Vous êtes sur la page 1sur 2

LAPORAN AJK HEBAHAN DAN PUBLISITI BAGI PILIHAN RAYA

KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 2018

Bidang Tugas: Menyediakan satu bentuk laporan dan pernyataan untuk menghebahkan atau
pemberitahuan tentang sesuatu agenda yang akan dijalankan berdasarkan projek yang telah
dirancang melalui menyediakan:

 Pengumunan pada hebahan social (twitter, Instagram, whatsapp dan Facebook)


 Poster
 Fotografi

Laporan Sebelum :-

1. Mengadakan perbincangan dengan ahli kumpulan untuk mengagihkan tugasan.

2. Menyediakan peralatan yang perlu diberi keutamaan dalam bidang tugas publisiti seperti
kamera dan poster.

3. Menyediakan poster untuk tujuan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai tentatif serta
poster bagi para calon ahli majlis mesyuarat dan ahli majlis tertinggi.

Laporan Semasa :-

1. Mengambil gambar sebelum, semasa dan selepas sesuatu projek dijalankan .

2. Menghebahkan suasana pada media sosial.

Laporan Selepas :-

1. Mengemaskini bahan-bahan seperti gambar yang diambil untuk memudahkan tugas pelaporan
dan penilaian.

2. Mengedit, mencuci, dan membukukan gambar yang diambil untuk dokumentasi.


Kekuatan :-

1. Kemudahan peralatan yang lengkap untuk bidang tugas publisiti seperti kamera dan poster

2. Mempunyai mediuam yang sesuai untuk menghebahkan sesuatu program.

3. Mendapat reaksi yang positif daripada masyarakat sekeliling untuk turut serta di dalam sesuatu
program yang dianjurkan.

Kelemahan :-

1. Terdapat kesalahan ejaan nama para calon dalam poster yang dibuat.

Penambahbaikan :-

1. Semak semula pada poster sebelum menghebahkan kepada semua yang terlibat.

Disediakan oleh,

__________________________

(MUHAMMAD SHUKRI BIN SA’ADUL KHADRI)

Ketua AJK Hebahan dan Publisiti