Vous êtes sur la page 1sur 1

ROM+NIA

JUDE}UL VASLUI
MUNICIPIUL B+RLAD
BIROUL NOTARULUI PUBLIC F~NARU LULU
STRADA REPUBLICII, NR. 241BIS
TELEFON: 0235421775, FAX: 0235413908

~NCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 3311


Anul 2009, luna august, ziua 17,

~n fa]a mea F~NARU LULU notar public, la sediul biroului, locul unde
s-a `ndeplinit actul, s-au prezentat :
ISAC P. FLORIN-C|T|LIN, domiciliat `n municipiul B=rlad, bulevardul
Prim\verii, numarul 15, bloc C2, scara A, etajul 2, apartament 8, judetul
Vaslui, identificat cu CI seria VS, num\rul 256005, eliberat\ la data de 26
august 2005 de SPCLEP B=rlad, `n calitate de reprezentant al ISAC FLORIN
CATALIN ~NTREPRINDERE INDIVIDUALA,
}AGA V. MARIANA-MIMI, domiciliata `n municipiul B=rlad, strada
Drago[ Vod\, numarul 60, bloc C1, scara A, etajul 4, apartament 15, judetul
Vaslui, identificata cu CI seria VS, num\rul 226548, eliberata la data de 17
noiembrie 2004 de Politia B=rlad, `n calitate de reprezentant al SC
DISTRIFRUCT SRL,
care dupa citirea actului, au consim]it la autentificare [i au semnat
toate exemplarele.
~n temeiul art. 8 lit. b si art. 65 din Legea Nr. 36/1995 SE DECLAR|
AUTENTIC PREZENTUL ~NSCRIS .

S-a perceput onorariul de 150 lei ^ 28,5 lei TVA cu chitanta


0010920/2009.

NOTAR PUBLIC