Vous êtes sur la page 1sur 2

FORMAT LAPORAN PENDAHULUAN

Nama Lengkap :
NIM :
Tempat Praktik :
Tanggal :

A. Konsep Teori
1) Definisi
2) Etiologi
3) Fisiologi/Patofisiologi
4) Tanda Gejala
5) Diagnosa
6) Penatalaksanaan,dll
B. Konsep Manajemen
C. Daftar Pustaka

Kediri,…………………………

Mengetahui
Pembimbing Praktik Mahasiswa

(............................................) (............................................)
NIP. NIM.

Dosen Pembimbing

(............................................)
NIP.

LEMBAR PENEGSAHAN

Laporan Pendahuluan dan Asuhan Kebidanan Komprehensif/Essay


Pada : …………………………………………………………………………..
Di : …………………………………………………………………………..
Periode Tanggal : …………………………………………………………………………..

Kediri,…………………………

Mengetahui
Pembimbing Praktik Mahasiswa

(............................................) (............................................)
NIP. NIM.

Dosen Pembimbing

(............................................)
NIP.