Vous êtes sur la page 1sur 1

Cerere de demisie

Domnule director,

Subsemnatul …………………………………..domiciliat in ………………………………., Str.


…………………………..posesor al C.I. seria …….nr. ……………………………eliberat de
…………………………la data de …………………………CNP ______________, avand
functia de …………………………………..la societatea/compania condusa/administrata de
dumneavoastra, SC………………………….. , va rog sa imi aprobati prezenta cerere de demisie
incepand cu data de ………………………respectand prevederile Codului Muncii si respectand
preavizul de …. zile calendaristice .
Va multumesc .

Semnatura Data

Cerere de demisie

Domnule director,

Subsemnatul …………………………………..domiciliat in ………………………………., Str.


…………………………..posesor al C.I. seria …….nr. ……………………………eliberat de
…………………………la data de …………………………CNP ______________, avand
functia de …………………………………..la societatea/compania condusa/administrata de
dumneavoastra, SC………………………….. , va rog sa imi aprobati prezenta cerere de demisie
incepand cu data de ………………………respectand prevederile Codului Muncii si respectand
preavizul de …. zile calendaristice .
Va multumesc .

Semnatura Data

Cerere de demisie

Domnule director,

Subsemnatul …………………………………..domiciliat in ………………………………., Str.


…………………………..posesor al C.I. seria …….nr. ……………………………eliberat de
…………………………la data de …………………………CNP ______________, avand
functia de …………………………………..la societatea/compania condusa/administrata de
dumneavoastra, SC………………………….. , va rog sa imi aprobati prezenta cerere de demisie
incepand cu data de ………………………respectand prevederile Codului Muncii si respectand
preavizul de …. zile calendaristice .
Va multumesc .

Semnatura Data