Vous êtes sur la page 1sur 10

COLEGIUL de ŞTIINŢE ale NATURII

“EMIL RACOVIŢĂ“ MINISTERUL EDUCAȚIEI


NAŢIONALE
Str. Armoniei, nr. 6, Braşov
Tel: 0268.424.084
CUI: 29379248

COLEGIUL DE ȘTIINȚE ALE NATURII EMIL RACOVIȚĂ, BRAȘOV VIZA DIRECTOR,


DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZA, L1
CLASA: X C
NR. ORE PE SAPTAMANA 2
PROFESOR: ȘTEFĂNESCU ANA-MARIA
MANUAL: CLICK ON 4
AUTORI: VIRGINIA EVANS, NEIL O’SULLIVAN VIZA SEF DE CATEDRA,
EDITURA: EXPRESS PUBLISHING
AN SCOLAR: 2017-2018

PLANIFICARE CALENDARISTICA
LIMBA MODERNA 1
ANUL SCOLAR 2017- 2018

SEMESTRUL I
Nr.UI Unitati de invatare Obiective de referinta/competente Continuturi Nr. Saptamana Obs.
specifice ore
1. Introduction 1.1 Identificarea unor informaţii specifice dintr-un text a)Revision: the teacher asks the students the themes and the grammar
a) Revision citit / ascultat pe subiecte familiare, articulat clar şi cu issues from the last year. They all have to remember the most important
b) Grammar viteză normală notions
c) Writing 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esenţiale b)Grammar: the students solve exercises about tenses: present, past, 8h S1-S4
Compositions dintr-un text, pe baza unor întrebări de sprijin present perfect, future; about the noun: the plural of the noun; the 11-15.09
d) Test 1.4 Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de adjective: the degrees of comparison. They do fill in, complete, verbs in 18-22.09
texte informative, instrucţiuni, tabele, hărţi, pentru a the brackets exercises. 25-29.09
îndeplini o sarcină de lucru c) Writing composition: the students write letters: formal, informal and 02-06.10

1
2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică semi-formal letters.
publicitate, pagini de jurnal d) test
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a
unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază
de suport vizual sau pornind de la un plan de idei
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă de opiniile
exprimate în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
4.1 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în scris
sub formă de notiţe cu suport dat
4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei
replici în cadrul unei conversaţii pe teme familiare

2. There is no place like home 1.1 Identificarea unor informaţii specifice dintr-un text Topics: dwellings, daily routines
1. vocabulary: houses citit / ascultat pe subiecte familiare, articulat clar şi cu 1. vocabulary: houses, furniture& appliances; everyday activities
2. reading: The Smart Way to viteză normală 2. reading: The Smart Way to Live; A Traditional British Craft 6h S5-S7
Live 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esenţiale 3. grammar: present tense, adverbs of frequency; stative verbs; adverbs 09-13.10
3. grammar:Present, advs of dintr-un text, pe baza unor întrebări de sprijin of time; phrasal verbs: break, build 16.-20.10
frequency 1.4 Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de 4.listening:note taking, understanding attitude; specific information; 23-27.10
4.listening:attitude texte informative, instrucţiuni, tabele, hărţi, pentru a true/false; intonation in greeting
5. speaking: services îndeplini o sarcină de lucru 5. speaking: requesting services; reaching an agreement; greeting;
6. writingletter of invitation 2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică introducing people; renting a house
publicitate, pagini de jurnal 6. writing: a letter of invitation to a friend; an advertisement for a house
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a
unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază
de suport vizual sau pornind de la un plan de idei
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă de opiniile
exprimate în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct
4.1 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în scris
sub formă de notiţe cu suport dat
4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei
replici în cadrul unei conversaţii pe teme familiare

3. A Rolling Stone Gather No 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esenţiale Topics: holiday, the weather, travel
Moss dintr-un text, pe baza unor întrebări de sprijin 1. vocabulary: travel&holiday; the weather, holiday problems; means of
1. vocabulary: Holidays 1.4 Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de transport

2
2. reading: Welcome to Mexico texte informative, instrucţiuni, tabele, hărţi, pentru a 2. reading: Welcome to Mexico; Quebec, Winter Festival; Ediburgh
3. grammar: future tense îndeplini o sarcină de lucru Military Tattoo
4.listening: multiple choice 2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică 3. grammar: Future tense, conditionals; the definite article; phrasal 6h S8-S10
5. speaking: buying a ticket publicitate, pagini de jurnal verbs: call, check 30.10-03.11
6. writing: an article 2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a 4.listening: multiple matching, multiple choice 06-10.11
unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază 5. speaking: buying a ticket, problem solving, making a hotel 13-17.11
de suport vizual sau pornind de la un plan de idei reservation; prioritising
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă de opiniile 6. writing: an article describing a place, a promotional poster for your
exprimate în cadrul unei discuţii country, an article describing a festival in your country
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
4.1 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în scris
sub formă de notiţe cu suport dat
4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei
replici în cadrul unei conversaţii pe teme familiare

4. Self assessment 1.4 Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de The students have to solve exercises with all the notions they have 2h S11
texte informative, instrucţiuni, tabele, hărţi, pentru a already achieved during the last classes, 20-24.11
îndeplini o sarcină de lucru they have to pass a test
2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică
publicitate, pagini de jurnal
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a
unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază
de suport vizual sau pornind de la un plan de idei
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
4.1 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în scris
sub formă de notiţe cu suport dat
5. Remember Days Gone By 1.1 Identificarea unor informaţii specifice dintr-un text Topics: milestones& memories, describing people, education
vocabulary appearence citit / ascultat pe subiecte familiare, articulat clar şi cu 1. vocabulary: physical appearance; character, stages in life, emotions
2. reading: The Lady With the viteză normală and feelings
Lamp 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esenţiale 2. reading: The Lady With the Lamp; Jane Eyre
3. grammar: past tense, used dintr-un text, pe baza unor întrebări de sprijin 3. grammar: past tense, used to phrasal vbs: Bring, carry 4h S12-S13
to 1.4 Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de 4.listening: multiple choice, true/false, intonation in echo questions 27.11-01.12
4.listening: true/false texte informative, instrucţiuni, tabele, hărţi, pentru a 5. speaking: giving/responding to news; describing people; talking 04-08.12
5. speaking: giving news îndeplini o sarcină de lucru about recent events
6. writing: a narrative 2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică 6. writing: a narrative, an article describing your county `s national hero
publicitate, pagini de jurnal
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a
unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază

3
de suport vizual sau pornind de la un plan de idei
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă de opiniile
exprimate în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
4.1 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în scris
sub formă de notiţe cu suport dat
4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei
replici în cadrul unei conversaţii pe teme familiare

6. Health is better than Wealth 1.1 Identificarea unor informaţii specifice dintr-un text Topics: Health; feelings
1. vocabulary: health problems; citit / ascultat pe subiecte familiare, articulat clar şi cu 1. vocabulary: health problems, medicine; feelings and experiences
medicine viteză normală 2. reading: Traditional Folk Medicine; The St John Ambulance Brigade
2. reading: Traditional Folk 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esenţiale 3. grammar: modals; past&perfect modals; making deductions;
Medicine dintr-un text, pe baza unor întrebări de sprijin questions tags; phrasal verbs: come, die
3. grammar: modals 1.4 Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de 4.listening: identifying sounds, speakers; multiple matching;
4.listening: identifying sounds texte informative, instrucţiuni, tabele, hărţi, pentru a 5. speaking: expressing preferences; giving advice; making 6h S14-S16
5. speaking: expressing îndeplini o sarcină de lucru speculations, making decisions, guessing, describing symptoms 11-15.12
preferences 2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică 6. writing: an article about a voluntary organization in your country; an 18-22.12
6. writing: an assessment report publicitate, pagini de jurnal assessment report 15-19.01
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a
unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază
de suport vizual sau pornind de la un plan de idei
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă de opiniile
exprimate în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
4.1 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în scris
sub formă de notiţe cu suport dat
4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei
replici în cadrul unei conversaţii pe teme familiare
7. Self_Assessment 1.4 Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de The students have to solve exercises with all the notions they have 4h S17-S 18
texte informative, instrucţiuni, tabele, hărţi, pentru a already achieved during the last classes, 22-26.01
îndeplini o sarcină de lucru they have to pass a test 29..01-
2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică 02.02
publicitate, pagini de jurnal
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a
unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază
de suport vizual sau pornind de la un plan de idei
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care

4
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
4.1 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în scris
sub formă de notiţe cu suport dat

5
SEMESTRUL AL II-LEA
Be Clean, Be Green 1.1 Identificarea unor informaţii specifice dintr-un text Topics: environment; endangered species
1. vocabulary: environment citit / ascultat pe subiecte familiare, articulat clar şi cu 1. vocabulary: water, environmental problems; conservation, 4h S1-S2
2. reading: Birds in Danger viteză normală endangered species 12-16.02
3. grammar: Comparison 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esenţiale 2. reading: Birds in Danger; Moby Dick 19-23.02
4.listening: multiple matching dintr-un text, pe baza unor întrebări de sprijin 3. grammar: comparison, too-enough; -ing forms/infinitive; phrasal
5. speaking: Asking for 2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică verbs: do, draw
opinions publicitate, pagini de jurnal 4.listening: key words stress
6. writing: article providing 2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a 5. speaking: asking for/expressing opinions; making suggestions
solutions to problems unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază 6. writing: an article providing suggestions to problems; a poster about
8. de suport vizual sau pornind de la un plan de idei endangered species
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
4.1 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în scris
sub formă de notiţe cu suport dat
4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei
replici în cadrul unei conversaţii pe teme familiare

9. Necessity Is the Mother of 1.1 Identificarea unor informaţii specifice dintr-un text Topics: technology, computers
Invention citit / ascultat pe subiecte familiare, articulat clar şi cu 1. vocabulary: modern inventions; describing objects, robotics
1. vocabulary: inventions viteză normală 2. reading: King of the Dance Floor; Jules Verne
2. reading: King of Dance 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esenţiale 3. grammar: Order of adjectives; the passive; relative clauses; relative S3-S4-S5
Floor dintr-un text, pe baza unor întrebări de sprijin pronouns/adverbs; phrasal verbs: give, go 26.02-02.03
3. grammar: adjectives 2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică 4.listening: stress in adjectives 6h 05-09.03
4.listening: strees publicitate, pagini de jurnal 5. speaking: reporting problems; making complaints, reporting lost 12-16.03
5. speaking: reporting problems 2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a items
6. writing: a letter of complaint unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază 6. writing: A letter of complaint, an advertisement for a robot, an
de suport vizual sau pornind de la un plan de idei inventor `s biography
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă de opiniile
exprimate în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei
replici în cadrul unei conversaţii pe teme familiare
10 Self-Assessment 1.4 Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de The students have to solve exercises with all the notions they have 2h S5
texte informative, instrucţiuni, tabele, hărţi, pentru a already achieved during the last classes, 19-23.03

6
îndeplini o sarcină de lucru they have to pass a test
2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică
publicitate, pagini de jurnal
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a
unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază
de suport vizual sau pornind de la un plan de idei
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
4.1 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în scris
sub formă de notiţe cu suport dat
11 On the Market 1.1 Identificarea unor informaţii specifice dintr-un text Topics: shopping, clothes
1. vocabulary: shpops&goods citit / ascultat pe subiecte familiare, articulat clar şi cu 1. vocabulary: shops&goods, services&complaints; clothes&accessories
2. reading: Markets Around the viteză normală 2. reading: Markets around the World: A proud tradition
World 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esenţiale 3. grammar: reported speech1, causative form; phrasal verbs: fall, feel
3. grammar: Reported speech dintr-un text, pe baza unor întrebări de sprijin 4.listening: intonation in questions; true/false; multiple choice
4.listening: questions 1.4 Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de 5. speaking: making a complaint, exchanging goods; buying things
5. speaking: exchanging goods texte informative, instrucţiuni, tabele, hărţi, pentru a 6. writing: a transactional letter applying for a job, a short article 4h S6-S7
6. writing: transactional letter îndeplini o sarcină de lucru describing the traditional dress; article describing a market 26-30.03
applying for a job 2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică 11-13.04
publicitate, pagini de jurnal
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a
unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază
de suport vizual sau pornind de la un plan de idei
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă de opiniile
exprimate în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei
replici în cadrul unei conversaţii pe teme familiare
12 First come, first served 1.1 Identificarea unor informaţii specifice dintr-un text Topics: food&drink; eating habbits
1. vocabulary: food citit / ascultat pe subiecte familiare, articulat clar şi cu 1. vocabulary: food, methods of cooking, cooking ustensils, tastes,
2. reading: Coral Island viteză normală containers
3. grammar: nouns 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esenţiale 2. reading: A Change For the Better? Coral Island
4.listening: intonation dintr-un text, pe baza unor întrebări de sprijin 3. grammar: countable/uncountable nouns; quantifiers (some, any, no, a 4h S8-S9
compound nouns 2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică lot of, much, many, a little, a few, reported speech-special introductory 16-20.04
5. speaking: instructions publicitate, pagini de jurnal verbs; phrasal verbs: get 23-27.04
6. writing: visit to a place 2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a 4.listening: multiple matching, multiple choice true/false; intonation
unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază compound nouns
de suport vizual sau pornind de la un plan de idei 5. speaking: giving instructions; saying ‘no’ politely; making
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă de opiniile recommendations

7
exprimate în cadrul unei discuţii 6. writing: a narrative descriptive article of a visit to a place
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei
replici în cadrul unei conversaţii pe teme familiare
13 Self-Assessment 2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică The students have to solve exercises with all the notions they have 2h S10
publicitate, pagini de jurnal already achieved during the last classes, 30.04-04.05
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care they have to pass a test
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
4.1 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în scris
sub formă de notiţe cu suport dat
14 Just for the fun of it 1.1 Identificarea unor informaţii specifice dintr-un text Topics: sports& leisure; activities
1. vocabulary: sports citit / ascultat pe subiecte familiare, articulat clar şi cu 1. vocabulary: team, sports, qualities, leisure activities, entertainment 4h S11-S12
2. reading: Olympic Games viteză normală 2. reading: Olympic Games: A Human Success Story; A Magnificent 07-11.05
3. grammar: conditionals2 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esenţiale Tribute to Sports& Entertainment 14-18.05
4.listening: note taking dintr-un text, pe baza unor întrebări de sprijin 3. grammar: conditionals2,3; wishes, would rather; phrasal verbs: hit,
5. speaking: making invitations 2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică hold
6. writing: opinion essay publicitate, pagini de jurnal 4.listening: regrets, note taking
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a 5. speaking: making invitations, suggestions, booking a ticket,
unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază expressing opinions; decision making
de suport vizual sau pornind de la un plan de idei 6. writing: a sport day project, a descriptive article about a stadium; an
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă de opiniile opinion essay
exprimate în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
4.1 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în scris
sub formă de notiţe cu suport dat
4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei
replici în cadrul unei conversaţii pe teme familiare
15 Breaking News 1.1 Identificarea unor informaţii specifice dintr-un text Topics: the media; disasters
1. vocabulary: press citit / ascultat pe subiecte familiare, articulat clar şi cu 1. vocabulary: the press/newspapers; radio& television; disasters
2. reading: My Shadow viteză normală 2. reading: Media Movers and Shakers; My Shadow
3. grammar: future 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esenţiale 3. grammar: future perfect simple and continuous; linking words and 4h S14-S15
4.listening: word stress dintr-un text, pe baza unor întrebări de sprijin phrases; quantifiers (both, neither, all, none, either, each, every, neither; 21-25.05
5. speaking: advice 2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică Phrasal verbs: keep, knock, lock 28.05-01.06
6. writing: a short biography publicitate, pagini de jurnal 4.listening: word stress; true/false; note taking; multiple choice Yes/No

8
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a 5. speaking: asking for information; giving advice; making suggestions;
unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază demanding explanations
de suport vizual sau pornind de la un plan de idei 6. writing: a short biography; a proposal report
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă de opiniile
exprimate în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
4.1 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în scris
sub formă de notiţe cu suport dat
4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei
replici în cadrul unei conversaţii pe teme familiare
2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică
publicitate, pagini de jurnal
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a
16 Self Assessment unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază The students have to solve exercises with all the notions they have
de suport vizual sau pornind de la un plan de idei already achieved during the last classes,
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care they have to pass a test
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct 2h S16
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt 04-08.06
exprimate mulţumiri sau scuze
4.1 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în scris
sub formă de notiţe cu suport dat
17 Revision 1.1 Identificarea unor informaţii specifice dintr-un text 1)grammar exercises 2h S17
1) Grammar citit / ascultat pe subiecte familiare, articulat clar şi cu 2) talking about the books or text already studied 11-15.06
2) Literature viteză normală
1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esenţiale
dintr-un text, pe baza unor întrebări de sprijin
1.4 Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de
texte informative, instrucţiuni, tabele, hărţi, pentru a
îndeplini o sarcină de lucru
2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică
publicitate, pagini de jurnal
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a
unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază
de suport vizual sau pornind de la un plan de idei
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă de opiniile
exprimate în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care
necesită un schimb de informaţii simplu şi direct
3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt
exprimate mulţumiri sau scuze
4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei

9
replici în cadrul unei conversaţii pe teme familiare

*Săptămâna 26-30.03. 2018 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Să știi mai multe, să fii
mai bun!”, având un orar specific.
* planificare realizata conform programei scolare pentru ciclul superior al liceului aprobata prin ordinul ministrului Nr. 4059 / 2005

10