Vous êtes sur la page 1sur 3

ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ A

JOCULUI DIDACTIC MUZICAL

Jocul muzical se organizează sub formă de activitate vie prin cânt, audiţie, mişcări
ritmice, creaţie, citit-scris muzical.

Prin joc, elevul se descătuşează, dă libertate trăirilor interioare, gândurilor, imaginaţiei,


îşi formează capacităţi practice.

La lecţia de educaţie muzicală, jocul de organizează în baza gândirii imaginative a


elevului. Profesorul orientează această activitate pe o cale constructivă.

Jocul muzical contribuie la dezvoltarea simţului estetic, spre deosebire de jocul cu text şi
cânt, care are rol în coordonarea mişcărilor corpului şi contribuie la dezvoltarea spiritului
melodic. Învăţarea jocului muzical începe cu anunţarea şi demonstrarea lui de către propunător.
Prima demonstraţie este realizată model, iar în continuare, demonstrarea a doua este însoţită de o
explicaţie ce se referă la pronunţarea textului şi la executarea mişcărilor care însoţesc jocul
muzical.

În cadrul orei de educaţie muzicală, se poate audia un joc muzical interpretat de formaţii
ca model de cântare frumoasă, omogenă şi expresivă spre care să tindă copiii. Se audiază un
singur joc muzical, pregătind şi valorificând conversaţia axată pe conţinut. Mijloacele audio
înlătură monotonia şi pot menţine vie atenţia copiilor. Având posibilitatea să audieze un
disc(casetă), copilul este atras, i se captează atenţia, sensibilitatea.

Pentru ca audiţia să–şi atingă scopul, elevii trebuie pregătiţi prin familiarizarea lor cu
conţinutul piesei muzicale ce urmează a fi audiată. Familiarizarea copiilor cu conţinutul piesei ce
urmează a fi audiată, se poate realiza pe mai multe căi: povestirea pe scurt a conţinutului, cu
reliefarea celor mai semnificative momente, redate cu expresivitate şi accentuate prin recitarea
unor versuri; intuirea unui tablou cu scene şi imagini referitoare la conţinutul cântecului ce
urmează a fi audiat; conversaţia la cântecele cu conţinut.

În timpul audiţiei propunătorul trebuie să creeze o atmosferă de ascultare şi concentrare


în perfectă linişte, pentru ca elevii să urmărească cu atenţie piesa.

Jocul didactic muzical vine să lămurească şi să consolideze un subiect de lecţie. De


aceea, încă din perioada prenotaţiei, trebuie să se utilizeze jocuri didactice, cu sau fără suport
muzical, jocuri însoţite de mişcare, pantomimă ce conturează mini-scenete. Toate acestea au
scop formarea interesului pentru practicarea muzicii, precum şi socializarea copiilor prin
intermediul muzicii.

Jocul didactic muzical se poate clasifica în:

 Joc muzical melodic

 Joc muzical ritmic

 Joc muzical sugerat de conținutul creației muzicale.

 Joc muzical pentru însușirea limbajului muzical

 Joc-compoziție muzicală.

JOCUL MUZICAL RITMIC


Acesta le dezvoltă elevilor capacitatea de a percepe, a executa, a marca, a recunoaşte
diferite durate şi structuri ritmice, care reprezintă un fond intuitiv de valoare al educaţiei
ritmice.
Jocul muzical ritmic presupune:
- interpretarea unor valori de note în variaţii combinate (dar într-un anumit caracter);
- recunoaşterea auditivă a cântecului după ritmul primului vers, realizat de un instrument de
percuţie, prin bătăi din palme, lovituri cu degetul în masă, prin ilustrarea vizuală pe o planşă;
- dictarea ritmică.

După părerea mea, jocul didactic muzical este un instrument indispensabil cadrelor
didactice, întrucât reprezintă un scop didactic cu mai multe obiective, printre care: de
dezvoltare a simţurilor ritmice, melodice, modale, a sensibilităţii şi receptivităţii emoţionale,
a memoriei muzicale, a reprezentărilor şi asociaţiilor muzical-auditive, de formare la elevi, a
unui sistem de evaluare şi de constituire a simţului şi gustului estetic.
Muzica a fost folosită încă din antichitate, demonstrând câtă putere are ea în exprimarea
sentimentelor oamenilor. Pentru formarea sentimentelor, este necesar ca elevii să participe
activ şi conştient la interpretarea cântecelor ce se studiază, la interpretarea jocurilor şi la
audiţia cu atenţie a tuturor pieselor prezentate pentru audiere.
În concluzie, jocul didactic muzical trebuie să fie prezent în viaţa copilului încă de la
naştere, pentru dezvoltarea unui adult conştient şi capabil să-şi exprime sau să-şi tempereze
sentimentele.