Vous êtes sur la page 1sur 18

TERHAD

Arahan : Jawab semua soalan dalam Bahagian A,Bahagian B, Bahagian C, dan satu
soalan Bahagian D.
BAHAGIAN A
(25 markah)

1 Dalam petikan di bawah ini, terdapat kesalahan bahasa.Gariskan kesalahan


bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang
disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

Pencemaran sungai ialah berpunca daripada kegiatan pembalakan yang

giat dilakukan di hulu sungai.Banyak kelodak-kelodak tanah yang dibawa

oleh air sungai telah mendap di dasar sungai menyebabkan sungai semakin

cetek dan airnya menjadi keruh.Selain itu, aktiviti pengambilan sungai pasir

juga menjadi punca pencemaran. Kesan daripada masalah ini penduduk

sukar mendapat bekalan air bersih untuk keperluan isi rumah. Saya ingin

mencadangkan agar pihak tuan mengehadkan kegiatan pembalakan

di kawasan hulu sungai dan aktiviti pengambilan sungai pasir. Pihak

berkuasa seharusnya lebih kerap memantau aktiviti ini serta mengambil

tindakan yang sewajarnya oleh kerana terdapat aktiviti yang dijalankan

secara haram.

i)____________________________________________________________

ii)____________________________________________________________

iii)____________________________________________________________

iv)____________________________________________________________
( 8 markah)

PT12016 1 TERHAD
TERHAD

2. Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan.Kenal pasti dan
betulkan kesalahan tersebut. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

i) Ibu bapa bertanggung jawab memberikan pendidikan agama kepada


anak-anak sejak kecil lagi.

______________________________________________________

ii) Majlis perkahwinan akan menjadi lebih meriah apabila pegantin baharu
menghadiahi tetamu bunga telor.

______________________________________________________

iii) Bapa Hakimi seorang jurutera yang berpengalaman dalam indastri


kereta di Shah Alam.

______________________________________________________
( 3 markah )

3. Nyatakan jenis-jenis ayat bagi setiap ayat di bawah. Tulis jawapan pada
ruang yang disediakan.

i. a) Amboi, banyaknya pakaian yang kamu bawa!


_______________________________________________

b) Di manakah berlakunya kemalangan maut yang melibatkan


penunggang motosikal dan pemandu bas sekolah itu?
_______________________________________________

ii. a) Seorang pelajar memenangi hadiah itu.


_______________________________________________

b) Jangan buang sampah di sini !


_______________________________________________

PT12016 2 TERHAD
TERHAD

iii a) Wanita cantik yang berbaju kebaya biru itu siapa?

________________________________________________

b) Pelajar tingkatan dua dan tiga diminta berkumpul


di padang sekolah pada pukul empat petang.

_________________________________________________

iv a) Ayahnya seorang tukang emas.

_________________________________________________

b) Sejak bila Cikgu Mahani mengajar mata pelajaran Matematik?


_________________________________________________

v a) Banjir kilat melanda Kuala Lumpur pada minggu lepas.

_________________________________________________

b) Tolong belikan sejambak bunga untuk ibu.


_________________________________________________
(10 markah)

PT12016 3 TERHAD
TERHAD

4. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Kemudian, tulis dua peribahasa yang sesuai
dengan gambar tersebut pada ruang yang telah disediakan.

i) __________________________________________________

__________________________________________________

ii) ___________________________________________________

___________________________________________________
(4 markah)

PT12016 4 TERHAD
TERHAD

BAHAGIAN B
[30markah]

5. Baca petikan prosa tradisional di bawah ini dengan teliti,kemudian jawab soalan-
soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Maka berkatalah anak yatim itu kepada penduduk kayangan itu,


“Jikalau tuan tidak keberatan, perkenankanlah saya mengambilnya
barang sedikit. Saya hendak menanamnya pula di bawah sana di bumi
tempat asal saya.”
Kemudian yang empunya padi itu berkata lagi, “ Nyahlah kamu dari
sini! Kami sekali-kali tidak akan mengizinkan jikalau makanan kami ini
hendak dibawa ke bumi. Kamu hanya boleh makan makanan itu di
kayangan ini. Jikalau kamu hendak memakannya di sini, maka kami tidak
berkeberatan. Akan tetapi jikalau kamu hendak membawanya ke bumi
tempat asal kamu, maka kami tidak akan memperkenankannya.”
Kemudian orang kayangan itu mengambil nasi dan memberikan nasi
itu kepada anak yatim piatu yang baru datang itu supaya penduduk bumi
itu dapat merasakan betapa lazatnya dan betapa besar faedahnya
makanan yang disangkanya emas itu. Setelah anak yatim itu selesai
makan, maka barulah ia percaya betapa lazatnya makanan yang aneh itu.
Ia ingin memintanya agar ia dapat membawa pulang dan menanam
tanaman yang ajaib itu di bumi. Akan tetapi ia yakin bahawa yang
empunya pasti tidak akan mengizinkannya. Oleh sebab itu, jikalau ia
hendak membawa tanaman yang ajaib itu ke bumi, maka ia harus mencari
akal agar ia dapat menyembunyikan tanaman itu di dalam sebuah tempat
yang tidak akan diketahui oleh empunya. Akan tetapi ia tidak mempunyai
tempat untuk membawa tanaman ajaib itu tanpa diketahui oleh sesiapa
pun juga. Lama ia memikirkan hal itu dan akhirnya ia mendapat suatu
akal. Padi itu akan dimasukkannya ke dalam mulutnya.

PT12016 5 TERHAD
TERHAD

( Dipetik daripada prosa tradisional, Asal Padi,


Antologi Kuingin Berterima Kasih,
Tingkatan 1,DBP)

i ) Nyatakan perkara-perkara yang bermain di fikiran anak yatim itu setelah dia
selesai makan.
( 3 markah )
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ii ) Nyatakan dua nilai murni yang terdapat dalam petikan prosa tradisional
tersebut.
( 3 markah )
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

iii ) Pada pendapat anda, apakah tindakan-tindakan yang akan anda lakukan
jika anda menghadapi masalah yang sama dengan anak yatim itu?
( 4markah )
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

PT12016 6 TERHAD
TERHAD

6. Baca sajak di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

KITA UMPAMA SEHELAI DAUN

Kita umpama sehelai daun


bertunas segar di hujung ranting
lalu melebar dan merimbun
tempat bercanda unggas meriang
di bawah redup bebayang mentari

andai kikir jasa dan bakti


di mana lagi tempat bernaung
dari tusukan bahang memijar
unggas kecil tidak berkudrat

kita umpama sehelai daun


bakal kering sampai waktunya
usahlah angkuh keupayaan diri
sehingga lupa makhluk duafa
ingin bernaung mencari hidup

jadilah sehelai daun


hijau menunas menyegar mata
kering gugur menjadi baja

( Dipetik daripada Antologi Kuingin


Berterima Kasih, Tingkatan 1,DBP )

PT12016 7 TERHAD
TERHAD

i) Berdasarkan rangkap terakhir sajak di atas, apakah nasihat-nasihat penyajak


kepada kita semua?
( 3 markah )
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

ii ) Nyatakan dua pengajaran daripada sajak tersebut


( 3 markah )
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

iii) Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan pembalakan kepada flora dan fauna?
( 4 markah )
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7. Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di
Tingkatan 1.

( i ) Destinasi Impian karya Mohd Ismail Sarbini


( ii ) Sejambak Bakti karya Rejab F.I
(iii ) Formula Termodinamik karya Obasiah Haji Usman
( iv) Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia

PT12016 8 TERHAD
TERHAD

Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji nyatakan tiga persoalan berserta contoh
peristiwa yang dikemukakan dalam novel tersebut. ( 10 markah )

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

PT12016 9 TERHAD
TERHAD

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

PT12016 10 TERHAD
TERHAD

BAHAGIAN C

(15 markah)

8. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam
gambar tersebut, tulis ulasan tentang kesan banjir yang panjangnya antara 80
hingga 100 patah perkataan

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

PT12016 11 TERHAD
TERHAD

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

PT12016 12 TERHAD
TERHAD

BAHAGIAN D
(30 markah)

9. Gambar di bawah berkait dengan amalan pemakanan dan penjagaan kesihatan.


Teliti gambar-gambar tersebut, kemudian pilih satu daripada tiga soalan yang
dikemukakan. Anda boleh memilih untuk menjawab sama ada soalan 1, soalan 2,
atau soalan 3. Panjangnya karangan anda hendaklah tidak kurang daripada 180
patah perkataan.

AMALAN PEMAKANAN DAN PENJAGAAN KESIHATAN

PT12016 13 TERHAD
TERHAD

i) Pada hari ini, masyarakat kita terutama pelajar terdedah kepada masalah
kesihatan iaitu obesiti atau kegemukan .
Bincangkan usaha-usaha untuk mengatasi masalah obesiti.

ii) Amalan gaya hidup sihat merupakan amalan rutin yang perlu dilakukan dalam
kehidupan kita.
Sebagai seorang pelajar yang bijak, huraikan kebaikan- kebaikan amalan gaya

hidup sihat.

iii) Sempena Hari Pemakanan dan Kesihatan , sekolah anda telah mengundang

seorang Pegawai Pemakanan dan Kesihatan untuk menyampaikan ceramah

kepada para pelajar. Tajuk ceramah tersebut ialah “ Peranan ibu bapa

membentuk Sebuah Keluarga Sihat Sejahtera”.

Tulis teks ceramah tersebut.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

PT12016 14 TERHAD
TERHAD

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

PT12016 15 TERHAD
TERHAD

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

PT12016 16 TERHAD
TERHAD

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

PT12016 17 TERHAD
TERHAD

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT

PT12016 18 TERHAD