Vous êtes sur la page 1sur 1

Naturals : un planeta que cambia : t-5

- La superficie de la terra cambia constanment .


Son canvis molt lents i durant milions d’anys
- Els elements que produeixen aquest canvis s’anomenen AGENTS GEOLOGICS
i poden ser :

AGENTS EXTERNS :aigua , vent ....


AGENTS INTERNS : volcans , terretremols .........

AGENTS GEOLOGICS EXTERNS :

-L’accio d’aquest elements es produeix en quatre fasses :

METEORITZACIO , EROCIO , TRANSPORT I SEDIMENTACIO

· METEORITZACIO : proces que altera les roques i les parteix en fragments .

· COMETES : els agents externs ( aigua, vent .........) arrenquen els materials de
mica en mica .

· TRANSPORT : els sediments son arrosegats cap a un altre lloc : els rius, mars ,
vents ....

· SEDIMENTACIO : els sediments es van dipositan en capes a les vores dels rius ,
els llags o els mars.

ACTIVITAT INTERNA DE LA TERRA :

- L’escorça de la terra esta partida en grans troços anomenats : PLAQUES

- Les plaques son tan grans que inclouen continents i mars . Les plaques “suren”
sobre les roques foses del mantell.

- Quan les plaques es mouen poden originar :MUNTANYES, TERRETREMOLS I


VOLCANS