Vous êtes sur la page 1sur 8

PERSOONLIJK

AFSTUDEERPLAN

Naam student: Michelle Kruger


Mail student: Michelle.kruger@hva.nl
Studentnummer: 500718766
Telefoonnummer: 0618681817
Klas: CE4D1
Inhoudsopgave

Inleiding ........................................................................................................................................ 3
Studieplan nog in te halen vakken: .............................................................................................. 4
Dit moet ik ervoor leren: .......................................................................................................... 4
Plan van Aanpak om deze vakken te gaan halen: ................................................................ 4
Studieplan vakken semester 7 en 8: ............................................................................................ 5
Overzicht per vak + deadlines: ................................................................................................. 5
Plan van aanpak om deze vakken te gaan halen: .................................................................... 5
Stappenplan voor afstudeerstage: ........................................................................................... 5
Idee(en) voor de afstudeerstage inhoudelijk: ...................................................................... 5
Idee(en) voor stage: ............................................................................................................. 5
To do: .................................................................................................................................... 5
Stappenplan tot afstudeerportfolio: ............................................................................................ 6
Format ...................................................................................................................................... 6
Personal brand (op)bouwen en vormgeven ............................................................................ 6
Ontwikkeling op CE competenties ........................................................................................... 6
SMART ontwikkeldoelen voor semester 7 en 8 en Plan van Aanpak: ......................................... 7
Te ontwikkelen competenties: ................................................................................................. 7
SMART ontwikkeldoelen: ......................................................................................................... 7
Plan van Aanpak om deze doelen te bereiken: ........................................................................ 7
Stappenplan oriëntatie na mijn studie:........................................................................................ 8
Inleiding
Dit persoonlijke afstudeerplan is gemaakt dankzij de Hogeschool van Amsterdam en mevrouw
Akkerman. Door hen hebben wij de kans gekregen om een goed persoonlijk afstudeerplan op te
kunnen stellen. Dit plan is een goede uitgangspositie richting de afstudeerstage, mijn
afstudeerportfolio en blik op de periode na mijn studie.
Met dit plan is er inzicht verkregen in het werk dat nog gedaan moet worden voor het afstuderen, hoe
dat gepland wordt en hoe ik dat voor mij zie.
Studieplan nog in te halen vakken:
Minor:
Vak: Vorm: Inschrijven: Data:
Ontwikkelingspsychologie Tentamen automatisch her. week blok 3
“ “ “ her. week blok 4

CE:
Code: Vak: Vorm: Inschrijven: Data:
P6 Project Accountmanagement Theorie/tentamen 1 maart 5 februari
CE8 International Marketing Strategie Tentamen 25 september 9 november
“ “ “ 14 mei 4 juli
CE7 Sales en Accountmanagement Tentamen 4 december 24 januari
“ “ “ 11 april
Strategische Marketingplanning Tentamen/case 14 mei 4 april

Dit moet ik ervoor leren:


Ontwikkelingspsychologie: Het boek ‘Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie, van wieg tot
hangplek: de ontwikkeling van 0 tot 18-jarigen’. Aantekeningen van de gegeven lessen en het
materiaal wat online te vinden is van de gegeven lessen.

Project Accountmanagement: Er staan verschillende samenvattingen online van dit vak en verder is er
natuurlijk nog een hoop leer- en lesmateriaal beschikbaar op FeedbackFruits. Maar voor de zekerheid
ga ik ook nog even contact zoeken met de docent van dit vak om te checken wat er allemaal geleerd
moet worden.

International Marketing strategie: Wanneer blijkt dat ik de afgelopen herkansing niet heb gehaald,
komt dit waarschijnlijk door het niet goed lezen van de laatste vragen, aangezien ik tijdnood had.
Mocht ik hem niet gehaald hebben, ga ik meer van FeedbackFruits leren want het boek kende ik wel.
Tevens ga ik mij dan uitgebreid buigen over de inzage om te zien wat ik nog niet beheers of dat het
enkel fouten zijn door het missen van tijd.

Sales en Accountmanagement: Op FeedbackFruits is er heel veel lesmateriaal beschikbaar voor dit


vak. Van web colleges tot artikelen en van casussen tot sheets en tenslotte is er nog Edumundo.

Strategische marketingplanning: Oefenen met een case (of meerdere) en zelf bedenken wat voor
vragen en gesteld zouden kunnen worden. Dit ook bespreken met klasgenoten om zo te sparren en te
komen op goede antwoorden.

Plan van Aanpak om deze vakken te gaan halen:


Om er zeker van te zijn dat ik genoeg de tijd neem om mij voor te bereiden voor de tentamens, heb ik
alle data (van inschrijving tot tentamen) in mijn agenda gezet en eens in de zoveel dagen geeft mijn
mobiel een herinnering, dat er een tentamen aan komt, dat ik moet beginnen met leren en waar ik,
volgens de gemaakte planning, ongeveer moet zijn om alle stof te kunnen leren.
Van de meeste vakken zijn er herkansingsklassen. Deze klassen zijn ideaal om het lesstof goed en
opnieuw in mij op te kunnen nemen en vragen die in mij opkomen te kunnen stellen. Vanaf nu ga ik
deze lessen zoveel mogelijk bij proberen te wonen, zodat ik alle herkansingen zo snel mogelijk ga
halen.
Studieplan vakken semester 7 en 8:
Overzicht per vak + deadlines:
Vak: Vorm: Wat: Datum:
Sport & Media Opdracht Radio uitzending en een andere opdracht (komt Eind blok 2
nog uitleg over)
Creativiteit & Opdracht Innovatief product van herbruikbare materialen Eind blok 3
Innovatie (meer info volgt)
Marketingconsultant Opdracht 3 verslagen Eind blok 2

Plan van aanpak om deze vakken te gaan halen:


In blok 2 heb ik zeer veel tijd over. Ik blijf dagen op school om deze tijden goed te benutten en mij niet
te laten afleiden door alles wat er thuis gebeurd. Vaak als ik thuis zit te werken/leren wordt er van
alles aan mij gevraagd om te doen en ik ben erg slecht in ‘nee’ zeggen (vooral richting mijn ouders). Dit
zorgt ervoor dat ik mij minder kan focussen op school en dat uit zich in lagere cijfers dan ik zou
kunnen.
Ook zijn er thuis meer prikkels, afleidingen en andere taken die ik liever doe dan school, maar wanneer
ik op school zit, in bijvoorbeeld een zeer kleine projectruimte in BPH, gaat dit prima en kan ik mij er
onwijs goed toe zetten. Tevens heb ik ontdekt dat leren met een medestudent mij meer biedt dan
ikzelf in eerste instantie dacht. Elkaar uitleggen, elkaar overhoren, ezelsbruggetjes delen… Dit heb ik
niet veel eerder gedaan omdat ik dacht dat t dan ook veel kletsen zou zijn in plaats van stampen. Ja,
natuurlijk was dit het geval, maar juist door het praten over het te leren stof, bleef het veel beter (en
langer!) hangen dan ik normaal zou hebben.
Deze nieuwe manier van studeren is voor mij een eye-opener en ik heb met deze studente
afgesproken, dat ik haar vaker mag strikken voor dit soort leersessies, ook wanneer zij niet hetzelfde
tentamen heeft als waarvoor ik moet leren. Heel fijn!

Stappenplan voor afstudeerstage:


Idee(en) voor de afstudeerstage inhoudelijk:
(social) media, creativiteit, content creatie, website beheer, onderzoek naar invloeden op doelgroep.

Idee(en) voor stage:


Media (productie) bedrijven, wellicht kindgericht.

To do:
Eerst ga ik een onderwerp vinden. Hiervoor ga ik het web afspeuren om te kijken wat er allemaal voor
info al beschikbaar is. Tegelijkertijd ga ik brainstormen en hoop ik voor 1 december een onderwerp te
bedenken.
Momenteel weet ik al dat ik de media wereld (van bedenken tot ontwikkelen tot lanceren van bv.
beeldmateriaal) onwijs interessant vind en daar wat meer mee wil. Belangrijk is voor nu om te weten is
wat ik daarmee kan en wil binnen deze afstudeeropdracht. Dankzij mijn Minor en keuzevak, krijg ik wel
meer inzicht over de breedte van het onderwerp. Nu moet ik gaan specificeren in mijn interesses,
vaardigheden en de behoeften van deze bedrijven, voordat ik tot een onderzoeksvraag kom.
Vervolgens ga ik opzoek naar bedrijven die baat hebben bij onderzoek naar het, hierboven
vastgestelde, onderwerp. Dan ga ik bij deze bedrijven solliciteren. Ik hoop rond januari al te kunnen
beginnen met een stage, maar aangezien ik nog allerlei punten mis, kan het zo zijn dat ik nog niet kan
beginnen met mijn afstudeerstage. Toch vind ik stilzitten zonde en is mijn plan om wel al te beginnen
met het lopen van een stage, maar dan wellicht wat minder uren en vooral voor de ervaring. Wellicht
zou ik daar daarna ook een begin kunnen schijven van een scriptie, maar anders zie ik het als een
leermoment gedurende mijn studievertraging.
Stappenplan tot afstudeerportfolio:
Format
Mijn afstudeerportfolio wil ik online weer kunnen geven middels een website. In het tweede jaar van
de opleiding heb ik hier al een beginnetje aan kunnen maken. Helaas moet deze site wel even een
totale renovatie krijgen, maar het werken met deze vorm van een portfolio is simpel en visueel. Het
fijne is dat ik al mijn papieren/uitwerkingen/etc. van de eerdere jaren nog heb bewaard, waardoor
mijn portfolio in no-time goed gevuld is met nuttige en bruikbare informatie over mij en mijn
ontwikkelpunten en uiteraard ook mijn ontwikkelingen.

Personal brand (op)bouwen en vormgeven


Online moet ik meer actief zijn op bijvoorbeeld LinkedIn en ben ik erachter gekomen dat ik nog niet
echt professionele foto’s heb van mijzelf. Ook dit is wel belangrijk, bij sollicitaties, maar ook voor de
communicatie naar buiten over wie ik ben en wat ik wil, hoe ik over wil komen.

Ontwikkeling op CE competenties
Met voorbeelden waaruit blijkt dat ik veranderd ben ten opzichte van eerdere jaren zal ik de gekozen
competenties te vertalen naar ontwikkelingen en ontwikkeldoelen. START is hiervoor een duidelijke
methode om het overzichtelijk en concreet te kunnen weergeven.
SMART ontwikkeldoelen voor semester 7 en 8 en Plan van Aanpak:
Te ontwikkelen competenties:
De C1 competentie, ondernemerschap is een competentie dat goed bij mij past. Het ontwikkelen van
creatieve ideeën en deze ideeën uitvoeren. Dit is een competentie die ik vooral verder wil
ontwikkelen, mede omdat dit zeer bruikbaar is in de media wereld. Deze competentie heeft veel
overlap met PC8 innovatief vermogen. En ook hier wil ik de competentie PC6 ondernemend gedrag
verder ontwikkelen. Doordat ik niet weet hoe het er bij een nieuw bedrijf aan toe gaat, wordt ik
afwachtend terwijl ik echt van aanpakken houd en graag vol zekerheid wil overkomen.

SMART ontwikkeldoelen:
De competenties C1 en PC8 wil ik graag ontwikkelen door mijn focus de laatste maanden te leggen in
de media. Het creatieve denken en het ontwikkelen van ideeën en oplossingen voor verschillende
problemen. De vakken Creativiteit & Innovatie en Sport & Media zorgen ervoor dat ik deze kant van
mijn brein sterker kan ontwikkelen. Deze vakken wil ik daarom met een ruim voldoende (6,5+)
behalen.
Verder de competentie PC6 ondernemend gedrag wil ik graag ontwikkelen gedurende de stage
periode. Door te weten wat ik moet doen, kan ik ook het eigen initiatief tonen bij de uitwerking.
Halverwege de stage periode is het doel om zelfstandig te kunnen werken en problemen te kunnen
oplossen.

Plan van Aanpak om deze doelen te bereiken:


Om het zelfvertrouwen meer uit te breiden, volg ik momenteel onwijs veel acteercursussen. Omdat er
hier hele gekke, opdrachten gegeven worden, moet je wel uit de comfortzone stappen en daardoor
merk ik dat ik in het dagelijkse leven minder snel gegeneerd, zenuwachtig of onzeker ben.
Stappenplan oriëntatie na mijn studie:
Na het behalen van de diploma, zou ik heel graag een half jaar/jaar willen gaan werken in de media
productie (denk hierbij aan de productie van films en series). Dit omdat ik sinds het tweede leerjaar
ben geprikkeld door deze wereld. Ik ben begonnen met een paar keer figureren en inmiddels ben ik
twee acteercursussen verder en volg ik er momenteel nog twee. Verder heb ik de Minor Jeugd en
Media gedaan, waar we zelf het een en ander hebben mogen produceren. Dit was helemaal mijn ding!
Daarom heb ik ook met de keuzevakken zoveel mogelijk deze kant op gekozen; Sport en Media en
Creativiteit en Innovatie. In mijn vrije tijd ben ik zoveel mogelijk bezig in deze wereld en mijn
ontwikkeling hiervoor.

Na de periode van werken in deze wereld, ga ik bekijken of dat echt iets is wat ik voor langere tijd zou
willen doen, en dat ik mij daarin ga laten omscholen, of dat ik mijn affiniteit met deze wereld ga
combineren met de marketing ervan bijvoorbeeld.

Momenteel staan alle opties nog open, maar ik weet nu gelukkig wel wat ik echt leuk vind om te doen.
Dit scheelt een hele hoop stress voor mij. De stress die de onzekerheden met zich mee bracht, heeft
ervoor gezorgd dat ik nog zoveel herkansingen open heb staan en mij er gewoonweg niet genoeg toe
kon zetten om te gaan leren.
Nu weet ik dat ik deze opleiding prima kan combineren met dat wat ik echt heel leuk vind, motiveert
dat alleen maar meer om de opleiding af te maken. Bij voorkeur zo snel mogelijk. Of het nu haalbaar is
of niet; wie niet waagt wie niet wint; IK GA ERVOOR!