (--·u~ M:•Pr.l
......
A~ tU>I·
- . A" "-l. ICOft.t c Ulllk •c•f\ t\1'1'* ~~e~. · <Q.t t>J(ho . . r·· Dcad-· ·. lht «
~41-•r~ .... IM!)
t4) foo •deolaW!Itirn•.uti& 1-..'ljf wn.tl) • lipro1 q-M" 11tld' tcr1~1UIJU da coe~~> d<e
=
f41Çl'\K 4ft~~ • Ullêfoi • ..-a~ I 1~1{. . . Olm ~ M" tn C:l)("::o10 &
l.,....t•ll('to mr..MI'fl•• r~~~o...11uue tot ~n• ,.,. '"'"'··o
1'1r-..n•n. Jtrf'"'~-. 1• t~M
..-n<lr\IIM($dt Kv l~lfl_ll(l . N•NrtiJ, !HCS, 10l. {JJ. ), t , 44 U&$1), pp U l-9. A Ctlt~--

heroo ru~l~, l:lluttflll$wt ~O$ ~1 '*' ~ilt«u~to: di'J.I'I'f"•a.(jcl•, .ko\Jo ridicu.ll.ri· 1"\14 flll r J~ NQchr11J ln«•U a. twnCII'I()I-..~ do l't.rtwlo. Ti~.~~ q~,
,_.,.., U l'llt ,IIJ .. o~çiO i;. vl~..t-l!hhult llo'-U lo~"' &u ((I livro • Po~u'- .\toctiJ. O"'''* ..,_.-. ,,.w lli> ~ de Rum>M I • er;tt.fl» qyo; ictlfllll'r ,_, <<IIW•CIXI ctí.1Cfl ot.. ~ ,._"a.\
11. "-''"' .... •ill r.-. »·i St.,oiii!I.IO ~~.o~~ 11utt.. r.,.-., f • kroi _;:nto:rwb Ct.t~.l alf-~ qtJC~ &'ltt.d ~ .u.ts.c~
«:!"' Ql~ dot pt'.at:Er~J t . . , . . , . v•• f li' M~-u~ .,._tt-.e~ ctr-trtru-..-.. ~--..,.
~1) A ......~~ -"...... *littto~Mid_.,'-W , · a~· ...., .. . - - ~ tdre(te(• ~ . .,{~.,.A .,......,, ",... A~~ ~V .. t ...
~·•.oto.:y~l"oar..I*II""..U·~· "-~cCe-..t.t(-'0 ..-pcoe-''l!:a-.1...,~ ~ ... ....-~·~\llwceA~ OI . .
$ fkr-..W......oS.8il.JHG8_ ......... ·••lc.tt 4o0abr ......•l.-...., A~•••r-.uJe! _ tc-1~1.,.... •frll-<t•EC-.1-•• "•"d
I lo1 \ tf ":\t(II>Or;t ~ ...."!~~ ..~ """' • ( ...,-.-...-. .. M!IIM ( . '\ I.-Aiillttbtll091 6 t l i-4 4tCIM'Ilo,tt:Jt0 11f c.oto.to, <tlõf llliNf... tmln. A 1..-Wt• kol 'lf'tQ'II••eto Jt::fttt l ..ikA
11~ 'O! llhlfi•... flnU d4Mt ckl ftCt dr J a--'14:oi'I"J .In* • dt~~ IJ M( 2111\c lbJI! Õt 1"92". k1r-1:1" Jtt.c ci."l\ Satos. t n utlteJ~ '"'~""' 110 ~ • H I•Hn~ N ~IOD1 profl'IO\..., fldt
~ llf(jlJ, \oh. (>'~ !o,t. <H (J5oil1 t'P ,,.,..fAI Ol~rt.tr.wr.t(ooo ~ •lO d ~ )l.n4itV cra:r.. elll lM•lnna .r-<StóriQII f\1• 6~ lllf!lmc qgu. lw~ C111t•• ft:UIII:I. . >U ~~e.t~ dr 1" Jtbo:tto
.,.,_., .,..,.+~ * .cruck O:lltit~I~J • foliA"' J'"•pt,iltn. A .,htn• nww:k OtU. ol\t~lo ~~~
T\t. .~tlft l,o! f\<tflo,l V~)' w \Otlrt rf!4.wcama~»~ Mt_Jo Mr,u-- fUM, f1IIM <t- WIM(/Ju
),t._ (o'f'f'II~11\COI •. e llt re • Wo~~l*"thll /\l111<1k11 Owk$1, 1 U~Wtro i• rt!Pfldo:t. •oluru •
lti.Cat Nortcno o:o 'llnM•I\w, O,.,~ de tudo toM !lo. SI:!~ d ot. •wnc.IIC: •IIK O
!CJ.Ltnl b s~rú. w. !18·'• .....'YCI$1 «.~•Ort ....,,.~ unt~~- NO!~f'l-.0 illa!C'-"' ''doeu(,-''''"'._
t1) Vn ··~ ~~ 4A ~~~"' dt Ptn l!f'IIJ a,,•..., • .,... • • ....-a-.__. ....,.
IIPll'' tUJft111... Ot dt.,.,. Jo...,.JJ.tllt Jo,.....t • O ~t~~~~tr ..u iltt• frCtlf'\Nfn
{..,._'UM",tH~U41HCB."i<'4 t.J \ r <WOIII~ . . t4J~ ,.x.•~··.mg.r..,~··T~·· Yn/t-.J.J. ..... r~. .,1,1
~ At,..m:ad::>lo~'* ~ 5.J-.oh)o lb&N a ar-~ • ~• ~ (Mq1'Mf-tM:Ibfrrtl•tA!r'f•· xm-lk.t_.._"...., • .,.~.~~
tC.I,.,W_,.~·A·N*·a_,~._ .... 'Ho.~~ ~
f'"' 'A .Akfr..,. *
~ Ullt._, tJ,. A ••r-1.......,..
Tio.,.,ttJ, p ,. ~ ckto-.mtt
... *"...,........,..., ~-~-•At-rrll,,_.,..,,.....c,•~•
flt'ft -U!:Iot. Au~ lk: LAt }IW"!Jftr 1 Vi116kur 1k Alitlrlt& lkrbaJ;a ÚK.MII'IC Uft 1'('4lll
da~ tllrt{flo,OC~p:tl lupb &ua.oOt &n.... C'fiJ C\UU IQ.lft!r!(J'I()df'II06, tll:tr.Nqll(
"l•.oJt,t fiCI~O.,Mrfl••~mtnomo• 9f,tA ''" eoMdcu lol c...:.acti'CI (16.$" t lf* noOn.,"-""'
dtttMCtct a. ·~•l!( tt- * Tir.dmteS IXGiCI •lir.re • 11'11\leoltot, !'f;! !I- CCtll•liM.It <~""" a
~r• ft!Mif' rC>~•••II.,lt. CM J~<t"* N<ltllfll!i /4. t..,.,.nlt ~~ltlrotle,_tt ,,.,.,.,~nld•
•m• Vfl (.t\ll!tdtr M:;t.;luu.~~ dll: C!~ ' ' (\ """"1!4mru Mtnl''' Nt.~"r"·l~ ~ ~l•t", twlc pur~ Fu- Vo:• JttM l'i•Jf"J-., A .r,_.l"-4' ,~,Jf<I~(I,U#qu• -UNIN)
Huuu d;, o't"'llil>to ~:;~.., ,.,II!UI•o>, wo \' I, f~~U I(J.rtt iro .lma:~o).19(ll},,. 11'1~ . ( I'>•·o T.,-_,,., wwtro..h•toriiu!ora•· ,. tU
1'9) V« c.bl: u f'll<*lQ ~"''""',. fii>IJ..ocea ~""'-• \111 ~..,.,. ~'•lo P~trlc .._ (!'!tJ (Kado "" '' A4wntncot'' 611#-,llf» 4• ( • • ,.....,.,,. 4tf·••"'"• • Vll r,_ dtlllN
ll(lf.oi J~r.-..-.At-.l.~oiJ•,_M~PII' At<~fll-"' • • ~.u_.,., j ) . O~o. ~.i I'IR'I(Io,....,,,,_,........, ~.n ~ _,,..,. •& ••• ,.t. t.......W dt ~ar
t i l t IJI! I dí.l t.lt:ÓI.., Jo.Jt~t- - ..lrui,Z \"it.. il.o IIQ' ~d .,.-.-., 6t- :ll:U" ~r.r4- ~Uotn•..,...dtt-.. OtoMà~

146 141
~1U "OT.r!NU~~t•lloto~'\t- tU
(n'J lu rt._Gr\ l<wm. rtiJU.Udt Nt Nod11:n~"" ''0 Tlftdmta ftJ11tAr w: ti!Mc>·
f~'' Muitu M~. ~~~~ d ~.... ..:.NIIIJ<fr 111~ ICf'"M O$".;,si\ord d$ ~ rilt!l
lof('t~ .O.Ã<If1M$!11'lf"')f t:lr ..,...lo. o\I tttOlll!~run1.41 a1111 l f • -.wao. Ulll"M! pur P<lnt UI Aipll.tlll"llr l!f'.._. <'1~1 ·· Tt~ho-· .t.bM!P Asu!Jo.tl!lo, M•--. 111 t.-.·
~~"D~ • •..a-.~otbtfl dr~OI'dltlonftNI;M~IIa, ...fiiY I,e~rtou ... t....W ., 1r 'J...,~ ~,.,.._-n A a.c»--.. .u ~- 1. v.- ....w.a.
di:J
(lJ· Vt;.)....-re.t:c>ro.Ao-.O!.«D•:-t.-.M..w=.. ··~u-Gn- .On- _ . . . . --~ ~..,., . . M'(~ dt il ~ I '~W ( NQIK ~
HM.u•, .o \'11 H • ) HMo . A,....,:.,,t:.:\11, H t1W~). r9. ) H
rl•) o.-..,.wtt1J90 *
(!J Sot>l-te (01\tllnll 16'.4, or 111,...,. Klbtt-O.I•CHU e r>~~~Dort , ~tf T J. OuL
V>) Haoi,_,. ~ M~ flt41• ' .;~~ ~lar(;f ~t' iokntlkü>NIII • t11:w• l'tr•• •bwi•I~11Ja~ol/, o4fUll1~n,.Ottft 1.- Fr$Ht.t, 1818•JUI.
*
~ttle.II!IÚÚII no ~llo Dkío \111:tr11'1 TRU dbw.ourt lttUr.w: de CÀ:k4&: ci.co .,.,-.~

.,.,. .
Ul As)l.l!w.,AiafN.,.,alf" .. ~. 1t IM
~ Tln~; - · '-'""".,. .Saa•. ul'l'l, Aetófl1o0 C..wll'laro v~ tkm~oa...o C<.!n 1-' A ~!ftdla.JIIt'l'p.fP"'•~b: ~aoo.,..,.bo"-'s;;; do_..
M~t.s.. r.,...~.,..., .,_a4.; _..,_,._
!'9. ..,....,.....t-.,.t.OJ«&ot J ttoW • •ceo ··~ .. ~ ~O h
06l v,. ··t ......,....,·~.o,... n 4.1 .1.196. .~··)lf ,J;a, • .,.,..... ~.... .I;J.taÁtl H,.. loiii,.W .,.,,Ir• , , l~)-. •
(27) A,~._._.T,.~ eom tl» .,...,,..,~eii'\'!Oaltd&o. Nclt.. lldl> tl} \'et U.,oof1olo61. Sil~"a """'""'-M ~pq•~ N~~ 11 :t ''Mrtul
lk\1 J mil J!t$~. wc!.lr.do O /Vlt . .t~inuuo a $1,1 41 1~md & ~ c,orla Jatniftl u ~ $1111". d'c .Si..·• Jutht~! ftll Jdlçia 11t ooMt I)'Eo (!11 J..rtna de k'tttf"f'tl 6t t88S. \ 'r:r
l.rfff~o)~qe,c M ~1111 c.G!I""ir o ONiflutll~!',(la 1'ltahn1n. Nt tlol~ bllrt~t'tull,l • Antl.lflitl4; $;1YIJH'llift\,JI'ot,_.,t.., 'f/fltbf....,(J&i t«~f} t 8)
lflli..!Nt ele r.tu .. 4\> • :S..Intd';&lAilo• A ••~fJIUII41Ái u.,~•fl Na ka .._ IIL~ 21, 1m el~ t•l Ver- Alo"wc-I• (AJ•i~J!I'I l.- "OU& _ _ . , . M i tll#rt•JIII;lilll•ttlidl ·.~
~ •fMX.4ooi•.O r--• ._. •
~ T...stor..e. Plut!ô._...,.Jt~Floru 41 (Jt.Dt~. Ulll 1'11J \.'tr~ •o..«hwRU,_,Jti_._..,.,..-.Jr ~.o
rW..It'-~ O--...•O,..t4o6. .. .,..._w a Tw....... ( . . . '"""' t ....... ,...cltoli·~ ......~
...,~.,c•a.t»~•••~ Mttn.-,.;a~ (Ott.t• •:•••-11 ) 111 lo~Õf\'0 1 O...tio Vcua.. ~41 A~•· ~· Dt!161 o Jr.rn:~ &
altlfll ~tfdit ~_, 11t1!1r.t.do "0• ..~·id..._.. UICill •uthl~~ til wt~~r~Y 4111 ~t­ i)!o o: • ÍÚirolat'k' •llbft "••~1'0( ~tiW!
dlldft, A•~•a<m . ••'·curAo &c.'i' •· t·1t6o-"t 'f+lortiiMI.,~IoJ "''"~"' (),."11001. tf ) J\ •!WO<ik'!llla~~;~. lil m~, fot~tf lftll'Of,O. •Ja ~~ ;:'OWIII'ItiM Clf"-"Cktl!Oto 111(1
~ 11• ,.t~•141 ".111 ~~ hl'f"'-'01, o...,.
.,._..l!.l.llol!l o ldt-.t!: de Ttr....,llla:c ~ w.u
~lmcs~& ~105ddrt~._., ~.W.,~C$ifMC• ..,.,. Wqiouc
lt•ll, ,.,&ur ~~~...,_ tfll J 1'~\C'irt MendeJ.. A .,.,..,.. S., ~uut~u t«Wl f
.,..,..1/~ M' -tllflf'"•<PNr•,.NNt•~"~,....,... 1'~• ~ ,.,._
•c-epamoc_._.
T.t.a.,.,.....,.-.~-.-. ~o...-. . •~!lk•
...... ,.... .._, • • ,...,.""",~ .... airq
.....,.-õ,.,.T•,-~•"-'*'" ..
t9) A$-.... n•-• ••••
olr.oC:Hf'U'!-II.;•oll•......,a..-. rdo~.o ~.!lrlll)« ~ • •
r!S'-) Jo!of ~~ 4., AJ•Qo. T~s.J . tQNo~ ~·~~ln4:1 ett.trOr-m'6.".1, l$84 lflrloO•.:o•l'lllt~ . }oiU..itCtf~l .
tm \.'cr 1'1~ 6t TIIIDif, ••() 1"r1110m""- fo 110., lfiOCI;ulllliltM", tfWI hJ4fÍn I UO) Vtf Ulllb~m wtll~~~o~•'llt •ulW!IIII' oo ,!t••
W~Mdaa t~ ti t,,,ltil •!!+W.•~ fiO tlw
1/111/MI..--.,p~ ) I ) • ,..,., c lU nu dt (\m.lck f'* Y.t~rk À lfrimNl • <Ir Oteio v.._!.(~• • 1CJIII.rl~ •
...
(30) ti!:N.tcUr. .lo A~ .., _.~u-t tb.KIJIJO ., C04C!'$0rl(:t0 olo 10:-t •""~ • IJ:.»dc*S. A~~dut-OJtn~p{,.~·OMlklf
JtiWiltl~··r r..trn~- ll·4 11194, -.waao•c.....~-
·lu Vtr \'w..,.Comw ,..,...... ... ~ .. o#hl.. -
.... ••u. ......,.,
~~ ,.., I~V
[S I ) w-. t,_.o.rtlttlnt• , _ . . , ~·-k<o)ai~.IIÇ-·
.a., l"''f D:lu• Mrlo Jt , .At ~,---., ~ olt bcb51ftft u ~.
02) eunc...~c. é pi!"!'M •J1U.. eao ~Wl ~~ • ~ti~. lO ~~·~ trabdho~~M-- ~~-,.,. X•(l""l)olt Hâ._, 4• ~81111QI, Pto~.,h,..,..e. C.0.
Wtbbt ~....f'. ' " ' " da ptf:f..~ "-: a1ti~ õr JOJ~ Nllf~ cxo•no Aull..lto IJtt!l « wt!d ~~t" ~~ Rn~~,.ltlk.. "11 On);ll , ntC:I\ , ~\l.rt 6 1989 kb.-c:. I C...udtii'O(...,, ~"ff . .
)W!f." DJu••tJ dtr 1960, l*l!~mrur~ • t+ti d11 1ft), !1\MI&:..: u•tr lJHnQ m{'odd.o ••• ll•.u4mJ de :\utd.o d1 f."~. (J 101111,_jtlf1 ("N.JIJIIif'lt~..rl. e E Yl..,...,orJ,II C61J#f·
~~ 1k r.-otilenua • ia' ~.ub~ ._ «a-.:••Jcda paY.r;u • numa do- P•IIICI+CI b4Jf41Q9t.
1".,.;,mks.. ~lt..,.. U Ft.u:óKe Ald'....t.t A otltu • .-... ~ tatft' • ~ tUt A•-'-"• • ft..-.co. A- ~ w ......... • .t''-$. . . ,.... '-"'
ilt't•H~ 0 MO !Jtilll(f <*""'••s•tu~4t.'"-ct•MO-... ...--~. .,.._. . A~· f -C~Nute fOo&r: MS CIIOl'!l!t~ *'*~.eu la~.., 4-> 0.,.
.,..,--~~.(~ uJ,1, ...-. ) t' ~ 1901, ,.,_ 62. 1-'4 14~ Ao ~!'M. O Ol'tl!fJJ ~ t A1!71t 4t Te:!o05to
HH Vto A~~"" W, Gi~1'fOOCn.-aim, Au.<~U.#ii!'Ot4 r,,.;...-,, C.be ..... rom 9 ~·o A tff\ffilhf(·U l,lt ~· ~I;•''" IIO'I.i~r~ (~I I~.JN.'~IM/ oi~ k•tltlllf.N
...,,.., qo~ 1 ~~~~·••1-IM.:III etD,fff•l, fo 11full.;t!er.Cifl Jltilll. ll ll", IIIOAidlol! ~tno lfl.'>:t. W':nü .que fw111/J.fr /6> 1.,,.-N N11rfH,l, p. 19. p~!llot:>o<»(lell) 9,i.i10:~t.IO llnuil Tnu W o:k cnunp~odt
~ tMl ;ll.'lru•., • ard;u~bf~i!~t~JO!h lli!U kldoo::a~•~rou 4.1.111(\0CNo '-'~'d.b ~re • t~I"'CC~.dll' IOilú St!otll.ado,nlo~li><OMbc!<t«oiiof'O, • ~ baM. w . . 4lll~lll'ao.
""''itiatto>~ S., IO~U:~J~:bl.l). ~ - ~ -~ .ru,t-.
••"'foo)_..poo:~ Jo&l~ w . ."WdoC.IoOIIl.. ar-.C.:.U..U..... ,.,. ...... IWN
~.De.:.\.-.~,.,_..,_ Ma ««Mtm~t.rw •. Cl.:to&odri
._.. Cedb Mclne.t, Gilbenoct(o Alncar. A.!~_.. l)or-.do, ~~~~ ..._. ~t Ali*•dl!'
...,,liCOf.dMfl

A Mtl ('rUI.Mt ali• l t t 111'e tiOO!llu, •cotdd 110 1~1111!• nrt.ll), ()6Cfll ti.. • ll'tJ'!olll d~ IM
pN IIJ ~fi'Mli) I.'Uil.,... Mi!OO Dklo Ih V~t~la; ' }(tllqiiAI Jc"' ... Sih·• x • .-lr rl M«rllu •
-·-
•w•- Cottr'llti! titk\tl.. l+i'lll.!tlllti61 .kl..,. ,._w•~\~6 · •"'--- w-.ol(tl ... . , ~

• ., Vl"fC)woiiO~fC"'. ~r -"'• '·"'· 229-"Uõ


li,.,,
, lof) Vt! ,._,,11dtr• fr..:lil!ltl'• Ul tôrif lo- l/tAl
!lrt(O• b.ikl i.JmM.• 1 ln~oo drw.• fl'!•••t«lJ
Ml~ ttN(fw_.,., 1'1'· U) 11. Attt

tl\l- Sobftoll.,;l}&~m.11lo:a!l ... ~h~dall#"•ll.c.t clll' S~!it \ 1111\d"t> 1la ~b


lt dt abril/ pc.lt ~~ do ..,.,.11/ N tnldo .- 1110 11~ J,~!Jlait 11 Ctl~,
• )lit\;t)ÇrU•H
Duut~í.,."'l"""._;o,.u.
ao4tl'~ten' i
•-n...
.,..c..J.,,~,. ~
'""' A•.,...,F.W:",\:1"•....,19P tt f1lf1.S.:..C•
·t..•..
~~deat6«~ l!f ~• . _ , , . w.- ..t,.
''~JJtt• '1/ff '"'·.,..,.,.,.
'"~..... r.uk MJ.t, l)uhrt.

1~8
loJ~ ...
, . o'u_'CSu .... - ~
,..,.ICIDf,.
..,_.l
.. O..olrblqC., •u • ~,....,.,..,..v
o.r.-to ........, at,:.u .,.. •11..,.......,......,. 11'• ru: o....,f!l*t. .-~~~. u.,., ........_..~~...........,••.rokw \'tJ•
11 OP-. ttllt .,,, O~ .-•~ ,,.tmllill l iMwO • •eiiçlo. 11f JI ' 19!2
drM vi-., .,.._t) u lut• . . $ft Su;ft- W1t t .........,!at 4t Allll~tol...ti«, 0:000 ftfl AI .-oi'.JJ.:.
,.tHat ldt•. .,, A rui~ p.ldui~ . - ~\lttJ ~~ ts:tl:icu M«l ~n«.u. M.M t•lt o.1"''
{9'} A re-:1(1o tb P<l.titt.;,.., ~· • btfl\ ..._lllltiii.,Jt n• color(trl• • Ollf.>ll!lullt "'•
t i(\0.0..1 •IoMo imf)t't,utn d11 f!l.'lttt • IIO~Ió!lilo:;t MMI11 " ' M.ll~>tl f ~>~V", - .,o • ..,.._, rf"'I) jljtf,. ot /t.p)ttobl<) i>.JWttvl~õl do 81.,1t••• llrtib ti h....,., ff.Jt.;,w} N dt w tii(OeiJ-
..uoo.atlot, ltl:c> ~ 1110:omMA • 4tu..ça. «ontr~'' dou lf:.ll.a.tfu .. l~tto>.
fJI'~ I!ill.,.icTcbftr• \tudn• "">Kl ~~ .. n ~ , Mf'«<l.l
(171 Vuú:krcW'l'"'~• «-•~•H..W.s. ))..4. 11. ~a.). • •m
· ·~·o~·· o.c:.o~. . ,t_. . . . . . . ., . _ . . .:)Wf.ftf..,..,~­ ;to} Va.A........,~, ,... H4
...,,. • cu.........,..&. ,. aa ~ c..»~ filb.a."'b SJ••·
Ar W>t.dut 41t ~ ( li) Mtt o ~ l'(eoo 4k lld~ do ~tolloaO t.l'lOCrialo......, ntA of{lcrto ... l)>l('c:ttlt dt
tt" 6H.
ll~njl.r110 ~~ ... T•l~n:• Mrn.,_ J~tl!!l..-..u ~ Hl'l Vtt lli•).lfllflf! Cotnrt.t~t. DI'
(1, \'~ÇIIWir."' ltf'fJft, QfAA 1 J'Pff'ftlt, ,......, l,j... Yfll, : 1-t
)1~ ·'
(~J :sobtr. o <~.~M d11 M::t:l~il Strllw~ A pu-f<lidt t •~ eon~ polot~. vu R~
(;b..r~. "A.-r$'•4h ~u..'hl ~~~ ...._. JotiTI't'", Hll\'iulas.btl t>1 , .....~ ....... ..,. .. 114
fttllll'"
Cll} V~ ~rio 1-J (h.....uv. U 111 1"" Pus • 0t Tnaó!• •'~ ~"~de•. A
4
/llml Etl-4 ,..,,,...I
;j~ flildrt.J Vtt to~m~ ...CJ:e (~ ''QIIit. . . . ftltk
t#l>loM;_.,
~· l61slik
.......... ,.~~·~rm~~ ·
~ ~ &;,4t....,. Ca.be-cJt e~t ~.,...._..,.~&o. ttftl
l:t-b:t~~- ~
tm o~""~·~~,......., ... ftoOOOCM".... ~~, E-..
~~ Q:dn.cw.m •IIICK'O ~

u... "' lt tJ.-floj •14> vw A ""'""'"•••~. r•' 1•2•


(\)) Vf'l &tlrt~OD Prado, A jnl~ NâHul. A lll(q'f«i(l àl. ~ i.J etnUW•
(li) Pi111 ~ ILüt._ tlll PfCitaJ. no 8nul ~- 001\N'kM QuJt.:. C.~Of•I C!o,
(11;'1," m.:.smo dt l•xaliuçto (!!), ~~ ~~~~ IWI ptrr,e ld(oor 4>) dotonho, I <Ob~ ~~ a.,.
Htildl/411 /illlllnt iNIJ•'' ',. •• ri.'N<kl XJ)t'.
(11.) M1.rlo~ Cntthn C• ll'hoOollu, flll wt tnt ••"'"* ·
"O tTV~k•!•o""
,..._.rllllr.uicll-4, lJI.. I'»>''(U!.P,l?lt)).......... ~,... 'f\Jo 411 .nlbtf
(h,~~
flalllo ~· • Mro~~tl\) VI\ ''A h all~l (1. ~Ir• ''. RhJI~tN !JNhl, lolf• 4, 11fll
H9t9il.,.. .9-4 ~ L11l1 (ruis,~ o!IP()towtn.'lllele A~~ u ~• .,..;;u r - t i
--~-~011;11)-..,t. a.p-n:-~0.~. ~~~-tnc-IOIDIIY.- .. ~
RCIII««,-. s(>poÍolo 4i b~ot~Wre ~. fndo.~ Wf' ~-..S.~ ,...
... ..
~-....-..o-~ .... ..
~.,..., .c. • .,.....,...,---· ., • .-....w. .,-11'!~tl.)
.. ~· -··-·~·-.~ .....
\ 'c Dwwt. ,V,1kw.5tt1Jtft2 Bc-..toNm•. 1.,.]lh..Z!.lU.
CU) ,._ 1torANn~. rc:~;~~ ~ Mu• ~ ··~, ~. •. Gt .
tlld':rlu dr rep<~lo •• .-...-~tt (I)IQO
. , . . Jlu'.u.mo 11,..._ f~Cdr w ~tt-'*41>\ r.t 0 1) ()J. cblt ~l'l\11» I!:$Uilltl! l11li0t: eov A i.f~.,, ll~to~'fUII. ~· 40 U ,
N.t,IH•III•~• 11!' ) ?7, fl/~l lWO U8) O J'fe;t•~t 4c- Vu!»~o til tJifNI'Itlido »~>Co•ttr- •m a• de ~emr(l •., '"'·
( li,) S:tbl'llh ll'lulh'fft\.il ~io4re J•neJI'O,ISIII~ pJ!f-.'{1111116 '"U~M . ver Mh• • A dd('J.t da '-'*in 6;;1 ilc-Q pel$ a~l~r p:!!W•~<ISta j.)tt lk~11'1111 ~ . nc fl!tm<)to•e t~..i:ft
Liktlltt M OCf!f1 LrM, A. "'~"""R:. 1/1 }t..,. .o Utbot.. XIX A ~ó au•l!u .-fknlrndYrot •rrc!UCiwdrTI'IM'IR ~v~ A_,J, G~Jtr~;m:., o.,.... ,
.,.)o ~t~a~ r....-..~~
.A!.M,,M ..u.>lte
r 61o.riti• M•.,. Tknu CW\or CR\CJNQ
J, , _ , . . - ..HM XIK
~ .,. ~•u
~
.... v,19 t1. n; lt1l,U4 At....cM•F.orw.,..._...,..,.....,.,,..,.,....t
p;.w Sft-1!1'4do Comia- P~t4 ~. W 1)4 0 ~ dt VIWS4
1%)) OP~.H· 1111~ (.'!lattQo:a~ . . . . , . '"'tofW'ta. --~~ ..... ~~ o
~wJ ' ' h1i1 ~ r.~l.ll',,..
f!lrlltt• r.>VdMI(II . .CI/Il....tó(o ......11(\ I!WI ~ dll.t .d~ olnl HfiiiM«n• W:t~lr.1dó 'CIOf
" "' qqooct«uocv, h''tDtiliuntt.6m!n'll\l•)•lflíl em t:licnffl1, 11ttdloclc em valcw ~wl, rnti·
J BANDEIRA B HlNO O H$0 DA TR.41>1CJO f.JI lfJV·Illl f'lll1'410(!11l.b t *-' •PGOO nod<! , tttfftU'IO. nla Ot~IUtllii!Mt) INdcwlrntl ij . . I(IV4.II!llni·
_.,.AIIbf,lO, • ~ te• fOI tltde uawltfwt ..,, 4«tfulto ~ •• ~" \'ff c,fi;l!t "-
(I) Ww~ ~~....-... .-.~ ~Jnw ~ ·1WMh 1 1'1N ~ ~. ,.,_ Jl~ l 1'91lttl E• .,_,,...,.~IR•~ •C.WU:. ...... -*~ • k&l ~~
(l) ~~~·~-~WII -a..e..J~' '(h--~'"'- 1111i ,ttt. VttA..-clflitlaft•••,. . . . .,_.....,.·.x..,-,....ot.a?) ~ 1'i•~
~ . 1t1 ,_,... • """'"' Nof• ,.._._ 1.. IM ~ 4 ....-.- <flui I l.t 11~,.., ltJ \ 'et-,....,.. ..0 }\ .. .....-1!1'0 ,_. OJI!f'""lll J_.\t!tU , /--..1 Ílt ~.
"') t'J 1)111, atn.
(}} Vu a Jb.r• deiiOIICIUI«lf ~ ... UI• '' UMu!lr~• hl!t4CtK11~ a t..fodrih 41 ruo
h(~dc! 1m··. 041Nhttentolilo(ftlliollo3ollu 8.1#oJ-sal.. AOdl• 70 dto ~~~~'>Miilftl
('I) V«0hf,, l1fti/19'}1
Mmub ;M potll..,lt>l ~ I'III'<JD cfq FWII\0 ,.O'Ib.Orlo, 1W tKolfCI 00 dl1 l$. $ç,llllfl6) ··~ 4,.
( 20) Em " ' ' tnt.'fl!4kif::\. )1*-r4K t A IIN IJI/IC'If{!lle " ',.1(1'1' • p~~(• llf T I'IMtt4

(ll• llto. 111 tldt~ ...,.l,viMt " de ,.....,.. t j 'QIC\I C'liiXUCido • 't'Wcl; : - . t doUIAtft' hodl-
l~) Oã:~d"' A..-JlllOM.lb t\ÚaD Ohn~ i9' 1 ltl1t i IIICI!S!II6u.riuo' Vri•~OUA~-.~···--·ff' ~)
,.C!" O,.._, an ~ .. ,.,.H.... ,. 91)
fM
(1) ~ • lfOU. 11111 1"1.
'-latM - Alirtt•,ç ... T-..n )5~ h~ t *'t•
_....,.., P }JS Ahco Coet• (A1•-Iln.W, dit ..- t _...-.,, â~ :na Cb!J>n
·.'~ &• ....... ~ ...... ~- ,(I)&O.,OI't'f"'M''lt..::Uir-cb A.,ncb;,•
•Jfi!J,')I!o S;.ullrt. f!lll uru •
10 à lllllto • U,.q'' 1\b::ulfft 4r- A lt•ra Etnll,lltfn. """"
,.h II><IP'l. ~~lido IIO~t~flrcfo.kli l\ tllh w Akpu,l)e~lflt, toi!MI ~. ~ ~11 · l'"b«t ,.1/ltf-.t. [111111, HoJ U
wl V~l • Áh.ttl' C:...1111 " 0 H ik ~rn W. .... IOQ-rrtatt tl!l>\ltt~lt", Je.nt.tl llt I!Nfll, pj) ÁJ Mlfl'l~ ~re• biUIIfl• ~11 M11rwJilru .,.UtNIIJiidu Uo de<olll ü • Ml
I)JH1197J Stsu.ndl> CoUilll, t i• teri.t UtoJC ~f!fru b.:orulltiu u. ~ • tt~Uekifitero WJ\.1 de
llufMit~l
r.h~l \'Mfllt.. ''L& 11)>1~. Lt #llf•tt oa 11 IM•• " , tn f'.,...,
Nw• (otll ), ~~ fma M

(11) , •._..f'Of .._• .,..o


ae~• •llfl)r 0.1:1 J.oe•·t .., O PIQ, .. 111 III)U
~ f<em.r. ~et .t.~ T.........,_ 1$.ad-* u. ~('oUI- _..&a!l5
~P-, "01 I 1.-lf#~.~ ., l!t
~) v. . . . . ··t.a~···• •
Q)'\ V..-A. "l•~"',r Ut

111
ooo~~-a~~~ ~ • M .a-.- .. ,.,.... *A• (7) b ~tt • «tn&astblot• . . JO'.oAtót• ..,........,. ...., ,._..~ ~· ili
-a-o N O'A..... C.ac.A~41i!A...... :">"lo._,._,. ...lo':.oc.& ptlf hu t.&M• . . . or.c~. tll•llt;tt1".«.
(:'1) M•••..,tc•u A....,l:fQIM CQtiÍU"OU ~~~o. ·~ub~ c-Jan o«~ • ."1~,,·;,.,. ~ (8) Sokf ~M 1101110, ~'t1 fraut !Kli'Jitl't', Alllfl-l.'f C...O.t;
ulr d010•<IUI•s' O Nto I,.._ >(I~ eKR'O"-' u«::~ !oõl!a t?IDiliew•,••rn:Mfltou • S..'r• JW4im (9) ...,,, ...11,. .......,/#....,,,,,1()9.
tbltoJol..._, VetQII~II.... ,~o,,# ,..,~• . IJifll}l)l,lt~,. ( I()) A ltn-' dr,. 4n·fl't'S do4 mr'"'- ("' ~ltdt .-o,Wwül• do R10 iJe )lflfliiCI ie
(18) Vt:r,JIIII' t~(:l!l'lllio, o UliiQ ~ 0..W Gu.a~IIJO. "0 lllao uclctltll , 0 P.a,
17/lfiMil.. Ta!IIM!a e ~.o· j.o~J. c-:~ c tk O PN. lill.IJ90., 1t
M..... Jr .~ .,.,,...,.,"""".,_,.,._,.,., n.rt' n•• OIW•* '-"'~
.,.......,_..Nt',.,_,..a.,...,......,
a5af'Wllof~!l(
....
.._~IDO~'''~twoJo•C""""'""-~diw•J•~ro• '~~ A»m
c..~-·Dip~
...,.. ....
......... ..._.
~.~-....-...
~

.ll'}l)ab1a41M MoNPw ..~.. O~tcna-... •


W::l-.t" O ~~t. ftt'll~ M~ .. Wvt «-- ttrld ÇOI'lllel ~fIdO~ .." o
··-·JIIOO'l'..., _., ~OliCXI!'all . . . Ot~

<lmln.,_, 41! Til~ t~>.JI<Ioi>W. Foc:e (Of!IJ)t:Ma l('fO.,. • ,..,..,.nMMe..


IJI•~ (MI•,Jo . . -
~~'""'11 n.1. M) I• .U, dff'CICI d' /\lolhoi,IO, ~ lt h t. tk O~id•S.• ,I~• 4t (a,..,.:bo e St.l\1
A k!li Oll fll_u~ 1111\Jh,nlb&.l t JOi.- (lQIICOt th~~Ôma!a. O.ní Mn. ú l i! Kif l ll(lfl..._
.,.,,.. rw-Uo• <~ de-4 '-dro ll• .d.1ptMI • tttt Wllftttl"-oiiO ~•ar•'«

f.
,...,u.,.a,_._.,....~~ ow•t«~•.-o•oekt-a....&.

t.rlk. . a ~._• ~kao~ .... ~v~.~·-· \lu r~-.


Pt"U(;~ M~. $oh I b.- Mtlolo.. , to:M;__.t t~~ . . D-1(;. ' 12 4e W
t~ç•I'O•!,I6
(29) V er ltn l f!(lftltá;l., Otofu,l'()l VP.pt~. 2Sl) 1,1)6.1 VenatabfOII 0x:at ~1an.~·

()0\
<iol•
IIW.f!no, 111;1.1')
Sd>r, •
11.1 1111111 10111vior
UhWI'i...UU llerorl,. 4b pWwõta *
Nou OrS,ofiL, vu lo-. Mort'-#
Gotmc:U\.~~4/•1.1#-a n,._._.. ....
~.,,~c.nt.a.tw v~
I"""O'f'll.úa..IM~~... ,.,_ . . .,__IH
tH \'«O,_,, !1 '111fi!lt\....,.,. a10 ,......,., • · • '·~a •·OttJM • ~t..•
P'l" v~ tmobft:lo O.C.r Cwruõam», ··o1111•", Ohir. 211101190
(~l'l Vt-1 -n~mf )a...or, "Jf t ~~••ICI''". Rttfitl.4 lll•ttN.I•, nt WO ~m..o, l~f,.
•• 2·S

(1) A pmcllf.l ~ti ~--lltOI••btw 4tC::..l~ ....-...- M>C!KDIIW._,.,. 0..


•.ldtHht \ 1eu u...,.u~ .., l!r11"' S.ll!l~t. Aq»ft.l ,.,.,,, • f,_.U'd Celrf, r ... J~
"'kJrep•) ~:t.J •6"""'11 o/~wlt, A dutOIIhuidldt-, *
Wll \ 'f'.l, tollpo;t~~tioda fl(lr lAte"-, ~
.. ..., p:odpaiJ Jff ll kltlt'tt••,do ~ 10 Jrtt!l~mJ v-~D<il' ôiMI . . Mbv~ S.•••
.t4ilt, . . Wll{ll l"-l'O I fOO 0
~r'o(lt ,.,.-. .........
potft~fO. G&wt. ••,.to
e" tft.....,_ C....WD . . _ _,..I aon E- <5o W.....
dr ft~ . . J~U , ...
\·~
)*'tsu...nM.iOI, 'A•cw.t"C.0R .... ,_,._ ••_.ÇfJil,-a-.-b.t"~~At6.
""'X H< l'I•Kf I*•Cootlteenau-oii,""A'14'lf""C'Mtr .-11111-l,,
*
(l) As- 1~ C.:.te 1~• t1, ~ mtOll:tO Ci'tfD (lolilde ~ ti(JII'f!CI,. l"mn·
...mffllf'CIO W/MI'I/Illl /'lllilnill•. oulw • 18)t "'W1tcl I'J'I... (II)I)UIIll .dit.t4.o t"«'CIIII
III.IUf •-.uiJI~! r'., I riO S}IIJM~ Ih 1/'N/NfN ,.I>IJ*'# 0• l,.tJ f/ti$~ 'I.UIIIIol'ft l.
~Otl tkl'b•.••~ .'""*'tettt 11)I f Ill)4
b: Citdo-1 TMttn #ot~.A~.r u_
(4) , •.,..s;, ..... ,...._,..,..,......., lf.!
t)) A ~-t«tlllu::a»M~fl J'(lfftlmlpkl.- ~ . .-.DfloMW
,_.Ire -..m,, O tt'OI~" • tNJtf•.-- -. lh..J A ....,..çtJ . . IPiet.O• "'o
..ot.;)II.IIJ. 401 (lrtcÕ)jW.. I'Qiit Wf CUifiJ!hllrtdl ool• ~ ~~~ AMtrll3 ftn~. ''"'~·'""..
''"""'· Ses.undr:l A 'fone.. T eixe~u Mt•~ "~•u1~ nrdild~ tur~ítil:o~' (p 11ft)
(6\ Sal;l(C o ,.,..tlv._ QO 8fflkt. V« 1...-.n Liclt.. w,,.., • ,_,.;,. •... ltt•
lhltl,
c.r... c..r:. O ~ ,.,, R;l,.._,. .~ _.j,....,. •
,....._ • ,..wi•~t.,
•·, ,..c..::..u.••*- rar.s.o,_,. u
~., ••
Il l
FONTES

I -fOR..o.JIHSBRl:VIJTAS

o o.-,,~,..

O/XI~·~

D-
DtJtrr.-/1 i'WNfMJ
o.-.•c-.,,.,.
~~

,...,..
o-..
OC.W
GAI.s.J4.~
}1-.: ;X, lhn/
Jorwl tbJ c-JIIf.,t '"'
!(,,...~~
o.~11i!J,
0M•f11-w.lf
Oho:J
flff•.tf~ j(J AI-(•W. ~o M-Iro
lt.rnr"" lio koll
..,.,._
L-w.:., JtJ IHC8

s--,s;:.~
Onn.tn:,

1-U1TO.S
A.pblo.. ~lnrit:Je.
~J..n~tfM.,..,._ L·~-~- 11 I.J tr'ólo.J,•, _ Nffl~'' lt J1lt1 1&1110 ,_.,.,
flt.:,n~, am,
A lhlioqllet.JIII. ~~~e
O~>u.lo t-e ffl ~~.1~w Rqdf Jucll(l, lt4'('(1f'd, iWII
Amld!,IWt(l,oh
Ou~~,J,r;.. Nú•·• YOt. , 1~YIIhlll" l'nl"'• ,~..

A.t.foHI• c.-t-t ~• .,ilt.iHOfll ~ L)oo. t.ltnul_,., 1(}!11

IH
Coor~N1M .
'-~ ,_..,ÜoTu• Ow.irw•to~Jr.dO, Ifl'}
.....a..-
~
, ... .,..,.......,~ MI•-H• ,...,..A6._.., p...,r.,..,.,., C...•.Acc-tU
$).'ft.• l,r tPW.,..t jMfb44 Oll ~ U Ubottk:t" IIUio!twal J. ,lbt4- M 1.,_..
bl. A""""1o!<>fo' C....nnni. GitinJomn'W'.III Mil. o-.Jwtcl., Ono ?AI«, 1967, 4lM'IOf.
A•••tc,.-. r;,"~~~~~ S..ofl.~ki•.S.....,u", *"
&aoco4ttlkli111S A. M owovc-ltr.yros..;~ l-li,~
CN~1 ltwi.'1IM1 M k,t,tlliHMI l.)o. .,.tJ;, .,-.,.,.,., /'o'at"'-' Rlodtr J~~~~r~m, IW.)

...,...
3ttlldl\t&, ,\l Jt!t T!wrn. Cuubr croc..ntl.' ('.onjU!U, ~<fi
UJhNIJ.ftlf4,I».JtJ"-~'"- n..S.,XI~· SlaP-.Io. T. A Ql.f"'-.IINI? O.J.r"'-"N•..,,If, ~ •ln•tr t~nu~· T~-~ ,., i\1 ~.
Pua..l.kJ,., .......,lQMI
IMJ.~
Á••M.M~fr-"t•~u eutltw..,..., ..,.....,..tkl~d \At~II'Aiu,, 4 o.~ $c1: ~ri(.o
P:tg-.M~Ual. R100t J...W,f'fril.lli~ 1m
. . . . . R-=tl.w4
" ...,.,.,..,, ~t:t. d' J_.,, N ··• v~ llf'ln '"""'"1.... .t~~~~.1rt.
(Oflnol, i.ro:lo.o6
C.urd h>ud A •"t.r44 ~tt~tor• ~~' ' t JJHI'.r-~ R~ de J t-.trt>, l mJIII'~IW. !':taonal. t9"
1"' t«i11l 1-t•lnJII/til} •el ri!Atltfll' t{(o,m Gl*tljhW, jlt!u;.' M«lr_hOlt le ~.
liJl Nll"• Y<ork. Kr..u.' R~~,.-,,.. (À , 196?. (À)IIr4, VIria»
Tiril4fdu Cu,... .., biu:P•tt• ~"" lrl1 4Jo-J,. nt• --'~' A..o « J.uorico, GJMil:a
c-pu&..-. •• (1..,.;.-.o G.i'IIIIIJ LI... • tlkl
,,, ... "'" ih f"I'.;H lnN/tJ"f . . li.~oh XIA 110. , UI""' ~. 1.. )..
<-.""'-
c...;.~.\ .m~•lA-f.,~ o,..,.....u t•lll.... ,......., .....,_.,.,_,.,..._.. ....... Sl.oP.a..
A ..,..._• ._..,...J,It.~• ..,_., c-.,..,.,()qolt4,... ~-.~•~ c.. ~.~,,.,.
~iM,P>4ii\nll'lt. ~),fAMond.
W..r~oi•~"' C~h1 ll•o;1161•, ~ F'c lkni! FOR:l.1981 119"Mo..<~ll• Jalttmllfif~AIII~t'>l-"t1<4- f'-t••· fJia.tl OdM ~Cito,";,
(•tn lkto, lo'~ M111tlo d1:.
OJ~III.!}II....,. O k16J1 /11"1~ ot41 ltfl.dl#'tlptll~foi SJoh11b, C'<o•~lll tll• ••
ldr•l, l91n
ffth;lo, At~iboll
C,. IIO•A I Cio.. • . (,J,.WJ..dl!ill<#fii<I"'--.,N Jbo .. ~.l!ol C'AloiUHr'l, é
O-..,..,.~ • ~,,, fA.-~.. J. SI. I O.Ik ~ T~plilla lftullll'lf.
1+\t fw-- Stt,..
'&~A..,.....~ ........... ~). a..•~ 0 ..................
"""""'o,.4"""""'.,.kslkb • •~~ f:ti(I.)IM.oiro.t'lôC,19TJ.JIC ,4. .
lõn.IJ!O.

Ln f#w•u t1 16 Rn../~111,., 11/19 t19,f, ~~ 4t< r..--M•Df 01.'-t t.••· Gllai·


Ci!otn., J'fMC-.1\)dt A~h. e'nnd:. l91J
'~'-""' f4U.'''.
~tllriw (n-N{•tllli 10.,~ • leaíN,.,..d. ,\lltrl•.t) SIO , . .....
U u..,l•df~CIIIbu, l t», 1t't'fn. Cilllotrta.
(ffll,,_, /l'f/UIU Rfc16fo J~nttf<l . ~ 0])11ttW. 3• fC J'J?4,l tumo..
c .r~c.rJ
r;w .~,,,.,,. ~~<>.,,_, ll•tJo~r ~-·',....,... ,~to ~'"u JM·J~)J tAt~drn. "'"!..,_ C.rdrt. Rlool
-.ur...b.o.. 1'982 MiiOI"-~f6tw.I.IN.,"' $.to Pulo.~-- l.IU•. l')t7

I )6 1)7
Gol!k~.. l--.. ~- ..,)c.._..._. N.oN•VIf\,A'*"dA ,.. ,,. ...... Hcteo...dDe-
NM#'"'",..,.u,cd ~.19M fir..::l.l.auuwYII. • ...,_ ···~~·O.te.l~
......,..,.,.. 8t1......
H,,.,.., • ,..-Míe.u Ll ~- • Mlu1 <;..-, _,.. ].-, I L G.ta•
M~l r-•
~"'• C.•.IÚ'W tJ~ 111 ••••~""" -w-~ t't.il ~ N~• • fo~
( 1112) ~R.~f~',.._, 6Tt1JMww . . .. 6r ~clro, A~ PoH•.,t!l 411-lm:lf. l" ed.. l9U

JIUtl!l , ÁffÃihl
1'bl ~ull!ilffa'J ojM Voi. Yllo~o,.., (/4J(ifll.,., K-'-"lkimt. Non Yj)l!,, VIn·
'""' JliJo'Aot , ' " '' A lflli~ $lu 1-111hrW JOto.J t /111(1/Jf.' u.t•ft(j• ., nr!ffO ./.1 Md.;ÁK.J õlhoJ<J

~ tU> fji(' j
,.,.tl:At ll>O dejS!klf\t, 1,m. c JtpoA"iwlo Powc.vbu.RIJ•II, 19)8
A;.hlft;N.lfllrâí'f« Jt..o4t)tftt•,. Pu.rTifn,l._.

ilrotv.."""-''Ctlt-.,.~ f'r~N- ~ ..... "flf~~Ô:.Ha• 'eo ~!te.­


M""*t .,...~.I.
~ ......,...IJ... (>(><o.o-'5-» lbt&~ .Lct1t- ....... l92!.

,.__' M .,... • c-- Dwtu ~-"" liO • 1_,.., C..u &...e.ica ,...., · ~ICotl. h.IO
Sp.... f41'10r • ••• o -u •~-~ .• ,...Ja.~ l~

}fltlbm, At!Wllflll.t s,.,.., Mootfe'O, ToD~ao•


~N'""••Jt!IP.'•f-. (ftiHIS9), flbdt J a-,MiiC·h~CJ):ilck &11! 8u P"uq_8iUJ •lkfm«wmll ,.,.~ 111!i11~ IOOdt-J.ntitO. fr.tK.-hco Alves,19J}.
~· 1978.

WH, l'l aada(Q(u.t


11•114 !I • •4rfll 416 Lms Mo,,_ (;.)111<~ •w ""-' M }H4/N, J8!6'. Mc!Mklu, Ut~> Mi!Ctt,Jr, 8ar~
~N..,•I dlt~. 19'1 At f l l l f t l •
'lldliJ" •~~UH•~ ,16 ~~,4.4 f.lt)O,., 1 r••,..,,,,., .. ,,..t.,,l,
........w..u...a. ~~.t96..
IAO. h\JI\Q Llllt!MQ ~t.ltcin..
,..,.,..:.w,,. ,_.._.1--•••..,JU.Y"" r-...r--.Joc-1(o!la.... ~,._, \l.lt-r-.~

._,..._ hnu~~,.,._J.,.,.Br.!lll &do~·of. ........,lu:.:.t:o.,l'""'~~

.....
111~ • ~#11u- Bf'ü/1 l +t * J--. tuml• )oH()!,.._ W01t• I~J M~.a..._tu.~
0 ~lf<IJ»U /W.I/WN f"trlt•r" f uk..4.1.u ......l,;.ciJ.-Sao P1~~ CQm;;l:lt:la das:lz.
!f"M, 1.9118
U!t·• J iillil\"'l, Au,f>!AOclt,
/"(fll l, l'.wl
l f•l"flt1 d.flu4•/I41~Jt Mlti.UG~r,.., lkkl l tOntOCit~tuu.!u,}'td ,lttf
~~ .-;•t+-"'' N"c.• vm. r~ L'n.pr p,,.,.,~ll Co •1!16?
Llu.l~...
Nh:Oitl Cl.ludt
Hn""" M ~ -. ,q tl.-..1 SSiJ ,.NioP, ( 1t [.i:t«J ~lcc-.t 2' H , 1~7 L '~• r-tfri'K.-~ f• f..-• (1""8-lg:.;). t/1.1/ftVo ,.,.,,_ Peru. <;d,
._, -.LJWI
E11.10

.t~c- .. .,~.~,..~~" P., t.~u.t•! ~-~l'ftdd


r•~t! ·~~- ~ Uld~ÂJ"d"- Ul'-wn á($.'.bMt
ú•• Htu:Ju.hH ... (h,.,,., o.,..ult' (IL...I9.!" lllo* ... 1. . AJI'Ioi':IIIMN ""'~ tr.>tt, ,....,
'-t.••4o !lii'ÓII Jnr iM. 1986
f'oOmr&, lt.uJ
M•vll•' " ~n.lnr, R (».-.-,, .,., dr /llt.l.n•eo ~IMo. ltoo- ~ J•~HV. f.•u·'' ' l") ltflllottt• Ollc, l'l'&l.
DttJ.•f'fl, .,.,.,,,~ r-.u1 o l111p~..1. !IH 1' ....1(1, t'u lrducra Nl(tr..otl. ln7. l•o~ I'Olll. VIl t \'111

Jo1.r,nl10, lf>N AnrOf'JO l'ut,~,llo, 1i. dt. C:..m~~~~t


u,.,.._, 11.1 ~wl•rn .h H1~.. &t.atiOf Vflll.,~:~k:. arud• )to.u.t~. . f flllri.J A#flfi4PKI"44» ,_. , ," .,.1fi'W J., K,dlitJI . . E. U/111 lJ•M .;. fpm,' 110 ck).
-.l.xfrnw ..........
"" - ,,.
J~

119
.., ... l!hllllo r.u . .q,\4iscMêrdl!
A ht.MT~ -H••ll Sf,o P-ljj~ I"'...U. T7~ $•~. 19t:!. li-phlt tbftiMn. 3tcl P_.,.,,\lckl'l'lt...._t. d

f.uwtl.l,....,..~lf•~•,J S.Pt~ii!J., ~l..o T"""~S.'--o,l«"l.•

~.M-Jdrl
A • .JJ.t, ...... . , • . . , . SGor....-.c........._ t •
Torm..•.l)c~no.
A~.-1/. &.~0. ....,,tf•~ ~--, '")
Toms..~.
~-R» . . . .~ A J et~~.l'l1
ltkl ""'.,.. Ch·t-
BN...J,.tlt#O,jf, fi.... h - . 1 ,P'#·nt Na('lf*J, J6~ TOI"R!!. ~CICifodt()l,o.u•
OltUI>t~.flttlfo-ml P~n , \'...,,194~
tl!!t:ffl), ~.,.!(.',
O h1~lt_. RIO. J•n~:(IO, T nt do ..,._,14-& Comi!M'fQO. 1901 l!Rip:~ V~dt..
&•s•fH o Jit--.~J•u".,,~fl . a.o de J.-.;"-", l•llft'IIt.<~ ,..~J.1•<4, , 1-'00.
~f'lfiN r..w ''""'"'' O"''"( '~~~ • ~ ,.,,IJo~'WI• -'11 8,.-1, lth~. jefldiV.
Lwnt.. 014t.Nc:<~ dr. At-•111C !fl?'i Vi~dre5.. Estber .._
R~·~~(#J4JMtiJ4 Jl•• J~•~.UYt.,la~ J LW.l~8.
~~~·(li·''"'·"·
Aatwll6 C,../#, fi•••· Ptll.- A\tolrt, l9N Wltil lbf, E. N..
J;ooolov/1 #IIJ ''JI~ ht ll'fott'lt ,,, t\ ••tm••• p/J, N1""11 YOJl, Soi>ner'J SoM,
w~•. MoW~o~t
Clt'-tlnflc .,...,. M ie'-: )'f11.
Dntl L ...,,., r,~••· ,.,~.c;.tll...,d, 195:1.

'*"'""" ...
s..~.A ~tat.. ~., MtNJN, a.t~ l~O&al. ~! ecL.l971. J- AITIGOS. tl.SlS,IOUIEf'O.f

..... ..._ ....,.,6ãN ,."' •.....,.... A~!~.._~•


··~P"'.U tn:.,...,_
dlt'-lffoW*' C 1'.._,.010... '"'~•''• A•

_,..
o-4,. llorMW. ~õr (tn,;L, t• .t Kfl P4t ESC. J809'Jl. PP. )--)4.
,..._, ,._,..(wc: ).
.....,,.,_,. G-1-... . , . _ ~ ~Wtt~c-& a.t.a.\uot
._,.,....,...
··r~ . ~•w..,lma.•t~.• el,l"-»
Âl~\,)Mfhtftl'l.
SI••, ti~ ._ "!'~r~ --·~•.Cif!~U•..._,.•••• 1.4
~, • .,,M~_,_.,_.,.tr~w.. $)nh. . ~ &C.a.. ~
~Pr~6o-A-
Slv.t,J.Nert.mo•s..u
1~*(•,,.'1/of• .Mt...••.t Jtltt6r J.-ro,B. l.~. tU).
..,_,. n- tHII~ dre Dxlli iV • Sfr-etteorr. .. C... A ~~~~ /k--
f"friJ /,;lfn\tfl~ ~t~~-· lll. t l nllfl# 4 ;.m,.. a.t de J.ot>•'O, T~ 8nto
~/U:a~r•!&.ikll" iH•~• J• .... 19'J'I9 .. X I X X\'1
li:..lhq, ll;bm
ff.;H..;, 4- .no/J, lflkl ~ t..u.. )011Q11,... dt ~ Cl$to. fiJ~>. J'.fl('Jf't\ C~t~ttltf, a~rrolõ). CU$1.11'11)
'"~. fi 1\'>II'IIM "0.. ··cu...,.«T•IIdtutrl"· O('t.uJm.1)'""9U-
Sulllt.dl. Cic:rald. C,t.,_, M$f'"' H.!lell!l Cbalde AfiiM'tlla
A"' ·•""' ""•111•·• ,,,,,. Uu fi/ .,_;.~~,("" "'"'"N~I $~~. $1)116(ot~ Url
, , _ , 1971}..
··A tlr'J~• •ffllk• 40 iliOOih'lh"•o' l'nli•al~.o IC'fl'wntack,l M CO«<IIl'OIIO N~1
~tnoq
t.. Hiwllu <ia l'ill:lf i iiUtàt, PíQclwtt\ 11> ~ Co0fliÕ)Iiõ-o(~ ~ 1tc9f!blb oo Brl:loil
wca. -'m!bto• a989.
160 14 1
O«.:IH, Mttlll. cu ~n.m.nno, (}K.Ií.
"l)i'!l<l\l\':f ttlkxior.s .l';Jl(lllf drof'll)(~ de ··.ut~'tlrieo 6:m.ini~ c!u 9dd.. r ta· ··ollil'IOibCioc"••. oAli1,t1:tn11o.
In O'J puldw:.ln
" 0h!M" ()P.,I•, Hil lli'XI
~·llthO.)t~ M ario de
"bm f. llb«&dt â3i AIII,U.'(Iot.' o <M - demca.. ~ RtpdltiN tiO') tlto Jil .. _ (J.;,(u KohW,.~. Erx J.
ltrtfiNIÚ61tMd $«w#, .U.J (19i19). ,p. 1:(,~ II'J ''HOI'I\tm ~ tnnllwr. lmiQrfU ~I• nQtMtdc", ht Mltttht i/4 tn~. i\'Htll •lltJ<JJ
,.,1;-u #JiJttáiiJ'~. Rt0dt J•hCito, Plll( e Tdu, l9i1. ~~~ l2J ...7.
•·f«~ Ár::Jt.Su- ~ :N:Utiu. t9J) l9•l'.. fOI A Rt~llf(U llt }ít. S.mtJtm.. í•df~
"*~·~f, ütt.,•l~. U..W11u ~ ~llt l)t.,..
/CI'I)OC, 19fl2.f1P. I ~ 10 L111,1;l~ (holl4c
••t.(:ll dtrn"a ~~~e~ l'i ~.._WM t~I.O~l$~1«• ,'lw~t P..SC, J (nut'Pill,
"A onoõ:•w ~itt•á~ noO Bruil: Cl:.:> bolo:h~~a~~ dt (!;of.:iie mflc!i11 ' ' . brili.a M 19$8). 1!1) 771·91.
8n.'Ul, olll0 -4. 119 $ ( 1-9!1')), j)JI, )0>(,
M.;~rittk, Hei<oldCrQ,
(:~IM, E6a:J\'do T\\«!1~ de.. " R<!vDhCJo de t~J", toit.ltu> IPI't\IMIJ~ jO Co~ N.OOOal ck Hiosl>:ir:il da
I:N:<mtlU~d MJfictu , "''ur•'"'' flilllu.la~ ' ' R.rtf•k J, ll~lo-o
.. A Pdbltt .Wl l"f''p~>.MttllolJ, Pt«lom.ç-&b~ C011~~ b ~~~ll.blltW 1110 8J•dt, ll'ICB, ~~~t!~ko
~~~. a~~o> \ I'J.fudcl:loJ {Jantlf!Q ~ 1!'11!1\0.1901). Jii6J·l )1 « l$6'9.
C.uo A~ Ml'llb J.U.ttor. Oorlt~\1
''Gcc:t!iat o. • f~\~ dt- M.n._, .. , (RI Ohrs1 eomtkNr. Rkl dt J•n~ N~ •• h$ flltneof{ru ~lçOei ét b<!W ut~ts.n• ~blin' , u~1~ fll!t~o ,o C«!
Aplln, 11""~pp. )19-~1 . t •tJ$0' NI(Jontl6t H,..u,.... d• Jlil:'f".Pml._, Pl1xi111Nda c Cucut!tid~~Çt.oda ~~pttt.í(11
lXI ü r;nol, l t'IGtl, IIIOV~I!tllf(). . lWI
C-re!llt.YJr,nlketi1'11 .r.lrusüLIDI.S lu. wpff ~pl~ d 'lotqlllll c~l.\'lif . a.o dt }t.!.ltkeo. Au
~de IA Sod4•~ft(Mnint. l~. 'Mnr:oria do b:itu q:t<! $C.'Ooe • ~(~·Jo-* ('ot;a., • d~ ÚWHó. «-La~~ J. 1'-lb M'Onl.«'io:m
M\1.. ~ dn •~<t dr J ~.-. . . o~~~~ 11 •'~ 2(. dr ,.,,,~ U 11'92:", Rr1.Wa Jo
''O:.llPCJoõlo<:rn lolitl., Gtnn no •110-& l'"~r11 • ~ttâr.o 4<1 B:.uil". ~ 1n· IHCIJ, ,-.:!. 4H, L ·hfliB!>, pp. a~.
diJI.Id'l) <I~ IJ4W•i.: H Bnml *
R*"' Sola•}lcy pt)(, ~lhdn:o !o.\! Gt Rf'ltndl!
Oe;tt._ KHt.tU J(J IIIGIJ, t<)IUO VIII H~l. l'1\. 191•)1(}, MU I, ~nStt.wt
•• Augua Ctom.te m d Po.:mm'' ,1111 CMJ«:#il fo"oll'lf #f jClbtt $tMtt Jll<t.!. TOK4!0,
C»!ta. M*lii.Crat&.tú$1tlho UniVC'I'J.:l10fTI)f0.1.toPr~ 1977. '1'01. X, tl'· Z6J ?o6f
"O~I'l!I,Cr k10i1ti!a111 ~ 11ii'JI11t1 bfll~tlóll!. 19:»•t?)0' '. Tno de lfltloltu.do> t$) •ti ~o-..
~i.<~,USP.l~) Moc~. Roollllo R~..:.clt PrCiut..
" A !»~f$ dt Jtt?übbu•••. R4LW.~ B~~xil. <ano '1.~8(196'1). W• 8+9).
Cbti'IIJI, A~trlt (A h~"'''
••-o I 1 ;Jt fi(WunbJc u tmpM~JP ilo~nou •·, }fJr>Wd4 llmiJ. U /J l-1!97l. Pinbo. Wandeeicy.
" .'\ Queltio MO;;ur <'li ltqflbliu'' R~tti~ IM Bratd, Atll>11, o 0 J1 {nb\.Utibro,
00n~1 ~. o.,-«t. 19)9). ,.,. u )0,
''1"tw fllfileft lrncob.., lfl Nadlclx, C'..«.b 111u~ Pm!tk t'«uer (IOCI..), MJT.t •IJ.I/Jht
A.-.~nc.~,.. N~Tit'Nt.f. NO\·• \'o:~lr, G ~ P~ 1913, •.,C. U.w. 4H4.
Pol,' (d, ' o."
"Ci~l(h:~C~~t"l'* ~nd•l~ ~ 1!1 ~dé•f!lti GI\ theqtlt ' ', ~•I · C . A. PIJ<:IICk.AIJ•
Fatlalldet.. Rubtm ~~
' 'Atú!Wd.: ~uo ninh1. ~r,; c llk. ~..-11'', mt Vio!.:~ Sldl~ e1 ti , B'l'll$ 4
fkJ, :,.~ .çd l•'m• JZu.r,; lllf ;o:IJM~ t~bt .IN t.bt.IJ'Q'. N<>v• 'iõrl.,
IICII.m.!Vl), r11. 8C·IOl.
"'*
4-~l/A: n/v~l tJutJJ.N/1 ~""'•'•'· Jhollo! t-uw.ro, Gt~, 19SJ, RI J$)•JII
~ í•u.Ja .~~~......-~10. C.U.Uf!o!f~.ç&m~S.. DiOdcJ,I.o:eu~ ~ «< , Hl9$
J,)ew,.,, M.n.
" frlild•CCI MJtl\ltf4.t $dvu.obioo I!~I".CIOnk'fM<\1 fiO lliÇ&~ 12 dro1111ibro lto-~'f. Attrflf.oildf
&-1'916. R10d: )llldto.lM(l((ft:!l tf~ôb!.ICJl 1. ' A ba!Üoít>~ll.ldMI:I ' '. JC,:.~..,OJ. UlO 1\' . o• J {n'~~ 1907).

~. JWcul $.o!r,, AlbcrCo. J


''LD trolu-ootlwr~. r.olt!.oBC, ... fOOQt '' 1n ~'a~ Non. <ltcc~-tvr,l41 .~.• i-6 f!O t- ' ' Ó61l111(0~III.CO. i'l~"'h~-dr llftll 16:tnnt çi'WS.111$1lflta~ . t;/.t.frl? 4 S,f(l P~lh
l!l'r.ifw, YOt 1, 1-11 JUp.Hip~ l'lllil. Ca11butd, !9SQ. Jlf•. 7·~) - tsfll"HNOI "mtmm.

iN O J CE DA S ILUSTRACÔ ES
1'11otnt Jur«-,
•<Jit km[:O' ". Ro~~úu ill.v#rdd , nlf l9l(m~;o., IS'X!), 11ft l ·J.

T.,;~,(IN~~~~~~r;z.,.,"f lf'1 PI'W~Ht •./rlir h


8 AIHrJIM Ú <! IO 1U:IXI, T~"• do t.ll)('hl Mi ·

' .IJ!tln~,llt "-0(1'1«1... diJ:t JnCGr.f.adMia <!- lntf ~ Ir~ ~e Ol .,_,iSIIII do: ronjj, .' ' R~
'"'"do> JUCJJ. •ot. 6J'.J, (. ~{l$$l~.pJI. 161.$6 •

\'~!!~, Mic.ll<~t.
"'~IIIIGtk~. 1.3 ~~ ~ kp~K", iC P.ieu.- N011. c&rneuh ütllbu t4 mt•
,.,~. t'OI l, t..R~/'~Yt , Potrit , Gcl~,l?M..Iljl $).]}6. I Albtr.o S-lles •.2$
:t Slt.-.. J.uil~n. 17
). Re~.Wttdt' lohpt L:m.a.t.a:rri•~Cf-'btt do &1i!u), 1-8
( Rto:ruotk T-~ M ~, 1-.rria P0ittriru 6o »•U.18
) ,\4('11u~CXC~IAI • &n,..ml~ (onJ.t~;n:. l'lrrllelo Y!ll.r:tt, lbo ' lc )tiWM'O, I J
6 M~\IIM(I!(I ~ f{MI•no ~.:010, SdloMt!o&Sti, Ri~J& flm;;ro,.J4
'l' MOOIIUNI!O, f\o:.fl lflO P(!,lU~tr, *'"'lbt, IJ
11. Mnnuaçll t(l • )Jiu~ ;k (:ul.l!lloOt, O.CIO Vi:a.r·~:,o , l'lwlct A Ir~~, 46
9. «
Monua t!HO • 'JI(I:. Cwi1~ .dtr~!llr, !7
w. "' ~ J 6nboril' ',//M#t#Pl-Jff.tol.l.&9a /l$90. 6J
li ,
1}.
·''"""'fu,
fo'J~Mff.f• • Okl6 V;l~ttt, llu~ PiiJIJI'~ 00 1)~1 , 6~
1't't~~l.fll, llr~ Am!r.tdt, a:Utolo. Ra,<k ~. Tl
H. A f'lrli;JdJ~s..,&.vflt•I~. FrtiiÇOrl Radt. f'kee«rEwik . Pa:is, n
lt A t:~lllt.'ke. ~~ ~ lh-.~mitt, Jt
U, "$clt.ec"« do;: NtJV~ pedrtn it!dirtllta.;&tt I Rtr.Jbliu", Afl#lio A itOW"rt.l. H:triJI4 J:ft~J·
1f"!W. W6/ ISSI-, al
~ "(lft4t'W IIlof0 Jif ltlli9' ' Ptf'N• Sttct-. Rtl'illlll.'l..ut~.:/A, 14.'12/lm. jl}
1,. "P~Uúm~oob R~~ f~ui-nfua!Lelr~~",O,\Itft'tv(,k. tlf li118%.6,J
11. AI~$; Rt#bik..&. )luolotd~ Rodriii!O. "&:)
' ' '""'t-'ill f<,/'-+lki. 'l.Mtbflt.OCtton,., M ~o-W\1 d1 ~db!io, tf
~ .o\ Rtfilli.:4. .cl'Or io&oi&atilk.oio, Mw..w.6J fc~)flc$ , 86
21 (\~ml'QIO • &ro!,llli:. Cocuar.t.dellllhe.i7
U MOCNIYI«<<'Q" ntHUI!O Ptlll~fl, 4Jtu1h.,M
U., " M!k. Rl!'flllt.:.C.t, q!.tr- ,._ n1n::,t.!ta rnü- ut!U f.r:-,u'<''" ", C dp Anwhl, O. M11Ib,,
1)/111191)2. 9()
N '' I).*Jv~t>' ', JI-.1, ()M 11~ . 1 41 1 1JI~h,
n " I) duuv~llllllo" . R U..ll'>, IW·futff,IJ.IIIIl, l:t, ~~
16 "btO~o~ ren1bll(!l'', \'~~~~. OG.a~. ~l!YI~!i) , SIJ
~1, No!.~doT~N«k"'-'hlflil•tfh, l900,P1
!j:, "Gkltl.- l PJt.N!" .1'ettó.nNcto1 Rw.U-u/htr4.4, t6rJ l/ 1&9. t 11
~. "A Jl~íibliaf«D«,.'', Rn,Jf•l>'t~>rlr4l., 2116~1990, J»
JIO, "Oa.w6r1W'IO", A•I.Crlo Ay.Uclni. O. ~·~lf, lllllflllp), l1f
11. "A rc'l'(l~lr•OBCIC'!J" , ll flti~~"'4!CIN1fl"md.t, l 2/}(ll..l . 111
n RoQKtl"#f UrlH<~1fluMa,<t.b&IM"'ttrthP~~ Elif•JII>·t~.PW. J,U
l).. •· AI*'~· er.b~~tWd6rt. p.a,rr-·, O~· o,utov. 1$'/llflll~l. 111
~. ''H'~"" c1t P~«l•m•c~.b R~~t• 6o>l lu-. URdd~ tkl BruJ•·, Oilllaucs .fl/t•
C<OM.I. JJ?

164 16 1
\1 A.._~~· ~•~CIM;/.ItM V.u.OK~\·....,e_JJ]
- A~• .,..~m~-M-O~>t;..... t.V.ta.t t.illa,.,&-St,JJJ
l1 T_,Jo(l• Hu.m ~nii!Nt foo>Jtoo• )ulrlo\"1, I;;
'~ A~CIItlrf.Tt!il~.... ~-~~- ... dor,_..,.,Jt)

.t ,,,),_:_~ • ~~at/lu fitnt.- " er'Mfddli, 1\(tlllt'm.. Molitlil . Ât\f~

n
Nt&•• ·''
o-"-*''19.M.u, .-....... r~.~u~.... .s:~.M
UI T•.......ur.,f,~,Dtôt\'.I'~.M..,...Mat_.Pr\t..~pe
IV T~nlfti!N•.,~}UI), fl('dro Anl('f-, M!Mit J.1~0d(IIP~ 98
V Atriiii~N-1,.._.~.)1.~~~~.9t
VI ..aJirm ,._,.,.. Jt,u • JliiN X.•<t«. N
OJC\11,.,
., •hf•l fi- -cun. ) h - U•lttlfoC'I'I> N.t
YJI AU!Vtâ41Mf4. .,J.,.•.f'.I~DtlK~ la.IY"-100
vm. 'Sto:l!o n.wo~o, o J\-..lt.,. u l9l)l u..
IX ZI,W#w.-.neo:.~ \\ll.,-t'\, t.l..~w d1 tl"t!llh!lo ~ I(JIJ
,__I,At.r,dw•il11J~>·-.id"''· Ok10 v.:~~;res, lt•1:ía ~(...a <.10 atuli.l()l
XI ilvot4~W,..,~.._A._.. M,ua.:OOI(J(III!r,ll.&d.A1't1,,1Q:
xn A(_,_.,JWro,~a.,~,..•""'•14r~<-t ~GAn..., t()J
J( lll ~l~l ~êolltll"llO,. Mu- KiuOntoN;wicantl,. IdA
XJV 8.Jidt;ra 6)0. ~,~~.tt~
~.,.
. ..,
. Lo,.. Tf'OO"Io , ~~~ ~~--• C...~ 1t.oo..

XV Bcadch'uc•h noAI,qo•J .M:t.~s.eu&<~bLI.a f&}


XVI Bcltodr!n~h~ «or ()f(., Vtlr tl'ft.(8rl'l- '--•;.••• fh-•Jõl li'»
xvu ~ ,.~l..a. ......
~tr ....... c....t-. ..t.-ll•lltTt-.W:..Ht
XWJ ...! ltflnl, fiHro 81,...., Mllk'll b lií('fo»!.ocll, , ,
XIX Urbllfo.1dt\'~•" 1~

A' l!w~ 1.1. ), 1,, tO.li), 18·.tO. }2, )\, n vm r), X\' Ui ftl.tJm leio• __..,,(;uh•' ,._,.. Ml!éll
Grillol/l" lll(t,t Hdr,., Za• * •

166

Centres d'intérêt liés