Vous êtes sur la page 1sur 13

Panduan penskoran Set 2

Markah penuh 100 markah

Bahagian A ( Sistem Bahasa ) 25 markah

Bahagian B ( Pemahaman ) 30 markah

Bahagian C ( Ulasan ) 15 markah

Bahagian D (Karangan ) 40 markah

Bahagian A : Sistem Bahasa

Soalan 1

Kesalahan bahasa

(i) permulaan
pendahuluan

(ii) dengan
akan

(iii) rekabentuk
Reka bentuk

(v) akan
untuk

Soalan 2

(i) Kritikkan - kritikan

(ii) berperentasi - berprestasi

(iii) outo-nomi - autonomi

2 TERHAD
Soalan 3

Gabungkan ayat-ayat tunggal supaya menjadi ayat majmuk

(i) Anak kecil itu menangis kerana ibu bapanya maut dalam kemalangan semalam

(ii) Kita mesti belajar bersungguh-sungguh supaya boleh mendapat pekerjaan yang
stabil demi masa hadapan.

(iii) Pembinaan lebuh raya memendekkan jarak perjalanan dan/serta menjimatkan masa.

(vi) Golongan remaja dan golongan tua hendaklah berusaha untuk memajukan negara

(v) Abang Amin bekerja sebagai peguam di Kuantan manakala kakaknya seorang guru
di Kuala Lumpur

:Soalan 4

1. Bersatu kita teguh bercerai kita roboh


2, Air dicencang tidak akan putus
3. Bagai isi dengan kuku
4. Bagai dakwat dengan kertas
5. Bersatu teguh,bercerai roboh
6. Bukit sama didaki,lurah sama dituruni.

# Terima apa-apa peribahasa yang bertemakan kasih sayang

3 TERHAD
Bahagian B : KOMSAS
Soalan 5
Pemahaman Sajak.

Kriteria bagi soalan 3 markah.


MARKAH KRITERIA

3 Markah - Isi cukup / lengkap dan ayat gramatis.

2 Markah - Isi cukup tetapi ayat kurang gramatis.


- Isi tidak cukup tetapi ayat gramatis.

1 Markah - Isi tidak cukup dan ayat kurang gramatis.

0 Markah - Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis.


- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis.

(i) Harapan penyajak kepada masyarakat ialah: [3 markah]


- Membantu / menolongnya dengan ikhlas / tulus
- Membimbingnya dengan ikhlas / tulus

*Isi cukup : 2 daripada isi di atas.

(ii) Dua persoalan sajak: [3 markah]


- Pasrah menerima ketentuan atau takdir Ilahi.
- Ketabahan dalam menempuh dugaan.
- Simpati kepada golongan kurang / kelainan upaya.
- Bantuan kepada golongan kurang / kelainan upaya.
- Hak golongan kurang / kelainan upaya perlu diberikan.

*Isi cukup : 2 daripada isi di atas.

4 TERHAD
Kriteria bagi soalan 4 markah.
MARKAH KRITERIA

4 Markah - Isi cukup dan relevan mengikut tugasan serta ayat gramatis.

3 Markah - Isi cukup dan relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang
gramatis.

2 Markah - Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat
gramatis.

1 Markah - Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat kurang
gramatis.

0 Markah - Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis.


- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis.

(iii) Sebab-sebab membantu golongan kelainan upaya: [4 markah]


- Membolehkan mereka meneruskan kehidupan dengan lebih baik.
- Supaya mereka tidak rasa disisihkan.
- Suruhan agama.
- Tanggungjawab sosial sesama manusia.
- Simpati / rasa kasihan.

*Isi cukup : 2 daripada isi di atas atau isi – isi lain yang relevan.

Soalan 6.
Pemahaman Prosa Tradisional
Kriteria bagi soalan 3 markah.
MARKAH KRITERIA

3 Markah - Isi cukup / lengkap dan ayat gramatis.

2 Markah - Isi cukup tetapi ayat kurang gramatis.


- Isi tidak cukup tetapi ayat gramatis.

1 Markah - Isi tidak cukup dan ayat kurang gramatis.

0 Markah - Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis.


- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis.

5 TERHAD
(i) Perkara dilakukan Sultan Muda: [3 markah]
- Berdiri menghadap kiblat
- Mengiqamatkan puterinya
- Menyerahkan pula kepada Permaisuri Kaca Bertuang.

*Isi cukup : 2 daripada isi di atas.

(ii) Dua latar masyarakat: [3 markah]


- Masyarakat Melayu lama
- Masyarakat feudal
- Masyarakat istana / raja.
- Masyarakat yang mementingkan adat
- Masyarakat kayangan

*Isi cukup : 2 daripada isi di atas.

Kriteria untuk soalan 4 markah.


MARKAH KRITERIA

4 Markah - Isi cukup dan relevan mengikut tugasan serta ayat


gramatis.
3 Markah - Isi cukup dan relevan mengikut tugasan tetapi ayat
kurang gramatis.

2 Markah - Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat
gramatis.

1 Markah - Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat
kurang gramatis.
0 Markah - Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis.
- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis.

(iii) Perkara-perkara lain yang perlu dilakukan ibu bapa: (4 markah)

- Memberikan kasih sayang yang secukupnya.


- Memberikan pendidikan (agama dan dunia).
- Menjaga kebajikan anak
- Menyediakan keperluan asas
- Menasihati

*Isi cukup : 2 daripada isi di atas atau isi-isi lain yang relevan.

6 TERHAD
Soalan 7.
Novel.
Pembahagian Markah.
PERINCIAN MARKAH
Isi 6 markah

Bahasa 4 markah

Kriteria Markah Bahasa.


PERINGKAT MARKAH KRITERIA

Bahasa baik dan lancar.


Cemerlang 4 markah Ayat gramatis.
Ejaan dan tanda baca yang betul.

Bahasa masih baik dan masih lancar.


Penggunaan ayat masih gramatis tetapi
Baik 2 – 3 markah terdapat kesalahan yang minimum.
Kesalahan ejaan dan tanda baca yang
minimum.
Bahasa tidak cekap.
Kurang Ayat tidak gramatis.
1 markah
Memuaskan Kesalahan ejaan dan tanda baca yang
ketara.

Markah Isi
1. Maksimum : 3 isi
2. Isi yang relevan dan contoh peristiwa yang sesuai : 2 markah
3. Isi yang relevan tanpa contoh peristiwa yang sesuai : 1 markah

7 TERHAD
NOVEL TINGKATAN 3

6 : 20

(Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan Terengganu)

Latar Masyarakat Peristiwa

- Kasih sayang antara Sukma dengan ibu


1. Masyarakat yang
bapanya tetap utuh walaupun mereka diuji
mengutamakan kasih
dengan dugaan yang amat berat seperti
sayang.
Sukma menyangka ibunya terlibat dengan
kelab WX2. Ibunya hampir kehilangan nyawa
semasa berusaha membantu pihak polis
membanteras kelab tersebut.

- Sukma turut membantu Jerry sedaya upaya


supaya tidak terlibat dengan kelab WX2.
Semua ini juga atas rasa sayang sebagai
seorang sahabat.

2. Masyarakat yang gigih - Sukma gigih berusaha belajar sehingga dia


berusaha. terkenal sebagai seorang mahasiswa
cemerlang dalam pelajarannya.

- Sukma dan Rafiq gigih berusaha


menyelamatkan Jerry daripada terlibat dengan
kelab WX2. Sukma sanggup masuk ke dalam
kelab semata – mata untuk menyelamatkan
Jerry.

3. Masyarakat yang
- Sukma bersimpati kepada wanita tua yang
bersimpati terhadap
berada di luar pagar rumahnya.
orang lain

8 TERHAD
4. Masyarakat yang taat - Sukma tetap mendirikan / menunaikan solat
kepada perintah Tuhan / lima waktu walaupun sibuk dengan urusan
ajaran agama harian.

5. Masyarakat pelajar
- Sukma, Teja, Rafiq, Jerry, dan Alvin
universiti / mahasiswa
merupakan penuntut dalam Jurusan Sains dan
falsafah di institusi pengajian tinggi awam.

- Sukma disoal oleh Profesor Darul dalam


dewan kuliah.

- Sukma menduduki peperiksaan.

*terima jawapan – jawapan lain yang relevan.

BAHAGIAN C
Perkara yang perlu diberi perhatian semasa membaca jawapan calon
a) pemeriksa perlu memberikan penekanan pada idea yang ditulis oleh calon
b) bahasa dinilai secara tanggapan (impression) berdasarkan kriteria
c) pemeriksa diminta menandakan kesalahan bahasa seperti penandaan jawapan
karangan
d) peringkatkan markah calon berdasarkan kriteria di bawah

PERINGKAT MARKAH KRITERIA


Cemerlang 13-15 Idea
- Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan
bahan
- Ulasan idea yang jelas dan matang
Bahasa
- Ayat masih gramatis
- Kosa kata luas
- Ejaan dan tanda baca masih betul
- Penanda wacana yang masih betul
- Kesalahan bahasa yang masih minimum
Baik 09-12 Idea
- Isi tersurat dan tersirat relevan dengan bahan
- Ulasan idea yang jelas

9 TERHAD
Bahasa
- Ayat masih gramatis
- Kosa kata luas
- Ejaan dan tanda baca masih betul
- Penanda wacana yang masih betul
- Kesalahan bahasa yang masih minimum

Kurang 05-08 Idea


memuaskan - Isi tersurat dan tersirat yang masih relevan
dengan bahan
- Ulasan idea yang jelas
Bahasa
- Ayat masih gramatis
- Kosa kata terhad
- Kesalahan bahasa yang ketara

Penguasaan 01-04 Keseluruhan jawapan calon menggambarkan


minimum penguasaan bahasa yang tidak cekap

Cara penandaan dan pemberian markah ulasan:


(I) Pemeriksa dikehendaki menanda (/) apabila terjumpa isi
(II) Baca dan periksa setakat 100 perkataan sahaja atau sehingga ayat itu
berakhir
(III) Buat satu garisan panjang selepas 100 patah perkataan atau sehingga ayat
itu berakhir.

BAHAGIAN D : (Karangan)
PERINGKAT MARKAH
Cemerlang 26 - 30

Kepujian 20 - 25

Baik 15 - 19

Kurang Memuaskan 10 - 14

Penguasaan minimum 01 - 09

10 TERHAD
Kriteria Menilai Kemahiran Menulis

KRITERIA DESKRIPSI
BAHASA - Kegramatisan : Kata (Morfologi)
: Ayat (Sintaksis)
- Ejaan dan tanda baca
- Kosa kata
IDEA - Isi-isi
- Huraian isi
- Contoh
PENGOLAHAN - Pengolahan
- Pemerengganan
- Format
- Unsur keindahan bahasa / Ungkapan menarik

Kriteria Penskoran

PERINGKAT MARKAH DESKRIPSI


Cemerlang 26 - 30 Idea
- Idea relevan dengan tugasan
- Huraian idea jelas, menarik dan matang
- Contoh yang sesuai
Bahasa
- Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
- Penggunaan kosa kata luas dan tepat
- Ejaan dan tanda baca betul
- Kesalahan bahasa minimum
Pengolahan

- Pengolahan menarik, berkesan dan matang


dengan pemerengganan yang sesuai

11 TERHAD
- Format menghormati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana tepat
- Penggunaan ungkapan menarik tepat dan
berkesan

seperti peribahasa / pantun / cogan kata /


frasa yang menarik.

Kepujian 20 - 25 Idea
- Idea relevan dengan tugasan
- Huraian idea jelas dan menarik
- Contoh yang sesuai
Bahasa
- Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
- Penggunaan kosa kata luas
- Ejaan dan tanda baca betul
- Kesalahan bahasa minimum
Pengolahan
- Pengolahan menarik dan berkesan dengan
pemerengganan yang sesuai
- Format menghormati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana sesuai

- Penggunaan peribahasa / pantun / cogan kata


/ frasa yang menarik

Baik 15 - 19 Idea

- Idea masih relevan dengan tugasan


- Huraian idea masih jelas dan masih menarik
- Contoh yang masih sesuai
Bahasa
- Penggunaan ayat masih bervariasi dan masih
gramatis

12 TERHAD
- Penggunaan kosa kata masih luas
- Ejaan dan tanda baca masih betul
- Kesalahan bahasa masih minimum
Pengolahan

- Pengolahan masih menarikdan masih


berkesan dan matang dengan
pemerengganan yang masih sesuai
- Format masih menghormati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana masih tepat

Kurang 10 - 14 Idea
Memuaskan - Idea kurang relevan dengan tugasan
- Huraian idea kurang jelas dan kurang menarik
- Tiada contoh atau contoh kurang sesuai
Bahasa

- Penggunaan ayat kurang bervariasi dan


kurang gramatis
- Penggunaan kosa kata terhad
- Kesalahan bahasa ketara
Pengolahan

- Pengolahan kurang menarik, kurang berkesan


dan pemerengganan yang kurang sesuai
- Format kurang menepati kehendak tugasan
- Penggunaan penanda wacana kurang sesuai

Penguasaan 01 - 09 - Keseluruhan jawapan calon menggambarkan


Minimum penguasaan kemahiran menulis yang lemah
- Tidak menjawab tugasan soalan / terpesong

13 TERHAD
Langkah-langkah memeriksa

1. Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk
mendapatkan kesan (impression) daripadanya. Perkara yang perlu diperhatikan
semasa membuat pertimbangan ialah menjawab tugasan, bahasa, kerelevanan idea
dan pengolahan. Kemudian, nilaikan dan tetapkan karangan berkenaan berdasarkan
kriteria penskoran yang disediakan.

2. Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk membuat pertimbangan yang
muktamad. Ketika membaca, tandakan kesalahan-kesalahan bahasa, tanda baca,
ejaan dan isi / fakta seperti berikut:

______________ Kesalahan bahasa, perkataan dan frasa

Kesalahan ejaan

Kesalahan ejaan yang berulang

Kesalahan tanda baca

Kesalahan isi / fakta

3. Pemotongan markah untuk ejaan yang salah :


a) ½ markah dipotong bagi ejaan yang salah
b) Pemotongan keseluruhan tidak lebih daripada 2 markah
c) Kesalahan ejaan yang berulang tidak diambil kira
d) Ejaan hendaklah mengikut sistem ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu

PANDUAN PENSKORAN TAMAT

14 TERHAD