Vous êtes sur la page 1sur 35

72ΙΣΠ008 Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός Γ' Εξάμηνο

Θέματα εξετάσεων και ΟΛΕΣ οι απαντήσεις.


Οι απαντήσεις είναι συνδυασμός των σημειώσεων, του βιβλίου και του Ίντερνετ
Καλή διασκέδαση! Κώστας Μαντζάνας

Α. 02 Ιούλ 2009, Βάργας


1 Que era Quipus?
2. Describa las caracteristicas mas importantes de la cultura maya
3. Describa brevemente los objectivos de los viajes propuestos por Cristobal Colon
4. Que es la leyenda negra?
5. Quienes eran los adelantados en la epoca Colonial?
6. Como estaba organizado la sociedad Colonial?
7. En que consistio la reforma Colonial en Mexico durante el siglo XIX?

από τα 7 θέματα να απαντηθούν τα 5

Β. Θέματα Σεπτεμβρίου 2009 στον Βάργας


1. Describe brevamente el periodo precolombino
2. Los caracteristicos culturales de los Inca
3. Qien era Fernand de Magallanes?
4. Quien eran los Welser?
5. La piramide social de la Colonia Α6

C. Ιούλ 2011
1) Leyenda negra A4
2) Poios htan o Maggallanes Β3
3) Revolucion cubana ΔΕΝ το έκανε…
4) Las causas de la revolucion Mexicana y lo mas importante de la Constitucion de 1917 ΔΕΝ.
5) Kati gia ton Allente kai gia ton Pinochet ΔΕΝ…
6) Las rebeliones anteriores a las guerras de independencia
Apotis 6, grafame tis 5.

D. 22 Ιουν 2012
Μας δόθηκαν 7 θέματα να επιλέξουμε τα 5:
1) Características de los Incas Β2
2) Quien era Malinche y su papel en la conquista
3) Los periodos precolombinos Β1
4) La Casa de Contratación
5) Economía colonial y economía republicana (εδώ ζητούσε κι έναν όρο που όμως δεν...)
6) Intervenciones extranjeras en Latinoamérica- 1 ejemplo ΔΕΝ…
7) Las revoluciones más importantes antes de las querras de la independencia C6

E. 19 Σεπ 2012
1.quipus Α1
2. carecteristicas basicas de los Olmecas
3. reforma mexicana del siglo 19 ΔΕΝ…
4. Encomienda
5. quien eran los Wesler Β4
6. como ha cambiado la economia de latinoamerica despues de la liberizacion,
a q se debe la deuda extrerna , segun lo q hemos visto en clase ΔΕΝ…
na dialeksoume ta 5 apo ta 6
1
F. 31 Αύγ 2007
1. calendario y sistema numerico de los mayas
2. constitucion mexicana del siglo XX. Caracteristicas basicas ΔΕΝ…
3. el termino latinoamerica
4. organizacion politica durante la colonia

G. 18 Φεβ 2008
Είχε 7 ερωτήσεις να κάνουμε τις 5:
Η ερώτηση είναι για όσους πήγαιναν στο μάθημα:
1. Las epocas Precolombinas, con pocas palabras. Β1
2. La Constitucion Mexicana, su creador, fecha, acondecimientos. ΔΕΝ…
3. Quien era Magallanes, su obra? Β3
4. El ciudadano comun Inca-La Piramide social Inca, sus funciones. ΔΕΝ…
5. La funcion de la Casa de Contratacion. D4

H. 16 Σεπ 2008,
Αν θυμάμαι έπρεπε να διαλέξουμε 4 απο τις 7:

1)Cuál era la base de la estructura social en los Incas? ΔΕΝ…


2)Describe brevemente las características más importantes de la civilización Olmeca. E2
3)Qué era la Audiencia en la época colonial?
4)Quién fue Malinche y cuál fue su papel histórico? D2
5)Cuáles fueron las principales rebeliones independistas durante el siglo XVIII?
6)Quiénes eran los Welser?Describe brevemente su presencia en América. B4
7)Describe brevemente los hechos inmediatos que condujeron al comienzo de la Revolución
Mexicana. ΔΕΝ…

I. 11 Μαρ 2009
έβαλε 4 θέματα να γράψουμε τα 3. Δε θυμάμαι ακριβώς τη διατύπωση πάντως ζητούσε
αυτά:
1. το ημερολόγιο των Μάγιας (3 μονάδες) F1
2. η πολιτική οργάνωση κατά την αποικιοκρατία (3 μονάδες) F4
3. η βασική και μέση εκπαίδευση κατά την αποικιοκρατία (3 μονάδες) ΔΕΝ…
4. συνθήκες που οδήγησαν στην επανάσταση του Κάστρο στην Κούβα.Ποιά ήταν η πρώτη
επαναστατική πράξη. (4 μονάδες) ΔΕΝ…

J. Σεπτεμβρίου (23/9/14) Δρόσος


1. Las características y la pirámide social de la civilización azteca
2. La administración durante la colonia
3. La evolución del conflicto entre civilización y barbarie durante los siglos XIX y XX

K. Θέματα 24/1/2017
1.Sistema numérico y calendario maya. F1
2.La pirámide social durante la época colonial. A6
3.La administración durante la época colonial.
4.La revolución mexicana:sus representantes más importantes y la Constitución de 1917.
Επιλέγαμε 3 από τα 4 θέματα.

2
72ΙΣΠ008 Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός Γ' Εξάμηνο Vargas
A. 02 Ιούλ 2009 Βάργας:

1. Que era Quipus?


Los Incas no tenían escritura. Por eso utilizaban el quipu, un instrumento de
transmisión y registro de la información. La palabra quipu significa nudo (κόμπος).
Un Quipu tenía una cuerda (σχοινί) central la cual salían distintas cuerdas de
diversos colores, tamaños y formas. Era un sistema decimal con muchas fibras de
diferentes colores. Los quipus fueron utilizados hasta la colonización del Imperio
Español ya que fueron destruidos por los colonos.

Más...
El Quipu era un instrumento que utilizaban los Incas – y las sociedades precedentes
– para llevar el registro (εγγραφή) y la contabilidad (λογιστική). Habitualmente los
colores representaban sectores y los nudos cantidades (la ausencia de nudo
implicaba un cero).

(Πραγματοποιούσαν τη λογιστική για τις συγκομιδές που μάζευαν στις αποθήκες)

Los incas contaron con un ingenioso registro numérico a base de cuerdas y nudos
llamado quipus. Los nudos indicaban los números, del uno al diez, y el color del
cordón u otros detalles indicarían el tipo de bienes registrados, aunque hay que
destacar que esto último no era una regla común sino que tendía a variar.

El quipu Fue un instrumento nemotécnico mediante cuerdas de lana o de algodón de diversos


colores y, en estos, nudos; inventado y usado por las civilizaciones andinas. Si bien se sabe que
fue usado como un sistema de contabilidad (λογιστικής) <Sistema de control y registro de los
gastos e ingresos y demás operaciones económicas que realizaban>

2. Describa las caracteristicas mas importantes de la cultura maya


Los mayas fueron una cultura avanzada que existió antes de la llegada de los
españoles, se calcula que esta cultura inicio de 1000 años A.C hasta 320 D.C. No
eran un grupo, pero muchisimos grupos culturamente diferentes que compartían la
misma cultura. Los mayas no tenían una lengua común pero más de 30 dialectos
los cuales al parecer (προφανώς) tuvieron un origen común.

3
Sistema de escritura
La civilización maya es conocida por haber desarrollado el único lenguaje escrito
completo de la América precolombina que representaba su lenguaje hablado. La
escritura maya se basaba en más de mil jeroglíficos o símbolos que podían
representar una sílaba o una palabra. Además, escribieron libros hechos de papel de
corteza(φλοιός) y doblados como un acordeón o como trípticos.
Códices: La base para interpretar los libros Popol-Vuh (libro sagrado de los quichés)
y Chilam-Balam (libro mágico)

Matemáticas
Los mayas también fueron los creadores de una numeración vigesimal (en base 20), que ya
contaba con el número cero, aspecto que les permitió realizar sus predicciones
astronómicas en forma más precisa, especialmente como instrumento para medir el tiempo.

Astronomía y calendario
Las observaciones astronómicas de los mayas eran bastante precisas, denotando los
movimientos de los planetas, particularmente Venus, y el Sol y la Luna.
La astronomía de los mayas fue muy avanzada para su época, y les permitió predecir
fenómenos astronómicos como los eclipses.
A partir de sus excelentes anotaciones astronómicas, los mayas construyeron y
perfeccionaron el calendario mesoamericano, que incluía tanto el sagrado calendario
ritual de 260 días como el calendario solar de 365 días con el calendario de cuenta larga.
El calentario maya era lo mas importante en el mundo, era más perfecto que
el cristiano de la época y no tenía probemas.

Arquitectura

Las ciudades mayas se caracterizaban por sus pirámides escalonadas, sus grandes
plazas donde hacían las fiestas y intercambiaban y palacios construidos para reyes y
nobles. Como constructores, fueron excelentes arquitectos y sus construcciones
revelaron grandes aspectos de su cultura. Las ruinas de los centros religiosos de
Chichén Itzá, Palenque y Copán dan idea de la maestría alcanzada en la construcción de
grandes edificios.

Arte

El arte maya de la Era Clásica es a menudo considerado el más sofisticado y hermoso del
antiguo Nuevo Mundo. Tenían pintura dentro de los edifícios públicos. Hay unas figuras

4
en l´ arquitectura, pintura y esculptura de la serpiente enplumada, quetzalcoatl. Una
síntesis que en naturaleza tiene una fuerza (ave, jaquar, serpiente)

Religión
Los mayas eran politeístas, y sus distintos dioses encarnaban las diferentes fuerzas de la
naturaleza.

Juego de pelota

El sagrado juego de pelota, además de ser una actividad socio-cultural y deportiva,


constituía un ritual religioso y político en el que sus participantes se jugaban la vida

LAS MATEMÁTICAS MAYAS:

Los mayas utilizaban un sistema de numeración basado en el número 20 y en el


número 5. Desarrollaron también el concepto de número cero, y existen
inscripciones que muestran diferentes sumas con cantidades de hasta cientos de
millones. La cultura maya también destaca por tener observaciones astronómicas
extremadamente precisas. En sus cartas estelares mejor conservadas podemos
encontrar movimientos tanto de la luna como de planetas con una exactitud igual o
superior a los de otras civilizaciones, llegando a medir la duración de un año solar
con un alto grado de precisión, aún mayor que el calendario gregoriano europeo.

La numeración maya más usada fue la de puntos (valor uno) y barras (valor cinco), el
cero se representaba por una concha o por una flor cuadripétala.

Matemática
Al igual que las otras civilizaciones mesoamericanas, los mayas utilizaban un sistema de
numeración vigesimal (de base 20). El sistema numérico de rayas y puntos, que formaba la base
de la numeración maya, estaba en uso en Mesoamérica desde c. 1000 a. C.;314 los mayas lo
adoptaron por el Preclásico Tardío, y añadieron el símbolo para el cero.315 Esto puede haber sido
la aparición más temprana conocida del concepto del cero explícito en el mundo.

5
En el sistema de numeración de base, la unidad se representa por un punto. Dos, tres y cuatro
puntos sirven para representar 2, 3 y 4, y la raya horizontal sirve para representar 5.321 Por el
período Posclásico, el símbolo de una concha (o caracol) sirvió para representar el cero; durante
el período Clásico se utilizaron otros glifos.322Los mayas pudieron escribir cualquier número de 0
a 19, utilizando una combinación de estos símbolos.

Calendario
El sistema calendárico maya, como otros calendarios mesoamericanos, tuvo sus orígenes en el
período Preclásico. Sin embargo, fueron los mayas que desarrollaron el calendario a un alto nivel
de sofisticación, y lograron registrar con gran precisión los ciclos lunares y solares, los eclipses y
los movimientos de los planetas. En algunos casos, los cálculos de los mayas eran más precisos
que los cálculos equivalentes en el Viejo Mundo; por ejemplo, el año solar maya se calculó con
mayor precisión que los años julianos. El calendario maya era fundamental para las prácticas
religiosas mayas.

3. Describa brevemente los objectivos de los viajes propuestos por


Cristobal Colon
Cristóbal Colón organizó cuatro viajes o expediciones al Nuevo Mundo. Tres de estos
viajes fueron de carácter exploratorio y uno colonizador, concretamente el segundo.
Cristóbal Colón sostenía que podía alcanzarse el lejano oriente(conocido en la
época como «Las Indias») desde Europa navegando por el océano Atlántico hacia
el oeste, y que era posible realizar el viaje por mar con posibilidades de éxito. La [6]

caída del Imperio romano de Oriente en poder de los turcos otomanos en 1453,
tras la toma de Constantinopla, su capital, provocó el encarecimiento (αύξηση
της τιμής ) del comercio entre Europa y las regiones orientales.
las razones para las exploraciones, fueron las siguientes:
a) La necesidad de encontrar rutas de comercio nuevas y directas hacia el Oriente.
b) La necesidad de encontrar metales preciosos

Mucho se han glorificado dichos viajes de Cristóbal Colón cuyo objetivo era el
de encontrar una ruta a los productos de Asia para comerciar navegando hacia el
oeste. En cambio, en vez de encontrar dicha ruta, descubrió accidentalmente para la
civilización occidental unas tierras de las que no se tenía conocimiento y que
proporcionaron al reino de Castilla unos territorios de una extensión jamás soñada y
muchas riquezas pero también muchos quebraderos de cabeza.
Cristóbal Colón jamás logró su objetivo inicial: encontrar la ruta hacia a Asia y
comerciar con sus productos.
En las capitulaciones de Santa Fe se acordaron junto a los Reyes Católicos los
beneficios que obtendría de dicho comercio así como de las tierras que descubriese
en su camino hacia Asia.

Más...
De unos y otros le vino a Cristóbal Colón la idea de que la Tierra era esférica y de que la
costa oriental de Asia podía alcanzarse fácilmente navegando hacia el oeste (ya que una
serie de cálculos erróneos le habían hecho subestimar el perímetro del Globo y suponer,

6
por tanto, que Japón se encontraba a 2.400 millas marinas de Canarias,
aproximadamente la situación de las Antillas). Marineros portugueses versados en la
navegación atlántica le informaron seguramente de la existencia de islas que permitían
hacer escala en la navegación transoceánica; e incluso es posible que, como aseguran
teorías menos contrastadas, tuviera noticia de la existencia de tierras por explorar al
otro lado del Océano, procedentes de marinos portugueses o nórdicos.
Con todo ello, Colón concibió su proyecto de abrir una ruta naval hacia Asia por el oeste,
basado en la acertada hipótesis de que la Tierra era redonda y en el doble error de
suponerla más pequeña de lo que es e ignorar la existencia del continente americano,
que se interponía en la ruta proyectada. El interés económico del proyecto era
indudable en aquella época, ya que el comercio europeo con Extremo Oriente era
extremadamente lucrativo, basado en la importación de especias y productos de lujo;
dicho comercio se realizaba por tierra a través de Oriente Medio, controlado por los
árabes; los portugueses llevaban años intentando abrir una ruta marítima a la India
bordeando la costa africana (empresa que culminaría Vasco da Gama en 1498).

Colón ofreció su proyecto al rey Juan II de Portugal, quien lo rechazó asesorado por un
comité de expertos. Probó suerte entonces en España con el duque de Medina Sidonia y
con los Reyes Católicos, que lo rechazaron igualmente, por considerarlo inviable y por
las desmedidas pretensiones de Colón.

Finalmente, la reina Isabel aprobó el proyecto de Colón por mediación del tesorero del
rey, Luis de Santángel, a raíz de la toma de Granada, que ponía fin a la reconquista
cristiana de la Península frente al Islam (1492). La reina otorgó las Capitulaciones de
Santa Fe, por las que concedía a Colón una serie de privilegios como contrapartida a su
arriesgada empresa; y financió una flotilla de tres carabelas -la Pinta, la Niña y la Santa
María-, con las que Colón partió de Palos el 3 de agosto de 1492.

Navegó hasta Canarias y luego hacia el oeste, alcanzando la isla de Guanahaní (San
Salvador, en las Bahamas) el 12 de octubre; en aquel viaje descubrió también Cuba y La
Española (Santo Domingo) e incluso construyó allí un primer establecimiento español
con los restos del naufragio de la Santa María (el fuerte Navidad). Persuadido de que
había alcanzado las costas asiáticas, regresó a España con las dos naves restantes en
1493

En España, en tanto, los reyes católicos habían logrado la unificación de los reinos de
Castilla y Aragón, además de la expulsión de los árabes de la península ibérica. La
expulsión de los moros y judíos constituyo un retroceso económico, social y político
para España, pero al mismo tiempo contribuyo al fortalecimiento
de la alta nobleza formada por la aristocracia militar y eclesiástica. Las
consecuencias de estas medidas se observan en las razones para las exploraciones
(que a la postre llevarían al descubrimiento del nuevo mundo), que fueron las
siguientes: a) La necesidad de encontrar rutas de comercio nuevas y directas hacia
el Oriente. En una época sin refrigeración, las especies que ayudaron apreservar las
7
carnes y las hicieron agradables al paladar (la pimienta, lanuez moscada y los clavos
de especies) fueron un lujo que casi eran una
necesidad. El monopolio del comercio árabe - veneciano sobre estos
artículos, los hizo extremadamente costosos, los nuevos monarcaspoderosos del oeste
de Europa, particularmente los de la península ibérica, estaban ansiosos por encontrar
una ruta independiente para el comercio.
b) La necesidad de encontrar metales preciosos, esta se considera la principal
motivación, ya que los europeos tuvieron un serio desequilibrio comercial con Asia,
porque los asiáticos no necesitaban los productos de la economía europea.
Además, desde que la mayoría de esos productos
fueron abundantes o de fácil descomposición por lo que no eranconvenientes para el
comercio a largas distancias. Antes que se utilizara ampliamente un sistema de crédito
en los siglos XVII y XVIII, la única forma práctica de proporcionar el dinero para
las importaciones -y para otros proyectos como la industria- fue aumentar el suministro
de oro y plata enlingotes. Las minas europeas de oro y plata nunca fueron
especialmente productivas y se agotaron tempranamente hacia el 1400, por lo que los
monarcas europeos conocían perfectamente su necesidad de nuevasfuentes de oro. Por
estas razones, España obtuvo una gran importancia como país sobre la base de las
nuevas colonias. Durante los siglos XV y XVI, los reyes dirigieron susacciones hacia
el establecimiento del poder absoluto, eludido por sus antecesores medievales. Los
descubrimientos de
Colón en el Nuevo Mundo introdujeron un flujoconstante de oro y plata, que superó
todos los anteriores sueños de riqueza.Como resultado, España se convirtió en el poder
principal de la Europa del siglo XVI

4. Que es la leyenda negra? (Δεν το έχει κάνει ο Βάργας εφέτος)


La Leyenda negra atribuye a los españoles extremada crueldad en la conquista y
gobierno de las Indias.

Leyenda negra como «opinión contra lo español difundida a partir del siglo XVI» y como
«opinión desfavorable y generalizada sobre alguien o algo, generalmente infundada»

Se designa así a la corriente de opinión antiespañola que se desató en Europa durante


los siglos XVI-XVII. Comenzó siendo una crítica a los abusos cometidos en la conquista de
América y derivó luego hacia una crítica general del imperialismo español, en particular
de la política de Felipe II.

La «leyenda negra» es por así decir, la imagen exterior de España tal como España
la percibe [...] La leyenda negra consiste, por tanto, en los rasgos negativos —que
son objetivamente los más repetidos— que la conciencia española descubre en la
imagen de ella misma.

8
5. Quienes eran los adelantados en la epoca Colonial?

Adelantados — Los adelantados fueron los primeros gobernantes españoles que


hubo en América.
Este título tuvo origen en España, donde tenían jurisdicción civil y militar; eran
personas que luchaban contra los moros, adelantando las fronteras, es decir,
ganando tierras para la corona. Lograda la unificación, y siendo innecesarios sus
servicios, se concedió este título solo con carácter honorífico.
En América fue utilizado por los reyes desde un principio, pues Colón fue nombrado
adelantado, en el sentido de que adelantaba las fronteras de Castilla. Después fue
concedido en repetidas ocasiones, cuando la corona, exhausto su tesoro y ante las
necesidades de conquistar y colonizar las Indias, buscó la colaboración particular
para llevar a cabo las expediciones.
El adelantado debía costear (αντέξει οικονομικά) la empresa y recibía de la corona
consentimientos y directivas. Entre ambos se firmaba un contrato
llamado capitulación donde se fijaban las obligaciones y derechos de cada uno.
El título se otorgaba en forma vitalicia y a veces por dos vidas. Los adelantados
podían repartir tierras y encomendar indios, nombrar funcionarios menores, fundar
poblaciones que se estipulasen, dictar ordenanzas, que debían ser confirmadas antes
de dos años; eran jefes principales de 1ustidia, sólo debían dar cuenta de sus actos
ante el rey o el Consejo de Indias.
En el Río de la Plata el primer adelantado fue Don Pedro de Mendoza.

6. Como estaba organizado la sociedad Colonial?

La jerarquía social
Los españoles

Los criollos
(hijos de españoles pero nacidos en el Nuevo Mundo)

Los mestizos
(hijos de padres de distinta raza -- europea, indígena,
negra o asiática; los de piel clara tenían más
posibilidades de ascender en la sociedad)

Los esclavos Los indios

9
(Mestizaje:la posición de cada clase social y de cada uno de sus distintos elementos)
Españoles o Peninsulares: blancos nacidos en España, originalmente lo constituían
los conquistadores
Criollos: blancos nacidos en América. Se empleó este término primeramente
referido a los hijos de los conquistadores y primeros pobladores.
Mestizos: la mezcla de razas en América, bajo los efectos y las consecuencias de la
conquista era inevitable. Rechazados tanto por los blancos cómo por los indígenas.
Indios: los naturales que eran caciques colaboraron con los conquistadores y
recibieron a lo largo del periodo colonial un trato preferencial por parte de los
españoles, fueron conservados en sus puestos de dirigentes locales para exigir
tributos y trabajo a las masas indígenas, facilitando así el sistema español de
dominación indirecta
Negros y esclavos (al final del siglo XVII): el africano fue desarraigado de sus
comunidades de origen y traído a América contra su voluntad.

7. En que consistio la reforma Colonial en Mexico durante el siglo XIX

Β. Θέματα Σεπτεμβρίου 2009 στον Βάργας:

1. Describe brevamente el periodo precolombino

La América Precolombina

a. Paleoindio (18.000 A.C.-7.000 A.C.) Paleolítico


b. Arcaico o Mesoindio (7.000 A.C. -2.500 A.C.) Mesolítico
c. Formativo (2.500 A.C.-300 D.C.) Neolítico
d. Clásico (300 D.C.-900 D.C.) Edad de bronze
e. Posclásico (900 D.C.-1500 D.C.) Edad de hierro

El adjetivo precolombino se utiliza para nombrar a aquello que sucedió o que existía
en América antes de las expediciones de Cristóbal Colón. Puede considerarse, por lo
tanto, que el periodo precolombino se inicia con el desarrollo de los primeros
asentamientos humanos en el continente y se extiende hasta la conquista europea.
La América precolombina, de este modo, existió durante miles de años, ya que
abarca desde el arribo de los primeros migrantes asiáticos hasta 1492,
cuando Colón y sus hombres desembarcaron en el continente para comenzar con el
proceso de conquista. Lo habitual es que se nombre como pueblos precolombinos a
aquellos que se encontraban en el suelo americano cuando arribaron los europeos.
Los incas, por ejemplo, son considerados como una de las civilizaciones
precolombinas más importantes. Su imperio, con base en la actual ciudad peruana

10
de Cusco, se extendió por diversas regiones
de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina.
Entre los grandes legados de los incas que aún pueden observarse, se destaca
el Machu Picchu, una ciudadela construida en el siglo XV en las montañas de
la Cordillera Central del Perú.
Los mayas fueron otros de los grandes pueblos precolombinos. Asentados en zonas
de México, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador, los mayas desarrollaron
imponentes construcciones que todavía pueden apreciarse en diversos países
americanos, como la ciudad de Chichén Itzá.
Entre las civilizaciones precolombinas más relevantes también se pueden mencionar
a los aztecas o mexicas, que habitaron en México. Este puebloes reconocido por los
historiadores por su tradición guerrera.
Precisamente es muy importante dentro de la historia del arte lo que se conoce
como arte precolombino que es, por tanto, aquel que se realizó en el continente
americano antes de la llegada de Cristóbal Colón. Entre las obras más importantes de
ese periodo, además del ya citado Machu Pichu, se encuentran las cerámicas
escultóricas de la cultura Moche, el Templo del Sol en Cuzco, las Cabezas Colosales
de la civilización Olmeca, el Templo de Quetzalcóatl o la Cueva de las Manos en la
Patagonia Argentina.

El Paleoamericano o Paleoindio es la era inicial y la más larga de la historia


americana (Comprende todos los sucesos ocurridos aproximadamente antes
del 8000 a. C.). Durante ese tiempo se desarrollaron las primeras herramientas de
piedra y las bases de la diversidad étnica y lingüística de América precolombina. Por
extensión, se aplica también el término para designar a los seres humanos que
vivieron en el continente durante esa fase.
Mas...
América precolombina es el nombre que se da a la etapa histórica del continente
americano que comprende desde la llegada de los primeros seres humanos hasta el
establecimiento del dominio político y cultural de los europeos sobre los pueblos
indígenas americanos. Esta época comprende miles de años, y sucesos tan
relevantes como las primeras migraciones humanas desde Asia a través de Beringia y
la revolución neolítica.
El concepto refiere a la época anterior al arribo de Colón a América en 1492. Sin
embargo, se emplea usualmente para englobar la historia de todas aquellas
sociedades nativas antes de que se hiciera notable la influencia europea, a pesar de
que esto ocurrió décadas o siglos después del primer desembarco de Colón. En
español suele usarse como sinónimo de América prehispánica.

Culturas de la América precolombina


En la América precolombina se desarrollaron cientos de culturas y decenas de
civilizaciones originales a lo largo de todo el continente. Las consideradas altas

11
culturas precolombinas surgieron en Mesoamérica y los Andes. De norte a sur
podemos nombrar las
culturas Mexica, Tolteca, Teotihuacana, Zapoteca, Olmeca, Maya, Nazca, , Inca y Tia
huanaco entre otras. Todas ellas elaboraron complejos sistemas de organización
política y social y son notables por sus tradiciones artísticas y sus religiones.
En los asentamientos humanos no alcanzaron un nivel cultural tan elevado como en
las civilizaciones antes señaladas, en parte por su menor densidad de población y,
sobre todo, por sus actividades seminómadas (caza de varios animales, etc.).
Las civilizaciones americanas descubrieron e inventaron elementos culturales muy
avanzados como calendarios, complejos sistemas de mejoramiento genético como el
que generó el maíz y la papa, sistemas de construcción antisísmicos, así como un
dominio en el trabajo de la piedra, sistemas de gestión ambiental de amplias zonas
geográficas, sistemas de riego, nuevos sistemas de escritura, nuevos sistemas
políticos y sociales, una avanzada metalurgia y producción textil.
Las civilizaciones precolombinas también descubrieron la rueda, que no resultó de
utilidad productiva debido en parte a las cordilleras y selvas donde se encontraban,
pero fue utilizada para la fabricación de juguetes.
Otro de los elementos comunes de las culturas precolombinas que alcanzó un alto
grado de desarrollo fue la edificación de templos y monumentos religiosos, siendo
claros ejemplos las zonas arqueológicas de Tiahuanaco, Cuzco, Machu
Picchu y Nazca, en los Andes Centrales; y Teotihuacan, Templo
Mayor, Palenque, Tulum, Tikal, Chichén-Itzá, Monte Albán, en Mesoamérica.

2. Los caracteristicos culturales de los Incas

Los incas, también llamados quechuas, fueron el pueblo de mayor poder, población
(2.000.000) y expansión en la América precolombina. Su origen se encuentra en el
actual Perú, pero se expandieron también por parte de los actuales territorios de
Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina.
Eran muy habiles politicamente y reconocían sus formas culturales. La lengua que
hablaban se llamó Quechua y era la lengua más hablada de la época (lengua franca)
No tenían escritura pero un sistema con muchas fibres de diferentes colores. Un
sistema decimal, el quipus.

Su dominio, que comenzó en el siglo XIII continuó hasta la llegada de los


colonizadores españoles en el siglo XVI, y se cree que su caída se debe en parte al
descontento que tenían algunos pueblos dominados por los incas, que en algunos
casos se unieron a los europeos

Arquitectura
La arquitectura inca se caracterizó por su sencillez y simetría. La forma de la
pirámide trunca (pirámide sin punta) es característica de esta cultura.
Para construir sus casas, utilizaban piedra, que se unían de forma perfecta, sin dejar

12
huecos entre sí. Los techos eran de paja(Οι στέγες ήταν από άχυρο). En las
construcciones más importantes, las piedras se tallaban y lijaban hasta obtener
paredes lisas (οι πέτρες ήταν σκαλισμένες και λειασμένες σε λείους τοίχους). La
piedra estaba construida en formas muy variadas con monolitos de grandes
dimensiones. Las mismas aún pueden apreciarse en la ciudad de Cuzco.
Los edificios monumentales tenían funciones administrativas o religiosas. Entre ellos
se encuentra Machu Picchu, conjunto de edificiaciones a 2490 m. Era un sitio
estratégico construido en la montaña que nunca fue ocupado.
Aunque no se conoce la historia de este sitio, se cree que pudo haber sido un centro
ceremonial y que estaba dividido entre una zona urbana, otra agrícola y otra
religiosa.

Camino del Inca


El Camino del Inca era el sistema de caminos que unían las ciudades más
importantes de este amplio territorio, de Norte a Sur y del mar a la montaña. Tenía
un eje longitudinal(διαμήκης άξονας) en la cordillera y otro en la costa. Por ejemplo,
une la ciudad de Cuzco con Machu Pichu. Su extensión total llega a los 30.000
kilómetros. Eran también ingenieros excelentes y construyeron puentes aéreos.

Economía
La economía incaica se basaba principalmente en la agricultura, en especial el
cultivo de papas y maíz, aunque también porotos, zapallos, quinoa, algodón y
cacahuetes. La agricultura estaba dirigida por el Estado, ya que las tierras eran
comunales y el Estado se encargaba de repartirlas entre las familias según el número
de integrantes de cada una. El cultivo se realizaba incluso en las laderas de las
montañas, gracias a un sistema de terrazas.
Además, utilizaban telares para fabricar prendas de vestir y abrigo de algodón
(βαμβακερό παλτό) o lana de llama. Las llamas y las alpacas también se utilizaban
como medio de transporte y ganado.
El Imperio Inca no sólo era muy exitoso económicamente sino que además repartía
sus riquezas entre todos sus habitantes.

Arte y artesanía
El arte incaico se expresaba en diversas formas.

 La pintura se mostraba tanto en murales como en mantos, pero también en


diseños geométricos que adornaban la cerámica.
 Las plumas de las aves se utilizaban para adornar abanicos, camisas y otras
prendas de vestir.
 Tenían un amplio desarrollo artesanal en la textilería.
 Su manejo de los metales como cobre, bronce, platino, plata y hierro fue
difundido a todas las poblaciones conquistadas por los incas.
 Además, se ha encontrado evidencia de instrumentos musicales, tanto de
viento como de percusión.
13
Religión
Tenían una religión politeísta, es decir que creían en muchos dioses, pero el principal
era el dios Sol, llamado Inti.

Sacrificios humanos
Se han descubierto evidencias de sacrificios humanos como ofrenda a los dioses
incaicos, principalmente a Inti, el Sol. Primero se realizaba un banquete en honor a
los sacrificados, habitualmente niños, y luego eran llevados por el sacerdote a la alta
montaña donde eran sacrificados. Esta no era una práctica habitual sino en casos
muy excepcionales, como ante desastres naturales, terremotos, o alteraciones
cósmicas.

3. Qien era Fernand de Magallanes?

Fernando de Magallanes fue un militar, explorador, marino y navegante portugués


de linaje noble, nombrado por la Monarquía Hispánica adelantado, capitán
general de la «Armada para el descubrimiento de la especería» y comendador de
la Orden de Santiago.
Al servicio de Carlos I, inició en 1519 la expedición en la que descubrió el canal
natural navegable que hoy recibe el nombre de estrecho de Magallanes, realizando
la primera navegación de origen europeo desde el océano Atlántico hasta el océano
Pacífico, llamado hasta entonces mar del Sur. Esta expedición, en la que Magallanes
murió, se convirtió en la primera circunnavegación de la Tierra cuando una de
sus naos, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, regresó a España en 1522.

4. Quien eran los Welser?

A. Los Welser, familia de poderosos banqueros alemanes, celebran en marzo de


1528 un contrato con Carlos I, rey de Castilla, quien a la vez era Carlos V, emperador

14
de Alemania, para la explotación y poblamiento de la provincia de Venezuela.
Ambrosio Alfínger es nombrado gobernador y capitán general de la recién creada
provincia. En febrero de 1529 llegan las primeras naves de los Welser a las costas de
la “Coriana”, con Alfínger al mando. Vienen también los agentes comerciales
alemanes, las autoridades españolas en lo económico y fiscal, y los representantes
de la Iglesia. De esta manera se inicia la conquista, exploración y dominación de
Venezuela. Concluida la fundación de la primogénita ciudad, Santa Ana de Coro, los
alemanes se dan a la tarea de recorrer el territorio.

Por el puerto de La Vela establecen relaciones con las cercanas islas del Caribe,
conservando la sede del poder en la recién creada ciudad, único centro de control
político y administrativo de la provincia.

B. El 27 de marzo de 1528 Carlos V y los Welser celebran un contrato mediante


el cual éstos obtienen en arrendamiento el territorio correspondiente a la
Provincia de Venezuela. Actuaron en España, en representación de los alemanes,
Geránimo Sailer y Enrique Ehinger. Un hombre de la confianza de éste, Ambrosio
Alfinger, recibió el despacho de Primer Gobernador y Capitán General de la
Provincia de Venezuela.
Entre las obligaciones que tenían los alemanes estaban las de fundar por su
propia cuenta dos pueblos y tres fortalezas y llevar par cada una de las
poblaciones 300 hombres; debían también aportar 50 técnicos para explotar las
minas de la región. En virtud de este contrato con los Welser, el alemán
Ambrosio Alfinger se convierte en el primer Gobernador de Venezuela.

C. Dado que el emperador Carlos V abre en 1525 la posibilidad de que extranjeros pudiesen
establecerse en América en las mismas condiciones que los españoles, los financieros
alemanes deciden aprovechar la oportunidad de hacer negocios en el Nuevo Mundo. Entre
los primeros en aventurarse destaca la familia Welser al abrir una factoría en Santo
Domingo y explotar minas de plata en México. Como parte del pago de una deuda, el 28 de
marzo de 1528 consiguieron del emperador Carlos V la exclusividad para la conquista y
colonización del territorio comprendido entre el Cabo de la Vela(actual Colombia)
y Maracapana (actual Venezuela), la denominada Provincia de Venezuela, siendo los
primeros europeos no latinos que iniciaron el proceso colonizador en América. El primer
gobernador de estos territorios inhóspitos fue el alemán Ambrosio Ehinger (o Alfinger), que
utilizó como base la isla de La Española, donde los Welser habían fundado dos ciudades y
tres fortificaciones

El Dorado representaba el principal interés de la familia Welser, así como lograr


encontrar el Mar del Sur (Estrecho de Magallanes), pero sus esfuerzos exploratorios no
fueron exitosos en encontrar ninguna de ellas, mas sí señalaron el camino para la futura
conquista del territorio venezolano.
En 1614, en los albores de la Guerra de los Treinta Años, fue declarada la quiebra de la Casa
Welser resultando en que Matías Welser fue encarcelado y se perdiera el rastro de sus
archivos.

5. La piramide social de la Colonia Α6

15
C. Ιούλ 2011
1) Leyenda negra A4
2) Poios htan o Maggallanes B3
3) Revolucion cubana ΔΕΝ…
4) Las causas de la revolucion Mexicana y lo mas importante de la Constitucion de 1917 ΔΕΝ.
5) Kati gia ton Allente kai gia ton Pinochet ΔΕΝ…
6) Las rebeliones anteriores a las guerras de independencia

Antecedentes al proceso independentista


Muchos años antes del comienzo del conflicto, en 1808, se reconocen antecedentes
al proceso independentista en Hispanoamérica. Algunos se produjeron en la América
española, otros en la metrópoli española, y el último grupo fueron internacionales,
de influencia mundial reconocida, como la revolución francesa o la independencia de
los Estados Unidos de América.
En Hispanoamérica
 Desde décadas anteriores existieron revoluciones de las más diversas características y
finalidades, pero que no formaron parte del movimiento independentista
hispanoamericano, entre las que se destacaron la rebelión de Túpac Amaru I en Perú
(1570), la de Guillén de Lampart en México (1640-1643), las Revoluciones de los
Comuneros en Paraguay (1721-1735), la del canario Juan Francisco de León contra el
monopolio de la Real Compañía Guipuzcoana en Venezuela (1748), el
levantamiento maya liderado por Jacinto Canek en Yucatán, México (1761), y el
levantamiento quechua-aymara liderado por Túpac Amaru II en el Cuzco, Perú (1780-
1781). La Revolución de los comuneros en Socorro (actual Santander, Colombia),
además de la guerra de Arauco en la que el pueblo mapuche había detenido el avance
español por más de dos siglos.

 Las ideas liberales de la Ilustración que fueron difundidas en América y en toda Europa y
que llegaban a las universidades, las academias literarias y las sociedades económicas
fomentaron los ideales revolucionarios que eran contrarios a la actuación de
la Monarquía española en su Imperio. Entre estas nuevas ideas sobresalían el principio
de soberanía nacional, el contrato social de Rousseau, y los derechos individuales,
opuestos al absolutismo real.
 Los encuentros de los máximos dirigentes hispanoamericanos de la revolución en el
exterior y la participación de algunos de ellos en las revoluciones liberales europeas, así
como sus contactos con los gobiernos exteriores.
En España
Por parte de la misma monarquía española se desarrollaron planes para dar una
independencia total, regulada y pacífica a los virreinatos americanos durante los
años 1804 y 1806, pero que se vieron interrumpidos por sucesos dramáticos de la
política europea española bajo el reinado de Carlos IV de España.

16
Internacionales
 La Declaración de Independencia de los Estados Unidos realizada en 1776 por las trece
colonias americanas de Inglaterra, dio inicio a los procesos
de independencia del colonialismoeuropeo;
 La Declaración de Derechos de Virginia de 1776, la primera en proclamar que todos los
hombres son por naturaleza libres e independientes y tienen una serie de derechos
inherentes de los cuales no pueden ser privados.
 La Revolución Francesa en 1789 que proclamó la igualdad de todos los franceses y sus
derechos fundamentales; aunque excluía a los esclavos de sus colonias.
 La revolución haitiana de 1805 realizada por los esclavos negros de esa colonia francesa, la
primera en abolir la esclavitud y la primera en lograr la independencia del colonialismo
en América Latina y el Caribe.

D. 22 Ιουν 2012

1) Características de los Incas B2

2) Quien era Malinche y su papel en la conquista


La Malinche fue una mujer nahua oriunda de la región sur del actual
estado mexicano de Veracruz que jugó un papel importante en la conquista española del imperio
mexica. La Malinche sirvió de intérprete, consejera e intermediaria de Hernán Cortés. En 1519,
fue una de las veinte mujeres esclavas dadas como tributo a los españoles por los indígenas
de Tabasco, tras la batalla de Centla.Más adelante se convirtió en concubina de Cortés y dio a luz
a su primer hijo, Martín, quien es considerado uno de los primeros mestizos surgidos de
la conquista de México.

Papel de la Malinche en la Conquista de México


 Para los conquistadores, tener una intérprete confiable fue de suma importancia.
Así, Bernal Díaz del Castillo, un soldado-escritor a quien debemos la Historia verdadera
de la conquista de la Nueva España, habla constantemente de la "gran mujer" doña
Marina: "Sin la ayuda de doña Marina, escribe, no hubiéramos entendido los idiomas de
la Nueva España y de México". Es evidente que sin un intérprete y "lengua", Cortés no
habría podido desarrollar la exitosa política de alianzas que pactó con diversos grupos
resentidos por el imperio mexica. Pero el papel de doña Marina fue mucho más allá que
su rol como traductora, pues sabemos que fue ella quien le dio aviso a Cortés de la
peligrosa emboscada que los cholultecas preparaban contra las fuerzas españolas
cuando estas, camino a Tenochtitlan, descansaban dentro de su ciudad. Este aviso
desató una feroz represalia contra los cholultecas por parte de Cortés. Por su parte
Rodríguez de Ocaña, otro conquistador, afirma que después de Dios, la mayor razón
para el éxito de la conquista fue Marina.

3) Los periodos precolombinos B1

17
4) La Casa de Contratación
La Casa de la Contratación de Indias fue una institución que se estableció en 1503 en Sevilla.
Fue creada para fomentar (προωθήσει) y regular el comercio y la navegación con los territorios
españoles en el Nuevo Mundo. Estableció un asiento (un documento) para monopolizar el
comercio español con el Nuevo Mundo
Creada en 1503 en Sevilla era el lugar donde se controlaba el comercio entre España y sus
colonias. La idea era lograr monopolizar el comercio marítimo transatlántico, dejando a Sevilla
como único puerto operador
Más...
Funcionamiento.- Como controladora del tráfico marítimo, la Casa se encargaba del
aprovisionamiento y del pertrecho de las flotas, y de la inspección de los barcos que se disponían
a zarpar para América. Sus funcionarios aparejaban las flotas, compraban mercancías, daban
instrucciones a los navíos, fomentaban el trato con Indias, estaban atentos a las necesidades de
Ultramar, y cuidaban del registro de todas las embarcaciones.

El Consejo de Indias, fue el órgano más importante de la administración


indiana (América y las Filipinas), ya que asesoraba (έδινε νομικές συμβουλές) al Rey en la función
ejecutiva, legislativa y judicial. Se formó en 1511 como una sección dentro del Consejo de
Castilla para más tarde, en 1524, conformarse como una entidad propia . Los miembros del
consejo de indias eran designados por el rey, en general eran personas ilustradas y competentes
con facultades legislativas sobre América, nombraban a los Virreyes, gobernadores, oidores,
jueces, etc. Ejercían, además, el derecho de patronato.

Para controlar desde España su gigantesco Imperio los reyes españoles crearon dos
grandes instituciones, llamadas Casa de Contratación y Consejo de Indias.

A medida que el imperio español fue extendiéndose a través de las Indias Occidentales, lo que
ahora se conoce como América Latina, se complicó el control y la administración. No era posible
en el siglo XVI viajar constantemente cruzando el Océano Atlántico, es más, los reyes rara vez
salían de su lugar de origen. Por este motivo los Reyes Católicos Isabel y Fernando crearon la
Casa de Contratación.

LA CASA DE CONTRATACIÓN.
Creada en 1503 en Sevilla era el lugar donde se controlaba el comercio entre España y sus
colonias. La idea era lograr monopolizar el comercio marítimo transatlántico, dejando a Sevilla
como único puerto operador. Los sevillanos tienen un puerto muy bien protegido, pues hay que
remontarse por el río Guadalquivir para poder llegar. Estaba compuesta por dos salas, una de
gobierno y otra para los temas de justicia. En lo comercial debía llevar registros de todo lo que
entraba y salía por este puerto, cobrando los impuestos correspondientes a la Corona. Desde
América llegaban oro, cacao, algodón y plata, y desde España se iba mercurio, vino, telas finas y
herramientas. El registro incluía a toda nave que zarpara o llegara, incluyendo los nombres de
todos sus tripulantes. En lo judicial era el tribunal conocedor de las causas criminales
desarrolladas durante el viaje de ida o el de vuelta, de los decomisos y otros delitos. Lentamente
fue siendo reemplazada por las Audiencias, y en el año 1790, el rey Carlos IV de España la
eliminó.

18
CONSEJO DE INDIAS.
Encargado de asesorar a Carlos I de España en temas ejecutivos, legislativos y judiciales,
referidos a América; se crea en 1511 como una sección del Consejo de Castilla, pero en 1524 se
le declara como un órgano independiente, con el nombre de Real y Supremo Consejo de Indias.
Al principio fue itinerante, hasta que en 1561 se estableció con sede en Madrid. Estaba
compuesto por un Presidente, que semanalmente se reunía con el rey, y 12 consejeros, expertos
en temas legales y muchas veces con la experiencia de haber estado en las Indias Occidentales.
Varios profesionales estaban en forma permanente trabajando para el Consejo, por ejemplo un
abogado un contador, un astrónomo, un cosmógrafo; y había funcionarios “burocráticos” tales
como relatores, cronistas, secretarios, e incluso un encargado de custodiar el sello oficial que se
ponía a todas las resoluciones hechas por el Consejo. Este funcionario recibía el exagerado título
de Gran Canciller. Las decisiones del Consejo eran radactadas y como un escrito eran llevadas
donde el Rey, él cual en el margen hacía sus correcciones. El texto una vez pasado en limpio era
convertido en ley.
El Consejo debía proponer el sistema más adecuado para administrar América. Eso incluía
delimitar subdivisiones territoriales, proponer personas para ocupar los cargos políticos, tales
como virreyes y gobernadores. Debía nombrar a los jueces que harían el Juicio de Residencia
para saber si el funcionario nombrado fue honesto en su cargo. Tenía que “espiar” la
correspondencia tanto oficial como privada que iba y venía de Europa a las colonias. Debía
certificar los libros que podían transportarse a las Indias, basándose en los dogmas de la Iglesia
Católica. Y era el encargado de elaborar las Reales Cédulas que el rey firmaba, y aprobar las
normas legales hechas localmente en América. También el Consejo tenía participación en las
decisiones militares en América, a través de un suborganismo llamado “Junta de Guerras de
Indias”.
Por otra parte el Consejo de Indias cumplía una función religiosa, pues debía revisar las
ordenanzas papales, las cuales para deber ser cumplidas en el Imperio debían tener el “pase
regio”. Además dividía territorialmente a los obispados y era el encargado de nombrar a tres
candidatos para que le Papa decidiera cual de ellos debía ser el obispo.

Una bula es un documento sellado con plomo sobre asuntos políticos o religiosos, en cuyo caso,
si está autentificada con el sello papal, recibe el nombre de bula papal o bula pontificia. La
palabra proviene del latín bulla, término que hace referencia a cualquier objeto redondo
artificial, y en un principio se utilizaba para referirse a la medalla que portaban al cuello, en
la Antigua Roma, los hijos de las familias nobles hasta el momento en que vestían la toga.
Generalmente se llama bulas a los documentos pontificios que son expedidos por la Cancillería
Apostólica papal sobre determinados asuntos de importancia dentro de la administración clerical
e incluso civil, constituyéndose en uno de los instrumentos más extendidos en los que se
fundamenta y expande la autoridad del pontífice.

5) Economía colonial y economía republicana


(εδώ ζητούσε κι έναν όρο που όμως δεν...)

La economía colonial fue, lógicamente, complementaria de la española, tendiente a satisfacer de


aquellos productos que España no tenía, pero que a la vez pudieran soportar el largo viaje desde
América.
La economía se basaba en casi todo el territorio en el trabajo indígena estructurado en el sistema
de encomiendas, y la mita, que originaron abusos.
La principal fuente de riqueza era la tierra y sobre ella, los conquistadores establecieron un
sistema feudal. Primero, la propiedad de la tierra se obtuvo por donación de la Corona, y luego
por compra., pero sólo podían convertirse en propietarios los conquistadores, los pobladores, los
beneméritos de las Indias y sus descendientes y la mita, que originaron abusos

19
La economía colonial basa su nombre en la época en que predominaban las colonias
de los países más poderosos de Europa como lo eran España e Inglaterra, en donde
existía un monopolio por parte de ellos hacia las tierras y personas que allí
habitaban. Por ello, la economía colonial se caracteriza por la comercialización de los
productos generados por la tierra, agricultura y minería, luego la ganadería y de
manera más incipiente la industria especialmente textil y pequeñas manufacturas.

Con la llegada de los españoles se acaba la vida tranquila y llena de abundancia de


los indios americanos. Los conquistadores son seducidos por las riquezas indígenas y
comienzan a presionar a los nativos para que muestren la procedencia del oro y sus
adornos. Entonces comienza una verdadera carrera para encontrar metales
preciosos lo que permitió a los españoles descubrir importantes yacimientos
mineros, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Una verdadera fiebre
por la riqueza fácil se apoderó de los europeos, cuyo principal lazo de unión con
América será, en adelante, la producción minera y el comercio que se desarrolló en
torno a ésta.

En un comienzo los conquistadores españoles menospreciaron la agricultura,


dedicándose principalmente a la minería. Pero los centros mineros no podían
subsistir sin agricultura y ganadería, pues debían resolver los problemas de
alimentación y transporte. Así, en torno a las explotaciones mineras se establecieron
haciendas y estancias, dirigidas a satisfacer las necesidades de la población minera.
Desde la América indígena salían cargamentos a todo el mundo de numerosas
especies vegetales: como el maíz, la papa, los frijoles, el cacao, la mandioca o yuca,
el tabaco, la coca, los tomates, el maní, el aji, la vainilla, el algodón, el caucho, el
maguey o pita, el guano, el índigo, numerosas frutas tropicales (piña, chirimoya,
mango, ananá, guayaba, mamón, papaya, chirimoya) y plantas medicinales como la
quina, coca, zarzaparrilla, liquidiámbar y distintos bálsamos. Los españoles
introdujeron a nuestro territorio los cultivos de cereales, leguminosas, hortalizas, la
vid, el olivo, la caña de azúcar y algunas especias de origen asiático. Asimismo,
caballos, cerdos, vacas, ovejas y aves de corral, animales traídos por los
conquistadores, se reprodujeron y dispersaron rápidamente por todo el territorio
americano.

Las instituciones económicas de la Colonia, que tenían que ver con el trabajo de la
tierra, y las actividades mercantiles eran: Mita: turnos de trabajo obligatorio en las
minas, haciendas, obras etc. Encomienda: repartición de tierras a los españoles con
los indígenas

6) Intervenciones extranjeras en Latinoamérica- 1 ejemplo ΔΕΝ…

7) Las revoluciones más importantes antes de las querras de la


independencia C6

20
E. 19 Σεπ 2012

1.quipus A1

2. carecteristicas basicas de los Olmecas

Se cree que la olmeca fue la primera cultura mesoamericana que habitó en las
tierras bajas del centro y sur de México, como comunidad precursora de todas las
demás culturas precolombinas (aztecas, toltecas, mayas).

Se estima que los olmecas vivieron entre los años 1500 y 400 antes de Cristo.

Tuvieron una gran influencia en mesoamerica. Eran los primeros que hicieron
pirámidas y establecieron ciudades muy amplios y muy grandes donde se
concentraba la comunidad.

En materia de arquitectura sorprende el enorme esfuerzo humano que significó la


construcción de grandes obras en piedra y barro(πηλός), incluidas las 17 célebres
cabezas colosales de terrazas, rellenos, cortes y paredes de contención para
construir las ciudades y los centros ceremoniales.

Los olmecas desarrollaron una incipiente agricultura y cultivaron el maíz con cultivo
intensivo(con mucho intención) y extensivo(en grandes lugares). También
fueron cazadores y pescadores.

Los olmecas comerciaban con pueblos vecinos, a quienes les vendían sus productos
llevándolos por rutas terrestres o fluviales. También emplearon el trueque
(ανταλλαγή).

La olmeca era una sociedad teocrática, su jefe supremo era también sacerdote.
Rendían culto a diferentes divinidades (politeísmo); la principal era el jaguar.

Fueron los primeros en desarrollar un sistema de escritura jeroglífica y tenían


tambien sistema numérico y un calendario

El metal va a tener un carácter religioso y no utilizalista, no heremientos... Conocían


el plátino que no existía en Europa. Podían manejarlo a los 4.000 grados(!) con
técnicas complejas. Cuando venían los españoles el oro no tenía el valor que tenía en
el viejo mundo.

3. reforma mexicana del siglo 19 ΔΕΝ…

4. Encomienda

La encomienda consistía en la asignación (ανάθεση), por parte de la


corona, de una determinada cantidad de aborígenes a un súbdito
español, al que se denominaba encomendero, en compensación (αποζημίωση)
21
por los servicios prestados. Tras esto, el encomendero se hacía responsable
de los nativos puestos a su cargo, los evangelizaba, y percibía los beneficios
obtenidos del trabajo que realizaban los nativos.
ENCOMIENDA : Grupo de familias de indios asignado a los pobladores para que les
sirvieran a éstos y asu descendientes por dos generaciones. A cambio de este servicio, cada
encomendero debía procurar la evangelización delos indígenas de su encomienda.

Más...

Las causas para crear la institución de la encomienda, fue que los conquistadores no tenían
las capacidades físicas para trabajar la tierra, dado el clima y en muchos casos la altitud de las
tierras conquistados, por ello se estableció que los indígenas siguieran trabajando las tierras y
que tengan un pago por su trabajo, de esto modo no se establecería la esclavitud, ya que a
España lo que le interesaba es que los nativos sigan siendo su mano de obra y además que
sean fuentes de tributos a la corona. Con el paso del tiempo la encomienda fue perdiendo su
idea original y finalmente fue abolida en 1718.

Durante los primeros años de la encomienda, no existía ningún tipo de


regulación ni jurisdicción que garantizase los derechos de los aborígenes, por
lo cual, éstos eran explotados. Con las Leyes de Burgos de 1512 se
establecieron una serie de pautas con respecto al uso de la encomienda, y se
hizo especial hincapié en el buen trato a los aborígenes. Sin embargo,
los abusos continuaron perpetuándose.

La encomienda fue una institución que permitió consolidar la dominación del espacio que se
conquistaba, puesto que organizaba a la población indígena como mano de obra forzada de
manera tal que beneficiaran a la corona española. Se encontró una manera de recompensar a
aquellos españoles que se habían distinguido por sus servicios y de asegurar el establecimiento
de una población española en las tierras recién descubiertas y conquistadas.
La encomienda también sirvió como centro de culturización y de evangelización obligatoria. Los
indígenas eran reagrupados por los encomenderos en pueblos llamados "Doctrinas", donde
debían trabajar y recibir la enseñanza de la doctrina cristiana a cargo generalmente de religiosos
pertenecientes a las Órdenes regulares. Los indígenas debían encargarse también de la
manutención de los religiosos.

Encomendero
Antiguamente, se llamaba encomendero al que por Merced Real tenía indígenas encomendados
en cualquiera de las colonias españolas de América y Filipinas.
El encomendero era la cabeza de parte de una institución colonial llamada encomienda. El
encomendero tenía numerosas obligaciones, de las cuales las principales eran enseñar la
doctrina cristiana y defender a sus encomendados (como los indígenas encomendados en
cualquiera de las colonias españolas de América y Filipinas), así como defender y ayudar a
multiplicar sus bienes.
La encomienda era un privilegio escasamente otorgado a sólo algunas pocas personas, las cuales
les eran otorgados por la cuestión económica. Existen numerosas discusiones acerca de si la
Merced de la Encomienda otorgaba o no automáticamente el estatus de hidalguía o nobleza a
una persona -son pocos los que lo niegan- pero lo que está claro es que para recibirla había que
probar la limpieza de sangre y honor del linaje, por lo tanto, sólo las personas con condición
de hidalgos podían recibirla.1
22
Tradicionalmente, el encomendero era una persona con mucho dinero y con poder en la
sociedad colonial, pues las cantidades de tierra dadas para las encomiendas solían ser muy
grandes y de gran productividad. Los indígenas encomendados tenían la labor de trabajar la
tierra y producir. Los encomenderos también pagaban impuestos a la corona en proporción a lo
que recibían del trabajo de los nativos. Los impuestos que pagaban los encomenderos se
conocían con el nombre de "la demora" y se distribuían así: una quinta parte del total para el rey,
una cuota para el cura o encomenderos doctrinero.

Las Leyes de Burgos


En 1512 las denuncias de Fray Montesinos, relativas a algunos abusos de estas primeras
encomiendas, provocan la inmediata promulgación de las Leyes de Burgos ese mismo año,
ampliadas un año después, donde se desarrolla y define de manera explícita el sistema laboral en
las encomiendas, con los siguientes derechos y garantías de los indios y las obligaciones de los
encomenderos de trato justo: trabajo y retribución equitativa y que evangelizara a los
encomendados. Sin embargo, a partir de la secularización del imperio español, estas obligaciones
fueron omitidas transformándose la encomienda en un sistema de trabajo forzado para
los pueblos originarios en favor de los encomenderos.4 El 9 de diciembre de 1518, esta ley se
enriquece estableciendo que solo podrán ser encomendados aquellos indios que no tengan
recursos suficientes para ganarse la vida, así como que en el momento en que fuesen capaces de
valerse por sí mismos, habrían de cesar en la encomienda.1 Las leyes llegaban a obligar a enseñar
a leer y escribir a los indios.

5. quien eran los Wesler B4


6. como ha cambiado la economia de latinoamericadespues de la liberizacion, a q se debe la
deuda extrerna ,segun lo q hemos visto en clase ΔΕΝ…

07 Φεβ 2013 Δρόσος


Έβαλε 7 ερωτήσεις, να επιλέξουμε τις 6

1.Caracteristicas de la sociedad incaica Β2

2.Educación en la colonia

3.Pirámide social durante la colonia Α6

4.Dictadura de Pinochet

5.Constitución Mexicana 1917

6.Gobierno de Perón

7.Revolución Cubana

F. 31 Αύγ 2007

1. calendario y sistema numerico de los mayas

Los mayas son la primera cultura que representó en América el número 0. Es decir,
de alguna manera, los mayas ya entendían el concepto de “cero” y “nada”.
23
Los mayas no inventaron este sistema numérico para realizar operaciones
matemáticas, sino para medir el tiempo. Por ello, la mayoría de símbolos
encontrados en los restos arqueológicos están encaminados a la medición del
tiempo y su división en fracciones.

El sistema vigesimal que utilizaban los mayas se considera uno de los más precisos
jamás creados. De hecho, se cree que la precisión del calendario Maya era mayor
que la del calendario gregoriano y tan preciso como lo son los sistemas de medición
actuales.

Si bien es cierto que los mayas utilizaron principalmente este sistema de numeración
para medir el tiempo, también es cierto que realizaron, gracias en parte a ellos,
numerosos avances en matemáticas, geometría o astrología.

Sistema numérico
Los antiguos mayas descubrieron dos ideas fundamentales en matemáticas: el
valor posicional y el cero.
El sistema maya es vigesimal, no decimal como el nuestro. Esto significa que, en
lugar de contar con diez dígitos, del cero al nueve, los mayas contaban desde el
cero hasta el diecinueve antes de empezar de nuevo en el siguiente orden.
Nuestro sistema numérico emplea diez símbolos para representar cada uno de
los dígitos. Los numerales mayas se escriben con sólo tres símbolos: un punto,
que significa uno; una raya, que es un cinco, y el glifo de un caracol para
representar el cero.

El calendario
Otro de los milagros producidos por la cultura maya fue el calendario de la
cuenta larga, sistema más preciso que el calendario gregoriano, que es el que
usamos hoy en día. Una comparación sencilla ilustra el grado de perfección a que
llevaron los mayas sus medidas del tiempo:
Los Mayas son una de las más grandes civilizaciones humanas. No sólo tienen una excelente
agricultura, cerámica y la escritura jeroglífica, pero también tienen obras arquitectónicas
impresionantes y arte simbólico, así como matemáticas, astronomía y calendarios.

Para entender el ciclo del calendario Maya, es necesario saber un poco acerca de su sistema
numérico, que es un sistema vigesimal, es decir, sobre la base del número 20. El sistema utiliza
tres símbolos numéricos básicos, una concha para el cero, un punto para el 1 y una línea para el
5. También hay que resaltar es que los Mayas fueron una de las primeras civilizaciones en el
mundo en desarrollar el concepto del cero.
24
Ahora bien, veamos el calendario: el calendario y el sistema numérico están estrechamente
relacionados. Los Mayas tenían dos calendarios: Tzolkin de 260 días, con 13 meses de 20 días
cada uno, y el Haab de 365 días, con 18 meses de 20 días cada uno y un mes más corto de 5
días (llamado Wayeb). El Tzolkin era un calendario ritual, mientras que el Haab era civil; el
Wayeb era considerado de “mala suerte”. Con estos dos calendarios, es posible calcular cuando
inician un nuevo ciclo: el mínimo común múltiplo de 260 y 365 es 18,980 días, equivalente a 52
años civiles o 73 años rituales. La astronomía también jugó un papel importante, por ejemplo,
los astrónomos Mayas calcularon el período sinódico de Venus (después del cual el planeta
regresa a la misma posición) siendo éste de 584 días. En dos ciclos de 52 años, Venus habría
dado 65 vueltas y volvería a la misma posición.

2. constitucion mexicana del siglo XX. Caracteristicas basicas ΔΕΝ…


3. el termino latinoamerica

Latinoamérica (o América Latina) es un concepto que refiere a un cierto conjunto de países que
se encuentran en el continente americano. La delimitación de ese conjunto puede variar ya que
existen diferentes criterios para la conformación del grupo.

Por lo general, Latinoamérica se refiere a los países americanos cuyos habitantes hablan en
español o en portugués. En ciertos ámbitos, en cambio, la idea de Latinoamérica suele
asociarse al conjunto de países americanos situados al sur de los Estados Unidos.
Mas....

En general, los países latinoamericanos comparten características culturales y


sociales ya que han sido territorios coloniales de las mismas naciones europeas
(España, Portugal y Francia). De todas formas, además de las diferencias de idioma,
también pueden mencionarse múltiples variaciones políticas, ambientales y de otro
tipo.
Por todas las características mencionadas, es difícil hablar de América Latina como
una unidad. Incluso en la cultura muestra una rica diversidad, ya que combina, según
el territorio, elementos de las culturas nativas (inca, maya, etc.) con influencias
europeas y africanas.

El término “Latinoamérica” es una invención de Napoleón III de Francia. El monarca necesitaba


justificar políticamente la invasión de México en 1862. Por eso, distinguió entre una América
anglosajona y una América latina. Está última era una zona de interés para los países del Sur de
Europa. Las tropas francesas tuvieron que huir de México a toda prisa pocos años después, pero
la palabra Latinoamérica todavía se usa hoy en día.

América Latina o Latinoamérica es un concepto étnico-geográfico aparecido en el siglo XIX para


identificar una región del continente americano con habla mayoritaria de lenguas derivadas
del latín (principalmente español o portugués y en menor medida francés).

25
Hoy en día, América Latina o Latinoamérica son los términos más extendidos en los propios
países a los que se aplica el término, hasta el punto que latino (como abreviación de
latinoamericano) se usa ahora para designar a sus habitantes

4. organizacion politica durante la colonia

1. Los órganos Metropolitanos


El Consejo de Castilla
a. El Consejo de Indias: Solamente para las colonias Indias
b. La Casa de Contratación: Administraban las expediciones (Barcos, marinos,
comidas) El organo ejecutivo del Consejo de Indias en América. Se convierte en
organo jurísdico, económico... monstruo burocático con mucha corrupción.
2. Los órganos Americános
a. El virrey: El representante de la monarquía en el gobierno de los reinos
situados fuera de los propios límites fronterizos.
b. Las Audiencias: Un grupo de personas que ayudaban el virrey. Eran de varios
regiones y eran inpagados
c. Los Cabildos: Cada pequeña ciudad tenía una pequeña audiencia
d. Las Intendencias: Organos muy especializados (une los impuestos de guerra)
Eran los menos corruptos

Más...
ORGANISMOS DE GOBIERNO METROPOLITANOS
La Casa de Contratación de las Indias (1503)
La Corona castellana, al monopolizar los derechos de descubrimiento y soberanía
(κυριαρχία) sobre los nuevos territorios, quiso controlar también la emigración a
ultramar. El tráfico castellano con América se centralizó en Sevilla, donde el rey
tuvo un representante y pronto creó su Casa de la Contratación de las
Indias occidentales en 1503, a imitación del modelo lusitano de la Casa de Guiné e
Mina, más tarde Casa de India. La Casa de contratación tenía un carácter
económico. Sus objetivos principales eran: organizar y controlar el tráfico
marítimo, recaudar los impuestos de la Corona sobre el transporte de mercancías y
viajeros, juzgar los delitos civiles y criminales cometidos durante los trayectos
trasatlánticos o en contra de las leyes que regulaban la navegación de las Indias, y
el de regular y vigilar el movimiento migratorio a las Indias. El empeño por
controlar el traslado de los pasajeros a América permitió acumular una
26
documentación de gran interés para los historiadores y para la demografía
histórica.
El Consejo de Indias (1517) - Consejo Real y Supremo de las Indias
Los orígenes de este máximo órgano consultivo del gobierno de Indias se remontan
a 1517, fecha en la que los responsables de la política americana se
independizaron del Consejo de Castilla. Pero el Consejo Real y Supremo de Indias
no adquirió su forma definitiva hasta el reinado de Felipe II. Creado en 1524 para
atender (παρακολουθήσει) los temas relacionados con el gobierno de los
territorios españoles en América. En 1834 resultó definitivamente suprimido.
El Consejo de Indas realizó una extraordinaria tarea legislativa, adaptando las leyes
castellanas a las necesidades del Nuevo Mundo y elaborando otras nuevas en caso
de necesidad. Hizo una permanente revisión del extenso cuerpo legislativo que se
iba acumulando desde el inicio de la política indiana. El Consejo creó también la
figura del cronista de Indias.
Una gran parte de la legislación de Indias tenía como objeto la protección de la
población indígena: Leyes de Burgos (1515), las Ordenanzas sobre el buen
tratamiento a los indios (1526), las Leyes Nuevas (1542). Para hacer cumplir estas
leyes se creó la figura del Protector de indios, cargo que desempeñó Bartolomé de
las Casas.
A principios del siglo XVIII, con la reforma de la administración pública llevada a
cabo por el primer rey de la Casa de Borbón, Felipe V, el Consejo de Indias pasó a
depender, en tanto que órgano superior de justicia para las colonias americanas,
de la Secretaría de Estado y de Despacho de Marina e Indias. En medio de la guerra
de la Independencia española, resultó suprimido y restablecido sucesivamente en
varias ocasiones desde 1809 hasta el final de la misma, en 1814, para desaparecer
de la estructura organizativa del Estado español, de forma definitiva, en 1834.

ORGANISMOS DE GOBIERNO AMERICANOS


Los CABILDOS
La base política de la colonia la formaban los cabildos, instituciones municipales
que en su día constituirían la base de los movimientos emancipadores. Ya dijo
algún autor que España sembró cabildos en toda Hispanoamérica y recogió más
tarde naciones.
El cabildo americano era un organismo dedicado al gobierno de las ciudades de la
América hispana. En teoría estaba elegido por los vecinos, pero estuvo muy
mediatizado por los virreyes. Tenía carácter colegiado y estaba basado en el

27
modelo español de ayuntamiento o cabildo castellano medieval. Cada cabildo
estaba constituido por un conjunto de vecinos elegidos por sus conciudadanos
cabezas de familia, que en la mayoría de los casos fue sólo un planteamiento
teórico. Estaba formado por de 6 a 12 regidores y dos alcaldes mayores.
A partir de 1591, los cargos también podían ser adquiridos a través del sistema de
venta de oficios, hasta convertirse en vitalicios y hereditarios. Los cargos de
alcaldes y regidores se elegían anualmente. Para controlar este sistema de cabildos
colegiados, eran nombrados por el rey o el virrey los llamados corregidores o
alcaldes mayores, que no podían ser vecinos de la ciudad en la que ejercían ni
poseer tierras ni en ella ni en su distrito. También había corregidores de indios,
dedicados al gobierno de las poblaciones indígenas. Algunos de estos corregidores
fueron indígenas.
Durante los primeros años de la vida de las ciudades, los cargos del cabildo fueron
ocupados por los encomenderos, que posteriormente fueron sustituidos por las
elites económicas hasta convertirse en muchos casos en monopolio de
las oligarquías, cuyos componentes se iban eligiendo entre sí un año tras otro.
Estas oligarquías, poseedoras de grandes capitales, formaron el germen de las
tendencias independentistas en el siglo XIX. Estos cabildos, que se consideraban
depositarios de la autoridad de la nación, fueron el preludio de la independencia
de la América hispana (Buenos Aires, Bogotá, 1810).
Cabildo
El Cabildo fue un organismo representativo de la comunidad, que velaba por el buen
funcionamiento de una ciudad y tenía jurisdicción sobre el territorio de la misma. El concejo
o cabildo estaba compuesto por los alcaldes o jueces municipales y por los concejales o
regidores. El número de los primeros oscilaba de uno, en las pequeñas poblaciones, a dos en
las demás; el número de los segundos variaba según la importancia de las ciudades: en villas
y pueblos solía haber de cuatro a seis; en las urbes destacadas ocho; en las capitales
virreinales, doce o más

Las AUDIENCIAS
Como eslabón intermedio entre los cabildos y el virrey, estaban las audiencias, que
eran un organismo colegiado integrado por jueces (ένα συλλογικό σώμα
αποτελούμενο από δικαστές), denominados oidores, con la función de administrar
justicia y actuar como tribunales de apelación en las diferentes provincias(να
διαχειρίζεται τη δικαιοσύνη και να ενεργεί ως εφετεία στις διάφορες επαρχίες).
Más tarde se añadió un fiscal. En el orden jerárquico, ocupaba un lugar por debajo
del virrey, aunque mantenía un alto nivel de independencia. Las audiencias
americanas tuvieron mayores competencias que las españolas, que sólo actuaban
como tribunales de justicia.
28
Con el título de audiencias gobernadoras, ejercieron el mando en las primeras
áreas conquistadas, antes de la formación de los virreinatos. Su principal cometido
fue reforzar la autoridad real frente al poder que reclamaban los conquistadores,
así como consolidar el gobierno colonial tras un periodo inicial de formación. En
estos casos, desempeñaban al mismo tiempo la función de gobierno y la de
justicia, llegando a veces a hacer funciones de virreyes.
Transplantadas a América, la fundación de las audiencias americanas represente el
paso de la conquista a la colonización, controlada por la Corona española.
Al final se formaron once audiencias en tierras americanas y una en Manila
(Filipinas).
El papel que desempeñaba la audiencia en su relación con el virrey era
fundamentalmente consultivo y de asesoramiento. Pero su función fundamental
era la judicial y actuaba con independencia del propio virrey. En cuanto a la
Hacienda, la audiencia tenía la misión de cuidar de los intereses de la Corona. La
audiencia asumía las funciones del virrey en caso de muerte en activo de éste.
Los VIRREINATOS
En la cima de la organización jurídico-política estaban los virreyes.
Virrey era el título utilizado en España, Portugal, Gran Bretaña y Francia para
denominar al representante de la monarquía en el gobierno de los reinos situados
fuera de los propios límites fronterizos.
En la Edad Media, en los antiguos reinos de la corona de Aragón, el virrey
gobernaba en ausencia del rey, asumiendo sus funciones como “otro yo” del
soberano. Este cargo aparece a principios del siglo XV en España y tiene muchas
veces carácter transitorio. Respondía a las necesidades de la administración de la
Corona de Aragón, en la que el monarca era rey de todos y cada uno de los
diferentes reinos que quedaban incorporados a la Corona: Aragón, Cataluña,
Valencia y Mallorca, así como de las conquistas realizadas fuera de los límites
peninsulares.
Al residir los reyes en Castilla, durante el siglo XVI, la institución del virreinato o
virreino se hizo permanente, si bien se tendió a reforzar su carácter administrativo,
como lugarteniente general. El cargo pasó a la América colonial a partir de 1535.
El título recayó en miembros de la nobleza castellana, y conllevaba amplios
poderes y elevada dignidad.
Ya antes del descubrimiento de América, el convenio que los Reyes Católicos
firmaron con Cristóbal Colón en las Capitulaciones de Santa Fe (1492) otorgaba a
Colón los oficios de almirante, virrey y gobernador en cuantas islas o tierra firme

29
descubriera. A pesar de este nombramiento y del que mantuvo su hijo Diego
Colón, el título y sus definitivas competencias no quedaron fijados hasta 1535.
Los virreyes eran elegidos entre los miembros de la nobleza española,
especialmente la castellana y solamente en casos muy contados fueron nombrados
para desempeñar el cargo personajes nacidos en América (criollos). A veces y con
carácter interino, ocupaban este puesto eclesiásticos, especialmente arzobispos,
mientras llegaba desde España el nuevo virrey nombrado por el monarca. El
periodo de mandato estuvo limitado a seis años y luego a tres, con posibilidad de
renovación.
Las atribuciones de los virreyes eran amplias, pero estaban oficialmente muy
controladas. Los virreyes carecían de la independencia necesaria para actuar con
iniciativa propia. A veces se originaban disputas por la competencia por la
confusión de funciones con los gobernadores y capitanes generales. Al final de su
mandato eran sometidos a una inspección denominada juicio de residencia.
La Corona instituyó las “visitas” para controlar a sus funcionarios, incluido el virrey.
El “visitador” era nombrado para el caso por el mismo rey y tenía que informar al
rey sobre los abusos cometidos por las autoridades, proponiendo las reformas
necesarias. El virrey estaba obligado a rendir al rey de España cuentas de todos los
asuntos importantes de su gobierno, incluidos los de carácter religioso.
Etapas del desarrollo político de Hispanoamérica:
La América de los Austrias > siglos XVI-XVII
Durante los siglos XVI y XVII sólo existieron dos virreinatos:
Virreinato de la Nueva España (1535) desde México a Panamá.
Virreinato del Perú (1542) resto del continente, excepto la costa
venezolana y las Antillas, que pertenecían a la antigua Audiencia de Santo
Domingo (1512).
La América de los Borbones > siglos XVIII-XIX
Virreinato de Nueva Granada (1719-1724, 1740) con Venezuela,
Colombia y Ecuador.
Virreinato del Río de la Plata (1776) Argentina, Uruguay, Paraguay y
parte de Bolivia.
Lucha por la independencia > 1810-1825
Formación de las naciones independientes actuales.
Lucha por la democracia: Caudillismo y oligarquía > 1825-1900
Lucha entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas.
30
ESTRUCTURA SOCIAL DE LA COLONIA AMERICANA
Hasta la llegada de Diego Colón como gobernador a Santo Domingo (1509), la sociedad
antillana estaba constituida por inmigrantes de la clase humilde procedentes de Andalucía
occidental y Extremadura, algunos vascos, aragoneses, genoveses, esclavos negros
hispanizados y gentes de varia procedencia. El mestizaje racial ya se había iniciado, ya que
la mayoría de los inmigrantes llegados de Europa eran solteros.

Llega Diego Colón, acompañado de su esposa, de familia noble, y comienza a


constituirse una sociedad estamental al estilo castellano. La élite del poder la
formaban los funcionarios reales. Los repartimientos y encomiendas de indios, servirían
de base a una jerarquización social, apoyada en los siguientes factores; la condición de
hidalgo, a falta de nobles, era la más apreciada por los gobernadores; los lazos de
amistad y paisanaje con los que ejercían el poder; la veteranía y experiencia en la
frontera del baquiano. Primero estaban los funcionarios públicos y los clérigos, les
seguían en influencia los encomenderos y misioneros, luego los empresarios
(mercaderes, prestamistas, dueños de medios de explotación o de
transporte); a continuación estaban los propietarios de plantaciones o de
ganado. En los niveles más inferiores estaban los técnicos mineros, los
empleados y criados, los artesanos, los aventureros, los vagabundos.

G. 18 Φεβ 2008

1. Las epocas Precolombinas, con pocas palabras. B1


2. La Constitucion Mexicana, su creador, fecha, acondecimientos. ΔΕΝ…
3. Quien era Magallanes, su obra? Β3
4. El ciudadano comun Inca-La Piramide social Inca, sus funciones. ΔΕΝ…
5. La funcion de la Casa de Contratacion. D4

H. 16 Σεπ 2008
1)Cuál era la base de la estructura social en los Incas? ΔΕΝ…
2)Describe brevemente las características más importantes de la civilización
Olmeca. E2
3)Qué era la Audiencia en la época colonial?
Un grupo de personas que ayudaban el virrey, de varios regiones. Eran inpagados.(Vargas)

La Real Audiencia fue un órgano judicial (tribunal) con funciones políticas, administrativas y
judiciales creado por la Corona de Castilla.

La Real Audiencia era el supremo tribunal (δικαστήριο ) de justicia durante la época colonial. Fue
un organismo político-administrativo que residía en las principales ciudades de América.

31
Formado por cuatro oidores o magistrados, era tribunal de primera instancia en algunos casos, y
de apelación de las sentencias de los jueces inferiores

4)Quién fue Malinche y cuál fue su papel histórico? D2


5)Cuáles fueron las principales rebeliones independistas durante el
siglo XVIII?

Rebelión de Túpac Amaru II


La rebelión de Túpac Amaru II o Gran Rebelión movilizó una considerable
cantidad de indios e incluyó también grupos de criollos, mestizos y negros. Su
base social creció junto con el descontento generado por las reformas
borbónicas: no solo habían subido los impuestos, sino que se perjudicó el
comercio con Potosí al crearse el virreinato de Río de la Plata (1776).. Como él,
otros curacas, mestizos y criollos estaban descontentos. Su ejecución pública
se produjo en la plaza central de la ciudad 1781. Con él murieron sus esposa,
y su hijo mayor.

6)Quiénes eran los Welser?Describe brevemente su presencia en América. B4


7)Describe brevemente los hechos inmediatos que condujeron al comienzo de la Revolución
Mexicana. ΔΕΝ…

I. 11 Μαρ 2009
1. το ημερολόγιο των Μάγιας (3 μονάδες) F1
2. η πολιτική οργάνωση κατά την αποικιοκρατία (3 μονάδες) F4
3. η βασική και μέση εκπαίδευση κατά την αποικιοκρατία (3 μονάδες) ΔΕΝ…
4. συνθήκες που οδήγησαν στην επανάσταση του Κάστρο στην Κούβα. Ποιά ήταν η πρώτη
επαναστατική πράξη. (4 μονάδες) ΔΕΝ…

J. Σεπτεμβρίου (23/9/14) Δρόσος


1. Las características y la pirámide social de la civilización azteca

La civilización azteca, también conocida como mexica o tenochca, fue un próspero


pueblo mesoamericano de filiación nahua, fundadores de la ciudad-estado de
México-Tenochtitlán (ubicada en el territorio de la actual Ciudad de México) y que
en el período posclásico tardío (hacia el siglo XV) se convirtieron en la cultura
dominante de la región hasta la llegada de los conquistadores europeos.

Junto con las culturas olmeca, tolteca y de Teotihuacán, los aztecas o mexicas fueron
una de las principales civilizaciones mesoamericanas en cuanto a desarrollo y
extensión territorial, cuya máxima expresión lo consistió el Imperio Azteca (1325-
1521 d.C.), del cual aún persisten restos culturales y lingüísticos en la población
indígena de México.

32
La civilización azteca dominó la región cultural, política y económicamente hasta el
inicio de las guerras de conquista, y a pesar de los rigores de la colonización, mucho
es el interés que despiertan hoy en día, cuando es posible reconocer lo avanzada de
su cultura en cuanto al manejo de los materiales, la astronomía, el desarrollo de
sistemas propios de medición y la arquitectura.

Organización social

La sociedad mexica se componía de castas, encabezadas por una nobleza militar,


dirigente de la clase guerrera sumamente activa. Luego estaban los sacerdotes y
encargados del culto, y luego los plebeyos (macehualtin), encargados de las labores
agrícolas y de ingeniería.

Aportaciones Culturales:
-Calendario Civil y Religioso.
-Uso e invención del cero.
-Figuras y Vasijas con figuras de Jaguar.
-Centros ceremoniales.
-Escritura Jeroglífica.
-Cabezas colosales y gladiadores.
-Primeras edificaciones de piedra.
-Desarrollo de la astronomía.

2. La administración durante la colonia


3. La evolución del conflicto entre civilización y barbarie durante los siglos XIX y XX

K. Θέματα 24/1/2017

1.Sistema numérico y calendario maya. F1


2.La pirámide social durante la época colonial. A6
3.La administración durante la época colonial. F4

Los organismos que administraron América fueron:


– Consejo de Indias
– Casa de Contratación
– Virreinatos
– Capitanías generales-Gobernaciones
– Audiencias
– Consulado
– Cabildo
El Consejo de Indias y la Casa de Contratación eran organismos que funcionaban en
España, mientras que el resto estaba establecido en América.

33
La Administración colonial en América

EL DOMINIO ESPAÑOL EN AMÉRICA: Para asegurar el dominio de los territorios


americanos y mantener la autoridad sobre sus habitantes, la corona española creó
un sistema para administrar sus colonias. Para ello estableció instituciones de
gobierno en España y en América, todas bajo el control del rey.

INSTITUCIONES EN ESPAÑA

EL REY: En la cúspide de la pirámide del poder estaba el rey, instalado siempre en


España. Gobernaba de manera absoluta aunque se hacía asesorar por funcionarios,
su voluntad era la última palabra.

CONSEJO DE INDIAS: Se creó en 1524 como un organismo que asesoraba al rey en


los asuntos de las Indias (América), es decir, lo informaba y le ayudaba a gobernar
estos territorios. Le proponía leyes para el nuevo territorio y nombres de personas
que ocuparían cargos de responsabilidad en América. Era también el máximo
tribunal de justicia y se preocupaba del trato que se les debía dar a los indígenas.

CASA DE CONTRATACIÓN: Creada en 1504, era el organismo que se preocupaba de


mantener el monopolio comercial. Autorizaba y controlaba el flujo de personas y
mercancías entre España y América.

INSTITUCIONES EN AMÉRICA

REAL AUDIENCIA: Era el máximo tribunal de justicia en cada Virreinato y


Gobernación. Lo presidía el Virrey o Gobernador y estaba formado por cuatro
oidores y un fiscal.

VIRREINATOS: Eran extensos territorios al mando de virreyes, representantes del rey


en América y duraban 6 años en el cargo. Generalmente eran miembros de la
nobleza y debían mantener la autoridad, defender los territorios y preocuparse de la
expansión de la fe católica.

GOBERNACIONES O CAPITANÍAS GENERALES: Eran unidades territoriales más


pequeñas que los virreinatos y dependían militar y políticamente de ellos. Recibían
este nombre las regiones donde los indígenas se mantenían en estado de guerra. Los
gobernadores que estaban a su cargo recibían el título de Capitán General porque
eran la máxima autoridad militar, también se les llamaba Presidente porque
presidían la Real Audiencia.

CORREGIMIENTOS: Eran los territorios en que se dividían las gobernaciones. Cada


corregimiento estaba a cargo de un funcionario llamado Corregidor quien era
nombrado por el Gobernador. Tenía que cobrar los impuestos, se preocupaba de las
obras públicas y de la protección de los indígenas.

34
CABILDOS: Existía un Cabildo en cada ciudad. Era la única institución elegida por los
vecinos. Era la institución que recogía las inquietudes y se encargaba de las tareas
cotidianas en la ciudad. Estaba compuesto por dos alcaldes, los regidores, el alférez
real, el alguacil, el fiel ejecutor y el procurador general.

RESUMEN DE LO MAS IMPORTANTE.


Desde un comienzo, España decidió centralizar todos los asuntos relacionados con sus colonias.
En la cúspide de la jerarquía político-administrativa estaba el Rey, quien era asesorado por
el Consejo de Indias, organismo que había sido creado en Sevilla en 1511. También, actuaba
como legislador y tenía el carácter de tribunal supremo de justicia.
De acuerdo a los principios mercantilistas imperantes en la época, la riqueza de las naciones se
medía por la acumulación de metales preciosos. Para estos efectos, España creó la llamada Casa
de Contratación, encargada de regir el comercio con las Indias.
El Gobernador
En la Capitanía General de Chile, la más alta autoridad era el Gobernador, quien ejercía también
funciones militares; de ahí que fuese designado Capitán General. Además, presidía la Real
Audiencia en su calidad de Presidente. Era designado por el propio monarca o el virrey del Perú
y duraba entre cinco o seis años en el ejercicio de su cargo.
La Real Audiencia
Era el máximo tribunal de justicia civil y criminal; asimismo actuaba como organismo asesor del
gobernador. Estaba compuesto por varios jueces y oidores.
Tanto los gobernadores como los miembros de la Real Audiencia eran españoles y gozaban de
especial consideración. Sin embargo, ellos debían cumplir con las siguientes exigencias:
 Prohibición de mantener negocios en la ciudad.
 Prohibición de contraer matrimonio con habitantes del lugar.
 Obligación de responder al Juicio de Residencia, que se realizaba una vez finalizado el cargo y
que consistía en someterse a una investigación para establecer si había abusado o no de su
autoridad.
El Cabildo
Era el órgano administrativo de las ciudades. Para pertenecer a él, había que ser vecino o
encomendero. Se trataba del único organismo de gobierno en que estuvieron representados
los criollos.
Entre sus funciones se contaban: ser tribunal de justicia en primera instancia, organizar el
ejército vecinal, fijar los precios y aranceles de bienes y servicios, decidir la cantidad de personas
que podía ejercer un determinado oficio, velar por la seguridad de las calles, aseo, ornato y
alumbrado, y mantener escuelas de primeras letras.
Las zonas rurales del territorio de una ciudad estaban a cargo de un corregidor, quien -además
del ejercicio de la justicia- debía preocuparse del bienestar de los indígenas, especialmente
los encomendados.

4.La revolución mexicana:sus representantes más importantes y la Constitución de 1917.


ΔΕΝ…

Καλή επιτυχία!

35