Vous êtes sur la page 1sur 6

COLEGIUL DE ŞTIINŢE ALE NATURII

“EMIL RACOVIŢĂ“
Str. Armoniei, nr. 6, Braşov
Tel: 0268.424.084
CUI: 29379248

Avizat,
PROFESOR: ȘTEFĂNESCU ANA-MARIA Director
DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ
CLASA: a VII-a, L2
NUMĂR ORE / SĂPTĂMÂNĂ: 2
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
FILIERA TEORETICA, PROFIL ȘTIINȚE ALE NATURII
MANUAL: LIMBA FRANCEZA, L2
AUTORI: MICAELA SLAVESCU, ANGELA SOARE
EDITURA: CAVALLIOTI, 2001
ANUL ŞCOLAR: 2017-2018

Avizat,
Șef de catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ la LIMBA FRANCEZĂ

 Total: 35 săptămâni teorie: Semestrul I – 18 săptămâni ; Semestrul al II-lea - 17 săptămâni


 Manual pentru clasa a VII-a Limba franceză (Limba modernă L2) ; manual aprobat cf. programei OM 4740/ 2003
 Autori: Micaela Slăvescu, Angela Soare; Editura Cavallioti, 2001

1
SEMESTRUL I

Unitatea de Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
alocate
Révision Tema: Aprofundarea, fixarea şi folosirea corectă a cunoştinţelor 4h S1
initiale  Vacanţa –prilej de bucurie şi odihnă achiziţionate anterior (clasele V-VI) în contexte de 11-15.09
Elemente de construcţie a comunicării: utilizare a limbii S2
 Substantivul (genul şi numărul) 18-22.09
 Adjectivul calificativ, posesiv şi demonstrativ
 Pronumele interogative
 Verbul (conjugarea verbelor pronominale uzuale de
grupa I, conjugarea verbelor de gr. I, II şi III, la
indicativ prezent, viitorul apropiat, imperativul,
expresii uzuale la forma negativă şi interogativă,
expresii verbale impersonale, învăţate în clasele a
V-a şi a VI-a)
Funcţii comunicative ale limbii:
 A situa în timp, a relata la prezent, viitor apropiat
 A descrie persoane
Unité 0 Tema : 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj simplu/ al 6h
Mes amis  Universul personal: îmbrăcăminte unei conversaţii uzuale, articulat(e) clar S3
Claire et  Oameni şi locuri : obiective turistice şi culturale, 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii de 25-29.09
Nicolas diversitatea spaţiului francofon comunicare uzuală S4
Funcţii comunicative ale limbii: 2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri, 2-6.10
 A cere şi a da informaţii practice (de loc) activităţi S5
Elemente de construcţie a comunicării : 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor necesare 9-13.10
 Tipuri de fraze: fraza exclamativă rezolvării unei sarcini de lucru simple
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli
4.3 Completarea de formulare cu date şi informaţii
personale
5.1. Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor
aspecte legate de spaţiul francofon.
Unité 1 Tema : 1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un mesaj 8h
Qui a peur  Mediul înconjurător : plante şi animale simplu, articulat clar şi rar S6
des Funcţii comunicative ale limbii: 1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj oral articulat 16-20.10
2
écureuils ?  A cere şi a da indicaţii de orientare clar si rar S7
 A situa în timp, a relata activităţi (la trecut) 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii de 23-27.10
Elemente de construcţie a comunicării : comunicare uzuală S8
 Substantivul : construcţii cu prepoziţia à şi de 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor necesare 30.10-3.11
 Verbul : perfectul compus al verbelor conjugate cu rezolvării unei sarcini de lucru simple S9
avoir şi cu être 4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli 6-10.11
4.2 Redactarea unor enunţuri simple cu valoare
imperativă pentru situaţii uzuale
Unité 2 Tema : 1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un mesaj 8h S10
Une lettre  Mediul înconjurător : plante şi animale simplu, articulat clar şi rar 13-17.11
de Corse  Oameni şi locuri : obiective turistice şi culturale, 1.4 Executarea de instrucţiuni rostite clar şi rar S11
diversitatea spaţiului francofon 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii de 20-24.11
Funcţii comunicative ale limbii: comunicare uzuală S12
 A cere şi a da informaţii practice (de timp) 3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de titlu şi/sau 27.11-1.12
Elemente de construcţie a comunicării : imagini însoţitoare S13
 Adjectivul numeral cardinal 60-100 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor necesare 4-8.12
 Pronumele interogativ (reluare şi consolidare) rezolvării unei sarcini de lucru simple
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli
Unité 3 Tema : 1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj oral articulat 8h S14
Un Noël pas  Universul personal: cumpărături clar şi rar 11-15.12
comme les  Obiceiuri si tradiţii : sărbătorile tradiţionale şi de 2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri, S15
autres familie activităţi 18-22.12
Funcţii comunicative ale limbii: 3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de titlu şi/sau S16
 A exprima cantitatea imagini însoţitoare 15-19.01
Elemente de construcţie a comunicării : 3.2 Identificarea sensului global al unui text scurt S17
 Articolul partitiv- înlocuirea cu prepoziţia de 5.1 Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor 22-26.01
 Adverbe de cantitate aspecte legate de sărbători în spaţiul francofon

Révision Funcţii comunicative ale limbii: Aprofundarea şi folosirea corecta a cunoştinţelor 2h S18
-a situa în timp, a relata la prezent şi perfectul compus achiziţionate în contexte/situaţii de utilizare a limbii 29.01-2.02
Elemente de construcţie a comunicării:
-adverbe de mod, de timp şi de cantitate

3
SEMESTRUL AL II-LEA

Unitatea de Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
alocate
Unité 4 Tema : 1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj oral articulat 6h S1
Un musée  Oameni şi locuri : obiective turistice şi culturale clar şi rar 12-16.02
de l’avenir Funcţii comunicative ale limbii: 2.1 Utilizarea corectă a intonaţiei în enunţuri afirmative, S2
 A compara calităţi negative, interogative, exclamative 19-23.02
 A situa în timp, a relata activităţi la viitor 3.2 Identificarea sensului global al unui text scurt S3
Elemente de construcţie a comunicării : 4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli 26.02-02.03
 Verbul : viitorul simplu gr. I, gr. a II-a 5.1 Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor
 Adjectivul calificativ– grade de comparaţie aspecte legate de sărbători în spaţiul francofon
regulate
Unité 5 Tema : 1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un mesaj 8h S4
Chic ! On ne  Universul personal : gusturi şi preferinţe simplu, articulat clar şi rar 5-9.03
fait plus la Funcţii comunicative ale limbii: 2.1. Utilizarea corectă a intonaţiei în enunţuri afirmative, S5
vaisselle !  A exprima preferinţe negative, interogative, exclamative 12-16.03
 A situa în timp, a relata activităţi la viitor 2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri, S6
Elemente de construcţie a comunicării : activităţi 19-23.03
 Verbul : viitorul simplu al verbelor auxiliare 3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de titlu şi/sau S7
 Pronumele personal cu funcţie de complement imagini însoţitoare 26-30.03
direct 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiile necesare
rezolvării unei sarcini de lucru simple
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli
5.1 Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor
aspecte legate de gastronomie în spaţiul francofon
Unité 6 Tema : 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj simplu/ 8h S8
Ce sont les  Incursiuni în lumea artei: personaje îndrăgite din al unei conversaţii uzuale, articulat (e) clar 11-13.04
comédiens, ce B.D., literatura pentru copii 1.4 Executarea de instrucţiuni rostite clar şi rar S9
sont les  Oameni şi locuri : diversitatea spaţiului francofon 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii de 16-20.04
magiciens… ! Funcţii comunicative ale limbii: comunicare uzuală S10
 A exprima sentimente (satisfacţie, bucurie) 2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri, 23-27.04
Elemente de construcţie a comunicării : activităţi S11
 Pronumele personal cu funcţie de complement 3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de titlu şi/sau 30.04-4.05
indirect imagini însoţitoare
4
 Adverbele de mod (reluare şi diversificare) 4.2 Redactarea unor enunţuri simple cu valoare
imperativă pentru situaţii uzuale
5.1 Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor
aspecte legate de sărbători în spaţiul francofon
Unité 7 Tema : 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj simplu/ al 8h S12
Choisissons  Incursiuni în lumea artei : cinematografie unei conversaţii uzuale, articulat (e) clar 7-11.05
un scénario Funcţii comunicative ale limbii: 1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj oral articulat S13
 A descrie un personaj clar si rar 14-18.05
 A situa în timp, a relata activităţi (la prezent, la 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii de S14
trecut şi la viitor) comunicare uzuală 21-25.05
Elemente de construcţie a comunicării : 2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri, S15
 Adverbe de timp activităţi 28.05-1.06
 Conjuncţii uzuale: et, mais, donc 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiile necesare
 Prepoziţia (elemente frecvente în comunicare) rezolvării unei sarcini de lucru simple
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli
Révision Funcţii comunicative ale limbii: Aprofundarea, fixarea şi folosirea corectă a cunoştinţelor 4h S16
finale  a situa în timp, a relata la prezent, perfectul compus achiziţionate în contexte de utilizare a limbii 4-8.06
și viitor S17
 a exprima cantitatea 11-15.06
Elemente de construcţie a comunicării:
 adjectivul calificativ
 pronumele personal complement (COD și COI)

*Săptămâna 26-30.03. 2018 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având
un orar specific.

5
LIMBA FRANCEZĂ
PLANIFICARE ANUALĂ
Clasa a VII-a (L2)
Manual: Cavallioti
Profesor: Ștefănescu Ana-Maria
Colegiul de Științe ale Naturii Emil Racoviță, Brașov
Anul şcolar 2017- 2018

Clasa Nr. ore/ Nr. total Nr. total SEM. I SEM. I SEM. I SEM. II SEM. II SEM II
săptămână săptămâni ore
Nr. săptămâni Predare Recapitulare Nr. săptămâni Predare Recapitulare
Nr. ore Evaluare Evaluare Nr. ore Evaluare Evaluare

18 17
VII 2 35 70 30 6 32 4
36 34

Observaţie:
*Săptămâna 26-30.03. 2018 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având
un orar specific.