Vous êtes sur la page 1sur 18

Aria:

"Erbarme dich, mein Gott"           
St Matthew Passion part II, No. 39 (BWV 244)

  12      
Johann Sebastian Bach

       

 8      

Violin

 12      
Violins 1  8   

 12   
 8   
piano sempre


Violins 2

  12
8      
piano sempre

Violas 
 12  
 8 
piano sempre

  12       
Alto

8      

pizzicato

Violoncello

  
  

  
     
                
 
   
3

  
Vln.

    
Vlns. 1  

     
   
     
Vlns. 2

Vlas.      

  

              
A.

   
Vlc.
 
    
                     
5

Vln.

    
Vlns. 1      

     
    
  
Vlns. 2

     
Vlas.
  
 
A. 

    
Vlc.
       

            
  
               
6

Vln.


Vlns. 1          

 
Vlns. 2         

Vlas.            

 
A.  

    
Vlc.
       

2
                      
     
7


Vln.

  
Vlns. 1    
    
   
 
Vlns. 2

     

Vlas.

 
A. 

  
Vlc.
           

    
  

Fine

                 

8

          
Vln.

      


Vlns. 1

        
       


      
Vlns. 2


           



Vlas.

 
                 



A.

             
    
Er bar me dich,

 
Vlc.
     


3
          
    

10

Vln.

    
Vlns. 1  

  
 

 
Vlns. 2

  


Vlas.

  
         

A.

             
er bar me dich, mein Gott, um

Vlc.

                   
 
     

 

   
11

  
Vln.

   
Vlns. 1    

    
   


Vlns. 2

     
      
 
Vlas.

        
             
  
A.

     
mei ner Zäh ren will len, er

              
Vlc.

4
 
         
 
13

Vln.

       
         

Vlns. 1

 
Vlns. 2            

Vlas.              

 
       

   

A.

  
bar me dich, er

      
Vlc.

    
     

 

14

  
Vln.

     
       

 
Vlns. 1

 
           
  
Vlns. 2

           

 
Vlas.

 
A.      
      

  
bar me dich, mein Gott, er

      
Vlc.

5
               


           

15

Vln.

     
 

  
Vlns. 1

  
      
    
Vlns. 2

      

 
Vlas.

                     

   
 
A.

          
bar me, er bar me dich um

Vlc.
       

       
   
 
    
  
17

Vln.


Vlns. 1    

  
  
 
Vlns. 2

Vlas.    

      
        
A.

             
mei ner Zäh ren, um

Vlc.

6
 
   
  

          

18

Vln.


Vlns. 1      

 
Vlns. 2      

   
   
 
Vlas.

 
        
A.
   

    
mei ner Zäh ren wil len,

       
Vlc.
 

                 

   
  
19

    
Vln.

    
  

Vlns. 1

      
   
 
Vlns. 2

Vlas.          

          
 
  
A.

 
er bar me

        
Vlc.
 

7
     
        

   
 
20

Vln.

      
Vlns. 1     

     
Vlns. 2   
 
          

Vlas.

      
        

A.

 
dich, mein Gott, um mei ner

  
Vlc.
       

              
             
21

Vln.

 
Vlns. 1     

 
   
 

Vlns. 2

Vlas.        

        
     
A.
 

 
Zäh ren, um

Vlc.
            

8
                 
          

 
22


Vln.

    
    


Vlns. 1

      
   


Vlns. 2

        
  
Vlas.

  
A.     
    

              
mei ner Zäh ren wil len;

Vlc.
           

       
    
 
           
  
   
   

24

   
Vln.

    
Vlns. 1       
     
Vlns. 2   

Vlas.          
  

       
A.

         
Vlc.
  

9
           
  
   

26

          
Vln.

 
 

  
Vlns. 1

      
 
    
Vlns. 2

Vlas.       

  
      

A.

          
schau e

Vlc.
    

    
 
  
 
     
27

         
Vln.

Vlns. 1 
          
 
  
Vlns. 2

          

Vlas.


        

A.

 
hier, schau e

        
Vlc.
 

10
    
  
 
     

 
28

Vln.

      
Vlns. 1    
  
Vlns. 2          

           


Vlas.

 
      

A.

 
hier, Herz und

  
Vlc.
       

  
 
 
 

 
     
29

Vln.


Vlns. 1        
  

    
      

Vlns. 2

          


Vlas.

       
  
A.   

 
Au ge weint von

         
Vlc.

11
                            


30

    
Vln.

 
  


Vlns. 1


      

Vlns. 2

        

   
Vlas.

      
 
  

A.

   
dir, weint vor dir bit ter

Vlc.
          

      
     
     

31

Vln.

 
Vlns. 1      

  
Vlns. 2   

     

 
Vlas.

     
     
A.    

             
lich. Er bar me

Vlc.

12
            


        


32


Vln.

      
Vlns. 1       


              

     
Vlns. 2

         

Vlas.

  
                  

A.

                
dich, er bar me dich, er

Vlc.
   

             
 
     


    


34

  
Vln.

 
Vlns. 1     

       
Vlns. 2    
            
 

Vlas.

                    
      
A.

     
bar me dich, mein Gott, um mei ner Zäh

Vlc.
            

13
                    

    
36

  
Vln.

    
Vlns. 1               

  
          


Vlns. 2

               

Vlas.

        
                
A.
   

   
ren wil len, er bar me dich er

            
Vlc.
 

        
             

38

Vln.

      
Vlns. 1              
  
        
           
  
Vlns. 2

          
    
 

Vlas.

     
A.                     

              
bar me dich, mein Gott, er bar me, er

      
Vlc.

14
             
  
40

Vln.

 
  

Vlns. 1

     
 

Vlns. 2

    

 
Vlas.


A.        

 

          
  
bar me dich, um

Vlc.

  
  
       
 
 
   
41

 
Vln.


Vlns. 1   

       
Vlns. 2 

     

 
Vlas.

     
      

A.

           
 
mei ner Zäh ren, um

Vlc.

15
   

        
     

42

 
Vln.

  
Vlns. 1  

    
Vlns. 2 

     


Vlas.

        
     
A.
 

          
mei ner Zäh ren wil len,

Vlc.
   

    
          

    

43

Vln.

  
Vlns. 1         

   
Vlns. 2     
 
    
     

Vlas.

     
      

A.

 
er bar me

  
Vlc.
       

16
                  

  
  
44

Vln.


Vlns. 1          

 
Vlns. 2         

         


Vlas.


            
A.
  

 
dich, mein Gott, um mei ner

         
Vlc.

                      
     
45


Vln.

 
Vlns. 1     



    
   
 
Vlns. 2

     
Vlas. 
          
A.       

  
Zäh ren, um

Vlc.
           

17
   
         
46 D.S. al Fine

Vln.

 
   

Vlns. 1

    


Vlns. 2

     
Vlas.

 
            

A.

     
mei ner Zäh ren wil len.

    
Vlc.
   

18