Vous êtes sur la page 1sur 15

Przewodnik po tablicach rejestracyjnych

Sprawdź kto Cię właśnie wyprzedził lub czy obok


nie jadą służby publiczne!

Marzec 2018
Czasami mamy swoje powody, żeby sprawdzić
kto jedzie przed nami...

Tablice rejestracyjne pozwalają nam na szybką


identyfikację każdego pojazdu. Prawidłowo
odczytując numery, możemy sprawdzić skąd
pochodzi samochód, a także dowiedzieć się
czy samochód przynależy do którejś z służb
państwowych. Zobacz, co oznaczają symbole
na tablicach, jak wyglądają tablice tymczasowe
i zabytkowe, a także ile i w którym województwie
rejestrowanych jest najwięcej samochodów.
Biało-czarne, czyli standardowe tablice

Poszczególne elementy tablicy Symbole poszczególnych


województw

Wyróżnik Wyróżnik: Pierwsza litera na tablicy to symbol


województwa województwa, poniższe symbole
- miasta - jedna litera
- powiatu - dwie litery stosowane są od 2000 roku.

SB XXXXX
N
Z
B
C
W
F P

E
D L
Symbol
państwa O T
Wyróżnik
Nalepka konkretnego S
Euroband legalizacyjna pojazdu R
K
SEBA, KOZAK, MEG, MYSZA...
Litery na tablicy układają się w imię lub nazwę firmy? To indywidualne tablice.

Poszczególne elementy tablicy Symbole poszczególnych


województw:

Wyróżnik Nalepka G0-G9


N0-N9
województwa legalizacyjna
Z0-Z9
B0-B9
C0-C9
P0-P9
F0-F9 W0-W9

T0 Ranko
E0-E9
L0-L9
D0-D9
O0-O9 T0-T9
S0-S9

K0-K9 R0-R9

Symbol
państwa
Indywidualne tablice to koszt 1000 zł.
Wyróżnik
konkretnego Wniosek o ich wyrobienie składa się we
Euroband pojazdu
właściwym miejscu zamieszkania
Wydziale Komunikacji.
Biało-czerwone - tablice tymczasowe

Poszczególne elementy tablicy Służą do oznakowania pojazdów przezna-


czonych do badań homologacyjnych
i jazdy próbnej. O ich wydanie mogą
wnioskować producenci i jednostki ba-
Wyróżnik Nalepka
województwa ważności tablicy
dawcze.
tymczasowej

S0 XXXX
11 12 1
10 2 2
9 200 3 3
8 4 4
7 5

Wydaje się je na okres


6

nie dłuższy niż 6 miesięcy.


Do 2002 r. tablice te były obo-
wiązkowe przy każdej zmianie

Symbol
właściciela pojazdu. Obecnie
państwa Wyróżnik wydaje się je wyłącznie na
konkretnego
Euroband pojazdu
wniosek właściciela.
Żółte tablice - zabytek na drodze

Poszczególne elementy tablicy


Aby uzyskać żółte tablice:

samochód musi mieć


minimum 25 lat
Wyróżnik Wyróżnik:
województwa model samochodu nie może być pro-
- miasta - jedna litera
dukowany od 15 lat
- powiatu - dwie litery

samochód jest przynajmniej w 75%


zgodny z oryginałem

SG XX Żółte tablice umożliwiają zakup


polisy OC na kilka wybranych
miesięcy. Możemy więc na
Wyróżnik Symbol przykład ubezpieczyć go na
konkretnego samochodu
Symbol pojazdu zabytkowego okres lata, a za zimowe miesiące
państwa
Nalepka
spędzone w garażu nie płacić.
Euroband legalizacyjna
Symbol Państwo lub organizacja
Niebieskie? Służby dyplomatyczne państwa międzynarodowa
(wybrane oznaczenia)

001 Stany Zjednoczone

Poszczególne elementy tablicy 002 Wielka Brytania

003 Francja

004 Kanada
Wyróżnik
województwa 064 ONZ

Symbol Przeznaczenie pojazdu


państwa

0xx Prywatny pojazd

W 001700
personelu dyplomatycznego

2xx Prywatny pojazd


attache wojskowego

3xx Prywatny pojazd


personelu niedyplomatycznego
Wyróżnik
Symbol przeznaczenia 501 Służbowy pojazd ambasadora
państwa pojazdu
5xx Służbowy pojazd ambasady
Nalepka
legalizacyjna 7xx Służbowy pojazd ambasady

9xx Pojazd personelu konsularnego


Tablice służb wewnętrznych...

Wyróżnik Rodzaj pojazdu

HA Centralne Biuro Antykorupcyjne

HB Służba Ochrony Państwa (od 1 lutego 2018)

HC Urząd Celno-Skarbowy

HK Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego


i Agencja Wywiadu

HM Służba Wywiadu Wojskowego


i Służba Kontrwywiadu Wojskowego

HP Policja

HS Kontrola Skarbowa

HW Straż Graniczna
...i sił zbrojnych

Wyróżnik Rodzaj pojazdu

UA Samochód osobowy lub terenowy

UB Transporter opancerzony

UC Samochód dostawczy

UD Autobus

UE Samochód ciężarowy

UG Pojazd specjalistyczny

UI Kontrola Skarbowa

UJ Przyczepa

UxxxxxT Pojazd gąsienicowy


Nalepki - informacja, że pojazd dopuszczony jest do ruchu

Nalepka legalizacyjna Nalepka kontrolna Nalepka ważności tablicy


tymczasowej

NL/AAA0000000 11 12 1
10 2 2
9 200 3 3
AA 00000 8 4 4
NL/AAA0000000 7 5
6

2 sztuki 1 sztuka 1 sztuka


na tablice rejestracyjne w prawym dolnym rogu na tablicy rejestracyjnej
przedniej szyby tymczasowej

1 sztuka
do dowodu rejestracyjnego

Jeśli kupiłeś samochód i zmieniasz tablice rejestracyjne, aby łatwo


ściągnąć nalepkę z przedniej szyby, podgrzej ją delikatnie nawiewem
ciepłego powietrza z suszarki.
Jak zmieniała się liczba rejestrowanych pojazdów od 2010 roku?
Dotyczy samochodów nowych lub po raz pierwszy rejestrowanych w kraju

2 000 000

1 822 049

1 800 000

1 584 552
1 600 000

1 466 455 1 457 325

1 400 000 1 368 145 1 379 552


1 314 476

1 200 000

1 000 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Żródło: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców


Gdzie zarejestrowano najwięcej pojazdów w 2017 r.?

67tys.

pomorskie
34tys.
43tys.
warmińsko-mazurskie
31tys.
zachodnio- 55tys.
pomorskie
podlaskie

kujawsko-pomorskie

34tys. 228tys.
143tys. mazowieckie
wielkopolskie
lubuskie

70tys. 58tys.
87tys. łódzkie

lubelskie
dolnośląskie 25tys. 36tys.

świętokrzyskie
opolskie
127tys.
śląskie
55tys.
102tys.
podkarpackie
małopolskie

Żródło: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, dane od stycznia do sierpnia 2017.


Opłaty związane z rejestracją samochodu osobowego

SB XXXXX SG XX S0 XXXX T0 Ranko


11 12 1
10 2 2
9 200 3 3
8 4 4
7 5
6

Standardowe Zabytkowe Tymczasowe Indywidualne

Tablice 80 zł 100 zł 30 zł 1000 zł

Znaki legalizacyjne 12,5 zł 12,5 zł 12,5 zł 12,5 zł

Nalepka kontrolna 18,5 zł 18,5 zł 18,5 zł 18,5 zł

Dowód rejestracyjny 54 zł 54 zł 13,5 zł 54 zł

Opłaty ewidencyjne 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł

167 zł 187 zł 76,5 zł 1087 zł


Czytaj także:

Jak i kiedy wyrejestrować 252 zł za najtańszą polisę Jaką markę samochodu


samochód? roku 2017. Dlaczego wybrać, żeby nie przepłacić
kierowca zapłacił tak mało? za OC?
Rankomat - porównywarka nr 1 w Polsce

Rankomat.pl to największa Rankomat.pl współpracuje z 29 Właścicielem porównywarki


porównywarka ubezpieczeń towarzystwami ubezpieczeń oraz rankomat.pl jest:
w Polsce. Od 2008 roku pomaga operatorami GSM i instytucjami
Rankomat Sp. z o.o. Sp.k.
znaleźć najlepsze oferty ubezpieczeń finansowymi. Jest częścią Grupy
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa
samochodu, mieszkania i domu, Bauer Media, posiadającej
e-mail: kontakt@rankomat.pl
podróży oraz ubezpieczeń na życie. ugruntowaną pozycję na polskim
rynku.
Zajmuje się również porównywaniem
ofert operatorów GSM
(komorkomat.pl) oraz ofert
finansowych (finanse.rankomat.pl).

Kontakt dla mediów:

Joanna Pikuła
Manager ds. komunikacji
t: 533 338 250 e: media@rankomat.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie jakichkolwiek informacji z niniejszego raportu jest dozwolone wyłącznie
za podaniem źródła w postaci nazwy: rankomat.pl