Vous êtes sur la page 1sur 4

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”

Facultatea de Arhitectură
Concurs de admitere – Sesiunea: SEPTEMBRIE 2009

PROBA DE DESEN
(durata 5 ore)

SUBIECTUL NR. 1

Se dau planurile parterului, etajului 1 şi al etajului 2, o faţadă şi o secţiune a unei construcţii cu


apartamente.
Se cer:
1. reprezentarea la scară dublă faţă de dimensiunile proiecţiilor date, a faţadei lungi (A-B)
adiacente celei prezentate, cu indicarea şi proporţionarea golurilor.
2. imaginea clădirii într-o perspectivă privită din direcţia indicată în plan de săgeată, la
nivelul ochiului (înălţimea de 1,80 m măsurată de la cota cea mai de jos), cuprinzând
faţada dată şi cea propusă.
Desenul se va realiza cu creioane colorate fără reprezentarea anturajului.

Criterii de apreciere:

a. respectarea datelor de temă


b. capacitatea creativă
c. coerenţa compoziţiei
d. corectitudinea prezentării
c. expresivitatea artistică şi acurateţea desenului

18 cm

S3
S1
38 cm

S2
32 cm
12 cm

S4

35 cm 35 cm
SUBIECTUL NR. 2

„Arhitectura este jocul savant, corect şi magnific al formelor şi volumelor în lumină”.

Pornind de la acest citat din textele marelui arhitect Le Corbusier, se cere să schiţaţi o
compoziţie din volume simple care să ilustreze cât mai explicit această definiţie a arhitecturii.
Figura prezentată este planul (vederea de sus a) unei compoziţii volumetrice care sugerează o
clădire. Fiecare contur reprezintă o diferenţă de nivel pe înălţime.
Planul are dimensiunile de 7 x 12 unităţi, o unitate în desen fiind de 1,5 cm (ceea ce reprezintă
în realitate 1,50 m). Înălţimea volumelor este variabilă dar nu va depăşi 7 unităţi. Suprafaţa
haşurată reprezintă o curte.

Se cere să reprezentaţi, în formatul specificat, propunerea de volumetrie în spiritul textului citat,


într-o axonometrie izometrică, ortogonală.
Desenul va fi realizat în creion grafit negru cu umbre convenţionale.

Criterii de apreciere:

a. respectarea datelor de temă


b. capacitatea creativă
c. coerenţa compoziţiei
d. corectitudinea prezentării
c. expresivitatea artistică şi acurateţea desenului
SUBIECTUL NR. 3

Într-un cub cu muchia de 8 cm se introduc două conuri circular drepte identice.


Conul 1 are cercul de bază înscris în baza cubului şi vârful în mijlocul feţei de sus.
Conul 2 are cercul de bază înscris într-o faţă verticală a cubului şi vârful în mijlocul feţei opuse.
Să se deseneze cele trei vederi diferite ale ansamblului celor două conuri intersectate,
considerând cubul ca fiind transparent. Se vor păstra toate liniile de construcţie ajutătoare.

Criterii de apreciere:

a. respectarea datelor de temă


b. corectitudinea rezolvării
c. calitatea prezentării grafice

SUBIECTUL NR. 4

În Bucureşti, de la atestarea documentară a căruia aniversăm 550 de ani, au fost realizate de-a
lungul timpului, un număr important de clădiri reprezentative, ale unor reputaţi arhitecţi români.
Schiţaţi, în creion grafit negru, imaginea unei clădiri, proiectate de Ion Mincu.

Criterii de apreciere:

a. edificiul să aparţină arhitectului Ion Mincu


b. expresivitatea artistică şi acurateţea desenului

Notă:

La nici un subiect nu se admite reprezentarea de elemente


străine de conţinutul temei.