Vous êtes sur la page 1sur 2

Asociatia Civica CENTRU

(forma juridica a Grupului de Initiativa Civica Sala Palatului)

Asociaţia este constituita sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fără
scop lucrativ, neguvernamentala şi nonpolitică.

Asociaţia Civica ,,CENTRU ’’ are ca scop asigurarea participarii cetatenesti, in


parteneriat cu autoritatile publice, institutiile, asociatiile de proprietari, etc.- cu responsabilitati in
domeniu – pentru / la protejarea, intretinerea si punerea in valoare a monumentelor istorice,
arhitecturale, artistice, precum si a spatiilor verzi si de recreere aferente acestora, asigurarea unui
ambient de civilitate, ordine si salubritate pe teritoriul situat intre Bd. Dacia(la nord), Bd. Schitu
Magureanu (la vest), Bd. Regina Elisabeta (la sud) si Bd.Nicolae Balcescu (la est), spre beneficiul
cetatenilor.

Categorii de membri ai asociatiei

- asociatii fondatori – cei care au contribuit moral si material la fondarea ei;


- membrii-asociati – persoanele fizice sau juridice care isi manifesta dorinta de a
face parte din asociatie ulterior fondarii ei si care participa la activitatile destinate realizarii
scopului asociatiei si contribuie la dezvoltarea patrimoniului acesteia;
- membrii de onoare – persoane fizice sau juridice care prin calitatile lor ridica
prestigiul asociatiei, aduc servicii deosebite sau sprijina substantial din punct de vedere financiar
activitatea asociatiei;
- membri – sustinatori – persoane fizice sau juridice care participa
ocazional la activitatile intreprinse si/sau sprijina financiar asociatia .

ARTICOLUL 9 : Drepturi si obligatii ale / Drepturile si obligatiile


membrilor asociatiei

Drepturile membrilor asociatiei sunt: :


- dreptul la dezbateri si la vot în adunarea generală ;
- dreptul de a fi ales în organele de conducere, administrative şi de control ale
asociatiei.
- dreptul de a participa la manifestările şi acţiunile asociaţiei precum şi de
a-şi aduce contribuţia pentru / la bunul mers al acestora, în funcţie de
specialitate şi de nivelul de abilitare dobândit în cadrul asociaţiei
Membrii sustinatori nu au dreptul la vot in Adunarea Generala si nici dreptul
de a face parte din organele de conducere sau de control ale asociatiei.

Obligaţiile membrilor asociaţiei sunt :


- să respecte „Statutul” asociaţiei şi hotărârile Consiliului Director ;
- să acţioneze conform scopului asociaţiei, să participe cu ataşament la
activităţile iniţiate de asociaţie ;
- să plătească la timp şi integral cotizaţia; ( care cotizatie , ca pana acum nu
s-a amintit … )
- sa nu intreprinda actiuni sau sa se manifeste in vreun mod care ar putea
aduce prejudicial/ prejudicii prestigiului asociatiei.