Vous êtes sur la page 1sur 1

Purihin at Ipagdangal

Paring Pilipino, tinawag ng Diyos


Purihin at ipagdangal Mula sa bayang ang daing ay lubos
si Hesus na Poong mahal Ikaw ang larawan ng pagbibigay ng puso
Nasa atin ay humirang Buong-buo ‘di kulang at hustong-husto
upang tana’y paglingkuran
Sa hanay ng kaparian Paring Pilipino, tapang taglay mo
Nakikilala mo ang ‘yong tupa sa lobo
1. Iniibig N’ya tayo at pinalaya sa ‘ting mga sala Ikaw ang pananggalang sa talim ng kasalanan
Ginawa Niya tayong sang liping Salita ng Diyos at panalangin ang sandata mo
maglingkod sa Diyos Ama
Bilang mga saserdote. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan
Ikaw ang awit sa labi ng Birheng matimtiman
2. Anak ng Tao’y dumating Ikaw ang liwanag kung madilim man ang buwan
paglilingkod ang siyang layunin Ika’y Pilipino, Ikaw ay pari
Hindi para mang alipin, kundi upang maihain Ika’y Pilipino, isang pari ni Kristo \
Ang kanyang buhay sa atin.

Alleluya Pari na ka

A llelu-ya, A lle lu ia Pari na ka, king aldo iti gewa raka


Alle lu ya Alle luia. Kelilwa da ka at balik daka ban
Kaku’t king balen ku sumuyu ka
King Gamat Mi (Amanu mu kanaku lang Amanu.) Ulitan king
Banal mumuna
Anamnesis Upaya mu bukud yang iba’t kaku.
Amen
Ibpa mi 1. Dalit kayung matula king Ginu,
Kordero Ya ing suyuan kambe ning galak
Ume kayung daralit king arap na.
Maging Akin Muli Baluan yu ing Ginu ya ing Diyos.

Manlamig man sa Akin puso mong maramdamin 2. Ya ing linalang kekatamu ngan
Lisanin man ng tuwa puso mong namamanglaw Itamu bandi na kata’ngan
Manginig man sa takot masindakin mong puso Itamu ing kayang balayan,
Mag-ulap man sa lungkot diwa mong mapag- Tupa a kayang papastulan.
imbot.

Kapiling mo Akong laging naghihintay sa


tanging tawag mo.
Pag-ibig Kong ito isang pananabik sa puso Ko
Sa ‘yong pagbabalik sa piling Kong puspos ng
pagsuyo
Manahimik at makinig ka’t maging Akin muli.

Di mo rin akalain tinig mo’y hanap Ko rin,


Ang ‘yong tuwa at sakit, Aking galak at pait.
Kung lingid pa sa iyo, Aking pakikiloob,
Tuklasin mong totoo: tunay mong pagkatao.
Paring Pilipino