Vous êtes sur la page 1sur 2

Disciplina: Educaţie Tehnologică

Clasa: a V- a

Nr. ore pe săptămână: 1h

Săptămâni : S1- S4

Profesor:

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Originea alimentelor

Nr.crt. Conţinuturi Competenţe Resurse Activităţi de învăţare Evaluare


specifice Materiale Procedurale
1. 1. Alimente de origine minerală: 1.1, 1.2, 3.1. O monstră de sare gemă Metoda conversaţiei Analiza caracteristicilor Feedback
apă, sare. Planşe şi prezentări ppt Metoda demonstraţiei materialului intuitiv Coversaţie evaluativă
cu zăcăminte de sare, Metoda expunerii
imgini din saline Metoda învăţării cu
ajutorul materialului
intuitiv

Alimente de origine vegetală: în Prezentare PowerPoint Metoda demonstraţiei Studiu de caz ( Studiu Eseu structurat
stare proaspătă (fructe, legume) şi cu diferite alimente de Metoda expunerii comparativ) Conversaţie evaluativă
prelucrate (zahăr, ulei, cereale). origine vegetală, planşe, Metoda conversaţiei
monstre de material

2. Alimente de origine animală:


carne, lapte, ouă. Imagini Metoda conversaţiei Vizionare de film Eseu liber despre
Filme Metoda expunerii Studiu comparativ combinarea alimentelor de
Plaşe Metoda învăţării prin origine animală în meniuri
Imagini cu produse finite descoperire
3. Criterii de selecţie a produselor Monstre de ambalaje, Metoda expunerii Analiza unui produs Feedback
alimentare caracteristici etichete. Prezentare de sistematice a finit pentru stabilirea Conversaţie evaluativă
organoleptice; informaţii de pe reclamă. cunoştinţelor calităţii şi preţului
etichete, ambalaje, prospecte Metoda demonstraţiei produsului finit
etc.; valoare nutritivă şi Metoda conversaţiei
energetică.

Prezentare ppt Metoda demonstraţiei Eseu liber despre meniul


4. Alcătuirea meniurilor:
Metoda conversaţiei specific diferitelor ţări sau
- Criterii de întocmire.
zone din România
- Relaţia dintre alimentaţia corectă şi
condiţiile geografice, climaterice, starea
de sănătate, vârstă, anotimp, activităţi
desfăşurate, profesii etc.