Vous êtes sur la page 1sur 42

smart

CARTE TEHNICĂ
INSTALAȚIE DE VIDEO INTERFON ELECTRA
pentru clădiri de apartamente (blocuri)
gama smart

VTM.3S3.ROB(W) VTM.3S4.ROB(W)

smart smart +

VPM.BS(F)0.ROB

smart

Înainte de instalare citiți această carte tehnică.


Vă recomandăm să printați color pentru o mai bună înțelegere a schemelor electrice.
Cuprins:
1 PREZENTAREA INSTALAȚIEI 3

1.1 Destinație 3
1.2 Caracteristici generale 3
1.3 Funcțiunile instalațiilor VIDEO smart 4
1.4 Componența instalațiilor VIDEO smart 4
1.5 Caracteristici tehnice ale instalațiilor VIDEO smart 5
1.6 Schema bloc a instalației VIDEO smart 6
1.7 Conectarea terminalelor adiționale în apartament 6
1.8 Conectarea în paralel a panourilor exterioare VIDEO smart 7
1.9 Dimensionarea instalațiilor VIDEO smart 7
2 COMPONENTELE INSTALAȚIEI – CODIFICARE, DESCRIERE, CARACTERISTICI TEHNICE 8

2.1 Panouri exterioare VIDEO smart 8


2.2 Terminale VIDEO smart și smart + 10
2.3 Doza de derivație AUDIO - VIDEO 12
2.4 Doza de selecţie VIDEO 13
2.5 Unitatea centrală de comandă și alimentare 13
2.6 Tag de acces 15
3 INSTALARE 16
3.1 Cabluri recomandate pentru instalaţiile VIDEO smart 16
3.2 Instalarea dozei de derivație AUDIO - VIDEO 16
3.3 Instalarea terminalelor VIDEO smart şi smart + 18
3.4 Instrucțiuni de electro-securitate pentru unitatea centrală 18
3.5 Instalarea unității centrale 19
3.6 Instalarea dozei de selecție VIDEO 20
3.7 Instalarea yalei electromagnetice 22
3.8 Instalarea panoului exterior VIDEO smart 23
3.9 Scheme de conexiuni VIDEO smart 24

4 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIEI, PROGRAMARE 27


4.1 Verificarea corectitudinii conexiunilor și conectarea unității centrale (SCU) 27
4.2 Programare 27
4.3 Verificarea funcțiunilor și a reglajelor 31
4.4 Depanare 32

5 UTILIZARE 34
5.1 Instrucțiuni de siguranță în utilizare 34
5.2 Utilizarea terminalelor VIDEO smart și smart + 34
5.3 Utilizarea panoului exterior VIDEO smart 35

6 ÎNTREȚINERE 37

7 GARANȚIE 37

8 PRODUCĂTOR 37

ANEXE 38
smart

1 PREZENTAREA INSTALAȚIEI

1.1 Destinație

Instalația de videointerfon full-duplex tip ELECTRA-smart este destinată controlului accesului persoanelor străine în
imobile (blocuri de apartamente, sedii de firme, etc.). Locatarii folosesc tagul/cardul de proximitate pentru acces, iar
celelalte persoane cer şi primesc sau nu permisiunea de acces prin intermediul terminalelor video sau audio din
interiorul clădirii. Locatarii au posibilitatea să vadă pe display-ul terminalului persoana care apelează sau alte spaţii
comune exterioare.

1.2 Caracteristici generale

Tehnologie GLASS
Carcasă frontală cu ecran din Feedback sonor
sticlă antiefracție. Bip de confirmare pentru
Tastatură TOUCH iluminată în fiecare atingere a tastaturii
timpul utilizării. touch.
Ușor de curățat.
smart

Tastatură TOUCH
Trebuie doar să atingeți tasta
Full-Duplex hands free dorită.
În timpul convorbirii vorbești Simbolurile tastelor sunt
liber, fără nici o tastă de inscripționate pe spatele
apăsat. suprafeței GLASS.
Utilizare îndelungată fără
deteriorarea inscripționării
tastaturii.

Calitatea imaginii pe display


Monitorizare video
Datorită tehnologiei ELECTRA
de transmitere a semnalului Puteţi vedea oricând ce se
video pe distanță mare, întâmplă la intrarea în clădire
beneficiați de o calitate foarte şi în spaţiile comune din
bună a imaginii pe display. interiorul şi exteriorul clădirii.

pagina 3/42
smart

1.3 Funcțiunile instalațiilor VIDEO smart

Instalația VIDEO smart


+ apelarea cu ajutorul tastaturii panoului exterior a apartamentului căutat
+ vizualizarea din apartament a imaginii persoanelor care se află la intrarea în clădire
+ comunicație audio cu locatarul și solicitarea permisiunii de acces în clădire
+ deschiderea ușii de acces în clădire de la terminalul apelat
+ acces în clădire cu tag/card de acces (pentru locatarii imobilului)
+ monitorizarea video de către locatar a intrării în clădire
+ utilizarea terminalelor ca sonerie de apartament
+ monitorizare video succesivă pe maxim 5 camere (3 panouri adiţionale în paralel
sau 4 camere video externe suplimentare sau orice combinaţie între cele două)
+ comanda luminii pe casa scării sau a unei automatizări: comanda AUX
+ semnalizarea “ușă deschisă“ dacă ușa rămâne deschisă mai mult de 30 de sec. după
o comandă de acces (numai dacă yala transmite această informație)
+ afișarea listei locatarilor și a numerelor apartamentelor, afișarea de mesaje pentru
utilizator (indicații de căutare a numelui locatarului, convorbire, acces, anulare în
caz de eroare)

1.4 Componența instalațiiei VIDEO smart pentru blocuri de apartamente

- Panou exterior video smart tip: VPM.BS(F)0.ROB


- Terminale video smart sau smart + tip: VTM.3S3.ROB(W) sau VTM.3S4.ROB(W)
- Unitate centrală tip: SCU.VDN.ROW
- Doze derivație audio-video tip: VCB.4DN. ROW sau VCB.2DN.ROW
- Yală electromagnetică: orice tip de yală de CC (12Vc.c.) sau CA (12-24Vc.a.) sau yala ELECTRA YEM.xxx
- Tag-uri de acces tip: TAG.ELT.000
- Opţional: camere video externe
- Doză selecţie video: VSB.4DN.ROW sau VSB.2DN.ROW pentru mai mult de 1 cameră video suplimentară.

! În instalaţiile cu panou exterior VIDEO smart se poate conecta orice tip de terminal: video şi/sau audio smart +,
smart şi/sau ONE.

pagina 4/42
smart

VCB.2DN.ROW VSB.2DN.ROW

Yală de curent
continuu (12Vc.c.)
sau
Yală de curent
sau alternativ (24Vc.a.)
sau
Yală ELECTRA TAG.ELT.000
VPM. BS(F)0.ROB VTM.3S3.ROB(W) VTM.3S4.ROB(W) SCU.VDN.ROW VCB.4DN.ROW VSB.4DN.ROW YEM.xxx (35 × 62 × 7 mm)

Panou exterior smart Terminale video Unitate Doză Doză selecţie Yală de Tag de
pentru blocuri de apartamente smart sau smart+ centrală derivație video CC sau CA acces

1.5 Caracteristici tehnice ale instalațiilor VIDEO smart

Comunicaţie audio Full-duplex

Comunicaţie date Digitală - protocol CAN

Comunicație video Semnal video analogic

Număr maxim de terminale (apartamente)


255
în instalație

Număr maxim de adrese pentru terminale (*) 1999 (1 ... 1999)

Acces Tag/card de acces

Tensiune de alimentare a instalaţiei (alimentare a


230 V±10% / 50 Hz
unității centrale)

Curent maxim consumat din reţeaua de 230 Vc.a. 0,4 A c.a.

+14V - GND : +14Vc.c. (stabilizată )/2Ac.c.


Tensiuni/curenți de alimentare în instalație + Uv - GND : +14Vc.c. (stabilizată )/0.5Ac.c.
Ucam - GND : +12Vc.c. (stabilizată )/0.2Ac.c.

-30°C ... +60°C pentru componentele exterioare clădirii


Gama temperaturilor de funcţionare
0°C ... +45°C pentru componentele interioare clădirii

Umiditate relativă maximă 90% la + 20° C

Durata medie de utilizare 6 ani

Certificare CE

(*) Terminalele dintr-un bloc cu maximum 255 de apartamente pot primi adrese de apelare cuprinse în intervalul 0001 și 1999.
Ex.: blocuri cu mai multe scări în care apartamentele sunt numerotate succesiv.

pagina 5/42
smart

1.6 Schema bloc a instalației VIDEO smart

Instalație video smart

ETAJ N VTM.3S3(4).ROB(W) VTM.3S3(4).ROB(W)

6 6
/ /

6 6
/ VCB.4DN.ROW
/

6/
VTM.3S3(4).ROB(W) VTM.3S3(4).ROB(W)

ETAJ 1 VTM.3S3(4).ROB(W) VTM.3S3(4).ROB(W)


6/
6 6
/ /

6 6
/ VCB.4DN.ROW /

6/
VTM.3S3(4).ROB(W) VTM.3S3(4).ROB(W)

SCU.VDN.ROW
6 3
/ / 230 Vc.a

/
2
VPM.BS(F)0.ROB ACC
12V/1,3Ah

(Opțional)

cameră video balun video


externă Yală 3/
CC/CA
EXTERIOR PARTER

1.7 Conectarea terminalelor adiționale în apartament (maxim 2 video+2 audio)

smart smart smart+ smart+

De la doza De la doza
derivație 6 6 3 3 derivație 6 6 3 3
audio-video
/ / / / audio-video
/ / / /
de pe etaj de pe etaj

VTM.3S3.ROB(W) VTM.3S3.ROB(W) ATM.0S3.ROB(W) ATM.0S3.ROB(W) VTM.3S4.ROB(W) VTM.3S4.ROB(W) ATM.0S4.ROB(W) ATM.0S4.ROB(W)


principal adițional 1 adițional 2 adițional 3 principal adițional 1 adițional 2 adițional 3

smart+ smart

De la doza
derivație 6 6 3 3
audio-video
/ / / /
de pe etaj

VTM.3S4.ROB(W) VTM.3S3.ROB(W) ATM.0S4.ROB(W) ATM.0S3.ROB(W)


principal adițional 1 adițional 2 adițional 3
pagina 6/42
smart

1.8 Conectarea în paralel a panourilor exterioare VIDEO smart

ETAJ N

ETAJ 1 6/
6 6
VTM.3S3(4).ROB(W) / / VTM.3S3(4).ROB(W)

6 6
/ VCB.4DN.ROW /
VTM.3S3(4).ROB(W) VTM.3S3(4).ROB(W)
6/

EXTERIOR VPM.BS(F)0.ROB 230 Vc.a PARTER


/
Doză selecţie
3 video
/
VSB.4DN.ROW
6/ 6/

cameră video
externă
SCU.VDN.ROW
(Adr.1) 6/
Panou exterior
Intrare Nr. 1 /
balun video 4/ 2
ACC
12V/7Ah
Yală 3/
CC/CA
INTRARE NR.1
VPM.BS(F)0.ROB 230 Vc.a
/
3
/

cameră video 6/ 6/ 6/
externă

Panou exterior SCU.VDN.ROW


Intrare Nr. 2 (Adr.2)
balun video 4/ /
2
INTRARE NR.2 Yală 3/ ACC
CC/CA 12V/7Ah

INTRARE NR.4

1.9 Dimensionarea instalațiilor VIDEO smart


Date necesare din teren:
- numărul total de apartamente în scara de bloc - numărul de intrări în clădire la care se instalează
- numărul de etaje din scara de bloc panouri exterioare
- numărul de apartamente pe fiecare etaj - numărul de camere video suplimentare
- numărul de terminale din fiecare apartament - locul de amplasare a tabloului electric de alimentare
În funcţie de aceste date şi solicitările beneficiarului, se vor stabili:
1) numărul panourilor exterioare. Pentru fiecare intrare este necesar 1 panou exterior, o unitate centrală și o yală
electromagnetică! Dacă se montează mai multe panouri în paralel, este necesară și o doză de selecție VSB.4(2)DN.ROW
2) numărul şi tipul terminalelor solicitate de beneficiar: VIDEO sau AUDIO, one, smart sau smart+
3) numărul de doze de derivaţie necesare: o doză de derivație pentru fiecare 4 sau 2 apartamente pe un etaj
4) dacă sunt necesare surse de alimentare suplimentare locale (pentru instalaţii cu mai mult de 70 de terminale)
5) stabilirea modului de ramificare pe un etaj şi poziţionarea dozelor de derivaţie, astfel ca distanţele dintre dozele
de derivaţie şi terminale să nu depăşească 30 m.
6) locul de amplasare a panoului exterior, a unității centrale, a yalei electromagnetice, astfel încât să fie îndeplinite
condiţiile de instalare şi traseele de cablu să fie optim alese.

pagina 7/42
smart

8) numărul camerelor video exterioare. Se montează o doză de selecţie video VSB.4(2)DN.ROW pentru mai mult de 1 cameră
video suplimentară.
Distanţa maximă garantată, măsurată între panoul exterior şi cel mai îndepărtat terminal video din instalaţie este de 250 m.
Pentru distanţe mai mari consultaţi producătorul.

Pentru un bloc de 40 de apartamente, cu 10 etaje, 4 apartamente pe etaj, o singură intrare de acces în clădire, 2
camere exterioare, pentru o instalație VIDEO smart sunt necesare:
- panou exterior video smart: VPM.BS(F)0.ROB – 1 buc.
- terminale video smart sau smart + (câte un terminal în fiecare apartament): VTM.3S3(4).ROB(W) – 40 buc.
- doze de derivație audio - video: VCB.4DN. ROW – 10 buc. sau VCB.2DN.ROW - 20 buc.
- unitate centrală: SCU.VDN.ROW – 1 buc.
- doză selecţie video: VSB.2DN.ROW - 1 buc.
- camere video exterioare: 2 buc.
Exemplu - lungime cablu estimată: c.c.a. 320 m cablu UTP, (AWG24), cupru (40 x 8m/apartament)

2 COMPONENTELE INSTALAȚIEI – CODIFICARE, DESCRIERE, CARACTERISTICI TEHNICE


2.1 Panouri exterioare VIDEO smart
2.1.1 Codificarea panourilor exterioare VIDEO smart

VPM.BS(F)0.ROB

Video Panel smart Culoare - Black

Pentru Bloc Destinația produsului - România

Montaj: S (Surface) = montaj aparent Varianta constructivă


F (Flush) = montaj îngropat

2.1.2 Descrierea panourilor exterioare video smart

VPM.BS(F)0.ROB

Microfon
LED-uri IR

Cameră video
Orientabilă

Afișor LCD
B i ne ai ven i t !

F o rme a z a N R . s a u
ca u ta a p . cu

Tastatură TOUCH
numerică, cu backlight
Afișare și derulare
listă locatari

Tastă apelare/anulare
apel și anulare convorbire
Cititor RFID pentru
TAG-uri de acces
Difuzor

pagina 8/42
smart

Panou exterior video smart:


- se montează la intrarea în imobil;
- asigură apelarea terminalelor din instalație, convorbirea cu locatarul, transmite imaginea de la intrare pe
display-ul terminalului apelat,
permite accesul în scara blocului pe bază de tag de acces;
- comunicația audio full-duplex;
- comunicaţie de date digitală;
- realizat în tehnologie GLASS, cu tastatură TOUCH;
- apelează maximum 255 de terminale;
- poate comunica cu PC pentru salvarea/încărcarea bazei de date (coduri tag-uri de acces, listă de locatari);
- instalare: PLUG&PLAY;
- opţional :
- se poate conecta 1 cameră video externă (fără Doză de selecție video).
- se pot conecta 2 camere video externe cu VSB.2DN.ROW și maxim 4 camere video cu VSB.4DN.ROW;
- conectare în paralel (max. 4 panouri) pentru mai multe intrări într-un bloc;
- afișor electronic 4 rânduri, 16 caractere (listă locatari, mesaje de interacționare cu utilizatorul, meniu de
programare parametri panou);

2.1.3 Caracteristicile tehnice ale panourilor exterioare VIDEO smart

Tip panou exterior VPM.BS(F)0. ROB


Caracteristici
Tensiune de alimentare 12,0 ... 14,3 Vc.c. (stabilizată)
Tastatura tip TOUCH, 12 taste, iluminată permanent
Comunicaţie audio Full-duplex
Comunicaţie date Digitală - protocol CAN
Număr maxim de terminale (apartamente)
255
adresabile
Număr maxim de adrese pentru terminale 1999 (1 ... 1999)
Acces cu tag/card acces
- CCD, 1/3”, color, rezoluţie 573(H) x 597(V)pixeli;
- 420 Linii TV;
- unghi de vizualizare: 92° orizontal, 45° vertical;
Modul cameră video orientabilă - semnal video:1Vvv/75 PAL ;
- semnalizare prezenţă cameră video –1 LED ROŞU aprins
intermitent ;
- unghi de rotire stânga-dreapta: ± 25°

Iluminare în infraroşu 13 LED-uri, 850nm; intensitate luminoasă radiată de


7mW/sr per LED
Afişarea numărului apartamentului apelat şi modul afişor LCD, 4 x 16
a numelui locatarului caractere cu backlight
pe afișajul electronic
Listă de locatari (4 rânduri, navigare în listă)
Intrarea în modul de programare prin cod numeric (PIN)
Codul (codurile) tag-urilor de acces
Parametri programabili Adresă terminale
Adresă panou

Protecție antifurt Cu semnalizare sonoră prin difuzorul panoului exterior


Salvare bază date coduri tag-uri acces
Salvare/programare parametri cu ajutorul Lista locatarilor
calculatorului (PC) Adresa imobilului
Alte mesaje
Posibilitate de montaj a panourilor în paralel Maximum 4 panouri video sau
audio în paralel
Profil aluminiu vopsit în câmp electrostatic;
Carcasă Ecran din sticlă securizată, gros. 8 mm
Montaj Aparent sau îngropat
Grad de protecție prin carcasare (IP)
Gama temperaturilor de funcţionare - 30° C ... + 60°C
pagina 9/42
smart

Tip panou exterior VPM.BS(F)0.ROB


Caracteristici
Gama temperaturilor de transport şi depozitare - 33° C ... + 55° C
Dimensiuni de gabarit 380 x 110 x 48 mm aparent
414 x 142 x 53 mm îngropat
1,53 kg aparent
Masa 1,77 kg îngropat

2.2 Terminale VIDEO smart și smart +


2.2.1 Codificarea terminalelor VIDEO
smart smart +

VTM.3S3.ROB(W) VTM.3S4.ROB(W)

Video Culoare Video Culoare - Black


Terminal - Black sau Terminal sau White
smart White smart

LCD de 3.5” Destinația LCD de 3.5” Destinația


produsului produsului
Montaj: - România Montaj: - România
S (Surface) = montaj aparent S (Surface) = montaj aparent
Număr taste: 3 Număr taste: 4

2.2.2 Descrierea terminalelor VIDEO smart și smart +


- Sunt realizate în tehnologie GLASS, cu tastatură - conectare în paralel (terminale adiționale video
TOUCH , iluminate la activare; şi/sau audio max. 4).
- se montează în apartament; - posibilitatea utilizării ca sonerie de apartament
- afişează pe display imaginea de la intrarea în clădire - semnalizare ușă deschisă dacă ușa de la intrare a
pe durata apelului, convorbirii sau pe durata rămas deschisă mai mult de 30s, tasta clipește;
monitorizării; semnalul se anulează la închiderea ușii (smart +).
- comunicație audio full-duplex,
- comunicație de date digitală;
- comandă deschidere uşa de la intrare în clădire;
- reglare volum convorbire în 2 trepte și ÎNCHIS;
- comunicație de date digitală;

VTM.3S3.ROB(W)
Microfon
Display LCD 3.5”
RĂSPUNDE LA APEL/ÎNCHIDE CONVORBIREA
LEDul tastei clipeşte la apel, luminează în convorbire și stins în stand by. Prin atingerea tastei se
deschide comunicaţia, iar la următoarea atingere se închide convorbirea fără acces.
MONITORIZARE AUDIO-VIDEO, SELECŢIE CAMERĂ VIDEO
Durata monitorizării: 10 sec.
Puteţi vedea si asculta ce se întâmplă la intrare, în faţa panoului exterior. Monitorizarea nu este
posibilă dacă un alt terminal din instalaţie este apelat, în convorbire sau monitorizare.
// Dacă sunt montate mai multe camere video, apăsarea succesivă a tastei schimbă camera prin care
se monitorizează.

ACCES ÎN IMOBIL ȘI ÎNCHEIERE CONVORBIRE


În urma comenzii, yala este deblocată timp de 1 ... 10 sec. pentru a acorda acces vizitatorilor.
// Nu puteţi acorda accesul dacă nu aţi avut o convorbire.

REGLAJ VOLUM SAU "TERMINAL ÎNCHIS”


Prin atingeri succesive se parcurg cele 3 trepte de volum: maxim (LED alb), mediu (LED roșu-alb) și
smart închis (LED roșu). Terminalul va rămâne închis, până când se trece din nou într-o treaptă de volum.
Difuzor pagina 10/42
smart

Microfon
Display LCD 3.5”
VTM.3S4.ROB(W)
RĂSPUNDE LA APEL/ÎNCHIDE CONVORBIREA
LEDul tastei clipeşte la apel, luminează continuu în convorbire și stins în stand by. Prin atingerea
tastei se deschide comunicaţia, iar la următoarea atingere se închide convorbirea fără acces.
MONITORIZARE AUDIO-VIDEO, SELECŢIE CAMERĂ VIDEO
Durata monitorizării: 10 sec.
Puteţi vedea si asculta ce se întâmplă la intrare, în faţa panoului exterior. Monitorizarea nu este
posibilă dacă un alt terminal din instalaţie este apelat, în convorbire sau monitorizare.
// Dacă sunt montate mai multe camere video, apăsarea succesivă a tastei schimbă camera prin care
se monitorizează.

ACCES ÎN IMOBIL ȘI ÎNCHEIE CONVORBIREA


În urma comenzii, yala este deblocată timp de 1 ... 10 sec. pentru a acorda acces vizitatorilor.
// Nu puteţi acorda accesul dacă nu aţi avut o convorbire.

COMANDĂ AUXILIARĂ
Indiferent de starea postului: monitorizare, apelare sau convorbire, această tastă poate comanda o
automatizare conectată la instalaţie: poartă de acces auto sau garaj, un sistem de iluminare, etc.

REGLAJ VOLUM SAU "TERMINAL ÎNCHIS”


smart + Prin atingeri succesive se parcurg cele 3 trepte de volum: maxim (LED alb), mediu (LED alb- roșu) și
închis (LED roșu). Terminalul va rămâne închis, până când se trece din nou într-o treaptă de volum.

Difuzor

2.2.3 Caracteristicile tehnice ale terminalelor VIDEO smart şi smart +

Tip terminal VTM. 3S3.ROB(W) VTM. 3S4.ROB(W)


Caracteristici
Tensiune de alimentare 12,0 ... 14,3 Vc.c. (stabilizată)
LCD, 3.5” , TFT, rezoluție: 320 x RGB x 240;
Display unghi vizibilitate sus/jos/dreapta/stânga: 10/35/50/50

tip TOUCH, 3 taste, tip TOUCH, 4 taste,


iluminate la atingere iluminate la atingere
Tastatură

Semnalizare ROȘU permanent pe tasta VOLUM


dacă terminalul este închis
Volum comunicație audio:
NIVEL MAXIM – NIVEL MEDIU – ÎNCHIS
Reglaje
Caracteristici imagine: luminozitate, crominanță,
adaptare impedanţă video
Comunicație audio Full-duplex
Comunicație date Digitală

max. 1 terminal video și 2 terminale audio


Număr maxim de terminale adiţionale
sau max. 3 terminale audio

ABS
Carcasă
Ecran sticlă, gros. 3 mm
Montaj Aparent
Grad de protecție prin carcasare (IP) IP31
Gama temperaturilor de funcţionare 0°C ... + 45°C

pagina 11/42
smart

Tip terminal VTM. 3S3.ROB(W) VTM. 3S4.ROB(W)


Caracteristici
Umiditate relativă maximă în timpul funcționării 90% fără condens
Gama temperaturilor de transport şi depozitare - 33°C ... + 55°C
Dimensiuni de gabarit 210 x 96 x 30 mm
Masa 0,4 kg

2.3 Doze de derivație AUDIO - VIDEO


2.3.1 Codificarea dozelor de derivație AUDIO - VIDEO

VC B . 4 ( 2 ) D N . ROW

Video
Culoare
Connection Box
- White
Nr. Ieșiri (4)
sau (2) Destinația
produsului
Montaj pe șină - România
DIN (DN)

2.3.2 Descrierea dozelor de derivație AUDIO - VIDEO

VC B . 4 D N . ROW VC B . 2 D N . ROW

+ asigură distribuția alimentării, a semnalelor


de date, audio și video la maximum 4(2)
terminale video şi/sau audio;
+ protejează şi asigură funcţionarea instalaţiei în
cazul unui defect (scurtcircuit) la un apartament
de pe un etaj.

2.3.3 Caracteristicile tehnice ale dozelor de derivație AUDIO - VIDEO

Tip doză derivaţie VCB.4DN.ROW VCB.2DN.ROW


Caracteristici tehnice
Intrare – ieșire coloană 1
Ieşiri (derivații) 4 2
Carcasă ABS
Pe șină DIN: TH 35 x 15 sau 35 x 7,5
Montaj conform DIN46277-3, EN50022, IEC60715
Aparent: cu şuruburi şi dibluri din plastic
Grad de protecție prin carcasare (IP) IP31
Gama temperaturilor de funcţionare 0° C ... + 45° C
Gama temperaturilor de transport şi depozitare - 33° C ... + 55° C
Dimensiuni de gabarit 130 x 141 x 73 mm 100 x 71 x 60 mm
Masa 0,22 kg 0,21 kg

pagina 12/42
smart

2.4 Doze de selecţie VIDEO


2.4.1 Codificarea dozelor de selecţie video
V S B . 4 ( 2 ) D N . ROW

Video
Culoare
Selection Box
- White
Nr. Ieșiri (4)
sau (2) Destinația
produsului
Montaj pe șină - România
DIN (DN)

2.4.2 Descrierea dozelor de selecţie VIDEO

V S B . 4 D N . ROW V S B . 2 D N . ROW
+ asigură conectarea a maxim 4(2) camere
video suplimentare sau 4(2) panouri exterioare
în paralel în instalaţia VIDEO smart
Pentru alimentarea camerelor video suplimentare,
producătorul recomandă utilizarea cursei de
alimentare tip SAC.V1A.DIN
Notă: Calculaţi consumul necesar de curent
continuu pentru camerele video conectate la
! VSB.4(2)DN.ROW şi asiguraţi surplusul de
energie(12V stabilizat) necesar funcţionării
acestora

2.4.3 Descrierea dozelor de selecţie VIDEO

Tip doză selecţie video VSB.4DN.ROW VSB.2DN.ROW


Caracteristici tehnice
Intrări semnal video 4 2
Ieșiri semnal video 1
Carcasă ABS
Pe șină DIN: TH 35 x 15 sau 35 x 7,5
Montaj conform DIN46277-3, EN50022, IEC60715
Aparent: cu şuruburi şi dibluri din plastic
Grad de protecție prin carcasare (IP)
Gama temperaturilor de funcţionare 0° C ... + 45° C
Gama temperaturilor de transport şi depozitare - 33° C ... + 55° C
Dimensiuni de gabarit 130 x 141 x 73 mm 100 x 71 x 60 mm
Masa 0,22 kg 0,21 kg

2.5 Unitate centrală de comandă şi alimentare


2.5.1 Codificarea unităţii centrale

S C U .V D N . ROW

Supply Control Unit Culoare - White

Facilități pentru
instalațiile video (V) Destinația
Montaj pe șină produsului - România
DIN (DN) pagina 13/42
smart

2.5.2 Funcțiunile și descrierea unității centrale

Unitatea centrală (SCU.VDN.ROW) înglobează:

S2: prezență tensiune S1: prezență tensiune la bornele


la bornele +Uv - GND +14V - GND

Capac protecție conexiuni


PROG. : buton intrare în programare
LED semnalizare programare/
defect în instalație
Capac frontal
TIME:
Reglaj temporizare yală
Capac protecție conexiuni

Ÿ Alimentarea instalației Ÿ Selecţie cameră video exterioară:


Se cuplează la rețeaua de alimentare de 230Vc.a. și - selectează prin comanda de monitorizare semnalul -
generează 3 tensiuni de alimentare stabilizate și interne video de la panoul exterior sau camera video externă;
instalației ( +14V – GND , +Uv – GND şi Ucam - GND ); - bornele de conectare cameră video externă sunt Vin2
şi GNV 2 ; Ucam şi GND

Ÿ Reglarea temporizării și comanda securizată a Ÿ Supravegherea funcționării instalației


yalei electromagnetice - trimite la terminale informația de “ușă deschisă” dacă
Conține bornele de conectare a yalei electromagnetice yala instalată oferă acestă facilitate;
de curent continuu: LC și LA/C , respectiv de - supraveghează liniile de alimentare +14V și GND :
comandă a unei yale de curent alternativ: LA și LA/C ; - deconectează zona din instalație în care a apărut
reglarea temporizării yalei (TIME) se face în intervalul defectul;
1 ... 10s. - supraveghează linia de CD față de liniile de +14V
și GND ; la apariția unui scurtcircuit la terminale
deconctează linia de CD ; se asigură astfel accesul
Ÿ Comandă dispozitive auxiliare
în imobil cu tag-urile de acces chiar dacă terminalele
AUX - contact de releu, Imax= 1,5A; borne de conectare: nu mai pot fi apelate.
AUX 1 și AUX 2 ; - semnalizare defect în instalație sau lipsă panou
exterior cu adresă 1: LED ROȘU aprins intermitent.
Ÿ Programarea panoului exterior
Se apasă butonul PROG, se intră în Mod de programare:
Ÿ Supravegherea stării de reîncărcare a
LED-ul ROȘU este aprins continuu;
acumulatorului tampon
Pentru finalizarea Mod programare se apasă din nou
butonul PROG, LED-ul stins. - LED-ul S1 semnalizează starea de încărcare a
acumulatorului (vezi pct. 2.4.3);

2.5.3 Caracteristicile tehnice ale unității centrale

Tip unitate centrală SCU.VDN.ROW


Caracteristici tehnice
Tensiuni de alimentare 230V±10%/50Hz
Curent consumat din rețeaua de 230Vc.a.
0,4 Aca
(la încărcarea nominală)
+14V – GND +14Vc.c. stabilizată /2Ac.c.
Tensiuni de alimentare generate/
+Uv – GND +14Vc.c. tensiune stabilizată/0,5Ac.c.
capabilitate de curent
Ucam – GND +12Vc.c. stabilizată

pagina 14/42
smart

Tip unitate centrală SCU.VDN.ROW


Caracteristici tehnice
Alimentare instalație
Comandă yală electromagnetică
Comandă dispozitiv auxiliar AUX
Funcțiuni asigurate
Comandă intrarea în programare a panoului exterior
și a terminalelor
Comută 2 semnale video la comanda de monitorizare
de la un terminal video
Reglare temporizare yală 1 ... 10s
Făra acumulator conectat la bornele +ACC - ACC :
S1 aprins VERDE permanent: instalația este gata
de funcționare.
S1 stins: lipsă tensiune rețea; instalația nu funcționează.
S1 aprins VERDE intermitent: instalația nu funcționează;
scurtcircuit în instalație pe liniile +14V și/sau +Uv .
Cu acumulator conectat la bornele +ACC - ACC :
S1 aprins VERDE permanent: instalația funcţionează
(acumulator încărcat)
S1 aprins ROȘU/VERDE alternativ: instalația
Semnalizări
funcționează; acumulator în proces de încărcare.
S1 aprins ROȘU/VERDE alternativ și semnalizare
acustică: instalația funcționează; acumulator defect
S1 aprins ROȘU permanent: lipsă tensiune rețea;
instalația funcționează alimentată numai din acumulator
S1 aprins VERDE intermitent: instalația nu funcționează;
scurtcircuit în instalație pe liniile +14V și/sau +Uv
S2 VERDE permanent: prezență tensiune la bornele
+Uv - GND
S2 stins: lipsă tensiune la bornele +Uv - GND
Carcasă ABS ignifugat
Pe șină DIN: TH 35 x 15 sau 35 x 7,5 conform
Montaj DIN46277-3, EN50022, IEC60715
Aparent: cu şuruburi A3,5 x 32 şi dibluri ø 6 mm
Grad de protecție prin carcasare (IP) IP31
Gama temperaturilor de funcţionare 0°C ... + 45°C
Gama temperaturilor de transport şi depozitare - 33°C ... + 55°C
Dimensiuni de gabarit 130 x 141 x 73 mm
Masa 0,4 kg

Recomandarea producătorului:
Dacă lungimea totală a cablului de la panoul exterior la ultimul terminal este mai mare de 250m şi tensiunea
măsurată la bornele de pe ultimul terminal sunt mai mici de 12V, se recomandă conectarea la capătul instalației
a unei surse de alimentare suplimentare de tip SAC.V1A.DIN cu aceleași caracteristici electrice ca și
SCU.VDN.ROW.

2.6 Tag de acces


2.6.1 Codificarea tagului de acces

TAG . E LT. 0 0 0

Denumirea Varianta
Producător
constructivă
ELECTRA

pagina 15/42
smart

2.6.2 Descrierea tag-ului de acces

Asigură accesul în imobil prin interacțiunea cu cititorul RFID din panoul exterior

(se apropie tag-ul de zona marcată cu a panoului exterior)

TAG.ELT.000

2.6.3 Caracteristicile tehnice ale tag-ului de acces

Tip tag TAG.ELT.000


Frecvență de funcționare 125kHz
Nivel de securizare cod acces din: 1.099.511.627.770 (240)
Distanța de citire 25 mm
Carcasă ABS
Grad de protecție prin carcasare (IP) IP65
Gama temperaturilor de funcţionare - 30°C ... + 60°C
Gama temperaturilor de transport şi depozitare - 33°C ... + 55°C
Dimensiuni de gabarit 35 x 62 x 7 mm
Masa 7.5 g

3 INSTALARE

3.1 Cabluri recomandate pentru instalațiile VIDEO smart

Panou exterior Unitate centrală Doze derivaţie audio-video Terminale video


Cablu UTP CAT5e (AWG24) pentru distanțe de maximum 250 m între panoul exterior și cel mai îndepărtat terminal video.
Pentru distanțe pe cablu mai mari de 250 m cereți informații suplimentare de la firma producătoare.

Unitate centrală Yală electromagnetică


Cablu multifilar, flexibil, (Cu) 2 sau 3 x 0,75 mm² pentru distanțe de maximum 50 m sau (Cu) 2 sau 3 x 1 mm² pentru distanțe de maximum 100 m.

Unitate centrală Rețeaua de 230 V c.a.


Cablu multifilar, flexibil, (Cu) 3 x 0,75 mm²

Cameră video externă Unitate centrală


Cablu UTP CAT5e (AWG24) pentru distanțe de maximum 200 m între camera video externă și Unitatea centrală.
ATENȚIE ! Deoarece ieșirea de semnal a camerei video este pe cablu coaxial, se va utiliza un adaptor de tip balun pentru trecerea de la cablu
coaxial la cablu AWG24, montat între ieșirea de semnal a camerei video și intrarea Vin2 a Unității centrale.

3.2 Instalarea dozei de derivație AUDIO - VIDEO


Dozele de derivație audio - video se montează în scara blocului, câte una (sau mai multe) pe fiecare etaj.
Într-o instalaţie se pot instala oricâte doze de derivaţie VCB.4DN.ROW sau VCB.2DN.ROW; este necesar ca dozele de
derivaţie audio - video să fie înseriate una după alta. Dacă nu se respectă acest principiu, se produc dezadaptări de
impedanţă, mai mari sau mai mici funcţie de lungimea tronsonului de cablu aflat după ramificare.
Dozele de derivație audio - video se conectează prin conexiunile „IN” și „OUT” una după alta
Terminalele video din apartamente se conectează la aceste doze la bornele specifice 1,2,3 şi 4.

pagina 16/42
smart

Montaj pe Șină DIN - VCB.4DN.ROW Montaj pe Șină DIN - VCB.2DN.ROW

1 1

2 2
Șina DIN 3 Clips de fixare Șina DIN 3 Clips de fixare

Montaj pe perete - VCB.4DN.ROW Montaj pe perete - VCB.2DN.ROW

Șurub A3,5 × 32 (2 buc.) Capac protecție (2 buc.) Șurub B2,9 × 9,5 (4 buc.) Șurub A3,5 × 32 (2 buc.) Capac protecție (2 buc.) Șurub B2,9 × 9,5 (4 buc.)

Dispunerea bornelor:

VCB.4DN.ROW VCB.2DN.ROW

APT APT

GNV iN 4 GNV
Vin iN 4 Vout
Coloana IN Ap.3 APT APT
GNV out 3 GNV
GNV iN 2 GNV
Vout out 3 Vout
in Coloana IN Vin iN 2 Vout
+Uv out
+ 3+4 +Uv
GNV out 1 GNV Ap.2
in
GVD out
+ 3+4 GND
Coloana OUT in Ap.4 Vout out 1 Vout
GND out
+ 3+4 GND
in
in +Uv + 1+2
out
+Uv
CD out
+ 3+4 CD in
in GVD + 1+2
out GND Ap.1
+ 3+4 +14V
+14V out in
in GND + 1+2
out GND
+ 3+4 +14V
+14V out in
CD + 1+2
out
CD
2
Coloana OUT in
GNV 1 GNV +14V + 1+2 +14V
out
Vout 1 2 Vout IN OUT

+Uv 1 2 +Uv VCB.2DN.ROW


Ap.1 Ap.2
GND 1 2 GND
CD 1 2 CD
+14V 1 2 +14V
IN OUT
VCB.4DN.ROW

pagina 17/42
smart

3.3 Instalarea terminalelor VIDEO smart şi smart +


Înainte de a începe...
VTM.3S3(4).ROB(W)

Șurub A3,5 × 35(32) Piese


(4 buc.) fixare-ghidare
cabluri
1

2 smart +

≈18 cm
Terminalul se va amplasa în locul și lungime cablu
(din perete)
la înălțimea convenite cu proprietarul
(155cm înălțimea recomandată).

Dispunerea bornelor:
VTM.3S3(4).ROB(W)

de la buton Dbl
sonerie
+14V
CD
de la doza audio-video GND
(VCB.4DN.ROW) +Uv
Vin
GNV
Vout

3.4 Instrucțiuni de electro-securitate pentru unitea centrală (SCU.VDN.ROW )


è ATENȚIE! Instalarea, conectarea la rețeaua de 230 V/50 Hz și întreținerea unității centrale SCU se va
face numai de către personal autorizat!
è Se recomandă montajul unității centrale într-un tablou electric.
è ATENȚIE! NU DEMONTAȚI CAPACUL FRONTAL! PERICOL DE ȘOC ELECTRIC! Se demontează
numai capacele de protecție conexiuni.
è ATENȚIE! Alimentarea unității centrale de la rețeaua 230 V/50Hz se va face obligatoriu prin doua
siguranțe automate de 10 A (pe fază și nul). Conectarea la bornele F și N ale unității centrale se va face
prin două fire (Cu) izolate cu secțiunea 0,75mm2.
è ATENȚIE! În timpul instalării, conectării unități centrale la rețeaua de 230 V/50Hz și a service-ului
siguranțele de protecție din tablou trebuie să fie declanșate. (ALIMENTARE OPRITĂ!)
è Este OBLIGATORIE conectarea firului de împământare (Cu) 0,75mm2 între borna de împământare a
tabloului electric și borna de împământare a unității centrale
è IMPORTANT! Înainte de cuplarea siguranțelor de alimentare a unității centrale verificați
corectitudinea conexiunilor în instalații. Se verifică vizual și prin măsurare cu un ohmmetru.
è IMPORTANT! Montați capacele de protecție conexiuni ale unității centrale înainte de cuplarea celor 2
siguranțe de alimentare (230V/50Hz).
è ATENȚIE la polaritatea bornelor în momentul conectării la unitatea centrală a unei baterii tampon
reîncărcabile (max. 7 Ah). Inversarea bornelor duce la defectarea bateriei. Instalarea și conectarea
bateriei se va face de către personal autorizat.
è NU ATINGEȚI firele ieșite din conectori și bornele unității centrale. Decuplați siguranțele (10 A) de pe
fază și nul de alimentare a unității centrale.
è ATENȚIE! nu alimentați separat componente ale instalației (panou exterior, doze de derivație,
terminale, etc.) la tensiuni mai mari de 15V c.c. sau direct la rețea (230V/50Hz). PERICOL DE ȘOC
ELECTRIC și de distrugere a instalației de interfon.

pagina 18/42
smart

3.5 Instalarea unității centrale (SCU .VDN.ROW )

Se fixează SCU pe şina DIN şi se blochează cu ajutorul clipsului sau se fixează pe perete, cu şuruburi A3,5 x 32 şi
dibluri ø 6 mm.
Se conectează cablul de alimentare (3 x 0,75 mm2) la bornele F , N , ale SCU, respectiv în tabloul electric la
cele două siguranțe automate corespunzătoare instalaţiei de interfon (fără ca siguranțele să fie anclanșate). Firul de
împământare se conectează la borna a tabloului electric.
Acumulatorul se va conecta la bornele unității centrale după punerea în funcţiune a instalaţiei.

Montaj pe Șină DIN Montaj pe perete

2
Șina DIN 3 Clips de fixare Șurub A3,5 × 32 (2 buc.) Capac protecție (2 buc.) Șurub B2,9 × 9,5 (4 buc.)

Dispunerea bornelor la unitatea centrală:

Sig.10A
F ᴓ F -ACC
Sig.10A Acumulator
Rețea electrică N ᴓ N +ACC
230V/50Hz

+14V +14V
CD IN CD OUT
GND GND Spre doze derivație audio-video
De la
P +Uv
panou
exterior Vin 1 Vout
GNV 1 GNV
GNV 2 BUT
De la Vin 2 LC
camera Yală electromagnetică CC
video Ucam LA/C sau
suplimentară GND LA Yală electromagnetică CA
AUX 2
Comandă auxiliară (AUX)
AUX 1
SCU.VDN.ROW

Notă: Dacă se montează o cameră video suplimentară este obligatoriu să deconectaţi jumperul JP1 aflat pe SCU.

pagina 19/42
smart

3.6 Instalarea dozei de selecție VIDEO

Montaj pe Șină DIN - VSB.4DN.ROW Montaj pe Șină DIN - VSB.2DN.ROW

1 1

2 2
Șina DIN 3 Clips de fixare Șina DIN 3 Clips de fixare

Montaj pe perete - VSB.4DN.ROW Montaj pe perete - VSB.2DN.ROW

Șurub A3,5 × 32 (2 buc.) Capac protecție (2 buc.) Șurub B2,9 × 9,5 (4 buc.) Șurub A3,5 × 32 (2 buc.) Capac protecție (2 buc.) Șurub B2,9 × 9,5 (4 buc.)

Dispunerea bornelor:

VSB.4DN.ROW VSB.2DN.ROW

+14V 1 +14V
CD 1 CD
INTRAREA 1 IEŞIRE
/Sursa de semnal GND 1 GND Spre doza de
video Nr.1 +Uv 1 +Uv derivaţie
audio-video
Vin 1 Vout de pe etaj
sau SCU +14V 1+2 +14V
GNV 1 GNV
CD 1+2 CD
INTRAREA 2
/Sursa de semnal GND 1+2 GND IEŞIRE
+14V 2 Spre doza de
video Nr.2
+14V 3 4 +14V +Uv 1+2 +Uv derivaţie
INTRAREA 2 audio-video
/Sursa de semnal CD 2+3 4 CD INTRAREA 1 GNV1 1 Vout de pe etaj
video Nr.2 /Sursa de semnal GNV2 2 GNV sau SCU
GND 2+3 4 GND video Nr.1 out
GND 2+3 4 +Uv INTRAREA 4 Vin2 2
123
CONFIG

/Sursa de semnal Programare


Vin1 1 adrese surse
ON

+Uv 2+3 4 Vin video Nr.4


INTRAREA 3 de semnal
/Sursa de semnal Vin 2 4 GNV VSB.2DN.ROW viseo
video Nr.3 GNV 2
12345

Vin 3 Programare
CONFIG

adrese surse
GNV 3
ON

de semnal
video
VSB.4DN.ROW

pagina 20/42
smart

Utilizarea dozei de selecție VIDEO pentru conectarea mai multor camere video externe

VPM.BS(F)0.ROB

SCU.VDN.ROW
Spre doza de
6/ 6/ derivaţie
audio-video

VSB.4DN.ROW
4/ Doză de selecţie
balun video
video
4/
balun 6/
video
4/
balun
video ON
4/
balun
video 1 2 3 4 5
OFF Exemplul 1

Exemplul 2

6
/
VPM.BS(F)0.ROB SCU.VDN.ROW(1)
Panou exterior
Nr. 1
6/

4/
balun
video VSB.2DN.ROW
Doză de selecţie
video

6/
Spre doza de
derivaţie
audio-video
6/
VPM.BS(F)0.ROB SCU.VDN.ROW(2)
Panou exterior
6/
Nr. 2

ON

4/
OFF 1 2 3
balun
video

pagina 21/42
smart

Configurarea dozei de selecţie VIDEO


În funcţie de numărul de surse de semnal video conectate pe intrări se configurează microîntrerupătorul de pe placa
dozei de selecţie video.

ON

V S B . 4 D N . ROW
1 2 3 4 5
OFF
Programare nr. de semnale
video conectate la VSB (panouri sau/și camere video externe)
OFF OFF 2 semnale video
Dacă sunt conectate 2 camere suplimentare
ON OFF 3 semnale video comutatorii vor OFF-OFF
OFF ON 4 semnale video Exemplu
Programare adresa Video Selection Box (VSB) conectată
la o Unitate Centrală de la o intrare în clădire
OFF OFF adresa 1 Programare adresă pentru VSB în cazul cuplării în paralel Numai când VSB este conectat
a mai multor panouri exterioare, cu maxim 4 camere video între camerele video exterioare,
ON OFF adresa 2 suplimentare pentru fiecare panou. Adresa VSB va fi aceeași
OFF ON adresa 3 cu adresa panoului exterior conectat la aceeași Unitate Centrală respectiv panou exterior și
Unitatea Centrală(SCU)
ON ON adresa 4 cu VSB pentru care se face programarea.
Dacă panoul exterior cuplat în paralel are adresa 1,
Programarea locului în care se conectează VSB va fi programat cu adresa 1
Video Selection Box(VSB) în instalație. (adică OFF-OFF) Exemplu
OFF când VSB este conectat între Unitatea Centrală (SCU) și terminale.
ON când VSB este conectat între camerele video exterioare, respectiv panou exterior și Unitatea Centrală (SCU)

ON
V S B . 2 D N . ROW
1 2 3
OFF
Programare adresa Video Selection Box(VSB) conectată
la o Unitate Centrală de la o intrare în clădire
Programare adresă pentru VSB în cazul cuplării în paralel Numai când VSB este conectat
a mai multor panouri exterioare, cu maxim 2 camere video între camerele video exterioare,
OFF OFF adresa 1 suplimentare pentru fiecare panou. Adresa VSB va fi aceeași respectiv panou exterior și
ON OFF adresa 2 cu adresa panoului exterior conectat la aceeași Unitate Centrală Unitatea Centrală(SCU)
cu VSB pentru care se face programarea.
Dacă panoul exterior cuplat în paralel are adresa 1,
VSB va fi programat cu adresa 1
Programarea locului în care se conectează (adică OFF-OFF) Exemplu
Video Selection Box(VSB) în instalație.
OFF când VSB este conectat între Unitatea Centrală (SCU) și terminale.
ON când VSB este conectat între camerele video exterioare, respectiv panou exterior și Unitatea Centrală (SCU)

3.7 Instalarea yalei electromagnetice


Curent continuu (CC) Curent alternativ (CA)
Transformator
BUT
LC1 230 Vc.a. 12 Vc.a.
LC
LA/C LC2
Cablu Cablu
LA Yală Electromagnetică BUT 2 x 0.75 mm²
2 x 0.75 mm²
de curent continuu (CC)
Unitate centrală LC
LA/C
Ÿ Unitatea centrală este capabilă să furnizeze un curent de max. 1 A LA
pentru alimentarea yalei. Unitate centrală Yală electromagnetică
Ÿ Pe borna LC a unității centrale este prezentă tensiunea de +14 V c.c. de curent alternativ (CA)
Ÿ Conectarea unui buton de acționare a yalei din interiorul imobilului se curent maxim
va face la bornele BUT și LC ale unității centrale. comutat: 1Aca

Notă: Pentru yalele electromagnetice produse de ELECTRA se vor folosi schemele de instalare menționate pe ambalajul produsului.

pagina 22/42
smart

3.8 Instalarea panoului exterior VIDEO smart


Panoul exterior se montează la intrarea în imobil, pe suportul cel mai apropiat de uşa de la intrare, la o înălţime de
cca. 1,7 m (partea superioară) faţă de sol, ferit de ploaie şi razele solare.

Înainte de a începe... Montaj aparent


Șurub B4,2 × 60
(4 buc.)

Piesă
fixare-ghidare
cabluri

Șurub Torx
Cablu interfon cu protecție antifurt
Panoul exterior se montează la
intrarea în imobil, pe suportul cel Este necesară realizarea în prealabil a unei găuri în perete de l= 65mm L=56mm A=15mm (vezi Anexa pg. 38)

mai apropiat de uşa de acces. Montaj îngropat


Detalii poziționare cameră Șurub
Torx
1
Rama carcasei
trebuie să
Șurub 2,5 × 8 mm
fie la nivelul
Reglaj unghi cameră video
suprafeței
peretelui.

2
≈20 cm 3
lungime cablu
Șurub Torx
cu protecție antifurt
Cablu interfon
Este necesară realizarea în prealabil a unei găuri în perete de l= 115mm L=394mm A=48.5mm (vezi Anexa pg. 38)

Protecție antifurt

Dispunerea bornelor

+14V
CD
Șurubul Torx trebuie înfiletat complet. În caz contrar, atunci când instalația
GND
spre SCU.VDN.ROW este alimentată, panoul emite un semnal acustic permanent. Această funcțiune
P
de avertizare este utilă în cazul în care o persoană neautorizată încearcă să
Vout
desfacă panoul exterior. Alarma pornește imediat ce șurubul Torx începe să fie
GNV desfiletat. Funcția este inactivă atunci când panoul se află în regim de
programare.

pagina 23/42
ETAJ 1

PARTER
ETAJ N
Dbl Dbl
Cameră Sonerie PORTOCALIU Sonerie PORTOCALIU
ușă +14V ușă +14V
video externă ALBASTRU ALBASTRU
CD UTP CAT 5e CD UTP CAT 5e
(AWG 24) (AWG 24)
GND MARO
GND MARO
+Uv +Uv
APT APT
VERDE VERDE
230 V c.a/50Hz Acumulator Vin Vin
GNV iN 4 GNV
Tablou electric ACC
12V/7 Ah GNV 4 Vout
GNV
Vin iN
VERDE VERDE
balun 2x Sig. 10A Vout Vout
video GNV out 3 GNV

(AWG 24)
UTP CAT 5e
F -ACC VTM.3S3(4).ROB(W) APT.2
VTM.3S3(4).ROB(W)
(AWG 24)

Vout out 3 Vout


UTP CAT 5e

VERDE VERDE
N +ACC Terminal 1 MARO
Terminal 4
MARO in
Cablu + 3+4 +Uv
+Uv out
2 x 0,5 mm²
in
Cablu + 3+4 GND
3.9 Scheme de conexiuni VIDEO smart

MARO
GVD out MARO
3 x 0,75 mm²
ALBASTRU in ALBASTRU
PORTOCALIU PORTOCALIU PORTOCALIU
+ 3+4 GND
GND out
+14 V +14V +14V in
+ 3+4 CD
CD out
ALBASTRU ALBASTRU ALBASTRU ALBASTRU ALBASTRU
CD CD IN CD OUT in
UTP CAT 5e + 3+4 +14V
+14V out
UTP CAT 5e GND GND PORTOCALIU PORTOCALIU
GND (AWG 24) in
(AWG 24) MARO MARO + 3+4 +14V
MARO +14V out
P P +Uv PORTOCALIU PORTOCALIU

VERDE VERDE Vin 1 Vout VERDE GNV 1 2 GNV


Vout
(AWG 24)
UTP CAT 5e

(AWG 24)
UTP CAT 5e
GNV 1 GNV Vout 1 2 Vout
GNU (Opțional) VERDE VERDE
Buton MARO MARO
+Uv 1 2 +Uv
3.9.1 Schema de conexiuni a instalațiilor VIDEO smart

VPM.BS(F)0.ROB GNV 2 BUT deschidere ușă


VERDE 1 2
Vin 2 LC GND GND
Panou
PORTOCALIU
exterior Ucam LA/C Dbl CD 1 2 CD Dbl
MARO ALBASTRU ALBASTRU
Sonerie PORTOCALIU PORTOCALIU Sonerie
GND LA ușă +14V +14V 1 2 +14V +14V
PORTOCALIU PORTOCALIU ușă
ALBASTRU ALBASTRU IN OUT ALBASTRU
Cablu AUX 2 Comandă CD CD
2 x 0,75 mm² VCB.4DN.ROW
LC2 auxiliară GND
AUX 1 MARO Doză derivație audio-video MARO GND
LC1 +Uv
SCU.VDN.ROW UTP CAT 5e +Uv
Yală de curent VERDE (AWG 24) VERDE
Unitate centrală Vin Vin
continuu (CC)
Cablu GNV GNV
2 x 0,75 mm²
Vout Vout
VTM.3S3(4).ROB(W) VTM.3S3(4).ROB(W)
Terminal 2 Terminal 3

EXTERIOR IMOBIL
INTERIOR IMOBIL
smart

pagina 24/42
smart

3.9.2 Conectarea în paralel a panourilor exterioare VIDEO smart

Acumulator
INTRARE Nr.1 230 Vc.a/50Hz
Tablou electric ACC
12V/7 Ah
2 x Sig. 10A

F -ACC
N +ACC
Cablu
+14 V
PORTOCALIU 2 x 0,5 mm²
Cablu
CD ALBASTRU 3 x 0,75 mm²

PORTOCALIU PORTOCALIU
GND +14V +14V
MARO
ALBASTRU ALBASTRU
P CD IN CD OUT
UTP CAT 5e
Vout VERDE UTP CAT 5e
GND GND (AWG 24)
(AWG 24) MARO MARO
GNV P +Uv
VPM.BS(F)0.ROB VERDE VERDE
Vin 1 Vout
Panou exterior

Spre prima doză de derivaţie


GNV 1 GNV
Intrare Nr.1

audio-video din instalaţie


(Opţional) PORTOCALIU PORTOCALIU
GNV 2 BUT Buton +14V 1 +14V
balun VERDE
deschidere
ALBASTRU ALBASTRU
video PORTOCALIU
Vin 2 LC
uşă CD 1 CD

Cameră MARO Ucam LA/C GND 1 GND


>

UTP CAT 5e
(AWG 24)
video externă GND LA MARO
+Uv 1 +Uv MARO
ALBASTRU
Cablu VERDE Vin 1 Vout VERDE
Lc1 2 x 0,75 mm² AUX 2 Comandă
AUX GNV 1 GNV
Lc2 AUX 1
Yală de curent SCU.VDN.ROW PORTOCALIU
continuu(CC) +14V 2
Intrare Nr.1 Unitate centrală PORTOCALIU
3 4 +14V
PORTOCALIU
+14
ALBASTRU
ALBASTRU
CD 2+3 4 CD
ALBASTRU
Acumulator GND 2+3 4 GND
INTRARE Nr.2 230 Vc.a/50Hz
Tablou electric ACC
12V/7 Ah
GND 2+3 4 +Uv MARO
MARO
2 x Sig. 10A +Uv 2+3 4 Vin VERDE
MARO
F -ACC Vin 2 4 GNV
VERDE
N +ACC GNV 2
12345

Cablu VERDE
Vin 3
CONFIG

+14 V
PORTOCALIU 2 x 0,5 mm²
Cablu
GNV 3
ON

CD ALBASTRU 3 x 0,75 mm²

PORTOCALIU PORTOCALIU
GND +14V +14V VSB.4DN.ROW
MARO
ALBASTRU ALBASTRU
P CD IN CD OUT
UTP CAT 5e Doză selecţie
Vout VERDE UTP CAT 5e
GND GND (AWG 24)
video
(AWG 24) MARO MARO
GNV P +Uv
VPM.BS(F)0.ROB VERDE VERDE
Vin 1 Vout
Panou exterior
GNV 1 GNV
Intrare Nr.2 (Opţional)
GNV 2 BUT Buton
balun deschidere
VERDE
uşă UTP CAT 5e
video PORTOCALIU Vin 2 LC (AWG 24)

Cameră MARO Ucam LA/C


video externă GND LA
ALBASTRU
Cablu
Lc1 2 x 0,75 mm² AUX 2 Comandă
AUX
Lc2 AUX 1
Yală de curent SCU.VDN.ROW
ON
continuu(CC)
Intrare Nr.2 Unitate centrală

OFF 1 2 3 4 5
INTRAREA Nr.3 De la SCU nr.3
INTRAREA A3 >
INTRAREA Nr.4
De la SCU nr.4
INTRAREA A4 >
pagina 25/42
smart

3.9.3 Conectarea în paralel a terminalelor adiţionale VIDEO ŞI AUDIO

smart smart

APARTAMENT
Sonerie Dbl Dbl Dbl Dbl
usă
PORTOCALIU PORTOCALIU PORTOCALIU PORTOCALIU
+14V +14V +14V +14V
De la doza ALBASTRU ALBASTRU ALBASTRU ALBASTRU
CD CD CD CD
de derivaţie MARO MARO
audio-video GND GND GND GND
de pe etaj MARO MARO
VERDE
ATM.0S3.ROB(W)
VERDE
ATM.0S3.ROB(W)
Uv Uv
VERDE
Vin Vin Terminal Terminal
VERDE Adițional 2 Adițional 3
GNV GNV
Vout Vout
VTM.3S3.ROB(W) VTM.3S3.ROB(W)

Terminal Terminal
principal Adițional 1

smart + smart +

APARTAMENT
Sonerie Dbl Dbl Dbl Dbl
usă
PORTOCALIU PORTOCALIU PORTOCALIU PORTOCALIU
+14V +14V +14V +14V
De la doza ALBASTRU ALBASTRU ALBASTRU ALBASTRU
CD CD CD CD
de derivaţie MARO MARO
audio-video GND GND GND GND
de pe etaj MARO MARO
VERDE
ATM.0S4.ROB(W)
VERDE
ATM.0S4.ROB(W)
Uv Uv
VERDE
Vin Vin Terminal Terminal
VERDE Adițional 2 Adițional 3
GNV GNV
Vout Vout
VTM.3S4.ROB(W) VTM.354.ROB(W)

Terminal Terminal
principal Adițional 1

smart + smart

APARTAMENT
Sonerie Dbl Dbl Dbl Dbl
usă
PORTOCALIU PORTOCALIU PORTOCALIU PORTOCALIU
+14V +14V +14V +14V
De la doza ALBASTRU ALBASTRU ALBASTRU ALBASTRU
CD CD CD CD
de derivaţie MARO MARO
audio-video GND GND GND GND
de pe etaj MARO MARO
VERDE
ATM.0S4.ROB(W)
VERDE
ATM.0S3.ROB(W)
Uv Uv
VERDE
Vin Vin Terminal Terminal
VERDE
Adițional 2 Adițional 3
GNV GNV
Vout Vout
VTM.3S4.ROB(W) VTM.3S3.ROB(W)

Terminal Terminal
principal Adițional 1
pagina 26/42
smart

4 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIEI, PROGRAMARE


4.1 Verificarea corectitudinii conexiunilor în instalație și conectarea unității centrale
Verificați corectitudinea conexiunilor în instalație!
Semnalele +14V , GND , CD , GNV şi + Uv sunt comune tuturor componentelor instalației.
Semnalele Vin şi Vout sunt proprii fiecărui terminal sau cameră video (nu se conectează în comun).
Orice scurtcircuit între ele duce la nefuncționarea întregii instalații.
Cu ajutorul unui ohmmetru se verifică să nu fie scurtcircuit între oricare dintre cele 3 borne, oriunde în instalație.
Asigurați-vă că șurubul Torx al panoului este bine înfiletat, pentru a preveni pornirea alarmei antifurt.

Conectați unitatea centrală (SCU) la rețeaua de 230Vc.a. prin cuplarea celor două siguranțe automate de 10A,
montate pe fază și nul.
Opțional, se conectează acumulatorul la bornele +ACC și –ACC ale SCU.
ATENȚIE la polaritatea acumulatorului!
Verificați prezența tensiunilor de alimentare cu valorile specificate mai jos, la bornele SCU (folosiți un voltmetru de
curent continuu).
Ÿ Tensiunile măsurate la bornele SCU: . +14V – GND /13,8 … 14,3Vc.c.
+Uv – GND /13,5 … 14,3Vc.c.
Ÿ Tensiuni măsurate la bornele panoului exterior și la bornele terminalelor + 14V - GND min. 12 Vc.c. oriunde în
+ Uv - GND min. 12 Vc.c instalaţie
Ÿ Verificați semnalizările cu LED-uri ale SCU (vezi pct. 2.4.3)

4.2 Programarea instalațiilor VIDEO smart


După instalare, verificare și conectare la rețea, urmează etapa de programare a următorilor parametri:
Programarea codului PIN al instalatorului în panoul exterior
Programarea codurilor tag-urilor de acces în panoul exterior
Programarea adreselor panourilor exterioare în cazul conectării în paralel - max. 4
Încărcarea bazei de date(listă locatari, coduri tag-uri, etc.) în panou prin programamul InterProg v. 2.0.1
Programarea adreselor (numărul apartamentului) în terminalele din apartamente
Panourile devin active după 10 secunde de la conectarea la reţea.

Informații de bază în programarea instalațiilor VIDEO smart :


Semnificația tastelor la panoul exterior smart
în regim de programare
Notă: Toate panourile exterioare au Intrare în programare panou exterior
adresa implicită “1” (adresa de Ieșire din diverse moduri de programare
producător) Intrare schimbare cod PIN
Într-o instalație în care sunt montate Intrare adăugare coduri tag-uri acces
mai multe panouri exterioare în paralel,
unul din panouri trebuie să aibă adresa
3 Intrare schimbare adresă panou exterior
“1”. În caz contrar, instalația nu va 4 Intrare schimbare limbă
funcționa corect. 5 Intrare schimbare setari securitate
Intrare schimbare număr maxim de cifre
6 pentru adresă
7 Informații despre parametrii panoului exterior

Funcțiile butoanelor unității centrale în regim de programare


La prima apăsare, instalația intră în regimul de programare. LED-ul roșu se aprinde.
PROG La următoarea apăsare, instalația iese din regimul programare. LED-ul este stins.
Regim normal de funcțioanare
TIME Prin rotirea cursorului se reglează timpul de acționare al yalei (1÷10 s.)

pagina 27/42
smart

Semnificația semnalelor acustice în regim de programare


Apăsare scurtă tastă mai puțin de 1s.
Apăsare lungă tastă mai mult de 2s.
[ ] BEEP scurt confirmare apăsare tastă. Orice apăsare este confirmată sonor, altfel nu este valabilă.
BEEP

BEEEEEP lung
[BEEEEEP] confirmare intrare în programare, confirmare de realizare corectă a programării.
frecvență ridicată

[BEEEEEP] BEEEEEP lung


eroare intrare în programare sau a programării.
frecvență scăzută

În timpul programării panourilor exterioare sau a terminalelor, acestea trebuie să fie în stand by. ( să nu fie în
apel, comunicație sau monitorizare).

4.2.1 Programarea panourilor exterioare smart

Instalația este conectată la rețea și toate conexiunile sunt corect făcute. Semnalizările în unitatea centrală indică o
funcționare corectă.

Produs
Unitate Se apasă lung (3s) PROG.
Pas 1 centrală
PROG
LED-ul roșu se aprinde.

Se apasă lung tasta .. . Panoul intră în programare. Se confirmă cu [BEEEEEP] lung.


Se afișează:
Introduceți PIN:
____
Se tastează codul PIN al producătorului (0000). Se confirmă cu 3 [BEEEEEP]-uri.
Se afișează urmatorul meniu:
1.Schimbare PIN
2.Adăugare tag
Pas 2 Panou
3.Adresă panou
4.Schimbare limbă
5.Configurație
6.Cifre adresă
7. Informații

Schimbarea ecranelor se face cu tasta “lista locatari”


Ieșirea dintr-un meniu, cu tasta “0”

1 Se apasă tasta 1 pentru schimbare cod PIN. Se confirmă cu 1 [BEEEEEP] .


Se afișează:
Introduceti noul
PIN: _ _ _ _
Se tastează codul PIN al instalatorului . Se afișează:
Schimbare
Pas 3 Panou
cod PIN
Reintroduceti
noul PIN: _ _ _ _
Se tastează din nou codul PIN al instalatorului. Se afișează:
Noul cod PIN
este : _ _ _ _
Se revine la meniul de la pasul 2

pagina 28/42
smart

2 Se apasă tasta 2 pentru adăugare coduri tag-uri. Se confirmă cu 1 [BEEEEEP] .


Se afișează:
Introduceți tag
X / 46080
Se ating tag-urile bucată cu bucată de iconița “RFID” pâna când se memorează
Adaugare coduri
tag-uri acces
toate tag-urile necasare accesului locatarilor din clădirea respectivă.
Fiecare memorare se confirmă cu 2 [BEEEEEP]-uri . Dacă codul este deja memorat,
se confirmă cu 3 [BEEEEEP]-uri
Se apasă tasta 0 și se revine la meniul de la pasul 2
Pas 4 Panou
Se apasă lung tasta 5. Se confirmă cu 1 [BEEEEEP] lung. Se afișează:
Ștergeti toate tagurile?
1. da 0. nu
Se apasă scurt tasta 1 , pentru stergere tag-uri
Ștergerea codurilor
tag-urilor Se apasă scurt tasta 0 pentru renunțare la stergere tag-uri
Se revine la :
Introduceți tag
X / 46080
Se apasă tasta 0 și se revine la meniul de la pasul 2

3 Se apasă tasta 3 pentru schimbare adresă panou. Se confirmă cu 1 [BEEEEEP].


Se afișează:
Introduceți noua adresă: _
Pas 5 Panou Schimbare adresa
panou După introducerea adresei se afișează:
Noua adresă este:_
Se revine automat la meniul de la pasul 2

4 Se apasă tasta 4 pentru schimbare limbă. Se confirmă cu 1 [BEEEEEP] . Se afișează:


1. romana
2. engleza
Pas 6 Panou Schimbare limba Se apasă tasta dorită și se afișează ex:
Noua limbă este:
Romana
și se revine automat la meniul de la pasul 2

5 Se apasă tasta 5 pentru configura’ie setări securitate. Se confirmă cu 1 [BEEEEEP] .


Se afișează:
1. Efracție: off/on
2. Usă desc: on/off
3. Aux: on/off
4. Pullup: on/off
Prin apăsarea succesivă a tastelor 1,2,3 sau 4 se poate activa/dezactiva separat
Configurație
cele 4 funcții:
Pas 7 Panou setări
securitate -Avertizare locală la efracție în panou;
-Semnalizare în terminale a ușii rămase deschise la intrarea în imobil;
-Comanda auxiliară (din unitatea centrală) a unei porți, sau alte aplicații.
-Activare “Pullup” pentru panouri cu adresă = 1 (2,3,4) la instalații cu
panouri în paralel și conexiuni lungi între componentele sistemului.
Se apasă tasta 0 și se revine la meniul de la pasul 2

6 Se apasă tasta 6 pentru schimbare setare nr. maxim de cifre pentru adrese.
Se confirmă cu 1 [BEEEEEP]. Se afișează:
Setați max cifre
adresa: _
Pas 8 Panou Setare nr. maxim
de cifre pentru adrese Adresele pot fi 1,2,3 sau 4 . Se afișează:
Nr.maxim cifre
Adresa este: _
și se revine automat la meniul de la pasul 2

pagina 29/42
smart

7 Se apasă tasta 7 pentru a afla informații despre setările panoului și varianta


de soft.
Pas 9 Panou Informații

Salvarea bazelor de date și programarea listei locatarilor cu ajutorul PC-ului


Prin conectarea la PC se pot realiza următoarele:
1. Salvarea în calculator a bazei de date cu coduri tag-uri de acces memorate în panou.
2. Programarea listei locatarilor în panou
3. Programarea altor parametri
Resurse minime necesare pentru comunicația și programarea cu PC-ul:
Ÿ calculator tip IBM Pentium II, 400 MHz, cu interfață serial USB, sistem de operare: Windows 98, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7
Ÿ interfață serială de comunicație: INT.COM1 (livrată de producător) și adaptor alimentare ADP.004.PAS
Ÿ software: InterProg v.2.0(1) sub licență ELECTRA este disponibil pe pagina de web: http://www.electra.ro sub
parola de utilizator.

Conectarea interfeței INT.COM.1 la


Cablu USB tip AA
panoul tip bloc smart utilizând, (conectare PC)
pentru alimentarea panoului,
adaptorul ADP.004.PAS

4.2.2 Programarea adreselor terminalelor VIDEO smart și smart +

1. Programarea adreselor terminalelor cu programator


De obicei, adresa terminalului este aceeași cu numărul apartamentului din clădirea respectivă. Programarea acestei
adrese în terminal are loc înainte de fixarea acestuia pe perete și se realizează cu dispozitivul de programare
PRG.TRM.001 livrat de producător. Programatorul este alimentat de o baterie de 9V tip 6F22. Dacă aceasta este
descărcată sub un anumit nivel, dispozitivul emite un semnal sonor și pe ecran afișează “lo BAT”
Terminalul trebuie scos din instalație la programarea adresei cu programatorul.
După fixarea carcasei spate pe perete conform indicațiilor de la pct. 3.3., se vor parcurge următorii pași:

Note: 1. Toate terminalele au adresa implicită ”1”(adresă de producător).


Produs
Se cuplează carcasa frontală a terminalului la dispozitivul de programare
Pas 1 PRG.TRM.001. Pinii programatorului se vor conecta la bornele +14V, CD și
GND ale terminalului

PRG.
Pas 2 ON Se pornește dispozitivul apăsând lung tasta ON . Terminalul emite un [BEEP].
Terminal

pagina 30/42
smart

Cu tastele și se formează cele 3 cifre care constituie adresa


PRG.
Terminal terminalului (numărul apartamentului). De exemplu pentru apartamentul 4
se formează 004, pentru apartamentul 23 se formează 023, etc.
Pas 3 Se apasă scurt SET pentru înscrierea adresei în memoria terminalului. Pe afișaj
PRG.
SET apare SET. Dacă adresa nu s-a înscris corect se afișează ERR[BEEEEEP] de eroare.
Terminal
Se apasă din nou SET pentru reânscrierea adresei.
PRG.
OK
După setarea adresei, se apasă lung tasta OK . Terminalul emite un [BEEEEEP]
Terminal lung de frecvență ridicată. Programarea terminalului este încheiată.
Notă: Orice eroare în timpul programării este semnalizată cu [BEEEEEP]. În acest caz, procedura trebuie reluată de la Pas 3 .

Terminalul programat se conectează pe carcasa spate montată pe perete.


Pas 4 Terminalele adiționale montate în paralel se vor programa cu același nr. de
apartament (adresa terminalului principal) urmărind pașii 1...3.
Notă: Pentru adrese cu mai mult de 3 cifre (ex.1023) la Pas 3 de programare se setează ordinul miilor din adresă, apăsând scurt tasta ON
[cifra miilor se schimbă din “0” în “1” și invers].

2. Programarea manuală a adreselor terminalelor (numai până la adresa 20)


Produs
Unitate Se apasă lung PROG.
Pas 1 centrală
PROG
LED-ul roșu este aprins.

La terminal (montat pe perete și alimentat), se apasă lung tasta [BEEEEEP] .


a)Terminal
Aveți la dispoziție 5 sec. pentru a trece la Pas 2
Se apasă scurt tasta , de un număr de ori
egal cu adresa dorită. De ex.:
2 apăsări scurte- se programează adresa 2 2 x [BEEP].
Pas 2 1...20 3 apăsări scurte- se programează adresa 3 3 x [BEEP].
b)Terminal x
apăsări 4 apăsări scurte- se programează adresa 4 4 x [BEEP].
...
20 apăsări scurte- se programează adresa 20 n x [BEEP].
După confirmarea sonoră, terminalul iese singur din programare.

Unitate Se apasă PROG.


Pas 3 centrală
PROG
LED-ul roșu este stins, procedura de programare este încheiată.

Notă: Orice eroare în timpul programării este semnalizată cu [BEEEEEP]. În acest caz, procedura trebuie reluată de la Pas 2 .

4.3 Verificarea funcțiunilor și a reglajelor


Se verifică oriunde în instalație, pe durata apelului și a convorbirii, ca tensiunea de alimentare
+14V – GND şi +Uv – GND să fie mai mari de 12,0V.

Se verifică funcțiunile terminalelor respectiv ale panoului exterior: apel, convorbire, acces, monitorizare audio şi
video, comanda AUX- numai la instalația video smart.
Când se face un apel de la panoul exterior toate terminalele adiționale (dacă există) vor suna o dată cu terminalul
principal, toate afişează imaginea transmisă de panoul exterior și va rămâne în funcțiune doar terminalul de la care
s-a răspuns.
Instalația este reglată de către producător din punct de vedere audio pentru condiții standard de funcționare.

Cum se reglează volumul audiției în terminalele VTM.3S3(4).ROB(W):


Când LED-ul tastei VOLUM este ROȘU terminalul este închis. La apel tasta se va aprinde intermitent dar terminalul nu
va emite nici un sunet.
Prin apăsări succesive ale tastei VOLUM se obțin nivele diferite de audiție: închis- LED roșu, mediu- LED alb-roșu, maxim -
LED alb.
După verificări lăsați terminalul pe poziția Volum deschis (LED ALB aprins)

pagina 31/42
smart

Dacă este necesar se reglează imaginea

Cum se reglează caracteristicile imaginii pe terminalul video: terminalului:

Dacă din cauza specificului instalaţiei (tip cablu) imaginea pe display • Pentru imagine neclară reglează:

nu este de calitate se reglează pe rând(pe spatele terminalului) până ADAPT. IMPEDANȚĂ ➅

• Pentru culoare și luminozitate reglează


se obţine rezultatul maxim, în urmatoarea ordine: 1. Adaptare CROMINANȚĂ ➃

impedanță; 2. Luminozitate; 3. Crominanţă. LUMINOZITATE ➄

4.4 Depanare

Orice intervenție în instalație se va face cu instalația deconectată de la rețeaua de alimentare de 230Vc.a.


(se declanșează siguranțele de pe fază și nul) și de la acumulator (se deconectează borna +ACC ).

Nr. Problemă Semnalizări Cauze posibile Soluții


crt.
SCU:
Instalaţia funcţionează S1: roşu – verde intermitent Acumulatorul este în
1 ok
(SCU cu acumulator) S2: verde proces de încărcare
PROG:
SCU:
S1: roşu – verde intermitent
Instalaţia funcţionează Acumulator defect sau foarte
2 S2: verde Se înlocuieşte acumulatorul
(SCU cu acumulator) descărcat
Semnal acustic în SCU
PROG:
Se verifică siguranţele de
SCU: Lipsă tensiune de la reţea 10A din tabloul electric şi
Instalaţia funcţionează S1: roşu 230Vc.a. Sig.1 de 1,6A de pe intrarea
3
(SCU cu acumulator) S2: Instalaţia funcţionează SCU.
PROG: alimentată din acumulator Se verifică continuitatea
cablurilor de alimentare.
Se verifică siguranţele de
SCU: 10A din tabloul electric şi
Instalaţia nu funcţionează S1: Lipsă tensiune de la reţea Sig.1 de 1,6A de pe intrarea
4
(SCU fără acumulator) S2: 230Vc.a. SCU.
PROG: Se verifică continuitatea
cablurilor de alimentare.
SCU: Se identifică locul cu
Instalaţia nu funcţionează S1: verde intermitent Scurtcircuit în instalaţie între scurtcircuit.
5
(SCU fără acumulator) S2: +14V şi GND Se remediază defectul şi se
PROG: reporneşte instalaţia.

Nu există imagine pe SCU: Se identifică locul cu


display, funcţionează S1: verde Scurtcircuit în instalaţie între scurtcircuit.
6 numai pe audio S2: verde +Uv şi GND Se remediază defectul şi se
PROG: reporneşte instalaţia.

SCU:
S1: verde
Nu funcţionează terminalele S2: verde
Conexiunile +14V şi GND Se corectează conexiunile în
dintr-un apartament. Restul PROG:
7 inversate la bornele terminal.
instalaţiei funcţionează Terminal:
terminalului video Se reporneşte instalaţia
Nu funcţionează (tastatura
nu funcţionează, nu aveţi
imagine pe ecranul LCD)

pagina 32/42
smart

SCU:
S1: verde
S2: verde Conexiunile +14V şi GND Se localizează defectul. Se
Instalaţia funcţionează PROG: sunt inversate la intrarea sau corectează şi se respectă
8 Terminal:
numai pe anumite etaje. ieşirea dozelor de derivaţie aceleaşi culori pentru
Nu funcţionează (tastatura video de pe etajele afectate conexiuni în toată instalaţia.
nu funcţionează, nu aveţi
imagine pe ecranul LCD)

Se localizează şi se remediază
Instalaţia nu funcţionează SCU: Conexiunea CD de la
defectul.
9 pentru nici un apartament. S1: verde terminale sau de la dozele de
Se reporneşte instalaţia.
Accesul cu tag şi comanda S2: verde derivaţie de pe etaje este
Se verifică stingerea LED-ului
yalei funcţionează. PROG: roşu intermitent conectată la +14V sau GND
PROG de pe SCU.

SCU:
S1: verde
S2: verde
Se conectează CD la
PROG: Lipsă conexiune CD la
Nu funcţionează APELUL terminal sau se verifică
Terminal: bornele terminalului sau firul
10 pentru unul sau mai multe continuitatea firului CD de
tastatura funcţionează, nu CD intrerupt până la
terminale din instalaţie. la doza de derivaţie audio la
primeşte apel. bornele terminalului.
terminal.
Panou exterior:
Emite semnal de eroare
pentru terminalul respectiv.

-Tensiunea măsurată la
Nu pot fi apelate -Se montează o sursă de
bornele terminalului ( +14V şi
terminalele de la capăt de alimentare suplimentară la
SCU: GND ) mai mică de +12Vc.c.
(coloană) instalaţie. capătul instalaţiei.
S1: verde -Cablul folosit este impropriu
11 (pentru cazul instalaţiilor -Se verifică calitatea cablului
S2: verde (rezistenţă mare pe fire)
complexe şi distanţe mari utilizat. Se recomandă cablul
PROG: -Consum mare pe instalaţie,
între panoul exterior şi UTP CAT5e,
număr mare de terminale
terminalul apelat). AWG24(8,5W/100m/1fir).
instalate.

- Lipsă tensiune între bornele


La apel sau monitorizare nu - Se verifică conexiunea +Uv
SCU: +Uv şi GND ale terminalelor.
aveţI imagine pe ecranul între SCU - doze de derivaţie
S1: verde - Lipsă conexiune Vout la
12 terminalelor. video - terminale.
S2: verde bornele panoului exterior sau
Restul funcţiilor instalaţiei - Se localizează şi se
PROG: la bornele Vin sau Vout ale
sunt active remediază defectul.
SCU
Pe durata apelului şi/sau a Firele conectate la bornele
convorbirii imaginea pe SCU: Vin / Vout şi GNV nu sunt
ecranul terminalului S1: verde torsadate până în apropierea Se localizează defectul şi se
13
prezintă dungi orizontale S2: verde bornelor (până la c.c.a. 1 cm remediază.
sau oblice, fixe sau mobile PROG: faţă de borne)
(moar)

Jumperul JP1 de pe SCU este


CONECTAT, la fiecare apăsare
a tastei MONITORIZARE,
Deconectaţi jumperul JP1
La comanda repetată de imaginea pe ecranul
SCU: Verificaţi că la comanda
monitorizare de pe orice terminalului se va schimba de
S1: verde repetată de monitorizare
14 terminal video instalat, la imaginea provenită din
S2: verde imaginea pe ecranul
imaginea dispare (ectran panoul exterior video la ecran
PROG: terminalului rămâne
LCD negru) stins (pe intrarea “Vin 2” a
neschimbată
Unităţii centrale nu aveţi
conectat nici un semnal
video)

pagina 33/42
smart

5 UTILIZARE

5.1 Instrucțiuni de siguranță în utilizare

Nu loviți ecranul de sticlă cu obiecte dure!


Dacă ecranul frontal din sticlă se fisurează, NU atingeţi produsul!

5.2 Utilizarea terminalelor VIDEO smart și smart +

5.2.1 Utilizarea terminalului VIDEO smart: VTM.3S3.ROB(W)

1 STAND-BY
Tastatura este stinsă.
La prima atingere, tastatura se luminează, iar terminalul poate primi comenzile următoare:
MONITORIZARE AUDIO - VIDEO
+SELECŢIE CAMERĂ VIDEO
Durata monitorizării: 10 sec.

smart
Prin atingerea acestei taste, puteţi vedea şi asculta ce se întâmplă la intrare, în faţa panoului exterior.
Monitorizarea nu este posibilă dacă un alt terminal din instalaţie este apelat, în convorbire sau
Stand-by
monitorizare.
// Dacă sunt montate mai multe camere video, apăsarea succesivă a tastei schimbă camera prin care se
monitorizează.
REGLAJ VOLUM SAU
"TERMINAL ÎNCHIS”
Prin atingeri succesive ale acestei taste se parcurg cele 3 trepte de volum: maxim (LED alb), mediu (LED
alb - roșu) și închis (LED roșu). LED-ul roșu va rămâne aprins permanent, până când se apasă din nou tasta.

2 APELARE ȘI CONVORBIRE
Durata de apelare: maxim 1min.

RĂSPUNDE LA APEL
Durata convorbirii: maxim 2min.

LEDul tastei clipeşte iar displayul afişează imaginea preluată din camera video a panoului exterior. Prin
smart atingerea tastei se deschide comunicaţia. LED-ul nu mai clipește.
Apelare Nu atingeți tasta pe durata convorbirii.
// În cazul în care aveţi mai multe terminale în paralel, în momentul apelului sună toate.
Intră apoi în convorbire terminalul de la care răspundeţi, iar celălalt revine în stand-by.
ÎNCHEIE CONVORBIREA
FĂRĂ ACCES!
A doua atingere a tastei închide convorbirea fără acordarea accesului și terminalul revine în stand-by.

3 ACCES
ACCES ŞI
ÎNCHEIE CONVORBIREA!
În urma comenzii, yala este deblocată pe durata a 1...10 sec. pentru a acorda acces vizitatorilor.
// Nu puteţi acorda accesul dacă nu aţi avut în prealabil o convorbire.
smart

Convorbire

pagina 34/42
smart

5.3.1 Utilizarea terminalului VIDEO smart +: VTM.3S4.ROB(W)

Are aceleași funcțiuni ca și terminalul smart și în plus:

4 AUX

SEMNALIZARE UȘĂ DESCHISĂ

La 30s de la acţionarea yalei, în cazul în care ușa nu s-a închis, tasta clipeşte intermitent, semnalizând
astfel că uşa a rămas deschisă. Opţiunea este disponibilă numai dacă yala de acces poate să emită un
semnal de ușă deschisă către unitatea centrală.

smart
COMANDĂ AUXILIARĂ

Indiferent de starea terminalului: monitorizare, apelare sau convorbire, această tastă poate acționa o
automatizare conectată la instalaţie: poartă de acces auto sau garaj, un sistem de iluminare, etc.

5.3 Utilizarea panoului exterior VIDEO smart : VPM.BS(F)0.ROB

1 STAND-BY
Tastatura panoului este iluminată permanent. Display-ul LCD este de asemenea iluminat
permanent și poate afișa diverse mesaje.
LED-ul roșu intermitent semnalizează prezenţa monitorizării video (sau adrese de instalare).
Display-ul LCD în stand-by
B i ne ai ven i t !
Mesaj principal: B i ne a i ven i t !
F o rme a z a N R . s a u
ca u ta a p . cu

F o rme a z a N R . s a u
c a u ta n ume c u

2 APELARE ȘI CONVORBIRE
Durata de apelare: maxim 1 min.
Durata convorbirii: maxim 2 min.

Dacă baza de date conține adresa de instalare și/sau zona de reclamă, acestea în stand-by, se
afișează alternativ la 5 s.

NU se cunoaște nr. apartamentului


Se caută numele persoanei apăsând tasta . Pe display apare începutul listei locatarilor (dacă
aceasta a fost introdusă în memoria panoului exterior folosind metoda de programare cu PC).
Iconița se aprinde roșu.
Pas 0.1 B i ne ai ven i t ! 1 : Va s i l e scu A
2 : Popescu I
F o rme a z a N R . s a u 3 : Arna u tu C
c a u ta n ume c u C a u t a n ume cu
>

Se apasă în continuare tasta până când (prin derulare) apare numele persoanei căutate și numărul
apartamentului unde locuiește.
Pas 0.2
25 : I o n e s c uM M
Ionescu
26 : G r i g o re s c u V
27 : M u ng i u C
28 : Ca l i n esc u P

Dacă se apasă tasta panoul iese din modul de căutare și revine la modul stand-by

Pas 0.3 Se formează numărul apartamentului și se continuă procedura de la Pas 1.2

pagina 35/42
smart

Se cunoaște nr. apartamentului


Formați nr. apartamentului din maxim 3 cifre

B i ne ai ven i t ! Apel 1 I n apel 1


Va s i l e scu A
Pas 1.1 F o rme a z a N R . s a u P e nt r u a p e l a r e P e nt r u a n u l a r e
c a u ta n ume c u a pa s a a pa s a

An u l at

Dacă în panoul exterior nu s-a introdus lista locatarilor numele persoanei căutate NU apare
Pe tastatură, tasta se aprinde roșu și rămâne aprinsă roșu pe perioada apelului.

Dacă persoana căutată răspunde, pe display apare mesajul:

Tasta luminează roșu pe toată durata convorbirii. V O R BESTE !


Pas 1.2
Dacă locatarul nu răspunde la apel după 1 minut,
pe display apare timp de 3 secunde mesajul:
Persoana cautata
n u e ste
Tasta luminează alb. d i spon i b i l a

Dacă din apartament se închide convorbirea fără acces, pe display apare mesajul:

Pas 1.3 LA R E V EDE R E !


Tasta își schimbă culoarea din roșu în alb.

Dacă din apartament se acordă acces, pe display apare mesajul:


Mesajul durează cât timp yala este deblocată. I N T RA

Pas 1.4
Panoul exterior emite un semnal acustic. Simbolul clipește în culoare verde și yala este deblocată
pentru max. 10 sec.

3 ACCES pe bază de TAG (CARD)


A
Se apropie TAG-ul de zona panoului marcată cu simbolul .
Dacă TAG-ul (cardul) a fost programat în panou, acesta este
recunoscut și yala va fi deschisă. I N T RA
Pe display apare mesajul:

Mesajul este însoțit de un semnal acustic, iar simbolul luminează verde alternativ.

B Dacă TAG-ul (cardul) nu a fost programat în memoria panoului exterior sau este folosit cu un alt TAG de
la alte intrări, yala rămâne blocată și ușa nu se deschide.
Pe display apare mesajul: A C C E S I NTE R Z I S

Simbolul rămâne în continuare de culoare albă și panoul exterior emite pentru 2-3 sec. un beep de
eroare.

pagina 36/42
C Dacă cineva iese din clădire (ușa se deschide), mesajul pe display rămâne în ”stand-by” și panoul exterior
emite semnal de deschidere ușă.
Iconița va lumina verde intermitent pe durata cât ușa este deschisă (yală deblocată).

6 ÎNTREȚINERE
Panourile exterioare trebuie ferite de substațe corozive, var sau șocuri mecanice.
Terminalele trebuie ferite de apă, var sau orice substanțe lichide, șocuri mecanice, aburi, pulberi, etc.
Componentele instalației pot fi curățate cu o cârpă din bumbac, moale.
Acumulatorul conectat cu unitatea centrală se va înlocui după expirarea duratei de viață sau în caz de defectare a acestuia.
Unitatea centrală asigură încărcarea acumulatorului atâta timp cât acesta nu este defect. Starea acumulatorului este
indicată de semnalizările LED-ului S1 (vezi cap. 2, pct. 2.5.3 ) și avertizare sonoră în caz de defect.

7 GARANȚIE
Se acordă garanție conform legilor în vigoare, pe baza dovezii de achiziție și în cazul folosirii instalației conform cărții
tehnice. Garanția nu acoperă TAG-urile de acces, acestea fiind materiale consumabile.

NU SE ACORDĂ GARANȚIE pentru: instalare și exploatare necorespunzătoare, deteriorări voite, furt, foc,
calamitate naturală, intervenții neautorizate în instalație, neprotejarea componentelor instalației în cazul
executării de lucrări de renovare în clădire.

Instalațiile ELECTRA-smart pentru clădiri tip bloc sunt realizate în conformitate cu standardele EU și poartă marcajul de
conformitate CE.

8 PRODUCĂTOR
S.C. ELECTRA S.R.L.
Bd. Chimiei nr. 8 | Iaşi - 700291 | ROMÂNIA
J22/1225/1991 | RO 1962470 | Cap. Social 257.000 lei
Tel. +40 232 214.370 | Fax +40 232 232.830
office@electra.ro | www.electra.ro | clientfeedback@electra.ro

pagina 37/42
smart

Anexă: dimensiuni de gabarit(mm)


Panou exterior montat aparent: VPM.BS0.ROB

56,0 40,0
65,0

vedere din faţă vedere din vedere din


lateral spate

Panou exterior montat îngropat: VPM.BF0.ROB

Front view Side view Back view

pagina 38/42
smart

Terminale video: VTM.3S3(4).ROB(W)

vedere din faţă vedere din lateral vedere din spate

Unitate centralã - doze: SCU.VDN.ROW, VCB.4DN.ROW, VSB.4DN.ROW

73,0
51,0 42,8
140,7 35,5
117,5
130,0

35,5
46,0
76,0

vedere din faţă vedere din lateral vedere din spate

pagina 39/42
smart

Doze: VCB.2DN.ROW, VSB.2DN.ROW

Vedere frontală Vedere din spate

Vedere laterală

Yala electromagneticã: YEM.xxx

137,5 58,0
7,50

8,5
=7,0=

n 30,0 30,0
5,2
100,0
125,00

=5,5=
74,3
64,0

8,2
vedere din faţă 59,0 38,0 19,5

vedere din spate


41,5

43,3

vedere de sus pagina 40/42


smart

Note
06.2014