Vous êtes sur la page 1sur 2

1. Ano ang tawag sa taong gumuguhit ng mapa ay tinatawag na.

a. Mapa b. kartograpo c. gumuguhit ng mapa


2. Ito ay nakaguhit na representasyon ng isang lugar o bahagi ng isang lugar..
a. Mapa b. kartograpo c. gumuguhit ng mapa
3. Bahaging nagtataglay ng mga simbolong ginamit sa mapa.
a. Direksyon b. simbolo c. pamagat o titulo d. legend
4. Sa pamamagitan nito malalaman kung ano ang ipinapakita sa mapa.
a. Direksyon b. simbolo c. pamagat o titulo d. legend
5. Makikita sa mapa ang isang compass rose na nagsasaad sa oryentasyon .
a. Direksyon b. simbolo c. pamagat o titulo d. legend
6. Makikita sa mapang ito ang uri ng klimang nararanasan.
a. Mapang Pisikal c. mapang pangklima
b. Mapang pangkabuhayan d.mapang populasyon
7. Ipinakikita sa mapang ito ang ibat-ibang anyong lupa at anyong tubig
a. Mapang Pisikal c. mapang pangklima
b. Mapang pangkabuhayan d.mapang populasyon
8. Ipinakikita sa mapang ito ang uri ng mga produkto gayundin ang likas na yamang taglay ng lugar.
a. Mapang Pisikal c. mapang pangklima
b. Mapang pangkabuhayan d.mapang populasyon
9. Makikita sa mapang ito ang kapal ng populasyon sa ibat- ibang lalawigan sa ating bansa.
a. Mapang Pisikal c. mapang pangklima
b. Mapang pangkabuhayan d.mapang populasyon
10. Saan sumisikat ang araw?
a. Kanluran b. silangan c. hilaga d. timog
11. Isinasagawa ang pagbibilang sa mga mamayan ng isang lugar.
a. Populasyon b. rehiyon c. census d. bilang
12. Bilang ng mga tao o mamamayan sa isang particular na lugar tulad ng bayan, lalawigan, rehiyon
o bansa.
a. Populasyon b. rehiyon c. census d. bilang
13. Ito ay patag at mababang anyong lupa sa pagitan ng mga bundok.
a. Kapatagan b. lambak c. bundok d. bulubundukin
14. Ano ang tawag sa hanay ng mga bundok o kawing-kawing na mga bundok.
a. Kapatagan b. lambak c. bundok d. bulubundukin
15. Isang malawak at patag na anyong lupa .
a. Kapatagan b. lambak c. bundok d. bulubundukin
16. Isang mataas na anyong lupa.
a. Kapatagan b. lambak c. bundok d. bulubundukin
17. Isang anyong lupa na may bunganga o butas at maaaring pumutok o sumabogg.
a. Lambak b. bundok c. bulkan d. burol
18. Ay anyong lupang mataas din subalit higit na mababa kaysa sa bundok.
a. Lambak b. bundok c. talampas d. burol
19. Ay patag na anyong lupa sa itaas ng isang bundok.
a. tangway b. talampas c. bulkan d. burol
20. Isang pahabang anyong lupa nakakabit sa kalupaan at napaliligiran ng tubig sa halos lahat ng
bahagi maliban sa bahaging nakadikit sa kalupaan.
a. Talampas b. tangway c. pulo d. bundok
21. Isang anyong lupang napaliligiran ng tubig.
a. Talampas b. tangway c. pulo d. bundok
22. Isa ring malaking anyong tubig ngunit mas maliit kaysa karagatan.
a. Karagatan b. look c. golpo d. dagat
23. Ito ay isang anyong tubig na mas Malaki kaysa sa look.
a. Karagatan b. look c. golpo d. dagat
24. Ito ay pinakamalawak at pinakamalalim na anyong tubig.
a. Karagatan b. look c. golpo d. dagat
25. Ito ay katubigang karugtong ng dagat na malapit sa kalupaan.
a. Karagatan b. look c. golpo d. dagat
26. Isang makitid na at pahabang anyong tubig.
a. Kipot b. look c. ilog d. lawa
27. Isang mahabang anyong tubig na karaniwang umaagos papunta sa dagat.
a. Kipot b. look c. ilog d. lawa
28. Ito ay isang anyong tubig na napapaligiran ng lupa.
a. Kipot b. look c. ilog d. lawa
29. Ito ay isang anyong tubig na nagmumula sa mataas na lugar at bumabaksak pababa.
a. talon b. look c. ilog d. lawa
30. Ito ay anyong tubig na nagmumula sa ilalim ng lupa o bundok at bumubulwak pataas.
a. Kipot b. look c. ilog d. bukal