Vous êtes sur la page 1sur 63

DONUT sau DOUGHNUT

DONUT // Menul Draw : Donut // Linie de


comanda: measure
=> Pentru construirea cercurilor pline (discuri sau
coroane circulare). Comanda permite trasarea
de cercuri cu grosime de linie diferita de zero.
Dialog:
Inside diameter <0.5000>: 30 diametrul interior
Outside diameter <1.0000>: 35 diametrul exterior
Center of doughnut:
int un punct de intersecţie etc.
SOLID, FILL
z SOLID // Menul Draw: Surface/ 2D Solid //
Linie de comanda: solid
z =>Crearea suprafetelor solide, mai bine zis
regiuni opace.
z Command: Fill
z Optiuni:
z Pentru Fill/ON se formează o suprafaţă solidă.
z Pentru Fill/OFF se formează doar un contur.
z Se are în vedere ordinea de selecţie a punctelor.
z Exemplu: 1,2,3,4 pentru a nu rezulta forma de
“papion”.
SKETCH
SKETCH // Linie de comandă: sketch
⇒ Desenează o serie de segmente trasate cu mâna liberă.
Controlează mişcarea unei peniţe pe ecran.
⇒ Valoarea incrementului defineşte lungimea segmentului
pe ecran.
Opţiuni
Pen => ridică şi coboară peniţa
Exit => incheie comanda
Quit => incheie comanda fără inregistrare de
desen
Record => schiţare continuă
Erase => ridică peniţa şi sterge porţiunea
dorită
Connect => coboară peniţa şi continuă desenarea
Desenarea linilor infinite XLINE
XLINE // Menul Draw: Xline // Linie de comanda: xline
=> Crează o dreaptă, deci o linie de construcţie infinită.
Dialog: Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:
=>se indică primul punct.
Opţiuni: Hor => se crează o dreaptă orizontală prin
punctul definit;
Ver => se crează o dreaptă verticala prin punctul definit;
Ang => se crează o dreaptă sub un anumit unghi;
Bisect => se crează o dreaptă prin vârful unui unghi
determinat de alte două puncte precizate, pentru al
imparţi în două unghiuri egale;
Offset => se crează o dreaptă paralelă cu alta la o distanţă
definită
Desenarea semidreptelor
RAY:
RAY // Meniul Modify : Ray
⇒ Crează o semidreaptă
Dialog:
From point:
Through point:
Through point:
LIST
LIST,, DBLIST
“LIST” listează informaţii referitoare la obiectele
selectate din desen.
“DBLIST” listează informaţii referitoare la toate
obiectele existente in desen.
Localizarea punctelor ID
Command: Id => Permite afişarea informaţiilor
referitoare la poziţia unui punct. Localizează un
punct, pentru a reprezenta un altul, prin
coordonate relative.
Dialog: Point:
Exemplu:
Command: id se selectează un punct utilizând modul
OSNAP
Point: X = 320.0000 Y = 120.0000 Z = 0.0000
Command: c
CIRCLE 3P/2P/TTR/<Center point>: @30,0 se
localizează folosind direct coordonate relative.
Diameter/<Radius>: 60
Comenzi pentru modificarea
caracteristicilor obiectelor
Apelare:
¾ Bara mobilă de instrumente Modify şi bara
Standard;
¾ Meniul derulant Modify.
¾ Promterul Command: “numele comenzii”.
ERASE, UNDO, OOPS, REDO:
ERASE // Meniul Modify
⇒ Şterge unele entităţi/obiecte specificate din
desen.
UNDO
⇒ Anulare stergere sau săgeată stânga din
Toolbars
REDO
⇒ Refacerea entitaţilor după ştergere sau
săgeată dreapta din Toolbars
OOPS
⇒ Reconstituie ultimul grup de obiecte şterse
anulând efectul lui Erase.
UNDO:
Dialog:
Enter the number of operations to undo or
[Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]:
Optiuni:
z Auto ON/OFF ⇒ anulează o selecţie menu
(inserează un Undo Begin la început şi un Undo
End) Control ⇒ All/None/One –limitează sau
dezactivează Undo;
z Begin, End ⇒ grupează o secvenţă de
operaţii;
z Mark, Back ⇒ plasează o marcă temporară
în informaţia Undo.
Mijloace de selec ţie:
selecţie:
z Command: Erase (apare necesitatea selecţiei)
z Optiuni:
z Window =>se defineste o fereastră ce cuprinde
entităţile
z Crossing => se defineste o fereastră ce intersectează
entităţile
z Last =>se şterge ultima entitate desenată
z BOX =>combină Window si Crossing
z All =>şterge to exceptand layere-le inghetate
z Wpolygon =>selecţie cu un contur poligonal tip
window
z Cplygon =>selecţie cu un contur poligonal ce
intersec-tează entităţile
z Remove =>scoate din selecţie alegerile greşite
z Undo =>anulează selecţia
Mijloace de selec ţie:
selecţie:
Selectie => Window =>Crossing

Selectie =>Wpolygon
Wpolygon: (şştergere
tergere îîn
n contur)
Cpolygon: ((ştergere
ştergere totală
totală))
APERTURE
Variabilă de sistem, stabileşte marimea
selectorului in pixeli 1-50
COPY
COPY // Meniul Modify: Copy // Linie de comandă: copy
=> Copiere de obiecte simplă sau multiplă, se alege un
punct asociat obiectelor si se copiaza punctul.
Opţiuni:
Specify base point or displacement, or [Multiple]:
⇒ un punct pentru o singură copie sau m
pentru copii multiple;
Specify second point of displacement or <use first point as
displacement>:
⇒ un punct sau ENTER, realizând o singură
copie;
Multiple: ⇒ realizează copii multiple folosind o singură
comandă.
ROTATE
ROTATE // Meniul Modify: Rotate // Linie de
comandă: rotate
⇒ Roteşte obiectele selectate în jurul unui punct
de bază specificat.
Opţiuni:
Specify base point:⇒ un punct;
Specify rotation angle or [Reference]:
⇒ un unghi, un punct sau r;
Rotation Angle ⇒ unghiul de rotaţie al unui obiect în
jurul punctului de bază;
Reference ⇒ unghiul curent şi noul unghi de rotaţie.
MIRROR
MIRROR // Meniul Modify: Mirror // Linie de
comandă: mirror
⇒ Crează imaginile oglindite în raport cu o axă de
referinţă
Opţiuni:
z Specify first point of mirror line:
z ⇒ primul punct al liniei de axă;
z Specify second point of mirror line:
z ⇒ al doilea punct al liniei de axă;
z Delete source objects? [Yes/No] <N>:
z ⇒ Y pentru ştergerea obiectelor originale sau
N pentru pǎstrarea lor.
MOVE
MOVE // Meniul Modify: Move // Linie de
comandă: move
⇒ Mută obiectele în orice direcţie păstrând
orientarea sau mărimea.
z Dialog: Select objects:
z Opţiuni: Specify base point or displacement:
z ⇒ se specifică punctul de bază (1)
z Specify second point of displacement:
z ⇒ se specifică un alt punct (2) sau se
apasă tasta ENTER;
SCALE:
SCALE // Meniul Modify: Scale // Linie de comandă: scale
⇒ Măreşte sau micşorează obiectele selectate în direcţiile
X, Y, Z indicând punctul de bază (Fig. 3.10).
Dialog: Select objects:
Opţiuni: Specify base point: ⇒ se specifică un
punct;
z Specify scale factor or [Reference]:
z ⇒ se specifică un punct sau r;
z Scale Factor ⇒ multiplică dimensiunile obiectelor
selectate prin specificarea scării: un factor de scară mai
z mare ca 1 măreşte obiectele, iar un factor
z subunitar le micşorează;
z Reference ⇒ scalează obiectele selectate în raport
cu o lungime de referinţă specificată şi cere noua
lungime.
LTSCALE
z
z Un tip de linie este definită printr-o serie de linioare şi
spaţii.
z
z Ltscale permite sa se modifice scara relativa a acestora.
z
z LTSCALE
z
z Dialog:
z
z Enter new <1.0000>: Regenerating model.
z
z Pentru linie de axa (line punct)
z
z linetype scale factor 2 linetype scale factor 1
STRETCH:
z ⇒ Mută sau alungeşte/scurtează obiectele într-o
direcţie dată, păstrând conexiunile.
z Stretch // menul Modify : Stretch // Linie de
comanda: stretch
Stretch lucrează la selectare cu ajutorul unui
punct de ancorare care impiedică sa fie modificat
unul din capetele obiectului.
z Selecţia se face iniţial cu metoda Window urmând
selecţia pe obiecte, ce participă la STRETCH
CHAMFER
CHAMFER //Modify meniu: Chamfer
=>Teşeşte colţuri dintre liniile existente in spaţiul de
desenare
Dialog: (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.000, Dist2 =
0.000
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: d
=> Distanţa de teşire
Exemplu:
Specify first chamfer distance <0.000>: 8
Specify second chamfer distance <8.000>:
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:
selectie prima linie
Select second line:selectie a doua linie
Pentru distanta declarata “0” are loc intersectarea celor doua
linii selectate.
Optiuni:
z Polyline =>la teşirea unei polilinii
z
z Distance =>stabilirea distantei de teşire
z
z Angle
z =>stabilirea unghiului de teşire, fată de una din
linii
z Trim
z =>coltul iniţial nu va fi şters după teşirea cu
opţiunea “No”
z Methode =>pentru stabilirea distanţei şi a unghiului
z
Exemplu pentru opţiunea Angle
Command: Chamfer
(TRIM mode) Current chamfer Length = 0.0, Angle = 90
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: a
Enter chamfer length on the first line <8.000>: 15
Enter chamfer angle from the first line <0>:30
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:
selecţie
Select second line:selecţie
FILLET
FILLET // Meniul Modify : Fillet
⇒ Racordează colţuri între linii existente în
spaţiul de desenare
Dialog:
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.000
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r
Specify fillet radius <0.000>: 10 se defineste raza
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:
selectie prima linie
Select second object: selecţie a doua linie
Opţiuni:
z Polyline =>la racordarea unei polilinii
z Radius =>stabilirea razei de racordare
z Trim =>colţul iniţial nu va fi şters după
racordare alegând obţiunea “No Trim”
z Exemplu pentru obţiunea No Trim
z Command: fillet
z (TRIM mode) Current fillet radius = 10.000
z Polyline/Radius/Trim/<Select first object>: t
z Trim/No trim <Trim>: no
z Polyline/Radius/Trim/<Select first object>: r
z Enter fillet radius <10.000>: 8
OFFSET
OFFSET // Menul Modify : Offset
=> Copiază obiectele: linii, cercuri, polilinii intr-o
direcţie dată, la distanţă definită, figurile
închise se conturează în afara sau în interiorul
primeia.
Dialog:
Offset distance or Through <Through>: ⇒ distanta
de offset (de copiere)
Select object to offset: ⇒ selecţie
Specify the point on side to offset?:
⇒ un punct care indică partea de plasare a
copiei faţă de original;
Select object to offset: ⇒ selecţie obiect
Aplicatii FILLET
TRIM:
TRIM // Menul Modify :Trim
=> Se scurtează obiectele după un plan de taiere.
Dacă nu este definit, planul de taiere poate fi redus
la o linie.
Dialog:
Select cutting edges: (Projmode = UCS, Edgemode =
No extend) => se indică cu un clic conturul de
tăiere (cuţitul)
Select objects: => un punct de pe capătul ce trebuie
tăiat.
Majoritatea obiectelor, cu excepţia punctelor,
textelor, blocurilor şi modelelor de hasurare, pot
servi ca plane de tăiere.
EXTEND
EXTEND // Menul Modify : Extend
=> Extinderea obiectelor până la un alt obiect dat. Se
extind linii, polilinii şi arce
Dialog:
Select boundary edges: (Projmode = UCS, Edgemode =
No extend) ⇒ se selectează unul sau mai
multe obiecte
Select objects: ⇒ selecţie frontieră până la care se
face extinderea
Optiuni:
Edge ⇒ Permite extinderea unor entitǎţi pânǎ la o
frontierǎ ce nu intersecteazǎ entitatea;
Undo ⇒ anulează ultima operaţie efectuată.
DIVIDE
DIVIDE // Menul Draw: Point => Divide // linie de
comnada: divide
=> Divizarea unui obiect în segmente egale
z Dialog:
z Select object to divide: selecţie segment
z <Number of segments>/Block: 3 împarte
segmentul in trei părţi egale
z Pentru vizualizarea celor trei segmente variabila
PDMODE este 3
Aplicatii Divide/Block
MEASURE
z MEASURE // Menul Draw: Point => Measure // Linie
de comanda: measure
z => Divizarea (segmentelor, arcelor, cercurilor) în
segmente/arce de o valoare dată.
z Dialog: Select object to measure:
z Specify length of segment or [Block]:
z Opţiuni:
z Select object to measure: ⇒ se selectează obiectul;
z Specify length of segment ⇒ se specifică lungimea
segmentului măsurată de la capătul cel mai apropiat
de punctul de selecţie;
z Block ⇒ se indică numele blocului folosit ca
marcator al diviziunilor şi creat în desenul curent.
BREAK:
BREAK // Menul Modify :Break // Linie de
comanda: break
Stergerea unor parţi din obiect, în cazul în
care nu se poate folosi comanda “Trim”
LENGTHEN:
Lengthen // Menul Modify : Lengthen // linie de
comanda: lengthen
=>Modificarea lungimii obiectelor: linii, polilinii,
unghiuri corespunzatoare arcelor, sau elipselor.
Folosind “Lengthen” se pot modifica obiectele
prin tragere dinamică.
Nu are efect asupra obiectelor inchise.
Optiuni:
DElta => defineşte valoarea de crestere a
segmentului
Percent => se modifică dimensiunea procentual
Total => se modifică dimensiunea cu o valoare dată
Dynamic => se modifică dimensiunea prin tragere
PURGE:
=>Se foloşeste pentru eliminarea obiectelor nedorite dintr-
un desen: tipuri de linii, definiţii de blocuri neutilizate,
straturi, stiluri de text nefolosite, etc.
z
z Dialog:
z
z Purge unused
[Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/
All]:
z
z Names to purge <*>: => denumirea stratului
neutilizat
z
z Verify each name to be purged? <Y>
z
z Purge layer LAYER1? <N> y =>ştergere stratul
z
z Optiuni:
z
z Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/
All
z
z Blocuri/stil de dimensionare/straturi/tip linie/forme/stil de
text/tip de linii Mline/tot
ARRAY
Array // Menul Modify : Array // Linie de comanda:
array
=>Produce o matrice de obiecte
Opţiuni:
Enter the type of array [Rectangular/Polar]:
⇒ o opţiune sau ENTER pentru valoarea implicită;
Rectangular ⇒ crează o matrice rectangulară definită
de numărul de rânduri şi
coloane ale copiilor obiectelor selectate;
Polar ⇒ crează o matrice polară definită prin
specificarea unui centru sau punct de bază
faţă de care se execută copiile obiectelor
selectate;
Calculul ariei
ariei:: AREA
AREA // Meniul Tools: Area // Linie de comandă:
area
⇒ Calculeaza perimetrului şi ariei suprafeţei
delimitate de un contur inchis.
Optiuni:
z Object=> pentru calcularea ariei unui obiect
z Add => pentru insumarea ariilor mai multor
obiecte
z Subtract=> pentru scăderea ariilor obiectelor
Area = 4178.5622,
Perimeter = 431.2165
z Exemplu: calculul ariei zonei hasurate
z Command: area
z Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: a
z Specify first corner point or [Object/Subtract]: o
z (ADD mode) Select objects:
z Area = 20106.1930, Circumference = 502.6548
z Total area = 20106.1930
z (ADD mode) Select objects:
z Specify first corner point or [Object/Subtract]: s
z Specify first corner point or [Object/Add]: o
z (SUBTRACT mode) Select objects:
z Area = 5000.0000, Perimeter = 282.8427
z Total area = 15106.1930
LENGHTEN
LENGTHEN // Meniul Modify: Lengthen // Linie de
comandă: lengthen
⇒ Schimbă lungimea obiectelor, a unghiurilor şi arcelor
incluse. Nu afectează obiectele închise.
Dialog: Current length:<curent>, included angle: <curent>
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:
Opţiuni:
Current length:<>, included angle: <>
⇒ afişează lungimea sau unghiul curent;
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:
⇒ se selectează un obiect, o opţiune sau se
apasă ENTER pentru a încheia comanda.
Observatie: Direcţia de extrudare a obiectului selectat nu
trebuie să fie paralelă cu axa Z a UCS curent.
ALIGN
ALIGN // Linie de comandă: align
⇒ Alinierea relativă a obiectelor în 2D şi 3D,
combinaţie a comenzilor Move Scale şi Rotate.
Observaţii: Alinierea se poate face folosind pănă
la 3 puncte sursă şi destinaţie.
Specify first source point: ⇒ se selectează primul
punct sursă al obiectului;
Specify first destination point: ⇒ se selectează
primul punct destinaţie;4 etc
2
3
1
Ce sunt straturile? LAYER
LAYER // Meniul Format: Layer // Linie de
comandă: -layer
=>Administrează straturile şi proprietăţile acestora
direct în fereastra “Layer Properties Manager”
Dialog:
Current layer: <curent>
Enter an option [?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/
Ltype/LWeight/Plot/PStyle/Freeze/Thaw/LOck/Unl
ock/stAte]:
z Modificările ce se pot face stratului:
z Controlul culorii:
z Controlul vizibilităţii stratului:
z Ingheţarea si dezgheţarea straturilor:
z Observatii:
z Un desen prototip se poate crea cu straturile si
liniile necesare si salva cu extensia dwt. Se
apeleaza apoi din File/New=>“Start up”
LINETYPE
LINETYPE// Meniul Format: Linetype
=> Apare caseta de dialog Linetype Manager şi se
poate alege sau se poate incarca (Load) un alt
tip de linie.
Modificarea caracteristicilor obiectelor cu
MATCH PROPERTIES
Comanda permite utilizatorului să copieze
proprietăţile unui obiect (sursă), după care, se
atribuie aceiaşi parametrii obiectelor selectate
(destinaţie).
z Matchprop // Meniul Modify : Match Properties
z Select source object: selecţie sursa
z Current active settings: Color Layer Ltype Ltscale
Lineweight Thickness
z PlotStyle Text Dim Hatch
z Select destination object(s) or [Settings]: selecţie
destinaţie
Opţiunea:
Settings =>controlează diferite tipuri de obiecte precum
şi modul în care proprieţăţile acestora vor fi transferate.
Caseta de dialog Settings a comenzii Matchprop:
PROPERTIES
PROPERTIES // Meniul Modify: Properties
// Linie de comandă: properties sau
ddmodify
⇒ Controlează proprietăţile obiectelor
existente.
Observaţii:
⇒ Fereastra “Properties” se deschide funcţie
de obiectul selectat. În cazul în care sunt
selectate obiecte diferite sunt prezentate
proprietăţile comune.
CHPROP
CHPROP // Linie de comandă: chprop
⇒ Schimbă culoarea, stratul, tipul de linie,
factorul de scară al liniei etc.
Dialog: Select objects
Opţiuni:Enter property to change
[Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/
PLotstyle]:⇒ modifică una din proprietăţile
indicate;
Observaţii: Opţiunile sunt asemănătoare cu
cele de la comanda Change.
Aplicatii: