Vous êtes sur la page 1sur 6

/ 30

BAHAGIAN A :

Jawab soalan yang berikut.

1. Senaraikan 3 warna asas yang kamu tahu dan warnakan objek


tersebut:
a)

M __ R __ H

b)

B __ R __

c)

K __ N __ N G

2. Lukisan jenis garisan dalam petak yang disediakan.


a) Garisan lurus

b) Garisan beralun

c) Garisan melengkung

d) Garisan titik-titik

1
3. Namakan objek atau karya tersebut:
a)

B N K

b)

O R G M

c)

C P N

2
4. Namakan gerakan mengikut gambar dibawah.

5. Lengkapkan lirik lagu “capan” dengan jawapan yang betul.

Satu dua ________________ empat,


jari capan
Sapu jari dengan _______________ ,

Lima ______________ tujuh lapan,


tiga enam
Guna ______________ untuk capan,

Ca ca ca pan pan pan, empat cat


Ca ca ca pan pan pan,

Satu dua tiga _____________________ ,

Lima enam tujuh lapan,

___________________.

3
/ 20

BAHAGIAN B

Pilih satu soalan sahaja.


1. Hasilkan satu karya origami dan hiaskan origami tersebut
dengan kreatif.
Alat dan bahan yang diperlukan :
- Kertas warna
- Gunting
- Gam
- Pembaris
- Magic warna dan pensel warna

2. Hasilkan satu karya ikatan dan celupan dengan kreatif

Alat dan bahan yang diperlukan:

- Tisu dapur
- Warna air atau warna poster
- Berus dan palate
- Getah
- Surat khabar

4
/ 20

BAHAGIAN B

Pilih satu soalan sahaja.


3. Hasilkan satu karya origami dan hiaskan origami tersebut
dengan kreatif.
Alat dan bahan yang diperlukan :
- Kertas warna
- Gunting
- Gam
- Pembaris
- Magic warna dan pensel warna

4. Hasilkan satu karya ikatan dan celupan dengan kreatif

Alat dan bahan yang diperlukan:

- Tisu dapur
- Warna air atau warna poster
- Berus dan palate
- Getah
- Surat khabar

5
6