Vous êtes sur la page 1sur 1

ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN

PRASEKOLAH 2018

NAMA SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SEROJA


PERUNTUKAN : PCG KOKURIKULUM PRASEKOLAH
SUMBER KEWANGAN BAKI 2017 : RM 0.00
PERUNTUKAN SEMASA 2018 : RM1,250.00
JUMLAH BESAR : RM 1,250.00

BIL JENIS PERBELANJAAN JUMLAH


1 HARI
GRADUASI
* HADIAH
500.00
MURID RM 10 X 50 MURID
2. LAWATAN MURID SEWAAN BAS 750.00

JUMLAH BESAR: RM 1,250

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:


……………………… ………………………………… …………………………………
NORNAZIRA BINTI JOHARI
Penyelaras Prasekolah
SK Taman Seroja