Vous êtes sur la page 1sur 7

KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIS,

MONITORING DAN EVALUASI BIDAN DI DESA BULAN APRIL


TAHUN 2013

Nama Bidan / Desa

Widya Kusuma
No Nama Kegiatan N., AM.Keb KETERANGAN
Sumber Jaya
1 Peta Dinamis √ Belum ada lambang-lambang
2 Kohort Ibu Baru √
3 Kohort Ibu Lama √
4 Kohort Bayi √ Di isi sampai bulan Mei 2013
5 Kohort Balita √ Di isi sampai bulan Februari 2013
6 Kohort Apras √
7 Kohort Persalinan √ Di isi sampai bulan Mei 2013
8 Kohort Nifas √ Di isi sampai bulan Maret 2013
9 Kohort KB √ Di isi tahun 2012
10 Register ANC Bumil √ Di isi sampai bulan Mei 2013
11 Register Persalinan √ Di isi sampai bulan Juli 2013
12 Register Nifas √ Di isi sampai bulan Mei 2013
13 Simbol dan Pewarnaannya X
14 Kantong Persalinan / K. Neonatus √ Tidak di isi
15 Grafik PWS KIA √
16 Grafik PWS Imunisasi X
17 Data KIA √ Tahun 2012
18 Bagan MTBS √
19 Kalender Kegiatan √ Tidak di tempel
20 Buku Keg. Penyuluhan, Advokasi, Dll X
21 Buku absen hadir √
22 Lap. Pengunaan Buku KIA √
23 Buku Partus √
24 Buku Kegiatan Harian/Register ANC √
25 Buku Absen √
26 Buku Pelayanan KB √
27 Buku Resti dan Rujukan √ Tidak diisi
28 Buku Keg. MTBM dan MTBS X
29 Buku Keg. Kespro Remaja/UKS X
30 Buku Keg. Yankes Usila X
31 SK GSI dan Struktur GSI √
32 DAS/Dasolin/Tabulin X
33 Ambulan Desa √
34 Daftar Nama Calon Pendonor X
35 Partus Set dan Kelengkapannya √ Belum disusun dengan baik
36 DTT dan Kelengkapannya X
37 Kakak Asuh √ Tidak ditempel
38 Lencana IBI dan Atribut lainnya √
39 Kemitraan dg Dukun X
40 Stiker √
41 P4K √
42 SDIDTK √ Formulir belum di isi
43 SKDN √ Sampai bulan Februari 2013
44 TOGA √
45 Kantong BGM X
46 Family Folder √ Belum di isi lengkap
47 Perpustaan Mini X
48 Kotak Saran X
Sungai Cuka, 31 Oktober
Kepala UPT Puskesmas Sungai Cuka Bidan Koordinator Puske

Sutarno .Skep Kusdiana, AM,Keb


Nip. 19731006 199602 1 001 Nip. 19770316 200501 2
NGAN
ka, 31 Oktober 2013
rdinator Puskesmas Sungai Cuka

AM,Keb
0316 200501 2 012
KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIS,
MONITORING DAN EVALUASI BIDAN DI DESA
PUSKESMAS TIRTA JAYA TAHUN 2017

Nama Bidan / Desa


Nur Setya Sri Purna Sri Rejeki Awladina Endang
Eka Amelia P, Rita Hidayati, Noorhayati,
No Nama Kegiatan Wisri, Ningsih, AM. Handayani, Rahmah, Widorini, AM.
A.md. Keb S.ST S.ST
Am.d.Keb Keb S.ST A.Md.Keb Keb
Tirta Jaya I Tirta Jaya II Galam Ketapang Bajuin Sei. Bakar Pemalongan Kunyit
1 Peta Dinamis √ √ √ √ √ √ √ √
2 Kohort Ibu Baru √ √ √ √ √ √ √ √
3 Kohort Ibu Lama √ √ √ √ √ √ √ √
4 Kohort Bayi √ √ √ √ √ √ √ √
5 Kohort Balita √ √ √ √ √ √ √ √
6 Kohort Apras x x x x x x x x
7 Kohort Persalinan √ √ √ √ √ √ √ √
8 Kohort Nifas √ √ √ √ √ √ √ √
9 Register ANC Bumil √ √ √ √ √ √ √ √
10 Register Persalinan x x x x √ √ x √
11 Register Nifas √ √ √ √ √ √ √ √
12 Simbol dan Pewarnaannya √ √ √ √ √ √ √ √
13 Kantong Persalinan / K. Neonatus x x √ √ √ √ √ √
14 Grafik PWS/Gizi/Imunisasi √ √ √ √ √ √ √ √
15 Data KIA √ √ √ √ √ √ √ √
16 Bagan MTBS x x x x x √ x x
17 Buku Rencana Kegiatan √ √ √ √ √ √ √ √
18 Kalender Kegiatan x x x x x x x x
18 Buku Keg. Penyuluhan, Advokasi, Dll x x x x √ x x x
20 Buku absen hadir √ √ √ √ √ √ √ √
21 Lap. Pengunaan Buku KIA √ √ √ √ √ √ √ √
22 Buku Partus x x x x √ √ x √
23 Buku Kegiatan Harian/Registrasi √ √ √ √ √ √ √ √
24 Buku Absen √ √ √ √ √ √ √ √
25 Buku Pelayanan KB √ √ √ √ √ √ √ √
26 Buku Resti dan Rujukan √ √ √ √ √ √ √ √
27 Buku Keg. MTBM dan MTBS x √ √ √ √ √ √ √
28 Buku Keg. Kespro Remaja/UKS x x x x x x x x
29 Buku Keg. Yankes Usila √ √ x √ x x x x
30 SK GSI dan Struktur GSI x x x x x x x x
31 DAS/Dasolin/Tabulin x x x x x x x x
32 Ambulan Desa x x x x √ √ x x
33 Daftar Nama Calon Pendonor x x x x x x x x
34 Partus Set dan Kelengkapannya x x x x x x x x
35 DTT dan Kelengkapannya x x x x x x x x
36 Kakak Asuh x x x x x x x x
37 Lencana IBI dan Atribut lainnya x x x x x x x x
38 Kemitraan dg Dukun x x x x x x √ x
39 Stiker √ √ √ √ √ √ √ √
40 P4K √ √ √ √ √ √ √ √
41 SDIDTK √ √ √ √ √ √ √ √
42 SKDN x x x x x x x x
43 TOGA √ √ x x x x x x
44 Kantong BGM √ √ √ √ √ √ √ √

Mengetahui
Kepala Puskesmas Koordinator KIA

Yunadi, SKM Hj. Raudatul Mardhiah, S.ST


NIP. 19670312 198903 1 013 NIP. 19730921 199202 2 001