Vous êtes sur la page 1sur 4

Vizat,

Inspector școlar,

FIŞA CADRULUI DIDACTIC

1. Numele si prenumele ȘTEFĂNESCU ANA-MARIA

2. Disciplina/disciplinele predateLB. FRANCEZA+ LB. ENGLEZA

3. Unitatea de învăţământ COLEGIUL EMIL RACOVITA, BV.

4. Data nașterii 06.12.1983

5. Adresa STR. OITUZ, NR. 14A, SĂCELE, BV.

6. Telefon fix și mobil__/_0740294945_________ e-mail


ana_dumitrascu_2005@yahoo.fr

7. Studii universitare:

Universitatea din Pitești


Facultatea de Litere Anul absolvirii 2006
Postuniversitare Master Stiinta si practica traducerii Anul absolvirii 2008

8. Studii postuniversitare:
Universitatea Transilvania, Bv.
Facultatea de Matematică și Informatică Anul absolvirii 2012
Postuniversitare _________________________ Anul absolvirii________

9. Cursuri de formare continuă/ perfecționare

Instituția care a organizat Denumirea cursului Anul Rezultatul


cursul participării
(absolvent, formator
cu atestat etc.)

10. Grade didactice: grad didactic II


Deb_____________Def________________Gr.II 2011, 10 Gr.I__________
(an, nota)

11. Vechime în învăţământ (la 31 august 2014) 8 ani

12. Statutul: Titular (anul) _____2006_____/ Suplinitor __________

13. Denumirea optionalului/-lelor predat/-e în anul școlar 2013- 2014


-

14. Activități extrașcolare desfășurate în anul 2013-2014 , avizate de IŞJ... / ISMB


(denumire/data)
-
15. Coordonator/ membru in echipa de proiecte/programe educative/cu
finanţare europeană
Denumirea proiectului Calitatea (membru al echipei Sursa de Perioada de
de implementare, finanțare derulare a
coordonator, expert, proiectului
manager de proiect, etc.)

16. Cabinet de LIMBI MODERNE: DA___ NU___ Dotare cu material


didactic:______________________

17. Manuale utilizate:

clasa__________editura________________________________________________
clasa___________editura_______________________________________________
clasa___________editura_______________________________________________
clasa___________editura_______________________________________________
clasa___________editura_______________________________________________
clasa___________editura_______________________________________________
clasa___________editura_______________________________________________
clasa___________editura_______________________________________________

18. Nivelul de utilizare a calculatorului și a tehnicilor multimedia:


FB_x___B____S____

19. Limbi straine cunoscute:

________franceza, engleza, germana, italiana,


spaniola______________________________________
20. Gradație de merit: anul/anii
__________________________________________________________

21. Atribuții în anii școlari 2012-2013, 2013-2014

La nivelul unităţii de La nivelul La nivel judeţean** La nivel naţional***


învăţământ* comunităţii

*atribuţii la nivelul unităţii de învăţământ:funcţie de conducere, membru CE,


membru CEAC, lider sindicat, responsabil arie curriculară, comisie metodică, etc.
** atribuţii la nivel judeţean: metodist, responsabil de cerc pedagogic, mentor,
formator, propunator de subiecte pentru concursuri/olimpiade, membru în consiliul
consultativ, membru în grupuri de lucru, etc.
***atribuţii la nivel naţional: membru în Comisiile Naţionale de specialitate

22. Rezultate obținute la Concursuri școlare:

ETAPA CONCURSUL ANUL CLASA PREMIUL

JUDETEANA

NATIONALA

INTERNATIONALA

26. Activitate ştiinţifică

Coordonator Denumirea
de lucrări lucrării/lucrărilor
ştiinţifice: Autor/autorii
Editura
Anul
Autor de Denumirea
lucrări de lucrării/lucrărilor
specialitate Editura
Anul
Autor de Denumirea
lucrări de lucrării/lucrărilor
didactică Editura
Anul
Autor de Denumirea
manuale lucrării/lucrărilor
Editura
Anul

Data:
Semnatura: