Vous êtes sur la page 1sur 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI CASA CORPULUI DIDACTIC

GALAŢI

Şcoala Gimnazială Sfânta Cuvioasa Parascheva Smârdan


Şcoala Gimnazială nr. 7, Galaţi

Vă invită să participaţi la proiectul1


Top musique des ados, ediţia a III-a,
2017/2018
NU SE PERCEPE TAXÃ DE PARTICIPARE !

Activităţile incluse în proiect, în ordinea în care se vor desfăşura sunt :


1. Top musique des ados- Concursul online integrat în proiectul Etwinning cu acelaşi
nume.
2. Mon artiste préféré- Concurs cu participare directă
3. Approches méthodologiques de la chanson en classe de
FLE”- Simpozion pentru cadre didactice.

Argument

În contextul educaţional actual limba franceză nu mai reprezină, din


păcate, o prioritate pentru generaţiile de tineri, atraşi de pragmatismul limbii
engleze pe care o regăsesc în toate domeniile lor de interes: filme, jocuri pe
calculator, muzică. Acest fenomen trebuie să constituie o provocare, pentru
profesoriii de franceză, pentru a anula prejudecăţile noii generaţii despre limba
franceză.

În ediţiile precedente ale concursului, organizat la nivel local şi judeţean,


elevii au participat cu mult entuziasm. Reuşita primelor ediţii ne-a motivat
organizarea la nivel interjudeţean, adăugând o secţiune online pentru ca elevii să se documenteze despre
artiştii francezi actuali, să lucreze în echipă cu elevi din alte ţări, în limba franceză, şi o secţiune pentru
cadrele didactice sub forma unui simpozion cu titlul „Approches méthodologiques de la chanson en classe
de FLE”.
Grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: Elevii din învăţământul gimnazial (V - VIII) şi
Cadrele didactice din învăţământul gimnazial si liceal.

1
Proiectul este propus pentru CAERI 2018
TERMENELE PENTRU PRIMA ACTIVITATE A PROIECTULUI:
Top musique des ados-concurs online pentru elevi
 februarie/ martie 2018- desfășurarea concursului Top musique des ados cu participare online
integrat in proiectul Etwinning cu acelaşi nume2 19 februarie 2018 - dată limita de înscriere
 aprilie 2018 - evaluarea lucrărilor şi anunţarea câştigătorilor pe site-ul şcolii www. scoalsmardan.ro
şi pe reţelele de socializare de către parteneri
 mai/ iunie 2018 - înmânarea/ trimiterea diplomelor/ premiilor

ÎNSCRIERE

 Înscrierea la concurs se face prin completarea fişei de înscriere (Anexa 1) la adresa de mail:
topmusiquedesados@gmail.com până la data de 19 februarie 2018. Cadrele didactice înscrise vor avea
acces la pagina de Padlet a concursului prin linkul pe care îl primesc şi pe care îl distribuie elevilor.
 Elevii participanţi la proiectul Etwinning vor completa un chestionar de prezentare în limba franceză
după o schemă dată. Termen: 26 februarie 20183
 Fiecare instituţie şcolară poate participa cu maxim două echipe format din maxim patru membri.
 Elevul / grupul de elevi va fi coordonat de maxim doi profesori, dintre care unul trebuie să fie de limba
franceză.
 Elevii vor realiza în echipe prezentări în format electronic folosind instrumente WEB (Voki, Picsay,
PPT, Powtoon, Animoto, Wordle, Pearltrees, Haiku, Deck ) care vor avea ca temă un artist francez
contemporan, respectând criteriile din regulament. Lucrările vor fi încărcate pe pagina de Padlet, creată
de coordonator special pentru acest concurs. Termen: 16 martie 2018

EVALUARE
Juriul va fi format din profesori de limbă franceză,
de educaţie plastică si de reprezentanţi ai instituţiilor
partenere în proiect. Lucrările vor fi evaluate dupa o
grilă care va viza:
1. Încadrarea în temă – imagini, versuri, titluri de
albume, elemente biografice ale artistului ales
2. Selectarea unui motto reprezentativ pentru artistul
respectiv
3. Încadrarea în numărul maxim de cuvinte (60- 80)
4. Folosirearea a cel puţin două dintre instrumentele
WEB numite de juriu.
5. Aspectul estetic
6. Corectitudinea exprimării în limba franceză
7. Originalitatea in abordare.
Juriul va avea întreagă responsabilitate asupra hotărârilor, iar rezultatele finale nu vor putea fi contestate.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE LEGATE DE URMÃTOARELE ACTIVITÃŢI DI PROIECT LE


GÃSIŢI ĨN ATAŞAMENT !

2 Cadrele didactice care vor să se implice în proiectul Ewinning cu acelaşi nume trebuie să aibă
cont pe platforma Etwinning. Puteţi contacta pe platformă unul dintre cei doi coordonatori, prof.
Nedelcu Nina/ prof. Violeta Măzăroaie pentru a primi invitaţia de parteneriat
3 Prezentarea va fi realizată doar în cazul în care cadrul didactic coordonator se înscrie in
Proiectul Etwinning
ON VOUS ATTEND NOMBREUX !
Anexa 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL ÎN LIMBA FRANCEZĂ

« Mon artiste préféré »

din cadrul proiectului

« Top musique des ados 2017/2018 »

Profesor (i) coordinator(i): ………………………………………………………………………

E-mail profesor(i): .....................................................................................................................

Numele şi prenumele elevilor inscrisi (max.4 elevi/ echipă)

……………………………………………………………………………………………..

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Şcoala………………………………………………………………………………...........

Telefon…………………………………………………………………………………….

Email………………………………………………………………………………………

Adresa ……………………………………………………………………………………