Vous êtes sur la page 1sur 7

Proiect IGSU I48/2014

- INSTALATIE DE
EXETech Computers nr. IGPR 100-05 /2014
SEMNALIZARE INCENDIU SI
Tel/Fax: 0254-233816 Faza : P.T.+D.E.
Jurca Vasile
SUPRAVEGHERE VIDEO -
Pag. 1
O = ORASUL PETRILA
04/07/2017 15:23:24 UTC+02

PROIECT NR. I48/2014


INSTALAŢIE DE SEMNALIZARE INCENDIU

PROIECT NR. 100-05/2014


INSTALAŢIE DE SUPRAVEGHERE VIDEO

OBIECTIV: REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE


CĂMIN CULTURAL CÎMPA
str. Cȋmpa, nr. 32, Petrila, jud.Hunedoara

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PETRILA


str.Republicii, nr.196, Petrila, jud.Hunedoara

FAZA: P.T.+D.E.

DEVA, MAI 2014


Proiect IGSU I48/2014
- INSTALATIE DE nr. IGPR 100-05 /2014
EXETech Computers
SEMNALIZARE INCENDIU SI
Tel/Fax: 0254-233816 Faza : P.T.+D.E.
SUPRAVEGHERE VIDEO -
Pag. 2

2. FIŞA PROIECTULUI

Obiectiv: REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE


CĂMIN CULTURAL CÎMPA

Amplasament: Petrila, str. Cîmpa, nr. 32, jud.Hunedoara

Beneficiar: CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PETRILA

Proiectant general: S.C. EUROEIS PROCONS S.R.L., Hunedoara

Proiectant de specialitate: S.C. EXETECH COMPUTERS S.R.L., Deva

Faza: P.T.+D.E.

Data predarii: MAI 2014


Proiect IGSU I48/2014
- INSTALATIE DE nr. IGPR 100-05 /2014
EXETech Computers
SEMNALIZARE INCENDIU SI
Tel/Fax: 0254-233816 Faza : P.T.+D.E.
SUPRAVEGHERE VIDEO -
Pag. 3

3. FOAIE DE SEMNATURI

PROIECTANT: ing. Turla Mihai Mircea


proiectant sisteme de securitate

DESENAT: ing. Turla Diana


Proiect IGSU I48/2014
- INSTALATIE DE nr. IGPR 100-05 /2014
EXETech Computers
SEMNALIZARE INCENDIU SI
Tel/Fax: 0254-233816 Faza : P.T.+D.E.
SUPRAVEGHERE VIDEO -
Pag. 4

4. BORDEROU

I. PIESE SCRISE

1. Foaie de titlu
2. Fişa proiectului
3. Foaie de semnături
4. Borderou
5. Memoriu tehnic – Instalaţie de semnalizare incendiu
6. Memoriu tehnic – Instalaţie de supraveghere video
Lista cantităţi de lucrări – Instalaţie de semnalizare incendiu
Lista cantităţi de lucrări – Instalaţie de supraveghere video
Lista cantităţi de utilaje şi echipamente tehnologice – Instalaţie de semnalizare incendiu
Lista cantităţi de utilaje şi echipamente tehnologice – Instalaţie de supraveghere video
Autorizaţie MIRA - IGSU- CNSIPC nr. 1301/08.09.2011
Licenţă MAI-IGPR-DOP nr.2852/T/05.08.2013

II. PIESE DESENATE

CS1 Instalaţie de semnalizare incendiu - Schema de principiu


CS2 Instalaţie de semnalizare incendiu - Plan parter
CS3 Instalaţie de semnalizare incendiu – Plan parter, deasupra de tavan fals
CS4 Instalaţie de semnalizare incendiu - Plan mansardă
CS5 Instalaţie de supraveghere video – Plan parter
CS6 Instalaţie de supraveghere video – Plan mansardă
CS7 Instalaţie de supraveghere video – Schema de principiu
Proiect IGSU I48/2014
- INSTALATIE DE nr. IGPR 100-05 /2014
EXETech Computers
SEMNALIZARE INCENDIU SI
Tel/Fax: 0254-233816 Faza : P.T.+D.E.
SUPRAVEGHERE VIDEO -
Pag. 5

5. MEMORIU TEHNIC
INSTALAŢIE DE SEMNALIZARE INCENDIU

5.1. DATE GENERALE

Prezentul proiect are ca obiect stabilirea soluţiilor tehnice şi a condiţiilor de realizare a


sistemului de detecţie si semnalizare incendiu, pentru obiectivul „REABILITARE, MODERNIZARE
ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL CÎMPA” amplasat în oraşul Petrila, str. Cîmpa, nr. 32, jud.
Hunedoara, având ca beneficiar CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PETRILA.
Memoriu tehnic privind realizarea sistemului de semnalizare incendiu, este elaborat în baza
proiectului de arhitectură, a scenariului de securitate la incendiu şi a normativelor în vigoare.
Rolul sistemului este să detecteze începutul de incendiu şi să alarmeze operativ personalul
propriu de intervenţie, persoanele aflate în incintă pentru evacuare, echipele de pompieri sau orice
categorie de persoane aflate în zonă, care pot ajuta la stingerea incendiului şi limitarea efectelor
acestuia.

5.2. NECESITATEA ŞI ALEGEREA SISTEMULUI

Instalaţia de semnalizare a incendiilor este necesar conf. art. 4.2.1. din Normativul I. 18/2 - la
construcţii civile cu săli aglomerate.
În conformitate cu Tabelul 2 din Normativul I. 18/2 – 2002, rând 5, rezultă că sistemul
proiectat va fi de tip I, instalaţii de semnalizare a incendiilor pentru uz general, cu acoperire de tip 1
(acoperire totală prin detectoare de incendiu şi declanşatoare manuale).

5.3. CONFIGURAŢIA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR

Sistemul va fi alcătuit din:

- Centrala de semnalizare incendiu, ce va permite conectarea detectoarelor de fum


convenţionale, detectoarelor de temperatură, a declanşatoarelor manuale (butoanelor) şi
a sirenelor de alarmare. Centrala va dispune de o sursă de alimentare cu energie
electrică de rezervă formată dintr-o baterie de acumulatoare care să permită funcţionarea
normală a centralei timp de 48 de ore după care încă o jumătate de oră în alarmă;
- Detectoarele optice de fum, cu semnalizare locală a stării detectorului;
- Detectoarele de temperatură cu rată de creştere, cu semnalizare locală a stării
detectorului;
- Declanşatoarele manuale, vor fi de culoare roşie şi vor indica local starea butonului (cu
LED). Se folosesc pentru declanşarea manuală a avertizării începutului de incendiu,
atenţionarea în scopul evacuarii persoanelor şi sesizării echipelor de interventie abilitate
pentru stingerea incendiului. Butoanele vor fi cu revenire (separator din plastic), după
fiecare întrebuinţare putându-se reutiliza.
- Sirenele de alarmare interioară, ce se vor alimenta din centrală.
- Sirena de semnalizare optică şi acustică de exterior, ce va fi instalată lângă intrarea
principală şi va avea un acumulator care să permită funcţionarea normală a sirenei timp
de 48 de ore, după care încă o jumătate de oră în alarmă.

Amplasarea echipamentelor este prezentată în planşele CS2, CS3 şi CS4.

Toate echipamentele sunt racordate la centrala de semnalizare prin cabluri de semnalizare


incendii 2x2x0.8mm, ignifuge, din cupru, îmbrăcate în PVC de culoare roşie, introduse în tuburi de
Proiect IGSU I48/2014
- INSTALATIE DE nr. IGPR 100-05 /2014
EXETech Computers
SEMNALIZARE INCENDIU SI
Tel/Fax: 0254-233816 Faza : P.T.+D.E.
SUPRAVEGHERE VIDEO -
Pag. 6

protecţie din PVC instalate fie îngropat sub tencuială pe pereţii incombustibili ai clădirii fie în şapă de
ciment de cel puţin 1 cm grosime.
Schema de legare a echipamentelor este prezentată în planşa CS1.

5.4. FUNCTIONAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR

Comanda şi vizualizarea stării sistemului se face prin intermediul unui panou de comandă şi
afişare, montat pe centrală .
Începuturile de incendiu sunt detectate automat în toate spaţiile protejate. Detectarea este
precisă şi controlabilă, apariţia unui semnal de incendiu fiind urmată de declanşarea alarmei locale de
incendiu.
Centrala de detecţie şi semnalizare incendiu dă alarma automat, ca răspuns la semnalele de
incendiu provenite de la detectoarele automate sau de la declanşatoarele manuale de avertizare.
În caz de incendiu, alarma este semnalizată prin intermediul unor sirene de interior şi de
exterior. Alarma va fi transmisă prin apelatorul telefonic persoanelor desemnate pentru intervenţie în
caz de incendiu.
Sistemul de semnalizare afişează zonele de incendiu aflate în alarmă, permiţând astfel
identificarea imediată şi precisă a elementului care a declanşat alarma.
Centrala de detecţie şi semnalizare incendiu exercită autocontrolul permanent al integrităţii
circuitelor şi a stării tehnice a echipamentelor. Defecţiunile sunt evidenţiate prin semnale optice şi
acustice distincte de semnalele de alarmă de incendiu. Ele sunt înregistrate şi evidenţiate optic prin
dispozitivele speciale ale centralei.
Centrala are o memorie internă unde sunt înregistrate toate evenimentele detectate şi toate
acţiunile executate de operator pentru a se putea verifica funcţionarea sistemului şi dacă acţiunile
operatorului au fost corespunzătoare.

5.5. ALIMENTAREA SISTEMULUI

Alimentarea centralei de semnalizare incendiu se va face:

- din tabloul electric general, printr-un circuit separat prevăzut cu conductor de protecţie,
protejat de un întrerupator automat, legat înaintea întrerupătorului general;
- la căderea tensiunii de reţea, alimentarea se face din sursa de rezervă constituită din cei
doi acumulatori de 12V/7Ah montaţi în centrală.
Alimentarea sirenei exterioare se face din centrală şi prin intermediul acumulatorului de
12V/2Ah instalat în sirenă.
Proiectul tehnic al sistemului de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu va fi
întocmit de o firma avizată de I.G.S.U. - C.N.S.I.P.C., conform normelor legale.

Întocmit,

ing. Turla Mihai Mircea


proiectant sisteme de securitate
Proiect IGSU I48/2014
- INSTALATIE DE nr. IGPR 100-05 /2014
EXETech Computers
SEMNALIZARE INCENDIU SI
Tel/Fax: 0254-233816 Faza : P.T.+D.E.
SUPRAVEGHERE VIDEO -
Pag. 7

6. MEMORIU TEHNIC
INSTALAŢIE DE SUPRAVEGHERE VIDEO

6.1. DATE GENERALE

Prezentul proiect are ca obiect stabilirea soluţiilor tehnice şi a condiţiilor de realizare a


sistemului de supraveghere video, la obiectivul „REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE
CĂMIN CULTURAL CÎMPA” amplasat în oraşul Petrila, str. Cîmpa, nr. 32, jud. Hunedoara, având
ca beneficiar CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PETRILA.
Memoriu tehnic privind realizarea sistemului de supraveghere video, este elaborat în baza
proiectului de arhitectură, legilor şi a normativelor în vigoare.
Rolul sistemului proiectat este de a semnaliza tentativele de efracţie şi de ajuta la identificarea
sau recunoaşterea persoanelor care comit aceste tentative.

6.2. STRUCTURA SISTEMULUI DE SUPRAVEGERE VIDEO

Instalaţia de supraveghere video este realizată cu următoarele echipamente:

- Înregistrator video digital - DVR stand alone 16 canale;


- Monitor 19” LCD 1280 x 1024 (4:3);
- Camere video color fixe, de exterior, cu iluminator IR încorporat, amplasate perimetral în
exterior, pe colţurile clădirii;
- Camere video color fixe, de interior, cu iluminator IR încorporat, amplasate ȋn holul de
acces, în sala de spectacol, în bucatarie şi la etaj;
- Sursă alimentare 12Vcc cu 16 ieşiri;
- Sursă de alimentare de rezervă – UPS,

Amplasarea echipamentelor este prezentată în planşele CS5 si CS6.


Toate camerele se leagă prin cablu coaxial RG6 la înregistratorul video digital DVR care va
stoca imaginile înregistrate pentru o perioadă de minim 20 de zile conform legilor în vigoare.
Alimentarea camerelor şi a DVR-ului este realizată prin UPS, care asigură funcţionarea
sistemlui în cazul întreruperii accidentale sau intenţionate a curentului electric.
Schema de legare a echipamentelor este prezentată în planşa CS7.
Proiectul tehnic al sistemului de supraveghere video va fi întocmit de o firma avizată de
I.G.P.R. - D.O.P, conform normelor legale.

Întocmit,
ing. Turla Mihai Mircea
proiectant sisteme de securitate