Vous êtes sur la page 1sur 10

Siedlce 27.03.

2018

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA KORUPCJI

Z uwagi na powiązania służbowe Sądu Rejonowego w Skierniewicach a uściślając prezes tego sądu Barbarę Urbanowicz z
prokuraturą w Skierniewicach pismo kieruję do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Ministerstwa Sprawiedliwości.
Sprawa dotyczy prezes Sądu Rejonowego w Skierniewicach Barbarę Urbanowicz która to od 2015 do 2018 wielokrotnie
możliwie dopuściła się przestępstw z art. 115. § 4 KK, art. 231 § 1 i 2 KK oraz w związku z tym art. 45.1 Konstytucji RP.
Sędzia Barbara Urbanowicz z pełną premedytacją i nonszalancją okazywaną z racji sprawowanej funkcji orzekała w sprawach
(2017 r.) gdzie Sąd Okręgowy w Łodzi w roku 2015 już raz dokonał jej wyłączenia jak też wszystkich sędziów Sądu
Rejonowego w Skierniewicach. W roku 2017 wpłynął mój wniosek o kolejne wyłączenie tego sądu łącznie z prezes sądu który
rozpatrywał ponownie Sąd Okręgowy w Łodzi. Tenże sąd powtórnie postanowił wyłączyć wskazanych sędziów natomiast nie
wyłączył Barbary Urbanowicz ponieważ celowo Pani prezes złożyła oświadczenie upierając się z pełną determinacją by dalej
prowadzić sprawy pomimo świadomego łamania Konstytucji mówiącej we wspomnianym wyżej artykule o bezwzględnej
bezstronności sądu. Pani Barbara Urbanowicz jest związana oficjalnie służbowo i nie tylko z pracownicą Sądu Rejonowego w
Skierniewicach Ewą Grabską. Ewa Grabska jest siostrą przyrodnią Anety Grabskiej wobec której wystosowane były przeze
mnie wielokrotnie wnioski o ściganie do prokuratury i policji w Skierniewicach z art. 207 § 1 i art 18. § 1 KK co też
wielokrotnie kończyło się za sprawą m.in. powiązań rodzinnych umorzeniem postępowania bez uzasadnienia (po moich
zażaleniach) W Sądzie Rejonowym składałem wielokrotnie wnioski dotyczące Anety G rabskiej które nieprzypadkowo były
kończone postanowieniami dokładnie takimi jakich sobie życzyła Aneta Grabska i jej rodzina co można sprawdzić we
wszystkich postanowieniach tegoż sądu gdzie byłem stroną. Ojciec Anety Grabskiej Henryk Grabski (były pracownik UM w
Skierniewicach) załatwiał nie kryjąc się z tym każdą sprawy sądowe u swojej córki Ewy Grabskiej która to w domniemaniu
załatwiała następnie pozytywne rozstrzygnięcia u prezes tego sądu. Matka Anety Grabskiej Anna Grabska z racji pełnionej
funkcji pracownika etatowego w Samorządowym Kolegium Odwoławczym miała wpływ na miejscowy MOPR jak też
prokuraturę w swojej jak i córki sprawie między innymi w sprawie jej oskarżenia o uprowadzenia mojego dziecka tj art. 211
KK która to została za pomocą protekcji wyciszona przez prokuraturę jak też sprawa Janiny Wawrzyniak dyrektor MOPR w
Skierniewicach która dopuściła się przestępstwa z art. 12.1 Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie gdzie sprawa
została w niewyjaśniony sposób w 2016 r. wyciszona przez prokuraturę wszystko dlatego, że nie mogłem wyłączyć prokuratury
w Skierniewicach a było wiadome, że wpływy osób z rodziny Grabskich na prokuraturę jak i sąd w Skierniewicach jest
oczywisty i nikt temu nie mógł zaprzeczyć. Sprawa była wielokrotnie zgłoszona i opisana do MSWiA, RPD, RPO,
Ministerstwa Sprawiedliwości - (2015-16), Prezydenta RP (poprzedniej kadencji) Prezesa Rady Ministrów (Ewa Kopacz)
Prokuratury Generalnej i innych instytucji – bez żadnego rezultatu. Ostatnia sprawa (sygn. akt III Nsm 255/17) którą
prowadziła pomimo ewidentnego łamania Konstytucji i świadomości tego Barbara Urbanowicz była wnioskowana przez Anetę
Grabską która to za pomocą siostry Ewy Grabskiej (pracownika sądu) załatwiła sobie u prezes Barbary Urbanowicz dokładnie
to co chciała osiągnąć. Sprawa mogłaby wydawać się banalna gdyby nie to, że finał tej sprawy znaczył bardzo wiele dla Anety
Grabskiej dlatego logiczne było to że w tej sprawie musiała orzekać Barbara Urbanowicz która tak jak i w innych sprawach za
jej pośrednictwem (dotyczy innych sędziów podległych lub innych sądów) lub bezpośrednio orzekała na „zamówienie” rodziny
Grabskich.
Celowo nie opisuje w szczegółach spraw ponieważ dotyczyły też innych przestępstw łamania Konwencji o Prawach Dziecka,
Konwencji o Prawach Człowieka jak też łamania prawa które było w sprzeczności z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym jak
też praw Konstytucyjnych moich i mojego dziecka. Zawiadomienie dotyczy korupcji więc pozostałe sprawy a właściwie
postanowienia są tylko tłem (wynikiem korupcji) niedopełniania obowiązków i nadużyć które były wielokrotnie przeze mnie
opisywane w mediach i publicznie łącznie z zawiadomieniami do wszystkich wymienionych wyżej instytucji w ramach również
wykonywanych przeze mnie obowiązków i funkcji prezesa Stowarzyszenia Ochrony Praw Dziecka.
PS dołączam jako załącznik pismo od dyrektora Sądu Rejonowego w Skierniewicach Tomasza Niewrzała. Sprawa dotyczyła
przestępstwa które popełniła Ewa Grabska wypuszczając rodzinę Grabskich wyjściem służbowym ponieważ Aneta Grabska i
Henryk Grabski są osobami uprzywilejowanymi w tym sądzie i wychodzą zupełnie innym wyjściem niż pozostałe osoby.
Załączniki :
− odpis orzeczenia sygn. akt XII Co 56/17 Sądu Okręgowego w Łodzi
− pismo z dn. 29.04.2015 adresowane do prezes SR Barbary Urbanowicz
− pismo z dn. 13.07.2015 adresowane do prezes SR Barbary Urbanowicz
− pismo od dyrektora Sądu Rejonowego w Skierniewicach Tomasza Niewrzała

Rafał Żurawik
ul. Unitów Podlaskich 5/4
08-110 Siedlce
tel. 660 303 603

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10