Vous êtes sur la page 1sur 3

Subject English Language Date 25th January 2018

Class & Time 4 Efisyen (7.25 – 8.25 a.m.) Class & Time 4 Arif (11.15 – 12.15 p.m.)
Theme World of Self, Family & Friends
Topic UNIT 2: SPENDING WISELY
Focus Writing
Learning standard 3.1.1(b)(c)
Learning Objective (s) By the end of the lesson, pupils will be able to;
1. Write about their choice using the information given.
Success Criteria Pupils will be successful if they can:
i. Write about their choice using the information given.
(weak : 2)(average : 3)(advance : 5)

Activities 1. Teacher shows pictures of three different type of presents


2. Teacher asks pupils which are their choices.
3. Teacher asks briefly about their choices.
Let’s write
1. Refer to textbook(page17)
2. Pupils read the information.
3. Discuss about the information.
4. Teacher gives tips on how to answer the information transfer.
Group Activity
1. Make a choice.
2. Discuss
3. Refer to the example answer provided. ( page 17)
4. Present
Individual work
1.Rewrite a paragraph.( Page 17)

Teaching Aids Text book, Whiteboard, Handout, Marker Pen, EMK TMK
Dictionary
CCTS 1. Collecting & classifying information MORAL VALUES Be prudent
Reflection
Attendance:__/__ Attendance:__/__

_____ pupils were able to achieve the objectives. _____ pupils were able to achieve the objectives.
_____ pupils were able to answer the questions _____ pupils were able to answer the questions
correctly. correctly.
_____ pupils need extra guidance. _____ pupils need extra guidance.
_____ pupils were able to master today’s lesson. _____ pupils were able to master today’s lesson.

Teacher’s action: Teacher’s action:


*Today’s lesson will be carried forward due to *Today’s lesson will be carried forward due to
____________. ____________.
Subject Matematik Tarikh 25th January 2018
Kelas 3 Bestari Masa (8.25 – 9.25 a.m.)
Bidang Nombor dan Operasi Tajuk Nombor hingga 10 000
Standard Kandungan 1.4 Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor
Standard i. Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat.
Pembelajaran ii. Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah
dibundarkan kepada puluh
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat.
Objektif Pembelajaran
2. Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah
dibundarka kepada puluh terdekat
Bundarkan nombor (Buku teks – Muka surat 17)
1. Murid membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.
Aktiviti 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 9)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan
BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Subjek Dunia Seni Visual Tarikh 25th January 2018


Kelas 4 Arif Masa (12.15 – 1.15p.m.)
Membuat corak dan rekaan
Bidang Tajuk Alam Semulajadi Tisu ( Catan )
2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi Seni
2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 Alat
2.1.1.1 Rupa ( geometrik @ organik) (Berus lukisan, palet,acuan berbentuk geometrid
2.1.1.2 Warna ( Harmoni) atau organik )

2.2.2 Bahan
2.1.2 Prinsip Rekaan (kertas lukisan, cat air atau cat tempera )
2.1.2.1 Kesatuan
2.1.2.2 Imbangan (simetri) 2.2.3 Teknik
2.1.2.3 Kontra (susunan motif) ( Catan )
Objektif Di akhir pembelajaran, murid – murid dapat :
1. Menghasilkan corak bertajuk “ Hiasan Kotak Tisu ” dengan menggunakan teknik catan
Pembelajaran
dalam bidang membuat corak dan rekaan.
1. Guru menunjukkan beberapa jenis corak iaitu Corak Mata Bilis, Corak Susunan Batu – bata,
Corak Susunan Sisik Ikan dan Corak Separa Turun.
2. Guru menunjuk cara melukis motif pada susunan corak dengan menggunakan garisan tebal
dan nipis.
Aktiviti
3. Murid melukis rupa organik atau geometrik pada susunan corak tersebut.
4. Murid menampal corak yang digunting atau melukis rupa organik atau geometrik mengikut
kreativiti mereka.
5. Murid menceritakan hasil karya mereka.
Kreativiti, TMK dan BBB Alat - Berus lukisan, palet,acuan berbentuk
EMK
Keusahawanan geometrid atau organik kertas lukisan,
Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat lukisan berdasarkan dua standard kandungan.
Refleksi _____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.