Vous êtes sur la page 1sur 1

MINISTERUL APARARII NATIONALE

(BIROUL INFORMARE - RECRUTARE GALA JI)


Orqanizeaza concurs de admitere la urmatoarele institutii militare de tnvatarnant liceal:

- Colegiul National Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza;

- Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" Alba lulia;

- Colegiul National Militar "$tefan eel Mare" Campulung Moldovenesc;

- Colegiul National Militar "Tudor Vladimirescu" Craiova

DURATA STUDIILOR: 4 ANI

PROFILUL COLEGIILOR NATIONALE MILITARE: maternatlca - informatica

LA TOATJ§ COLEGIILJ§ NA[IONAL� MIL/TARE


SE POT INSCRIE ATAT BAIETI CAT $1 FETE.

CRITERII GENERALE PRINCIPALE:


- sa alba cetatenle romana §i domiciliul stabil tn tara;
- sa aiba un comportament moral in societate;
- sa fie declarat "apt medical" - vizita medicala se efectueaza gratuit la Spitalul Militar de
Urgenta "dr, Aristide Serfioti" Galati.

CONDITII SPECIFICE:
- sa fie inmatriculat ln clasa a VII I-a;
- sa aiba varsta de eel mult 16 ani, Tmpliniti in anul desfasurarii concursului de admitere.

SELECTIA: sustinerea unor probe de concurs eliminatorii: vizita rnedicala, depunerea


dosarului, probe sportive, psihologice.

ADMITEREA: test grila la limba rornana §i rnatematica, eliminatoriu §i ierarhizarea


candidatilor ln functie de media de admitere.

IMPORTANT! Se asigura gratuitate pe timpul studiilor (hrana, echipament, cazare,


transport pe timpul vacantelor, aslstenta medicala, tabere de lnstructie),

lnforrnatii suplimentare se pot primi la sediul biroului informare-recrutare, situat in Galati,


str. Cerealelor, nr. 2 sau la telefon: 236.497.031.Programul de functionare este zilnic, de
I uni pan a vineri, intre ore le 08.30-16.30, in zilele de rnarti intre ore le 10.30-18.30.

www.mapn.ro
recrutare_galati@mapn.ro socialmedia.mapn@gmail.com