Vous êtes sur la page 1sur 5

PULUSYON SA HANGIN

Karamihan sa mga pinagmumulan ng maruming hangin ay wala sa kontrol ng


pangkaraniwang tao at nangangailangan ng pagkilos ng mga lungsod, pati na rin ng
national at international policymakers sa mga sektor tulad ng transportasyon, energy waste
management, imprastruktura at agrikultura.

Maraming halimbawa ng mga matagumpay na patakaran sa transportasyon, urban planning,


power generation at industriya ang nagpapababa sa maruming hangin gaya ng mga sumusunod:

Para sa industriya: mga malinis na teknolohiyang nagagawang bawasan ang ibinubugang


industriyal na usok; pinagbuting pamamahala sa mga pang-lunsod at pang-agrikulturang basura,
gaya ng pagkuha ng methane gas na nagmumula sa mga tambakan ng basura bilang pampalit sa
pagsusunog (para magamit bilang biogas);

Ang labis na ozone sa hangin ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng tao.
Maaari itong magdulot ng mga problema sa paghinga, pasumpong-sumpong na hika,
pagkabawas ng mga kayang gawin ng baga at maging sanhi ng mga karamdaman sa baga.
Sa Europa, ito ang kasalukuyang isa sa mga pinag-aalalahanang pollutant. Ilang mga pag-aaral sa
Europa ang nag-ulat na ang araw-araw na dami ng namamatay ay tumataas ng 0.3% at 0.4%
naman para sa sakit sa puso, sa bawat 10μg / m³ na pagtaas ng exposure sa ozone.
POLUSYON SA TUBIG

Pinanggalingan ng Polusyon
Hindi wastong pagtapon ng basura
Langis mula sa may sirang sasakyang pantubig
pagtatapon ng mga pabrika ng mga nakakalasong kemikal
Ilang asido, nangyayari ito kung may mga mapaminsalang kemikal tulad ng SO2 at NO ay napupunta sa
ating atmospera at humahalo sa tubig ulan sa mga ulap.
Sewage - tumutukoy sa lahat ng dumi na galing sa tao tulad ng ihi, dumi ng tao, at iba pang dumi na
galling sa ating bahay.
Dahil sa mga bagyo, natatangay ang ilang material na maaring madala sa mga katawan ng tubig.
Epekto ng Polusyon sa Tubig
Pagkamatay ng mga hayop sa tubig namamatay ang mga ito dahil sa polusyon o mga basura na nakakalat
lang sa tubig (pwedeng dahil sa nakain, oil spills o dahil sa mga plastic na nakakalat, namamatay sila)
 Pagkasira ng mga food chain – may mga kemikal gaya ng Cadmium ay nakakain ng mga maliliit na isda.
Ang maliliit na isda na ito ay nakakain ng mga mas malalaking isda, at nakakain din ang mga ito, kaya
napapasa ang lason sa mga isda.
Sakit – Nagkakaroon ng mga sakit gaya ng hepatitis kung makakain ng isda na nakakain ng lason. Pwede
ring magkaroon ng cholera dahil sa pag-inom ng di malinis na tubig. Maaari ring magkaroon ng skin
diseases gaya ng skin rashes, cancer, reproductive problems, typhoid fever at stomach sickness
 Pagkasira ng ecosystems – dahil sa pagkasira ng food chains at mataas na temperatura, nasisira rin ang
mga ecosystems gaya ng coral reefs.
Paglutas ng Polusyon ng Tubig
pag-iwas sa pagtatapon ng mga basura o dumi sa tubig
pag-iwas sa pagtatapon ng mga mga kemikal na maaaring makalason ng mga iba't-ibang lamang dagat o
lamang tubig
pag-iwas sa pagtatapon ng mga plastik, balot ng kendi at tasa
GLOBAL WARMING

Ang katagang “global warming” (pag-init ng mundo) ay isang tiyak na dulot ng mas malawak na
katagang “climate change’ (pagbabago sa klima) (na tumutukoy din sa paglamig tulad ng
nangyari noong Edad Yelo). Sa prinsipyo nito, nyutral ang global warming sa dahilan nito ngunit
sa karaniwang gamit, kalimitang pinahihiwatig na may papel ang tao sa pag-init ng mundo.
Gayunman, ginagamit ang ‘climate change’ ng UNFCCC sa pagbabagong gawa ng tao, at
‘climate variability’ (pabago-bago ng klima) na dulot ng ibang kadahilanan. Ang ilang
organisasyon ay gumagamit ng katagang 'anthropogenic climate change' sa pagbabagong dulot
ng tao.

Malayang mababago ninuman ang pahinang ito ngunit hinihikayat ka rin naming tumala.
Ipinapabatid ding itinatala namin ang iyong direksiyong IP sa bawat pagbabagong ginagawa sa
mga pahina. Isinasagawa ito upang mabigyan ka namin ng pagkakakilanlan, at madali naming
maiuukol kung sino ang gumawa ng bawat pagbabago,at, sa huli, upang mapanatili ang
pagsunod ng Wikipedia sa layunin nitong mag-abot ng malaya at totoong kaalaman sa bawat tao
sa mundo. Kabilang sa mga binago mo ang mga bagong panlabas na ugnay. Para makatulong sa
panlabas na awtomatikong spam, pakilagay ang mga salitang na ipinapakita sa kahon sa ibaba

Maaring magpalaganap ang pag-init ng mundo sa mga hayop at kulisap ng nagdadala ng mga
nakahahawang sakit tulad ng malarya, dilang asul na sakit mula ng mga kuto ng alagang daga na
kamakailang ay kumalat sa rehiyon ng timog Mediterreno. Tumaas sa malawak na lugar sa Rusya ang
impeksiyon mula sa hantavirus, Crimean-Congo hemorrhagic fever, tularemia at rabies nitong 2004-
2005. Maisisi ito sa mabilis ng pagdami ng mga daga at hayop na kumakain nito gayundin ang pagbagsak
o pagbaba sa program sa bakuna at pagkontrol sa mga daga [33] Kahit na nawala ang malarya sa mga
templadong rehiyon sa mundo, ang mga lamok na nagkakalat nito ay hindi napuksa at nananatili sa ilang
lugar. Kaya, kahit na mahalaga ang temperatura sa daynamiks ng pagkalat ng malarya, maraming bagay
ang kasangkot sa pagkalat nito.

POLUSYON SA LUPA
Polusyon sa Lupa
ang di pag-aalis ng solid o likido na basura sa lupa o sa ilalim ng lupa sa paraan na maaaring mahawa ang
lupa at tubig bukal, nagbabanta sa pampubliko na kalusugan, at maging sanhi ng hindi maayos na
kundisyon.
Sanhi ng polusyon sa lupa
Paglitaw sa ibabaw ng lupa ng asin o kaya naman ay inaanod ng tubig papunta sa lupa.
Pagkakaroon ng deposito ng putik sa mga daanan ng tubig o waterways.
Pagiging tuyo ng mga tuyong lugar gaya ng disyerto upang tuluyang mawalan ng pakinabang.
Alkalinization
Pagkakaroon ng deposito ng alkali o hydroxides sa lupa.
Pag-aalaga ng kawan ng mga hayop, damuhan o grazing lands.
Ang walang habas na pagputol ng mga puno sa kagubatan na nagreresulta ng pagkakalbo nito.
Epekto ng polusyon sa lupa
Marahil isa sa pinakalaganap na bunga ng polusyon sa lupa ay ang pagkamatay ng mga halaman.
Maraming kemikal na makikita sa mga hindi organikong pestisayd, insektisayd at pertilizer ang may
kakayahang pumatay ng mga maliit na organismong tumutulong sa mga halaman. Kung hindi ito tumigil
at lalo pang nagpatuloy at lumala, maari itong maging sanhi ng pagkamatay at pagkaubos ng mga
halaman. Kung mangyayari man ito, maraming hayop at tao ang maaring magutom. Bukod pa rito,
maaring masira ang kabuhayan ng mga magsasaka at mawalan sila ng kita.
Isang suliraning kinakaharap din ng daigdig na saklaw din ng pagdudumi sa lupa ay ang deporestasyon o
ang pagkakalbo ng mga kagubatan. Napakahalaga ng mga puno dahil sa sila ang nagbibigay sa atin ng
hangin na ating hinihinga upang tayo ay mabuhay. Ginagamit din natin ang mga puno bilang materyal sa
pagawa ng mga bagay tulad ng mga upuan, lamesa at iba pang kagamitan. Bukod pa rito nababawasan
din nila ang pagbabaha dahil sa sinisipsip ng mga ugat nito ang tubig na siyang namiminsala tuwing may
pagbaha. Bukod pa rito, nababawasan niya ang epekto ng pagtaas ng pandaigdigang temperatura dito sa
mundo.
PAGKASIRA SA KAGUBATAN

 IMPLIKASYON NG PAGKALBO NG KAGUBATAN Ang pagkakalbo nito ay maaaring


magdulot ng panganib sa buhay ng mga tao. Unti-unti na nating nararamdaman ang epekto ng
pagkaubos ng mga puno sa kagubatan sa ating bansa. Isa na dito ang flashflood tuwing tag-ulan,
ang pagkamatay ng mga maiilap na mga hayop at endangered species, pagbaba ng tubig sa mga
dam at ang pag-init ng kapaligiran ay ilan din sa mga epekto ng pagkakalbo ng kagubatan.
Kakulangan sa pagkain, tubig at iba pang pangangailangan ng tao, Pagbagsak ng ekonomiya,
Panganib sa kalusugan ng tao. Dumarami ang mahihirap na tao. Land, water, at air pollution.
Stress at pagkabingi dahil sa Noise pollution. Lumalala ang traffic. Acid rain at Ozone depletion.

15. Global Climate Change o Global Warming ay dahilan ng maraming namamatay resulta ng
baha, erosion, land slide, at iba pa. Ito ang pag-init ng ating kapaligiran. Nangyayari ito kapag
ang Greenhouse gases ay nagbubunga ng mga carbon dioxide sa atmosphere sa matagal na
panahon. Nagiging sanhi na pagtaas ng temperatura na nagbibigay daan sa natural catastrophes.
Ito ay isang seryosong suliranin sa buong mundo na nakaaapekto sa buhay ng mga tao, hayop, at
halaman.