Vous êtes sur la page 1sur 1

Angajator

Adresa/Telefon:
Cod Fiscal:
Nr……………….din……………………...

ADEVERINTA

Se adevereste prin prezenta ca domnul


(doamna)………………………………cu CNP ………………………………………………..,
Domiciliat in……………………………………………………………………, este angajatul(a)
societatii noastre cu contract de munca pe perioada determinata (nedeterminata)
Incepand cu data de…………………………………….
In luna ……………………………………….. a avut un numar de ……………..absente
nemotivate, un numar de……….invoiri, un numar de…………. Concedii fara plata.

DIRECTOR